Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Acta Phys Chim Sin >> 2004,Vol.20>> Issue(12)>> 1451-1454     doi: 10.3866/PKU.WHXB20041210         中文摘要
Surface Properties of Sodium Branched-alkylbenzenesulfonates
Wang Lin; Zhang Lu; Chu Yan-Ping; Zhao Sui; Yu Jia-Yong
Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101
Full text: PDF (1344KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)
The relationship of surface property and hydrophobic branched-chain structure was studied using four branched-alkylbenzenesulfonates with additional alkyl substituents synthesized by our laboratory. From the surface tension measurements in pure water and 0.171 mol·L-1 NaCl solutions, the following parameters were calculated: critical micelle concentration (cmc), the surface tension at the cmc (γcmc),surface excess at the cmc (Γmax),area per molecule at the cmc (Amin), pc20, and standard free energy of adsorption (DGadӨ).Lengthening the branched alkyl chain at the meta-position of sulfonic group,Γmax decreased while γcmc decreased; At the same time, cmc decreased, pc20 increased, and DGadӨ became more negative. These results indicated that the hard-disk areas of sodium branched-alkylbenzenesulfonate molecules (as) affected adsorption and surface tension.

Keywords: Sodium branched-alkylbenzenesulfonates    Hard-disk areas of surfactant molecules    cmc    Saturation adsorption amount    Surface tension  
Received: 2004-04-09 Accepted: 2004-06-04 Publication Date (Web): 2004-12-15
Corresponding Authors: Yu Jia-Yong Email: yjy@ipc.ac.cn


Cite this article: Wang Lin; Zhang Lu; Chu Yan-Ping; Zhao Sui; Yu Jia-Yong. Surface Properties of Sodium Branched-alkylbenzenesulfonates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20 (12): 1451-1454.    doi: 10.3866/PKU.WHXB20041210
1. TONG Jing, CHEN Teng-Fei, ZHANG Duo, WANG Lin-Fu, TONG Jian, YANG Jia-Zhen.Molar Surface Gibbs Free Energy of the Aqueous Solution of the Ionic Liquid [C2mim][OAc][J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1161-1167
2. BU Xiao-Xue, FAN Ben-Han, WEI Jie, XING Nan-Nan, MA Xiao-Xue, GUAN Wei.Thermodynamic Properties and Predicting the Surface Tension of Pyridinium-Based Ionic Liquids of [C6py][DCA] Using a New Eötvös Equation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 267-273
3. LI Chi, YANG Hong-Xu, LIU Ru-Jing, YANG Qi, TONG Jing, YANG Jia-Zhen.Volume and Surface Properties of Aqueous [C5mim][Pro] at 288.15 to 318.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 11-16
4. FAN Hai-Ming, ZHANG Yi-Nuo, ZHANG Jin, WANG Dong-Ying, GAO Jian-Bo, KANG Wan-Li, MENG Xiang-Can, ZHAO Jian, XU Hai.Dynamic Surface Adsorption Properties of Sodium Dodecyl Sulfate Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 351-357
5. ZHU Zhi-Chen, WANG Qiang, JIA Qing-Zhu, TANG Hong-Mei, MA Pei-Sheng.Quantitative Structure-Property Relationship of the Critical Micelle Concentration of Different Classes of Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 30-34
6. YOU Yi, DENG Yong-Shu, LI Er-Jun, PEI Xiao-Mei, ZHAO Jian-Xi.Hydrophobic Synergism between the Alkyl Tails of Gemini Surfactants during Adsorption and Aggregation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2200-2204
7. LIU Qing-Shan, YANG Miao, TAN Zhi-Cheng, WELZ-BIERMANN Urs.Estimation and Prediction of the Physicochemical Properties of Imidazolium-Based Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1463-1467
8. HUANG Zhen-Jian, TAN Chun-Hua, HUANG Xu-Guang.Determination of Surfactant cmc Based on the Fiber Refractive Index Sensor Principle[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1271-1276
9. ZHANG Xiao-Guang, LIU Jie-Xiang, WANG Hai-Ying, WANG Man-Yi, FAN Zhi-Jin.Stability of Avermyctin Emulsion in Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 617-625
10. YANG Bai-Qin, CHEN Kai, XING Hang, XIAO Jin-Xin.Perfluorobutyl-Based Fluorinated Surfactant with High Surface Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2409-2412
11. SONG Bing-Lei, ZHAO Jian-Xi.Adsorption of Photosensitive Quaternary Ammonium Gemini Surfactant a4-6-m at the Air/Water Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2020-2025
12. HAN Mei, JI Guo-Dong, NI Jin-Ren.Mechanism for Enhanced Oil Removal by Inorganic Salts during Washing Crude Oil Contaminated Soil with Alkyl Polyglucoside[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2026-2033
13. LU Xing-Yu, JIANG Yan, CUI Xiao-Hong, MAO Shi-Zhen, LIU Mai-Li, DU You-Ru.NMR Study of Surfactant Micelle Shape Transformation with Concentration[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1357-1361
14. ZHANG Qing-Hua, CHEN Bi, ZHAN Xiao-Li, CHEN Feng-Qiu.Synthesis and Solution Properties of PDMS-b-PEO Amphiphilic Diblock Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1075-1080
15. YAN Hong, WANG Xiao-Song, ZHU Ru-Zeng.Derivation of the Kelvin Equation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 640-644
16. TU Guo-Yun; WANG Zheng-Wu; WANG Zhong-Ni; LIU Feng; XIAO Jian-Yi.Theoretical Expression and Experiment on Surface Tension in Ideal Binary Mixtures of Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008,24(03): 400-404
17. LEI Sheng; ZHANG Jing; HUANG Jian-Bin.Promotion of the Surface Activity and Aggregation Ability of Sodium Dodecylsulfate in Aqueous Solution by Ionic Liquid 1-butyl-3-methyl-imidazolium Tetrafluoroborate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(11): 1657-1661
18. WANG Hai-Ying;LI Bin-Dong;HU An-Jun;LU Chun-Xu .Surface Activity of a Novel Borate Ester Surfmer and Its Interaction with LAS in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2007,23(02): 253-257
19. YU Ya-Ming;WANG Zhong-Hua;GAO Bao-Jiao;WANG Rui-Xin.Effect of Micellization Behavior of Surface Active Monomer NaAMC14S on Copolymerization Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(04): 496-501
20. TONG Jing; ZHANG Qing-guo; HONG Mei; YANG Jia-zhen.Thermodynamic Properties of Ionic Liquid BMIAlCl4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006,22(01): 71-75
21. JIANG Xiao-Ming; ZHANG Lu; AN Jing-Yi; ZHAO Sui; YU Jia-Yong.Surface Properties of Sodium Alkylbenzenesulfonates with Additional Side Chains[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(12): 1426-1430
22. XU Hujun; LÜ Chun-xu; LIANG Jin-long.Surfactivity and Micellization of Disodium Hexadecyl Diphenyl Ether Disulfonate in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(11): 1240-1243
23. DU Xin-zhen; SUN Yan-chun; ZHOU Rong; WANG Ya-rong; TAO Xiao-juan.Dual Inclusional Modes of β-cyclodextrin with Polyoxyethylene Lauryl Ether[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(10): 1174-1177
24. LIU Jing; XU Gui-ying; LIU Jun; YU Li; ZHANG Hong-lin; YU Xiu-fang.Interaction between Tween-20 and BSA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2005,21(08): 862-866
25. Zhu Sen;Cheng Fa;Zheng Bao-Jiang;Yu Jiu-Gao.Aggregation Properties of a New Anionic Gemini Surfactant in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(10): 1245-1248
26. Wang Zheng-Wu;Li Ying;Li Gan-Zuo;Gu Ming-Yan.Surface Activity and Micellization of LSmn in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(08): 816-820
27. Gong Yun-Lan;Wang Wei;Wang Hui;Guo He-Tong.The Analysis of Self-organizing Process of Anodic Alumina Films with Nano-pore Array Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2004,20(02): 199-201
28. Bi Zhi-Chu;Liao Wen-Sheng;Qi Li-Yun.Characteristics of Ethanediyl-α,β-bis(cetyldimethylammonium bromide) Dilute Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2003,19(11): 1015-1019
29. Zhang Zhi-Qing;Xu Gui-Ying;Ye Fan;Zheng Li-Qiang;Luan Yu-Xia.Surface Activity of Mixed System of Dodecyl Betaine and Sodium Dodecyl Sulphate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2001,17(12): 1122-1125
30. Han Guo-Bin, Vignes-Adler M.Surface Rheological Properties of Foaming Agent C12E8[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(08): 709-714
31. Hai Ming-Tan, Gao Jie, Han Bu-Xing, Yan Hai-Ke, Liu Yun, Han Qi-Yong.Vapour Pressure and Surface Tension of Aqueous Solution SDS-PEO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(08): 747-751
32. Bi Zhi-Chu, Neuman A W.Interaction between BSA and SDBS at Water-air Interface by ADSA Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998,14(07): 649-653
33. Lu Hua-Yi; Guo Chun-Tai; Zhao Lian-Shan; Tang Ding-Xiang; Wang Fen.Surface Tension and Density of NaCl-NaF-RE2O3 Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 1992,8(05): 694-696
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top