In 2O 3三维纳米结构的控制合成及高效光解水产氢活性研究
陈锐杰,李娣,方振远,黄元勇,罗必富,施伟东
Controlling Self-Assembly of 3D In 2O 3 Nanostructures for Boosting Photocatalytic Hydrogen Production
Ruijie Chen,Di Li,Zhenyuan Fang,Yuanyong Huang,Bifu Luo,Weidong Shi
物理化学学报 . 2020, (3): 1903047 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201903047