BN诱导BiOI富氧{110}面的暴露并增强其可见光催化氧化性能
郑倩, 曹玥晗, 黄南建, 张瑞阳, 周莹
Selective Exposure of BiOI Oxygen-Rich {110} Facet Induced by BN Nanosheets for Enhanced Photocatalytic Oxidation Performance
Qian Zheng, Yuehan Cao, Nanjian Huang, Ruiyang Zhang, Ying Zhou
物理化学学报 . 2021, (8): 2009063 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB202009063