Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
Table of Contents
Cover and Table of Contents for Vol.33 No. 5

Full text: PDF (8752KB) Export: BibTeX | EndNote (RIS)


Keywords:
Received: Accepted: Publication Date (Web):
Corresponding Authors: Email:


Cite this article: . Cover and Table of Contents for Vol.33 No. 5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33 (5): 0-0.
1. LIU Jin, MAI Jiang-Quan, LI Shi, REN Zhao-Hui, LI Ming, WU Meng-Jiao, WU Yong-Jun, LU Xin-Hui, LI Xiang, TIAN He, WANG Zong-Rong, HAN Gao-Rong.Perovskite Ferroelectric Nanoplates Induced a Highly Oriented Growth of P(VDF-TrFE) Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1261-1266
2. ZHAO Feng-Ming, WEN Gang, KONG Li-Yao, CHU You-Qun, MA Chun-An.Structure Characteristic of Titanium Nitride Nanowires and Its Electrode Processes for V(II)/V(III) Redox Couple[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1181-1188
3. CAO Jing-Si, CHEN Fei-Wu.Fitting and Extrapolation of Configuration Interaction Energies in Complete Active Space[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1130-1139
4. WU Guang-Xin, PENG Wang-Jun, ZHANG Jie-Yu.Statistic Thermodynamic Model of Hydrogen Absorption on Metal Powders[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1108-1113
5. MO Zhou-Sheng, QIN Yu-Cai, ZHANG Xiao-Tong, DUAN Lin-Hai, SONG Li-Juan.Influencing Mechanism of Cyclohexene on Thiophene Adsorption over CuY Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1236-1241
6. HE Yu, WANG Yi-Bo.B972-PFD: A High Accuracy Density Functional Method for Dispersion Correction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1149-1159
7. HUANG Yu-Fen, ZHANG Hai-Long, YANG Zheng-Zheng, ZHAO Ming, HUANG Mu-Lan, LIANG Yan-Li, WANG Jian-Li, CHEN Yao-Qiang.Effects of CeO2 Addition on Improved NO Oxidation Activities of Pt/SiO2-Al2O3 Diesel Oxidation Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1242-1252
8. GU Ze-Yu, GAO Song, HUANG Hao, JIN Xiao-Zhe, WU Ai-Min, CAO Guo-Zhong.Electrochemical Behavior of MWCNT-Constraint SnS2 Nanostructure as the Anode for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1197-1204
9. SUN Shuai-Qi, YI Yan-Hui, WANG Li, ZHANG Jia-Liang, GUO Hong-Chen.Preparation and Performance of Supported Bimetallic Catalysts for Hydrogen Production from Ammonia Decomposition by Plasma Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1123-1129
10. WANG Mei-Song, ZOU Pei-Pei, HUANG Yan-Li, WANG Yuan-Yuan, DAI Li-Yi.Three-Dimensional Graphene-Based Pt-Cu Nanoparticles-Containing Composite as Highly Active and Recyclable Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1230-1235
11. LI Xu, LI Qiang-Guo, JIANG Jian-Hong, GU Hui-Wen, LI Chuan-Hua, XIAO Sheng-Xiong, LI Xia.Design and Application of a Precise Isoperibol Combus-tion-Solution-Reaction Microcalorimeter[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1114-1122
12. QU Hong-Mei, CHONG Ze-Peng, CHEN Xu, MEN Yi-Can, SHEN Hai-Jiao.Synthesis and Properties of a Series of Dinaphthosiloles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1253-1260
13. GAN Yong-Ping, LIN Pei-Pei, HUANG Hui, XIA Yang, LIANG Chu, ZHANG Jun, WANG Yi-Shun, HAN Jian-Feng, ZHOU Cai-Hong, ZHANG Wen-Kui.The Effects of Surfactants on Al2O3-Modified Li-rich Layered Metal Oxide Cathode Materials for Advanced Li-ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1189-1196
14. KONG Wei-Wei, GUO Shuang, ZHANG Yong-Min, LIU Xue-Feng.Redox-Responsive Interfacial Properties of Se-Containing Sulfobetaine Surfactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1205-1213
15. CHEN Fang, LIU Yuan-Yuan, WANG Jian-Long, Su Ning-Ning, LI Li-Jie, CHEN Hong-Chun.nvestigation of the Co-Solvent Effect on the Crystal Morphology of β-HMX using Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1140-1148
16. WANG Li, LU Dan-Feng, GAO Ran, CHENG Jin, ZHANG Zhe, QI Zhi-Mei.Theoretical Analyses and Chemical Sensing Application of Surface Plasmon Resonance Effect of Nanoporous Gold Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1223-1229
17. CHEN Yi-Jian, ZHOU Hong-Tao, GE Ji-Jiang, XU Gui-Ying.Aggregation Behavior of Double-Chained Anionic Surfactant 1-Cm-C9-SO3Na at Air/Liquid Interface: Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1214-1222
18. GUO Zi-Han, HU Zhu-Bin, SUN Zhen-Rong, SUN Hai-Tao.Density Functional Theory Studies on Ionization Energies, Electron Affinities, and Polarization Energies of Organic Semiconductors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1171-1180
19. ZHANG Ying-Jie, ZHU Zi-Yi, DONG Peng, QIU Zhen-Ping, LIANG Hui-Xin, LI Xue.New Research Progress of the Electrochemical Reaction Mechanism, Preparation and Modification for LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(6): 1085-1107
20. ZHANG Yun-Long, ZHANG Yu-Zhi, SONG Li-Xin, GUO Yun-Feng, WU Ling-Nan, ZHANG Tao.Synthesis and Photocatalytic Performance of Ink Slab-Like ZnO/Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
21. ZHANG Shao-Zheng, LIU Jia, XIE Yan, LU Yin-Ji, LI Lin, LÜ Liang, YANG Jian-Hui, WEI Shi-Hao.First-Principle Study of Hydrogen Evolution Activity for Two-dimensional M2XO2-2x(OH)2x (M=Ti, V; X=C, N)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
22. ZHANG Hao, LI Xin-Gang, CAI Jin-Meng, WANG Ya-Ting, WU Mo-Qing, DING Tong, MENG Ming, TIAN Ye.Effect of the Amount of Hydrofluoric Acid on the Structural Evolution and Photocatalytic Performance of Titanium Based Semiconductors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
23. SONG Er-Long, LAN Lin-Feng, LIN Zhen-Guo, SUN Sheng, SONG Wei, LI Yu-Zhi, GAO Pei-Xiong, ZHANG Peng, PENG Jun-Biao.Preparation of Indium-Zinc-Oxide Thin Film Transistors by Hot-Pressing Sintering Target[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
24. WANG Ya-Nan, MA Pin, PENG Lu-Mei, ZHANG Di, FANG Yan-Yan, ZHOU Xiao-Wen, LIN Yuan.Synthesis of Colloidal Perovskite CH3NH3PbBr3-xClx Nanocrystals with Lead Acetate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
25. WU Qian, WENG Wei-Zheng, LIU Chun-Li, HUANG Chuan-Jing, XIA Wen-Sheng, WAN Hui-Lin.Effect of Preparation Methods on Photo-Induced Formation of Peroxide Species on Nd2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
26. MENG Yan-Shuang, WANG Chen, WANG Lei, WANG Gong-Rui, XIA Jun, ZHU Fu-Liang, ZHANG Yue.Efficient Synthesis of Sulfur and Nitrogen Co-Doped Porous Carbon by Microwave-Assisted Pyrolysis of Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
27. HUANG Yang, SUN Qing-De, XU Wen, HE Yao, YIN Wan-Jian.Halide Perovskite Materials for Solar Cells: a Theoretical Review[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
28. NING Hong-Yan, YANG Qi-Lei, YANG Xiao, LI Ying-Xia, SONG Zhao-Yu, LU Yi-Ren, ZHANG Li-Hong, LIU Yuan.Carbon Fiber-supported Rh-Mn in Close Contact with Each Other and Its Catalytic Performance for Ethanol Synthesis from Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
29. LAN Lu-Hua, TAO Hong, LI Mei-Ling, GAO Dong-Yu, ZOU Jian-Hua, XU Miao, WANG Lei, PENG Jun-Biao.Progress of Light Extraction Technology for Organic Light-Emitting Diodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
30. SHEN Hai-Bo, JIANG Hao, LIU Yi-Si, HAO Jia-Yu, LI Wen-Zhang, LI Jie.Cobalt@cobalt Carbide Supported on Nitrogen and Sulfur Co-Doped Carbon: an Efficient Non-Precious Metal Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
31. WANG Xin-Lei, MA Kui, GUO Li-Hong, DING Tong, CHENG Qing-Peng, TIAN Ye, LI Xin-Gang.Catalytic Performance for Hydrogen Production through Steam Reforming of Dimethyl Ether over Silica Supported Copper Catalysts Synthesized by Ammonia Evaporation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
32. ZHENG Fang-Fang, LI Qian, ZHANG Hong, WENG Wei-Zheng, YI Xiao-Dong, ZHENG Yan-Ping, HUANG Chuan-Jing, WAN Hui-Lin.Preparation and Characterization of Sinter-Resistant Rh-Sm2O3/SiO2 Catalyst and Its Performance for Partial Oxidation of Methane to Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
33. TIAN Mao-Zhang, ZHANG Fan, MA Cheng, MA De-Sheng, JIANG Ling-Xiang, XUE Rong-Rong, LIU Ka-Er-Dun, HUANG Jian-Bin.Viscosity Reduction of Heavy Oils of Different Viscosities Based on General Cationic/Anionic Surfactant Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
34. CHANG Meng-Fang, LI Lei, CAO Xiao-Dan, JIA Meng-Hui, ZHOU Jia-Sheng, CHEN Jin-Quan, XU Jian-Hua.Fluorescence Dynamics of LicT Protein by Time-Resolved Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 1065-1070
35. .Cover and Table of Contents for Vol.33 No. 5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 0-0
36. FAN Zhi-Bo, GONG Xiao-Qing, LU Dan-Feng, GAO Ran, QI Zhi-Mei.Benzo[a]pyrene Sensing Properties of Surface Plasmon Resonance Imaging Sensor Based on the Hue Algorithm[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 1001-1009
37. WANG Hui, ZOU De-Chun.Polyol-Mediated Synthesis of MoS2 Nanosheets Using Sulfur Powder as the Sulfur Source[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 1027-1032
38. HU Yi-Hao, SONG Tong-Yang, WANG Yue-Juan, HU Geng-Sheng, XIE Guan-Qun, LUO Meng-Fei.Gas Phase Dehydrochlorination of 1,1,2-Trichloroethane over Zn/SiO2 Catalysts: Acidity and Deactivation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 1017-1026
39. HAN Lei, PENG Li, CAI Ling-Yun, ZHENG Xu-Ming, ZHANG Fu-Shan.CH2 Scissor and Twist Vibrations of Liquid Polyethylene Glycol ——Raman Spectra and Density Functional Theory Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 1043-1050
40. LIAN Chao, ZHANG Kai, WANG Yuan.Catalytic Properties of Platinum Nanoclusters Supported on Iron Oxides for the Solvent-Free Hydrogenation of Halonitrobenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 984-992
41. LI Jiao, CHEN Zhong.First-Principles Study on the Electronic and Photocatalytic Properties of Ag3XO4 (X = P, As, V)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 941-948
42. DAI Wei-Guo, HE Dan-Nong.Selective Photoelectrochemical Oxidation of Chiral Ibuprofen Enantiomers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 960-967
43. YANG Kun, YAO Qi-Lu, LU Zhang-Hui, KANG Zhi-Bing, CHEN Xiang-Shu.Facile Synthesis of CuMo Nanoparticles as Highly Active and Cost-Effective Catalysts for the Hydrolysis of Ammonia Borane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 993-1000
44. LING Chong-Yi, WANG Jin-Lan.Recent Advances in Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution Reaction Based on Graphene-Like Two-Dimensional Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 869-885
45. BAI Guang-Yue, LIU Jun-Ling, WANG Jiu-Xia, WANG Yu-Jie, LI Yan-Na, ZHAO Yang, YAO Mei-Huan.Enzymatic Superactivity and Conformational Change of α-CT Induced by Cationic Gemini Surfactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 976-983
46. XIANG Hui-Jing, LIU Jin-Gang, ZHAO Yanli.Recent Research Advancements in NO-Releasing Nanomaterials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 903-917
47. WANG Jun, WEI Zi-Dong.Recent Progress in Non-Precious Metal Catalysts for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 886-902
48. LI Jun-Tao, WU Jiao-Hong, ZHANG Tao, HUANG Ling.Preparation of Biochar from Different Biomasses and Their Application in the Li-S Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 968-975
49. RUAN Mao-Mao, SONG Le-Xin, WANG Qing-Shan, XIA Juan, YANG Zun, TENG Yue, XU Zhe-Yuan.Facile Green Synthesis of Highly Monodisperse Bismuth Subcarbonate Micropompons Self-assembled by Nanosheets: Improved Photocatalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 1033-1042
50. CHEN Ai-Xi, WANG Hong, DUAN Sai, ZHANG Hai-Ming, XU Xin, CHI Li-Feng.Potential-Induced Phase Transition of N-Isobutyryl-L-cysteine Monolayers on Au(111) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 1010-1016
51. ZHOU Ting-Ting, SONG Hua-Jie, HUANG Feng-Lei.The Slip and Anisotropy of TATB Crystal under Shock Loading via Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 949-959
52. TAN Kang-Ming, YAN Min-Nan, WANG Ying-Nan, XIE Ling-Hai, QIAN Yan, ZHANG Hong-Mei, HUANG Wei.White Organic Light-Emitting Diodes Based on Exciton and Electroplex Dual Emissions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 1057-1064
53. LI Hai-Xia, LIU Yan-Cheng, TANG Rui-Zhi, ZHANG Peng, MA Liu-Kui, WEI Chi-Yuan, WANG Wen-Feng.Reactions of Triplet-State Difloxacin with Amino Acids and dGMP: A Laser Flash Photolysis Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 1051-1056
54. LI Ai-Jing, XIE Wei, WANG Ming, XU Si-Chuan.Molecular Dynamics of Dopamine to Transmit through Molecular Channels within D3R[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(5): 927-940
55. HAN Bo, CHENG Han-Song.Nickel Family Metal Clusters for Catalytic Hydrogenation Processes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
56. ZHOU Yang, LI Gao.A Critical Review on Carbon-Carbon Coupling over Ultra-Small Gold Nanoclusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
57. FAN Qi-Tang, ZHU Jun-Fa.Controlling the Topology of Low-Dimensional Organic Nanostructures with Surface Templates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0,(): 0-0
58. PENG Li-Juan, YAO Qian, WANG Jing-Bo, LI Ze-Rong, ZHU Quan, LI Xiang-Yuan.Pyrolysis of RDX and Its Derivatives via Reactive Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 745-754
59. YUAN Kang, ZHOU Xue, DU Jian-Zhong.Synthesis and Characterization of Thermo-Responsive Polypeptide-Based Vesicles with Photo-Cross-Linked Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 656-660
60. HUANG Hao, LONG Ran, XIONG Yu-Jie.Design of Plasmonic-Catalytic Materials for Organic Hydrogenation Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 661-669
61. WANG Si-Jia, LI Meng-Ya, XU Shou-Hong, LIU Hong-Lai.Thermo-Controlled On-Off Switch of Zipper-Structured Lipopeptides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 829-835
62. YAO Qian, PENG Li-Juan, LI Ze-Rong, LI Xiang-Yuan.Accurate Calculation of the Energy Barriers and Rate Constants of Hydrogen Abstraction from Alkanes by Hydroperoxyl Radical[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 763-768
63. JI Tian-Yi, LIU Yan-Cheng, ZHAO Jian-Feng, XU Gang, WANG Wen-Feng, WU Ming-Hong.Radical-Induced Degradation of Fluoxetine in Aqueous Solution by Pulse and Steady-State Radiolysis Studies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 823-828
64. XIA Rui, WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, FANG Xiao-Dong.Research Progress of Counter Electrodes for Quantum Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 670-690
65. ZHU Qian, CAO Chao-Tun, CAO Chen-Zhong.Extension and Application of Excited-State Constants of meta-Substituents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 729-735
66. ZHAO Li-Ping, MENG Wei-Shuai, WANG Hong-Yu, QI Li.MoS2-C Composite as Negative Electrode Material for Sodium-Ion Supercapattery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 787-794
67. LIU Dan-Yang, WANG Wan-Luo, XU Shou-Hong, LIU Hong-Lai.Photo-Responsivity of Azobenzene-Containing Glycolipid within Liquid-Gas Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 836-844
68. LI Ling-Ling, CHEN Ren, DAI Jian, SUN Ye, ZHANG Zuo-Liang, LI Xiao-Liang, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Reaction Mechanism of Benzene Methylation with Methanol over H-ZSM-5 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 769-779
69. ZHAO Yuan, CAO Ze-Xing.Global Simulations of Enzymatic Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 691-708
70. ZHANG Ting, SHEN Jie.Aggregation Properties and Thermodynamics of Micellization of Gemini Surfactants with Diester and Rigid Spacers in Organic Alcohol-Water Mixed Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 795-802
71. HE Lei, ZHANG Xiang-Qian, LU An-Hui.Two-Dimensional Carbon-Based Porous Materials: Synthesis and Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 709-728
72. ZHEN Xu, GUO Xue-Jing.Synthesis and Lithium Storage Performance of Three-Dimensional Mesostructured ZnCo2O4 Cubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 845-852
73. GUAN Yu-Qiao, CHEN Gang, SONG Juan, WANG Cheng-Xin, QIAN Yan, ZHANG Qin, DENG Ling-Ling, FENG Zeng-Qin, SHANG Wen-Juan, TAO You-Tian, CHEN Shu-Fen, WANG Lian-Hui, HUANG Wei.One-Step Synthesized Novel Spiro[fluorene-9,9'-xanthene]-Based Materials as Highly Efficient Blue Phosphorescent Hosts in Organic Light-Emitting Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 816-822
74. SHU Ning-Kai, XU Zhi-Cheng, LIU Zi-Yu, JIN Zhi-Qiang, HUANG Jian-Bin, ZHANG Lei, ZHANG Lu.Effect of Short Alkyl Chain on Interfacial Properties of Poly-Substituted Alkyl Benzene Sulfonate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 803-809
75. JIANG Jiang-Min, NIE Ping, DONG Sheng-Yang, WU Yu-Ting, ZHANG Xiao-Gang.Effect of Pre-Punched Current Collector for Lithiation on the Electrochemical Performance of Lithium-Ion Capacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 780-786
76. WANG Xiao-Wen, LI Lei, WANG Chang-Sheng.A Scheme for Rapid Simulation of Anion-π Interactions Involving Halide Anions and Substituted Benzenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 755-762
77. ZHENG Qi-Ge, LIU Hui, XIA Quan, LIU Qing-Shan, MOU Lin.Density, Dynamic Viscosity and Electrical Conductivity of Two Hydrophobic Phosphonium Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 736-744
78. SCHLERETH, Andrew NOOMUNA Panae, GAO Pei.Mesoscale Protein Patterning on a Self-Assembled Monolayer Coated Silicon Surface through Nanosphere Lithography[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(4): 810-815
79. ZHOU Xiao-Qin, ZHANG Hui, ZHANG Ze, CHEN Xin, JIN Chuan-Hong.Characterization of Heterostructural Palladium Deposition on Spherical Gold Nanoparticles by In situ Liquid Cell Transmission Electron Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 458-463
80. YANG Hai-Kuan.A Solution-Based Self-Assembly Approach to Preparing Functional Supramolecular Hybrid Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 582-589
81. CHEN Ming, WANG Lin, TAN Tian, LUO Xue-Cai, ZHENG Zai, YIN Ruo-Chun, SU Ji-Hu, DU Jiang-Feng.Radical Mechanism of Laccase-Catalyzed Catechol Ring-Opening[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 620-626
82. GUO Rui, ZHANG Jialin, ZHAO Songtao, YU Xiaojiang, ZHONG Shu, SUN Shuo, LI Zhenyu, CHEN Wei.LT-STM Investigation of the Self-Assembled F16CuPc-Corannulene Binary System on Ag(111) and Grap[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 627-632
83. DENG Ying-Chun, LIU Qing, HUANG Qiang.Molecular Docking of Human-Like Receptor to Hemagglutinins of Avian Influenza A Viruses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 633-641
84. LONG Jin-You, LIU Zhi-Ming, QIU Xue-Jun, ZHANG Bing.Ultrafast Nonadiabatic Dynamics of Electronically Excited 2-Methyl Furan[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 506-512
85. HUANG Ming-Hui, JIN Bi-Yao, ZHAO Lian-Hua, SUN Shi-Gang.Preparation and Characterization of Pt-Ni-SnO2/C for Ethanol Oxidation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 563-572
86. WANG Wei, TAN Kai.Structure and Electronic Properties of Single Walled Nanotubes from AlAs(111) Sheets: A DFT Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 548-553
87. ZHENG Yan-Gong, ZHU Li-Na, LI Han-Yu, JIAN Jia-Wen, DU Hai-Ying.Operating Mechanism of Palladium Oxide as a Potentiometric Sensing Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 573-581
88. BAI Jin, CHEN Xin, XI Zhao-Yi, WANG Xiang, LI Qiang, HU Shao-Zheng.Influence of Solvothermal Post-Treatment on Photochemical Nitrogen Conversion to Ammonia with g-C3N4 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 611-619
89. LIU Ning-Liang, SHEN Huan.Multiphoton Dissociation and Ionization Dynamics of Allyl Chloride Using Femtosecond Laser Pulses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 500-505
90. RUAN Yi-Fan, ZHANG Nan, ZHU Yuan-Cheng, ZHAO Wei-Wei, XU Jing-Juan, CHEN Hong-Yuan.New Developments in Photoelectrochemical Bioanalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 476-485
91. YANG Shao-Bin, LI Si-Nan, SHEN Ding, TANG Shu-Wei, SUN Wen, CHEN Yue-Hui.First-Principles Study of Na Storage in Bilayer Graphene with Double Vacancy Defects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 520-529
92. ZENG Meng-Qi, ZHANG Tao, TAN Li-Fang, FU Lei.Liquid Metal Catalyst: Philosopher's Stone of Two-Dimensional Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 464-475
93. LI Yi-Ming, CHEN Xiao, LIU Xiao-Jun, LI Wen-You, HE Yun-Qiu.Electrochemical Reduction of Graphene Oxide on ZnO Substrate and Its Photoelectric Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 554-562
94. ZHANG Yan-Tao, LIU Zhen-Jie, WANG Jia-Wei, WANG Liang, PENG Zhang-Quan.Recent Advances in Li Anode for Aprotic Li-O2 Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 486-499
95. WU Yuan-Fei, LI Ming-Xue, ZHOU Jian-Zhang, WU De-Yin, TIAN Zhong-Qun.Density Functional Theoretical Study on SERS Chemical Enhancement Mechanism of 4-Mercaptopyridine Adsorbed on Silver[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 530-538
96. HU Hai-Long, WANG Sheng, HOU Mei-Shun, LIU Fu-Sheng, WANG Tian-Zhen, LI Tian-Long, DONG Qian-Qian, ZHANG Xin.Preparation of p-CoFe2O4/n-CdS by Hydrothermal Method and Its Photocatalytic Hydrogen Production Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 590-601
97. GAO Xiao-Ping, GUO Zhang-Long, ZHOU Ya-Nan, JING Fang-Li, CHU Wei.Catalytic Performance and Characterization of Anatase TiO2 Supported Pd Catalysts for the Selective Hydrogenation of Acetylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 602-610
98. ZHANG Zhen, XIE Wen-Jun, YANG Yi Isaac, SUN Geng, GAO Yi-Qin.Simulation Studies of the Self-Assembly of Halogen-Bonded Sierpiński Triangle Fractals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 539-547
99. TONG Jing, LIU Lu, ZHANG Duo, ZHENG Xu, CHEN Xia, YANG Jia-Zhen.Parameters of the Activation of Viscous Flow of Aqueous[C2mim] [Ala][J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(3): 513-519
100. BAI Xue-Jun, HOU Min, LIU Chan, WANG Biao, CAO Hui, WANG Dong.3D SnO2/Graphene Hydrogel Anode Material for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 377-385
101. YIN Jin-Ling, LIU Jia, WEN Qing, WANG Gui-Ling, CAO Dian-Xue.Phosphomolybdic Acid as a Mediator for Indirect Carbon Electrooxidation in LowTemperature Carbon Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 370-376
102. WU Zhong, ZHANG Xin-Bo.Design and Preparation of Electrode Materials for Supercapacitors with High Specific Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 305-313
103. JING Tao, DAI Ying.Development of Solid Solution Photocatalytic Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 295-304
104. CHENG Fang, WANG Han-Qi, XU Kuang, HE Wei.Preparation and Characterization of Dithiocarbamate Based Carbohydrate Chips[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 426-434
105. XIE Yong-Min, WANG Xiao-Qiang, LIU Jiang, YU Chang-Lin.Fabrication and Performance of Tubular Electrolyte-Supporting Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cell by Dip Coating Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 386-392
106. YU Hai-Yang, WANG Fang, LIU Qi-Chun, MA Qing-Yu, GU Zheng-Gui.Structure and Kinetics of Thermal Decomposition Mechanism of Novel Silk Fibroin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 344-355
107. LI Shen-Hui, LI Jing, ZHENG An-Min, DENG Feng.Solid-State NMR Characterization of the Structure and Catalytic Reaction Mechanism of Solid Acid Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 270-282
108. YUAN Hong, ZHANG Jing, WEI Xue-Hong, FANG Hui-Min, YUAN Shi-Fang, WU Li-Xin.Chiral Luminescent Liquid Crystal Material Based on Europium-Substituted Polyoxometalate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 407-412
109. WANG Li, SHI He-Xia, WANG Wen-Yuan, SHI Hong, SHAO Xiang.Identifying the Hydrogen Bonding Patterns of Melamine and Melem Self-Assemblies on Au(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 393-398
110. Lü Yang, SONG Yu-Jiang, LIU Hui-Yuan, LI Huan-Qiao.Pd-Containing Core/Pt-Based Shell Structured Electrocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 283-294
111. LIAO Chun-Rong, XIONG Feng, LI Xian-Jun, WU Yi-Qiang, LUO Yong-Feng.Progress in Conductive Polymers in Fibrous Energy Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 329-343
112. JIANG Ao-Ke, ZHAO Ya-Wen, LONG Zhong, ZHANG Lei, HU Yin, ZENG Rong-Guang, ZHANG Yan-Zhi, XIAO Hong, ZHU Kang-Wei, LIU Ke-Zhao.EXELFS Analysis of Lattice Structure of Uranium Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 364-369
113. YI Qing-Hua, ZHAO Jie, LOU Yan-Hui, ZOU Gui-Fu, LIU Zhong-Fan.Design and Growth of High-Quality Multifunctional Thin Films by Polymer-Assisted Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 314-328
114. XIAO Ming, HUANG Zai-Yin, TANG Huan-Feng, LU Sang-Ting, LIU Chao.Facet Effect on Surface Thermodynamic Properties and In-situ Photocatalytic Thermokinetics of Ag3PO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 399-406
115. FANG Min, WANG Zong-Yuan, LIU Chang-Jun.Characterization and Application of Au Nanoparticle/Agarose Composite Film Fabricated by Room Temperature Electron Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 435-440
116. ZHAO Shun-Sheng, LI Lan-Lan, LIU Xiang-Rong, DING Zuo-Cheng, YANG Zai-Wen.Crystal Structure, Thermal Decomposition and Interaction with CT-DNA of Three 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde Acyl Hydrazones[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 356-363
117. WU Hai-Fei, CHEN Yao, XU Shan-Hu, YAN Yong-Hong, SI Jian-Xiao, TAN Yong-Sheng.Molecular Beam Epitaxy Growth and Surface Structural Characteristics of PbTe(111) Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 419-425
118. WANG Quan-Jun, SUN Hong-Juan, PENG Tong-Jiang, FENG Ming-Zhu.Structure Development during the Cation Exchange Processes of Graphite Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(2): 413-418
119. GAO Yi-Fen, ZHUANG Gui-Lin, BAI Jia-Qi, ZHONG Xing, WANG Jian-Guo.Temperature-Dependent Conductivity, Luminescence and Theoretical Calculations of a Novel Zn(II)-Based Metal-Organic Framework[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 242-248
120. FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang.Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 211-241
121. Lü Qian-Rui, LI Jing, LIAN Zhi-Peng, ZHAO Hao-Yan, DONG Gui-Fang, LI Qiang, WANG Li-Duo, YAN Qing-Feng.CH3NH3PbI3 Single Crystal-Based Ambipolar Field-Effect Transistor with Ta2O5 as the Top Gate Dielectric[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 249-254
122. LIU Meng-Xi, LI Shi-Chao, ZHA Ze-Qi, QIU Xiao-Hui.Research Progress and Applications of qPlus Noncontact Atomic Force Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 183-197
123. WU Wen-Hao, HUANG Xin-Yu, YAO Rui-Min, CHEN Ren-Jie, LI Kai, ZOU Ru-Qiang.Synthesis and Properties of Polyurethane/Coal-Derived Carbon Foam Phase Change Composites for Thermal Energy Storage[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 255-261
124. XUAN Cui-Juan, WANG Jie, ZHU Jing, WANG De-Li.Recent Progress of Metal Organic Frameworks-Based Nanomaterials for Electrocatalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 149-164
125. SUN Meng, LI Jing-Hong.Recent Progress on Palladium-Based Oxygen Reduction Reaction Electrodes for Water Treatment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 198-210
126. CHEN Hai-Long, BIAN Hong-Tao, ZHENG Jun-Rong.Determining 3D Molecular Conformations with Ultrafast Multiple-Dimensional Vibrational Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 40-62
127. CHANG Qiao-Wan, XIAO Fei, XU Yuan, SHAO Min-Hua.Core-Shell Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 9-17
128. XU Yi-Ting, CHEN Long, CHEN Zhuo.Applications of Graphitic Nanomaterial's Optical Properties in Biochemical Sensing[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 28-39
129. MIAO Sheng-Yi, WANG Xian-Fu, YAN Cheng-Lin.Self-Roll-Up Technology for Micro-Energy Storage Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 18-27
130. LI Wan-Fei, LIU Mei-Nan, WANG Jian, ZHANG Yue-Gang.Progress of Lithium/Sulfur Batteries Based on Chemically Modified Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 165-182
131. QIU Wei-Tao, HUANG Yong-Chao, WANG Zi-Long, XIAO Shuang, JI Hong-Bing, TONG Ye-Xiang.Effective Strategies towards High-Performance Photoanodes for Photoelectrochemical Water Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 80-102
132. HOU Jing-Fei, YANG Yan-Lian, WANG Chen.Molecular Mechanisms of Interface Interactions between Nanomaterials and Proteins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 63-79
133. SONG Wei-Xin, HOU Hong-Shuai, JI Xiao-Bo.Progress in the Investigation and Application of Na3V2(PO4)3 for Electrochemical Energy Storage[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 103-129
134. LI Xue-Qin, CHANG Lin, ZHAO Shen-Long, HAO Chang-Long, LU Chen-Guang, ZHU Yi-Hua, TANG Zhi-Yong.Research on Carbon-Based Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017,33(1): 130-148
135. ZHU Tian-Tian, XU Shu-Zhen, GE Bing-Qiang, CHEN Zhong-Xiu.Sweetness Enhancement of Aspartame in the Presence of Cyclodextrins and the Thermodynamics in Binding[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2871-2878
136. TANG Huan-Feng, HUANG Zai-Yin, XIAO Ming, LIANG Min, CHEN Li-Ying.An Investigation into the Reaction Kinetics of Cubic Nano-Cu2O in Theory and Experiment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2891-2897
137. XIE Hu-Jun, LIU Cheng-Cheng, SUN Qiang, GU Qing, LEI Qun-Fang, FANGWen-Jun.The Interactions between Quaternary Ammonium Cationic Surfactants and Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2951-2960
138. HE Lan-Lan, GUO Yu, ZHAO Jian, JIANG Xin-Rui, YANG Zhong-Zhi, ZHAO Dong-Xia.Study on Coordination Microstructure andWater Exchange Reaction of Zn2+ Aqueous Solutions through Molecular Dynamics Simulations Using the ABEEMσπ Polarizable Force Field[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2921-2931
139. XIAO An, LU Hui, ZHAO Yang, LUO Geng-Geng.Synthesis of a Novel D-π-A-π-A Organic Sensitizer and Its Application in a Dye-Sensitized Solar Cell and Dye-Sensitized Photocatalytic H2 Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2968-2975
140. SHI Ji-Cheng, XU Hong-Feng, LU Lu, GAO Jun.Hydrogen Bromine Battery Structure Optimization and the Operation Condition Effects on Battery Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2941-2950
141. LI Gang, CHEN Min-Qiang, ZHAO Shi-Xiong, LI Peng-Wei, HU Jie, SANG Sheng-Bo, HOU Jing-Jing.Effect of Se Doping on the Electronic Band Structure and Optical Absorption Properties of Single Layer MoS2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2905-2912
142. GAO Zhi-Fang, ZHOU Li-Ting, WANG Wei-Na, LIU Feng-Yi, WANG Wen-Liang.Reaction Mechanism of Criegee Intermediate CH3CHOO with H2O and the Acid Catalytic Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2898-2904
143. LIU Dan, HU Yan-Yan, ZENG Chao, QU De-Yu.Soft-Templated Ordered Mesoporous Carbon Materials: Synthesis, Structural Modification and Functionalization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2826-2840
144. MA Qing, TONG Jin-Hui, SU Ling-Di, WANG Wen-Hui, MA Wen-Mei, BO Li-Li.Highly Selective Hydroxylation of Benzene Catalyzed by Hybrids of Polyoxometalate/Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2961-2967
145. WANG Xin, ZHANG Yu-Jin, WANG Chuan-Kui.Optical Properties and Responsive Mechanism of Carbazole-Based Two-Photon Fluorescent Probes for the Detection of Hypochlorite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2913-2920
146. JIANG Jun-Hui, QIAN Meng-Dan, XUE Ji-Long, XIA Sheng-Jie, NI Zhe-Ming, SHAO Meng-Meng.Comparison of Properties of In-Au(111) and Ir-Au(111) Alloy Surfaces, and Their Adsorption to Crotonaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2932-2940
147. TANG Qing-Long, LIU Hai-Feng, LI Ming-Kun, YAO Ming-Fa.Study on In-Cylinder Charge Stratification of a Dual-Fuel Engine Using Fuel-Tracer Laser-Induced Fluorescence and Chemical Kinetic Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2879-2890
148. HE Rong-An, CAO Shao-Wen, YU Jia-Guo.Recent Advances in Morphology Control and Surface Modification of Bi-Based Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2841-2870
149. ZHANG Xiao-Dong, QIN Li-Yan, CHEN Ming-Qing, LIU Shi-Rong.Fabrication of a Responsive Hydrogel Photonic Crystal Sensing Film for Cadmium Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2976-2982
150. .Cover and Table of Contents for Vol.32 No.12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 0-0
151. .ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA Vol. 32 No. 1-12, 2016 INDEX[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(12): 2983-3001
152. .Cover and Table of Contents for Vol.32 No.11[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 0-0
153. XU Shi-Wen, LIN Dong-Qiang, YAO Shan-Jing.Molecular Simulations on Dynamic Binding of Ibuprofen onto Site II of Human Serum Albumin: One Potential Way Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2811-2818
154. HE Yu, WANG Yi-Bo.An Improvement of the SAM Dispersion Correction in the APF-D Density Functional Method for Studying Intermolecular Interactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2709-2716
155. ZHU Shou-Pu, WU Tian, SU Hai-Ming, QU Shan-Shan, XIE Yong-Juan, CHEN Ming, DIAO Guo-Wang.Hydrothermal Synthesis of Fe3O4/rGO Nanocomposites as Anode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2737-2744
156. CHEN Xiang, PAN Jian-Ming, YAN Yong-Sheng.Adsorption of λ-Cyhalothrin onto Macroporous Polymer Foams Derived from Pickering High Internal Phase Emulsions Stabilized by Halloysite Nanotube Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2794-2802
157. WANG Yuan-You, ZHOU Guo-Qiang, ZHANG Long, LIU Tian-Qing.Synthesis and Photocatalytic Characterization of Porous Cu-Doped ZnO Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2785-2793
158. LI Ting, XIANG Shuang-Fei, DONG Wei-Fu, MA Pi-Ming, SHI Dong-Jian, CHEN Ming-Qing.Double-Network Hydrogel Consisting of Nano Na-Montmorillonite with Enhanced Mechanical and Antimicrobial Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2761-2768
159. LIANG Mei-Qing, YIN Hong-Yao, FENG Yu-Jun.Smart Aqueous Foams: State of the Art[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2652-2662
160. WANG Ya-Li, LI Qi, WENG Wei-Zheng, XIAWen-Sheng, WAN Hui-Lin.Catalytic Behaviors and Stability of Y2O3-Modified Ni/SiO2 for Partial Oxidation of Methane into Synthesis Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2776-2784
161. WU Yu, LUO Jian.In situ Growth of a Pd/Ni(OH)2/NF Composite Catalyst for the Hydrogen Evolution Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2745-2752
162. TANG Huan-Feng, HUANG Zai-Yin, XIAO Ming.Effects of Particle Size and Temperature on Surface Thermodynamic Functions of Cubic Nano-Cu2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2678-2684
163. CHENG Xiao-Meng, LI Yu, CHEN Zong, LI Hong-Ping, ZHENG Xiao-Fang.A Comparative Study on theNMR Relaxation of Methanol in Sub-and Super-Critical Mixtures of CO2 and Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2671-2677
164. LIN Feng, FU Xin-Mei, WANG Chao, JIANG Si-Yu, WANG Jing-Hui, ZHANG Shu-Wei, YANG Ling, LI Yan.QSAR, Molecular Docking and Molecular Dynamics of 3C-like Protease Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2693-2708
165. BIAN Peng-Cheng, ZHANG Da-Peng, GANG Hong-Ze, LIU Jin-Feng, MU Bo-Zhong, YANG Shi-Zhong.Synthesis and Properties of a Novel Bio-Based Branched Heptadecylbenzene Sulfonate Derived from Oleic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2753-2760
166. ZHOU Li, LIU Huan-Huan, YANG Yu-Lin, QIANG Liang-Sheng.Preparation and Performance of a SILAR TiO2/CdS/Co-Pi Water Oxidation Photoanode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2731-2736
167. DING Yang, SONG Li-Guo, YU Yi-Xuan, YAO Li, LIN Sheng-Hsien.Anharmonic Effect of the Decomposition Reaction of Methyl Butanoate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2685-2692
168. NIE Wang-Xin, ZOU Xiu-Jing, WANG Xue-Guang, DING Wei-Zhong, LU Xiong-Gang.Preparation of Highly Dispersed Ni-Ce-Zr Oxides over Mesoporous γ-Alumina and Their Catalytic Properties for CO2 Methanation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2803-2810
169. ZHENG Ling, PAN Yi, JI Hong-Xiang, MA Xiao-Xue, XING Nan-Nan, GUAN Wei.Evaluation of the Walden Product of Ionic Liquids Using Experiments and a New Theory: An Ion Exchange Transition Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2663-2670
170. XUE Fei, HE Ji-Min, CHEN Wei-Miao, SONG Xian-Gen, CHENG Xian-Bo, DING Yun-Jie.Effect of the Calcination Temperature of the Support on the Performance of Rh-Mn-Li/SBA-15 Catalysts for CO Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2769-2775
171. LI Ji-Hong, LIN Chang-Feng, QIN Wu, XIAO Xian-Bin, WEI Li.Synergetic Effect of Mercury Adsorption on the Catalytic Decomposition of CO over Perfect and Reduced Fe2O3[001] Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2717-2723
172. WANG Yan-Qing, LI Long, NIE Lin-Hui, LI Nan-Nan, SHI Cheng-Wu.Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells Processed with Br or Cl Doping via a Two-Step Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(11): 2724-2730
173. LI Chun-Yang, GENG Long-Long, YANG Xu-Wei, WU Shu-Jie, ZHANGWen-Xiang, LIU Gang.Influence of the Surface Properties of Mesoporous Carbon on the Adsorption Removal of Ammonia under Low Concentration Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2599-2605
174. HANWei, JI Nan, LI Mei, WANG Shan-Shan, YANG Xiao-Guang, ZHANG Mi-Lin, YAN Yong-De.Electrochemical Formation of Al-Tb Alloys from Tb4O7 Fluorinated by AlF3 in NaCl-KCl Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2538-2544
175. XU Juan, LIU Jia-Qin, LI Jing-Wei, WANG Yan, Lü Jun, WU Yu-Cheng.Controlled Synthesis and Supercapacitive Performance of Heterostructured MnO2/H-TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2545-2554
176. LUO Qi-Yao, WANG Zi-Yun, JIN Hong-Wei, LIU Zhen-Ming, ZHANG Liang-Ren.Improved Docking-Based Virtual Screening Using the Score Correction Strategy for Specific Endothelial Lipase Inhibitors Identification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2606-2619
177. ZHU Lin, MAXin-Guo, LIU Na, XU Guo-Wang, HUANG Chu-Yun.Band Structure Modulation and Carrier Transport Process of g-C3N4 Doped with Alkali Metals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2488-2494
178. JIANG Tao, TIAN Jie, WANG Ning, PENG Shu-Ming, LI Mei, HANWei, ZHANG Mi-Lin.Electrochemical Behavior of La(III) in Molten LiCl-KCl-LaCl3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2531-2537
179. SHEN Hong-Chen, DING Ji-Yong, LI Li, LIU Fu-Feng.Effect of Y220C Mutant on the Conformational Transition of p53C Probed by Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2620-2627
180. ZHAO Zhen-Chao, ZHANG Wei-Ping.Two-Dimensional Layered Zeolite Precursors: Syntheses, Modifications and Catalytic Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2475-2487
181. WANG Yin, XIONG Yang, SUN Feng-Ling, YANG Yi-Qiong, ZHANG Xiao-Dong.Ultrasonic-Assisted Synthesis of a Superabsorbent Composite Hydrogel for the Responsive and Removal Properties of Pb(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2563-2573
182. ZHAO Zong-Yan, TIAN Fan.Theoretical Study of the Interfacial Structure and Properties of a CdS/FeP Composite Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2511-2517
183. LIANG Jia-Xu, XIAO Zhi-Chang, ZHI Lin-Jie.Graphenal Polymers: 3D Carbon-Rich Polymers as Energy Materials with Electronic and Ionic Transport Pathways[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2390-2398
184. SHI Nai-En, SONG Chuan-Yuan, ZHANG Jun, HUANG Wei.Preparation and Optoelectronic Applications of Two-Dimensional Nanocrystals Based on Metallo-Porphyrins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2447-2461
185. XIA Kai-Lun, JIAN Mu-Qiang, ZHANG Ying-Ying.Advances inWearable and Flexible Conductors Based on Nanocarbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2427-2446
186. .Cover and Table of Contents for Vol.32 No. 10[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 0-0
187. WANG Yuan-Yuan, XU Qun-Xing, XIE Hua-Qing, WU Zi-Hua, XING Jiao-Jiao.Monte-Carlo Simulations of the Effect of Surfactant on the Growth of Silver Dendritic Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2518-2522
188. HAO Xu-Qiang, YANG Hao, JIN Zhi-Liang, XU Jing, MIN Shi-Xiong, Lü Gong-Xuan.Quantum Confinement Effect of Graphene-Like C3N4 Nanosheets for Efficient Photocatalytic Hydrogen Production fromWater Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2581-2592
189. WANG Cheng-Xian, YU Fei, MA Jie.Applications of Graphene-Based Hybrid Material as Electrodes in Microbial Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2411-2426
190. ZHU Jie-Jun, SUN Hai-Bin, WU Yao-Zheng, WAN Jian-Guo, WANG Guang-Hou.Graphene: Synthesis, Characterization and Application in Transparent Conductive Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2399-2410
191. SUN Hao-Yu, PU Jin-Huan, TANG Gui-Hua.High-Performance Thermogalvanic Cell Based on Organic Nanofluids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2555-2562
192. WANG Yun-Jing, LIU Ying-Qiu, GAO Xiu-Xiu, ZHAN Yan-Shan, PAN Li-Yang, ZHANG Wen-Kai, FANG Xiao-Min.Surface Defect Passivation of Graphene Quantum Dots by Amino Functionalization and Photoluminescence Emission Enhancement[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2636-2644
193. LU Xiang, CHEN Xun, WANG Ya-Shun, TAN Yuan-Yuan, GAOMU Zi-Yuan.Molecular Dynamics Simulation of Gas Transport in Amorphous Polyisoprene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2523-2530
194. ZHU Hong, LUO Ming-Chuan, CAI Ye-Zheng, SUN Zhao-Nan.Core-Shell Structured Electrocatalysts for the Cathodic Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2462-2474
195. WANG Lei, YIN Han-Mei, WANG Jian-Hao, WU Li-Zhi, LIU Yue-Ming.Synthesis and Catalytic Oxidation Performance of B-TS-1[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2574-2580
196. PEI Lei, ZHANG Gui-Ling, SHANG Yan, SUN Cui-Cui, GAN Tian.Silicon Bridge-Tuned Electronic Structures and Transport Properties of Polymetallocenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2495-2502
197. HAOWei-Ju, ZHANG Jun-Qi, SHANG Ya-Zhuo, XU Shou-Hong, LIU Hong-Lai.Preparation of Fluorescently Labeled pH-Sensitive Micelles for Controlled Drug Release[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2628-2635
198. ZHAO Cai-Bin, GE Hong-Guang, ZHANG Qiang, JIN Ling-Xia, WANGWen-Liang, YIN Shi-Wei.Theoretical Investigation on Photovoltaic Properties of the BBPQ-PC61BM System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2503-2510
199. YE Juan, SUN Kai, TAO Min-Long, TU Yu-Bing, XIE Zheng-Bo, WANG Ya-Li, HAO Shao-Jie, XIAO Hua-Fang, WANG Jun-Zhong.Chiral Features of the Achiral Copper Phthalocyanine on a Bi(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(10): 2593-2598
200. SUN Hai-Tao, ZHONG Cheng, SUN Zhen-Rong.Recent Advances in the Optimally “Tuned” Range-Separated Density Functional Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2197-2208
201. BAI Jing-Ying, LI Si-Zhen, ZHENG Da-Jiang, ZHANG Li-Gong, FENG Li, CUI Qing-Xin, WANG Jing-Run, JIANG Wen-Wu, LIN Chang-Jian.Preparation and Characterization of Black Micro-Arc Oxidation Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2271-2279
202. SHAI Xu-Xia, LI Dan, LIU Shuang-Shuang, LI Hao, WANG Ming-Kui.Advances and Developments in Perovskite Materials for Solar Cell Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2159-2170
203. XU Han, TONG Ye-Xiang, LI Gao-Ren.Controllable Synthesis of Pd Nanocrystals for Applications in Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2171-2184
204. GUO Dong, SONG Jia-Xi, LI Dan, CHEN Jia-Mei, LIN Li-Rong, LU Tong-Bu, ZHANG Hui.Determination and Correlation of the Absolute Configurations of Chiral Nimodipine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2241-2254
205. LI Kui, ZHAO Yao-Lin, DENG Jia, HE Chao-Hui, DING Shu-Jiang, SHI Wei-Qun.Adsorption of Radioiodine on Cu2O Surfaces: a First-Principles Density Functional Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2264-2270
206. XING Lei, JIAO Li-Ying.Recent Advances in the Chemical Doping of Two-Dimensional Molybdenum Disulfide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2133-2145
207. CHANG Ya-Chao, JIA Ming, FAN Wei-Wei, LI Yao-Peng, LIU Hong, XIE Mao-Zhao.Decoupling Methodology: An Effective Way for the Development of Reduced and Skeletal Mechanisms[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2209-2215
208. JIN Cheng-Wei, WANG Ye, XU Su-Ling, ZHANG Jian-Jun.Synthesis, Crystal Structures and Thermochemical Properties of Ternary Rare Earth Complexes Based on 3,4-Diethoxybenzoic Acid and 2,2'-Bipyridine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2232-2240
209. WANG Yun-He, QIN Yuan, YAO Man, WANG Xu-Dong, LI Shu-Ying, WANG Dong, CHEN Ting.Molecular Dynamics Simulation of a Chiral Self-Assembled Structure of a BIC and HA System on a HOPG Surface Driven by Hydrogen Bonds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2255-2263
210. DU Jun, WU Xiang-Ying, PAN Xing-Peng, YU Jiang.Oxygenation and Oxidation Desulfurization Properties of CeO2/NaY Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2337-2345
211. XU Li-Hong, ZHAO Dong-Yu, LI Yang, GUO Lin.Improvement of the Electro-Optical Properties of Nematic Liquid Crystals by Doping with ZIF-8 Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2377-2382
212. LI Guang-Yong, WU Xiao-Han, HE Wei-Na, FANG Jian-Hui, ZHANG Xue-Tong.Controlled Assembly of Graphene-Based Aerogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2146-2158
213. LU Yang.Recent Progress in Crystal Facet Effect of TiO2 Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2185-2196
214. WANG Jing-Lun, YAN Xiao-Dan, YONG Tian-Qiao, ZHANG Ling-Zhi.Nitrile-Modified 2,5-Di-tert-butyl-hydroquinones as Redox Shuttle Overcharge Additives for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2293-2300
215. TANG Yan-Ping, YUAN Sha, GUO Yu-Zhong, HUANG Rui-An, WANG Jian-Hua, YANG Bin, DAI Yong-Nian.Magnesiothermic Reduction Preparation and Electrochemical Properties of a Highly Ordered Mesoporous Si/C Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2280-2286
216. ZHOU Ping-Ping, XI Xi, SONG Bing-Lei, PEI Xiao-Mei, CUI Zheng-Gang.Rheological Behavior of Trimeric Anionic Surfactant/Cationic Additive Mixed Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2309-2317
217. ZHANG Wei-Feng, XIAN Lei-Yong, YONG Kang-Le, HE Jiu-Ning, ZHANG Chang-Hua, LI Ping, LI Xiang-Yuan.A Shock Tube Study of n-Undecane/Air Ignition Delays over a Wide Range of Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2216-2222
218. CHEN Hao, YANG Tao, LI Jie-Wei, ZHANG Xin-Wen, QIAN Yan, XIE Ling-Hai, HUANG Wei.Synthesis and Optoelectronic Properties of a Solution- Processable Anthraquinone/Fluorene Hybrid Bipolar Fluorescent Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2346-2354
219. HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze.Surface Analysis of the Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2287-2292
220. DENG Yu-Ling, YU Lu, HUANG Qiang.A Multi-Target Docking System of Human Kinome[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2355-2363
221. LIU Shan-Shan, JI Shan, CHEN Qi-Bin, PENG Chang-Jun, LIU Hong-Lai.Surface Patterning and Force-Induced Reversible Structural Transformation of a PVP-Chol Supramolecular Polymer Brush[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2318-2326
222. ZHANG Xiao-Ning, HOLLIMON Valerie, BRODUS DaShan.A Method for Attaching Thiol Groups Directly on a Silicon (111) Substrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2364-2368
223. NIU Hui-Chang, JI Dan, LIU Nai-An.Method for Optimizing the Kinetic Parameters for the Thermal Degradation of Forest Fuels Based on a Hybrid Genetic Algorithm[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2223-2231
224. SUN Liang-Wei, LI Xin-Li, TANG Cong-Ming.Comparative Study on Catalytic Performance of the Production of 2,3-Pentanedione from Lactic Acid Condensation over SiO2-Supported Alkali Metal Nitrates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2327-2336
225. JIANG Tao, TIAN Jie, WANG Ning, PENG Shu-Ming, LI Mei, HAN Wei, ZHANG Mi-Lin.Preparation of Mg-Zr Alloys in KCl-MgCl2-K2ZrF6-ZrO2 Molten System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2301-2308
226. PENG Xue-Feng, LEI Yong, LIU Zhen, JI Xia-Xia, FAN Chang-Jun, YANG Xiao-Hui.Sensitized, Thermally Activated, Delayed Fluorescence Devices Based on a Polymer Host Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(9): 2369-2376
227. LIU Yan-Ping, WU Yi-Shi, FU Hong-Bing.Recent Progress in Singlet Exciton Fission[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1880-1893
228. .Cover and Table of Contents for Vol. 32 No. 8[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 0-0
229. LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang.A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1999-2006
230. WANG Jiao, YANG Li-Jun, ZHU Tian-Tian, WANG Shen-Zhi, CHEN Zhong-Xiu.Phase Transition of Phospholipid Vesicles Induced by Fatty Acids in Macromolecular Crowding: a Differential Scanning Calorimetry Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2027-2038
231. XIAO Juan, ZHANG Hao-Li.Recent Progress in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Materials for Luminescence Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1894-1912
232. SUN Xiao-Xiang, CHEN Yu, ZHAO Jian-Xi.Foams Stabilized by Fumed Silica Particles with a Quaternary Ammonium Gemini Surfactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2045-2051
233. LI Yue, ZHANG Ting-Ting, WANG Juan, ZHU Zhen, JIA Bing, YU Jiang.Catalytic Combustion of n-Hexanal Using Cu-Mn Composite Oxide Supported on TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2084-2092
234. WANG Yue, JIANG Quan, SHANG Jie-Kun, XU Jie, LI Yong-Xin.Advances in the Synthesis of Mesoporous Carbon Nitride Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1913-1928
235. ZHENG Xiao-Di, ZHU Yan-Li, DONG Rui, JIAO Qing-Jie.Effect of Alkyl Imidazole Ionic Liquids CnmimCl (n= 4, 6, 8) on CL-20 Recrystallization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1950-1959
236. MENG Ying-Shuang, AN Yi, GUO Qian, GE Ming.Synthesis and Photocatalytic Performance of a Magnetic AgBr/Ag3PO4/ZnFe2O4 Composite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2077-2083
237. LIU Shan-Shan, XU Zheng, ZHAO Su-Ling, LIANG Zhi-Qin, ZHU Wei.Effects of F- Concentration on the Morphologies and Fluorescent Lifetimes of Ln3+-Doped Up-Conversion Nanocrystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2108-2112
238. TAN Tian, YANG Jia-Hui, ZHU Chun-Hua, WANG Guan-Wu, CHEN Jia-Fu, SU Ji-Hu.AWeak Intercage C―C Bond in a [C60]fullerene Dimer Studied by In situ Variable Temperature EPR Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1929-1932
239. JING Peng-Fei, LIU Hui-Jun, ZHANG Qin, HU Sheng-Yong, LEI Lan-Lin, FENG Zhi-Yuan.Kinetics and Thermodynamics of Adsorption of Benzil-Bridged β-Cyclodextrin on Uranium(VI)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1933-1940
240. JIAN Yuan, MU Wan-Jun, LIU Ning, PENG Shu-Ming.Removal of Sr2+ Ions by Ta-Doped Hexagonal WO3: Zeta Potential Measurements and Adsorption Mechanism Determination[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2052-2058
241. CHEN Hua-Bin, ZHANG Xiao-Hui, GONG Li-Zhen, HE Jing, XU Xuan, XU Zhi-Guang, LIU Hai-Yang.Effect of β-Substituents on the Electronic Absorption Spectra of Manganese(V)-oxo Corrole Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1983-1989
242. ZHANG Fan, YAO Ming-Fa.Three-Dimensional Direct Numerical Simulation of Partially Premixed Combustion in Engine-Related Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1941-1949
243. ZHAO Fei, SHI Lin-Qi, CUI Jia-Bao, LIN Yan-Hong.Photogenerated Charge-Transfer Properties of Au-Loaded ZnO Hollow Sphere Composite Materials with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2069-2076
244. HU Hui-Ping, WANG Meng, DING Zhi-Ying, JI Guang-Fu.FT-IR, XPS and DFT Study of the Adsorption Mechanism of Sodium Salicylate onto Goethite or Hematite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2059-2068
245. BAI Shou-Li, LI Xin, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng, LI Dian-Qing.Effect of Electrolyte on the Electrochemical Performance of the MnO2 Cathode for Aqueous Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2007-2017
246. MIAO Zhu, ZHANG Hai, YANG Hai-Rui.Atom Identification and Analysis of TiO2 Nanoparticles in the Heating and Sintering Process (I): Surface Atom Identification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2113-2118
247. MIAO Zhu, ZHANG Hai, YANG Hai-Rui.Atom Identification and Analysis of TiO2 Nanoparticles in the Heating and Sintering Process (II): The Sintered Neck[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2119-2124
248. LIANG Dong-Mei, LENG Xia, MA Yu-Chen.Quasiparticle Band Structures and Optical Properties of Graphitic Carbon Nitrides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1967-1976
249. YANG Zhen, LIU Hai, HE Yuan-Hang.Molecular Dynamics Simulations of Femtosecond Laser Ablation of Energetic Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1977-1982
250. WENG Xiao-Long, WANG Yan, JIA Chun-Yang, WAN Zhong-Quan, CHEN Xi-Ming, YAO Xiao-Jun.Theoretical Investigation of Novel Tetrathiafulvalene- Triphenylamine Sensitizers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1990-1998
251. XIONG Wen-Hui, ZHANG Wen-Chao, YU Chun-Pei, SHEN Rui-Qi, CHENG Jia, YE Jia-Hai, QIN Zhi-Chun.Preparation of Nanoporous CoFe2O4 and Its Catalytic Performance during the Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2093-2100
252. XIANG Shuang-Fei, LI Ting, WANG Yang, DONG Wei-Fu.A Lamellar Photonic Hydrogel Reinforced by Triple Network with Fast and Reversible Mechanochromic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2039-2044
253. WU Yang, YUE Li-Li, LIU Qiao-Zhen, WANG Xia.A Theoretical Study of the Thermodynamic Properties of Imidazolium Acetate Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1960-1966
254. YUAN Wei-Jin, DONG Zhen, ZHAO Long, YU Tian-Lin, ZHAI Mao-Lin.γ-Ray-Induced Radiolysis of CMPO/[C2mim][NTf2] and Its Effect on Eu3+ Extraction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2101-2107
255. WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang.Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1866-1879
256. ZHANG Ji-Ping, CHENG Shuo-Zhen, LI Xue-Feng, DONG Jin-Feng.pH- and Temperature-Induced Micellization of the Dual Hydrophilic Block Copolymer Poly(methacrylate acid)-b-poly(N-(2-methacryloylxyethyl) pyrrolidone) in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 2018-2026
257. LU Shan-Fu, PENG Si-Kan, XIANG Yan.Perspectives on the Research Progress of Bipolar Interfacial Polyelectrolyte Membrane Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(8): 1859-1865
258. .Cover and Table of Contents for Vol. 32 No. 7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 0-0
259. WANG Rui, LAN Li, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Catalytic Combustion of Gasoline Particulate Soot over CeO2-ZrO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1747-1757
260. ZHANG Heng, YU Hui-Mei, XU Chao-He, ZHANG Ming-Hui, PAN Xiu-Hong, GAO Yan-Feng.A Study of Graphene Oxidation Using Thermal Analysis-Mass Spectrometry Combined with Pulse Thermal Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1634-1638
261. DAWUT Gulbahar, LU Yong, ZHAO Qing, LIANG Jing, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun.Quinones as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1593-1603
262. JIANG Tao, PENG Shu-Ming, LI Mei, PEI Ting-Ting, HAN Wei, SUN Yang, ZHANG Mi-Lin.Electrochemical Behavior of Pr(Ⅲ) Ions on a Bi-Coated W Electrode in LiCl-KCl Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1708-1714
263. CHANG Jin-Fa, XIAO Yao, LUO Zhao-Yan, GE Jun-Jie, LIU Chang-Peng, XING Wei.Recent Progress of Non-Noble Metal Catalysts in Water Electrolysis for Hydrogen Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1556-1592
264. ZHAO Yan, AO Yin-Yong, CHEN Jian, SONG Hong-Tao, HUANG Wei, PENG Jing.Density Functional Theory Studies of the Structures and Thermodynamic Parameters of Li+-Crown Ether Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1681-1690
265. LI Hong-Mei, LAN Li, CHEN Shan-Hu, LIU Da-Yu, WANG Wei, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Preparation of CeO2-ZrO2-Al2O3 with a Composite Precipitant and Its Supported Pd-Only Three-Way Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1734-1746
266. MAI Jun-Lin, SUN De-Lin, QUAN Xue-Bo, LI Li-Bo, ZHOU Jian.Mesoscopic Structure of Nafion-Ionic Liquid Membrane Using Dissipative Particle Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1649-1657
267. LUO Bang-De, XIONG Xian-Qiang, XU Yi-Ming.Improved Photocatalytic Activity for Phenol Degradation of Rutile TiO2 on the Addition of CuWO4 and Possible Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1758-1764
268. GU Yong-Bing, CAI Qiu-Xia, CHEN Xian-Lang, ZHUANG Zhen-Zhan, ZHOU Hu, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, MEI Dong-Hai, WANG Jian-Guo.Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1674-1680
269. ZHANG Xiao-Ning, HU Hong-Mei.Investigation of Interfaces of Ionic Liquid via Kelvin Probe Force Microscopy at Room Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1722-1726
270. HUANG Jia-Jun, DONG Zhi-Jun, ZHANG Xu, YUAN Guan-Ming, CONG Ye, CUI Zheng-Wei, LI Xuan-Ke.Effects of Structure on Electrochemical Performances of Ribbon-Shaped Mesophase Pitch-Based Graphite Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1699-1707
271. WANG Juan, LI Shi-Kun, ZHAO Zhen-Chao, ZHOU Dan-Hong, LU An-Hui, ZHANG Wei-Ping.Density Functional Theory Study of CO2 Adsorption in Amine-Functionalized Carbonaceous Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1666-1673
272. LUO Qing-Qing, CAO Chao-Tun, CAO Chen-Zhong.Effects of Substituents on Reduction Potentials of Disubstituted N-Phenyl-α-phenylnitrones[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1691-1698
273. CAO Jing-Si, WEI Mei-Ju, CHEN Fei-Wu.Relationship between the Bond Dipole Moment and Bond Angle of Polar Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1639-1648
274. GUO Xing-Zhong, DING Li, YU Huan, SHAN Jia-Qi, YANG Hui.Construction and Preparation Mechanism of Hierarchically Porous SiO2 Monoliths[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1727-1733
275. LI Shu-Hao, LI Rui, GUO Jun-Jiang, TAN Ning-Xin, WANG Fan, LI Xiang-Yuan.Skeletal Kinetic Model Generation for the Combustion of C1-C2 Fuels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1623-1633
276. BI Hui-Zi, DOU Rong-Fei, WANG Hao, PEI Yan, QIAO Ming-Hua, SUN Bin, ZONG Bao-Ning.Effect of the Support on Partial Hydrogenation of Toluene over Ru/Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1765-1774
277. LI Yuan-Yuan, ZHAO Xin-Xin, MI Yi-Ming, SUN Gai-Li, WU Jian-Bao, WANG Li-Li.Effect of Y on the Properties of Graphene for Hydrogen Storage[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1658-1665
278. MA Hong-Xing, GE Ting-Jie, CAI Qian-Qian, XU Ying-Hua, MA Chun-An.Catalytic Effect of Silver Cathodes on 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid Dechlorination in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1715-1721
279. GAO Qi, KAN Cai-Xia, LI Jun-Long, LOU Ye-Ke, WEI Jing-Jing.Research Progress on the Liquid-Phase Preparation and Surface Modification of Copper Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1604-1622
280. YUAN Ping, WANG Hao, XUE Yan-Feng, LI Yan-Chun, WANG Kai, DONG Mei, FAN Wei-Bin, QIN Zhang-Feng, WANG Jian-Guo.Catalytic Properties of Different Crystal Sizes for ZSM-5 Zeolites on the Alkylation of Benzene with Methanol and Optimization of the Reaction Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1775-1784
281. LIU Xiao-Ling, SONG Ji-Mei, DONG Na, HU Gang, YANG Jie, SI Wei, LI Wen-Hui.Synthesis and Adsorption Properties of Squamous BiOBr/Bi2WO6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1844-1850
282. JIANG Jin-Long, ZHANG Xia, DU Jin-Fang, WANG Qiong, DAI Jian-Feng, WEI Zhi-Qiang.Electrochemical Deposition and Field Emission Properties of Graphene/Diamond-Like Carbon Nanocomposite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1839-1843
283. JIA Yong-Chang, WANG Shu-Yuan, MENG Lian, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei.Effects of Zr Addition on CO and CH4 Catalytic Oxidation over PdO/PdO/Ce1-xPdxO2-δ Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1801-1809
284. CAO Meng-Xiong, LIU Hao, WANG Hai-Ou, ZHANG Yun, TAN Wei-Shi, SHI Yang-Guang.Effects of B-and In-Doping on Microstructures, Magnetostriction and Magnetic Properties of Melt-Spun Fe81Ga19 Ribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1829-1838
285. ZHANG Bao-Hong, HU Guo-Sheng, ZHU Deng-Sen, WANG Wen-Ji, GONG Ge-Hui, DU Wei-Hong.Inhibition of Prion Amyloid Peptide Fibril Formation by Peroxovanadium Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1810-1818
286. HU Si, ZHANG Qing, GONG Yan-Jun, ZHANG Ying, WU Zhi-Jie, DOU Tao.Deactivation and Regeneration of HZSM-5 Zeolite in Methanol-to-Propylene Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1785-1794
287. XU Shi-Wen, LIN Dong-Qiang, YAO Shan-Jing.Evaluation of Molecular Binding Modes on Site II of Human Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1819-1828
288. LIU Zhao-Xin, LI Wei-Bin.Catalytic Activity and Deactivation of Toluene Combustion on Rod-Like Copper-Manganese Mixed Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(7): 1795-1800
289. .Cover and Table of Contents for Vol.32 No. 6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 0-0
290. WAN Zhao-Min, WEI Xing, PENG Wei, YIN Zheng-Lei, XIAO Li, ZHUANG Lin.On-Line Electrochemical Transmission Infrared Spectroscopic Study of Pb2+ Enhanced C―C Bond Breaking in the Ethanol Oxidation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1467-1472
291. HUANG Chang-Shui, LI Yu-Liang.Structure of 2D Graphdiyne and Its Application in Energy Fields[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1314-1329
292. MENG You-Quan, WANG Chao, ZHANG Qing-Lei, SHEN Shui-Yun, ZHU Feng-Juan, YANG Hong, ZHANG Jun-Liang.The Effects of Cathode Platinum Loading and Operating Backpressure on PEMFC Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1460-1466
293. XU Guo-Cheng, DENG Xian-Yun, LI Jun-Li, ZHANG Rui, XIE Yun-Peng, TU Guo-Li, XIA Jiang-Bin, LU Xing.Lead Iodide as a New Type of Hole Transport Layer for the High Performance of P3HT:PC61BM-Based Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1307-1313
294. GUAN Yu-Qiao, SONG Juan, SUN Wei, ZHANG Qin, TANG Chao, LI Xue, FENG Xiao-Miao, QIAN Yan, TAO You-Tian, CHEN Shu-Fen, WANG Lian-Hui, HUANG Wei.One-Step Synthesis of Spirobi[fluorene] and Spiro[fluorene-9,9'-xanthene] Derivatives and Their Applications in Organic Light-Emitting Devices: Performance Enhancement and Related Optical Phenomena[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1534-1542
295. LIU Xiao-Long, LI Xiao-Xia, HAN Song, QIAO Xian-Jie, ZHONG Bei-Jing, GUO Li.Initial Reaction Mechanism of RP-3 High Temperature Oxidation Simulated with ReaxFF MD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1424-1433
296. YIN Hai-Feng.Plasmon Excitations in Silicene Quantum Dot Dimers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1446-1452
297. ZHU Kai-Jian, YAO Wen-Qing, ZHU Yong-Fa.Preparation of Bismuth Phosphate Photocatalyst with High Dispersion by Refluxing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1519-1526
298. XIONG Xiao-He, DING Yan-Jun, CAO Xiao-Bo, PENG Zhi-Min, LI Yong-Hua.Ethylene Oxidation Experimental Study and Kinetic Mechanism Analysis Based on Shock Tube[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1416-1423
299. HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze.Electron Microscopy Study of Surface Reconstruction and Its Evolution in P2-Type Na0.66Mn0.675Ni0.1625Co0.1625O2 for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1489-1494
300. LI Xiao-Lei, TAO Shuo, LI Ke-Da, WANG Ya-Song, WANG Ping, TIAN Zhi-Jian.In situ Synthesis of ZIF-8 Membranes with Gas Separation Performance in a Deep Eutectic Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1495-1500
301. GUO Qing-Lian, HE Huan, PAN Ling-Li, LIU Yi.Thermodynamics of the Interaction of BCBP with Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1383-1390
302. QIU Song-Bai, WENG Yu-Jing, LIU Qi-Ying, MA Long-Long, ZHANG Qi, WANG Tie-Jun.Preparation of Highly Dispersed Co/SiO2 Catalyst Using Ethylene Glycol and Its Application in Vapor-Phase Hydrogenolysis of Ethyl Lactate to 1,2-Propanediol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1511-1518
303. JIA Xiao-Fang, ZHANG Cong-Jie.A Theoretical Investigation of the Rearrangement Reaction of Allylic Acetates Catalyzed by Au(I) Complexes with PtC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1434-1438
304. HE Tian, YUE Ke-Fen, CHEN San-Ping, ZHOU Chun-Sheng, YAN Ni.Synthesis, Structure and Thermodynamics/Kinetics Analysis of Three Different Interpenetrating Zinc(II) Coordination Architectures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1397-1403
305. TIAN Chun-Xia, YANG Jun-Shuai, LI Li, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.New Methanol-Tolerant Oxygen Reduction Electrocatalyst——Nitrogen-Doped Hollow Carbon Microspheres@Platinum Nanoparticles Hybrids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1473-1481
306. ZHAO Li-Yun, ZHANG Yu-Jin, MA Hong, LENG Jian-Cai.Influence of Terminal Group on Nonlinear Optical Properties of Fluorene Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1543-1548
307. LIU Xue-Peng, KONG Fan-Tai, CHEN Wang-Chao, YU Ting, GUO Fu-Ling, CHEN Jian, DAI Song-Yuan.Application of Organic Hole-Transporting Materials in Perovskite Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1347-1370
308. WANG Rong, DUAN Ming, XIONG Yan, SONG Xian-Yu, FANG Shen-Wen.Aggregation Behaviour of Reversed Demulsifiers SP169 and DMEA169 in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1482-1488
309. LU Xiao-Qing, ZHAO Zi-Gang, LI Ke, WEI Shu-Xian, QU Yuan-Yuan, NIU Yong-Qiang, LIU Xue-Feng.First-Principles Investigation of the Structural and Photoelectronic Properties of CH3NH3PbxSn1-xI3 Mixed Perovskites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1439-1445
310. CHEN Bo-Cai, SHEN Yang, WEI Jian-Hong, XIONG Rui, SHI Jing.Research Progress on g-C3N4-Based Z-Scheme Photocatalytic System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1371-1382
311. DANG Cheng-Xiong, YANG Hao-Bo, YU Hao, WANG Hong-Juan, PENG Feng.CexNi0.5La0.5-xO Catalysts for Hydrogen Production by Oxidative Steam Reforming of Glycerol: Influence of the Ce-to-La Ratio[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1527-1533
312. WANG Rui, HAO Lin, YANG Xiao-Wu, GUO Zi-Chao, BAI Wen-Shuai, LI Shuai, WEI Hong-Yuan.Systematic Verification and Correction of the Group Contribution Method for Estimating Chemical Reaction Heats[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1404-1415
313. SUN Meng-Ting, HUANG Bi-Chun, MA Jie-Wen, LI Shi-Hui, DONG Li-Fu.Morphological Effects of Manganese Dioxide on Catalytic Reactions for Low-Temperature NH3-SCR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1501-1510
314. XIE Fang, ZHANG Xing-Tang, FAN Zhi-Qiang, ZHANG Xiao-Jiao, YU Ji-Hai, XU Hua, CHU Yu-Fang.Effect of Rotation on the Electronic Transport Properties of a Molecular Device[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1453-1459
315. LI Song, LIU Fu-Feng, YU Lin-Ling, ZHAO Yan-Jiao, DONG Xiao-Yan.Dual Effect of Thioflavin T on the Nucleation Kinetics of Amyloid β-Protein 40[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1391-1396
316. ZHANG Xue, HAN Yang, CHAI Shuang-Zhi, HU Nan-Tao, YANG Zhi, GENG Hui-Juan, WEI Hao.Advances in Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Film Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(6): 1330-1346
317. YANG Zu-Guang, HUAWei-Bo, ZHANG Jun, CHEN Jiu-Hua, HE Feng-Rong, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong.Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Materials at Elevated Temperature by Zr Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1056-1061
318. LIU Teng, WANG Hai-Yang, XU Gui-Ying.Aggregation Behavior of PEO-PPO Block Polyethers and Their Application as a Drug Carrier[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1072-1086
319. LIU Xiang, WANG Jin-Tao, ZHANG Yue, LI Zhan-Hong, XU Chang-Hong, TONG Li.Fluorescence In situ Observation of the Interfacial Dynamics and Adhesion Behaviors of Water and Oil Droplets in a Confined Geometry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1257-1266
320. WANG Han, WANG Xiao-Min.Effect of Preparation Conditions on the Optical Properties of PEI-Functionalized Graphene Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1267-1272
321. SUN Li-Yuan, ZHANG Ya-Fei, GONG Yan-Jun.Structural Features and Application of Micro-Microporous Composite Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1105-1122
322. ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, REN Yu-Rong, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Pt4 Clusters Supported on Monolayer Graphitic Carbon Nitride Sheets for Oxygen Adsorption: A First-Principles Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1183-1190
323. ZHENG Zhao-Lei, Lü Zhu-Mei.Generation and Analysis for a Skeletal Chemical Kinetic Model of IC8H18 with Nitric Oxide in HCCI Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1151-1160
324. ZHOU Jia-Dong, DONG Yi-Hui, ZHANG Shuai-Hui, ZHAO Yuan-Yuan, GUO Xiao-Fei, LU Xiao-Hua, WANG Chang-Song.Preparation of High-Coverage Fluorinated Decyltrichlorosilane Self-Assembled Monolayers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1221-1226
325. WU Wei, LIU Dan-Dan, XU Zhi-Cheng, GONG Qing-Tao, HUANG Jian-Bin, ZHANG Lei, ZHANG Lu.Adsorption and Wettability of Branched Betaine and Cationic Surfactants on a Poly(methyl methacrylate) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1214-1220
326. CAI Kai-Cong, ZHENG Xuan, LIU Ya-Nan, LIU Shan-Hong, DU Fen-Fen.Correlation between Amide-I Spectra and Structural Features of Glycine Dipeptide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1289-1296
327. YUAN Jun-Sheng, LIU Zi-Yu, LI Fei, LI Shen-Yu.Study of the Hydrated Structure of KCl and NaCl Mixed Solutions Using X-ray Diffraction and Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1143-1150
328. WU Shao-Gui, FENG Dan.Free Energy Calculation for Base Pair Dissociation in a DNA Duplex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1282-1288
329. LIU Zi-Yu, LIAO Qi, JIN Zhi-Qiang, ZHANG Lei, ZHANG Lu.Effect of Electrolytes on the Interfacial Behavior of Nonionic-Anionic Surfactant Solutions Using Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1168-1174
330. CHU Zeng-Ze, WANG Dan, WU Hong-Wei, ZOU De-Chun.Synthesis of Solution-Processable Propeller-Shaped Oligomers Based on Trinaphthylbenzene and Their Application in Blue Organic Light-Emitting Diodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1273-1281
331. GONG Xu-Li, ZHANG Chang-Qiao, NING Peng-Ge, CAO Hong-Bin, ZHANG Yi.Solubility of NH4VO3 in NH4H2PO4-H2O and (NH4)3PO4-H2O Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1134-1142
332. AN Bao-Lin, YANG Fu-Fang, YANG Zhen, DUAN Yuan-Yuan, YU Yang-Xin.Measurements of the Viscosity and Thermal Conductivity of a Gas at Definitive Thermodynamic States[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1129-1133
333. ZHAO Jun-Feng, SUN Xiao-Li, HUANG Xu-Ri, LI Ji-Lai.A Theoretical Study on the Reactivity and Charge Effect of PtRu Clusters toward Methanol Activation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1175-1182
334. BIAN Shao-Wei, XU Ling-Li, GUO Mei-Xia, SHAO Fu, LIU Si.Fabrication of Graphene/Cotton and MnO2/Graphene/Cotton Composite Fabrics as Flexible Electrodes for Electrochemical Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1199-1206
335. LI Yan, CHAI Jin-Ling.Dilational Viscoelasticity of Imidazole-Based Surface Active Ionic Liquids at the Air/Water Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1227-1235
336. TANG Wei, WANG Jing.Enhanced Gas Sensing Mechanisms of Metal Oxide Heterojunction Gas Sensors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1087-1104
337. LIU Guo, LU Yuan-Yuan, ZHANG Jing, LI Zhi, FENG Zhao-Chi, LI Can.Phase Transformation and Photocatalytic Properties of Bi2O3 Prepared Using a Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1247-1256
338. TONG Jing, CHEN Teng-Fei, ZHANG Duo, WANG Lin-Fu, TONG Jian, YANG Jia-Zhen.Molar Surface Gibbs Free Energy of the Aqueous Solution of the Ionic Liquid [C2mim][OAc][J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1161-1167
339. ZHOU Li, ZHU Jun, XU Ya-Feng, SHAO Zhi-Peng, ZHANG Xu-Hui, YE Jia-Jiu, HUANG Yang, ZHANG Chang-Neng, DAI Song-Yuan.Influence of Insulating Oxide Coatings on the Performance of Perovskite Solar Cells and the Interface Charge Recombination Dynamics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1207-1213
340. LIU Xiao-Qing, LI Shi-Hui, SUN Meng-Ting, YU Cheng-Long, HUANG Bi-Chun.Preparation, Characterization and Low-Temperature NH3-SCR Activity of MnOx/SAPO-11 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1236-1246
341. YANG Ze, ZHANG Wang, SHEN Yue, YUAN Li-Xia, HUANG Yun-Hui.Next-Generation Energy Storage Technologies and Their Key Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1062-1071
342. ZHOU Qian, YU Jian-Qiang, ZHAO Li-Bo, LI De-Sheng, WU Kui, ZHU Jian-Hua, YUAN Jing-He, FANG Xiao-Hong.Super-Resolution Optical Subtraction Microscopy Using Optical Scattering Imaging[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 1123-1128
343. .Cover and Table of Contents for Vol.32 No. 5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(5): 0-0
344. HUO Jian-Xia, SONG Su-Wei, JIN Cheng-Wei, REN Ning, GENG Li-Na, ZHANG Jian-Jun.Synthesis, Characterization, Thermal Decomposition Mechanism and Properties of the [Eu(4-MOBA)3(terpy)(H2O)]2 Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 901-906
345. WANG Li-Juan, LI Qi, HAO Yan-Zhong, SHEN Shi-Gang, XU Dong-Sheng.Improvement of Quantum Dot Coverage of CdS/CdSe/TiO2 Hierarchical Hollow Sphere Photoanodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 983-989
346. SHI Ji-Fu, HUANG Qi-Zhang, WAN Qing-Cui, XU Xue-Qing, LI Chun-Sheng, XU Gang.Sulfide-Based Ionic Liquid Electrolyte Widening the Application Temperature Range of Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 822-827
347. LI Yang, WANG Jia-Dao, FAN Li-Ning, CHEN Da-Rong.Feasible Fabrication of a Durable Superhydrophobic Coating on Polyester Fabrics for Oil-Water Separation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 990-996
348. XIE Wei, XU Ze-Ren, WANG Ming, XU Si-Chuan.Molecular Dynamics Simulation for Levo-Benzedrine to Transmit through Molecular Channels within D3R[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 907-920
349. HU Shu, GAI Bao-Dong, CAO Zhan-Li, GUO Jing-Wei, WANG Fan.Experimental and Theoretical Evaluation of the Absorption Coefficients of Excimer Pairs of Sodium with Noble Gases and Alkanes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 848-854
350. LIU Jian-Hong, Lü Cun-Qin, JIN Chun, WANG Gui-Chang.First-Principles Study of Effect of CO to Oxidize Methanol to Formic Acid in Alkaline Media on PtAu(111) and Pt(111) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 950-960
351. ZOU Jing, FAN Zhi-Lin, JIANG Li-Sha, ZHOU Dan-Hong.Theoretical Study of the Solvent Adsorption on Ti-Peroxo Active Center in Ti-MWW Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 935-942
352. YANG Yi, LUO Lai-Ming, DU Juan-Juan, ZHANG Rong-Hua, DAI Zhong-Xu, ZHOU Xin-Wen.Hollow Pt-Based Nanocatalysts Synthesized through Galvanic Replacement Reaction for Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 834-847
353. LIU Xue-Sen, LEI Dan, GAN Li-Hua.Structures and Properties of Endohedral Metallofullerene Sc2S@C86[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 929-934
354. XIAO Gan, ZHANG Yu-Sheng, JIANG Guang-Jun.Systematic Construction and Validation of the Reduced Chemical Kinetic Model of Gasoline Multi-Component Surrogate Fuel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 879-892
355. ZHOU Xiao, SUN Min-Qiang, WANG Geng-Chao.Synthesis and Supercapacitance Performance of Graphene-Supported π-Conjugated Polymer Nanocomposite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 975-982
356. SONG Xiu-Neng, WANG Guang-Wei, CHANG Yan, MA Yong, WANG Chuan-Kui.Theoretical Study on X-Ray Spectroscopy of 1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 943-949
357. XIA Ji-Ye, DONG Guo-Dong, TIAN Bo-Yuan, YAN Qiu-Ping, HAN Jie, QIU Song, LI Qing-Wen, LIANG Xue-Lei, PENG Lian-Mao.Contact Resistance Effects in Carbon Nanotube Thin Film Transistors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 1029-1035
358. WU Pei-Ying, TZENG Sheng-Yuan, TSAI Ching-Yun, TZENG Wen-Bih.Rotamers of 2,5-Difluorophenol Studied Using Mass-Analyzed Threshold Ionization Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 893-900
359. FAN Xiang-Xiang, HE Xiu-Li, LI Jian-Ping, GAO Xiao-Guang, JIA Jian, QI Zhi-Mei.Fabrication and Surface-Enhanced Raman Scattering Properties of an Ag-Coated Polyimide Nanorod Array[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 1036-1042
360. HU Xue-Mei, GAO Xiang-Dong, LI Xiao-Min, GU Zheng-Ying, SHI Ying, WU Yong-Qing.Microstructure and Band Gap Modulation of SrSn1-xCoxO3 Epitaxial Thin Films via Pulsed Laser Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 828-833
361. LI Bao-Qing, YUAN Wen-Hui, LI Li.Adsorption of Pb2+ and Cd2+ on Graphene Nanosheets Prepared Using Thermal Exfoliation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 997-1004
362. LIU Lin, LI Zhi-Sheng, HU Hui-Dong, SONG Wei-Li.Insight into Macroscopic Metal-Assisted Chemical Etching for Silicon Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 1019-1028
363. YANG Zhen, HE Yuan-Hang.Pyrolysis of Octanitrocubane via Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 921-928
364. CHEN Jian, WANG Xiao, LI Lei, ZENG Guang, SUN Peng, HUANG Wei.Radiation Response Behavior of a Diacetylene/Agarose Gel Dosimeter[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 1012-1018
365. CAO Hong-Yu, GAO Ling-Xing, TANG Qian, SU Jin-Hong, ZHENG Xue-Fang.Mechanism of Oxymyoglobin Oxidation Reaction Induced by Ultraviolet Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 872-878
366. HU Bin, WANG Pei, Lü Xiao-Jing, WANG Ping-Jing, DAI Yu-Yu, OUYANG Mi.Effects of Monomer Molar Ratio on the Electrochemical and Electrochromic Properties of Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 961-968
367. HAN Chuan-Hong, GENG Pei-Pei, GUO Yan, CHEN Xiao-Xiao, GUO Xiao-Dong, ZHANG Jun-Hong, LIU Jie, WEI Xi-Lian.Thermoresponsive Properties of a Mixed Aqueous Solution of Cationic Surfactant and Organic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 863-871
368. CAI Li-Li, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.Synthesis and Electrochemical Performance of a Benzoquinone-Based Polymer Anode for Aqueous Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 969-974
369. LI Zhan-Guo, ZHANG Yu-Ting, XIE Qiang, LI Heng-Li, SUN Li-Jing, SONG Xiao-Feng, WANG Li-Juan.NO2 Sensors Based on p-6P Heterogametic Induction Growth of Copper Phthalocyanine Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(4): 1005-1011
370. CHEN Fang, CHEN Zhu-Guo, SUN Hui-Zhao, MENG Fan-Xiang, MA Xiao-Yan.Anion Effect on the Tunable Stability of a Thermoresponsive Pickering Emulsion Based on SiO2-PNIPAM[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 763-770
371. ZHAO Sheng-Jun, ZHANG Wei, DENG Hui-Ning, LIU Wei.Layer-by-Layer Assembly of Graphene Oxide and Polyelectrolyte Composite Membranes for Monovalent Cation Separation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 723-727
372. HU Ai-Bin, PAN Zhi-Quan, CHENG Qing-Rong, ZHOU Hong.Experimental and Theoretical Evidence for Supramolecular Self-Assembly and Hydrogen Bonding between Squaric Acid and 2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 665-670
373. LI Yong-Kang, YOU Jing-Lin, WANG Jian, WANG Min, MA Nan, WEI Guang-Chao.Molar Gibbs Mixing Free Energy Calculation for a Na2O-Al2O3-SiO2 Ternary Melt Based on the Cluster Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 631-637
374. XIANG Jun-Feng, YI Ping-Gui, REN Zhi-Yong, YU Xian-Yong, CHEN Jian, LIU Wu, LI Tao-Mei.Effect of Supra-Molecular Interaction on the Intramolecular Proton Transfer of 2-(2-Aminophenyl)benzothiazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 624-630
375. KONG Ling-Ming, ZHU Bao-Lin, PANG Xian-Yong, WANG Gui-Chang.First-Principles Study on TiO2-B with Oxygen Vacancies as a Negative Material of Rechargeable Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 656-664
376. WANG Yue-Hong, LI Xiao-Yan, ZENG Yan-Li, MENG Ling-Peng, ZHANG Xue-Ying.Topological Analyses of Electron Density on π-hole Pnicogen Bonds in PO2X…PX3/PH2X (X = F, Cl, Br, CH3, NH2) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 671-682
377. WANG Yin, SUN Feng-Ling, ZHANG Xiao-Dong, TAO Hong, YANG Yi-Qiong.Microwave-Assisted Synthesis of Esterified Bacterial Celluloses to Effectively Remove Pb(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 753-762
378. KOU Jian-Wen, WANG Zhao, BAO Li-Ying, SU Yue-Feng, HU Yu, CHEN Lai, XU Shao-Yu, CHEN Fen, CHEN Ren-Jie, SUN Feng-Chun, WU Feng.Layered Lithium-Rich Cathode Materials Synthesized by an Ethanol-Based One-Step Oxalate Coprecipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 717-722
379. GAO Sha, LAN Wen-Bo, LIN Ying-Wu, LIAO Li-Fu, NIE Chang-Ming.Molecular Recognition of α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds and Chiral Guests by Uranyl-Salophen Receptors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 683-690
380. ZHANG Tian-Lei, YANG Chen, FENG Xu-Kai, WANG Zhu-Qing, WANG Rui, LIU Qiu-Li, ZHANG Peng, WANG Wen-Liang.Theoretical Study on the Atmospheric Reaction of HS with HO2: Mechanism and Rate Constants of the Major Channel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 701-710
381. JIANG Tao, WANG Ning, CHENG Chang-Ming, PENG Shu-Ming, YAN Liu-Ming.Molecular Dynamics Simulation on the Structure and Thermodynamics of Molten LiCl-KCl-CeCl3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 647-655
382. ZHAN Xuan, ZHAO Fang, ZHANG Lei, LÜ Biao-Biao PENG Su-Hong, YING Xiao, WANG Hui, LIU Hai-Yang.Influence of Halogenated Benzene Solvents on the Photophysical Properties of Gallium Corroles: the External Heavy Atom Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 771-779
383. WANG Su-Min, ZHAO Rong-Na, WANG Qi-Guan, GUO Hao, LI Jin-Hua, ZHANG Wen-Hui.Ureidopyrimidinone Quadruple Hydrogen-Bonded Ferrocene Dimer: Control of Electronic Communication[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 611-616
384. LIU Qing-Shan, LIU Hui, MOU Lin.Properties of 1-(Cyanopropyl)-3-methylimidazolium Bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 617-623
385. HONG Qi-Liang, DONG Yi-Hui, ZHUANG Wei, RAO Chao, LIU Chang.Kinetics and Thermodynamics of Lysozyme Adsorption on Mesoporous Titanium Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 638-646
386. LI Qing, YANG Deng-Feng, WANG Jian-Hua, WU Qi, LIU Qing-Zhi.Biomimetic Modification and Desalination Behavior of (15,15) Carbon Nanotubes with a Diameter Larger than 2 nm[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 691-700
387. LIU Qing-Bin, YU Cui, HE Ze-Zhao, WANG Jing-Jing, LI Jia, LU Wei-Li, FENG Zhi-Hong.Epitaxial Graphene on Sapphire Substrate by Chemical Vapor Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 787-792
388. HU Li-Fang, HE Jie, LIU Yuan, ZHAO Yun-Lei, CHEN Kai.Structural Features and Photocatalytic Performance of TiO2-HNbMoO6 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 737-744
389. ZHANG Ling, WANG Hai-Yan, JIANG Zhong-Xiang, WANG Yu-Jia.Synthesis and Catalytic Activity of Core-Shell MFI/CHA Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 745-752
390. WANG Quan-De.Skeletal Mechanism Generation for Methyl Butanoate Combustion via Directed Relation Graph Based Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 595-604
391. CHEN Feng-Feng, DONG Yan, SANG Xiao-Yan, ZHOU Yan, TAO Duan-Jian.Physicochemical Properties and CO2 Solubility of Tetrabutylphosphonium Carboxylate Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 605-610
392. Lü Jing-Mei, CHENG Xuan.Electrochemical Behavior of Porous and Flat Silicon Electrode Interfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 711-716
393. WANG Yan-Juan, SUN Jia-Yao, FENG Rui-Jiang, ZHANG Jian.Preparation of Ternary Metal Sulfide/g-C3N4 Heterojunction Catalysts and Their Photocatalytic Activity under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 728-736
394. XU Shen-Dong, FANG Liang, DING Xiao-Li.Effect of Structural Factors on the Hydrogen Storage Capacity of Nonstoichiometric TiMnx Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 780-786
395. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(3): 0-0
396. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 0-0
397. ZHUANG Jian-Dong, TIAN Qin-Fen, LIU Ping.Bi2Sn2O7 Visible-Light Photocatalysts: Different Hydrothermal Preparation Methods and Their Photocatalytic Performance for As(Ⅲ) Removal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 551-557
398. LIU Jie-Xiang, REN Ji-Hui, ZHAO Qiao, SHI Ting-Jing, LIU Zhi-Fang, LUO Zhao, ZHANG Xiao-Guang.Preparation and Characterization of Chlorpyrifos/Cyclodextrin Complex Intercalation into ZnAl-Layered Double Hydroxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 558-564
399. WANG Xiao-Jie, THAMARATH Smitha Surendran, ALIA A. BODE Bela E., MATYSIK Jörg.The Solid-State Photo-CIDNP Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 399-404
400. YE Qing, HU Ren, ZHOU Jian-Zhang, YE Yi-Wen, XU Zhao-Xi, LIN Chang-Jian, LIN Zhong-Yu.FTIR-ATR Spectrometry of BSA Adsorption on Hydroxyapatite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 565-572
401. MENG Xian-Mei, ZHANG Shao-Long, ZHANG Qing-Gang .Effect of the Allosteric Inhibitor Efavirenz on HIV-1 Reverse Transcriptase by Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 436-444
402. LI Shao-Ren, LU Xiao-Qing, ZHU Hou-Yu, GUO Wen-Yue.Mechanism of C―N Bond Cleavage in Aniline on MoP(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 465-473
403. ZHAO Shu-Heng, LANG Lin, JIANG Jun-Fei, YIN Xiu-Li, WU Chuang-Zhi.Synthesis and Low-Temperature Detemplation of High-Silica MFI Zeolite Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 519-526
404. LIU Zhi-Hong, FAN Cheng-Cheng, ZHANG Tian-Tian, JI Xian-Jing, CHEN Sheng-Hui, SUN Shuang-Qing, HU Song-Qing.Density Functional Theory Study of the Interaction between Sodium Dodecylbenzenesulfonate and Mineral Cations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 445-452
405. XU Zheng-Xia, YANG Ji-Tao, LIU Kang, GUO Xiao-Qiang.Shape Evolution Behavior of Anatase Titania Nanocrystals via the Solvothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 581-588
406. YU Liang, YU Fang-Yong, YUAN Li-Li, CAI Wei-Zi, LIU Jiang, YANG Cheng-Hao, LIU Mei-Lin.Electrical Performance of Ag-Based Ceramic Composite Electrodes and Their Application in Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 503-509
407. QIN Yu-Cai, GAO Xiong-Hou, SHI Li-Fei, ZHANG Li, DUAN Lin-Hai, SONG Li-Juan.Discrimination of the Mass Transfer Performance of In situ Crystallization FCC Catalysts by the Frequency Response Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 527-535
408. YIN Rui-Li, CHEN Li-Ping, CHEN Wang-Hua, WU Ke, ZHANG Cai-Xing, LI Han, YU Cheng.Kinetic Compensation Effect under Two Different Calorimetric Modes for Thermal Decomposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 391-398
409. WANG Rui-Fen, WANG Fu-Ming, SONG Jin-Ling, AN Sheng-Li, WANG Xin.Synthesis and Photocatalytic Activities of Rare Earth-Boron Co-Doped Slice Layer TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 536-542
410. LI Ting, LONG Zhi-Hui, ZHANG Dao-Hong.Synthesis and Electrochemical Properties of Fe2O3/rGO Nanocomposites as Lithium and Sodium Storage Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 573-580
411. LIN You-Cheng, ZHONG Xin-Xian, HUANG Han-Xing, WANG Hong-Qiang, FENG Qi-Peng, LI Qing-Yu.Preparation and Application of Polyaniline Doped with Different Sulfonic Acids for Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 474-480
412. LI Ya-Jie, NI Xing-Yuan, SHEN Jun, LIU Dong, LIU Nian-Ping, ZHOU Xiao-Wei .Preparation and Performance of Polypyrrole/Nitric Acid Activated Carbon Aerogel Nanocomposite Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 493-502
413. JIN Yan-Xia, TANG Cen, MENG Xiu-Qing, WANG Xiao-Xia, XIE Guan-Qun, LUO Meng-Fei, LI Xiao-Nian.Highly Stable CsNO3/SiO2 Catalysts for the Synthesis of Vinylidene Chloride Using a Gaseous Phase Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 510-518
414. LI Ya-Fang, CHENG Bo-Wen, SHEN Chao, ZHENG Xu-Ming, XUE Jia-Dan, DU Yong, TANG Wen-Jian.Investigation of the Influence of Nitro-Substitution on the Reaction of Biphenyl-Nitrene and Nitrenium Ion by Transient Absorption and Resonance Raman Spectroscopic Techniques[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 415-421
415. YAN Bo, ZHOU Huan, LI Wen-Xuan.Studies on the Characteristics and Behaviors of the Ion Association Structures of SO42- in Na+,Mg2+//SO42-, Cl-,H2O System by Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 405-414
416. HU Hai-Feng, HE Tao.Controllable Modulation of Morphology and Photocatalytic Performance of ZnO Nanomaterials via pH Adjustment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 543-550
417. CUI Da-Chao, REN Wei-Tong, LI Wen-Fei, WANG Wei.Metadynamics Simulations of Mg2+ Transfer in the Late Stage of the Adenylate Kinase Catalytic Cycle[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 429-435
418. DU Niao-Feng, NING Hong-Bo, LI Ze-Rong, ZHANG Qi-Yi, LI Xiang-Yuan.Kinetic Calculation and Modeling Study of 1,3-Butadiene Pyrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 453-464
419. ZHANG Pei-Zhi, YE Mei-Jun, HU Wei-Lian, WU Jun.Kinetics of Acid-Catalyzed Smiles Rearrangement of 2,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyloxy-N-arylbenzylamine Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 422-428
420. BIAN Gao-Feng, HUANG Hua, ZHAN Ling-Ling, Lü Xiao-Jing, CAO Feng, ZHANG Cheng, ZHANG Yu-Jian.Reversible Piezochromism and Protonation Stimuli-Response of (Z)-2-Cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylamide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 589-594
421. WANG Yong-Fang, ZUO Song-Lin.Electrochemical Properties of Phosphorus-Containing Activated Carbon Electrodes on Electrical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(2): 481-492
422. ZHU Shan-Hui, WANG Jian-Guo, FAN Wei-Bin.Advances in Catalytic Hydrogenolysis of Glycerol to Fine Chemicals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 85-97
423. QI Yan-Yu, SUN Xiao-Huan, CHANG Xing-Mao, KANG Rui, LIU Kai-Qiang, FANG Yu.A New Type of 1,4-Bis(phenylethynyl)benzene Derivatives: Optical Behavior and Sensing Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 373-379
424. HUANG Wei-Xin, QIAN Kun, WU Zong-Fang, CHEN Shi-Long.Structure-Sensitivity of Au Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 48-60
425. LIU Shu-Bin.Information-Theoretic Approach in Density Functional Reactivity Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 98-118
426. BU Xiao-Xue, FAN Ben-Han, WEI Jie, XING Nan-Nan, MA Xiao-Xue, GUAN Wei.Thermodynamic Properties and Predicting the Surface Tension of Pyridinium-Based Ionic Liquids of [C6py][DCA] Using a New Eötvös Equation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 267-273
427. GUO Qing-Lian, PAN Ling-Li, YANG Li-Yun, HE Huan, ZHANG Ye-Zhong, LIU Yi.Thermodynamics of the Interaction of Imidacloprid with Human Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 274-282
428. FAN Ya-Xun, HAN Yu-Chun, WANG Yi-Lin.Effects of Molecular Structures on Aggregation Behavior of Gemini Surfactants in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 214-226
429. CHANG Xiao-Xia, GONG Jin-Long.On the Importance of Surface Reactions on Semiconductor Photocatalysts for Solar Water Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 2-13
430. WANG Xiao-Chen, WANG Ying-Ming, LIU Wei, BAI Ruo-Peng, LIU Yan-Fang, XIAO Li, LU Jun-Tao, ZHUANG Lin.Influence of 12-Crown-4 on Oxygen Electrode of Aprotic Li-O2 Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 343-348
431. LUO Liu-Xuan, SHEN Shui-Yun, ZHU Feng-Juan, ZHANG Jun-Liang.Formic Acid Oxidation by Pd Monolayers on Pt3Ni Nanocubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 337-342
432. WANG Jun, LI Li, WEI Zi-Dong.Density Functional Theory Study of Oxygen Reduction Reaction on Different Types of N-Doped Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 321-328
433. ZHU Qing-Gong, SUN Xiao-Fu, KANG Xin-Chen, MA Jun, QIAN Qing-Li, HAN Bu-Xing.Cu2S on Cu Foam as Highly Efficient Electrocatalyst for Reduction of CO2 to Formic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 261-266
434. YE Chuan-Xiang, MA Hui-Li, LIANG Wan-Zhen.Two-Photon Absorption Properties of Chromophores of a Few Fluorescent Proteins: a Theoretical Investigation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 301-312
435. WANG Li, SHI Hong, LIU Hui-Hui, SHAO Xiang, WU Kai.STM Study of CaO(001) Model Catalytic Thin Films Prepared on Mo(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 183-194
436. ZHENG Dong, YUAN Xiang-Ai, MA Jing.Rationalization of pH-Dependent Absorption Spectrum of o-Methyl Red in Aqueous Solutions: TD-DFT Calculation and Experiment Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 290-300
437. CHEN Cheng-Cheng, ZHANG Ning, LIU Yong-Chang, WANG Yi-Jing, CHEN Jun.In-situ Preparation of Na2Ti3O7 Nanosheets as High-Performance Anodes for Sodium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 349-355
438. GUO Qing, ZHOU Chuan-Yao, MA Zhi-Bo, REN Ze-Feng, FAN Hong-Jun, YANG Xue-Ming.Fundamental Processes in Surface Photocatalysis on TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 28-47
439. NING Hong-Bo, LI Ze-Rong, LI Xiang-Yuan.Progress in Combustion Kinetics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 131-153
440. NING Yan-Xiao, FU Qiang, BAO Xin-He.Applications of PEEM/LEEM in Dynamic Studies of Surface Physics and Chemistry of Two-Dimensional Atomic Crystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 171-182
441. YANG Jing-He, YANG Duo, TANG Pei, MA Ding.Liquid-Phase Heterogeneous Catalytic Reactions by Metal-Free Graphene-Based Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 75-84
442. .Cover and Table of Contents for Vol.32 No.1[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 0-0
443. ZHOU Yu, XU Jing, WANG Nan-Nan, YU Zhi-Wu.Excess Spectroscopy: Concept and Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 239-248
444. WANG Xiu-Feng, ZHANG Li, LIU Ming-Hua.Supramolecular Gels: Structural Diversity and Supramolecular Chirality[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 227-238
445. FENG Lei, HAO Jing-Cheng.Preparation and Property of Gold Nanoparticles from Muliple Self- Assembled Structures as Templates in LA/C14DMAO/H2O System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 380-390
446. LU Ye-Chang, LI Wen-Hong, ZHANG Yong-Qiang, LI Xue-Feng, DONG Jin-Feng.In-situ Viscosity of Hydrolyzed Polyacrylamides and Surfactant Worm-Like Micelle Solutions in Microscale Capillaries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 365-372
447. LIU Xing-Rui, YAN Hui-Juan, WANG Dong, WAN Li-Jun.In situ AFM Investigation of Interfacial Morphology of Single Crystal Silicon Wafer Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 283-289
448. CHEN Xu-Dong, CHEN Zhao-Long, SUN Jing-Yu, ZHANG Yan-Feng, LIU Zhong-Fan.Graphene Glass: Direct Growth of Graphene on Traditional Glasses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 14-27
449. LI Shu-Shuang, TAO Lei, ZHANG Qi, LIU Yong-Mei, CAO Yong.Recent Advances in Nano-Gold-Catalyzed Green Synthesis and Clean Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 61-74
450. YANG Lin, LI Yang, CHEN Shu, ZHANG Jing, ZHANG Min, WANG Peng.Ultrafast Spectroscopic Studies of Excited State Relaxation and Electron Injection in Organic Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 329-336
451. WANG Hong, ZHANG Hai-Ming, CHI Li-Feng.Surface Assisted Reaction under Ultra High Vacuum Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 154-170
452. WANG Hui-Yong, LI Hong-Pei, CUI Guo-Kai, LI Zhi-Yong, WANG Jian-Ji.Recent Progress in Self-Assembly of Ionic Liquid Surfactants and Its Regulation and Control in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 249-260
453. WEI Hui-Yun, WANG Guo-Shuai, WU Hui-Jue, LUO Yan-Hong, LI Dong-Mei, MENG Qing-Bo.Progress in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 201-213
454. GU Gao-Chen, LI Na, ZHANG Xue, HOU Shi-Min, WANG Yong-Feng, WU Kai.Sierpiński Triangle Fractal Structures Investigated by STM[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 195-200
455. SU Neil-Qiang, CHEN Jun, XU Xin, ZHANG Dong-H..Quantum Reaction Dynamics Based on a New Generation Density Functional and Neural Network Potential Energy Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 119-130
456. ZHANG Xiao-Hong, XU Hong-Yan, GE Ling-Ling, GUO Rong.Mixed Micelle of Surface Active Ionic Liquid Lauryl Isoquinolinium Bromide and Nonionic Surfactant Triton X-100 in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 356-364
457. YANG Li-Jiang, GAO Yi-Qin.Molecular Dynamic Simulations of the Effects of Trimethylamine- N-oxide/Urea Mixture on the Hydration of Single-Walled Carbon Nanotube Interiors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016,32(1): 313-320
458. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 0-0
459. YANG Yi, YANG Zheng-Zheng, XU Hai-Di, XU Bao-Qiang, ZHANG Yan-Hua, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Influence of La on CeO2-ZrO2 Catalyst for Oxidation of Soluble Organic Fraction from Diesel Exhaust[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2358-2365
460. TANG Qing-Long, GENG Chao, LI Ming-Kun, LIU Hai-Feng, YAO Ming-Fa.Laser-Induced Fluorescence Measurements of Formaldehyde and OH Radicals in Dual-Fuel Combustion Process in Engine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2269-2277
461. CHEN Jin-Feng, HU Qian-Ku, ZHOU Ai-Guo, SUN Dan-Dan.Theoretical Studies of Lithium Storage Properties of Novel Two-Dimensional Carbides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2278-2284
462. OU Zhi-Ze, JU Bao-Long, GAO Yun-Yan, WANG Zi-Chao, HUANG Gan, QIAN Yi-Meng.Alkynylplatinum(Ⅱ) 2,6-Bis(N-ethylbenzimidazol-2'-yl)pyridine Complexes: Effect of Alkynyl Ligand on G-quadruplex Binding Properties and Anticancer Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2386-2394
463. ZHANG Shu-Zhen, ZHENG Chao, ZHU Chang-Jin.Molecular Docking and Receptor-Based 3D-QSAR Studies on Aromatic Thiazine Derivatives as Selective Aldose Reductase Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2395-2404
464. LIU Zhen-Zhen, SHI Yong, LI Chun-Yan, ZHAO Qi-Dong, LI Xin-Yong.Electrochemical Synthesis of Cu3(BTC)2-MOF for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2366-2374
465. HE Zhi-Qiao, TONG Li-Li, ZHANG Zhi-Peng, CHEN Jian-Meng, SONG Shuang.Ag/Ag2WO4 Plasmonic Catalyst for Photocatalytic Reduction of CO2 under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2341-2348
466. PAN Shan-Shan, WANG Li-Ming.The Atmospheric Oxidation Mechanism of o-Xylene Initiated by Hydroxyl Radicals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2259-2268
467. WANG Tai-Yang, ZOU Chang-Jun, LI Dai-Xi, CHEN Zheng-Long, LIU Yuan, LI Xiao-Ke, LI Ming.Theoretical Investigation on Cyclodextrin Inclusion Complexes with Organic Phosphoric Acid as Corrosion Inhibitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2294-2302
468. CHEN Feng-Ying, XIAO Li, YANG Cui-Xia, ZHUANG Lin.Preparation and Electrocatalytic Properties of Perovskite Type Oxides CaVO3 for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2310-2315
469. YANG Wei, LI Xiao-Lei, WANG Chang-Sheng.Dependence of the Many-Body Interaction Strength in Water Clusters (H2O)n on the Water-Water Distance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2285-2293
470. CHEN Feng, HUANG Bi-Chun, YANG Ying-Xin, LIU Xiao-Qing, YU Cheng-Long.Synthesis, Characterization and NH3-SCR Activity of MnSAPO-34 Molecular Sieves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2375-2385
471. QI Qi, WANG Yu-Qiao, WANG Sha-Sha, QI Hao-Nan, WEI Tao, SUN Yue-Ming.Preparation of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposites and Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2332-2340
472. ZHANG Jie-Jing, WANG Yu-Xin, ZHANG Jian-Feng, XU Li.Simulation of Orientated Catalyst Layer in PEMFC Using a Microstructure Lattice Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2316-2323
473. YANG Wen-Jing, ZHANG Yu-Jin, WANG Chuan-Kui.Optical Properties and Responsive Mechanism of 4-Amino-1,8-Naphthalimide-Based Two-Photon Fluorescent Probe for Sensing Hydrogen Sulfide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2303-2309
474. ZHONG Jing-Rong, SHAO Lang, YU Chun-Rong, REN Yi-Ming.in-situ FT-IR Study of Hydrolyzation Reaction at Ambient Temperature and Thermal Transformation Behaviors of UF4/KBr in Air[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2251-2258
475. SONG Bing-Lei, ZHAI Zhao-Lan, ZHAO Jian-Xi, SUN Guo-Jing.Interfacial Adsorption, Dilational Visco-Elasticity and Foam Stability in a Mixed System of Gemini Surfactant/C12En[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2324-2331
476. FENG Qiu-Xia, YU Peng, WANG Jing, LI Xiao-Gan.Preparation of Y-Doped ZnO Nanofibers and Sensing Mechanism of the Gas Sensors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2405-2412
477. FENG Chang, DENG Xiao-Yan, NI Xiao-Xiao, LI Wei-Bing.Fabrication of Carbon Dots Modified Porous ZnO Nanorods with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2349-2357
478. ZHANG Hui, ZENG Li-Li, WANG Yue-Kui, CAO Shi, GUO Dong, LI Dan, FANG Xue-Ming, LIN Li-Rong.Correlation between ECD Spectra and the Absolute Configurations of Chiral Salen-Ni(Ⅱ) Complexes: a Fingerprint Role of the First ECD Band in the Visible Region[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(12): 2229-2250
479. HAN Yong, XU Qian, JU Huan-Xin, ZHU Jun-Fa.Growth, Electronic Structure and Thermal Stability of Ni on ZrO2(111) Thin Film Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2151-2157
480. SHEN Wei, TIAN Wen-Wen, QI Zheng-Jian, SUN Yue-Ming.Photoelectric Properties of Novel Amide-Functionalized Ir(III) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2174-2182
481. XING Jian-Dong, JING Fang-Li, CHU Wei, SUN Hong-Li, YU Lei, ZHANG Huan, LUO Shi-Zhong.Improvement of Adsorptive Separation Performance for C2H4/C2H6 Mixture by CeO2 Promoted CuCl/Activated Carbon Adsorbents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2158-2164
482. LI Jing, CHEN Li-Zhen, WANG Jian-Long, LAN Guan-Chao, HOU Huan, LI Man.Crystal Structure and Thermal Decomposition Kinetics of Byproduct of Synthesis of RDX: 3,5-Dinitro-1-oxygen-3,5-diazacyclohexane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2049-2056
483. HAN Xiao-Mei, WU Yan-Bo, ZHAO Heng-Yan, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Carbon-Coated SnO2 Hollow Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2220-2228
484. SHAO Yan, OUYANG Fang-Ping, PENG Sheng-Lin, LIU Qi, JIA Zhi-An, ZOU Hui.First-Principles Calculations of Electronic Properties of Defective Armchair MoS2 Nanoribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2083-2090
485. LIU Hai-Chun, LU Shuai, RAN Ting, ZHANG Yan-Min, XU Jin-Xing, XIONG Xiao, XU An-Yang, LU Tao, CHEN Ya-Dong.Accurate Activity Predictions of B-Raf Type II Inhibitors via Molecular Docking and QSAR Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2191-2206
486. HAO Yan-Zhong, GUO Zhi-Min, SUN Bao, PEI Juan, WANG Shang-Xin, LI Ying-Pin.Photoelectrochemical Properties of Hierarchical ZnO Nanosheets Micro-Nanostructure Modified with Sb2S3 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2109-2116
487. YANG Jie, LI Yu-He, HU Hai-Long.Finely Controlling the Diameter of the TiO2 Nanowire Array by Micelles in the Reversed Micelle Reaction under Hydrothermal Condition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2207-2212
488. WANG Kun, LIU Juan-Fang, CHEN Qing-Hua.Molecular Dynamics Simulation of Pd Clusters Deposited on Pd/Ag Substrates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2091-2098
489. YANG Mei-Ni, LIN Rui, FAN Ren-Jie, ZHAO Tian-Tian, ZENG Hao.Preparation and Application of Pt-Ni Catalysts Supported on Cobalt-Polypyrrole-Carbon for Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2131-2138
490. GAO Hai-Li, LI Xiao-Long, HE Wei, GUO Rui-Ting, CHAI Bo.One-Step Synthesis of Reduced Graphene Oxide Supported Pt Nanoparticles and Its Electrocatalytic Activity for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2117-2123
491. CHEN Chen, LU Dan-Feng, CHENG Jin, QI Zhi-Mei.Simulation of Surface Plasmon Coupled Emission with Silver Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2023-2028
492. LIU Shu-Bin, RONG Chun-Ying, WU Ze-Min, LU Tian.Rényi Entropy, Tsallis Entropy and Onicescu Information Energy in Density Functional Reactivity Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2057-2063
493. YU Hua-Feng, ZHANG Guo-Pei, HAN Li-Na, CHANG Li-Ping, BAO Wei-Ren, WANG Jian-Cheng.Cu-SSZ-13 Catalyst Synthesized under Microwave Irradiation and Its Performance in Catalytic Removal of NOx from Vehicle Exhaust[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2165-2173
494. HAO Hai-Yan, LIU Zhen, ZU Li-Li.Laser-Induced Fluorescence Spectra of the Photolyzed Products of C2H5SSC2H5 by 266 nm Laser[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2029-2035
495. ZHANG Lan-Lan, SONG Yu, LI Guo-Dong, ZHANG Shao-Long, SHANG Yun-Shan, GONG Yan-Jun.ZSM-5 Zeolite with Micro-Mesoporous Structures Synthesized Using Different Templates for Methanol to Propylene Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2139-2150
496. MA Juan, SONG Feng-Dan, ZHOU Ze-Qi, QI Sui-Tao, YI Chun-Hai, YANG Bo-Lun.Preparation and Optimization of Vertically Arrayed Zinc Oxide Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2213-2219
497. LU Jian-Jian, YING Zong-Rong, LIU Xin-Dong, ZHAO Shuang-Sheng.Preparation of Cross-Linked Porous Carbon Nanofiber Networks by Electrospinning Method and Their Electrochemical Capacitive Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2099-2108
498. ZHENG Ling, FAN Ben-Han, BU Xiao-Xue, PAN Yi, DONG Jia-Xin, GUAN Wei.Study on Thermodynamic Properties of Ionic Liquid 1-Ethyl-3-methylimidazolium Alanine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2036-2042
499. HAN Yi-Xiu, ZHOU Hong, WEI Yong-Qiang, MEI Yong-Jun, WANG Hang.Effect of TBAB/KCl on Constructing Anionic Wormlike Micelles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2124-2130
500. LI Ni-Na, GENG Li-Na, WANG Lin, YUAN Lin-Lin, CHANG Yan-Zhong, ZHANG Jian-Jun.Determination of Iron Liposome/Water Partition Coefficients and Identification of Influencing Factors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2043-2048
501. XU Chun-Long, WANG Jin-Guo, ZHANG Xiang-Yu.Strong Single-Band Down-Conversion Emission in Tm3+-Doped NaYF4 Microparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2183-2190
502. DAI Wei, CHEN Liu-Yang, ZHENG Li-Min, YANG Ming-Hui.Application of the Multi-Center Partition Method to Construct the Potential Energy Surface of H3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2077-2082
503. FAN Zhi-Hui, CHEN Fei-Wu.Computation of Electron Affinities with the Second Order Multireference Perturbation Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 2064-2076
504. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 11[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(11): 0-0
505. SUN Zhi-Guo, GAO Xiong-Hou, MA Jian-Tai, ZHANG Li, LIU Hong-Hai, WANG Bao-Jie.Effect of Lauryl Sodium Sulfate on the In situ Crystallization of Small-Grain NaY[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 2011-2015
506. YANG Jie-Yang, HUANG Zhang-Gen, HAN Xiao-Jin, JING Wen, ZENG Ze-Quan.Effect of Activated Carbon Pore Structure on the Adsorption of Pb(II) from Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1956-1962
507. HU Rui-Jin, WANG Jing, ZHU Hui-Chao.Preparation and Gas Sensing Properties of PdO, Au, CdO Coatings on SnO2 Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1997-2004
508. LIU Chun-Mei, ZHANG Guo-Ying, ZHANG Xin, XU Yan-Yan, GAO Dong-Zhao.Hydrothermal Synthesis of Ag3PO4 Polyhedrons with Oriented {110} Facets and Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1939-1948
509. ZHANG Jia-Han, GUO Gui-Bao, AN Sheng-Li, HAO Yan, ZHANG Dong, YAN Kai-Bo.Synthesis and Properties of Proton Exchange Membranes via Single-Step Grafting PSBMA onto PVDF Modified by TMAH[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1905-1913
510. SUN Jian-Bo, XIA Yu-Qiong, YU Qiu-Hong, LIANG De-Hai.Peptide-Induced Budding and Leakage Behavior of Giant Vesicles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1985-1990
511. GUO Yi, LIU Heng-Jiang, CHEN Jie-Qiong, SHANG Ya-Zhuo, LIU Hong-Lai.Synthesis of P(MEO2MA-co-OEGMA) Random Copolymers and Thermally Induced Phase Transition Behaviors in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1914-1923
512. ZHAO Yi, ZHOU Jin, LIU Hui, ZHUO Shu-Ping.Reaction Mechanism and the Regioselectivity of Cu-Catalyzed Silacarboxylation of Internal Alkynes: a Density Functional Theory Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1864-1871
513. GONG Jin-Hua, WANG Chen-Hui, BIAN Zi-Jun, YANG Li, HU Jun, LIU Hong-Lai.Asymmetric Polyimide Mixed Matrix Membranes with Porous Materials-Modified Surfaces for CO2/N2 and CO2/CH4 Separations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1963-1970
514. ZHAO Xiang-Hua, LI Xiao-Sheng, ZHOU Li, WU Na-Na, YANG Xing-Kun, YUAN Shun-Dong, DING Dong-Xue, XU Hui.A Novel Molecule Based on 2,2'-Dipyridylamine Functionalized 9,9-Diarylfluorene with Steric Hindance: Design, Synthesis and Electro-Optical Property Research[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1971-1976
515. HU Song-Shuang, ZHANG Lei, XU Zhi-Cheng, GONG Qing-Tao, JIN Zhi-Qiang, ZHANG Lu, ZHAO Sui.Effect of Benzyl-Substituted Alkyl Betaine on the Wettability of a Poly(tetrafluoroethylene) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1924-1931
516. BIAN Gao-Feng, HU Bin, OUYANG Mi, WANG Ping-Jing, Lü Xiao-Jing, DAI Yu-Yu, ZHANG Cheng.Electrochemical and Electrochromic Properties of Multichromic Pendritic Poly(3,6-dithienycarbazole) and Its Copolymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1888-1894
517. SUN Yin-Lu, GAO Ya-Jun, SUN Qian, ZHAO Jian-Wei.Simulation of Tensile Deformation of Twin Silver Nanowires Based on Molecular Dynamics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1880-1887
518. YU Chang-Lin, WEI Long-Fu, LI Jia-De, HE Hong-Bo, FANG Wen, ZHOU Wan-Qin.Preparation and Characterization of GO/Ag3PO4 Composite Photocatalyst and Its Visible Light Photocatalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1932-1938
519. ZHANG Dong-Feng, ZHANG Yan, ZHANG Hua, QI Juan-Juan, SHANG Yang, GUO Lin.Cavity-Tunable Cu2O Spherical Nanostructures and Their NO2 Gas Sensing Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 2005-2010
520. DENG Shu-Fen, HUANG Wei, ZHANG Ji-Fang, LIN Ling, HE Jia-Wei, BIAN Xun-Tao, CHEN Wen-Kai, SUN Jian-Jun.Density Functional Theory and Surface Enhanced Raman Spectroscopy Studies of Dicyandiamide Adsorbed on Au Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1872-1879
521. YE Huang-Qing, DENG Yong-Hong, YAN Yan, ZHANG Mei-Jie, QIAN Yong, QIU Xue-Qing.Influence of Soldium Lignosulfonate with Different Molecular Weights on the Dispersion of Multiwalled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1991-1996
522. YAO Li-Zhen, KONG De-Sheng, DU Jiu-Yao, WANG Ze, ZHANG Jing-Wei, WANG Na, LI Wen-Juan, FENG Yuan-Yuan.Enhancement of the Photoelectrochemical Activity of α-Fe2O3 Materials by Surface Modification with Vanadium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1895-1904
523. HAO Xue-Liang, ZHAO Jin-Ge, GAO Jian-Rong, HAN Liang.Synthesis and Photoelectric Properties of Carbazole Sensitizing Dyes Based on a Benzoic Acid Acceptor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1977-1984
524. MA Yi-Ran, ZHOU Wei, CAO Wei, ZHENG Jin-Long, GUO Lin.Preparation of Hierarchical Ni@CuS Composites and the Application of the Enhanced Catalysis for 4-Nitrophenol Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1949-1955
525. MA Hui-Ling, ZHANG Long, ZHANG You-Wei, LIU Di, SUN Chao, ZENG Xin-Miao, ZHAI Mao-Lin.γ-Ray Induced Reduction of Graphene Oxide in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 2016-2022
526. DING Guo-Hui, XIE Wei, JUNG In-Ho, QIAO Zhi-Yu, DU Guang-Wei, CAO Zhan-Min.Thermodynamic Assessment of the MgO-P2O5 and CaO-P2O5 Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1853-1863
527. LIU Bai-Quan, GAO Dong-Yu, WANG Jian-Bin, WANG Xi, WANG Lei, ZOU Jian-Hua, NING Hong-Long, PENG Jun-Biao.Progress of White Organic Light-Emitting Diodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(10): 1823-1852
528. HAYIERBIEK Kulisong, ZHAO Shu-Xian, YANG Yang, ZENG Han.Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanocomposite with Entrapped Enzyme-Based Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1715-1726
529. LI Xiao-Ying, WANG Li, WANG Yan-Qiu, SONG Zhe, LIU Ben-Kang.Dynamics of Excited o-Dichlorobenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1655-1661
530. WANG Zhi-Gang, ZENG Xiang-Ming, ZHANG Yang, HUANG Rao, WEN Yu-Hua.First-Principles Study of Effect of Strain on the Band Structure of ZnO Monolayer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1677-1682
531. SHEN Huan, ZHANG Bing.Ultrafast Dynamics of Benzene on the S2 State Investigated by Femtosecond Time-Resolved Photoelectron Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1662-1666
532. LI Wei, ZHANG Jing, QI Chuan-Song.Quantum Chemistry Calculations of Ion Cluster Models of EMIM Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1690-1698
533. LI Xiao-Kun, MA Dong-Dong, ZHENG Yan-Ping, ZHANG Hong, DING Ding, CHEN Ming-Shu, WAN Hui-Lin.Performance of CO Oxidation over Highly Dispersed Gold Catalyst on TiOx/SiO2 Composite Supports[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1753-1760
534. WANG Xiao-Feng, ZUO Guo-Fang, LI Zhi-Feng, LI Hui-Xue.Theoretical Study of the Phosphorescence Spectrum of Tris(2-phenylpyridine)iridium Using the Displaced Harmonic Oscillator Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1667-1676
535. WU Xiao-Ying, YANG Li-Kun, YAN Hui, YANG Fang-Zu, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Electrochemical Nucleation of Au on n-Type Semiconductor Silicon Electrode Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1708-1714
536. HU Wei, WANG Yun, SHANG Hong-Yan, XU Hai-Di, ZHONG Lin, CHEN Jian-Jun, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effects of Zr Addition on the Performance of the Pd-Pt/Al2O3 Catalyst for Lean-Burn Natural Gas Vehicle Exhaust Purification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1771-1779
537. LI Wan-Li, LIU Xiao-Yun, MIAO Yan-Qin, YANG Jun-Li, WU Cong-Ling, LI Yuan-Hao, GUO Kun-Peng, WANG Hua, XU Bing-She.MgF2 Modified Alq3 Nanocomposite: Synthesis and Improvement of Anti-Aging Performance of OLED[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1780-1786
538. ZHANG Jie, DOU Mei-Ling, WANG Feng, LIU Jing-Jun, LI Zhi-Lin, JI Jing, SONG Ye.Synthesis of PDDA-Decorating MWCNTs Supported Pt Electrocatalysts and Catalytic Properties for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1727-1732
539. NIE Long-Hui, TAN Qiao, ZHU Wei, WEI Qi, LIN Zhi-Kui.Fast Adsorption Removal of Congo Red on Hierarchically Porous γ-Al2O3 Hollow Microspheres Prepared by Microwave-Assisted Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1815-1822
540. ZENG Xiao-Lan, WANG Yan.Mechanism and Regioselectivity of Addition Reactions of CH3OH to Germasilenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1699-1707
541. XIA Xiang-Lai, LI Lin-Yan, GUO Fang, SU Wei, LIU Yan, CHEN Xiao-Mou, PAN She-Qi.Simulation of the Immobilization of Pu in the Gd2Zr2O7 Matrix by Investigating the Thermophysical Properties of (Gd1-xCex)2Zr2O7+x[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1810-1814
542. WANG Jing-Dong, LI Shuang, Lü Rong, YU An-Chi.Fluorescence Quenching of Eosin Y by Tyrosine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1787-1794
543. ZHANG Xiao-Dong, WANG Yin, YANG Yi-Qiong, CHEN Dan.Recent Progress in the Removal of Volatile Organic Compounds by Mesoporous Silica Materials and Supported Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1633-1646
544. FAN Feng-Qi, MENG Ming, TIAN Ye, ZHENG Li-Rong, ZHANG Jing, HU Tian-Dou.Effect of Cu Loading on the Structure and Catalytic Performance of the LNT Catalyst CuO-K2CO3/TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1761-1770
545. HE Bing, LUO Yong, LI Bing-Ke, XUE Ying, YU Luo-Ting, QIU Xiao-Long, YANG Teng-Kuei.Predicting and Virtually Screening Breast Cancer Targeting Protein HEC1 Inhibitors by Molecular Descriptors and Machine Learning Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1795-1802
546. LIU Jin-Long, LIU Sheng, GUO Jian-Chao, HUA Chen-Yi, CHEN Liang-Xian, WEI Jun-Jun, HEI Li-Fu, WANG Jing-Jing, FENG Zhi-Hong, LIU Qing, LI Cheng-Ming.Formation Mechanism of the H-terminated Diamond Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1741-1746
547. WU Shao-Gui, GAO Xiao-Tong, LI Quan, LIAO Jie, XU Cheng-Gang.F1-ATPase Stabilizes and Positions Adenosine Triphosphate Revealed by Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1803-1809
548. LIAO Zhi-Jian, QIN Zhen-Li, DU Si-Nan, LI Si-Yu, CHEN Guan-Hou, ZUO Fang, LUO Jian-Bin.Orientational Transitions of Liquid Crystal Driven by Hydrogen-Bond Interaction at the Liquid Crystal-Aqueous Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1733-1740
549. LI Cui-Can, ZHANG Meng-Xiao, HUA Wei-Ming, YUE Ying-Hong, GAO Zi.Effect of the Carbon Precursor on the Design of Perfluorosulfonic Acid Functionalized Carbon Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1747-1752
550. CHEN Rong, ZHOU Wo-Hua, WU Zi-Wen, XU Xuan, XU Zhi-Guang.Theoretical Study on the Structures and Magnetic Properties of Metal String Complexes [Ni3(L)4(NCS)2] (L = dpa-, mpta-, mdpa-, mppa-)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1683-1689
551. CUI Ying-Na, YIN Jing-Mei, JIA Ying-Ping, LI Shen-Min.Experimental and Density Functional Theoretical Studies on the Spectra of N,N'-di[3-hydroxy-4-(2-benzothiazole)phenyl]urea[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 1647-1654
552. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 9[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(9): 0-0
553. CHEN Fei-Wu, LU Tian, WU Zhao.Surface Absorption of a Solution at Equilibrium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1499-1503
554. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 8[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 0-0
555. Editorial Office.《物理化学学报》创刊三十周年纪念大会暨第四届编委会会议与物理化学前沿学术研讨会召开[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1629-1632
556. HE Xi, TANG Tong-Dan, YI Jun, LIU Bi-Ju, WANG Fang-Fang, REN Bin, ZHOU Jian-Zhang.Spherical Au@Ag Nanoparticles for Localized Surface Plasmon Resonance Scanning Probes: Synthesis and Dielectric Sensitivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1575-1583
557. ZHANG Qiang, CHENG Cheng, ZHANG Xia, ZHAO Dong-Xia.Jump Rotational Mechanism of Ammonium Ion in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1461-1467
558. ZHAO Jia, LIU Li-Feng, ZHANG Ying.Synthesis of Silver Nanoparticles Loaded onto a Structural Support and Their Catalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1549-1558
559. HOU Li-Mei, WEN Zhi, LI Yin-Xiang, HU Hua-You, KAN Yu-He, SU Zhong-Min.Molecular Design of Indolizine Derivative as Sensitizers for Organic Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1504-1512
560. MA Yong, WANG Guang-Wei, SUN Shao-Tao, SONG Xiu-Neng.First-Principles Study on the Near-Edge X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy of the Fullerene-Derivative PCBM[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1483-1488
561. SHANG Ming-Feng, DUAN Pei-Quan, ZHAO Tian-Tian, TANG Wen-Chao, LIN Rui, HUANG Yu-Ying, WANG Jian-Qiang.In Situ XAFS Methods for Characterizing Catalyst Structure in Proton Exchange Membrane Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1609-1614
562. ZENG Ling-Xiao, LI Xin-Ran, JIN Hong-Wei, LIU Zhen-Ming, ZHANG Liang-Ren.Comparison of the Selectivity of Human Adenosine Receptor Antagonists Based on Structure and Pharmacophore Features[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1584-1596
563. LI Yan, ZHANG Ting-Ting, LI Yue, JIA Bing, TAN Hua-Hua, YU Jiang.Influence of Calcination Temperature on Dechlorination Performance of V2O5/CNTs-TiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1541-1548
564. CHUNG Yaohsien, BIAN Mengying, ZHANG Mingxiao, CHU Saisai, CHEN Zhijian, GONG Qihuang, XIAO Lixin.Mesoscopic Optical Structure to Enhance the Out-Coupling Efficiency of Blue Top OLED[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1597-1601
565. ZHAO Meng-Yao, YANG Xue-Ping, YANG Xiao-Ning.Molecular Dynamics Simulation of Water Molecules in Confined Slit Pores of Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1489-1498
566. TONG La-Ga, LIU Jin-Yan, WANG Cen-Chen, RONG Hua, LI Wei.Preparation of Micro/Nano ZnO Pompons and Their Catalytic Activity for the Solar Degradation of Organic Dyes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1615-1620
567. SUN Xue-Mei, GAO Li-Jun.Preparation and Electrochemical Properties of Carbon-Coated CoCO3 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1521-1526
568. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, ZHENG Xiao-Yu, MENG Xiang-Fei, DING Peng, REN Hang, LI Long.Triple-Cation-Doped Li3V2(PO4)3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1513-1520
569. SHI Lin, HUANG Wei, SONG Shu-Zheng, LI Zhi-Bo, LIU Shuang-Qiang.Effect of the Fluorine Addition Method on the Hydrodesulfurization Performance of NiMo Catalysts over Slurry Bed[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1559-1566
570. LI Bo-Xuan, GUO Qian-Jin, XIA An-Dong.Spectroscopic Study of the Structural Heterogeneity and Microviscosity of [bmim][PF6] and [moemim][PF6] Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1452-1460
571. SU Hong-Zhen, YIN Jing-Mei, LIU Qing-Shan, LI Chang-Ping.Properties of Four Deep Eutectic Solvents: Density, Electrical Conductivity, Dynamic Viscosity and Refractive Index[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1468-1473
572. BAI Mei-Lin, WANG Ming-Lang, HOU Shi-Min.Theoretical Investigation of the Transition Voltages of Cu-Vacuum-Cu Tunneling Junctions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1474-1482
573. HUANG Bin, DAI Yu, BAN Xin-Xin, JIANG Wei, ZHANG Zhao-Hang, SUN Kai-Yong, LIN Bao-Ping, SUN Yue-Ming.Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials Based on Triphenylamine/Diphenyl Sulfone[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1621-1628
574. SHI Xia-Xing, LIAO Shi-Xuan, YUAN Bing, ZHONG Yan-Jun, ZHONG Ben-He, LIU Heng, GUO Xiao-Dong.Facile Synthesis of 0.6Li2MnO3-0.4LiNi0.5Mn0.5O2 with Hierarchical Micro/Nanostructure and High Rate Capability as Cathode Material for Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1527-1534
575. DONG Wen-Jing, ZHAO Jian-Xi.Self-Assembly of Cationic/Anionic Surfactants with Highly Dissymmetric Lengths of Alkyl Tails[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1535-1540
576. WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long.TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1437-1451
577. TIAN Wen-Jie, WANG Hong, YIN Zhen, YANG Ying, LI Jian-Xin.Preparation of Nano-Manganite Loaded Titanium Electocatalytic Membrane for the Catalytic Oxidation of Benzyl Alcohol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1567-1574
578. JIN Zhen-Yu, LI Tong, LU An-Hui.Nitrogen-Enriched Hierarchical Porous Carbon for Carbon Dioxide Adsorption and Separation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(8): 1602-1608
579. REN Zhong-Hua, LU Yue-Xiang, YUAN Hang, WANG Zhe, YU Bo, CHEN Jing.Charge-Transfer Reactions at the Interface between Atmospheric- Pressure Microplasma Anode and Ionic Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1215-1218
580. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 0-0
581. WU Na, LUO Qun, WU Zhen-Wu, MA Chang-Qi.Influence of Electrode Interfacial Buffer Layers on Thermal Stability of P3HT:PC61BM Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1413-1420
582. DING Dan-Dan, XU Xuan, WU Zi-Wen, ZHOU Wo-Hua, CHEN Rong, XU Zhi-Guang.Coordination Structures of Metal String Complexes (n, m)[Cr3(PhPyF)4Cl2](n=2, 3, 4; m=2, 1, 0) and Relationship with External Electric Field[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1323-1330
583. XU Zhen, QI Dong-Mei, JIANG Li, CHEN Yu, ZHANG Zhao, ZHANG Jian-Qing.Progress of Research on Underpotential Deposition——II. Research Techniques and Application of Underpotential Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1231-1250
584. JIANG Xiao-Jia, JIA Jian-Ming, LU Han-Feng, ZHU Qiu-Lian, HUANG Hai-Feng.Preparation and Characterization of Sr/TiO2 Catalysts with Different Structures and High Photocatalytic Activity under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1399-1405
585. YUAN Jun-Hui, GAO Bo, WANG Wen, WANG Jia-Fu.First-Principles Calculations of the Electronic Structure and Optical Properties of Y-Cu Co-Doped ZnO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1302-1308
586. HUA Shu-Gui, JIN Hao, OUYANG Yong-Zhong.Contribution of Non-Covalent Interactions to the Gas-Phase Stability of the Double-Helix of B-DNA: A Density Functional Theory Study with GEBF Approach[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1309-1314
587. SHI Chen-Yang, HE Hui-Bin, HONG Zan-Fa, ZHAN Hong-Bing, FENG Miao.Effect of HCl Post-Treatment on Morphology of Hydrothermally Prepared Titanate Nanomaterials with Optical Limiting Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1430-1436
588. ZENG Yu-Qun, GUO Yong-Sheng, WU Bing-Bin, HONG Xiang, WU Kai ZHONG, Kai-Fu.Synthesis and Electrochemical Performance of Plastic Crystal Compound-Based Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1351-1358
589. ZHENG Zhao-Lei, LIANG Zhen-Long.Reduced Chemical Kinetic Model of a Gasoline Surrogate Fuel for HCCI Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1265-1274
590. WANG Wei-Gang, LI Kun, ZHOU Li, GE Mao-Fa, HOU Si-Qi, TONG Sheng-Rui, MU Yu-Jing, JIA Long.Evaluation and Application of Dual-Reactor Chamber for Studying Atmospheric Oxidation Processes and Mechanisms[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1251-1259
591. WU Ke-Zhong, SUN Xiao-Long, CHEN Lei, RUAN Bei.Preparation and Thermal Performances of 1-Alkylammonium Tetrachlorocobaltate Eutectoid Mixtures as Phase Change Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1260-1264
592. YANG Fan, YU Peng-Yun, ZHAO Juan, ZHAO Yan, WANG Jian-Ping.Intermolecular Hydrogen Bonding Structural Dynamics in Ethylene Glycol by Femtosecond Nonlinear Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1275-1282
593. HU Hai-Feng, HE Tao.Controlled Aspect Ratio Modulation of ZnO Nanorods via Indium Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1421-1429
594. LIU Yi-Liang, HUA Ya-Wen, JIANG Gang, CHEN Jun.A Dramatic Influence of Ti Atom on the Electronic Structures of (Al16Ti)n± (n=0?3) Ionic Clusters and Their Interaction with H2O Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1315-1322
595. CHENG Qing-Li, ZHANG Wei-Hua, TAO Bin.Investigation of the Electrochemical Corrosion of Copper under a Micrometric Electrolyte Droplet Using a Three-Electrode System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1345-1350
596. WANG Hao, SONG Ling-Jun, LI Xing-Hu, YUE Li-Meng.Hydrogen Production from Partial Oxidation of Methane by Dielectric Barrier Discharge Plasma Reforming[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1406-1412
597. DING Wan-Jian, FANG Wei-Hai, CHAI Zhi-Fang, WANG Dong-Qi.Performance of Twelve Density Functional Theory Methods in the Characterization of Three Trivalent Uranium Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1283-1301
598. JIAO Jin-Zhen, LI Shi-Hui, HUANG Bi-Chun.Preparation of Manganese Oxides Supported on Graphene Catalysts and Their Activity in Low-Temperature NH3-SCR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1383-1390
599. LI Hui, LIU Xiang-Xin, ZHANG Yu-Feng, DU Zhong-Ming, YANG Biao, HAN Jun-Feng, BESLAND Marie-Paule.Synthesis of CdS with Large Band Gap Values by a Simple Route at Room Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1338-1344
600. HU Si, ZHANG Qing, YIN Qi, ZHANG Ya-Fei, GONG Yan-Jun, ZHANG Ying, WU Zhi-Jie, DOU Tao.Catalytic Conversion of Methanol to Propylene over HZSM-5 Modified by NaOH and (NH4)2SiF6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1374-1382
601. GAO Shuang, YAN Jian-Biao, CONG De-Quan, SUI Qiang-Sheng, XIA Yan-Yang, CHENG Dong-Dong, BAO Qiang, WANG Zhen - Lü, WANG Li-Yan.Preparation of Sn-Modified Ru/H-CMK-3 Catalysts and Their Application in the Hydrogenation of Cinnamaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1391-1398
602. WANG Ji-Qian, SUN Ying-Jie, DAI Jing-Ru, ZHAO Yu-Rong, CAO Mei-Wen, WANG Dong, XU Hai.Effects of Alkyl Chain Length and Peptide Charge Distribution on Self-Assembly and Hydrogelation of Lipopeptide Amphiphiles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1365-1373
603. XU Zhen, CHEN Yu, ZHANG Zhao, ZHANG Jian-Qing.Progress of Research on Underpotential Deposition—— I. Theory of Underpotential Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1219-1230
604. WANG Nan, LIANG Zhu-Rong, WANG Xin, XU Xue-Qing, FANG Jun, WANG Jun-Xia, GUO Hua-Fang.CuInS2 Quantum Dot-Sensitized Solar Cells Fabricated via a Linker-Assisted Adsorption Approach[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1331-1337
605. MA Jie, FAN Ye, FANG Yun.Influence of Alkyl Polyglucoside on Migration and Extension of pH Window for Forming Fatty Acid Vesicles of Conjugated Linoleic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(7): 1359-1364
606. SHEN Zhuang-Lin, HE Gao-Hong, ZHANG Ning, HAO Ce.Molecular Dynamics Simulation of Reverse-Osmotic Salt Rejection and Water Transport through Double-Walled Carbon Nanotube[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1025-1034
607. QIAO Zhi, XIE Xin-Jian, XUE Jun-Ming, LIU Hui, LIANG Li-Min, HAO Qiu-Yan, LIU Cai-Chi.Optimization of Intrinsic Silicon Passivation Layers in nc-Si:H/c-Si Silicon Heterojunction Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1207-1214
608. ZHANG Qiao-Ling, LI Lei, LIU You-Zhi, WEI Bing, GUO Jia-Xin, FENG Yu-Jie.Grafting Dynamics, Structures and Properties of Nano TiO2-SA Photocatalytic Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1015-1024
609. AN Wei, LIU Tian-Hui, WANG Chun-Hai, DIAO Chuan-Ling, LUO Neng-Neng, LIU Yong, QI Ze-Ming, SHAO Tao, WANG Yu-Yin, JIAO Huan, TIAN Guang-Shan, JING Xi-Ping.Assignment for Vibrational Spectra of BaTiO3 Ferroelectric Ceramic Based on the First-Principles Calculation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1059-1068
610. XIE Xing-Xing, FEI Zhao-Yang, ZOU Chong, LI Zheng-Zhou, CHEN Xian, TANG Ji-Hai, CUI Mi-Fen, QIAO Xu.Effects of Rare-Earth Additives on Structures and Performances of CuO-CeO2-SiO2 Catalysts for Recycling Cl2 from HCl Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1153-1161
611. LIANG Yi, LU Yun, YAO Wei-Shang, ZHANG Xue-Tong.Polyimide Aerogels Crosslinked with Chemically Modified Graphene Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1179-1185
612. ZHANG Jun-Wei, ZHOU Jun-Gang, Lü Hong, HUANG Qiang.Molecular Dynamics Simulation of Active-Sites of Retaining and Inverting β-Xylosidases[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1169-1178
613. TU Zhe-Yan, WANG Wen-Liang.Coupled-Cluster Theoretical Study of Structures and Spectroscopic Constants of Dimers Zn2 and Cd2 with Spin-Orbit Coupling[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1054-1058
614. LI Hao, DENG Yong-Hong, ZHANG Xiao-Hong, QIU Xue-Qing.Influence of Temperature on Microstructure and Physicochemical Properties of Alkali Lignin in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1118-1128
615. QIU Kun-Zan, GUO Wen-Wen, WANG Hai-Xia, ZHU Ling-Jun, WANG Shu-Rong.Influence of Catalyst Structure on Performance of Cu/SiO2 in Hydrogenation of Methyl Acetate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1129-1136
616. XU Ke, CHENG Yi, SUN Bo, PEI Yan, YAN Shi-Run, QIAO Ming-Hua, ZHANG Xiao-Xin, ZONG Bao-Ning.Fischer-Tropsch Synthesis over Skeletal Co@HZSM-5 Core-Shell Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1137-1144
617. LI Zhen-Jiang, MA Feng-Lin, ZHANG Meng, SONG Guan-Ying, MENG A-Lan.Preparation, Field Emission Characteristics and First-Principles Calculations of La-Doped or N-Doped SiC Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1191-1198
618. XU Hai-Ying, KAN Cai-Xia, WANG Chang-Shun, NI Yuan, LIU Jin-Sheng, XU Wei, KE Jun-Hua.Ultrafine Au Nanowires Synthesized via One-Step Wet Chemical Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1186-1190
619. WANG Li, JI Shan, CHEN Qi-Bin, LIU Hong-Lai.Structural Transition of Poly(L-lactic acid) Film Induced by Compression at Air/Water Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1162-1168
620. ZHAO Jun-Feng, SUN Xiao-Li, LI Ji-Lai, HUANG Xu-Ri.Theoretical Study of Methanol C―H and O―H Bond Activation by PtRu Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1077-1085
621. HUANG Yan, FU Min, HE Tao.Synthesis of g-C3N4/BiVO4 Nanocomposite Photocatalyst and Its Application in Photocatalytic Reduction of CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1145-1152
622. ZHAO Ji-Kuan, XIE Yan-Fang, XU Jie, HOU Wan-Guo.Preparation of Mg2Al Layered Double Hydroxide Nanosheets from Triton X-100 Hexagonal Lyotropic Liquid Crystal and Their Application as Drug Carriers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1199-1206
623. ZHANG Xiao-Hui, XU Zhi-Guang, GONG Li-Zhen, XU Xuan, SHEN Gui-Xian, CHEN Hua-Bin, LIU Hai-Yang.Stability of trans-Dioxo Manganese(V) Corrole Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1069-1076
624. ZHANG Ping, WANG Yi, FU Li-Min, AI Xi-Cheng, ZHANG Jian-Ping.Application of a Simplified Diode Characteristic Model in Current-Voltage Curve Fitting and Evaluation of Photoelectric Parameters within Dye-Sensitized Solar Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1113-1117
625. LI Min-Jie, DIAO Ling, KOU Li, LI Zhong-Gao, LU Wen-Cong.Hydroxyl Radical Reaction with the Guanine-Cytosine Base Pair: A Density Functional Theory Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1007-1014
626. BIAN Jiang-Yu, YUE Shu-Mei, ZHANG Min, ZHANG Jing-Ping.Effects of Azido Bridge on Magnetic Properties of Dinuclear Nickel Complexes: Density Functional Theory Studies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1086-1092
627. WANG Ying, YI Hai-Bo, LI Hui-Ji, DAI Qian, CAO Zhi-Wei, LU Yang.Effects of Interactions between Ions and Alanine Polar Groups on Alanine Associations in Saline Solution: Density Functional Theory and Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1035-1044
628. CHEN Jun-Jie, XIAO Qian, Lü Zhan-Peng, AHSAN Ejaz, XIA Xiao-Feng, LIU Ting-Guang.Effects of Sulfate Ions on Anodic Dissolution and Passivity of Iron in Slightly Alkaline Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1093-1104
629. Lü Ye-Qing, ZHENG Shi-Li, WANG Shao-Na, DU Hao, ZHANG Yi.Structure and Diffusivity of Oxygen in Concentrated Alkali-Metal Hydroxide Solutions: A Molecular Dynamics Simulation Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1045-1053
630. CHEN Yang, ZHANG Zi-Lan, SUI Zhi-Jun, LIU Zhi-Ting, ZHOU Jing-Hong, ZHOU Xing-Gui.Preparation and Electrochemical Performance of Ni(OH)2 Nanowires/ Three-Dimensional Graphene Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 1105-1112
631. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(6): 0-0
632. .Cover and Table of Contents for Vol.31, Supplement[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 0-0
633. GUO Huan-Jun, LI Shi-Jun, ZHANG Rui, HUI Xin-Li.Analysis of Surface Oxidation Corrosion of Uranium Metal in Noble-Gas Sealed Environment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 101-105
634. PAN Jia-Ye.Thermodynamic Calculations for UO2 Powder Fabrication by a Dry Conversion Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 19-24
635. GU Ze-Xing, TU Chang-Neng, WANG Yun, YANG Ji-Jun, LIU Ning, LIAO Jia-Li, YANG Yuan-You, TANG Jun.Preparation of Carbon Aerogels and Adsorption of Uranium(VI) from Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 95-100
636. LI Rui-Wen, WANG Xiao-Lin, SHI Peng, JI He-Fei.Study on Strain Energy on the Hydride Growth Kinetics of U-Nb Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 39-44
637. QI Qiang, HUANG Mengbing, ZHANG Hai-Bin, SHI Li-Qun.Investigation of Helium Diffusion Behavior in Ti3SiC2 by 3He (d, p) 4He Nuclear Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 54-58
638. SUN Bo, LIU Hai-Feng, SONG Hai-Feng, ZHENG Hui.Microdynamics Simulations of the Hydrogen-Corrosion Resistance of Passivation Layers on Pu Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 81-89
639. ZHENG Hui, SUN Bo, LIU Hai-Feng, SONG Hai-Feng.Modeling of Helium Bubble Growth in Plutonium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 64-68
640. AO Bing-Yun, YE Xiao-Qiu, CHEN Pi-Heng.Progress in Theoretical Research on Plutonium-Based Solid-State Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 3-13
641. LIU Zhi-Hua, YU Chang-Chun, YANG Pan, LI Ran-Jia, ZHOU Hong-Jun, XU Chun-Ming.Effect of Thorium on Fischer-Tropsch Synthesis Performance over Impregnated and Eggshell Co/SiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 90-94
642. LI Ru-Song, HE Bin, LI Gang, XU Peng, LU Xin-Cheng, WANG Fei.An Electronic Structure Calculation for 5f States of δ Phase Plutonium Based on the Density Functional Theory Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 75-80
643. CHEN Zhi-Lei, ZHANG Yong-Bin, HU Yin, LUO Li-Zhu, LIU Ke-Zhao.Influence on Surface Morphology of Uranium by Modification of Pulsed Laser Nitriding[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 111-116
644. XU Zhen, LU Chun-Hai, CHEN Min, CHEN Wen-Kai, HUANG Shuo, ZHANG Qi.Simulation of Uranium Formed in Groundwater of a Low-Level Radioactive Waste Repository Site in Southwest China[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 45-48
645. FU Zhong-Hua, LONG Kai-Ming, LIU Xue-Mei, HAN Jun, TANG Lei.Analysis of Trace Thorium in Uranium Sample Using Isotope Dilution Mass Spectrometry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 14-18
646. YAN Shun-Ping, YU Yong, WANG Hu-Yi, ZHAO Feng-Peng.Static Constitutive Model of Aged δ-Pu Based on Evolution of Helium Bubbles and Dislocation Density[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 59-63
647. ZHONG Jing-Rong, SHAO Lang, YU Chun-Rong, REN Yi-Ming.Study of Thermal Chemical Reactio[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 25-31
648. HUANG Jun, REN Qing-Bo, XU Gang, LIU Xun, MENG Da-Qiao.Numerical Optimization of Redistribution of Solute in Plutonium Metal during Zone Refining[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 69-74
649. SUN Tao-Xiang, SHEN Xing-Hai, CHEN Qing-De.Investigation of Selective Extraction of UO22+ from Aqueous Solution by CMPO and TBP in Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 32-38
650. WU Hong-Ying, ZHONG Jing-Rong, LI Ying-Qiu, WANG Shao-Fei.Preparation and Ultraviolet-Visible Absorption Spectra of Pu(III), Pu(IV) and Pu(VI) in Hydrochloric Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 49-53
651. ZHANG Hong-Liang, SHI Li-Qun, SU Ran-Ran, ZHANG Hai-Bin, CHEN De-Min.Behavior of He in Zr-Co Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(Suppl): 106-110
652. XIAO Xue-Chun, SHI Wei, NI Zhe-Ming, ZHANG Lian-Yang, XU Jin-Fang.Adsorption of Cinnamaldehyde on Icosahedral Au13 and Pt13 Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 885-892
653. MA Hao, LONG Jin-Xing, WANG Fu-Rong, WANG Le-Fu, LI Xue-Hui.Conversion of Cellulose to Butyl Levulinate in Bio-Butanol Medium Catalyzed by Acidic Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 973-979
654. WANG Ruo-Xi, ZHANG Dong-Ju, LIU Cheng-Bu.Theoretical Study of Adsorption of Chlorinated Phenol Pollutants on Co-Doped Boron Nitride Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 877-884
655. XU Jing, YANG De-Zhi, LIAO Xiao-Zhen, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Electrochemical Performances of Reduced Graphene Oxide/Titanium Dioxide Composites for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 913-919
656. LI Shang-Jun, TAN Ning-Xin, YAO Qian, LI Ze-Rong, LI Xiang-Yuan.Calculation of Rate Constants for Intramolecular Hydrogen Migration Reactions of Alkylperoxy Radicals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 859-865
657. HE Jiu-Ning, LI You-Liang, ZHANG Chang-Hua, LI Ping, LI Xiang-Yuan.Shock Tube Ignition Delay Measurements of Decalin/Air Mixtures at High Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 836-842
658. ZHANG Xiao-Qing, XU Yan YAN, YANG Chun-Hui, ZHANG Yan-Ping, YIN Yong-Xiang, SHANG Shu-Yong.In-situ Co-Precipitation of Ni-Mg-Al-LDH Catalytic Precursor on γ-Al2O3 for Dry Reforming of Methane: Synthesis and Evaluation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 948-954
659. JIN Huan, WANG Juan, JI Yun, CHEN Mei-Mei, ZHANG Yi, WANG Qi, CONG Yan-Qing.Synthesis of Ta/Al-Fe2O3 Film Electrode and Its Photoelectrocatalytic Performance in Methylene Blue Degradation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 955-964
660. ZHANG Ji-Bin, HUAWei-Bo, ZHENG Zhuo, LIU Wen-Yuan, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He.Preparation and Electrochemical Performance of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 Cathode Material for High-Rate Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 905-912
661. TANG Qing-Long, ZHANG Peng, LIU Hai-Feng, YAO Ming-Fa.Quantitative Measurements of Soot Volume Fractions in Diesel Engine Using Laser-Induced Incandescence Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 980-988
662. XIA Long-Fei, JIANG Zhi, SHANGGUAN Wen-Feng, GU Shun-Chao, HIRANO Shinichi.Influence of Oxidation State of Nickel Supported on TiO2 on Gas-Phase Hydrogenation of Acetonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 941-947
663. LIU Na, ZHANG Hui, XUE Nian-Hua, DING Wei-Ping.Influence of Tungsten Loadings on the 1-Butene Metathesis Reaction over W/SiO2/Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 933-940
664. SUN Zhong-Fa, GAO Zhi, WU Xiang-Kun, TANG Guo-Qiang, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Excitation Spectra and Photodissociation Dynamics of the B2П State of the N2O+ Ion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 829-835
665. REN Qing-Hua, SHEN Xiao-Yan.Reaction Mechanism for the Iron-Catalyzed Biaryl Cross-Coupling of Aryl Grignard Reagents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 852-858
666. PAN Wen-Ya, HUANG Liang, QIN Feng, ZHUANG Yan, LI Xue-Mei, MA Jian-Xue, SHEN Wei, XU Hua-Long.Regulation of Pore Structure and Acidity of a ZSM-5 Catalyst for Dehydration of Glycerol to Acrolein[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 965-972
667. LI Li, HE Xiao-Li, QIN Tao, DAI Fu-Tao, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Dual-Sacrificial Template Synthesis of One-Dimensional Tubular Pt-Mn3O4-C Composite with Excellent Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 927-932
668. KOU Yan-Lei, QU Sheng-Chun, LIU Kong, CHI Dan, LU Shu-Di, LI Yan-Pei, YUE Shi-Zhong.Development of Cd-Based Compound Nanocrystal-Organic Polymer Hybrid Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 807-816
669. YANG Xiao-Nan, YAN Yong-De, ZHANG Mi-Lin, LI Xing, XUE Yun, HAN Wei.Electrochemical Behavior and Extraction Efficiency Evaluation of Gd in Chloride Molten Salt System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 920-926
670. JIN Qing-Jun, XU Min, HUANG Xin-Yi, LI Bo-Tian, WANG Ji-Shuai, KAN Cheng-You.Synthesis and Properties of Naphthalimide Fluorescent Dye and Covalent Fluorescent Polyurethane Emulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 989-997
671. YAO Xiao-Jiang, GONG Ying-Tao, LI Hong-Li, YANG Fu-Mo.Research Progress of Ceria-Based Catalysts in the Selective Catalytic Reduction of NOx by NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 817-828
672. LI Hui-Xue, ZUO Guo-Fang, LI Zhi-Feng, WANG Xiao-Feng, ZHENG Ren-Hui.Theoretical Study of Hemicyanine Dye as a Dye-Sensitized Solar Cell Light-Absorbing Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 866-876
673. BAO Jin-Xiao, WANG Xiao-Xia, WU Tong-Wei, JIA Gui-Xiao, ZHANG Yong-Fan.Stability of Doped C50 and C70 Based on Curvature and Electronic Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 899-904
674. LIU Hai-Wang, SHEN Xing-Hai, CHEN Qing-De.Extraction Mechanism and Selectivity of UO2(NO3)2 in Tributylphosphine Oxide-Ionic Liquid System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 843-851
675. PAN Jian-Ming, YANG Wei, SUN Hai-Biao, ZHENG Xiang, LI Guo-Hua.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide-Montmorillonite Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 998-1006
676. QIAN Hai-Cheng, KANWAL Shahid, JIA Qing-Zhu, WANG Qiang, JI Hui-Fen, ZHU Zhi-Chen, XIA Shu-Qian, MA Pei-Sheng.Norm Index-Based Quantitative Structure-Activity Relationship to Predict β-Cyclodextrin Complex Binding Constants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 893-898
677. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(5): 0-0
678. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 0-0
679. LI Zhe-Qi, WANG Te-Hua, LI Xiu-Yuan, ZHANG Ya-Qin, JI Min.Preparation and Catalytic Performances of a Three-Dimensionally Ordered Macroporous MgFe0.1Al1.9O4 Catalyst for Ethylbenzene Oxydehydrogenation with CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 743-749
680. ZHAO Shu-Heng, LANG Lin, YIN Xiu-Li, YANG Wen-Shen, WU Chuang-Zhi.TPAOH Template Removal from High-Silica ZSM-5 by Low-Temperature Hydrocracking[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 793-799
681. XU Jia-Qi, GUO Jun-Jiang, LIU Ai-Ke, WANG Jian-Li, TAN Ning-Xin, LI Xiang-Yuan.Construction of Autoignition Mechanisms for the Combustion of RP-3 Surrogate Fuel and Kinetics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 643-652
682. HU Long-Xing, XU Dan-Dan, ZOU Lian-Pei, YUAN Hang, HU Xing.Heterogeneous Fenton Oxidation of Refractory Dye Rhodamine B in Aqueous Solution with Mesoporous Fe/SBA-15[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 771-782
683. WANG Wen-Xuan, DENG Shao-Xin, SHI Cheng-Xiang, SUN Ping-Chuan, CHEN Tie-Hong.Synthesis of Mesoporous Silica Using Anionic Surfactant/Cationic Polyamine as a Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 707-714
684. YUAN Fu-Qing, LIU Dan-Dan, GUO Lan-Lei, ZHU Yang-Wen, XU Zhi-Cheng, HUANG Jian-Bin, ZHANG Lei, ZHANG Lu.Effect of Branched Cationic and Betaine Surfactants on the Wettability of a Poly(tetrafluoroethylene) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 715-721
685. LIANG Ju, LAI Dan-Yu, WU Wen-Lan, LI Guo-Zhi, LI Jun-Bo, FANG Cai-Lin.Self-Assembly and Acid-Responsive Behavior of Three Amphiphilic Peptides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 722-728
686. LIN Xing-Yi, YIN Ling, FAN Yan-Yu, CHEN Chong-Qi.Performance of Al2O3-Modified CuO/Fe2O3 Catalysts in the Water-Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 757-763
687. ZHENG Dong, YU Wei-Ming, ZHONG Bei-Jing.RP-3 Aviation Kerosene Surrogate Fuel and the Chemical Reaction Kinetic Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 636-642
688. HUANG Zhi-Peng, GUO Lin-Yu, GUO Chao, ZHAO Meng-Meng, WANG Xue-Hua, JIN Zhao, LUO Jin-Hua, WANG Xin, FENG Ji-Jun.Synthesis of Fluorinated Polyanionic Lithium Ion Insertion/Extraction Material LiVPO4F/C by Carbon Thermal Reduction Assisted Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 700-706
689. LI Zhao-Hui, LI Shi-Jiao, ZHOU Jin, ZHU Ting-Ting, SHEN Hong-Long, ZHUO Shu-Ping.Preparation and Supercapacitive Performance of N, S Co-Doped Activated Carbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 676-684
690. LIANG Chu, LIANG Sheng, XIA Yang, HUANG Hui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong, ZHANG Wen-Kui.Progress in the Mg(NH2)2-2LiH Material for Hydrogen Storage[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 627-635
691. DU Hai-Ying, WANG Jing, QIAO Qiao, SUN Yan-Hui, SHAO Qiang, LI Xiao-Gan.Synthesis and Characterization of ZnO/PPy Hetero-Nanocomposites and Their Gas Sensing Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 800-806
692. LEI Guang-Ping, LIU Chao, XIE Hui.Molecular Simulation of Adsorption and Separation Performances for CO2/CH4 Mixtures in Graphene/Nanotube Hybrid Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 660-666
693. HAN You, HE Zhi-Yuan, GUAN Yong-Chuan, LI Wei, ZHANG Jin-Li.Catalytic Performance of PdAu/Al2O3 Catalyst with Special Structural and Electronic Properties in the 2-Ethylanthraquinone Hydrogenation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 729-737
694. LI Yang, XIE Hua-Qing, LI Jing.Hydrothermal Synthesis of Al-Doped α-MnO2 Nanotubes and Their Electrochemical Performance for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 693-699
695. YANG Shuo, XU Gui-Yin, HAN Jin-Peng, BING Huan, DOU Hui, ZHANG Xiao-Gang.Nitrogen-Doped Porous Carbon Derived from Dopamine-Modified Polypyrrole and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 685-692
696. CHEN Jun, WANG Shuang-Qing, YANG Guo-Qiang.Nonlinear Optical Limiting Properties of Organic Metal Phthalocyanine Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 595-611
697. WANG Meng, PAN Xu, DAI Song-Yuan, CHEN Jian.Influence of Intermolecular Interactions on the Mesogenic Properties of Imidazolium Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 653-659
698. LIU Xing, LI Yue-Xiang, PENG Shao-Qin, LAI Hua.Progress in Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Production by Dye Sensitization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 612-626
699. LI Xian-Hua, ZHANG Lei-Gang, WANG Xue-Xue, YU Qing-Bo.PANI/g-C3N4 Composites Synthesized by Interfacial Polymerization and Their Thermal Stability and Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 764-770
700. SHANG Hong-Yan, HU Wei, WANG Yun, REN Cheng-Jun, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effects of H2O and O2 on the Reaction of NO Reduction by CH4 under Stoichiometric Natural Gas Vehicles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 750-756
701. QIN Wu, LIN Chang-Feng, LONG Dong-Teng, XIAO Xian-Bin, DONG Chang-Qing.Reaction Activity and Deep Reduction Reaction Mechanism of a High Index Iron Oxide Surface in Chemical Looping Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 667-675
702. LI Xiang-Qi, FAN Qing-Fei, LI Guang-Li, HUANG Yao-Han, GAO Zhao, FAN Xi-Mei, ZHANG Chao-Liang, ZHOU Zuo-Wan.Syntheses of ZnO Nano-Arrays and Spike-Shaped CuO/ZnO Heterostructure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 783-792
703. ZHANG Xiao-Ya, ZHENG Cong-Ye, ZHENG Xue-Li, FU Hai-Yan, YUAN Mao-Lin, LI Rui-Xiang, CHEN Hua.Preparation of Silica-Bonded Phosphine and Its Influence on 1-Octene Hydroformylation Catalyzed by Rhodium Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(4): 738-742
704. YANG Jun-Lin.我国物理化学领域2014 年典型研究进展及其对科技工作者的启示[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 589-504
705. WANG Jin-Hua, CAO Xiao-Jun, LI Chun, WU Ming-Hong, BAO Bo-Rong, ZHENG Wei-Fang, HE Hui, ZHANG Sheng-Dong.Effect of HNO3 on the γ Radiolysis and Radiolytic Liquid Products of N, N-Dimethylhydroxylamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 559-565
706. LI Wen-You, HE Yun-Qiu, LI Yi-Ming.Photoelectric Properties of Graphene Oxide Film Prepared with the Electrochemical Method Using Varying Levels of Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 457-466
707. WANG Zhou-Jun, WU Ping-Yi, LAN Ling, LIU Kun-Hong, HU Ya-Qiong, JI Sheng-Fu.Preparation, Characterization and Hydrodesulfurization Catalytic Performances of Mo-Ni2P/SBA-15 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 533-539
708. OUYANG Mi, HUANG Sen-Biao, HAN Yan-Gang, Lü Xiao-Jing, YANG Yuan, DAI Yu-Yu, Lü Yao-Kang, ZHANG Cheng.Enhanced Electrochromic Performance of Ordered Porous Monolayer PBTB Film Using Amine-Modified Polystyrene Spheres as a Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 476-482
709. ZHANG Xiao-Ye, XUE Bin, CHENG Ze, TAN Zhi-Cheng, SHI Quan.Low Temperature Heat Capacities of Uracil and 5-Bromouracil[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 412-418
710. LI Xiao-Jin, SHENG Jia-Yi, CHEN Hai-Hang, XU Yi-Ming.Improved Photocatalytic Degradation of Phenol over β-Bi2O3 Modified Bi2WO6 and Possible Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 540-544
711. LU Li-Ping, LI Jiao, WU Jing, KANG Tian-Fang, CHENG Shui-Yuan.Effects of Gold Nanoparticles on Quantum Dot Electrochemiluminescence Obtained Using a DNA Electrochemiluminescence Sensor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 483-488
712. YU Wei-Ling, ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Nitrous Oxide Decomposition Catalyzed by Au19Pd and Au19Pt Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 425-434
713. DENG Yong-Hong, LIU You-Fa, ZHANG Wei-Jian, QIU Xue-Qing.Formation of Colloidal Spheres from a Lignin-Based Azo Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 505-511
714. DING Xu-Kun, LI Xiao-Min, GAO Xiang-Dong, ZHANG Shu-De, HUANG Yu-Di, LI Hao-Ran.Optical and Electrical Properties of CH3NH3PbI3 Perovskite Thin Films Transformed from PbO-PbI2 Hybrid Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 576-582
715. WANG Bao-Wei, LIU Si-Han, HU Zong-Yuan, LI Zhen-Hua, MA Xin-Bin.Effect of H2S Concentration on MoO3/Al2O3 and CoO-MoO3/Al2O3 Catalysts for Sulfur-Resistant Methanation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 545-551
716. LIU Yu-Zhen, LI An-Yong.Theoretical Analysis of Pnicogen and Chalcogen Bonds in H2XP…SHY Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 435-440
717. DU Xue-Lian, CONG Ye, JIANG Lu, LI Xuan-Ke, CUI Zheng-Wei, DONG Zhi-Jun, YUAN Guan-Ming, ZHANG Jiang.Preparation and Structure Regulation of Silicon Carbide-Derived Carbon/ Spherical Natural Graphite Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 583-588
718. ZHANG Jie-Jing, WANG Yu-Xin, XU Li.Simulation of Sphere-Microstructure Model of the Catalyst Layer in a PEMFC[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 489-497
719. ZHU Guang-Lai, WANG Yu, ZHANG Liang-Wei, LIU Yan-Cheng, WU Guo-Zhong.Photochemical Reaction Kinetics of Duroquinone in a Mixture of Ionic Liquid [BPy][BF4] and Acetonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 419-424
720. LI Li-Xiang, ZHAO Hong-Wei, XU Wei-Wei, ZHANG Yan-Qiu, AN Bai-Gang, GENG Xin.Preparation and Electrocatalytic Performance of Iron Based Nitrogen Doped Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 498-504
721. TONG Li, XU Wen-Qing, QI Hao, ZHOU Xuan, LIU Rui-Hui, ZHU Ting-Yu.Enhanced Effect of O/N Groups on the Hg0 Removal Efficiency over the HNO3-Modified Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 512-518
722. LI Zhi-Guang, MA Xiao-Yan, HONG Qing, GUAN Xing-Hua.Functional Applications of Ordered Honeycomb-Patterned Porous Films Based on the Breath Figure Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 393-411
723. YU Jian-Hua, FAN Min-Guang, LI Bin, DONG Li-Hui, ZHANG Fei-Yue.Preparation and Photocatalytic Activity of Mixed Phase TiO2-Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 519-526
724. LIU Feng-Ming, LIU Ting-Yu, LIU Jian, LI Hai-Xin.Prediction of Native Point Defects in HfO2 Crystals Using First Principles and Thermodynamic Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 441-447
725. WANG Yu-Qiao, WANG Pan-Pan, LU Jing, BAI Yi-Chao, GU Yun-Liang, SUN Yue-Ming.Dye-Sensitized Solar Cells Based on MWCNT/TiO2 Counter Electrode and Thiolate/Disulfide Non-Iodine Redox Couple[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 448-456
726. MIAO Yan-Qin, GAO Zhi-Xiang, WU Yu-Ling, DU Xiao-Gang, LI Yuan-Hao, LIU Hui-Hui, JIA Hu-Sheng, WANG Hua, LIU Xu-Guang.Antimicrobial Drug Levofloxacin Applied to an Organic Light-Emitting Diode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 552-558
727. ZHAO Feng-Wei, SHEN Mei-Yu, WANG Lin, DU Chang-Hai.Preparation of Amorphous Co-B/γ-Al2O3 Catalyst and Its Performance in Catalytic Liquid Phase Hydrogenation of Ethyl Lactate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 527-532
728. XIA Da-Hai, LUO Jing-Li.Corrosion Behavior of Alloy 690 in Simulated Alkaline Water Chemistries Containing Sulfur at 300 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 467-475
729. ZHANG He, LU Jun-Rui, MU Jiang-Bei, LIU Jin-Biao, YANG Xu-Yun, WANG Mei-Jun, ZHANG Rui-Bo.Molecular Dynamics Simulation and Antibacterial Mechanism of 3MBA Derivatives as FtsZ Protein Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 566-575
730. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(3): 0-0
731. ZHAO Yi, LIU Yong-Jun, ZHUO Shu-Ping.Reaction Mechanism and Regioselectivity of Cu(I)-Catalyzed Hydrocarboxylation of 1-Phenyl-propyne with Carbon Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 237-244
732. ZHANG Chang, QIN Yu-Cai, GAO Xiong-Hou, ZHANG Hai-Tao, MO Zhou-Sheng, CHU Chun-Yu, ZHANG Xiao-Tong, SONG Li-Juan.Modulation of the Acidity and Catalytic Conversion Properties of Y Zeolites Modified by Cerium Cations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 344-352
733. WU Yan-Bo, BI Jun, WEI Bin-Bin.Preparation and Supercapacitor Properties of Double-Perovskite La2CoNiO6 Inorganic Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 315-321
734. YANG Jun-Li, WU Cong-Ling, LI Yuan-Hao, LI Wan-Li, MIAO Yan-Qin, GUO Kun-Peng, LIU Hui-Hui, WANG Hua, WU Yong-An.Effect of Graphene Oxide Doped PEDOT:PSS as a Hole Injection Layer on the Luminescence Performance of Organic Light-Emitting Diodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 377-383
735. TANG Yan, ZHONG Yan-Jun, OU Qing-Zhu, LIU Heng, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, WANG Xin-Long.Electrochemical Behavior and Reasons for the Decrease in Capacity of the Li3V2(PO4)3/C Cathode Material in Different Voltage Ranges[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 277-284
736. ZHU Chang-Li, WANG Wen-Yong, TIAN Dong-Mei, WANG Jiao, QIU Yong-Qing.Second-Order Nonlinear Optical Properties of Bis-Cyclometalated Iridium(Ⅲ) Isocyanide Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 245-252
737. LI Mei, SUN Ting-Ting, LIU Bin, HAN Wei, SUN Yang, ZHANG Mi-Lin.Electrochemical Behavior of Dy(Ⅲ) and the Selective Formation of Dy-Ni Intermetallic Compounds in LiCl-KCl Eutectic Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 309-314
738. CAO Chao-Tun, WEI Bai-Ying, CAO Chen-Zhong.Effect of Substituents on the NMR and UV Spectra of N-(4-substituted benzylidene) Anilines and N-(4-substituted benzylidene) Cyclohexylamines[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 204-210
739. SUN Pan-Pan, LIU Xiang-Yu, SUN Lin, ZHANG Sheng, WEI Qing, YIN Yan, YANG Qi, CHEN San-Ping.Intermolecular Interaction Induced Multi-Polymers of Aceclofenac with Flexible Conformation: Crystal Structure, Thermostability, Solubility and DFT Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 211-220
740. FANG Hong-Xia, ZHANG Qi, ZHANG Hui-Li, DU Yong, HONG Zhi.Terahertz Spectroscopic Analysis of Adenine and Fumaric Acid Cocrystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 221-226
741. BAI Xiao-Gong, SHI Yan-Tao, WANG Kai, DONG Qing-Shun, XING Yu-Jin, ZHANG Hong, WANG Liang, MA Ting-Li.Synthesis of CH3NH3SrxPb(1-x)I3 with Less Pb Content and Its Application in All-Solid Thin Film Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 285-290
742. HUANG Hao-Jie, XU Jiang.First-Principles Study into the Effect of Substitutional Al Alloying on the Mechanical Properties and Electronic Structure of D88-Ti5Si3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 253-260
743. ZU Guo-Qing, SHEN Jun, WANG Wen-Qin, ZOU Li-Ping, XU Wei-Wei, ZHANG Zhi-Hua.Preparation of Heat-Resistant, Core/Shell Nanostructured TiO2/SiO2 Composite Aerogels and Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 360-368
744. HU Yu-Qiang, ZHU Ning, HAN Li-Min.Channel of Electronic Interactions in Diferrocenyl Pyrrole Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 227-236
745. ZHANG Yuan-Hang, WANG Zhi-Yuan, SHI Chun-Sheng, LIU En-Zuo, HE Chun-Nian, ZHAO Nai-Qin.Synthesis of Uniform Nickel Oxide Nanoparticles Embedded in Porous Hard Carbon Spheres and Their Application in High Performance Li-Ion Battery Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 268-276
746. QIAN Yang, XU Jiang.Properties of Zr Nanocrystalline Coating on Ti Alloy Bipolar Plates in Simulated PEMFC Environments[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 291-301
747. WEN Bo-Yao, SUN Cheng-Zhen, BAI Bo-Feng.Molecular Dynamics Simulation of the Separation of CH4/CO2 by Nanoporous Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 261-267
748. DUOLIKUN Reyisha, YANG Yao-Yue, CAI Wen-Bin.Surface Enhanced Infrared Absorption Spectroscopic Investigation of CO Electrosorption and Electrooxidation on Pt Nanocrystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 199-203
749. LI Ming, CAO Chong, XIONG Ke-Jie, DU Feng-Pei.Effect of Hydrophobic Chain Length on the Interfacial Dilational Rheological Properties of Polyoxyethylene Sorbitan Fatty Acid Ester[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 322-328
750. CHEN Hong, WANG Shi-Xian, ZHAO Wan-Long, ZHANG Neng-Neng, ZHENG Ying-Ping, SUN Yue-Ming.Preparation of Pt/TiO2 Nanofibers and Their Electrocatalytic Activity towards Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 302-308
751. ZHANG Jie, ZHANG Jiang-Hao, ZHANG Chang-Bin, HE Hong.Complete Catalytic Oxidation of Ethanol over MnO2 with Different Crystal Phase Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 353-359
752. ZHANG Yu, WANG Hong-Ning, CHEN Ruo-Yu.In situ Synthesis of Cu-SSZ-13/Cordierite Monolithic Catalyst for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 329-336
753. LONG Jin-Xing, YUAN Zheng-Qiu, MA Hao, SHU Ri-Yang, LI Xue-Hui.Catalytic Synthesis of Trimethylolpropane in the Presence of Basic Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 337-343
754. YANG Jian-Hui, ZHANG Shao-Zheng, JI Jia-Lin, WEI Shi-Hao.Adsorption Activities of O, OH, F and Au on Two-Dimensional Ti2C and Ti3C2 Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 369-376
755. ZHU Yu-Feng, CAO Zan-Xia, ZHAO Li-Ling, WANG Ji-Hua.Conformational Change Characteristics in the Intrinsically Disordered FlgM Protein from a Hyperthermophile at Two Different Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(2): 384-392
756. LI Hao, DENG Yong-Hong, QIU Xue-Qing.Influence of Acetylation on the Microstructure of Alkali Lignin in Tetrahydrofuran[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 128-136
757. LI Chi, YANG Hong-Xu, LIU Ru-Jing, YANG Qi, TONG Jing, YANG Jia-Zhen.Volume and Surface Properties of Aqueous [C5mim][Pro] at 288.15 to 318.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 11-16
758. LI Jia-Heng, AO Ping, LI Xiao-Qing, XU Xiang-Sheng, XU Xiao-Xiao, GAO Xiang, YAN Xin-Huan.Removal of Volatile Organic Compounds at Low Temperature by a Self-Assembled Pt/γ-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 173-180
759. XU Hong, TONG Min-Man, WU Dong, XIAO Gang, YANG Qing-Yuan, LIU Da-Huan, ZHONG Chong-Li.Computational Study of Metal-Organic Frameworks for Removing H2S from Natural Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 41-50
760. JIANG Jun, LI Gang, KONG Ling-Hao.Hydrogenation of Nitrobenzene Catalyzed by Metal-Organic Framework-Supported Ni Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 137-144
761. GAN Zuo-Hua, CHEN Shu-Xuan, TAN Kai.Alternative Formation Mechanismof C50Cl10 Fullerene Chloride Based on Density Functional Theory Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 51-55
762. SU Shuo-Jian, NULI Yan-Na, FEILURE Tuerxun, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Effects of Cathode Current Collectors on the Electrochemical Performance of Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 111-120
763. CHEN Li, XUE Teng, ZHU Shu-Yan, WANG Yi-Meng.One-Step Synthesis of Hierarchical ZSM-5 Zeolite Microspheres Using Alkyl-Polyamines as Single Templates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 181-188
764. LIN Cai-Fang, CHEN Xiao-Ping, CHEN Shu, SHANGGUAN Wen-Feng.Preparation of NiS-Modified Cd1-xZnxS by a Hydrothermal Method and Its Use for the Efficient Photocatalytic H2 Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 153-158
765. HU Song-Qing, JI Xian-Jing, FAN Zhong-Yu, ZHANG Tian-Tian, SUN Shuang-Qing.Counterion Effects on the Properties of Sulfate Surfactants at the Air/Liquid Interface by Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 83-89
766. ZHANG Jian, WANG Yan-Juan, HU Shao-Zheng.Effect of K+ Doping on the Band Structure and Photocatalytic Performance of Graphitic Carbon Nitride Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 159-165
767. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, XIAN Hai-Yang, SUN Hong-Juan.Preparation and Supercapacitive Performance of Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide/Polyaniline Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 90-98
768. YIN Hai-Feng, XIANG Gong-Zhou, YUE Li, ZHANG Hong.Plasmon Excitation in Silicene Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 67-72
769. WEI Chuan-Dong, GE Guo-Ping, LI Chun-Yan, LEI Ke-Wei, LIANG Hong-Ze, YU Gang, LIU Zhi-Wei.Crystal Structure and Photophysical Properties of an Iridium(Ⅲ) Pyrazine Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 17-22
770. .Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 1[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 0-0
771. HAN Di, HONG Ze-Wen, LI Dong-Fang, ZHENG Ju-Fang, WANG Ya-Hao, ZHOU Xiao-Shun.Single-Molecule Junction Conductance of Terephthalic Acid Contacting Ag and Cu Electrodes Measured by an Electrochemical Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 105-110
772. ZHAO Chun-Hong, TONG Sheng-Rui, GE Mao-Fa, SUN Zheng.Electronic Structure and Photoionization Dissociation Process of FC(O)SNCO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 23-31
773. WU Wei-Ke, ZHANG Yu-Zhe, LI Bin, MA Yu-Rong.Epitaxial Growth of Single-Crystalline Barium Carbonate Microcone Arrays on (104) Face of Calcite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 189-198
774. TAO Li, HUO Zhi-Peng, WANG Lu, DAI Song-Yuan.Quasi-Solid-State Dye-Sensitized Solar Cell Fabricated fromIonic Gel Electrolyte with High Gel-to-Solution Transition Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 121-127
775. ZHANG Peng, LIU Hai-Feng, CHEN Bei-Ling, TANG Qing-Long, YAO Ming-Fa.Fluorescence Spectra of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Soot Concentration in Partially Premixed Flames of Diesel Surrogate Containing Oxygenated Additives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 32-40
776. LI Ling-Ling, JANIK J. Michael, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Reaction Mechanism of Methylation of 4-Methylbiphenyl with Methanol over H-ZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 56-66
777. YI Chao, XIONG Xin-Bo, ZOU Zhi-Biao, LI Jun-Jie, HUANG Tuo, LI Bin, MA Jun, ZENG Xie-Rong.Fabrication of Nickel-Based Composite Film Electrode for Supercapacitors by a New Method of Anodization/GCD[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 99-104
778. CHEN Wei-Miao, DING Yun-Jie, XUE Fei, SONG Xian-Gen.Role of Common Promoters in Rh-Based Catalysts for CO Hydrogenation to C2-Oxygenates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 1-10
779. WU Ying-Quan, WANG Si-Chen, XIE Hong-Juan, GAO Jun-Wen, TIAN Shao-Peng, HAN Yi-Zhuo, TAN Yi-Sheng.Influence of Cu on the K-LaZrO2 Catalyst for Isobutanol Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 166-172
780. ZHAO Wan-Guo, SU Li, ZHOU Zhen-Ning, ZHANG Hai-Jun, LU Li-Lin, ZHANG Shao-Wei.Preparation of Pd/Co Bimetallic Nanoparticles and Their Catalytic Activity for Hydrogen Generation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 145-152
781. HU Gui-Xiang, LUO Cheng-Cai, PAN Shan-Fei, JIANG Yong-Jun, ZOU Jian-Wei.Predicting Retention and Separation Factors of Chiral Diarylmethane Derivates by QSPR Models[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2015,31(1): 73-82
782. GAO Xiao-Dan, LI Hang, TIAN Rui, LIU Xin-Min, ZHU Hua-Ling.Quantitative Characterization of Specific Ion Effects Using an Effective Charge Number Based on the Gouy-Chapman Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2272-2282
783. SUN Meng-Meng, CAO Yi, LAN Li, ZOU Sha, FANG Zhi-Tao, CHEN Yao-Qiang.Selective Catalytic Oxidation of Ammonia to Nitrogen over Iron and Copper Bimetallic Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2300-2306
784. LI Jing-Jing, LI Yuan, WANG Ai-Ling, QU Yan-Rong, YUE Bin, ZHOU Dan, CHU Hai-Bin, ZHAO Yong-Liang.Surface Plasmon Resonance Enhanced Luminescence of Europium Complexes with Ag@SiO2 Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2328-2334
785. SHI Wei, ZHANG Lian-Yang, XIA Sheng-Jie, NI Zhe-Ming.Adsorption of Thiophene on M(111) (M=Pd, Pt, Au) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2249-2255
786. YAO Wen-Zhi, LU Zhang-Hui, LI Si-Dian.A Comparative Ab initio Study of the Geometric and Electronic Structures of B2Au4, Al2Au4 and BAlAu4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2233-2240
787. CHEN Chan-Juan, HU Zhong-Ai, HU Ying-Ying, LI Li, YANG Yu-Ying, AN Ning, LI Zhi-Min, WU Hong-Ying.SnO2/Graphite Nanosheet Composite Electrodes and Their Application in Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2256-2262
788. LAN Ben-Yue, SHI Hai-Feng.Review of Systems for Photocatalytic Conversion of CO2 to Hydrocarbon Fuels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2177-2196
789. WANG Jia-Sheng, HAN Shu-Min, LI Yuan, SHEN Na, ZHANG Wei.Hydriding/Dehydriding Properties of an MgH2+20%(w) MgTiO3 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2323-2327
790. LUO Yun-Qing, QIU Mei, YANG Wei, ZHU Jia, LI Yi, HUANG Xin, ZHANG Yong-Fan.Configuration and Electronic Structure of W3O9 Clusters Supported on Li- and Al-Doped MgO(001) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2224-2232
791. ZHAO Qiao, LU Dan-Feng, CHEN Chen, QI Zhi-Mei.Characterization of Mesoporous Silica Film Sensitized SERS Substrates Based on Evanescent-Wave Excitation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2335-2341
792. WU Yue, LIU Xing-Quan, ZHANG Zheng, ZHAO Hong-Yuan.Preparation and Characterization of M(Ⅱ) and M(Ⅳ) Iso-Molar Co-Doped LiMn1.9Mg0.05Ti0.05O4 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2283-2290
793. LU Miao, LIU Jian-Yun, CHENG Jian, WANG Shi-Ping, YANG Jian-Mao.Functionalized Graphene/Activated Carbon Composite Electrodes for Asymmetric Capacitive Deionization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2263-2271
794. HUANG Tian-Hui, ZHAO Yu-Juan, TIAN Zhao-Fu, LI Xiao-Lan, LIU Qian, ZHAO Dong-Yuan.Adsorption Properties of Ordered Mesoporous Silica for Butyraldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2307-2314
795. MEI Qing-Qing, HOU Min-Qiang, NING Hui, MA Jun, YANG De-Zhong, HAN Bu-Xing.Microstructure and Intermolecular Interactions of [Bmim][PF6]+Water+ Alcohol Systems: A Molecular Dynamics Simulation Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2210-2215
796. WANG Zhan-Qi, ZHOU Zhi-Ming, ZHANG Rui, LI Li, CHENG Zhen-Min.Selective Hydrogenation of Phenylacetylene over Pd-Cu/γ-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2315-2322
797. DENG Sheng-Wei, HAN Xia, HUANG Yong-Min, XU Shou-Hong, LIU Hong-Lai, LIN Shao-Liang.Sequential Mesoscale Approach for Determining the Effects of the Addition of a Block Copolymer Compatibilizer on the Mechanical Properties of Polymer Blends[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2241-2248
798. LU Xiao-Lin, ZHOU Jie, LI Bo-Lin.Nonlinear Optical Responses of Thiol Chains in Different Confined States[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2342-2348
799. ZHAO Cheng-Xiao, WANG Hai-Tao, LI Min.Research Progress in the Correlation between Gelation Properties and Solvent Parameters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2197-2209
800. LI Dan, XUE Jia-Dan, ZHENG Xu-Ming.Excited State Structural Dynamics of A-Band of 4-Nitroimidazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2216-2223
801. YUE Ling, HE Zi-Meng, WANG Yu-Qin, SHANG Ya-Zhuo, LIU Hong-Lai.Effect of the Surfactant C12mimBr on the Aggregation Behavior of Gemini12-2-12 at an Air/Water Interface, Investigated Using an Interfacial Dilational Rheology Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(12): 2291-2299
802. CHEN Wei, WANG Hui, CHEN Xiao-Ping, MAO Li-Qun, SHANGGUAN Wen-Feng.Photocatalytic Overall Water Splitting on Perovskite H1.9K0.3La0.5Bi0.1Ta2O7 with Pt/WO3 under the Z Scheme System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2101-2106
803. LI Song-Mei, YIN Xiao-Lin, LIU Jian-Hua, ZHANG You, XUE Bing.Effect of Doping with Zn-Al-[V10O28]6- Layered Double Hydroxide on the Properties of Hybrid Sol-Gel Coatings on the LY12 Aluminum Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2092-2100
804. PENG Xuan.Molecular Simulations of the Purification of Toxic Benzene Gas on Single-Walled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2000-2008
805. SUN Xian-Zhong, HUANG Bo, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, ZHANG Hai-Tao, MA Yan-Wei.Experimental Investigation of Electrochemical Impedance Spectroscopy of Electrical Double Layer Capacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2071-2076
806. SU Ya-Qiong, WU De-Yin, TIAN Zhong-Qun.Density Functional Theory Calculations of the Influence of Weak Hydrogen Bonding Interactions on the Raman Spectra of Thiourea in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 1993-1999
807. HU Li-Mei, LIN Cun-Guo, WANG Li, YUAN Shi-Ling.Lysozyme Protein Adsorbed on Antifouling Polymer Film Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2149-2156
808. GE Ming, TAN Mian-Mian, CUI Guang-Hua.Synthesis of Ag3PO4/BiVO4 Composite Photocatalyst and Its Photocatalytic Degradation of Dyes under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2107-2112
809. YU Hui-Cheng, HUANG Xue-Yi, LI Hao, LEI Fu-Hou, TAN Xue-Cai, WEI Yi-Chun, WU Hai-Ying.Preparation and Electrochemical Properties of Phenobarbital Molecularly Imprinted Polymer Sensor Based on a CuO Nanoparticle-Modified Glassy Carbon Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2085-2091
810. LIN Xue, GUO Xiao-Yu, WANG Qing-Wei, CHANG Li-Min, ZHAI Hong-Ju.Hydrothermal Synthesis and Efficient Visible Light Photocatalytic Activity of Bi2MoO6/BiVO4 Heterojunction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2113-2120
811. REN Xiu-Bin, ZHOU An-Ning, ZHANGJie-Bing.A Kinetic Monte Carlo Simulation on Forced Oscillations of Methane Partial Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2009-2014
812. SUN Qian, YANG Xiong-Bo, GAO Ya-Jun, ZHAO Jian-Wei.Molecular Dynamics Simulation of the Deformation Behavior of Ag Nanowires with Different Twin Boundary Density under Tension Loading[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2015-2023
813. SUN Yan-Bo, YANG Bin, AN Zhe, YU Chun-Lei, XUE Yao-Hong, LIU Hong.Multiscale Simulation Strategy for Preparing Polyurethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2035-2042
814. HAN Tao, HUANG Wei, WANG Xiao-Dong, TANG Yu, LIU Shuang-Qiang, YOU Xiang-Xuan.Study of Ce-Cu-Co/CNTs Catalysts for the Synthesis of Higher Alcohols and Ethanol from Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2127-2133
815. SHI Nan, GAO Bao-Jiao, YANG Qing.Adsorption Characteristics of Bovine Serum Albumin on Cationic Grafted Particles QPDMAEMA/SiO2 with Brush Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2168-2176
816. WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, SUN Hong-Juan, HOU Yun-Dan.Effect of the Hydrothermal Reaction Temperature on Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide's Appearance, Structure and Super Capacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2077-2084
817. LI Hai-Xia, ZHOU Bao-Chang, LIU Yan-Cheng, TANG Rui-Zhi, ZHANG Peng, LI Jing-Ye, WANG Wen-Feng.Primary Photochemical Properties of Difloxacin in Neutral Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2134-2141
818. DING Jun-Jie, DING Xiao-Qin, LI Da-Yu, PAN Li, CHEN Ji-Sheng.Quantitative Structure-Activity Relationship and Virtual Screening of ω-Conotoxins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2157-2167
819. LIU Su-Qin, WANG Song, DAI Gao-Peng, LU Jun, LIU Ke.Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity and Stability of Nano-Sized Ag2CO3 Combined with Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2121-2126
820. SONG Hua-Jie, ZHOU Ting-Ting, HUANG Feng-Lei, HONG Tao.Microscopic Physical and Chemical Responses of Slip Systems in the β-HMX Single Crystal under Low Pressure and Long Pulse Loading[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2024-2034
821. ZHOU Xia-Yu, RONG Chun-Ying, LU Tian, LIU Shu-Bin.Hirshfeld Charge as a Quantitative Measure of Electrophilicity and Nucleophilicity: Nitrogen-Containing Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2055-2062
822. XU Kun, FENG Jie, CHU Qi, ZHANG Li-Li, LI Wen-Ying.Density Functional Theory Study of Thiophene Hydrodesulfurization on γ-Mo2N(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2063-2070
823. WU Xuan-Jun, ZHAO Peng, FANG Ji-Min, WANG Jie, LIU Bao-Shun, CAI Wei-Quan.Simulation on the Hydrogen Storage Properties of New Doping Porous Aromatic Frameworks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2043-2054
824. LIU Hong-Yan, FANG Chun-Hui, FANG Yan, ZHOU Yong-Quan, ZHU Fa-Yan, GE Hai-Wen, YANG Zi-Xiang, TANG Yu-Ling.EXAFS Study of the Structure of Amorphous Nickel Borate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 1979-1986
825. JIANG Li-Lin.Influence of Photoinduced Electron Transfer on the Ground-State Molecular Structure of Rhodamine 6G Determined by Nonresonance Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 1987-1992
826. HE Wen-Ying, YAO Xiao-Jun, HUA Ying-Jie, HUANG Guo-Lei, WU Xiu-Li, LI Xiao-Bao, HAN Chang-Ri, SONG Xiao-Ping .Effect of Kolavenic Acid on the Structure of Human Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 2142-2148
827. .Cover and Table of Contents for Vol.30 No. 11[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(11): 0-0
828. ZHANG Lian-Yang, SHI Wei, XIA Sheng-Jie, NI Zhe-Ming.Hydrodesulfurization Mechanisms of Thiophene Catalyzed by Au/Pd(111) Bimetallic Surfa[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1847-1854
829. ZHENG Jie-Yun, WANG Rui, LI Hong.Fabrication and Electrochemical Behavior of a Pure-Phase Li2MnO3 Thin Film for Cathode Material of Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1855-1860
830. LI Xiang-Hong, DENG Shu-Duan, XIE Xiao-Guang, DU Guan-Ben.Inhibition Effect of Bamboo Leaf Extract on the Corrosion of Aluminum in HCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1883-1894
831. YANG Chao, LIU Xiao-Qing, HUANG Bi-Chun, WU You-Ming.Structural Properties and Low-Temperature SCR Activity of Zirconium-Modified MnOx/MWCNTs Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1895-1902
832. LIU Huan, ZANG Na, ZHAO Fang-Yao, LIU Kun, LI Yue, RUAN Wen-Juan.Synthesis and Nonlinear Optical Properties of Porphyrin-Salen Type Homo- and Hetero-Binuclear Metal Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1801-1809
833. TANG Jia-Yong, CAO Pei-Qi, FU Yan-Bao, LI Peng-Hui, MA Xiao-Hua.Synthesis of a Mesoporous Manganese Dioxide-Graphene Composite by a Simple Template-Free Strategy for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1876-1882
834. CUI Hai-Qin, JING Li-Qiang, XIE Ming-Zheng, LI Zhi-Jun.Hydrogenated Rutile TiO2 Nanorods and Their Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1903-1908
835. GAO Si-Min, WANG Hong-Yan, LIN Yue-Xia, WU Ying-Xi, HU Jun.Surface-Enhanced Raman Scattering Mechanism of Aflatoxin B2 Molecule Adsorbed on Silver Cluster[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1916-1922
836. JIANG Chun-Xiang, HU Yu-Xiang, DONG Wen, ZHENG Fen-Gang, SU Xiao-Dong, FANG Liang, SHEN Ming-Rong.Bias-Determined Cu2O and Cu Growth on TiO2 Surface and Their Photoelectrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1867-1875
837. LI Yu-Ling, KAN Cai-Xia, WANG Chang-Shun, LIU Jin-Sheng, XU Hai-Ying, NI Yuan, XU Wei, KE Jun-Hua, SHI Da-Ning.Surface Plasmon Resonance Coupling Effect of Assembled Gold Nanorods Based on the FDTD Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1827-1836
838. LI Wen-Zhang, LIU Yang, LI Jie, YANG Ya-Hui, CHEN Qi-Yuan.Synthesis and Interfacial Electron Transfer of a Composite Film of Graphene and Tungsten Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1957-1962
839. CUI Jian-Gong, ZHANG Xia, YAN Xin, LI Jun-Shuai, HUANG Yong-Qing, REN Xiao-Min.Electronic Structure Modulation of GaAs Nanowires by Surface Modification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1841-1846
840. ZHANG Chuan-Xiang, ZHANG Xiao-Xue, TAO Hai-Jun.Synthesis and Electrochemical Properties of MoS2/Graphene Composites with Petal-Shaped Microspheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1963-1969
841. ZHU De-Hua, ZHONG Rong, CAO Yu, PENG Zhi-Hui, FENG Ai-Xin, XIANG Wei-Dong, ZHAO Jia-Long.Size-Dependent Electron Injection and Photoelectronic Properties of CuInS2 Quantum Dot Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1861-1866
842. ZHANG You-Fa, WU Jie, YU Xin-Quan, LIANG Cai-Hua, WU Jun.Frost and Ice Transport on Superhydrophobic Copper Surfaces with Patterned Micro- and Nano-Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1970-1978
843. GU Yong-Qin, WANG Bo, GU Xiu-Quan, ZHAO Yu-Long, QIANG Ying-Huai, ZHANG Shuang, ZHU Lei.Preparation and Characterization of Co3(PO4)2/Ag3PO4 Nanocomposites for Visible-Light Photocatalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1909-1915
844. LI Jiang-Bing, MA Hong-Fang, ZHANG Hai-Tao, SUN Qi-Wen, YING Wei-Yong, FANG Ding-Ye.Comparison of FeMn, FeMnNa and FeMnK Catalysts for the Preparation of Light Olefins from Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1932-1940
845. HUANG Zong-Ling, WANG Li-Ping, MOU Cheng-Xu, LI Jing-Ze.Magnesium Terephthalate as an Organic Anode Material for Sodium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1787-1793
846. JIAO Zhi-Feng, DONG Li-Li, GUO Xiao-Ning, JIN Guo-Qiang, GUO Xiang-Yun, WANG Xiao-Min.Methane Catalytic Combustion over Ni/SiC, Fe/SiC and Co/SiC Modified by Zr0.5Ce0.5O2 Solid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1941-1946
847. YUAN Ting, SUN Xue-Li, ZHU Hua.Structures and Energetics of (p-H2)N-HCCCN Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1837-1840
848. YANG Jian-Hui, JI Jia-Lin, LI Lin, WEI Shi-Hao.Hydrogen Chemisorption and Physisorption on the Two-Dimensional TiC Sheet Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1821-1826
849. ZHANG Lan, WEI Ji-Ying, ZHAO Xuan, LI Fu-Zhi, JIANG Feng.Preparation, Characterization and Sr(Ⅱ) Adsorption Performance of Self-Doped Antimony Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1923-1931
850. GU Jia-Fang, CHEN Wen-Kai.Adsorption of the Uranyl Ion on the Hydroxylated α-Quartz (101) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1810-1820
851. YANG Xiao-Qin, LIU Xue-Jing, LIU Hai-Xiong, YUE Xiao-Ming, CAO Jing-Pei, ZHOU Min.Synergy Effect in Co-Gasification of Lignite and Char of Pine Sawdust[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1794-1800
852. BIAN Fu-Yong, ZHANG Ji-Wei, WANG Dan, XU Si-Chuan.Molecular Dynamics Simulation of the Permeation of Methyldopa through POPC Phospholipid Bilayer Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 1947-1956
853. .Cover and Table of Contents for Vol.30 No. 10[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(10): 0-0
854. .Cover and Table of Contents for Vol.30 No. 9[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 0-0
855. WANG Li-Li, XING Rui-Guang, ZHANG Bang-Wen, HOU Yuan.Preparation and Electrochemical Properties of Functionalized Graphene/Polyaniline Composite Electrode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1659-1666
856. LIU Meng, LI Guo-Bao, WANG Jia-Guo, LIAO Fu-Hui, LIN Jian-Hua.Low-Temperature Synthesis of Superconductor Ba1-xKxBiO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1611-1615
857. XUE Qing-Rui, LI Jian-Ling, XU Guo-Feng, HOU Peng-Fei, YAN Gang, DAI Yu, WANG Xin-Dong, GAO Fei.Effects of Surface Modification with Ag/C on Electrochemical Properties of Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1667-1673
858. DONG Wen-Da, ZHU He-Jun, DING Yun-Jie, PEI Yan-Peng, DU Hong, WANG Tao.Effect of Trace Amounts of Li Doping on Performance of Co/AC Catalysts for Syntheses of Mixed Linear α-Alcohols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1745-1751
859. REN Xiang-Zhong, LIU Tao, SUN Ling-Na, ZHANG Pei-Xin.Preparation and Electrochemical Performances of Li1.2Mn0.54-xNi0.13Co0.13ZrxO2 Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1641-1649
860. LIU Jian-Hua, LIU Bin-Hong, LI Zhou-Peng.Fe3O4/Graphene Composites with a Porous 3D Network Structure Synthesized through Self-Assembly under Electrostatic Interactions as Anode Materials of High-Performance Li-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1650-1658
861. LIU Fen, ZOU Jian-Wei, HU Gui-Xiang, JIANG Yong-Jun.Quantitative Structure-Property Relationship Studies on the Adsorption of Aromatic Contaminants by Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1616-1624
862. LI Shan-Shan, XIA Hai-Ping, FU Li, DONG Yan-Ming, ZHANG Jia-Zhong, GU Xue-Mei, ZHANG Jian-Li, WANG Dong-Jie, JIANG Hao-Chuan, CHEN Bao-Jiu.Fluorescent Emissions (1800 nm) of LiLuF4 Single Crystals Doped with Various Tm3+ Concentrations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1752-1757
863. ZHOU Xin-Wen, DU Juan-Juan, SUN Shi-Gang.Anomalous IR Optical Properties of Monodispersed PtNi Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1681-1687
864. WANG Shuo-Jue, AO Yin-Yong, ZHOU Han-Yang, YUAN Li-Yong, PENG Jing, ZHAI Mao-Lin.Research Progress in Radiation Effects on Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1597-1604
865. JIN Rui-Rui, YOU Ji-Guang, ZHANG Qian, LIU Dan, HU Shao-Zheng, GUI Jian-Zhou.Preparation of Fe-Doped Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1706-1712
866. WANG Li-Guo, ZHANG Xiao-Dan, WANG Feng-You, WANG Ning, JIANG Yuan-Jian, HAO Qiu-Yan, XU Sheng-Zhi, WEI Chang-Chun, ZHAO Ying.Influence of Different Pyramidal Structural Morphologies of Crystalline Silicon Wafers for Surface Passivation and Heterojunction Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1758-1763
867. CHEN Ai-Min, BO Ying-Ying, SHAO Chen-Yi, WANG Jing, HU Jun.Synthesis of Single-Crystalline Cu3B2O6/CuB2O4 and Their Photocatalytic Degradation of Methylene Blue under Visible-Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1713-1719
868. SONG Da-Yong, CHEN Jing.Hydrogen-Bonding Interactions between Ionic Liquid 1-Ethyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulfonate and Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1605-1610
869. LI Jie-Bing, YI Yu, SHI Peng-Hui, WANG Qian, LI Deng-Xin, ASIF Hussain, YANG Ming.Facile Synthesis of Graphene-Cobalt Hydroxide Nanocomposite and Application in Degradation of Acid Orange 7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1720-1726
870. XUE Yun, ZHOU Zhi-Ping, YAN Yong-De, ZHANG Mi-Lin, LI Xing, JI De-Bin, HAN Wei, ZHANG Meng.Electrochemical Co-Reduction Extraction of Neodymium in LiCl-KCl-ZnCl2 Molten Salt System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1674-1680
871. GAO Wen-Xiu, WANG Hong-Lei, LI Shen-Min.Molecular Dynamics Simulation Study of Structural and Transport Properties of Methanol-Water Mixture in Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1625-1633
872. YANG Peng, TAN Fu-Rui, ZHANG Jing, JIN He-Hua, LI Hong-Bo, LIU Chun-Hua, LI Qing-Wen.Effects of Pore-Size Range and Composition of Polysaccharide Gels on Flow Behaviors and Selective Sorting of Single-Walled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1764-1770
873. ZHONG Jin-Lian, PAN Hong, LUO Xu-Zhong, HONG San-Guo, ZHANG Ning, HUANG Jian-Bin.Two-Component Supramolecular Organogels Formed from L-Phenylalanine Derivatives and Aliphatic Amines[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1688-1696
874. ZHANG Zhe, LIU Jie, LU Dan-Feng, QI Zhi-Mei.Wavelength-Interrogated Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Au-Ag Alloy Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1771-1777
875. CHEN Hong-Li, ZHU Shu-Yan, HE Jian-Qin, WANG Yi-Meng.Synthesis of Micro-Sized MEL-Type Zeolite Aggregates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1727-1735
876. LI Jian-Mei, LIU Jian, REN Li-Wei, LIU Qing-Long, ZHAO Zhen, WEI Yue-Chang, DUAN Ai-Jun, JIANG Gui-Yuan.Selective Oxidation of Ethane to Aldehydes over Potassium-Promoted SBA-15-Supported Molybdenum Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1736-1744
877. FEILURE Tuerxun, ZULIPIYA Shadike, NULI Yan-Na, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Pyrazolyl Magnesium Halide/Tetrahydrofuran Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1634-1640
878. XIAO Bo, LIU Shou-Qing.Photocatalytic Oxidation of Ammonia via an Activated Carbon-Nickel Ferrite Hybrid Catalyst under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1697-1705
879. PENG San, GUO Hui-Lin, KANG Xiao-Feng.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(9): 1778-1786
880. ZHANG Jing-Bo, LI Pan, YANG Hui, ZHAO Fei-Yan, TANG Guang-Shi, SUN Li-Na, LIN Yuan.Preparation of a Highly Efficient PbS Electrode and Its Application in Quantum Dots-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1495-1500
881. WANG Fang-Fang, CAO Zhan-Min, CHEN Jun, XING Xian-Ran.Effects of A-Site Substitutions on Negative Thermal Expansion in PbTiO3 fromFirst-Principles Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1432-1436
882. ZHU Zhi-Wen, XU Guo-Hua, ANYue, HE Chao-Hong.Characterization of a Homogeneously Mixed Octyltriethoxyilane/Octadecyltrichlorosilane Self-Assembled Monolayer and Analysis of Its Formation Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1509-1517
883. ZHU Jin-Xin, SHEN Mei-Qing, Lü Liang-Fang, WANG Jun, WANG Jian-Qiang.Effects of Two Different CeO2 Materials on Lean NOx Trap Performance below 300 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1559-1566
884. ZHOU Xiao-Ying, XI Wen-Hui, WEI Guang-Hong.Molecular Dynamics Simulations on the Binding of Fullerene to Amyloid-β Oligomers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1587-1596
885. CAO Xiao-Xiao, SU Yan, ZHAO Ji-Jun, LIU Chang-Ling, ZHOU Pan-Wang.Stability and Raman Spectroscopy of Alkane Guest Molecules (CnHm, n≤6, m≤14) in 51262 and 51264 Water Cavities by Density Functional Theory Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1437-1446
886. LIANG Yan-Ni, WANG Fan.Theoretical Studies on Low-Lying States of AuX (X=O, S)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1447-1455
887. HUA Wei-Bo, ZHENG Zhuo, LI Long-Yan, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, SHEN Chong-Heng, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, HUANG Ling.Synthesis of Nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 by Ammonia-Evaporation-Induced Synthesis and Its Electrochemical Properties as a Cathode Material for a High-Power Li-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1481-1486
888. Lü Jiao-Long, LI Feng-Li, LI Xin-Gang.NOx Storage Reduction Performance of Coupled BaFeO3-x+Cu-ZSM-5 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1550-1558
889. CHEN Lin, HOU Si-Qi, WANG Wei-Gang, TONG Sheng-Rui, PEI Ke-Mei, GE Mao-Fa.Development of a Home-Made Long Path Absorption Photometer for the Sensitive Detection of Nitrous Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1408-1415
890. LI Qing-Zhou, LI Yu-Hui, LI Ya-Juan, LIU You-Nian.One-Step Hydrothermal Preparation and Electrochemical Performance of Graphene/Sulfur Cathode Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1474-1480
891. ZHOU Han-Yang, YU Tian-Lin, AO Yin-Yong, PENG Jing, ZHAI Mao-Lin.Crystal Structure and Radiation Stability of Sr(NO3)2·DCH18C6 Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1581-1586
892. XIAO Xue-Chun, SHI Wei, NI Zhe-Ming.Selective Hydrogenation Mechanism of Cinnamaldehyde on Au(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1456-1464
893. ZHANG Zhao-Yan, ZHU Quan-Jing, DING Jing, DAI Wei-Lin, ZONG Bao-Ning.Effect of Support on the Structural Evolution and Catalytic Performance of WO3-Supported Catalysts in the Synthesis of Adipic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1527-1534
894. HE You-Zhou, LIU Yun, LIU Peng, FENG Wen, YUAN Li-Hua.Self-Assembly of Vesicles from Oligoaramide Based on Multiple Hydrogen Bonds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1501-1508
895. TIAN Hong, WANG Hui-Xiang, SHI Wei-Mei, XU Yao.Microwave-Assisted Solvothermal Synthesis of In-Si Co-Modified TiO2 Photocatalysts with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1543-1549
896. WU Dan, ZHANG Li-Min, ZHOU Dan-Na.Study on the Photodissociation Mechanism of N2O+ via B2ПiX2П Transitions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1575-1580
897. XIA Da-Hai, YANG Li-Xia.AMechanistic Study on Semiconductivity Conversion of Passive Films under Varying Sulfate to Chloride Concentration Ratios[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1465-1473
898. ZHANG Jian-Fang, WANG Yan, SHEN Tian-Kuo, SHU Xia, CUI Jie-Wu, CHEN Zhong, WU Yu-Cheng.Visible Light Photocatalytic Performance of Cu2O/TiO2 Nanotube Heterojunction Composites Prepared by Pulse Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1535-1542
899. SHEN Ai-Jing, DUAN Yuan-Yuan, YANG Zhen.pVT Properties of Alkanes Using Crossover VTSRK Equation of State[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1426-1431
900. QIN Chen, TZENG Sheng-Yuan, ZHANG Bing, TZENG Wen-Bih.Rotamers of m-Methylanisole Studied by Mass-Analyzed Threshold Ionization Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1416-1425
901. HAO Teng, WANG Jun, YU Tie, WANG Jian-Qiang, SHEN Mei-Qing.Effect of NO2 on the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3 over Cu/SAPO-34 Molecular Sieve Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1567-1574
902. MIAO Hai-Xia, MA Li, MA Jing-Hong, LI Dui-Chun, LI Rui-Feng.Benzylation of Naphthalene over a Mesoporous ZSM-5 Zeolite Microsphere Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1518-1526
903. SU Jia, LU Shan, WANG Sha-Sha, ZHANG Xue-Hua, FU Yu-Bin, HE Tao.Influence of pH Values on the Structure and Performance of a Polypyrrole Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1487-1494
904. HOU Hong-Ying.Recent Research Progress in Alkaline Polymer Electrolyte Membranes for Alkaline Solid Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(8): 1393-1407
905. .Cover and Table of Contents for Vol.30 No. 7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 0-0
906. MI Chuan-Tong, LIU Guo-Ping, WANG Jia-Jia, GUO Xin-Li, WU San-Xie, YU Jin.First-Principles Calculations of the Adsorption of Au, Ag and Cu Atoms on Defected Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1230-1238
907. YU Da-Qi, TU Yu-Hai, LAI Lu-Hua.Molecular Interactions of Bacterial Chemoreceptor Assemblies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1347-1353
908. OUYANG Mi, WU Qi-Chao, YU Zhen-Wei, LI Hong-Fei, ZHANG Cheng.Synthesis and Photoelectrical Properties of Two Potential Solution-Processed Blue Fluorescent Emitters Based on Fluorene-Arylamine Derivatives End-Capped with Anthracene/Pyrene Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1341-1346
909. ZHAO Jian, ZHOU Wei, MA Jian-Xin.Effect of CO2 Pretreatment Operation Conditions on the Catalytic Performance and Structure of Ni-Co Bimetallic Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1325-1331
910. YAN Jing-Sen, WANG Hai-Yan, ZHANG Jing-Ru, XU Hui-Juan.Effect of TiO2-Al2O3 Support Preparation Technique on Hydrodenitrogenation of Ni2P/TiO2-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1309-1317
911. XU Ling-Ling, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Synthesis and Electrochemical Supercapacitive Properties of Nitrogen-Doped Mesoporous Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1274-1280
912. FAN Ren-Jie, LIN Rui, HUANG Zhen, ZHAO Tian-Tian, MA Jian-Xin.Preparation and Characterization of Pt Catalysts Supported on Cobalt-Polypyrrole-Carbon for Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1259-1266
913. WANG Li, MA Jun-Hong.Synthesis and Electrocatalytic Properties of Pt Nanoparticles on Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1267-1273
914. LI Xu, ZOU Zhi-Qiang, LIU Xiao-Yong, LI Wei.Structure and Orientation Analysis of Iron Silicide Epitaxially Grown on Si Substrates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1370-1376
915. GAO Lin-Xin, JIANG Xin, GUO Sen.MnOx/CeO2/SiO2 Catalysts Prepared by Adsorption Phase Reaction Technique for Selective Catalytic Reduction of NOx at Low-Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1303-1308
916. WANG Xin-Huan, HAN Qiu-Sen, LI Jing-Ying, YANG Rong, DIAO Guo-Wang, WANG Chen.Seedless Synthesis of Gold Nanorods and Applications in Photo-Thermal Cancer Therapy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1363-1369
917. LIU Xin, XIE Jing-Ying, ZHAO Hai-Lei, Lü Peng-Peng, WANG Ke, FENG Zhen-He, WANG Meng-Wei.Synthesis and Properties of FeSn2-C Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1281-1289
918. SUN Hai-Jie, LI Yong-Yu, LI Shuai-Hui, ZHANG Yuan-Xin, LIU Shou-Chang, LIU Zhong-Yi, REN Bao-Zeng.ZnSO4 and La2O3 as Co-Modifier of the Monoclinic Ru Catalyst for Selective Hydrogenation of Benzene to Cyclohexene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1332-1340
919. HOU Na, LI Ying, WU Di, LI Zhi-Ru.Structures and Nonlinear Optical Properties of Alkali Metal-Doped t-Bu-calix[4]arene Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1223-1229
920. CHEN Han-Ting, FAN Ye, FANG Yun.Dual pH-and Thermo-Responsive Self-Assembly of the P(NIPAM-co-AA) Hydrophilic Random Copolymer in Pure Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1290-1296
921. ZHAO Qing-Liang, LIU Yang, WEI Nan, WANG Sheng.Photoelectric Characteristics of Self-Assembled Semiconducting Carbon Nanotube Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1377-1383
922. CAO Xu-Long, ZHAO Hai-Na, MA Cheng, MA Bao-Dong, ZHANG Ji-Chao, YAN Lan, HUANG Jian-Bin.Behavior of Emulsification and Thickening of Crude Oil in Mixed Cationic and Anionic Surfactant Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1297-1302
923. ZHANG Xiang-Xiong, CHEN Min.Influence of Homogeneous Electric Field on the Structure and Growth of Ice[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1208-1214
924. LI Jie, XIONG Ping-Ping, BU Huai-Yu, CHEN San-Ping.Syntheses, Structures, Antifungal Activities and DNACleavage of Transition Metal Coordination Compounds with 4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) Benzoic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1354-1362
925. YU Huan, YANG Hui, YAO Rui, GUO Xing-Zhong.Preparation and Characterization of Ag Nanoparticles Embedded in Hierarchically Porous Monolithic Silica[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1384-1390
926. JIN Qin, SUN Xiao-Ling, WANG Yan-Ni, WEI Tao, WANG Chao-Jie.Computational Study on the Coordinate Systems of Proline with Cu, Cu+ and Cu2+[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1247-1258
927. BAI Shu, CHANG Ying, LIU Xiao-Juan, LIU Fu-Feng.Interactions between Trehalose and Amino Acids by Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1239-1246
928. YANG Ting, CHEN Li-Ping, CHEN Wang-Hua, ZHANG Cai-Xing, GAO Hai-Su, LU Gui-Bin, ZHOU Yi-Shan.Experimental Method on Rapid Identification of Autocatalysis in Decomposition Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1215-1222
929. ZHAO Qiao, LU Dan-Feng, LIU De-Long, CHEN Chen, HU De-Bo, QI Zhi-Mei.Study of Total Internal Reflection SERS Based on Self-Assembled Gold Nanoparticle Monolayer Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1201-1207
930. ZHAO Wei-Rong, SHI Qiao-Meng, LIU Ying.Performance, Deactivation and Regeneration of SnO2/TiO2 Nanotube Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(7): 1318-1324
931. HU Jing-Xiu, ZHANG Jing, ZOU Jian-Feng, XIAO Qiang, ZHONG Yi-Jun, ZHU Wei-Dong.Nitrogen-Rich Microporous Carbon Derived from Melamine-Based Porous Polymer for Selective CO2 Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1169-1174
932. FU Zhao-Ming, WANG Ming-Yang, ZHANG Yan-Xing, ZHANG Na, YANG Zong-Xian.First-Principles Study on the Microstructure of Triple-Phase Boundaries in the Ni/Yttria-Stabilized Zirconia Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1055-1060
933. XU Shu-Zhen, HAN Xue, TIAN Jun-Nan, WU Zhai, CHEN Zhong-Xiu.Mechanism behind the Inhibition of Sweetness Intensity of Aspartame by Guar Gum and Locust Bean Gum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1134-1141
934. YANG Zheng-Zheng, YANG Yi, ZHAO Ming, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang .Enhanced Sulfur Resistance of Pt-Pd/CeO2-ZrO2-Al2O3 Commercial Diesel Oxidation Catalyst by SiO2 Surface Cladding[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1187-1193
935. HU Yu-Xiang, JIANG Chun-Xiang, FANG Liang, ZHENG Fen-Gang, DONG Wen, SU Xiao-Dong, SHEN Ming-Rong.Effect of HF Treatment on the Photoelectrochemical Properties of a Hematite Thin Film Photoanode for Water Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1099-1106
936. XU Wen-Li, CHEN Qing-De, SHEN Xing-Hai.Synthesis of BaSO4 Nanofibers Controlled by the Yield of Hydrated Electrons in AOT-Based Microemulsions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1194-1200
937. LIU Fen, XIE Dan-Hua, ZHAO Jian-Xi.Salt Effects on the Network-Like Aggregates of Gemini Surfactant Studied by Dynamic Light Scattering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1142-1147
938. WU Nan, HE Zhi-Qun, XU Min, XIAO Wei-Kang.Recent Developments of Azatriphenylene Materials as n-Type Organic Semiconductors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1001-1016
939. ZHOU Ying, WANG Dao-Long, XIAO Nan, HOU Yu-Chen, QIU Jie-Shan.Influence of Heat Treatment Temperature on the Structure and Electrochemical Performance of Asphaltene-Based B/N Co-Doped Porous Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1127-1133
940. LI Yan-Rong, PEI Yi-Qiang, QIN Jing, ZHANG Miao.A Reaction Mechanismof Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for Gasoline Surrogate Fuels TRF[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1017-1026
941. GAO Peng, LI Feng, ZHAO Ning, WANG Hui, WEI Wei, SUN Yu-Han .Preparation of Cu/Zn/Al/(Zr)/(Y) Catalysts from Hydrotalcite-Like Precursors and Their Catalytic Performance for the Hydrogenation of CO2 to Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1155-1162
942. GUO Jun-Jiang, HUA Xiao-Xiao, WANG Fan, TAN Ning-Xin, LI Xiang-Yuan.Systematic Approach to Automatic Construction of High-Temperature Combustion Mechanisms of Alkanes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1027-1041
943. XU Qiong, ZHANG Tian-Lei, Lü Wen-Bin, WANG Rui, WANG Zhi-Yin, WANG Wen-Liang, WANG Zhu-Qing.Theoretical Study on the effect of a Single Water Molecule on the H2O2+Cl Gas Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1061-1070
944. LIU Gang, YANG Lu-Xin, WU Shu-Jie, JIA Ming-Jun, ZHANG Wen-Xiang .Influence of Acid-Base Properties of K-Loaded Aluminophosphate Catalysts on Their Catalytic Behavior in the O-Methylation of Catechol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1163-1168
945. LI Yong, ZHOU Wei, DAI Zhi-Jun, CHEN Yuan, WANG Zhi-Ming, YUAN Zhe-Ming.Predicting the Protein Folding Rate Based on Sequence Feature Screening and Support Vector Regression[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1091-1098
946. YIN Hai-Feng, ZHANG Hong, YUE Li.Near-Infrared Plasmon Study on N-Doped Hexagonal Graphene Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1049-1054
947. BA Yan-Tao, HOU Ling-Yun, MAO Xiao-Fang, WANG Feng-Shan.Construction and Analysis of a Chemical Kinetic Model for Monomethylhydrazine/Nitrogen Tetroxide Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1042-1048
948. YANG Yu-Wen, FENG Gang, LU Zhang-Hui, HU Na, ZHANG Fei, CHEN Xiang-Shu.In situ Synthesis of Reduced Graphene Oxide Supported Co Nanoparticles as Efficient Catalysts for Hydrogen Generation from NH3BH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1180-1186
949. SUN Xiao-Ling, JIN Qin, WANG Yan-Ni, CAI Yue-Piao, WANG Chao-Jie.Interaction and Properties of Proline-Zn2+/1+/0 Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1071-1085
950. ZHU Zhi-Chen, WANG Qiang, JIA Qing-Zhu, XIA Shu-Qian, MA Pei-Sheng.Structure-Property Relationship for the Pharmacological and Toxicological Activity of Heterocyclic Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1086-1090
951. YU Zai-Lu, XIE Peng-Fei, TANG Xing-Fu, YUE Ying-Hong, HUA Wei-Ming, GAO Zi.Selective Catalytic Reduction of NO with NH3 over MnOx-CeO2-WO3-ZrO2:Effect of Calcination Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1175-1179
952. CHEN Shi-Ping, WANG Wei-Ming, LIU Ying-Wei, WEI Yu-Cai, YUAN Cheng-Long, FANG Wei-Ping, YANG Yi-Quan.Transition Metal Promoted ZSM-5 Catalysts for the Conversion of Dimethyl Sulfide into Methanethiol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1148-1154
953. WANG Wen-Jun, ZHAO Hong-Bin, YUAN An-Bao, FANG Jian-Hui, XU Jia-Qiang.Hydrothermal Sol-Gel Method for the Synthesis of a Multiwalled Carbon Nanotube-Na3V2(PO4)3 Composite as a Novel Electrode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1113-1120
954. HUANG Guo-Yong, XU Sheng-Ming, LI Lin-Yan, WANG Xue-Jun, LU Sha-Sha.Synthesis and Modification of a Lamellar Co3O4 Anode for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1121-1126
955. BAI Shou-Li, LU Wen-Hu, LI Dian-Qing, LI Xiao-Ning, FANG Yan-Yan, LIN Yuan.Synthesis of Mesoporous TiO2 Microspheres and Their Use as Scattering Layers in Quantum Dot Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(6): 1107-1112
956. CHEN Hui, CHEN Dan, XIE Wei-Miao, ZHENG Xiang, LI Guo-Hua.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Tungsten-Iron Carbide Composite with Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 891-898
957. .Cover and Table of Contents for Vol.30 No. 5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 0-0
958. RUAN Lin-Wei, ZHU Yu-Jun, QIU Ling-Guang, LU Yu-Xiang.First-Principles Calculations of Optical and Elastic Properties of Carbon-Doped α-S8[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 845-854
959. WANG Liu-Heng, PENG Rong-Zong, ZHAO Yu-Xia, WU Fei-Peng.Synthesis and Optical Limiting Behaviors of Malononitrile Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 980-986
960. REN Jian-Xin, HU You-Kun, GUO Xiao-Dong, TANG Yan, ZHONG Ben-He, LIU Heng.Vacuum-Assisted Synthesis of Fe3(PO4)2·8H2O and Its Influence on Structure, Morphology and Electrochemical Performance of LiFePO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 866-872
961. WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, FANG Xiao-Dong, DENG Zan-Hong, SHAO Jing-Zhen, HU Lin-Hua, ZHU Jun.Modification of Single-Crystal TiO2 Nanorod Arrays and Its Application in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 873-880
962. WANG Guan-Nan, CHEN Li-Min, GUO Yuan-Yuan, FU Ming-Li, WU Jun-Liang, HUANG Bi-Chun, YE Dai-Qi.Effect of Chromium Doping on the Catalytic Behavior of Cu/ZrO2/CNTs-NH2 for the Synthesis of Methanol from Carbon Dioxide Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 923-931
963. ZHANG Xuan-Xuan, RAN Fen, FAN Hui-Li, KONG Ling-Bin, KANG Long.Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Measurements of Interconnected Porous Carbon/MnO2 Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 881-890
964. MA Zhong, YUAN Xian-Xia, XIA Xiao-Yun, DU Juan, LI Lin, MA Zi-Feng.Effects of pH on the Properties of Mo-Modified Pt/C Synthesized by Microwave-Assisted Method as Catalyst for Electro-Oxidation of Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 973-979
965. HU Ren-Zhi, XIE Pin-Hua, ZHANG Qun, SI Fu-Qi, CHEN Yang.Temperature Dependence of C2(a3Пu) Radical Reactions with Sulfur Bearing Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 797-802
966. CAO Xu-Long, LI Jing, YANG Yong, ZHANG Ji-Chao, ZHANG Lei, ZHANG Lu, ZHAO Sui.Effects of Surfactants on Interfacial Shear Rheological Properties of Polymers for Enhanced Oil Recovery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 908-916
967. REN Cheng-Jun, ZHOU Li-Na, SHANG Hong-Yan, CHEN Yao-Qiang.Pd-MnOx/γ-Al2O3 Monolithic Catalysts Prepared by Impregnation Method and Effect of Different Supports on Ground-Level Ozone Decomposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 957-964
968. AO Ping, XU Xiang-Sheng, XU Xiao-Xiao, LI Jia-Heng, YAN Xin-Huan.Low-Temperature Total Oxidation of Toluene over Assembled Pt/TiO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 950-956
969. YUAN Shu-Wei, LÜ Rong, YU An-Chi.Photoisomerization Kinetics of IR125 and HDITCP in Ionic Liquids with Different Cation Alkyl Chain Lengths[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 987-993
970. LI Yan, ZOU Lu-Yi, REN Ai-Min.Charge Transport and Fluorescence Properties of a Series of Red-Emitting Materials Based on Benzothiadiazole and Silafluorene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 855-865
971. YUWEN Li-Hui, XUE Bing, WANG Lian-Hui.Synthesis of High Quality CdTe Quantum Dots in Aqueous Solution Using Multidentate Polymer Ligands under Microwave Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 994-1000
972. FU Ping-Feng, ZHANG Peng-Yi.Low-Temperature Electrostatic Self-Assembly of Noble Metals on TiO2 Nanostructured Films with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 965-972
973. SHI Jing-Jie, CHEN Li-Ping, CHEN Wang-Hua.QSPR Models of Compound Viscosity Based on Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique and Ant Colony Algorithm[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 803-810
974. CHENG Xin-Hao, ZHAO Ou-Di, ZHAO Hai-Na, HUANG Jian-Bin.Surface Properties in the Mixed Systems of Dodecylammonium Chloride and Sodium Alcohol Ether Sulphate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 917-922
975. LÜ Wen-Jie, HU Yao-Feng, ZHAN Bi-Cai, LIU Zhen-Hai, SHANG Ya-Zhuo, WANG Hua-Lin, LIU Hong-Lai.Study on Mechanism of Surfactant Influencing on Sludge Dewatering Performance:Molecular Dynamics Simulations of the Interaction between Gemini Surfactant and Polyelectrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 811-820
976. WANG Juan, XIA Shu-Wei, YU Liang-Min.Adsorption Mechanism of Hydrated Pb(OH)+ on the Kaolinite (001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 829-835
977. TAN Xiao-He, ZHOU Gong-Bing, DOU Rong-Fei, PEI Yan, FAN Kang-Nian, QIAO Ming-Hua, SUN Bin, ZONG Bao-Ning.Partial Hydrogenation of Benzene to Cyclohexene over Novel Ru-B/MOF Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 932-942
978. YANG Fan, ZHANG Jing, WU Wei-Cheng.Hydrogenation Study of Benzene over a Mo2C/γ-Al2O3 Catalyst by In situ IR Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 943-949
979. JIANG Feng, REN Qing-Hua.Reaction Mechanism for the Ni-Catalyzed Reductive Cross-Coupling of Aryl Halides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 821-828
980. LI Li, HU Zhong-Ai, YANG Yu-Ying, WU Hong-Ying, CUI Lu-Juan.Synthesis of a MnO2/NiCo2O4 Composite by Electrostatic Self-Assembly and Its Electrochemical Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 899-907
981. FENG Hai-Ran, LI Peng, ZHENG Yu-Jun, WANG De-Hua.Influences of Molecular Rotations and Laser Pulses on Controlling Multiphoton Excitation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(5): 836-844
982. FU Rong, LU Tian, CHEN Fei-Wu.Comparing Methods for Predicting the Reactive Site of Electrophilic Substitution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 628-639
983. TAN Hai-Yan, WU Jin-Ping.Performance of a Metal-Organic Framework MIL-53(Al)-Supported Cobalt Catalyst in the CO Catalytic Oxidation Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 715-722
984. WANG Chun, KANG Jian-Xin, WANG Li-Li, CHEN Ting-Wen, LI Jie, ZHANG Dong-Feng, GUO Lin.Synthesis of Quasi-Concave Pt-Ni Nanoalloys via Overgrowth and Their Catalytic Performance towards Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 708-714
985. CHAI Xiao-Yan, ZHU Cai-Zhen, HE Chuan-Xin, ZHANG Guang-Zhao, LIU Jian-Hong.Modification of Microvoid Defects in Polyacrylonitrile-Based Carbon Fibers by a Liquid Oligomer of Acrylonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 753-760
986. LI Jing-Zhe, KONG Fan-Tai, WU Guo-Hua, CHEN Wang-Chao, HUANG Yang, FANG Xia-Qin, DAI Song-Yuan.Di-n-alkylphosphinic Acid with a Long Alkyl Chain as a Coadsorbent for Modifying TiO2 Photoanodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 662-668
987. ZHU Zhi, QI Lu, LI Wei, LIAO Xi-Ying.Preparation and Electrochemical Performance of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material by the Composite Co-Precipitation Method for High Energy/High Power Lithium Ion Secondary Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 669-676
988. ZHANG Chen, ZHAO Jing-Mao.Synergistic Inhibition Effect of Imidazoline Ammonium Salt and Sodium Dodecyl Sulfate in CO2 System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 677-685
989. JIN Zhao, LIU Jian, WANG Li-Li, CAO Feng-Lei, SUN Huai.Development and Validation of an All-Atom Force Field for the Energetic Materials TATB, RDX and HMX[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 654-661
990. ZHANG Wei-Guo, MA Xiao-Long, XU Yan, YAO Su-Wei, WANG Hong-Zhi.Effects of Annealing on the Magnetic Properties of [NiFe/Cu/Co/Cu]n Multilayer Nanowire Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 768-772
991. ZHAO Hai-Na, CHENG Xin-Hao, ZHAO Ou-Di, HUANG Jian-Bin, LIU Chen-Jiang, ZHAO Bo.Mixed Cationic and Anionic Surfactant Systems Achieve Ultra-Low Interfacial Tension in the Karamay Oil Field[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 693-698
992. XU Bo-Shen, ZHAO Ying, SHEN Xian-Liang, CONG Yue, YIN Xiu-Mei, WANG Xin-Peng, YUAN Qing, YU Nai-Sen, DONG Bin.Dissipative Particle Dynamics Simulation of Multicompartment Micelles Self-Assembled from a Blend of Triblock Copolymers and Diblock Copolymers in an Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 646-653
993. YAO Man-Li, DONG Yan-Yan, XIE Jing, JIA Ai-Ping, XIE Guan-Qun, HU Geng-Shen, LUO Meng-Fei.Preparation of Polyethylenimine-Functionalized Silica Nanotubes and Their Application for CO2 Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 789-796
994. CAI Qian, CAI Qiu-Xia, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, WANG Xin-De, LI Xiao-Nian, WANG Jian-Guo.“External Anchoring Sites” for Noble Metal Nanowires on Deprotonated 1,3-Dipolar Cycloaddition Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 640-645
995. ZHAO Wei-Rong, ZENG Wan-Yun, XI Hai-Ping, YU Xian-Xian.Photocatalytic Degradation of Gas-Phase Toluene over CuO Loaded BiVO4 Hollow Nanospheres under Visible-light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 761-767
996. ZHAO Yue, WANG Li, ZHANG Jia-Liang, GUO Hong-Chen.Influence of Non-Thermal Plasma Discharge Mode and Reactor Structure on Ammonia Decomposition to Hydrogen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 738-744
997. YANG Jia-Ping, YU Hui-Yao, HE Yu-Xiu, XIE Jing-Xuan, BI Wen-Yan, GAO Qing-Yu.Model Simulation and Analysis of Spatiotemporal Dynamics for the Electro-Oxidation of Sulfide on Platinum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 686-692
998. WANG Wen-Qing, ZHANG Yu-Feng, GONG Yan.Crystal Fine Structure and Optical Rotatory Angle Study on Spin Superfluidity of Intermolecular N+H…O- Hydrogen Bond Electron Cooper Pairing onto D-, L-, and DL-Valine Optical Lattices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 608-622
999. MEI Qun-Bo, WENG Jie-Na, TONG Bi-Hai, TIAN Ru-Qiang, JIANG Yuan-Zhi, HUA Qing-Fang, HUANG Wei.Progress in the Application of Diazine Compounds in Optoelectronic Functional Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 589-607
1000. TANG Wei, WANG Jing, YAO Peng-Jun, DU Hai-Ying, SUN Yan-Hui.Preparation, Characterization and Gas Sensing Mechanism of ZnO-Doped SnO2 Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 781-788
1001. DENG Tao-Li, YAN Shi-Run, HU Jian-Guo.Preparation and Up-Conversion Photoluminescence Properties of GdAlO3:Er3+, Yb3+ Phosphors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 773-780
1002. GUO Zhang-Long, HUANG Li-Qiong, CHU Wei, LUO Shi-Zhong.Effects of Promoter on NiMgAl Catalyst Structure and Performance for Carbon Dioxide Reforming of Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 723-728
1003. LIU Jian-Xin, WANG Yun-Fang, WANG Ya-Wen, FAN Cai-Mei.Synthesis, Regeneration and Photocatalytic Activity under Visible-Light Irradiation of Ag/Ag3PO4/g-C3N4 Hybrid Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 729-737
1004. ZHOU Jie, LI Bo-Lin, ZHU Pei-Zhi, LU Xiao-Lin.Vibrational Activity Change of Self-Assembled Monolayers upon Chemical Attachment and Nanoscale Block Revealed by Surface Enhanced Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(4): 623-627
1005. NI Ting, ZOU Fan, JIANG Yu-Rong, YANG Sheng-Yi.To Improve the Efficiency of Bulk Heterojunction Organic Solar Cells by Incorporating CdSe/ZnS Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 453-459
1006. ZHONG Xiao-Cong, GUI Jun-Feng, YU Xiao-Ying, LIU Fang-Yang, JIANG Liang-Xing, LAI Yan-Qing, LI Jie, LIU Ye-Xiang.Influence of Alloying Element Nd on the Electrochemical Behavior of Pb-Ag Anode in H2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 492-499
1007. SHENG Jia-Yi, LI Xiao-Jin, XU Yi-Ming.Effect of Sintering Temperature on the Photocatalytic Activity of Flower-Like Bi2WO6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 508-512
1008. QIN Yu-Cai, GAO Xiong-Hou, DUAN Lin-Hai, FAN Yue-Chao, YU Wen-Guang, ZHANG Hai-Tao, SONG Li-Juan.Effects on Adsorption Desulfurization of CeY Zeolites:Acid Catalysis and Competitive Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 544-550
1009. GAO Su-Wen, LAN Zhang, WU Wan-Xia, QUE Lan-Fang, WU Ji-Huai, LIN Jian-Ming, HUANG Miao-Liang.Fabrication and Photovoltaic Performance of High Efficiency Front-Illuminated Dye-Sensitized Solar Cell Based on Ordered TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 446-452
1010. CAO Zhan-Li, WANG Zhi-Fan, YANG Ming-Li, WANG Fan.Theory Studies on Low-Lying States of Lead Chalcogenide Cations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 431-438
1011. SONG Gen-Ping, XIA Dong-Xiang.One-Step Preparation of Superhydrophobic Polyaniline/Sodium Dodecylbenzenesulfonate Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 583-588
1012. ZHANG Shao-Long, ZHANG Lan-Lan, WANG Wu-Gang, MIN Yuan-Yuan, MATong, SONG Yu, GONG Yan-Jun, DOU Tao.Methanol to Propylene over Nanosheets of HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 535-543
1013. LUO Xiao-Lin, YANG De-Suo, YUAN Chun-Lan, LUO Xu-Mei, CHEN Ya-Shao.Catalytic Performance of Polycrystalline Cu2O with Different Structures on the Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 520-526
1014. ZHANG Qing-Qing, LI Rong, ZHANG Meng-Meng, GOU Xing-Long.Synthesis and Electrochemical Lithium Storage Performance of WO3 Nanorods/Graphene Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 476-484
1015. JIN Hao, SUN Xiao-Dan, DONG Shu, WU Yi-Zhi, SUN Su-Hua, LIU Jie, ZHU Hui-Hong, YANG Guang, YI Xiao-Dong, FANG Wei-Ping.Influence of Cs Substitution on the Structural Properties and Catalytic Performance of Ni-H3PW12O40/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 527-534
1016. WANG Jing-Sheng, WANG En-Jun, YU Yan-Long, GUO Li-Mei, CAO Ya-An.Visible Light Photocatalytic Activity of an In-Doped TiO2 Thin Film with a Three-Dimensional Ordered Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 513-519
1017. YANG Wen-Chao, BI Yu-Jing, YANG Bang-Cheng, WANG De-Yu, SHI Si-Qi.Preparation and Electrochemical Characterization of Nano-LiMnPO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 460-466
1018. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, HUANG Bo, MA Yan-Wei.Effects of Separator on the Electrochemical Performance of Electrical Double-Layer Capacitor and Hybrid Battery-Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 485-491
1019. AI Yi-Xin, LU Jun-Rui, XIN Chun-Wei, MU Jiang-Bei, YANG Xu-Yun, ZHANG He.Simulated Mechanism of Triclosan in Modulating the Active Site and Loop of FabI by Computer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 559-568
1020. YU Qiu-Jie, ZHOU Bin, ZHANG Zhi-Hua, LIU Guang-Wu, DU Ai.Antimony-Doped Tin Oxide Aerogel Based on Epoxide Additional Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 500-507
1021. PEI Juan, HAO Yan-Zhong, SUN Bao, LI Ying-Pin, FAN Long-Xue, SUN Shuo, WANG Shang-Xin.Heterojunction Interface Modification and Its Effect on the Photovoltaic Performance of Hybrid Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 397-407
1022. XIONG Hai-Ling, YANG Zhi-Min, LI Hang.Coupling Effects of Diffusive Model and Sticking Model on Aggregation Kinetics of Colloidal Particles:A Monte Carlo Simulation Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 413-422
1023. SUN Jin, LIANGWan-Zhen.Effects of External Field and Nanoribbon Length on the Electronic Structure and Properties of Graphene Nanoribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 439-445
1024. LIN Xu-Feng, XI Yan-Yan, LIN De-Lian.Controllable Synthesis of ZnxCd1-xS Nanowires with Tunable Optical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 576-582
1025. LI Jin-Xia, ZHANG Cong-Jie.Structures and Properties of BX[(CH2)n]3 and BX(CH2)[CH(CH2)nCH] (X=N, P) with the [n.n.n]propellane Configuration[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 423-430
1026. CHEN Lai, CHEN Shi, HU Dao-Zhong, SU Yue-Feng, LI Wei-Kang, WANG Zhao, BAO Li-Ying, WU Feng.Crystal Structure and Electrochemical Performance of Lithium-Rich Cathode Materials xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2 (x=0.1-0.8)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 467-475
1027. XU Li-Hong, KAN Cai-Xia, WANG Chang-Shun, CONG Bo, NI Yuan, SHI Da-Ning.Synthesis of Ag Nanostructures with Controlled Shapes by a Polyvinylpyrrolidone-Assisted Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 569-575
1028. FAN Zhong-Xiang, HUANG Jian-Hua.Dissipative Particle Dynamics Simulation on Aggregation of Rod-Coil-Rod Triblock Copolymer in Dilute Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 408-412
1029. WANG Jian, WANG Shao-Qing.Correlation between Galvanic Corrosion and Electronic Work Function of Al Alloy Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(3): 551-558
1030. HE Yuan-Yuan, ZHANG Jin-Jiang, ZHAO Jian-Wei.Influence of Graphene with Different Oxidation Degrees on Nickel Hydroxide Pseudocapacitor Characterization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 297-304
1031. LIU Dan-Dan, XIE Yong-Min, LIU Jiang, WANG Jin-Xia.Preparation of NiO-YSZ-Graphite Aqueous Slurry and Its Application in Fabricating Solid Oxide Fuel Cells by Slip-Casting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 331-337
1032. SU Tong-Yu, XIAO Xiao-Jian, YE Meng-Wei, TIAN Xiao-Chun, LIN Jian-Hang, TANG Jing.Preparation of AuPd and Au Microarrays on ITO and Characterization of Electrocatalytic Activity with SECM[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 325-330
1033. LIU Xiao-Qiang, TIAN Zhi-Yue, CHU Wei, XUE Ying.CH4, CO2 and H2OAdsorption on Nonmetallic Atom-Decorated Graphene Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 251-256
1034. ZHANG Hai-Xin, CHEN Shu-Wei, CUI Xing-Yu, PAN Da-Hai, QIN Zhang-Feng, WANG Jian-Guo.Effect of Ce Promoter on Catalytic Performance of V/SiO2 in Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene with Carbon Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 351-358
1035. WANG Jian-Tao, WANG Yao, HUANG Bin, YANG Juan-Yu, TAN Ao, LU Shi-Gang.Silicon Supported on Stable Si-O-C Skeleton in High-Performance Lithium-Ion Battery Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 305-310
1036. WU Ying-Xi, WANG Hong-Yan, LIN Yue-Xia.Aqueous Solution Effects on the Proton-Transfer Processes of GC and AT Base Pairs[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 257-264
1037. LÜ Yong-Ge, LI Yong, TA Na, SHEN Wen-Jie.Morphology-Controlled Synthesis of Co3O4 Nanocubes and Their Catalytic Performance in CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 382-388
1038. SHEN Qi, FAN Ying-Ju, YIN Long, SUN Zhong-Xi.Two-Dimensional Continuous Online In situ ATR-FTIR Spectroscopic Investigation of Adsorption of Butyl Xanthate on CuO Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 359-364
1039. WANG Xing, QIAN Ping, SONG Kai-Hui, ZHANG Chao, SONG Wei.Theoretical Investigation of Interaction of Benzene Molecule and Si6O18H12 and Al6O24H30 Cluster Models[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 241-250
1040. ZHU Li-Ying, YAN Xiao-Qin, ZHANG Hong-Man, LIN Dong-Qiang, YAO Shan-Jing, JIANG Ling.Determination of Apparent Drug Permeability Coefficients through Chitosan-Sodium Cellulose Sulfate Polyelectrolyte Complex Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 365-370
1041. LIU Hai, DONG Xiao, HE Yuan-Hang.Reactive Molecular Dynamics Simulations of Carbon-Containing Clusters Formation during Pyrolysis of TNT[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 232-240
1042. PEI Yi-Qiang, ZHENG Zhao-Lei, ZHANG Bo.Chemical Kinetic Model Development of Biodiesel Surrogate Fuel and Reaction Path Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 217-226
1043. ZHONG Bei-Jing, YAO Tong, WEN Fei.Skeletal and Reduced Mechanisms of n-Decane Simplified with Eigenvalue Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 210-216
1044. XU Li, PAN Guo-Shun, LIANG Xiao-Lu, LUO Gui-Hai, ZOU Chun-Li, LUO Hai-Mei.Electrocatalytic Activity of Fe-N/C-TsOH Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 318-324
1045. LI Na, CHEN Xi, XUE Qi-Kun.Contribution of Chemical Bonding to the Force in Atomic Force Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 205-209
1046. YU Hui-Mei, PAN Xiu-Hong, ZHANG Ming-Hui, LIU Yan, YU Jian-Ding.Thermal and Mechanical Properties of Nd3+/Yb3+ Co-Doped Titanate Glass with Upconversion Emissions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 227-231
1047. CHENG He-Ping, CHEN Guang-Hua, QIN Rui, DAN Jia-Kun, HUANG Zhi-Meng, PENG Hui, CHEN Tu-Nan, LEI Jiang-Bo.Electronic Structures and Optical Properties of Poly(vinylidene fluoride) Crystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 281-288
1048. GONG Li-Zhen, XU Zhi-Guang, XU Xuan, HE Jing, WANG Qi, LIU Hai-Yang.Axial Coordination Behavior of Corrole Mn and MnVO Complexes with N-Based Ligands[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 265-272
1049. ZOU Ai-Hua, XU Jiang, HUANG Hao-Jie.Effects of the Alloying Elements Ti, Cr, Al and B on the Mechanical Properties and Electronic Structure of α-Nb5Si3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 289-296
1050. ZHANG Qing-Qing, YAO Qi-Zheng, ZHANG Sheng-Ping, BI Le-Ming, ZHOU Zhi-Guang, ZHANG Ji.Homology Modeling, Molecular Docking, and 3D-QSAR of Indirubin Analogues as CDK1 Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 371-381
1051. BIAN Pei-Wen, NULI Yan-Na, Zainapuguli, YANG Jun, WANG Jiu-Lin.Benzenethiolate-Based Solutions for Rechargeable Magnesium Battery Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 311-317
1052. NAN Guang-Hua, WANG Jian-Ping, WANG Yan, WANG He, LI Wei, ZHANG Xing-Xiang.Preparation and Properties of Nanoencapsulated Phase Change Materials Containing Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 338-344
1053. CHEN Xi-Ming, JIA Chun-Yang, WAN Zhong-Quan, YAO Xiao-Jun.Theoretical Investigations of Tetrathiafulvalene Derivative as Electron Donor in Organic Dye for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 273-280
1054. YANG Yang, GUO Xia.Negatively Charged Lipopolyplex for Gene Delivery Based on Low-Molecular-Weight Polyethylenimine and Oleic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(2): 345-350
1055. ZHU Yun-Cheng, WANG Er-Qiong, MA Guo-Lin, KANG Yan-Biao, ZHAO Lin-Hong, LIU Yang-Zhong.Interaction of C-Terminal Metal-Binding Domain of Copper Transport Protein with Ag+ and Hg2+[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 1-7
1056. LIN Xing-Yi, MA Jun-Tao, CHEN Chong-Qi, ZHAN Ying-Ying, ZHENG Qi.Influence of Copper Species on Performance of Cu/Fe2O3 Catalysts for Water Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 157-163
1057. ZHAO Na, HU Xiao-Ling, GUAN Ping, SONG Ren-Yuan, TIAN Tian, ZHANG Xiang-Rong.Preparation of Erythromycin-Imprinted Polymeric Microspheres by Emulsion Polymerization and Their Adsorption Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 121-128
1058. ZHANG Ji-Wei, BIAN Fu-Yong, SHI Guo-Jun, XU Si-Chuan.Molecular Dynamics Simulation of Dopamine Diffusion within and Permeation through POPC Phospholipid Bilayer Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 183-193
1059. LI Ya-Jing, SUN Xiao-Feng, YE Qing, LIU Bai-Chen, WU Yao-Guo.Preparation and Properties of a Novel Hemicellulose-Based Magnetic Hydrogel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 111-120
1060. WANG Yue-Hui, WANG Ting, ZHOU Ji.Studies of Enhanced Fluorescence Effects of Europium(Ⅲ) Dipicolinic Acid Complex by Silver Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 28-33
1061. ZHOU Yang, HU Xian-Chao, LI Li-Qing, CHEN Xi-Rong.Palladium Nanoparticles Supported on Hollow Mesoporous Tungsten Trioxide Microsphere as Electrocatalyst for Formic Acid Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 83-87
1062. LI Bing-Ke, CONG Yong, TIAN Zhi-Yue, XUE Ying.Predicting and Virtually Screening the Selective Inhibitors of MMP-13 over MMP-1 by Molecular Descriptors and Machine Learning Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 171-182
1063. CAI Zhi-Bin, LIU Li-Fen, KONG Cheng, ZHU Yao-Xin.Synthesis, Characterization and Two-Photon Absorption Properties of Novel Blue Up-Converted Fluorescent Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 164-170
1064. DONG Li-Li, WANG Ying-Yong, TONG Xi-Li, JIN Guo-Qiang, GUO Xiang-Yun.Synthesis and Characterization of Boron-Doped SiC for Visible Light Driven Hydrogen Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 135-140
1065. WANG Chang-Shun, KAN Cai-Xia, NI Yuan, XU Hai-Ying.Facile Preparation and Growth Mechanism of New-Type Gold Nanoplates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 194-204
1066. CHEN Yi-Jian, LIU Teng, ZHAI Xue-Ru, XU Gui-Ying.Comparative Study on the Aggregation Behaviors of X-Shaped and Linear Block Polyethers at the Air/Water and n-Heptane/Water Interfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 102-110
1067. SU Chang, HUANG Qi-Fei, XU Li-Huan, ZHANG Cheng.Preparation and Performances of C-LiFePO4/Polytriphenylamine Composite as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 88-94
1068. WU Qiu-Hua, ZHAO Peng, LIU De-Sheng.First-Principles Study of the Rectifying Properties of the Alkali-Metal-Atom-Doped BDC60 Molecule[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 53-58
1069. RUAN Lin-Wei, QIU Ling-Guang, ZHU Yu-Jun, LU Yun-Xiang.Analysis of Electrical and Optical Properties of g-C3N4 with Carbon-Position Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 43-52
1070. WANG Xiao-Xuan, HU Wei, GUI Da-Yong, CHI Xu-Hui, WANG Ming-Liang, TIAN De-Yu, LIU Jian-Hong, MA Xin-Gang, PANG Ai-Min.Proton Transfer in Reaction between 2,4-Diisocyanatotoluene and Amine Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 34-42
1071. ABULIMITI Bumaliya, ZHU Rong-Shu, QIU Xue-Jun, QIN Chen, ZHANG Bing.Studies of Ultrafast Dynamics of 3-Picoline with Femtosecond Time-Resolved Photoelectron Imaging[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 22-27
1072. WANG Xiu-Ping, ZHOU De-Feng, YANG Guo-Cheng, SUN Shi-Cheng, LI Zhao-Hui.Structure and Electrical Properties of Ce0.8Nd0.2O1.9-La0.95Sr0.05Ga0.9Mg0.1O3-δ Solid Composite Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 95-101
1073. YANG Bing-Jian, WANG Hong, Li Lei, HUANG Bo-Wen, LIAO Xiao-Zhen, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Influence of Calcination Temperature on Performances of Co-N/C Electrocatalysts for Li/O2 Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 150-156
1074. PENG Zhong, YAN Wen-Yi, WANG Shao-Na, ZHENG Shi-Li, DU Hao, ZHANG Yi.Effect of Alkali Concentration, Oxygen Partial Pressure and Temperature on Oxygen Reduction Reaction on Pt Electrode in NaOH Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 67-74
1075. HAN Shuai-Yuan, YUE Bao-Hua, YAN Liu-Ming.Research Progress in the Development of High-Temperature Proton Exchange Membranes Based on Phosphonic Acid Group[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 8-21
1076. LIANG Qian, ZHAO Zhen, LIU Jian, WEI Yue-Chang, JIANG Gui-Yuan, DUAN Ai-Jun.Pd Nanoparticles Deposited on Metal-Organic Framework of MIL-53(Al):an Active Catalyst for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 129-134
1077. XING Wei-Nan, NI Liang, YAN Xue-Sheng, LIU Xin-Lin, LUO Ying-Ying, LU Zi-Yang, YAN Yong-Sheng, HUO Peng-Wei.Preparation of C@CdS/Halloysite Nanotube Composite Photocatalyst Using One-Step Pyrolytic Method and Its Photodegradation Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 141-149
1078. LUO Bing, XIA Da-Hai.Characterization of pH Effect on Corrosion Resistance of Nuclear Steam Generator Tubing Alloy by In-situ Scanning Electrochemical Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 59-66
1079. HU You-Kun, REN Jian-Xin, WEI Qiao-Ling, GUO Xiao-Dong, TANG Yan, ZHONG Ben-He, LIU Heng.Synthesis of Rod-Like LiFePO4/C Materials with Different Aspect Ratios by Polyol Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2014,30(1): 75-82
1080. .ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA Vol. 29 No. 1-12 2013 INDEX[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2667-2686
1081. SHI Ji-Peng, YANG Fang-Zu, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Electrocrystallization of Cu-Sn Alloy on Copper Electrode Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2579-2584
1082. LUAN Yun-Bo, FENG Yu-Jie, WANG Wen-Xin, XIE Ming-Zheng, JING Li-Qiang.Synthesis of BiOBr-TiO2 Nanocrystalline Composite by Microemulsion-Like Chemical Precipitation Method and Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2655-2660
1083. HU Zhi, HUANG Xiao-Wei, CHEN Yang-Hui.Synthesis and Properties of SmBaCo2O5+δ Cathode Material via EDTA-Glycine Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2585-2591
1084. YANG Cheng-Xu, JU Jing, ZHAO Shi-Di, XU Hang-Yu, LIU Meng, LIAO Fu-Hui, LI Guo-Bao, LIN Jian-Hua.Synthesis of β-FeSe by Salt-Flux Method under Air Atmosphere[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2661-2666
1085. ZHANG Hui, YAN Jian-Xin, WU Shu-Ting, LI Dan, WAN Shi-Gang, DING Lei, LIN Li-Rong.Further Understanding on the Measurement Methods for Solid-State Circular Dichroism Spectroscopy——Discussion on Concentration Effects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2481-2497
1086. PANG Bin, XIE Mao-Zhao, JIA Ming, LIU Yao-Dong.Improved Phenomenological Soot Model for Multicomponent Fuel Based on Variations in PAH Characteristics with Fuel Type[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2523-2533
1087. ZHANG Hui, MENG Hui-Min.Stability and Failure Behavior of Gas Diffusion Electrodes in Strong Acid Media for Electrolytic Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2558-2564
1088. ZHAO Ning-Ning, HE Cui-Cui, LIU Jian-Bing, MA Hai-Xia, AN Ting, ZHAO Feng-Qi, HU Rong-Zu.Preparation and Characterization of Superthermite Al/Fe2O3 and Its Effect on Thermal Decomposition of Cyclotrimethylene Trinitramine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2498-2504
1089. WANG Fang, SHENG Shen-Jun, GUO Ge-Pu, MA Qing-Yu.Thermal Stability and Dynamic Thermal Mechanical Properties of Microcellular Polylactic Acid Scaffolds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2505-2512
1090. LIU De-Zhi, HOU Xi-Xin, ZHU Xiu-Ling, WANG Rui, JING Jian, CUI Yue.Preparation and Physicochemical Property of Self-Crosslinked Poly(phthalazinone ether ketone) Anion-Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2573-2578
1091. HUANG Xian-Dan, LI Li, WEI Qiu-Ying, ZHANG Wen-Zhi, LU Lu.Preparation of Three-Dimensionally Ordered Macroporous Composite Bi2O3/TiO2 and Its Photocatalytic Degradation of Crystal Violet under Multiple Modes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2615-2623
1092. LIU Wen-Han, YUAN Rong-Hui, TENG Yuan-Jie, MA Chun-An.Electrochemical SERS of Self-Assembled Monolayer of Thiosalicylic Acid Adsorbed on Activated Gold Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2599-2607
1093. YU Hai-Ling, ZHANG Meng-Ying, HONG Bo, CHENG Zhi Qiang, WANG Jiao, TIAN Dong-Mei, QIU Yong-Qing.Nonlinear Optical Properties of Green Fluorescent Protein Chromophore Coupled Diradicals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2543-2550
1094. ZHAO Xue-Ting, DONG Yong-Chun, CHENG Bo-Wen, KANG Wei-Min.Coordination Kinetics of Fe3+ with Membranes Based on Modified PAN Nanofibers with Different Diameters, and Catalytic Effect of Their Complexes on Decomposition of Organic Dye[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2513-2522
1095. NING Ai-Min, MENG Lei, ZHAO Zhong-Lin, ZHENG Xian-Fu, WAN Xin-Sheng.Mechanism of Interaction between Bovine Serum Albumin and Sodium Dodecyl Sulfate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2639-2646
1096. PANG Rui-Zhi, LI Xin, LI Jian-Sheng, LU Zhuang-Yu, HUANG Cheng, SUN Xiu-Yun, WANG Lian-Jun.In situ Preparation and Antifouling Performance of ZrO2/PVDF Hybrid Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2592-2598
1097. WU Ren-Zhen, FANG Zhen-Xing, LIU Ping, CAO Quan-Zhen, QIU Mei, LI Yi, CHEN Wen-Kai, HUANG Xin, ZHANG Yong-Fan.Electronic Structures and Optical Properties of Organic DAST and DSTMS Crystal Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2534-2542
1098. LIU Shuai, LI Shu-Shi, LIU Dong-Jia, WANG Chang-Sheng.Site Preferences of Adenine Hydrogen Bonding to Peptide Amides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2551-2557
1099. HUO Sheng-Juan, CHEN Li-Hong, ZHU Qing, FANG Jian-Hui.Surface-Enhanced Infrared Absorption Spectroscopy Study of Anticorrosion Behavior of 2-Mercaptobenzothiazole on Copper[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2565-2572
1100. LI Ling-Liang, ZHANG Fu-Jun, WANG Zi-Xuan, AN Qiao-Shi, WANG Jian, XU Zheng.Organic Visible-Blind Ultraviolet Photodetectors Based on Rare Earth Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2624-2629
1101. SHAN Sheng-Sheng, YAN Chao, XU Liang.Dihedral Dynamics Analyses of the Polymorphic Properties of Zn2+-Bound Amyloid β40 (Aβ40) and β42 (Aβ42)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2630-2638
1102. LIU Yuan, LONG Mei, XIE Meng-Xia.Mechanism of Interaction between Chrysin and Different Configurations of Human Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2647-2654
1103. GUI Ming-Sheng, WANG Peng-Fei, YUAN Dong, TANG Miao-Miao.Preparation and Visible Light Photocatalytic Activity of 3D-NiO/Bi7.47Ni0.53O11.73 Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(12): 2608-2614
1104. LI Li-Yan, SUN Fang-Fang, CHEN Zhi-Tong, CAI Jun.Monte Carlo Simulations of Critical Properties for Square Well Chain Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2332-2338
1105. WANG Zhao-Yang, LI Gang, SUN Zhi-Guo.Denitrogenation through Adsorption to Sulfonated Metal-Organic Frameworks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2422-2428
1106. WU Wei, JIANG Fang-Ming, ZENG Jian-Bang.Reconstruction of LiCoO2 Cathode Microstructure and Prediction of Effective Transport Coefficients[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2361-2370
1107. ZHU Lei, QIANG Ying-Huai, ZHAO Yu-Long, GU Xiu-Quan, SONG Duan-Ming, SONG Chang-Bin.Facile Synthesis of Cu2SnSe3 as Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2339-2344
1108. SUN Jing-Fang, GE Cheng-Yan, YAO Xiao-Jiang, CAO Yuan, ZHANG Lei, TANG Chang-Jin, DONG Lin.Preparation of NiO/CeO2 Catalysts by Solid State Impregnation and Their Application in CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2451-2458
1109. ZENG Xiu-Lin, HUANG Shan-Qi-Song, JU Xue-Hai.Density Functional Theory Study of the Gas-Phase Reaction of U+ with CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2308-2312
1110. HU Yan, FANG Qiu-Yan, ZHOU Jian-Zhang, ZHAN Dong-Ping, SHI Kang, TIAN Zhong-Qun, TIAN Zhao-Wu.Factors Influencing Hydroxyl Radical Formation in a Photo-Induced Confined Etching System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2392-2398
1111. MA Guo-Fu, MU Jing-Jing, ZHANG Zhi-Guo, SUN Kan-Jun, PENG Hui, LEI Zi-Qiang.Preparation of Polypyrrole/Sodium Alginate Nanospheres and Their Application for High-Performance Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2385-2391
1112. XIAN Hui, MA Ai-Jing, MENG Ming, LI Xin-Gang.Influence of Reductants on the NOx Storage Performances of the La0.7Sr0.3Co0.8Fe0.2O3 Perovskite-Type Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2437-2443
1113. ZHANG Yu, LIN Shen, ZHANG Yu, SONG Xi-Ming.Properties of Photogenerated Charge Carriers and Visible-Light Surface Photocurrent of Heterogeneous ZnO/BiVO4-V2O5 Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2399-2404
1114. BAO Zhuo-Ran, CUI Yan-Xi, SUN Peng, SUN Qi, SHI Lei.Vapor-Phase Synthesis of 3-Methylindole from Glycerol and Aniline over Cu/SiO2-Al2O3 Catalyst Modified by Co or Ni[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2444-2450
1115. CAO Chong-Jiang, LIU Xiao-Geng, JU Xing-Rong, CHEN Xiao-Rong.Design, Synthesis and Characterization of Pt/Fe Bimetallic Fischer-Tropsch Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2475-2480
1116. ZENG Jian-Bang, JIANG Fang-Ming.A Mesoscale Smoothed Particle Hydrodynamics Model for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2371-2384
1117. WEN Yue-Hua, GAO Chen, CHENG Jie, PAN Jun-Qing, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.Effect of Electrolyte on the Performance of Electrodes for an All Lead Flow Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2354-2360
1118. LIN Xue-Qiang, LIU Wei, ZHANG Jing, DONG Shuai, ZHANG Hai-Long, LI Xiao-Bo, XU Chuan-Chuan, LU Min-Xu.Characteristics of Corrosion Scale of 3Cr Steel at High Temperature and Pressure in an O2 and CO2 Environment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2405-2414
1119. CHEN Qiang, NULI Yan-Na, GUOWei, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, GUO Yu-Guo.PTMA/Graphene as a Novel Cathode Material for Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2295-2299
1120. LI Wen-Zhe, WANG Li-Duo, GAO Rui, DONG Hao-Peng, NIU Guang-Da, GUO Xu-Dong, QIU Yong.Transforming Organic Ligands into a ZnS Protective Layer through the S2- Intermediate State in ex situ CdSe Quantum Dot Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2345-2353
1121. ZHU Li-Jie, HUANG Dan-Dan, LI Qin-Tang, XU Guan-Chen, CHEN Xiao.Nanofibers and Vesicles Self-Assembled fromGemini Surfactant Complexes with Bile Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2415-2421
1122. HUANG Jian-Ye, WANG Feng-Hui, ZHAO Xiang, ZHANG Kai.Wetting Transition and Stability Testing of Superhydrophobic State[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2459-2464
1123. ZHANG Qi, YU Hai-Zhu, SHI Jing.Orbital Interactions in Native Chemical Ligation Reaction of Proline Thioesters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2321-2331
1124. ZHANG Tian-Lei, WANG Wei-Na, LIU Chang, LU Na, CHEN Miao, GUO Sha, WANG Wen-Liang.Computational Study of the Reaction Mechanism and Kinetics of CH3CHC(CH3)COOCH3 Ozonolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2313-2320
1125. WAN Dong, WANG Guang-Hua, LI Wen-Bing, CHEN Kun, SHU Guang.Synthesis of Fe-Al Pillared Bentonite and Heterogeneous Fenton Degradation of Orange Ⅱ[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2429-2436
1126. LING Huan-Huan, LI Nan, YANG Fan, JI Xin, XIA Yong, CAO Du, QI Zheng-Jian.Photoelectric Properties of Novel Substituted 2-Phenyl-1H-imidazole[4,5-f][1,10]phenanthrene Ruthenium(II) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2465-2474
1127. SONG Han, WANG Na-Na, LI Yue, RUAN Wen-Juan.Synthesis, Characterization and Properties of Terminal Alkynylate Modified Salen-Type Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(11): 2300-2307
1128. ZHANG Guo-Chun, ZHOU Chun-Sheng, GAO Sheng-Li.Low Temperature Heat Capacities and Standard Molar Enthalpy of Formation of the Coordination Compound Zn(Met)3(NO3)2·H2O(s)(Met=L-α-Methionine)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2129-2134
1129. CAO Guo-Jin, ZHENG Wei-Jun.Structures, Stabilities and Physicochemical Properties of Nucleobase Tautomers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2135-2147
1130. WEI Jing, CHENG Wen-Dan.Nonlinear Optical Properties:Second Harmonic Generation for Aromatic Amino Acids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2215-2220
1131. CHEN Xue-Song, LU Peng-Fei, DONG Yu-Hui, XIE Ju.Theoretical Study of Calix[4]pyrrole Complexes with Halide and AmmoniumIons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2187-2197
1132. WANG Ya-Nan, YANG Yu-Xia, LI Yong-Wen, LAI Jun-Hua, SUN Kun-Peng.Preparation of Fe3O4 Modified Pt-Ru/C Nanocatalysts and Their Catalytic Properties for the Selective Hydrogenation of ortho-Chloronitrobenzene under Solvent-Free Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2239-2244
1133. GAO Yun-Yan, CAO Lu, OU Zhi-Ze, CHEN Chen, LI Yi, WANG Xue-Song.Synthesis and Characterization of a Cu(I) Complex of Dipyrido[3,2-a:2’,3’-c]-7-aza-phenazine and Its Interaction with DNA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2162-2172
1134. LI Qi, HOU Yu-Hui, DONG Ling-Yu, HUANG Ming-Xiang, WENG Wei-Zheng, XIA Wen-Sheng, WAN Hui-Lin.Catalytic Behaviors and Stability of Aerogel Silica-Supported Ni Catalysts for the Partial Oxidation of Methane into Synthesis Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2245-2254
1135. JIAO Yi, QIN Li-Xiao, LI Xiong-Jian, WANG Jia, WANG Jian-Li, ZHU Quan, LI Xiang-Yuan, CHEN Yao-Qiang.Influence of Adding Zr0.5Ti0.5O2 on the Performance of Supercritical Cracking Catalyst for RP-3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2255-2262
1136. WANG You-Juan, ZHAO Dong-Bo, RONG Chun-Ying, LIU Shu-Bin.Towards Understanding the Origin and Nature of the Conformational Stability of Water Clusters:a Density Functional Theory and Quantum Molecular Dynamics Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2173-2179
1137. ZHAO Wei-Rong, XI Hai-Ping, LIAO Qiu-Wen.Cu-Doped Titania Nanotubes for Visible-Light Photocatalytic Mineralization of Toluene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2232-2238
1138. LI Wen, REN Ying-Hui, ZHAO Feng-Qi, ZHANG Xian-Bo, MA Hai-Xia, XU Kang-Zhen, WANG Bo-Zhou, SONG Ji-Rong, HU Rong-Zu.Effects of Lead Complex-Based BTATz on Thermal Behaviors, Non-Isothermal Reaction Kinetics and Combustion Properties of DB/RDX-CMDB Propellants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2087-2094
1139. GAO Xiao-Han, XU Pei, DUAN Wen-Chao, LÜ Xue-Chuan, TAN Zhi-Cheng, LU Qiang.Low-Temperature Heat Capacity and Thermodynamic Functions of Ho(NO3)3(C2H5O2N)4·H2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2123-2128
1140. PENG Min-Jun, LU Gui-Bin, CHEN Wang-Hua, CHEN Li-Ping, LÜ Jia-Yu.Thermal Decomposition Characteristic and Kinetics of AIBN in Aniline Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2095-2100
1141. ZENG Yong-Ping, SHI Rong, YANG Zheng-Hua.Ab Initio Molecular Dynamics Simulations of Structural Properties of Be2+ in Water, Methanol and Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2180-2186
1142. LI Na, ZHAO Feng-Qi, GAO Hong-Xu, HU Rong-Zu, XIAO Li-Bai, YAO Er-Gang, HUANG Xin-Ping, CHANG Pei.Thermokinetics of the Formation Reactions of Metal (Li, Na, Pb, Cu) Salts of 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-one[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2101-2106
1143. XU Xian-Jin, SU Ji-Guo, LIU Bin, LI Chun-Hua, TAN Jian-Jun, ZHANG Xiao-Yi, CHEN Wei-Zu, WANG Cun-Xin.Reverse Virtual Screening on Persistent Organic Pollutants 4,4’-DDE and CB-153[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2276-2285
1144. HU Zheng-Fa, MENG Tao, ZHANG Wei, CUI Yue-Peng, LUO Li, WANG Yin-Hai.Preparation and Luminescence Properties of Dy3+-Doped Full-Color Emitting Ca9La(PO4)7 Phosphors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2271-2275
1145. WU Xuan-Jun, ZHENG Ji, LI Jiang, CAI Wei-Quan.Molecular Simulation on Hydrogen Storage Capacities of Porous Metal Organic Frameworks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2207-2214
1146. CAO Zhan-Min, XIE Wei, WANG Kun-Peng, NIU Chun-Ju, DU Guang-Wei, QIAO Zhi-Yu.Thermodynamic Optimization of the Al-Fe-P Ternary System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2148-2156
1147. LIU Ying, MENG Xiang-Guang, YU Wei-Feng, LI Xiao-Hong, PENG Xiao.Hydrolysis of Methyl-β-D-cellobioside Catalyzed by Functional Micelles with Glutamic Acid under Mild Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2263-2270
1148. TANG Fa-Wei, GUO Wei-Min, TANG Nan-Nan, PEI Jun-Yan, XU Xuan.Quantum Chemical Study on the Adsorption of Formic on a Pt-Sn(111)/CAlloy Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2198-2206
1149. LI Chang-Ping, LI Zhuo, ZOU Ben-Xue, LIU Qing-Shan, LIU Xiao-Xia.Density, Viscosity and Conductivity of Protic Ionic Liquid N,N-DimethylethanolammoniumPropionate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2157-2161
1150. LI Xiang-Hong, XIE Xiao-Guang.Inhibition Effect of Pyrimidine Derivatives on the Corrosion of Steel in Hydrochloric Acid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2221-2231
1151. NING Hui, HOU Min-Qiang, YANG De-Zhong, KANG Xin-Chen, HAN Bu-Xing.Ionic Association in Binary Ionic Liquids by Conductivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2107-2113
1152. HU Rong-Zu, ZHAO Feng-Qi, GAO Hong-Xu, MA Hai-Xia, ZHANG Hai, Xu Kang-Zhen, Zhao Hong-An, YAO Er-Gang.Thermal Safety of 2,2,2-Trinitroethyl-N-nitromethyl Amine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2071-2078
1153. WANG Xue-Bao, LI Jin-Qing, LUO Yun-Jun.Effect of Drying Methods on the Structure and Thermal Decomposition Behavior of Ammonium Perchlorate/Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2079-2086
1154. CHENG Wei-Na, HU Xin-Gen, SHAO Shuang.Macrocyclic Hydrophobic Effect:Enthalpic Pairwise Interactions of Crown Ethers in Mixtures of DMF and Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(10): 2114-2122
1155. SUN Wei, ZHANG Jin-Jiang, ZHAO Jian-Wei.Molecular Dynamics Simulation of a Nanosized Device[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1931-1936
1156. XUE Min, MIAO Qing, FANG Yu.Synthesis and Gelation Properties of Cholesterol-Based New Low-Molecular-Mass Gelators[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2005-2012
1157. YANG Le-Le, LIU Jia, LI Yue, LIU Kun, RUAN Wen-Juan.Molecular Recognition of Glycoconjugated Porphyrin with Chiral Amino Acid Methyl Ester[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1877-1885
1158. SONG Hui, XU Xian-Zhi, LI Fen.Numerical Simulation of Discharge Process and Failure Mechanisms of Zinc Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1961-1974
1159. ZHANG Shuan-Qin, KONG Ling-Dong, ZHAO Xi, Roel JANSEN, CHEN Jian-Min.Effects of Ammonia and Amines on Heterogeneous Oxidation of Carbonyl Sulfide on Hematite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2027-2034
1160. LI Jing-Zhe, KONG Fan-Tai, WU Guo-Hua, HUANG Yang, CHEN Wang-Chao, DAI Song-Yuan.TiO2/Dye/Electrolyte Interface Modification for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1851-1864
1161. ZHANG Jin-Shui, WANG Bo, WANG Xin-Chen.Chemical Synthesis and Applications of Graphitic Carbon Nitride[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1865-1876
1162. HAN Na, YUAN Zhe-Ming, CHEN Yuan, DAI Zhi-Jun, WANG Zhi-Ming.Prediction of HLA-A*0201 Restricted Cytotoxic T Lymphocyte Epitopes Based on High-Dimensional Descriptor Nonlinear Screening[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1945-1953
1163. ZHONG Yan-Jun, LI Jun-Tao, WU Zhen-Guo, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, HUANG Ling, SUN Shi-Gang.Synthesis of Na2MnPO4F/C with Different Carbon Sources and Their Performances as Cathode for Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1989-1997
1164. WANG Wu-Gang, ZHANG Shao-Long, ZHANG Lan-Lan, WANG Yan, LIU Xiao-Ling, GONG Yan-Jun, DOU Tao.Synthesis and Characterization of Nanosheet ZSM-5 Zeolites with Different SiO2/Al2O3 Molar Ratios[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2035-2040
1165. ZHANG Cui-Mei, ZHANG Zhi-Guo, HUANG Cun-Shun, ZHANG Qun, CHEN Yang.Photodissociation Dynamics of Carbonyl Sulfide in Helium Droplets[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1886-1890
1166. HAO Ai-Xiang, YU Yang, CHEN Hai-Bo, MAO Chun-Peng, WEI Shi-Xin, YIN Yu-Sheng.Effect of Surface Promoters-Modifying on Catalytic Performance of Cu/ZnO/Al2O3 Methanol Synthesis Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2047-2055
1167. WEI Yu-Long, BAO Chun-Xiong, GAO Hao, HUANG Huan, YU Tao, ZOU Zhi-Gang.Increasing Specific Surface Area of (110)-Oriented ZnO Nanosheets by Sulfuration-Oxidization Treatment for Photoelectrode Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1975-1980
1168. DU Shu-Qing, YUAN Yu-Feng, TU Wei-Xia.Microwave-Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Activity of Zn2GeO4 Nanoribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2062-2068
1169. SHANGGUAN Peng-Peng, TONG Shao-Ping, LI Hai-Li, LENG Wen-Hua.Influence of the Potential on the Charge-Transfer Rate Constant of Photooxidation of Water over α-Fe2O3 and Ti-Doped α-Fe2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1954-1960
1170. CHEN Zong-Yuan, ZHANG Rui, YANG Xing-Long, WU Wang-Suo, GUO Zhi-Jun, LIU Chun-Li.Adsorption of Co(Ⅱ) and Ni(Ⅱ) on Beishan Granite:Surface Complexation Model and Linear Free Energy Relationship[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2019-2026
1171. CHI Ting-Yu, LI Han, WANG Geng-Chao.Hierarchically Porous Carbon/DMcT/PEDOT-PSS Ternary Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1981-1988
1172. LI Jia, XU Wen-Li, HU Jing, LING Min, YAO Jian-Hua.Hydrolysis Reaction Mechanismof 2, 4-Dichlorophenoxy Acetic Acid Metabolism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1923-1930
1173. YU Wei-Feng, MENG Xiang-Guang, LIU Ying, LI Xiao-Hong.Selective Oxidation of 4-Methoxymandelic Acid Catalyzed by Mononucleonic and Binucleonic Metal Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2041-2046
1174. XIONG Ke-Jie, SHU Zhan-Xia, NIE Hai-Yu, DU Feng-Pei.Impact of the Addition of Gum Arabic on the Interface Dilational Properties of Gemini Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2013-2018
1175. WU Xiao-Min, YUAN Xiao-Hui, XUE Shu-Lei, ZHA Ling-Sheng, WANG Guang-Li, ZHANG Hai-Jun.Research Progress of the Trp-Cage Formation and Its Folding Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1842-1850
1176. GAO Zi-Feng, CHEN Hao, QI Sui-Tao, YI Chun-Hai, YANG Bo-Lun.Study of Hydrogen Adsorption on Pt and Pt-Based Bimetallic Surfaces by Density Functional Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1900-1906
1177. FAN Xiao-Li, RAN Run-Xin, ZHANG Chao, YANG Yong-Liang.Density Functional Theory Study on the Adsorption of Dodecylthiol on Au(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1907-1915
1178. HOU Ruo-Bing, TANG Zong-Xiang, FAN You-Jun, YI Xiang-Hui, WANG Bei-Bei, SUN Yan-Li.Radicals Created fromthe Reactions of 2’-Deoxyadenosine-5’-monophosphate with Hydroxyl Radical[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1937-1944
1179. WANG Xiao-Xia, XU Hua-Long, SHEN Wei, RUHLMANN Laurent, QIN Feng, SORGUES Sébastien, COLBEAU-JUSTIN Christophe.Synthesis of Ternary Hybrid TiO2-SiO2-POM Catalysts and Its Application in Degrading Rhodamine B under Visible Light Illumination[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1837-1841
1180. HUANG Bo, SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Organic Electrolytes for Activated Carbon-Based Supercapacitors with Flexible Package[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1998-2004
1181. QIAO Yin-Po, YIN Hai-Rong, ZHANG Yan-Bin, PAN Yun-Juan, QIAO Lu, LIU Ting.Enhanced Photoluminescence Properties of CaF2 in CaO-CaF2-B2O3-SiO2 Glass Doped with Sm2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 2056-2061
1182. NI Zhe-Ming, XIA Ming-Yu, SHI Wei, QIAN Ping-Ping.Adsorption and Decarbonylation Reaction of Furfural on Pt(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1916-1922
1183. ZHANG Ning, LI Wei-Zhong, CHEN Cong, ZUO Jian-Guo.Evaluation of the Application of Hydrogen Bonding Criteria to DMSO Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(09): 1891-1899
1184. SHI Qin, MEN Chun-Yan, LI Juan.Preparation and Electrochemical Capacitance Properties of Graphene Oxide/Polypyrrole Intercalation Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1691-1697
1185. TAO Sha, YU Li-Juan, WU De-Yin, TIAN Zhong-Qun.Raman Spectra of Amino Wagging Vibrational Modes in p-π-Conjugated Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1609-1617
1186. LIU Tian-Qing, SUN Wei, LI Xiang-Qin, SUN Xiang-Yu, AI Hong-Ru.Growth Modes of Condensates on Nanotextured Surfaces and Mechanism of Partially Wetted Droplet Formation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1762-1770
1187. LV Ling-Ling, WANG Xiao-Fang, ZHU Yuan-Cheng, LIU Xin-Wen, YUAN Kun, WANG Yong-Cheng.Spin-Orbit Coupling and Zero-Field Splitting in Dioxygen Activation by Non-Heme Iron(III)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1673-1680
1188. YANG Da-Wei, CHEN Chao, XIE Qing-Ji, YAO Shou-Zhuo.Comparison of Enzymatic Activities and Electroactivities of Adsorbed Glucose Oxidase on Several Nanomaterial-Modified Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1727-1734
1189. WU Jing-Ke, SHEN Xing-Hai, CHEN Qing-De.Electrochemical Behavior of the System of Uranium(VI) Extraction with CMPO-Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1705-1711
1190. WANG Shun-Kui, LI Zhi-Jie, XIAO Xue-Zhang, FAN Xiu-Lin, CHEN Zhi-Wen, LI Shou-Quan, GE Hong-Wei, CHEN Li-Xin.Influence of KH on Reversible Dehydriding Performance of Na-Al-H Complex Hydride[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1804-1808
1191. CHEN Peng-Peng, WANG Jing, ZHANG Chun-Li, HAO Yu-Wen, DU Hai-Ying.Preparation of Electrospun In2O3/CdO Composite and Its Formaldehyde-Sensing Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1827-1836
1192. DAI Xian-Feng, ZHEN Ming-Fu, XU Pan, SHI Jing-Jing, MA Cheng-Yu, QIAO Jin-Li.Electrochemical Behavior of Pyridine-Doped Carbon-Supported Co-Phthalocyanine (Py-CoPc/C) for Oxygen Reduction Reaction and Its Application to Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1753-1761
1193. ZHAO Tian-Tian, LIN Rui, ZHANG Lu, CAO Chui-Hui, MA Jian-Xin.Effects of Pt Content on the Catalytic Performance of Co@Pt/C Core-Shell Structured Electrocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1745-1752
1194. LIN Xue, YU Li-Li, Yan Li-Na, GUAN Qing-Feng, Yan Yong-Sheng, ZHAO Han.Controllable Synthesis and Photocatalytic Activity of Spherical, Flowerlike and Threadlike Bismuth Vanadates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1771-1777
1195. KANG Ya-Rong, CHEN Fu-Yi.Synthesis and Application of Ag-Cu Bimetallic Dendrites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1712-1718
1196. MENG Xiu-Xia, GONG Xun, YANG Nai-Tao, TAN Xiao-Yao, MA Zi-Feng.Preparation and Properties of Direct-Methane Solid Oxide Fuel Cell Based on a Graded Cu-CeO2-Ni-YSZ Composite Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1719-1726
1197. CHEN Zheng-Jun, JIANG Qing-Lin, HE Gu, HAN Bo, GUO Li.Multicomplex-Based Pharmacophore and QSAR of Aryl-Sulfamides as Pyruvate Kinase M2 Activators[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1793-1803
1198. YAO Xiao-Qiang, XU Xiang-Yu, LÜ Zhi, JIAO Kun, SONG Jia-Qing, LI Zhao-Fei, WANG Qian, YAN Li-Jun, HE Ming-Yuan.Synthesis of Plate Like Silicalite-1 with Controlled Thickness[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1809-1813
1199. CONG Yong, XUE Ying.Quantitative Structure-Activity Relationship Study of the Non-Nucleoside Inhibitors of HCV NS5B Polymerase by Machine Learning Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1639-1647
1200. YANG Zhi-Xiong, YANG Jin-Xin, LIU Qi, XIE Yu-Xing, XIONG Xiang, OUYANG Fang-Ping.Electronic Structure and Edge Modification of Armchair MoS2 Nanoribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1648-1654
1201. GE Zhen-Peng, SHI Yan-Chao, LI Xiao-Yi.Effects of Orthogonal Electric Field on Water Flux through a Carbon Nanotube[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1655-1660
1202. LI Le, HE Yun-Qiu, CHU Xiao-Fei, LI Yi-Ming, SUN Fang-Fang, HUANG He-Zhou.Hydrothermal Synthesis of Partially Reduced Graphene Oxide-K2Mn4O8 Nanocomposites as Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1681-1690
1203. WU Zhen-Wu, LIU Yang, WEI Shang-Jiang, HUANG Xun, ZHANG Dongyu, ZHOU Ming, CHEN Liwei, MA Chang-Qi, WANG Hua.Spectrum Response Enhancement of Organic Solar Cell Using a Poly(3-hexylthiophene) Photosensitizing Layer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1735-1744
1204. ZHANG Yu-Jiao, TANG Qian, CAO Hong-Yu, ZHENG Xue-Fang.Acid-Induced Unfolding Process of Myoglobin and Its Mutant under Macromolecular Crowding Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1785-1792
1205. MA Jing-Yuan, ZOU Yang, JIANG Zheng, HUANG Yu-Ying.Effect of the Ratio between Ionic Liquids [BMIM]Br and [BMIM][BF4] on the Charge Transfer of Br-[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1618-1622
1206. LU Jun-Ran, LI Yi, YU Ji-Hong, LU Ying.Predicting Hypothetical Zeolite Frameworks Using Program FraGen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1661-1665
1207. SHANG Yang, CHEN Yang, SHI Zhan-Bin, ZHANG Dong-Feng, GUO Lin.Synthesis and Visible Light Photocatalytic Activities of Au/Cu2O Heterogeneous Nanospheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1819-1826
1208. HU Rong-Zu, ZHAO Feng-Qi, GAO Hong-Xu, YAO Er-Gang, ZHANG Hai, WANG Yao, Chang Xiang-Yu, ZHAO Hong-An.Method to Determine the Kinetic Parameters of the Autocatalytic Decomposition Reaction and Critical Rate of Temperature Rise of Thermal Explosion of Energetic Materials from DSC Curves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1623-1631
1209. MA Kai-Guo, FANG Tan, BAI Jin-Yi, GUO Hai-Qing.Effects of Derivatives of 3-Mercaptoisobutyric Acid on the Aqueous Synthesis of CdTe Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1814-1818
1210. LI Bo, LÜ Gong Xuan.Highly Active and Stable Catalyst for Visible Light Hydrogen Production Based on Oxidative Quenching of Eosin Y[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1778-1784
1211. LV Yong-Gang, LI Zhi-Jun, WU Li-Zhu, WANG Peng, FU Li-Min, ZHANG Jian-Ping.Application of Time-Resolved Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Technique on the Study of Photocatalytic Hydrogen Production Kinetics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1632-1638
1212. TANG Hao, YAN Yong-De, ZHANG Mi-Lin, XUE Yun, ZHANG Zhi-Jian, DU Wei-Chao, HE Hui.Electrochemistry of MgCl2 in LiCl-KCl Eutectic Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1698-1704
1213. SUN Chao, YAN Liu-Ming, YUE Bao-Hua.Improvement of Surface Structure and Enhancement of Conductivity of LiFePO4 Surface by Graphene and Graphene-Like B-C-N Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(08): 1666-1672
1214. WANG Yang, YAN Jia-Wei, ZHU Zai-Wen, ZHAO Xue-Qin, ZHONG Yun-Xing, MAO Bing-Wei.Preparation of Freestanding Bilayer Lipid Membranes and the Effect of Temperature on Their Mechanical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1588-1594
1215. WU Hong-Ying, WANG Huan-Wen.Synthesis and Characterization of NiCo2O4 Nanoflower/Activated Carbon Fiber Composite and Its Supercapacitor Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1501-1506
1216. LI Jing, ZHANG Mei-Yi, PAN Gang, CHEN Hao.Influence of Adsorption Mode on Metastable-Equilibrium Adsorption of As(V) on TiO2 Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1541-1549
1217. JIANG He-Yan, WU Zhi-Feng, CHEN Hua.Asymmetric Hydrogenation of Aromatic Ketones Catalyzed by Cinchona-Modified Ir/SiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1572-1581
1218. ZHOU Dan-Hong, LI Miao-Miao, CUI Li-Li.Photophysical Properties and Photoinduced Electron Transfer Mechanism in a Near-IR Fluorescent Probe for Monitoring Peroxynitrite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1453-1460
1219. XIE Dan-Hua, ZHAO Jian-Xi, LIU Lin, YOU Yi, WEI Xi-Lian.A Highly Viscoelastic Anionic Wormlike Micellar System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1534-1540
1220. ZHANG Xin-Zhuang, XIAO Wei, XU Xiao-Jie, WANG Zhen-Zhong, CAO Ling, SUN Lan.Study on Mechanism of the Reduning Injection on the Influenza Virus Using Network Pharmacology Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1415-1420
1221. YUAN Bing-Kai, CHEN Peng-Cheng, ZHANG Jun, CHENG Zhi-Hai, WANG Chen, QIU Xiao-Hui.Research Progress in Atomic Resolution Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1370-1384
1222. WEI Mei-Ju, JIA De-Qiang, CHEN Fei-Wu.Geometric Structures, Excitation Energies and Dipole Moments of the Ground and Excited States of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1441-1452
1223. XIE Hu-Jun, MOU Wang-Shu, LIN Fu-Rong, XU Jie-Hui, LEI Qun-Fang, FANG Wen-Jun.Radical Scavenging Activity of Myricetin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1421-1432
1224. CAO Yan-Bing, LUO Liang, DU Ke, PENG Zhong-Dong, HU Guo-Rong, JIANG Feng.Synthesis and Electrochemical Properties of LiFe1-xNbxPO4/C Composite Cathode Material by Two-Step Synthesis Route[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1507-1514
1225. SUN Xiao-Ran, LI Guang-Yue, XIA Ding-Guo, ZHANG Li-Mei, LI Fan.Oxygen-Reduction Reaction of Pyromellitimide-Bridged Polyphthalocyanine Fe(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1461-1466
1226. ZHOU Yang, LIU Wei-Ming, HU Xian-Chao, CHU You-Qun, MA Chun-An.Nano-WO3 Composite Materials as Electro-Catalyst for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1487-1493
1227. YAO Tong, ZHONG Bei-Jing.Small-Scale Chemical Kinetic Mechanism Models for Pyrolysis of n-Decane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1385-1395
1228. GUO Li-Mei KUANG Yuan-Jiang YANG Xiao-Dan YU Yan-Long YAO Jiang-Hong CAO Ya-An.Investigation on Photocatalytic Reduction of CO2into CH4 Using SrB2O4/SrCO3Composite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1558-1565
1229. WANG Wen-Qing, SHEN Xin-Chun ZHANG Yu-Feng GONG Yan.Emergent Paramagnetism in D- and L-Alanine Crystals: Spin-Orbital Separation in Quasi-One-Dimensional N+H…O? Bonds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1396-1400
1230. WANG Xiang, LI Ren-Gui, XU Qian, HAN Hong-Xian, LI Can.Roles of (001) and (101) Facets of Anatase TiO2 in Photocatalytic Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1566-1571
1231. ZHU Qi-Rong, LI Hui-Qin, LI Ning, CHAI Jing, GAO Run-Gang, LIANG Qi.Nanotribological and Wear Properties of Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1582-1587
1232. ZHAO Shun-Sheng, ZHANG Zhao, SHI Guo-Xiang, FENG Wei-Xu, LÜ Xing-Qiang, LIU Xiang-Rong.Heterobinuclear Zn-Eu or Zn-Tb Complexes Formed from Benzimidazole Derivatives and Metal Salts: Synthesis, Structures and Photophysical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1408-1414
1233. YU Zhan-Jiang, CHEN Yong-Qiang, YANG Xiao-Da.Effective Adsorption of Functional Biological Macromolecules on Stainless Steel Surface with Micro/Nanoporous Texture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1595-1602
1234. PENG Jin-Ping, ZHANG Dong-Dong, GUAN Li, ZHANG Hui, ZHANG Zhong, QIU Xiao-Hui.An Electrostatic Force Microscopy Investigation of the Dynamic Properties of Microscopic Interface in Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1603-1608
1235. CHENG Hai-Long, XU Jing-Mei, WANG Zhe, REN Chun-Li, BAI Hong-Wei, ZHAO Cheng-Ji, ZHANG Hui-Xuan.Sulfonated Poly(aryl ether ketone) on Side Chain/Sulfonated Poly(vinyl alcohol) Composite Proton Exchange Membrane for Direct Methanol Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1515-1523
1236. LI Ling-Ling, Janik J. Michael, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Reaction Mechanism of Toluene Methylation with Dimethyl Carbonate or Methanol Catalyzed by H-ZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1467-1478
1237. QIAN Jia-Sheng, LIU Ming-Xian, GAN Li-Hua, LÜ Yao-Kang, CHEN Ling-Yan, YE Rui-Jie, CHEN Long-Wu.Synthesis and Electrochemical Performance of Microporous Carbon Using a Zinc(II)-Organic Coordination Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1494-1500
1238. NIE Jing, LU Zhang-Hui, YAO Jun, GUI Tian, CHEN Xiang-Shu.Structural, Electronic and Magnetic Properties of TinO2 and TinO2- (n=1-10) Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1433-1440
1239. XIA Juan, SONG Le-Xin, DANG Zheng, SHAO Zhi-Cheng.Polyethylene Glycol/Fe3O4 Nanoparticle Composite Materials: Structure, Physical Properties and Application[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1524-1533
1240. LOU Peng-Xiao, WANG Yu-Jie, BAI Guang-Yue, FAN Chao-Ying, Wang Yi-Lin.Direct Evidence for the Energy of Weak Interactions between Surfactant Molecules Using High Sensitivity Isothermal Titration Calorimetry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1401-1407
1241. SHI Lin, YU Tie, WANG Xin-Quan, WANG Jun, SHEN Mei-Qing.Properties and Roles of Adsorbed NH3 and NOx over Cu/SAPO-34 Zeolite Catalyst in NH3-SCR Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1550-1557
1242. WANG Yang, SHAO Xiang, WANG Bing.Preparation, Characterization and Photocatalytic Activity of Cr-Doped Rutile TiO2(110) Single Crystal Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(07): 1363-1369
1243. LI Bin WANG Hong DING Fu-Chen LI Cui-Qing SONG Yong-Ji KE Ming REN Cui-Tao.Effects of Preparation Methods on the Catalytic Performance of Selective Catalytic Reduction of NO with CH4 over Co-MOR Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1289-1296
1244. ZHAO Lei, WAN Shi-Gang, CHEN Cheng-Dong, LIN Yi-Ji, FANG Xue-Ming, ZHANG Hui.Mirror Symmetry Breaking and Absolute Configuration Correlations of Fe(III) Complexes with Achiral Substituted o-Iminobenzosemiquinonato Ligands[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1183-1191
1245. FENG Xing-Xing, XIE Jing, HU Geng-Shen, JIA Ai-Ping, XIE Guan-Qun, LUO Meng-Fei.Preparation of Pentaethylenehexamine-Functionalized Mesocellular Silica Foams and Their Application for CO2 Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1266-1272
1246. ZHANG Jin-Gui, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, SHEN Kui, WANG Tong, HUANG Xiao-Fan, WEI Fei.Influence of Catalyst Acidity on Dealkylation, Isomerization and Alkylation in MTA Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1281-1288
1247. LIN Pei-Bin, YANG Yu, CHEN Wei, GAO Han-Yang, CHEN Xiao-Ping, YUAN Jian, SHANGGUAN Wen-Feng.Hydrothermal Synthesis and Activity of NiS-PdS/CdS Catalysts for Photocatalytic Hydrogen Evolution under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1313-1318
1248. YAO Wen-Zhi, YAO Jian-Bin, LI Xin-Bao, LI Si-Dian.B2Au20/-/2-: Multiple Boron-Boron Bonds in Diboron Aurides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1219-1224
1249. WANG Chang-Sheng, LIU Peng, YU Nan.Site-Preference of Uracil and Thymine Hydrogen Bonding to Quercetin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1173-1182
1250. SUN Sang-Dun, MI Si-Qi, YOU Jing, YU Ji-Liang, HU Song-Qing, LIU Xin-Yong.HQSAR Study and Molecular Design of Benzimidazole Derivatives as Corrosion Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1192-1200
1251. CHEN Chen, CHU Yan-Qiu, DAI Xin-Hua, FANG Xiang, DING Chuan-Fan.Investigation of the Non-Covalent Interactions between Fragment Peptides of Bradykinin by Mass Spectrometry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1336-1343
1252. HUANG Yan, HUANG Xiao, XU Xuan.Effects of Electric Field on the Structures of Metal String Complexes M3(dpa)4Cl2 (M=Co, Rh, Ir; dpa=dipyridylamide)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1225-1232
1253. ZHANG Peng, ZHAO Lu Song, YAO Jiang Hong, CAO Ya An.Structure, Characterization and Photocatalytic Properties of TiO2 Doped with Different Content of Sn4+ Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1305-1312
1254. ZHANG Xiao-Tong, YU Wen-Guang, QIN Yu-Cai, DONG Shi-Wei, PEI Ting-Ting, WANG Lin, SONG Li-Juan.Influence of Surface Acidity of Y Zeolites on the Adsorption of Organic Molecules by In situ Fourier Transform Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1273-1280
1255. ZHENG Dong, ZHANG Yun-Peng, ZHONG Bei-Jing.Chemical Kinetic Model for Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Formation during Gasoline Surrogate Fuel Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1154-1160
1256. CHEN Mei-Ling, WANG Li-Xiang, CHEN Shan-Shan, LIU Xiao-Ya.Surface Hydrophilicity of Spherical Micelle from Self-Assembly of Random Copolymer: A Dissipative Particle Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1201-1208
1257. WU Hong-Bin, ZHANG Ying, YUAN Cong-Li, WEI Xiao-Pei, YIN Jin-Ling, WANG Gui-Ling, CAO Dian-Xue, ZHANG Yi-Ming, YANG Bao-Feng, SHE Pei-liang.Synthesis and Electrochemical Performance of Li4Ti5O12/CMK-3 Nanocomposite Negative Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1247-1252
1258. YANG Han-Pei, ZHANG Ying-Chao, FU Xiao-Fei, SONG Shuang-Shuang, WU Jun-Ming.Surface Modification of CNTs and Improved Photocatalytic Activity of TiO2-CNTs Heterojunction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1327-1335
1259. ZHANG Li, CHEN Lang, WANG Chen, WU Jun-Ying.Molecular Dynamics Study of the Effect of H2O on the Thermal Decomposition of α Phase CL-20[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1145-1153
1260. ZHAI Xue-Ru, LIU Teng, XU Gui-Ying, TAN Guo-Rong, Lü Xin, ZHANG Jian.Aggregation Behavior of Branched Block Polyethers at Interface and Their Demulsification for Crude Oil Emulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1253-1259
1261. GUO Xu-Dong, Ma Bei-Bei, WANG Li-Duo, GAO Rui, DONG Hao-Peng, QIU Yong.Electron Injection and Photovoltaic Properties in CdSe/ZnS Quantum Dot Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1240-1246
1262. ZHOU Hong-Wei, MI Li, LIU Li-Xia, XU Sheng-hua, SUN Zhi-Wei.Experimental Measurements of the Surface Effective Charge of Colloidal Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1260-1265
1263. LONG Mei, CONG Ye, LI Xuan-Ke, CUI Zheng-Wei, DONG Zhi-Jun, YUAN Guan-Ming.Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Activity of Partially Reduced Graphene Oxide/TiO2 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1344-1350
1264. YANG Ting-Ting, XU Hui-Xia, WANG Hua, MIAO Yan-Qin, DU Xiao-Gang, JING Shu, XU Bing-She.Synthesis and Photoelectric Properties of a New Phosphorescent Host Material Based on Carbazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1351-1356
1265. ZHANG Xiao-Hua, ZHONG Jin-Di, YU Ya-Ming, ZHANG Yun-Song, LIU Bo, CHEN Jin-Hua.Well-Dispersed Platinum Nanoparticles Supported on Nitrogen-Doped Hollow Carbon Microspheres for Oxygen-Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1297-1304
1266. HUANG Hai-Feng, JIA Jian-Ming, LU Han-Feng, ZHANG Hong-Hua, PAN Lie-Qun.Effect of Designed Zr/Ti Molar Ratio on the Photocatalytic Activity of Sr-Zr-Ti Mixed Oxide Catalysts under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1319-1326
1267. ZHAO Pei-Zhu, LI Lin-Yan, XU Sheng-Ming, ZHANG Qin.Synthesis and Structural Transformations of (Gd1-xCex)2Zr2O7+x: An Analogue for Pu Immobilization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1168-1172
1268. LI Jian-Chang, WU Jun-Zhi, ZHOU Cheng, GONG Xing.Latest Studies on Metal-Molecule-Metal Junctions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1123-1144
1269. CAO Jia, WANG Wen-Liang, GAO Lou-Jun, FU Feng.Mechanism and Thermodynamic Properties of CH3SO3 Decomposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1161-1167
1270. LIN Yue-Xia, WANG Hong-Yan, GAO Si-Min, WU Ying-Xi, LI Ru-Hu.Double-Proton-Transfer Reaction in Guanine-Cytosine Base Pair Embedded in B-Form DNA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1233-1239
1271. TIAN Wen-Yu, LIU Xiao-Yu, LI Chun, WANG Lu-Hua, ZHENG Zhong, LIU Chun-Li.Comparison of the Poisson-Boltzmann and Donnan Models for Calculating the Ion Equilibrium between Compacted Bentonite Porewater and External Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(06): 1209-1218
1272. WANG Qiang, HUANG Li-Ping, YU Hong-Tao, QUAN Xie, CHEN Guo-Hua.Recent Developments of Graphene Electrodes in Bioelectrochemical Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 889-896
1273. LI Na, CHEN Qiu-Yan, LUO Meng-Fei, LU Ji-Qing.Kinetics Study of CO Oxidation Reaction over Pt/TiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1055-1062
1274. CHEN Hong-Li, DING Jian, WANG Yi-Meng.Synthesis of Hierarchical MgO-Containing Silicalite-1 Zeolites with High Hydrothermal Stability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1035-1040
1275. LIU Li, JIANG Wei, YANG Xi-Wen, CHEN Bin-Hua, WU Shi-Xi, LI Feng-Sheng.Facile Fabrication of Novel Magnetic and Fluorescent Fe3O4-CdSe Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1088-1096
1276. XU Yong, JIANG Pei-Wen, LI Quan-Xin.Carbon Nanofibers-Supported Ni Catalyst for Hydrogen Production from Bio-Oil through Low-Temperature Reforming[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1041-1047
1277. CAI Feng, LIU Wei, FAN Xue-Hua, ZHANG Jing, LU Min-Xu.Electrochemical Corrosion Behavior of X70 Pipeline Steel in Turbulence Zone under Jet Impingement at High Temperature and High Pressure CO2 Environment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1003-1012
1278. ZHONG Bei-Jing, XIONG Peng-Fei, YANG Fan, YU Ya-Wei.Thermal and Chemical Effects of Hydrogen in Catalytic Ignition of n-Butane/Air Mixture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 897-902
1279. DENG Xu-Li, ZHAO Dong-Mei, DING Zuo-Long, MA Gui-Lin.Dense 5%Al3+-Doped SnP2O7-SnO2 Composite Ceramic for Application in Intermediate Temperature Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 953-958
1280. PEI Qi-Fei, HUA Yi-Xin, XU Cun-Ying, ZHANG Qi-Bo, LI Yan, RU Juan-Jian, GONG Kai.Dissolution Process of an Aluminum Anode in Acidic AlCl3-BMIC Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 946-952
1281. HANG Li-Hua, CHEN Shan-Hu, ZHANG Qiu-Li, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Influence of Composition of Ageing System on Performance of Ce0.65Zr0.35O2 Oxygen Storage Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1097-1106
1282. WANG Juan-Qin, BAI Hui-Yu, YI Cheng-Lin, LIU Na, LIU Xiao-Ya.Self-Assembled HA/PDM Particles and Emulsification Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1028-1034
1283. LI Ming-Juan, LIU Ming-Xia, ZHENG Xu-Ming.A-Band Structural Dynamics of 1-Methylthymine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 903-910
1284. LUO Qian-Qian, ZHOU Shi-Dong, REN Yuan, Li Niu, HUANG Zhi-Peng, GUAN Nai-Jia, XIANG Shou-He.Phenomenon of Structural Transformation of Ethylenediamine- Oriented Synthesis of Microporous Cobalt Phosphate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 911-919
1285. LIU Nian-Ping, SHEN Jun, GUAN Da-Yong, LIU Dong, ZHOU Xiao-Wei, LI Ya-Jie.Effect of Carbon Aerogel Activation on Electrode Lithium Insertion Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 966-972
1286. OUYANG Mi, FU Zhi-Yan, Lü Xiao-Jing, CHEN Huan-Le, HU Bin, XIA Xu-Feng, ZHANG Cheng.Enhanced Film-Forming and Electrochromic Properties by Incorporating Bithiophene into Triphenylamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 996-1002
1287. XU Ying-Hua, MA Hong-Xing, CAI Qian-Qian, ZHU Ying-Hong, MA Chun-An.Dechlorination of Benzenyltrichloride in CH3CN Solvent at a Silver Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 973-980
1288. ZHOU He-Gen, WEN Xing-Wei, FANG Zhen-Xing, Li Yi, DING Kai-Ning, HUANG Xin, ZHANG Yong-Fan.Electronic Structures and Optical Properties of AgGa(S1-xSex)2 Solid Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 920-928
1289. SUN Hong-Yan, ZHAO Lian-Hua, Yu Feng-Chun.Preparation and Characterization of Pt-Ir-SnO2/C Anode Catalyst for Direct Ethanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 959-965
1290. YAN Wei-Ping, WANG De-Jun, CHEN Li-Ping, LU Yong-Chun, XIE Teng-Feng, LIN Yan-Hong.Properties and Photoelectrocatalytic Activity of In2O3-Sensitized ZnO Nanorod Array[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1021-1027
1291. GUO Lei, HU Ge, FENG Wen-Jiang, ZHANG Sheng-Tao.Structural, Elastic, Electronic and Optical Properties of Zinc-Blende MTe (M=Zn/Mg)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 929-936
1292. CHEN Yong-Dong, WANG Lei, GUAN Xiao-Xu, LIU Yong-Bing, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Catalytic Oxidation of Soluble Organic Fraction in Diesel Exhausts Using Composite Oxides (CeO2)x(La-Al2O3)1-x[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1048-1054
1293. WANG Sen-Lin, WANG Li-Pin, ZHANG Zhen-Hong.Preparation and Oxygen Evolution Reaction Performance of Ni/NiCo2O4 Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 981-988
1294. YAO Fang-Fang, WU Bao-Shan, ZHOU Li-Ping, GAO Jun-Hu, LI Ying, LI Yong-Wang.Effect of Alcohol Addition on Fischer-Tropsch Synthesis over Cobalt-Based Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1063-1072
1295. LI Lu, LI Yi, GUO Xin, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Adsorption and Dissociation of Water on HfO2(111) and (110) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 937-945
1296. NA Yin-Na, LIU Min, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Effect of Water on Biphenyl Methylation over Modified HZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1073-1079
1297. ZHANG Bing-Bing, ZHAO Cong, WANG Xue-Song, HE Lei, DU Wei-Hong.Effects of 4-Hydroxyproline Stereochemistry on α-Conotoxin Solution Conformation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1080-1087
1298. TANG Lin, MA Xiao-Yan,, SONG Ying, ZHOU Dong.Ordered Porous Films Prepared by the Breath Figure Method Based on Polystyrene-b-polyacrylonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1107-1114
1299. CUI Ying, KUANG Yin-Jie, ZHANG Xiao-Hua, LIU Bo, CHEN Jin-Hua.Spontaneous Deposition of Pt Nanoparticles on Poly(diallyldimethylammonium chloride)/Carbon Nanotube Hybrids and Their Electrocatalytic Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 989-995
1300. YANG Bin, WU Hui, HU Song-Wei, LÜ Hui-Ling, SONG Ye, ZHU Xu-Fei.Fabrication and Performance of Electrolytic-Electrochemical Hybrid Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(05): 1013-1020
1301. BAI Shu, LI Hao, ZHANG Lin.Standing Orientation of Lysozymes Induced by Electrostatically Repulsive Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 849-857
1302. SUN Wei-Qi, ZHANG Ji-Long, ZHENG Qing-Chuan, SUN Zhi-Wei, ZHANG Hong-Xing.Molecular Dynamics Simulations of the Unbinding of Phenylsulfonamide from Carbonic Anhydrase II[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 843-848
1303. XU Jing, ZHU Yong-Fa.Elimination of Bisphenol A from Water via Graphene Oxide Adsorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 829-836
1304. LI Jin-Bing, JIANG Zhi-Quan, HUANG Wei-Xin .Adsorption and Decomposition of NO2 on Ag/Pt(110) Bimetallic Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 837-842
1305. LI Song, CHEN Shan-Jun, ZHU De-Sheng, WEI Jian-Jun.Structure and Potential Energy Function of ClF- Molecular Ion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 737-744
1306. SONG Fenhong, LIU Chao, ZHOU Xuan.Molecular Dynamics Simulation of Heterogeneous Nucleation of Argon Vapor onto a Spherical Solid Particle[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 715-722
1307. YUAN Rui, LI Ying, FANG Hong-Bo, WANG Wei.Relationship between Molecular Configuration and Phase Behavior of Partially Hydrolyzed Hydrophobically Modified Polyacrylamide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 706-714
1308. NING Hui, HOU Min-Qiang, MEI Qing-Qing, YANG De-Zhong, HAN Bu-Xing.Phase Behaviors of 1-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluorophosphate+Water+Alcohol Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 678-682
1309. ZHAO Jian, ZHOU Wei, XU Jun-Ke, MA Jian-Xin.Effect of Pretreatment Routes on the Performance and Structure of Ni-Co Bimetallic Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 806-812
1310. HU Ren-Zhi, XIE Pin-Hua, ZHANG Qun, SI Fu-Qi, CHEN Yang.Temperature Dependence of C2(X1Σg+) in Reactions with Unsaturated Hydrocarbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 683-688
1311. HE Peng, GAO Xiang-Dong, WU Li-Bin, JIANG Zheng-Wu, WANG Cai-Lu, LI Xiao-Min.Porous ZnO Sheets Transformed from Zinc Sulfate Hydroxide Hydrate and Their Photoluminescence Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 874-880
1312. YING Xiao, LI Hong-Gang, LIU Hai-Yang, WANG Hui, JI Liang-Nian.Optically Active Sum Frequency Generation of Amino Acid Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 731-736
1313. WANG Chen, WEI Zi-Zhang, LÜ Yong-Kang, XING Bin, WANG Gui-Chang.Theoretical Investigation of Structure-Sensitivity of Styrene Epoxidation on Ag(111) and Ag(110) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 723-730
1314. HAO Min-Min, LI Chen, YU Min, ZHANG Ying.Synthesis and Catalytic Activity of Silver Nanoparticles Immobilized onto Composite Microspheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 785-791
1315. DENG Jie, TAO Jie, WU Tao, TAO Hai-Jun.Growth Mechanism and Characterization of Flexible TiO2 Nanowhisker Films Hydrothermally Synthesized in Dilute Alkaline Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 858-866
1316. CAI Hong-Min, REN Su-Zhen, WANG Meng, JIA Cui-Ying.Preparation and Properties of Monodisperse SnO2 Hollow Micro/Nano Spheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 881-888
1317. CHEN Ao-Ang, XU Xiang-Sheng, HUA Yan-Xiang, GU Hui-Zi, YAN Xin-Huan.Fe3O4 Modified Alumina Supported Ruthenium Catalyst for Novel In-situ Liquid Phase Catalytic Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 799-805
1318. ZHOU Hao, MAO Jia, WANG Bi-Yao, ZHU Quan, WANG Jian-Li, LI Xiang-Yuan.Pyrolysis of n-Decane and Dimethylbenzene under Supercritical Pressure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 689-694
1319. TANG Peng, XIAO Jian-Jian, ZHENG Chao, WANG Shi, CHEN Run-Feng.Graphene-Like Molybdenum Disulfide and Its Application in Optoelectronic Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 667-677
1320. LI Ling-Ling, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-WenP.Isomerization Mechanismof Xylene Catalyzed by H-ZSM-5 Molecular Sieve[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 754-762
1321. CUI Li-Li, ZHOU Dan-Hong, LI Miao-Miao.Photophysical Properties of a Red-Shift Cu(II) Ratiometric Fluorescent Chemosensor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 745-753
1322. XIONG Li-Long, XU You-Long, TAO Tao.Synthesis and Electrochemical Characterization of Ge4+, Sn4+ Doped Spinel LiMn2O4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 763-769
1323. WANG Yan-Jun, JIA Li-Hui, WANG Bing-Wu.Synthesis, Structure and Magnetic Properties of Iron(II) Sulfate Containing Hydrazine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 701-705
1324. SHI Ji-Pei, ZHAO Juan, YANG Fan, WANG Jian-Ping.Femtosecond Two-Dimensional Infrared Spectroscopy of N-Ethypropionamide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 695-700
1325. LI Shang, WANG Jia-Tang, CHEN Rui-Xin, ZHAO Wei, QIAN Liu, PAN Mu.Catalytic Performance of Heat-Treated Fe-Melamine/C and Fe-g-C3N4/C Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 792-798
1326. ZHANG Zhe, LU Dan-Feng, QI Zhi-Mei.Surface Plasmon Resonance Sensing Properties of Nanoporous Gold Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 867-873
1327. LIU Qin, KANG Zhi-Xin, FANG Gang.Preparation and Properties of Polymeric Nano Composite Filmon Surface of Sintered NdFeB Permanent Magnet[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 821-828
1328. ZHAO Feng-Qi, ZHANG Heng, AN Ting, ZHANG Xiao-Hong, YI Jian-Hua, XU Si-Yu, WANG Ying-Lei.Preparation, Characterization and Combustion Catalytic Action of Bismuth/Zirconium Gallate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 777-784
1329. YANG Zi-Rong, HAN Yu-Qi, WANG Fang, LIU Qian, ZHANG Yang, MIN Shi- Xiong.Significantly Improved Visible Light Photocatalytic Activity of γ-Bi2MoO6 by Surface Modification with Cu2O Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 813-820
1330. ZHANG Po, HUANG Ming, CHU Wei, LUO Shi-Zhong, LI Tong.Effect of Silver Content on Catalytic Performances of SiO2-Supported Silver Tungstophoric Acid for the Synthesis of Polytetrahydrofuran[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(04): 770-776
1331. LIU Liang-Hong, ZHANG Peng-Fei, HUANG Ying.Molecular Acidity of Singly and Doubly Substituted Phenols: Predictions from Density Functional Reactivity Theory and Hammett Constants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 508-515
1332. CUI Zhen-Peng, WANG Shuo-Jue, AO Yin-Yong, PENG Jing, LI Jiu-Qiang, ZHAI Mao-Lin.Study of γ Radiation-Induced Colored Products on [Cnmim][NTf2] Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 619-624
1333. KONG Xiang-Lei.Size Effect on the Signal Intensity Difference between Odd- and Even-Numbered Phosphorus Cluster Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 486-490
1334. LIU Yong-Li, LIU Huan, LI Wei, ZHAO Qian, QI Yang.Effect of Substrate Temperature on the Growth and Microstructure of ZnO Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 631-638
1335. HONG Zhou-Qin, LI Jin-Xia, ZHANG Fang, ZHOU Li-Hui.Synthesis of Magnetically Graphitic Mesoporous Carbon from Hard Templates and Its Application in the Adsorption Treatment of Traditional Chinese Medicine Wastewater[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 590-596
1336. ZHU Jun, YU Xue-Chao, WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, HU Lin-Hua, FANG Xiao-Dong, DAI Song-Yuan.Application of Cu2S Counter Electrode in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 533-538
1337. BAO Shi-Long, CHEN Wang-Hua, CHEN Li-Ping, GAO Hai-Su, LÜ Jia-Yu.Identification and Thermokinetics of Autocatalytic Exothermic Decomposition of 2,4-Dinitrotoluene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 479-485
1338. CUI Xiao-Yan, HAN Shu-Hua, SUN Yuan-Yuan, WANG Sha-Sha, QIU Xiao-Yong, GAO Meng.Synthesis and Optical Properties of Organic-Inorganic Hybrid Mesoporous Materials with Naphthalene Bridging Groups[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 639-645
1339. LIU Ying, TONG Wen-Chao, YANG Li, ZHANG Tong-Lai, FENG Chang-Gen.Solution Heat of Potassium Styphnate and Caesium Styphnate in Water and DMF at 298.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 467-472
1340. LI Feng-Li, GUO Li, XIAN Hui, MENG Ming, LI Zhi-Jun, BAO Jun, LI Xin-Gang.NOx Storage Performance of Alkaline Earth-Doped Perovskite-Type BaFeO3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 605-611
1341. GUO Xing-Zhong, LI Wen-Yan, ZHU Yang, NAKANISHI Kazuki, KANAMORI Kazuyoshi, YANG Hui.Macroporous SiO2 Monoliths Prepared via Sol-Gel Process Accompanied by Phase Separation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 646-652
1342. LIU Su-Qin, DAI Gao-Peng, LIANG Ying, LIU Hua-Jun, LIANG Gui-Jie.Fabrication and Visible-Light Photocatalytic Activity of In situ Carbon and Nitrogen Co-Doped TiO2 Hollow Sphere[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 585-589
1343. YANG Gui-Jun, WANG Shen-Rui, ZHANG Yong-Chang, WANG Gang, CHEN Hui-Yuan, NAN Hui, LIN Hong.Effect of pH Values on Performance of Trollius Chinensis Pigment Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 539-545
1344. CHANG Da-Lei, LI Xiao-Song, ZHAO Tian-Liang, ZHU Ai-Min.Diagnosis of Emission Spectra on Chemical Vapor Deposition of TiO2 System with Atmospheric-Pressure Radio Frequency Plasma[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 625-630
1345. TANG Zi-Long, LI Dong-Mei, CHENG Jing-Wei, JIANG Jie-Ru.Preparation and Fluorescence Properties of Aqueous Soluble Thiourea Modified ZnSe:Cu Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 653-659
1346. WANG Wen-Qing, GONG Yan, SHEN Xin-Chun, ZHANG Yu-Feng.Experimental Test of“Parity-Time Asymmetry”in Electron Spin-Flip Raman Scattering of the N+H…O Hydrogen Bond in Chiral Alanine Crystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 473-478
1347. TANG Jing, PANG Wen-Hui, Ren He, CHEN Qiao-Lan, SONG Zi-Wang, LIN Jian-Hang.Rapid Transfer of Au Nanoparticle Pattern onto ITO Substrate Using Microcontact Printing Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 612-618
1348. PAN Hui, ZHAO Tian, ZHANG Yu-Dong, ZHANG Zhi-Jun.Preparation, Characterization and Properties of Titania/Graphite Oxide Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 660-666
1349. YUAN Zai-Wu, YUAN Jing, LÜ Xin, ZHANG Jian, XU Gui-Ying.Research Progress on the Interactions between Polysaccharides and Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 449-459
1350. LIU Dan-Dan, XU Zhi-Cheng, ZHAO Qun, ZHANG Lei, ZHANG Lu, ZHAO Sui.Adsorption Behavior of Cationic and Zwitterionic Surfactants on Poly(methyl methacrylate)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 569-575
1351. LIN Jian, CAI Fan, ZHANG Guo-Yu, YANG Le-Fu, YANG Jin-Yu, FANG Wei-Ping.Preparation of Morphology-Tuned γ-MnO2 and Catalytic Performance for the Liquid-Phase Oxidation of Toluene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 597-604
1352. WANG Zhi-Ming, HAN Na, YUAN Zhe-Ming, WU Zhao-Hua.Feature Selection for High-Dimensional Data Based on Ridge Regression and SVM and Its Application in Peptide QSAR Modeling[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 498-507
1353. ZHU Yan-Yan, LIU Yan-Fang, LÜ Yan-Hui, WANG Hua, LING Qiang, ZHU Yong-Fa.Reflux Preparation and Photocatalytic Performance of Bismuth Phosphate Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 576-584
1354. SHAO Zhi-Cheng, SONG Le-Xin, TENG Yue, DANG Zheng, XIA Juan.Increased Water Solubility of Molybdenum Trioxide Induced by β-Cyclodextrin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 460-466
1355. HU Jun, SHI Wei, NI Zhe-Ming, LIU Jiao, XUE Ji-Long.Influence of Interlayer Anion on Supermolecular Interaction in Quaternary Hydrotalcites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 491-497
1356. XU Gui-Yin, DING Bing, NIE Ping, LUO Hong-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation and Electrochemical Performance of Carbon Nanotubes/ Graphene Oxide/Sulfur Complex Cathode Material[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 546-552
1357. CHEN Qiu-Xiang, ZHANG Jie-Jing, WANG Yu-Xin.Micro-Modelling of PEMFC Taking Account of Gaseous and Liquid Water inside the Catalyst Layer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 559-568
1358. WANG Hai, XU Xue-Qing, SHI Ji-Fu, XU Gang.Application of Ionic Liquids with Carboxyl and Aromatic Ring Conjugated Anions in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 525-532
1359. WANG Sha-Sha, LU Shan, SU Jia, GUO Zheng-Kai, LI Xue-Min, ZHANG Xue-Hua, HE Sheng-Tai, HE Tao.Influences of Polymerization Time on Structure and Properties of Polyaniline Counter Electrodes in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 516-524
1360. YE Yong-Wei, WANG Xi, ZHENG Wan-Fang, LI Mei-Chao, MA Chun-An.Electrooxidation Reaction of 3-Bromobenzoic Acid on Pt Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(03): 553-558
1361. WU Yong-Quan, SHEN Tong, LU Xiu-Ming, ZHANG Ning, LAI Li-Shan, GAO Shuai.Solidification of Liquid Fe with Embedded Homogeneous Solid Fe Nanoparticles from Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 245-249
1362. MENG Zhong-Hua, YANG Peng, ZHOU Ren-Xian.Influence of Ce/Cr Ratio on 2-CrOx Mixed Oxide Catalysts for the Catalytic Oxidation of 1,2-Dichloroethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 391-396
1363. YANG Ji-Liang, ZHOU Jian-Bin.Adsorption of Nicotine from Aqueous Solution by Activated Carbons Prepared from Chinese Fir Sawdust[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 377-384
1364. GAN Yong-Ping, QIN Huai-Peng, HUANG Hui, TAO Xin-Yong, FANG Jun-Wu, ZHANG Wen-Kui.Preparation and Photocatalytic Activity of Rutile TiO2-Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 403-410
1365. ZOU Hui, NI Xiang, PENG Sheng-Lin, OUYANG Jun, CHEN Yu, OUYANG Fang-Ping.First-Principles Study of Graphene-Based Biomolecular Sensor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 250-254
1366. DING Peng, XU You-Long, SUN Xiao-Fei.Synthesis and Performance of Nano MnO as an Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 293-297
1367. WANG Feng, YAN Shu-Jun, YONG Xiao-Jing, LUO Chun-Tao, ZHANG Qing, WEN Peng-Yu, GONG Yan-Jun, DOU Tao.Effects of Na+ in Dilution Steam and Coke Deposition on Catalytic Performance of Methanol-to-Propylene Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 358-364
1368. WANG Qing-Gao, SHANG Jia-Xiang.Effects of O Coverage on the Dissociation of O2 Molecules on the Nb(110) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 365-370
1369. CHEN Mei-Ling, CHEN Shan-Shan, YI Cheng-Lin, WANG Li-Xiang, GENG Zhi-Xin, LIU Xiao-Ya.Influence of Common Solvents on Micellization Behavior and Properties of the Amphiphilic Random Copolymer P(St-co-DM)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 335-340
1370. GE Dong-Lai, FAN Ying-Ju, YIN Long, SUN Zhong-Xi.Determination of the Adsorption of Xanthate on Mesoporous CuAl2O4 Using a Continuous Online In situ ATR-FTIR Technology[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 371-376
1371. KANG Cong-Min, ZHAO Xu-Hao, WANG Xin-Yu, CHENG Jia-Gao, LÜ Ying-Tao.QSAR and Molecular Docking on Five-Membered Heterocyclopyrimidines as Thymidylate Synthase Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 431-438
1372. HU Ying-Ying, HU Zhong-Ai, ZHANG Ya-Jun, LU Ai-Lian, XU Huan, ZHANG Zi-Yu, YANG Yu-Ying, LI Li, WU Hong-Ying.Synthesis and Electrochemical Characterization of RuO2·xH2O/Graphite Nanosheet Composite Array Electrodes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 305-310
1373. GUO Li-Mei, KUANG Yuan-Jiang, YANG Xiao-Dan, YU Yan-Long, YAO Jiang-Hong, CAO Ya-An.Photocatalytic Reduction of CO2 into CH4 Using SrB2O4 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 397-402
1374. LIN Xue, GUAN Qing-Feng, LIU Ting-Ting, ZHANG Yao, ZOU Chun-Jie.Controllable Synthesis and Photocatalytic Activity of Bi4Ti3O12 Particles with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 411-417
1375. YANG Li-Jun, LIU Qian, YUAN Wen-Bin, YANG Sheng-Yong.Molecular Dynamics Simulations of Interactional Mechanism and Binding Energy Calculations between Kinase ABL and Small Molecules Binding at Myristoyl Pocket[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 423-430
1376. HONG Xiao-Ting, WU Xiao-Hui, MO Ming-Yue, LUO Zhi-Ping, HUI Kwan San, CHEN Hong-Yu, LI Lai-sheng, HUI Kwun Nam, ZHANG Qiu-Yun.Synthesis and Electrochemical Capacitive Performances of Novel Hierarchically Micro-Meso-Structured Porous Carbons Fabricated Using Microporous Rod-Like Hydroxyapatites as a Template[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 298-304
1377. FAN Hai-Ming, ZHANG Yi-Nuo, ZHANG Jin, WANG Dong-Ying, GAO Jian-Bo, KANG Wan-Li, MENG Xiang-Can, ZHAO Jian, XU Hai.Dynamic Surface Adsorption Properties of Sodium Dodecyl Sulfate Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 351-357
1378. AO Yin-Yong, WANG Qian, PENG Jing, HUANG Wei, ZHAI Mao-Lin, LONG Xing-Gui.Influence of Atmosphere on the Radiolysis Products of BPC6 under γ-Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 418-422
1379. ZHAN Wei-Shen, LI Rui, PAN Shi, GUO Ying-Nan, ZHANG Yi.Extension of Conjugate π Bridge in Dye Molecules for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 255-262
1380. FAN Xiao-Li, LIU Yan, DU Xiu-Juan, LIU Chong, ZHANG Chao.Dissociative Adsorption of Methanethiol on Cu(111) Surface: a Density Functional Theory Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 263-270
1381. ZHOU Yang, CHU You-Qun, LIU Wei-Ming, MA Chun-An.Nano-WO3 Modified Carbon Nanotube Supported Pt and Their Electrocatalytic Activity for Methanol Electro-Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 287-292
1382. WU Xu, CAI Xiao-Xin, WANG Jin-Ben, YANG Hui, SHI Xue-Feng.Salt Effect on Controlling Aggregation Behavior of Brush-Like Amphiphilic Polymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 341-345
1383. HENG Xiao-Ping, YANG Han, HU Jia-Wen.pH-Induced Concentration and Preservation of Zwitterion-Modified Gold Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 319-326
1384. YAO Tong, ZHONG Bei-Jing.Chemical Kinetic Model for Auto-Ignition and Combustion of n-Decane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 237-244
1385. BAI Shu, ZHOU Rong, LIU Fu-Feng.Rational Design of Affinity Ligand for the Oriented Immobilization of Trypsin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 439-448
1386. LIU Rui Teng Bo-Tao, QUAN Jie-Li, LANG Jia-Jian, Luo Meng-Fei.A Density Functional Theory Study of HF Adsorption on the α-AlF3(0001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 271-278
1387. ZHANG Long, HAN Jing-Jing, LI Jia-Jia, LIU Tian-Qing.Properties and Spreading Kinetics of Water-Based Cypermethrin Microemulsions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 346-350
1388. XU Wen-Qing, ZHAO Jun, WANG Hai-Rui, ZHU Ting-Yu, LI Peng, JING Peng-Fei.Catalytic Oxidation Activity of NO on TiO2-Supported Mn-Co Composite Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 385-390
1389. LIU Na, YI Cheng-Lin, SUN Jian-Hua, WANG Juan-Qin, LIU Xiao-Ya.Structure and Emulsification Performance of Amphiphilic Copolymer Self-Assembled Micelles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 327-334
1390. QIU Yi-Xiang, WAN Ming-Da, CHEN Xian-Yang, WANG Shu-Guang.Reaction Mechanisms of Ethylene Hydrogenation Catalyzed by Gold(I) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 279-286
1391. QIN Guo-Heng, HUANG Xiao-Wei, HU Zhi.Chemical Compatibility and Electrochemical Performance between LaAlO3-Based Electrolyte and Selected Anode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(02): 311-318
1392. ZUO Xiang, CAI Feng, LIU Xiao-Min, YANG Hui, SHEN Xiao-Dong.Synthesis and Characterization of a Novel Physically Cross-Linked Gel Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 64-72
1393. GUO Wei, WANG Kai, SHEN Yi-Hua, ZHANG He, WENG Tao, MA Ting-Li.A Simple Template Synthesis of Hierarchically Mesoporous TiO2 Microsphere for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 82-88
1394. LI Li-Xiang, TAO Jing, GENG Xin, AN Bai-Gang.Preparation and Supercapacitor Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes from Polyaniline Modification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 111-116
1395. ZHU Jun, ZHANG Yao-Hong, HU Lin-Lua, DAI Song-Yuan.Preparation of In2S3 Sensitized Solar Cells with Chemical Bath Deposition and Their Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 89-94
1396. ZHAO Dong-Bo, RONG Chun-Ying, JENKINS Samantha, KIRK Steven R., YIN Du-Lin, LIU Shu-Bin.Origin of the cis-Effect: a Density Functional Theory Study of Doubly Substituted Ethylenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 43-54
1397. LÜ Wei, XUE Ying, MENG Qing-Wei.Classification Prediction of Inhibitors of H1N1 Neuraminidase by Machine Learning Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 217-223
1398. LIU Yan-Cheng, LI Hai-Xia, CUI Ron-Grong, XU Yu-Lie, WANG Wen-Feng.Phosphate Base Effect on DNA Damage Photo-Induced by Ciprofloxacin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 212-216
1399. CHEN Chong, CHEN Xiang-Ying, XIE Dong-Hua.Synthesis of Nitrogen Doped Porous Carbons from Sodium Carboxymethyl Cellulose and the Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 102-110
1400. ZHANG Fu-Gen, ZHOU Han-Yang, PENG Jing, WU Ji-Lan.Reactions between Flavonoids and α-Hydroxyl Ethyl Peroxyl Radicals: a Pulse Radiolysis Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 199-204
1401. GAO Rui, NIU Guang-Da, WANG Li-Duo, MA Bei-Bei, QIU Yong.N3/Al2O3/N749 Alternating Assembly Structure Broadening the Photoresponse and Interface Modification Effects in Quasi-Solid Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 73-81
1402. WANG Hong-Zhi, GAO Cui-Xia, ZHANG Peng, YAO Su-Wei, ZHANG Wei-Guo.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene/Polyaniline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 117-122
1403. CAO Chen-Zhong, WU Ya-Xin.An Extended Istomin-Palm Model for Estimating the Enthalpies of Formation of the Two-Direction Extending Compounds R1-Y-R2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 35-42
1404. CHEN Li, ZHU Rong-Jiao, YUAN Ping-Fang, CAO Li-Qian, TIAN Yi-Ling.Vapor-Liquid Equilibrium Data for Carbon Dioxide+Dimethyl Carbonate Binary System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 11-16
1405. JIN Wei-Yang, CHENG Dang-Guo, CHEN Feng-Qiu, ZHAN Xiao-Li.Synthesis of MFI-Type Zeolite Membrane Encapsulated Activated Carbon Particles Using a Modified Seeded Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 139-143
1406. TAO Jing-Liang, XIONG Yuan-Quan.Hydrogen Production from the Decomposition of Ethanol Aqueous Solution Using Glow Discharge Plasma Electrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 205-211
1407. ZHU Zhi-Chen, WANG Qiang, JIA Qing-Zhu, TANG Hong-Mei, MA Pei-Sheng.Quantitative Structure-Property Relationship of the Critical Micelle Concentration of Different Classes of Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 30-34
1408. GU Lai-Yuan, GAO Bao-Jiao, FANG Xiao-Lin.Characterization of Immobilized Composite Catalysts of Cationic Metalloporphyrin and Heteropoly Anion in Oxidation of Ethyl Benzene by Molecular Oxygen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 191-198
1409. CHEN Fu-Xiao, FAN Wei-Qiang, ZHOU Teng-Yun, HUANG Wei-Hong.Core-Shell Nanospheres (HP-Fe2O3@TiO2) with Hierarchical Porous Structures and Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 167-175
1410. ZUO Yi, SONG Wan-Cang, WANG Meng-Li, XU Yong-Hai, WANG Xiang-Sheng, GUO Xin-Wen.Epoxidation of Propylene over Small-Crystal TS-1 Extrudate in a Fixed-Bed Reactor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 183-190
1411. CAO Chun-Hui, LIN Rui, ZHAO Tian-Tian, HUANG Zhen, MA Jian-Xin.Preparation and Characterization of Core-Shell Co@Pt/C Catalysts for Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 95-101
1412. HUANG Mei-Rong, DING Yong-Bo, LI Xin-Gui.Ion Selective Electrodes Based on Sensing Membrane without or with Reduced Amounts of Plasticizer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 1-10
1413. HAN Ying, ZHU Lu, SHEN Ming, LI Heng-Heng.Synthesis of a Novel Surfactant with Two Alkyl Tail-Chains (DDOBA) and Fabrication of Hydrophobic Gold Nanoparticles with High Monodispersity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 131-138
1414. CAO Jian-Yu, TANG Jia-Li, SONG Ling-Zheng, XU Juan, WANG Wen-Chang, Chen Zhi-Dong.Functionalization of Activated Carbon with EDTA and Its Effect on Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 144-150
1415. YUAN Wen-Hui, LIU Xiao-Chen, LI Li.Improving Photocatalytic Performance for Hydrogen Generation over Co-Doped ZnIn2S4 under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 151-156
1416. HUANG Ping, PAN Si-Wei, HUANG Bi-Chun, CHENG Hua, YE Dai-Qi, WU Jun-Liang, FU Ming-Li, LU Sheng-Liang.Structural Properties of MnOx/Al-SBA-15 in Low-Temperature Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 176-182
1417. DUAN Qian-Hua, WANG Sen-Lin, WANG Li-Pin.Electro-Deposition of the Porous Composite Ni-P/LaNi5 Electrode and Its Electro-Catalytic Performance toward Hydrogen Evolution Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 123-130
1418. LIU Bei-Ping, TAN Zhi-Cheng.Thermodynamic Properties of Nd(Gly)2Cl3·3H2O and Pr(Ala)3Cl3·3H2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 17-22
1419. WANG Xiao-Juan, LI Zhi-Yi, LIU Zhi-Jun.Molecular Dynamics Simulations on Hydrolysis of Zinc Acetate in Supercritical Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 23-29
1420. DING Zhi-Zhong, DONG Yong-Chun, LI Bing, LI Miao.Preparation of Grafted PTFE Fiber Metallic Complexes and Their Photocatalytic Degradation Abilities[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2013,29(01): 157-166
1421. DING Zhong-Hua, QIU Xue-Jun, XU Yan-Qi, WANG Yan-Mei, ZHANG Bing.Ultrafast Internal Conversion Dynamics of Benzyl Chloride by Femtosecond Time-Resolved Photoelectron Imaging[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2761-2766
1422. DUAN Lin-Qiang, QIAO Cheng-Fang, WEI Qing, XIA Zheng-Qiang, CHEN San-Ping, ZHANG Guo-Chun, ZHOU Chun-Sheng, GAO Sheng-Li.Structures, Thermodecomposition Kinetics and Luminescence Properties of Three Lanthanide-Based Supramolecular Compounds with 1H-Benzimidazole-2-carboxylic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2783-2789
1423. WANG Hong-Tao, SUN Lin, CHEN Ji-Tang, LUO Chun-Hua.Ionic Conduction in Sn0.9Mg0.1P2O7 at Intermediate Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2893-2897
1424. GUO Lei, HU Ge, ZHENG Sheng-Tao.Defects Energetics, Electronic Structure and Optical Properties of Cu-Doping and Zn Vacancy Impurities in ZnSe[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2845-2851
1425. LIANG Gui-Jie, ZHONG Zhi-Cheng, XU Jie, ZHANG Zeng-Chang, CHEN Mei-Hua, LI Zai-Fang, HE Ping, HOU Qiu-Fei.Quasi-Solid State Dye-Sensitized Solar Cells Based on the Novel Crosslinked Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2852-2860
1426. SHI Jing-Jie, CHEN Li-Ping, CHEN Wang-Hua, SHI Ning, YANG Hui, XU Wei.Prediction of the Thermal Conductivity of Organic Compounds Using Heuristic and Support Vector Machine Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2790-2796
1427. LIAO Hui, XU Xiang-Lan, CHEN Wei-Qing, SHI Qiu-Jie, LIU Wen-Ming, WANG Xiang.Ni2P Catalysts Supported on TiO2-Pillared Sepiolite for Thiophene Hydrodesulfurization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2924-2930
1428. XU Wei-Wei, DU Ai, TANG Jun, CHEN Ke, ZOU Li-Ping, ZHANG Zhi-Hua, SHEN Jun, ZHOU Bin.Rapid Preparation of Highly Doped CuO/SiO2 Composite Aerogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2958-2964
1429. SONG Hong-Juan, ZHANG Meng-Ying, SUN Xiu-Xin, SUN Shi-Ling QIU Yong-Qing.Nonlinear Optical Properties of a Series of 6,12-Diethynylindeno[1,2-b]fluorene Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2839-2844
1430. YUAN Shuai, MA Jing, ZHANG Wen-Ying, SHU Kun-Xian, DOU Yu-Sheng.Semiclassical Dynamics Simulation and CASSCF Calculation for 5-Methyl Cytosine and Cytosine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2803-2808
1431. GE Song, CHEN Min.Effects of Surface Charge and Electric Field on the Interfacial Thermal Resistance at Liquid/Solid Interfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2939-2943
1432. SUN Bao, HAO Yan-Zhong, GUO Fen, LI Ying-Pin, LUO Chong, PEI Juan, SHEN Shi-Gang.Photoelectrochemical Properties of CdS/ZnO Shell-Core Nanorod Arrays Modified with P3HT[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2861-2866
1433. LUO Wen-Li, SU Ya-Qiong, TIAN Xiang-Dong, ZHAO Liu-Bin, WU De-Yin, TIAN Zhong-Qun.Reaction of p-Chloronitrobenzene Adsorbed on Silver Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2767-2773
1434. WANG Bi-Yao, TAN Ning-Xin, YAO Qian, LI Ze-Rong, LI Xiang-Yuan.Accurate Calculation of the Reaction Barriers and Rate Constants of the Pyrolysis of Alkyl Radicals in the β Position Using the Isodesmic Reaction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2824-2830
1435. GUO Yan, FU Ying-Qiang, SUN Yin-Lu, CHEN Tian-Nan, ZHAO Jian-Wei.Theoretical Simulation on the Chromatographic System Based on the Random Diffusion of the Separating Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2797-2802
1436. YU Zhi-Hui, SU Ting-Ting, REN Cui-Hua, LI Fan, XIA Ding-Guo, CHENG Shui-Yuan.Direct Electrochemistry and Immobilization of Glucose Oxidase on Nano-Carbon Aerogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2867-2873
1437. ZHAO Ling-Xi, SONG Shu-E, DU Na, HOU Wan-Guo.A Sorbent Concentration-Dependent Langmuir Isotherm[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2905-2910
1438. WANG Wan-Li, MA Zi-Feng.Synthesis and Characteristics of Pt/graphene by Co-Reduction Method for Oxygen Reduction Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2879-2884
1439. YUAN Zhi-Hong, MA Jun, CHEN Xing, LIU Kai-Yu.P123-Assisted Rheological Phase Reaction Synthesis and Electrochemical Performance of Li3V2(PO4)3/C Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2898-2904
1440. WANG Guan-Yao, YAN Wei-Wei, ZHANG Xiao-Hong, RUAN Wen-Juan, ZHU Zhi-Ang.Synthesis and Spectral Properties of Salen-Porphyrin Type Homo- and Hetero-Binuclear Complexes with π-Conjugate Configuration[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2774-2782
1441. LIU Meng, GUO Xiang-Fei, WANG Jing-Ming, JIANG Lei.Behavior of Bubbles on Electrodes with Hierarchical Microporous Structures and Different Wettability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2931-2938
1442. LIU Dong-Jia, WANG Chang-Sheng.Effect of Substituents on Hydrogen Bond Strength in Hydrogen-Bonded N-methylacetamide and Uracil Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2809-2816
1443. SUN Xiao-Fei, XU You-Long, LIU Yang-Hao, LI Lu.Optimizing the Hydrothermal Synthesis of Micro-Sized Olivine LiFePO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2885-2892
1444. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 0-0
1445. .ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA Vol. 28 No. 1-12 2012 INDEX[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2965-2989
1446. CHEN Wei, GAO Han-Yang, YANG Yu, LIN Pei-Bin, YUAN Jian, SHANGGUAN Wen-Feng, SU Jia-Chun, SUN Yang-Zhou.Polymerizable Complex Synthesis of Protonated Form of Layered Perovskite K0.5La0.5Bi2Ta2O9 for Water Splitting into Hydrogen[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2911-2916
1447. OUYANG Mi, YU Chun-Hui, ZHANG Yu-Jian, HU Bin, Lü Xiao-Jing, SUN Jing-Wei, ZHANG Cheng.Synthesis and Characterization of New 1,3,5-Triazine-Based Compounds Exhibiting Aggregation-Induced Emission and Mechanochromism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2944-2952
1448. WANG Yan, ZENG Xiao-Lan.1,2- and 1,4-Addition Reactions between Silabenzenes and HX (X=F, OH, NH2)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2831-2838
1449. WANG Shu-Jian, LI Ying, WU Di.Properties and Weak Directionality of the π-Lithium Bond in C2H4-nFn···LiH (n =0, 1, 2) Dimers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2817-2823
1450. JIANG Li-Lin, LIU Wei-Long, SONG Yun-Fei, HE Xing, WANG Yang, WU Hong-Lin, YANG Yan-Qiang.Fluorescence and Raman Spectroscopic Characteristics of the Photo-Induced Electron Transfer of Coumarin 343 Dye-Sensitized TiO2 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2953-2957
1451. LONG Ming-Ce, WAN Lei, ZENG Ceng, LIU Yi-Yi, CHEN Yuan-Yuan.Enhanced Visible Light Activity of BiVO4 by Treating in HCl Aqueous Solution and Its Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2917-2923
1452. ZHU Fu-Liang, ZHAO Jing-Xin, CHENG Yong-Liang, LI Hai-Bao, YAN Xing-Bin.Magnetic and Electrochemical Properties of NiCo2O4 Microbelts Fabricated by Electrospinning[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(12): 2874-2878
1453. LI Song-Mei, WANG Bo, LIU Jian-Hua, YU Mei, AN Jun-Wei.Synthesis and Microwave Absorption Properties of Nickel Nanoparticles-Graphene Composites with Different Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2754-2760
1454. LING Xing, DING Chuan-Fan.Online Electrochemistry/Electrospray Mass Spectrometry with a Coaxial Probe for Investigation of Electrochemical Derivatization of Anthracene with Dodecylamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2616-2624
1455. XU Da, LIU Shi-Yan, LIU Yun-Ling, WANG Zhen-Lü.Effect of pH Value on the Properties of Molybdenum-Based Multiphasic Oxide Catalysts in Selective Oxidation of Isobutene to Methacrolein[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2690-2696
1456. GHAZAl Ahmed-Yousif, QIU Xue-Jun, QIN Chao-Chao, LONG Jin-You, ABULIMITI Bumaliya, ZHANG Bing.Ultrafast Internal Conversion Dynamics of 2-Chloropyridine by Femtosecond Time-Resolved Photoelectron Imaging[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2543-2548
1457. MO Bo, KAN Cai-Xia, KE Shan-Lin, CONG Bo, XU Li-Hong.Research Progress in Silver Nanoplates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2511-2524
1458. ZHU Xu-Fei, HAN Hua, MA Hong-Tu, LU Chao, QI Wei-Xing, XU Chen.Influence of Reducer on the Nanopore Structure of Porous Anodic Alumina[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2648-2658
1459. ZHOU Ting-Ting, SHI Yi-Ding, HUANG Feng-Lei.Thermal Decomposition Mechanism of β-HMX under High Pressures via ReaxFF Reactive Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2605-2615
1460. CHEN Qiang, NULI Yanna, YANG Jun, KAILIBINUER Kerimu, WANG Jiulin.Effects of Current Collectors on the Electrochemical Performance of Electrolytes for Rechargeable Magnesium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2625-2631
1461. WANG Pan-Wen, GONG Xin-Qi, LI Chun-Hua, CHEN Wei-Zu, WANG Cun-Xin.Division of Protein Surface Patches and Its Application in Protein Binding Site Prediction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2729-2734
1462. ZHAI Wei, WANG Jian-yuan.【Retracted】Stability of Au Nanocrystals in 2D Superlattice[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 9999-9999
1463. FANY Ya-Mei, WANY Quan-De, WANY Fan, LI Xiang-Yuan.Reduction of the Detailed Kinetic Mechanism for High-Temperature Combustion of n-Dodecane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2536-2542
1464. ZHOU En-Nian, YU Zhi-Hui, QU Jing-Kui, Qi Tao, Han Xiao-Ying, ZHANG Guo-Qing.Equilibrium Solubility Modeling of CO2 in Na2Cr2O7 Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2567-2573
1465. SU Peng, GUO Hui-Lin, PENG San, NING Sheng-Ke.Preparation of Nitrogen-Doped Graphene and Its Supercapacitive Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2745-2753
1466. YANG Yi, YE Wei, CHEN Xiao.Preparation and Controlled Assembly of Asymmetric Janus Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2525-2535
1467. SUN Cheng, LI Xi-Ming, XU Jin, YAN Mao-Cheng, WANG Fu-Hui, WANG Zhen-Yao.Effect of Urea on Microbiologically Induced Corrosion of Carbon Steel in Soil[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2659-2668
1468. WANG Ding, TIAN Guo-Cai.Simulation Study of the Effect ofMethanol on the Structure and Properties of 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2558-2566
1469. LIU Shu-Juan, MA Ting-Chun, XU Wen-Juan, LIU Xiang-Mei, ZHAO Qiang, HUANG Yan-Qin, HUANG Wei.Optoelectronic Properties for Main Group Element-Bridged Ladder Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2597-2604
1470. JIN Jing, XU Xiao-Ting, CONG Sheng-Mei, LI Lei, ZHANG Guang-Ning, NIU Shu-Yun.Syntheses, Structures and Photoelectron Property of a Series of Cu(II/I) Coordination Polymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2549-2557
1471. CHENG Hui, YAO Jiang-Hong, CAO Ya-An.Photoelectric Conversion Efficiency of N719/TiO2-Inx%/FTO Film Electrodes Incorporating In Doped at the TiO2 Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2632-2640
1472. WANG Yin-Feng, HUANG Jian-Gen, ZHOU Guang-Pei, LI Zhi-Ru.Asymmetrical Inter-Cage Electron Transfer Electromers and Their Transfer Characteristics Under Electric Fields[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2574-2580
1473. LU Huai-Qian, SHI Lei, HE Chong, WENG Wei-Zheng, HUANG Chuan-Jing, WAN Hui-Lin.Highly-Dispersed NiO Nanoparticles on SBA-15 for Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2697-2704
1474. LI Wei-Bing, BU Yu-Yu, YU Jian-Qiang.Preparation of ZnO/In2O3 Composite Hollow Spheres and Their Photoelectrocatalytic Properties to Glucose Degradation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2676-2682
1475. DONG Xiao-Yan, DU Wen-Jie, LIU Fu-Feng.Molecular Dynamics Simulation and Binding Free Energy Calculation of the Conformational Transition of Amyloid Peptide 42 Inhibited by Peptide Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2735-2744
1476. YANG Xiao-Hong, TONG Qin, LIU Chang, LIU Jin-Ku, HE Wen-Zhi, LI Guang-Ming.Photocatalytic Properties of Aluminum Doped Zinc Oxide Nanocrystals Controlled Prepared via a Synergistic Ultrasonic/Hydrothermal Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2713-2720
1477. LÜ Hai-Yan, LIU Shou-Xin, XU Chao, TIAN Rong, WANG Li.Synthesis and Characterization of Temperature-Sensitivity P(MEO2MA-co-OEGMA) Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2683-2689
1478. HU Si, ZHANG Qing, XIA Zhi, GONG Yan-Jun, XU Jun, DENG Feng, DOU Tao.Catalytic Conversion of Methanol to Propylene over (NH4)2SiF6-Modified Nanosized HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2705-2712
1479. WANG Xiu-Jun, LONG Mi.Statistical Correction of Heat of Formation Calculated by the O3LYP Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2581-2588
1480. ZhONG Hao-Xiang, ZHAO Chun-Bao, LUO Hao, ZHANG Ling-Zhi.Novel Organosilicon Ionic Liquid Based Electrolytes for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2641-2647
1481. HE Chuan-Xin, YUAN An-Peng, ZHANG Qian-Lin, REN Xiang-Zhong, LI Cui-Hua, LIU Jian-Hong.Adsorption of Core-Shell Poly(Methyl Methacrylate)-Bovine Serum Albumin Nanoparticles on Gold Surface and Its Sensor Application[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2721-2728
1482. JIANG Li-Lin, LU Xi-Yin, SONG Yun-Fei, LIU Wei-Long, YANG Yan-Qiang.Effects of Excited State Vibrational Coherence on Photo-Induced Electron Transfer Rates in Dye-Sensitized Nanocrystalline TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2589-2596
1483. DAI Yu-Hua, LI Xiao-Jie, FANG Yan-Yan, SHI Qiu-Fei, LIN Yuan, YANG Ming-Shan.Influence of Polymer Gel Electrolyte on the Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Analyzed by Electrochemical Impedance Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2669-2675
1484. CHANG Qing-Hua, LEI Jing-Lei, GAO Fei-Xue, YANG Jun-Lin.2012年度国家自然科学基金化学科学三处项目评审总结[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 2507-2510
1485. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 11[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(11): 0-0
1486. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 10[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 0-0
1487. DUAN Bao-Gen, LI Yan, LI Jie, CHENG Tie-Jun, WANG Ren-Xiao.An Empirical Additive Model for Aqueous Solubility Computation: Success and Limitations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2249-2257
1488. ZHANG Chang-Sheng, LAI Lu-Hua.Protein-Protein Interaction: Prediction, Design, and Modulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2363-2380
1489. HUANG Wen, ZHAO Jin, KANG Qi, XU Kaichen, YU Zhen, WANG Jian, MA Yan-Wen, HUANG Wei.Preparation of Three-Dimensional Carbon Microtube/Carbon Nanotube Composites and Their Application in Supercapacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2269-2275
1490. ZHANG Yan-Feng, GAO Teng, ZHANG-Yu, LIU Zhong-Fan.Controlled Growth of Graphene on Metal Substrates and STM Characterizations for Microscopic Morphologies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2456-2464
1491. WANG Xian-Zhong, KANG Wan-Li, MENG Xiang-Can, FAN Hai-Ming, XU Hai, HUANG Jing-Wei, FU Jian-Bin, ZHANG Yi-Nuo.Ultra-Low Interfacial Tension in High Salinity Reservoir Driven by Synergistic Interaction of Zwitterionic and Anionic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2285-2290
1492. WANG Yu, JIANG Jun-Cong, ZHU Yue-Xiang, XIE You-Chang.Applications of Monolayer-Dispersed Organic Compounds in the Preparation of Related Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2327-2335
1493. LI Xiang-Cheng, ZHANG Yu, XIA Yin-Jiang, HU Bi-Cheng, ZHONG-Lin, WANG Yan-Qin, LU Guan-Zhong.One-Pot Catalytic Conversion of Xylose to Furfural on Mesoporous Niobium Phosphate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2349-2354
1494. LIU Ling-Tao, ZHANG Bin, LI Jing, MA Ding, KOU Yuan.Selective Degradation of Organosolv Lignin over Noble Metal Catalyst in a Two-Step Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2343-2348
1495. JI Zhong-Hua, ZHU Bin, LI Jing-Jian, CAI Sheng-Min, YUAN Gu, XU Dong-Sheng.Influence of Ionic Strength on DNA Mediated Charge Transport——Experiments and the Related Debye-Hückel Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2258-2262
1496. DING Xin-Qiang, WU Zhi-Yin, JIN Hong-Wei, LIU Zhen-Ming.Characterization and Comparative Analysis of Chemical Libraries for Drug Discovery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2401-2410
1497. LING Xi, ZHANG Jin.Investigation of the Adsorption Behavior of PbPc on Graphene by Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2355-2362
1498. ZHENG Ning, ZHU Chun-Mei, SUN Bin, SHI Zu-Jin, LIU Yan, WANG Yuan.Nanocomposite Cathode Catalyst with High Methanol Tolerance and Durability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2263-2268
1499. WANG Jia-Rui, YANG Yang, YAN Yun, HUANG Jian-Bin.Fluorescent Microcapsules Based on Coordination Supramolecular Polymers of Rare Earth Metal Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2291-2297
1500. FU Xiao-Yi, SHAO Guang-Sheng, HAN Rong-Cheng, MA Yan, XUE Fu-Min, YANG Fan, FU Li-Min, ZHANG Jian-Ping, WANG Yuan.Nanoprobes with Enhanced Two-Photon-Sensitized Eu3+ Luminescence Properties for Live Cell Imaging[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2480-2486
1501. LI Hong-Bo, ZHANG Jing, JIN He-Hua, LI Qing-Wen.Separation Techniques of Single-Walled Carbon Nanotubes with Single Electrical Type and Chirality[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2447-2455
1502. LI Hui, PENG Hai-Lin, LIU Zhong-Fan.Two-Dimensional Nanostructures of Topological Insulators and Their Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2423-2435
1503. GAO Ji-Ning, ZHAO Hua-Bo, QI Li-Min.Synthesis of Silver Sulfide Hollow Sphere-Silver Nanoparticle Heterostructures Based on Reactive Templates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2487-2492
1504. HUANG Yong-Qi, KANG Xue, XIA Bing, LIU Zhi-Rong.Mechanism of 3D Domain Swapping for Mpro-C: Clues from Molecular Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2411-2417
1505. LI Zhen-Hu, MA Yu-Rong, QI Li-Min.Controlled Synthesis of Cobalt-Doped Magnetic Iron Oxide Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2493-2499
1506. JIN Tao, XU Di, DIAO Peng, XIANG Min.Preparation and Photoelectrocatalytic Water Oxidation Properties of FeO(OH)-TiO2/CoPi Composite Photoanodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2276-2284
1507. AI Yong, ZHANG Hao-Li.Construction and Conductance Measurement of Single Molecule Junctions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2237-2248
1508. FAN Cheng-Wei, ZHANG Xin, CHEN Sheng, WANG Hai-Fang, CAO Ao-Neng.Solution-Processable, Highly Conductive, Permanently Rippled Graphene Sheets[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2465-2470
1509. ZHENG Hua-Rong, ZHANG Jin-Shui, WANG Xin-Chen, FU Xian-Zhi.Modification of Carbon Nitride Photocatalysts by Copolymerization with Diaminomaleonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2336-2342
1510. HUANG Yang-Yu, YANG Xiu-Feng, LI Hao-Tian, JI Xiao-Feng, CHENG Hong-Li, ZHAO Yun-Jie, GUO Da-Chuan, LI Lin, LIU Shi-Yong.Protein-RNA Interaction Interface Prediction and Design[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2390-2400
1511. CAI Long-Cheng, WANG Yi-Jie, LI Juan, HUANG Jian-Bin.Investigation of the Mechanism of Temperature-Responsiveness of Metal-Cholate Supramolecular Hydrogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2298-2304
1512. WANG Yu, CHEN Jing, LIAO Qing, SUN Wei, LI Jianlong, ZHANG Jianping, WU Kai.Bifilar Helix-Like Nanobelt of Single Crystalline Zn2SnO4 Fabricated by Aluminothermal Reaction Approach[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2500-2506
1513. DU Ran, ZHANG Xue-tong.Alkoxysulfonate-Functionalized Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Hydrogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2305-2314
1514. ZHOU Lu, JIN Feng, LIU Ying SHANG Er-Chang, WEI Ping, LI Chun-Mei, LAI Lu-Hua.Isatin Dual Functional Inhibitors: Modulating the Aggregation State and Enzyme Activity of SARS-3CL Proteinase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2418-2422
1515. ZHANG Zhu-Qing.Folding Mechanism of De novo Designed Proteins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2381-2389
1516. JIAO Shu-Hong, XU Dong-Sheng, XU Li-Fen, ZHANG Xiao-Guang.Recent Progress in Electrochemical Synthesis and Morphological Control of Metal Oxide Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2436-2446
1517. CHEN Wen-Long, LIU Hai-Chao.Relationship between the Structures of Metal Oxide Catalysts and Their Properties in Selective Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2315-2326
1518. LI Ying-Ruo, ZHANG Hong-Tao, QI Chuan-Min, GUO Xue-Feng.New Spiropyran Derivatives: Ion Sensing and Information Processing at the Molecular Level[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(10): 2471-2479
1519. LIANG Gui-Jie, ZHONG Zhi-Cheng, XU Jie, XU Wei-Lin, CHEN Mei-Hua, ZHANG Zeng-Chang, LI Wen-Lian.Formation Mechanism, Structure Model and Electrochemical Performance of an In situ Cross Linking Hybrid Polymer Electrolyte Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2057-2064
1520. GAO Si-Min, WANG Hong-Yan, LIN Yue-Xia, LI Ru-Hu.Surface-Enhanced Raman Spectra of Aflatoxin B1 Adsorbed on Silver Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2044-2050
1521. LI Guo-Hua, CHEN Dan, ZHENG Xiang, XIE Wei-Miao, CHENG Yuan.Preparation and Electrocatalytic Activity of WC/W2C Nanocomposite with Core-Shell Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2077-2083
1522. CHEN Ze-Ming, BI Dong-Yang, WANG Li-Min.Enthalpy and Dielectric Relaxations of Triacetin in the Vicinity of Glass Transition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2023-2028
1523. SUN He-Yun, FAN Jia-Ni, HUANG Pei-Pei, SUN Zhong-Xi.Acid-Base Properties and Adsorption Behaviors of Heavy Metal Ions at the Surface of α-Fe2O3/SiO2Nano-Mixed System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2183-2190
1524. YANG Zhi-Wang, CHEN Li-Na, HONG Wei, KANG Rui-Xue, WANG Jia, JIA Na, ZHAO Lei, MA Heng-Chang.Baeyer-Villiger Oxidation and Acetalization of Cyclic Ketones on SO42-/SnO2-Fe2O3 Solid Acid Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2148-2154
1525. FAN Hai-Bin, ZHANG Dong-Feng, GUO Lin.Fabrication, Formation Mechanism and the Photocatalytic Properties of Hierarchical Porous Hematite Networks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2214-2220
1526. GAO Shuai, WU Yong-Quan, SHEN Tong, ZHANG Ning, LAI Li-Shan.Analysis of Zn-Mg Alloy Structure and Phases Distribution of Zn-Mg Diffusion System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2037-2043
1527. YUE Ming-Bo, YANG Na, WANG Yi-Meng.Synthesis of Shaped ZSM-5 Zeolites by Dry-Gel Conversion with Seed Gel as Directing Agent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2115-2121
1528. REN Chun-Yan, LU Hai, JIA Ming, ZHANG Zhi-An, LAI Yan-Qing, LI Jie.Application of 1,2-Dimethoxy-4-nitro-benzene and 1,4-Dimethoxy- 2-nitro-benzene as Overcharge Protection Additives in Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2091-2096
1529. WEN Wen, GAO Xiao-Ya, SONG Zhi-Ying, HAN Dong, WANG Juan, ZHU Mei-Xia, ZHANG Ai-Ping.Preparation of Magnetic Targeted Fe3O4-TiO2Nanoparticles and Their Photocatalytic Killing Effect on Hepatoma Carcinoma Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2221-2230
1530. LEI Ze, SUN Yi, HAN Min-Fang, WANG Qi-Bao.Preparation, Characterization and Catalytic Activities of La0.8Sr0.2Fe1-xScxO3-δ Catalysts for Methane Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2129-2134
1531. ZHOU Xin-Wen, GAN Ya-Li, SUN Shi-Gang.Studies of Oxidation Processes of Methanol on Hollow CoPt Nanospheres and In situ Electrochemical Fourier Transform Infrared Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2071-2076
1532. WANG Qi, WU Ya-Jing, WANG Jun, LIN Xiao.Organotemplate-Free Hydrothermal Synthesis of Isomorphously Co-Substituted Mordenite Molecular Sieve[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2108-2114
1533. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 9[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 0-0
1534. XIE Ting, LIU Hao-Wen, YANG Han-Min.Control Synthesis of Branched Palladium Nanostructures and the Catalytic Activity on Hydrogenation Reaction of Nitrobenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2209-2213
1535. DAI Gao-Peng, LIU Su-Qin, PENG Rong, LUO Tian-Xiong.Fabrication of Bi2O3/Bi2O3 Nanotube Arrays with High Visible-Light Photocatalytic Activity by Impregnation-Decomposition Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2169-2174
1536. ZHENG Dong, ZHONG Bei-Jing.Chemical Kinetic Model for Ignition of Three-Component Fuel Comprising iso-Octane/n-Heptane/Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2029-2036
1537. WANG Zhen-Po, LIU Wen, WANG Yue, ZHAO Chun-Song, ZHANG Shu-Ping, CHEN Ji-Tao, ZHOU Heng-Hui, ZHANG Xin-Xiang.Synthesis and Characterization of Mg and Ti Ions Co-Doped Lithium Iron Phosphate and Its Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2084-2090
1538. CHEN Peng, TAN Xin, YU Tao.Effects of Total Pressure and Ar/O2 Flow Ratios on Photocatalytic Properties of TiO2 Thin Films Deposited by Direct Current Facing-Target Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2162-2168
1539. LUO Hong-Cheng, HUANG Bi-Chun, FU Ming-Li, WU Jun-Liang, YE Dai-Qi.SO2 Deactivation Mechanism of MnOx/MWCNTs Catalyst for Low-Temperature Selective Catalytic Reduction of NOx by Ammonia[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2175-2182
1540. LUO Fang, GAO Jian, CHENG Yuan-Hua, CUI Wei, JI Ming-Juan.Interaction Mechanisms of Inhibitors of Glucoamylase by Molecular Dynamics Simulations and Free Energy Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2191-2201
1541. YANG Fang, XU Xiang-Sheng, GU Hui-Zi, CHEN Ao-Ang, YAN Xin-Huan.Heterogeneously Catalyzed One-Pot Synthesis of N-alkyl anilines from Nitroaromatics by Assembled Pt3Sn/Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2141-2147
1542. YAO Min, HU Si, WANG Jian, DOU Tao, WU Yong-Ping.Size Effect of HZSM-5 Zeolite on Catalytic Conversion of Methanol to Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2122-2128
1543. RUAN Hong-Mei, DONG Ze-Hua, SHI Wei, CHEN Dong-Chu.Effect of Inhibitors on Pitting Corrosion of AA6063 Aluminium Alloy Based on Electrochemical Noise[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2097-2107
1544. GUO Zheng, HU Xin-Gen, LIANG Hong-Yu, JIA Zhao-Peng, CHENG Wei-Na, LIU Jia-Min.Enthalpic Pairwise Interactions of α-Aminobutyric Acid Enantiomers in DMF+Water Mixtures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2015-2022
1545. JI Ping-Li, WANG Jin-Gang, ZHU Xiao-Li, KONG Xiang-Zheng.Preparation of Silver Doped TiO2 Hollow Nanoparticles and Characterization of Their Structures and Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2155-2161
1546. SUN Yi-Fei, LI Guang-Chao, PAN Xin-Di, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propylene over Mesoporous Alumina Supported Ni-Co Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2135-2140
1547. LI Qiang, ZHAO Hui, JIANG Rui, GUO Li-Fan.Synthesis and Electrochemical Properties of La1.6Sr0.4Ni1-xCuxO4 as Cathode Materials for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2065-2070
1548. NI Zhe-Ming, LI Yuan, SHI Wei, XUE Ji-Long, LIU Jiao.Supramolecular Structure, Electronic Property and Stability of Ni-Mg-Al Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2051-2056
1549. AN Ting, CAO Hui-Qun, ZHAO Feng-Qi, REN Xiao-Ning, TIAN De-Yu, XU Si-Yu, GAO Hong-Xu, TAN Yi, XIAO Li-Bai.Preparation and Characterization of Ag/CNTs Nanocomposite and Its Effect on Thermal Decomposition of Cyclotrimethylene Trinitramine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(09): 2202-2208
1550. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 8[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 0-0
1551. CHU Zeng-Ze, WANG Dan, ZHANG Chao, ZOU De-Chun.Synthesis and Optoelectronic Properties of Blue-Emitting Star-Burst Oligomers Based on Triphenylamine and Spiro(fluorene-9,9'-xanthene)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 2000-2007
1552. MA Li-Juan, WANG Jian-Feng, JIA Jian-feng, WU Hai-Shun.Hydrogen Storage Properties of B12Sc4 and B12Ti4 Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1854-1860
1553. LI Jie-Bin, XU You-Long, DU Xian-Feng, SUN Xiao-Fei, XIONG Li-Long.Improved Electrochemical Stability of Zn-Doped LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1899-1905
1554. ZHANG Chao, AO Jian-Ping, WANG Li, JIANG Tao, SUN Guo-Zhong, HE Qing, ZHOU Zhi-Qiang, SUN Yun.Electrodepositied Gallium on Gallium and Copper/Indium Substratess[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1913-1922
1555. WANG Chen-Chen, LIN Ke, HU Nai-Yin, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Ion Pairs in Aqueous Magnesium Nitrate Solution by Excess Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1823-1829
1556. HUA Xiao-Hui, LI Wei-Hong, XU Yi-Zhuang, WU Jin-Guang.Crystal Structures and Pore Stability of Coordination Polymers Constructed by Nicotinic Acid and Isonicotinic Acid with Co(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1815-1822
1557. ZHANG Ji-Chao, CHENG Xue-Li, CHENG Yu-Qiao, MENG Xiang-Hua, LIU Yong-Jun, LIU Cheng-Bu.Selectivity of [2+2] C=O Cycloaddition and α-H Cleavage of Carbonyl Compounds on Si(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1849-1853
1558. ZHAO Peng-Jun, WU Rong, HOU Juan, CHANG Ai-min, GUAN Fang, ZHANG Bo.One-Step Hydrothermal Synthesis and Visible-Light Photocatalytic Activity of Ultrafine Cu-Nanodot-Modified TiO2 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1971-1977
1559. ZHENG Bin, ZHANG An-Feng, LIU Min, DING Fan-Shu, DAI Cheng-Yi, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Properties of the Nano-Particle Fe-based Catalyst for the Hydrogenation of Carbon Dioxide to Hydrocarbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1943-1950
1560. YANG Xiao-Yan, SUN Song, DING Jian-Jun, ZHANG Yi, ZHANG Man-Man, GAO Chen, BAO Jun.Preparation, Structure and Performance of [CuO-ZnO-Al2O3]/ [HZSM-5] Core-Shell Bifunctional Catalysts for One-Step Synthesis of Dimethyl Ether from CO2+H2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1957-1963
1561. ZHANG Rong-Bin, LIANG Lei, ZENG Xian-Rong, SHANG Jin-Yan, WANG Tao, CAI Jian-Xin.Catalytic Properties of Ni /MWCNT and La-Promoted Ni /MWCNT for Methanation of Carbon Dioxide Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1951-1956
1562. CAI Kai-Cong, LIU Shan-Hong, LIU Di-Wen, LIN Shen.Secondary Structure and Vibrational Spectral Feature of Alanine Dipeptide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1837-1842
1563. LAN Zhi-Qiang, XIAO Xiao, SU Xin, CHEN Jie-Shi, GUO Jin.Effect of Doping with Aluminium on the Electronic Structure and Hydrogen Storage Properties of Mg2Ni Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1877-1884
1564. SHEN Jian-Lei, YANG Xin-Guo, HUANG Liao, SHEN Qi-Li, LIU Zhen-Hui, ZHANG Feng-Ju.Synthesis and Photophysical Behavior of Two Novel Bis(1,8-naphthalimides) Containing Triazine Spacers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1992-1999
1565. LIU Hao, LIN Meng-Hai, TAN Kai.A Tight-Binding Density Functional Theory Study on Single-Walled Nanotubes from Anatase TiO2 (101) Sheets[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1843-1848
1566. YANG Rong-Jie, GUO Ya, TANG Fang-Miao, WANG Xiao-Ping, DU Rong-Gui, LIN Chang-Jian.Effect of Sodium D-Gluconate-Based Inhibitor in Preventing Corrosion of Reinforcing Steel in Simulated Concrete Pore Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1923-1928
1567. LIANG Gui-Jie, ZHONG Zhi-Cheng, CHEN Mei-Hua, XU Jie, XU Wei-Lin, HE Ping, HOU Qiu-Fei, LI Zai-Fang.Effect of Donor Moieties on the Electronic Structures and Absorption Spectra of Indoline Dyes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1885-1891
1568. LI Hui-Quan, CUI Yu-Min, WU Xing-Cai, HUA Lin, HONG Wen-Shan.Structure and Properties of BiOI/TiO2 (A) Photocatalysts with Different Bi/Ti Molar Ratios[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1985-1991
1569. MA Chi-Cheng, PU Min, WEI Min, LI Jun-Nan, LI Zhi-Hong.Two Possible Photoreaction Pathways on the L-Valine Optical Isomerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1830-1836
1570. WU Rui-Guang, CHEN Lin, YU Zhi-Wu.Structural Properties of the Liquid Ordered Phase of Phosphatidylcholine/Stigmasterol Liposomes: A Synchrotron X-Ray Diffraction Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 2008-2014
1571. LIN Xue, Lü Peng, GUAN Qing-Feng, LI Hai-Bo, LI Hong-Ji, CAI Jie, ZOU Yang.Visible Light Photocatalytic Properties of Bi3.25La0.75Ti3O12 Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1978-1984
1572. CAO Hong-Yan, WANG Jian-Li, YAN Sheng-Hui, LIU Zhi-Min, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effect of Doping M (M = Mn, Y) into Ce0.50Zr0.50O2 on the Properties of MnOx/Ce0.50-zZr0.50-zM2zOy/Al2O3 for Catalytic Combustion of Ethyl Acetate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1936-1942
1573. TIAN Yu-Qin, TIAN Yi-Ling, ZHAO Lin, ZHU Rong-Jiao, MA Chao.Gas-Liquid Phase Boundary Lines and Critical Curve for the Water+Methane System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1803-1808
1574. SHI Wei, HU Jun, NI Zhe-Ming, LI Yuan, LIU Jiao.Influence of Interlayer Water Content on Supermolecular Interaction of Copper-Iron Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1869-1876
1575. LIU Jian-Guo, DING Ming-Yue, WANG Tie-Jun, MA Long-Long.Structure and Performance of Cu-Fe Bimodal Support for Higher Alcohol Syntheses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1964-1970
1576. ZHAO Wei-Na, LIN Hua-Xiang, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, HUANG Xin, CHEN Wen-Kai.Coverage-Dependent Adsorption of X Clusters (X=Pt-Au, Au-Au) on the Defect-Free (3×2) TiO2(110) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1861-1868
1577. FU Xiao-Ting, JIA Fan, LI Wen-Bin, CHEN Ming-Ming, WANG Cheng-Yang.Preparation and Electrochemical Performance of Microporous Carbon Microspheres Obtained from Potato Starch[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1906-1912
1578. JIN Rong-Rong, LI Li-Fang, XU Xue-Feng, LIAN Ying-Hui, ZHAO Fan.Layered Double Hydroxide Supported Palladium Nanoparticles for Electrocatalytic Oxidation of Hydrazine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1929-1935
1579. YANG Shu, YANG Xiao-Mei, XIE Xiao-Guang.Theoretical Study of Gas-Phase Reaction of YS+ (1Σ+, 3Φ) with COS: YS++COS→YS2++CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1892-1898
1580. ZHENG Zhao-Yang, ZHAO Ji-Jun.Lattice Energies and Elastic Properties of Solid Methane: Assessment of Different Density Functionals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(08): 1809-1814
1581. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 0-0
1582. SHEN Bao-Shou, FENG Wang-Jun, LANG Jun-Wei, WANG Ru-Tao, TAI Zhi-Xin, YAN Xing-Bin.Nitric Acid Modification of Graphene Nanosheets Prepared by Arc- Discharge Method and Their Enhanced Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1726-1732
1583. LEI Hong, LI Shu-Ni, ZHAI Quan-Guo, ZHANG Hui-Ying, JIANG Yu-Cheng, HU Man-Cheng.Solubility, Density and Refractive Index for the Ternary Systems of 1,2-Propanediol, MCl (M=Na, K, Rb, Cs) and H2O at 298.15 and 308.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1599-1607
1584. ZHOU Liang-Chun, MENG Xiang-Guang, LI Jian-Mei, HU Wei, LIU Bo, DU Juan.Kinetics and Thermodynamics of Adsorption of Chlorophenols onto β-Cyclodextrin Modified Chitosan[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1615-1622
1585. ZHANG Jin-Li, HE Zheng-Hua, HAN You, LI Wei, WU Jiang-Jie-Xing, GAN Zhong-Xue, GU Jun-Jie.Nucleation and Growth of Na2CO3 Clusters in Supercritical Water Using Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1691-1700
1586. ZHANG Wen-Ying, MA Jing, YUAN Shuai, SHU Kun-Xian, DOU Yu-Sheng.A Semiclassical Dynamics Simulation on Charge Transfer and Radiationless Deactivation Excited State of π-Stacked Adenine-Thymine System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1676-1682
1587. QIN Jing-Yu.A New Model for the Configurational Entropy of Mixing in Liquid Alloys Based on Short-Range Order[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1586-1592
1588. WANG Ling-Xia, MEI Qun-Bo, YAN Fang, TIAN Bo, WENG Jie-Na, ZHANG Bin, HUANG Wei.Application of Fused-Heterocyclic Compounds in Red Phosphorescent Iridium(III) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1556-1569
1589. LI Xiao-Ning, BAI Shou-Li, YANG Wen-Sheng, CHEN Ai-Fan, SUN Li-Na, LIN Yuan, ZHANG Jing-Bo.Electron Transport Properties of One-Dimensional Structural SnO2 Belts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1797-1802
1590. ZHOU Zhi-You, LIN Jian-Long, SHANG Shu-Jing, REN Jie, SUN Shi-Gang.Preparation of Dendritic Pt Thin Films and Their Anomalous Infrared Effects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1745-1750
1591. WANG Feng-Jiao, ZHOU Dan-Hong, ZUO Shi-Ying, CAO Jian-Fang, PENG Xiao-Jun.Theoretical Calculations on the PET Property of BODIPY Fluorescent pH Probes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1645-1650
1592. XU Wen-Jie, HU Zi-Yu, SHAO Xiao-Hong.Density Functional Theory Study on Li-Decorated B12N12 Cage for Hydrogen Storage Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1721-1725
1593. PING Li-Na, ZHENG Jia-Ming, SHI Zhi-Qiang, WANG Cheng-Yang.Electrochemical Performance of Lithium Ion Capacitors Using Li+-Intercalated Mesocarbon Microbeads as the Negative Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1733-1738
1594. RAN Ke, CHEN Qing, ZUO Jian-Min.Fabrication and Structure Characterization of Quasi-2-Dimensional Amorphous Carbon Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1551-1555
1595. HE Jing, XU Zhi-Guang, ZENG Yun-Xiu, XU Xuan, YU Lan, WANG Qi, LIU Hai-Yang.Effect of Substituents on Mn―O Bond in Oxo-Manganese(V) Corrole Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1658-1664
1596. TU Zhe-Yan, YANG Dong-Dong, WANG Fan, LI Xiang-Yuan.A CCSD(T) Study on Structures and Harmonic Frequencies of the Isoelectronic Uranium Triatomic Species OUO2+, NUN and NUO+[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1707-1713
1597. ZHENG Hua-Rong, WANG Xiao-Wei, LIN Xia-Hui, GENG Qiang, CHEN Xun, DAI Wen-Xin, WANG Xu-Xu.Promoted Effect of Polyethylene Glycol on the Photo-Induced Hydrophilicity of TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1764-1770
1598. BI Dong-Qin, XU Yi-Ming.Influence of Iron Oxide Doping on the Photocatalytic Degradation of Organic Dye X3B over Tungsten Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1777-1782
1599. MA Hua-Xuan, ZHENG Yan-Ling, ZHAN Yi-Shi, TAN Ying, HUANG Xiao, PENG Qi, XU Xuan.The Cr—Cr Bonding Character in Metal String Complexes [Cr3(dpa)4LL'] (dpa=dipyridylamide; L, L'=Cl, BF4, CCPh)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1637-1644
1600. FENG Li-Xia, JIN Ling-Xia, WANG Wei-Na, WANG Wen-Liang.Mechanism and Kinetics of the Hydrogen Abstraction Reaction of C2H3 with CH3F[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1623-1629
1601. WANG Yan-Hong, CHEN Yu-Juan, BAO Ling, LANG Xue-Mei, FAN Shuan-Shi.Molecular Dynamics Simulation of CH4 Hydrate Decomposition in the Presence of Poly(2-ethyl-2-oxazoline)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1683-1690
1602. LI Jun-Nan, PU Min, SU Yong, HE Jing, EVANS David G..Theoretical Study on the Synthesis of Ethyl Tertiary Butyl Ether over HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1630-1636
1603. ZHANG Jun-Jun, ZHANG Zhen-Hua, GUO Chao, LI Jie, DENG Xiao-Qing.Electronic Transport Properties for a Zigzag-Edged Triangular Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1701-1706
1604. GUO Xiao-Nan, DU Rui, ZHAO Yan-Ying, PEI Ke-Mei, WANG Hui-Gang, ZHENG Xu-Ming.Dynamic Structures of 2-Thiopyrimidone and 2-Thiopyridone in B-Band Absorptions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1570-1578
1605. TAN Fu-Rui, LI Hong-Bo, GUI Hui, ZHANG Jing, LI Ru, JIN He-Hua.Effects of Ultrasonic Dispersion on the Separation of Single-Walled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1790-1796
1606. DAI Yun, LI Jun-Hua, PENG Yue, TANG Xing-Fu.Effects of MnO2 Crystal Structure and Surface Property on the NH3-SCR Reaction at Low Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1771-1776
1607. YUE Yan, XU Hui-Xia, HAO Yu-Ying, XIE Xiao-Dong, QU Li-Tao, WANG Hua, XU Bing-She.Synthesis and Photoelectrical Properties of Room-Temperature Phosphorescent (ppy)2Ir(pybi) Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1593-1598
1608. XU Zhao-Ying, ZHAO Li-Ling, CAO Zan-Xia, WANG Ji-Hua.Effects of the Residue Mutations on the Segment of P53-DNA Binding Region Based on Molecular Dynamics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1665-1675
1609. NI Zhe-Ming, LIU Jiao, XUE Ji-Long, LI Yuan, SHI Wei.Effect of Divalent Metal Ions on the Stability of Cu-Containing Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1714-1720
1610. LIN Ke-Jiang, ZHU Dong-Ji, LENG Yong-Gan, YOU Qi-Dong.Structural Characterization of Human Parathyroid Hormone 1 Receptor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1783-1789
1611. HU Bo, YAO Chan, WANG Qing-Wei, ZHANG Hao, YU Jian-Kang.Electronic, Optical and Charge Transport Properties of D-π-A-π-D Type Naphthalene-Based Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1651-1657
1612. WANG Guo, WANG Wei-Ning.Experimental and Theoretical Investigations on the Terahertz Vibrational Spectroscopy of Alanine Crystal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1579-1585
1613. LIU Jian-Xin, GUO Yong-Jun, ZHU Yang-Wen, YANG Hong-Ping, YANG Xue-Shan, ZHONG Jin-Hang, LI Hua-Bing, LUO Ping-Ya.Polymerization of Micro-Block Associative Polymer with Alcohol-Surfmer Mixed Micellar Method and Their Rheological Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1757-1763
1614. CHU Ling-Ling, GAO Yu-Rong, WU Ming-Xing, WANG Lin-Lin, MA Ting-Li.Fabrication and Application of a Carbon Counter Electrode with Excellent Adhesion Properties for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1739-1744
1615. MEI Yong-Jun, HAN Yi-Xiu, ZHOU Hong, YAO Lin, JIANG Bo.Synergism between Hydrophobically Modified Polyacrylic Acid and Wormlike Micelles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1751-1756
1616. WANG Tian-He, LIU Ze, WANG Wei-Gang, GE Mao-Fa.Heterogeneous Uptake Kinetics of Limonene and Limonene Oxide by Sulfuric Acid Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(07): 1608-1614
1617. HUANG Pei-Pei, SUN He-Yun, FAN Jia-Ni, SUN Zhong-Xi.Acid-Base Properties and Adsorption Behaviors of Heavy Metal Ions at the Surface of γ-Al2O3/SiO2 Nano-Mixed System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1425-1431
1618. LIU Xiao-Jun, LIN Tao, CAI Xin-Chen, GAO Shao-Wei, YANG Lei, MA Rui, ZHANG Jin-Yue.State-Specific (Linear-Response)-Polarizable Continuum Models/ Time-Dependent Density Functional Theory Study on the Absorption and Emission Spectra of an Organic Fluorescent Emitter[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1329-1336
1619. ZHANG Xiao, YANG Rong, WANG Chen, HENG Cheng-Lin.Cell Biocompatibility of Functionalized Graphene Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1520-1524
1620. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 0-0
1621. ZHANG Hua, HU Yao-Juan, WU Ping, ZHANG Hui, CAI Chen-Xin.Preparation of an Ultrahigh Aspect Ratio Anodic Aluminum Oxide Template for the Fabrication of Ni Nanowire Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1545-1550
1622. ZHANG Lan, ZHANG Zhen-Zhong, WEI Ji-Ying, MENG Bi-Fang, JIANG Feng, LIANG Tong-Xiang.Synthesis of Combined Micro-Mesoporous Zeolites and Their Application to Automobile Cold Start Emission Control[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1439-1447
1623. SUN Tao, GUO Yue, LI Wen-Cui, LU An-Hui.Synthesis of Hydrophobic Porous Silica for Removal of Organic Contaminations from Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1432-1438
1624. CHANG Meng-Lei, LI Xin-Jun.Fabrication of Nanosheet/Nestlike Nanoarray Hierarchical TiO2 Film for Dye-Sensitized Solar Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1368-1372
1625. KE Shan-Lin, KAN Cai-Xia, MO Bo, CONG Bo, ZHU Jie-Jun.Research Progress on the Optical Properties of Gold Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1275-1290
1626. HU Wen-Liang, XU Gang, MA Jian-Wei, XIONG Bin, SHI Ji-Fu.Optical and Phase Transition Properties of TixV1-xO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1533-1538
1627. LI Mi, LIU Lian-Qing, XI Ning, WANG Yue-Chao, DONG Zai-Li, XIAO Xiu-Bin, ZHANG Wei-Jing.Drug-Induced Changes of Topography and Elasticity in Living B Lymphoma Cells Based on Atomic Force Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1502-1508
1628. HAN Li-Juan, YE Zhong-Bin, CHEN Hong, LUO Ping-Ya.Self-Assembly of Hydrophobically Associating Polyacrylamide and Gemini Surfactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1405-1410
1629. CONG Yan-Qing, LI Zhe, WANG Qi, ZHANG Yi, XU Qian, FU Fang-Xia.Enhanced Photoeletrocatalytic Activity of TiO2 Nanotube Arrays Modified with Simple Transition Metal Oxides (Fe2O3, CuO, NiO)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1489-1496
1630. ZHAO Qiang, FENG Da-Cheng.Influence of Transition Metal M (M=Cu, Ag, Au) on the Strength of Halogen Bonding Interaction X…Cl (X=F, Cl, Br)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1361-1367
1631. ZHAO Xue-Yan, CAO Yu-Rong, CAO Gui-Rong, XIAO Rui-Jie.Lamellar Liquid Crystalline Phase Formed by Triblock Copolymer L64 in 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1411-1417
1632. WANG Yu, DONG Hui, GENG Liang, YU Gang, ZHU Yue-Xiang, XIE You-Chang.Facile Synthesis of Bimodal Mesoporous Carbon with Thin Pore Walls[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1525-1532
1633. QIAO Kang, ZENG Ling-Xiao, JIN Hong-Wei, LIU Zhen-Ming, ZHANG Liang-Ren.QSAR Analysis of Human Adenosine A3 Receptor Antagonists[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1509-1519
1634. SHEN Li-Ying, WU Xiao-Ming, HUA Yu-Lin, DONG Mu-Sen, YIN Shou-Gen, ZHENG Jia-Jin.Improving the Efficiency of Blue Organic Light-Emitting Diodes by Employing Cs-Derivatives as the n-Dopant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1497-1501
1635. JIAO Ti-Feng, LIU Ming-Hua.Phase Behaviors and 2D-3D Morphological Transition of Aromatic Schiff Base Derivatives in Organized Molecular Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1418-1424
1636. WANG Yue-Hui, SHEN Jian-Hong.Effects of Silver Nanoparticles with Different Electrical Properties on the Spectroscopic Properties of Methyl Orange[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1313-1319
1637. LAI Li-Shan, WU Yong-Quan, SHEN Tong, ZHANG Ning, GAO Shuai.Molecular Dynamics Simulation of Induced Solidification Process of Pure Liquid Fe by Al2O3 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1347-1354
1638. ZHU Qiu-Feng, ZHANG Rong-Jun, HE De-Hua.Effect of CaO Modification on Performance of CuZnAlZr Catalyst in Synthesis of Higher Alcohols from Synthesis Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1461-1466
1639. WANG Fang, WANG Cai-Hong, LI Da-Zhi.Novel Method of Controlling Formation of Hot-Spot over Gold Catalysts for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1455-1460
1640. LIU Jian-Wei, ZHOU De-Feng, YANG Mei, LUO Fei, MENG Jian.Structure and Electrical Properties of MgO or Fe2O3-Doped Ce0.8Nd0.2O1.9 Solid Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1380-1386
1641. MAAi-Jing, WANG Shao-Zeng, ZOU Hong-Hu, MENG Ming, LI Zhi-Jun, BAO Jun, LI Xin-Gang.The Performance of the NOx Storage Capacity and Sulfur Tolerance of the La0.7Sr0.3Co1-xFexO3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1474-1480
1642. SHAO Xin-Chao, DUAN Lin-Hai, WU Yu-Ye, QIN Yu-Cai, YU Wen-Guang, WANG Yuan, LI Huai-Lei, SUN Zhao-Lin, SONG Li-Juan.Effect of Surface Acidity of CuO-SBA-15 on Adsorptive Desulfurization of Fuel Oils[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1467-1473
1643. LIN Xue, GUAN Qing-Feng, LI Hai-Bo, LI Hong-Ji, BA Chun-Hua, DENG Hai-De.Bi3.25Nd0.75Ti3O12 Nanostructures: Controllable Synthesis and Visible-Light Photocatalytic Activities[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1481-1488
1644. ZHOU Ju-Fa, ZHAO Ming, PENG Na, YANG Zheng-Zheng, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Performance Effect of Pt/MOx-SiO2 (M=Ce, Zr, Al) Catalysts for CO and C3H8 Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1448-1454
1645. WEN Fei, ZHONG Bei-Jing.Skeletal Mechanism Generation Based on Eigenvalue Analysis Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1306-1312
1646. SU An-Qun, WANG Nan-Fang, LIU Su-Qin, WU Tao, PENG Sui.Modification of Carbon Paper Electrode via Hydrothermal Oxidation Applied in the Vanadium Redox Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1387-1392
1647. LI Dan, LIANG Ran, YUE He, WANG Peng, FU Li-Min, ZHANG Jian-Ping, AI Xi-Cheng.Influence of Donor and Acceptor Mass Ratios on P3HT:PCBM Film Structure and Device Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1373-1379
1648. LI Jin-Hua, LI JING, FANG Xuan, WANG Xiao-Hua, WEI Zhi-Peng.Fabrication and Characteristic of ZnO Glucose Oxidase Enzyme Electrode Based on Flexible Substrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1393-1397
1649. ZHAO Gao-Feng, WANG Yin-Liang, SUN Jian-Min, WANG Yuan-Xu.Geometries, Stabilities and Electronic Properties of Au12M (M=Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl) Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1355-1360
1650. CHEN Zhong-Xiu, CAO Chen, DENG Shao-Ping.Chaotrope-Assisted Color Visualization Mechanism and Thermodynamics Involved in Molecular Recognition of Melamine by Bolaamphiphiles Embedded in Polydiacetylene Vesicles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1320-1328
1651. WANG Hui, XI Yan-Yan, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Electrochemical Synthesis of CdS Nanocrystals on a Gold Electrode Modified with a p-Aminothiophenol Self-Assembled Monolayer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1398-1404
1652. LIU Xiao-Jun, LIN Tao, GAO Shao-Wei, MA Rui, ZHANG Jin-Yue, CAI Xin-Chen, YANG Lei, TENG Feng.TDDFT Investigation and Design for Fluorescent Molecules with Push-Pull Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1337-1346
1653. ZHU Xu-Fei, HAN Hua, SONG Ye, DUAN Wen-Qiang.Research Progress in Formation Mechanism of TiO2 Nanotubes and Nanopores in Porous Anodic Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1291-1305
1654. CHEN Peng-Peng, WANG Jing, YAO Peng-Jun, DU Hai-Ying, LI Xiao-Gan.Synthesis and Gas Sensitivity of In2O3/CdO Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(06): 1539-1544
1655. ZHOU Wei, HUANG Qi-Yu, WANG Xiao-Chen, QI Fang-Yi, JIAO Fang, ZHENG Yi-Zhou.Fabrication and Characterization of Quasi-Solid-State Electrolyte Films Based on Polyvinyl Butyral[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1134-1138
1656. LI Lan, HU Geng-Shen, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei.Review of Oxygen Vacancies in CeO2-doped Solid Solutions as Characterized by Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1012-1020
1657. WU Xiao-Na, ZOU Wen-Sheng, ZHAO Jian-Xi.Highly Stable Foams Generated by the Gemini Surfactant Ethanediyl-α,ω-bis(tetradecyldimethylammonium bromide)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1213-1217
1658. JIANG Qian, CHU Wei, SUN Wen-Jing, LIU Feng-Si, XUE Ying.A DFT Study of Methane Adsorption on Nitrogen-Containing Organic Heterocycles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1101-1106
1659. ZHANG Xiu, WU Dong, TANG Bi-Feng.Vibrational Internal Energy of Chloromethyl Radical Formed by the Photodissociation of CH2BrCl at 265 nm[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1045-1053
1660. LI Hui-Xue, WANG Xiao-Feng, LI Zhi-Feng, ZHU Yuan-Cheng.Photolysis Reaction of 2-Phenylbenzo[d]oxazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1094-1100
1661. WU Lin-Feng, LI Fei-Fei, ZHANG Cong-Jie.Structure and Stability of Compounds with Planar Pentacoordinate Carbons and Planar Tetracoordinate Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1113-1119
1662. ZHANG Xia, ZHANG Qiang, ZHAO Dong-Xia.Quasi-Elastic Neutron Scattering Spectroscopy of the 1-Propanol/Water Solution by Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1037-1044
1663. WANG Yan-Yan, JIANG Yan-Xia, SUSHAAndrei, ROGACH Andrey, SUN Shi-Gang.Effect of pH and Au Nanoparticles on Cytochrome c Investigated by Electrochemistry and UV-Vis Absorption Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1127-1133
1664. ZHANG Ming-Bo, GONG Li-Dong.Evolution of the Molecular Face during the Reaction Process of F-+CH3Cl→CH3F+Cl-[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1120-1126
1665. WANG Wei-Yan, ZHANG Xiao-Zhe, YANG Yun-Quan, YANG Yan-Song, PENG Hui-Zuo, LUO He-An.Preparation of La-Ni-Mo-B Amorphous Catalyst and Its Catalytic Properties for Hydrodeoxygenation of Phenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1243-1251
1666. WU Hai-Fei, WU Ke, ZHANG Han-Jie, LIAO Qing, HE Pi-Mo.Oxidation and Oxygen Thermal Desorption Mechanism on Narrow-Gap IV-VI Semiconductor PbTe(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1252-1256
1667. ZHAO Jian-Xi, YANG Duo-Ping.Highly Viscoelastic Worm-Like Micelle Solution of Sodium Hexadecyl Sulfate Induced by Bolaform Counterions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1218-1222
1668. HU Yan-Bao, PENG Jing-Bo, GU Shuo, PEI Jian-Feng, ZOU Zhong-Mei.Molecular Docking in Xin-Ke-Shu Preparation's Multi-Target Effect on Coronary Heart Disease[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1257-1264
1669. LÜ Yong-Jun, CHEN Min.Molecular Transport through Finite-Length Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1070-1076
1670. CAO Yan-Bing, DUAN Jian-Guo, JIANG Feng, HU Guo-Rong, PENG Zhong-Dong, DU Ke.Synthesis of LiFePO4 Cathode Materials by Mechanical-Activation-Assisted Polyol Processing[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1183-1188
1671. PENG Yu-Ling, WANG Shu-Jun, FU Li, ZHANG Cheng-Gen, LIU Xin-Gang.Synthesis of Tailed Porphyrin Modified with Nicotinic Acid and Interactions with Human Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1054-1062
1672. YE Qing, ZHANG Yu, LI Ming, SHI Yao.Adsorption of Low Concentration CO2 by Modified Carbon Nanotubes under Ambient Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1223-1229
1673. TIAN Hong, ZHANG -Lei, XU Yao, WU Dong, WU Zhong-Hua, LÜ Hai-Bing, YUAN Xiao-Dong.Comparision of Silica Anti-Reflective Films Obtained via a Sol-Gel Process in the Presence of PEG or PVP[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1197-1205
1674. ZHANG Ren-Kai, SUN Zhe, XIE Huan-Huan, LIANG Mao, XUE Song.New Comb-Like Copolymer for Quasi-Solid Electrolyte Based Dye-Sensitized Solar Cells and Its Effects on Electron Recombination[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1139-1145
1675. ZHANG Qiu-Lin, XU Hai-Di, QIU Chun-Tian, LIN Tao, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Catalytic Performance and Steady-State Kinetics of Cu-ZSM-5 for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1230-1236
1676. TANG Jing, ZENG Qiao, CHEN Zhen-Dong, HUANG Xiang-Qian.Electrochemical Indirect Measurement for the Study of Glutathione Adsorption on Multiwalled Carbon Nanotubes and Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1269-1274
1677. ZHANG Zhe, QI Zhi-Mei, ZHANG Rong-Jun.Direct Electrochemistry of Cytochrome c Adlayer on the ITO Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1163-1168
1678. WANG Rong, YANG Cheng-Xu, SHI Ying-Guo, SUN Yu-Zeng, LI Guo-Bao, JIN Tou-Nan, QIN Gao-Wu, LIAO Fu-Hui, LIN Jian-Hua.Phase Relationship, Structure and Cationic Distribution of Oxides in the Mn3O4-Fe2O3 System Synthesized at 1200 ℃[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1021-1029
1679. PANG Ran, ZUO Yu, TANG Yu-Ming, XIONG Jin-Ping.Electrochemical Impedance Spectroscopy Study of Failure Process of an Epoxy/Fluorocarbon Coating System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1146-1152
1680. GAO Yu-Fei, MENG Qing-Yuan, ZHANG Lu, LIU Jia-Qiu, JING Yu-Hang.Molecular Dynamics Simulation of Thermal Transport Properties for Boron Nitride Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1077-1084
1681. ZHU Fu-Liang, CHEN Yuan-Feng, CHENG Yong-Liang, ZHU Yu-Qing, YAN Xing-Bin.Fabrication and Magnetic Properties of Electrospun Zinc Ferrite Hollow Fibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1265-1268
1682. DU Ai, ZHOU Bin, GUI Jia-Yin, LIU Guang-Wu, LI Yu-Nong, WU Guang-Ming, SHEN Jun, ZHANG Zhi-Hua.Thermal and Mechanical Properties of Density-Gradient Aerogels for Outer-Space Hypervelocity Particle Capture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1189-1196
1683. LIU Tian-Qing, SUN Wei, SUN Xiang-Yu, AI Hong-Ru.Mechanism and Condition Analysis of Condensed Drop Jumping on Super-Hydrophobic Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1206-1212
1684. FAN Xiao-Li, LIU Yan, LIU Chong, LAU Woon-Ming.Reaction Pathways of Acetylene Adsorption on the Ge(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1107-1112
1685. YUAN Zheng, CUI Yong-Li, SHEN Ming-Fang, QIANG Ying-Huai, ZHUANG Quan-Chao.Preparation and Electrochemical Performance of LiTi2(PO4)3/C Composite Cathode for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1169-1176
1686. TIAN Xiang-Gui, ZHANG Yue, YANG Tai-Sheng.First-Principles Study of H2 Dissociative Adsorption Reactions on WO3 Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1063-1069
1687. HU Jia-Yuan, CAO Shun-An, XIE Jian-Li.Effect of Rust Layer on the Corrosion Behavior of Carbon Steel in Reverse Osmosis Product Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1153-1162
1688. QIAO Rui-Rui, ZENG Jian-Feng, JIA Qiao-Juan, DU Jun, SHEN Lin, GAO Ming-Yuan.Magnetic Iron Oxide Nanoparticle——an Important Cornerstone of MR Molecular Imaging of Tumors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 993-1011
1689. CAO Zhen-Feng, CHEN Qi-Bin, LU Yun-Xiang, LIU Hong-Lai, HU Ying.Electronic Absorption Spectra of Meso-Substituted Porphyrins and Their Zinc Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1085-1093
1690. ZHANG Jian-Hua, LIU Qiong, CHEN Yu-Miao, LIU Zhao-Qing, XU Chang-Wei.Determination of Acid Dissociation Constant of Methyl Red by Multi-Peaks Gaussian Fitting Method Based on UV-Visible Absorption Spectrum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1030-1036
1691. CHEN Yong-Dong, WANG Lei, TANG Shui-Hua, CAO Hong-Yan, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effect of Ce0.45Zr0.45Y0.07La0.03O1.95/La-Ba-Al2O3 Mass Ratio on the Activity of Fe-Based Monolithic Catalysts for the Combustion of Thin Methane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1237-1242
1692. XIONG Li-Long, XU You-Long, ZHANG Cheng, TAO Tao.Doping-Coating Surface Modification of Spinel LiMn2O4 Cathode Material with Al3+ for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 1177-1182
1693. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(05): 0-0
1694. LI Tian-Tian, WANG Chao-Yang, XING Li-Dan, LI Wei-Shan, PENG Bin, XU Meng-Qing, GU Feng-Long, HU She-Jun.Reaction Mechanism of 1,4-Dimethoxy Benzene as an Overcharge Protection Additive[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 818-822
1695. WU Shao-Gui, SUN Ting, ZHOU Ping, ZHOU Jun.Simulating Patterned Structures in Block Copolymer Nanodroplets Using Explicit Solvent Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 978-984
1696. CHEN Xu-Hai, LIU Shao-Li, CHEN Jing-Hua, DU Min, LIN Xin-Hua.Numerical Simulation Based Accurate Models of Improved Chronoamperometry and Its Experimental Validation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 877-884
1697. YAO Er-Gang, ZHAO Feng-Qi, GAO Hong-Xu, XU Si-Yu, HU Rong-Zu, HAO Hai-Xia, AN Ting, PEI Qing, XIAO Li-Bai.Thermal Behavior and Non-Isothermal Decomposition Reaction Kinetics of Aluminum Nanopowders Coated with an Oleic Acid/Hexogen Composite System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 781-786
1698. HUANG Ye, LIU Yu-Yang, LI Wen-Zhang, CHEN Qi-Yuan.Effects of Calcination Temperature on Morphologies and Photoelectrochemical Properties of Anodized WO3 Nanoporous Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 865-870
1699. TANG Hong-Chang, ZHANG Chang-Hua, LI Ping, WANG Li-Dong, YE Bin, LI Xiang-Yuan.Experimental Study of Autoignition Characteristics of Kerosene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 787-791
1700. ZHOU Dan-Na, CHEN Lin, WU Dan, ZHANG Li-Min.Photodissociation Spectra of OCS+ via A2ПX2П Transitions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 963-970
1701. CHEN Hong, WU Xiao-Yan, YE Zhong-Bin, HAN Li-Juan, LUO Ping-Ya.Self-Assembly Behavior of Hydrophobically Associating Polyacrylamide in Salt Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 903-908
1702. LIU Dong, SHEN Jun, LI Ya-Jie, LIU Nian-Ping, LIU Bin.Pore Structures of Carbon Aerogels and Their Effects on Electrochemical Supercapacitor Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 843-849
1703. YUAN Hai-Xia, PAN Hu-Xiang, WU Yan-Lin, ZHAO Jian-Feng, DONG Wen-Bo.Laser Flash Photolysis Mechanism of Pyrenetetrasulfonate in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 957-962
1704. SHI Ji-Fu, FAN Ye, XU Xue-Qing, XU Gang, CHEN Li-Hua.Influence of Preparation Conditions on the Properties of Cu2S Photocathodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 857-864
1705. CHEN Jing-Wei, REN Quan, WANG Xin-Qiang, YANG Xu-Dong, LI Ting-Bin, YANG Hong-Liang, ZHU Lu-Yi, ZHANG Jing-Nan, LI Guo-Chao.Third-Order Nonlinear Optical Properties of 1,3-Dithiole-2-thione- 4,5-dithiolate Compounds at Different Wavelengths[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 942-948
1706. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 0-0
1707. WANG Qing, CHU Yan-Qiu, ZHANG Kai, DAI Xin-Hua, FANG Xiang, DING Chuan-Fan.Effect of Alkali Metal Ions on the Dissociation of Glycine Pentapeptide in the Gas Phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 971-977
1708. GUO Yuan-Hui, MEI Qun-Bo, YAN Fang, WANG Ling-Xia, WENG Jie-Na, ZHANG Bin, HUANG Wei.Application of Iridium(III) Complexes in Phosphorescent Chemosensors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 739-750
1709. SUN De-Lin, ZHOU Jian.Dissipative Particle Dynamics Simulations on Mesoscopic Structures of Nafion and PVA/Nafion Blend Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 909-916
1710. WANG Jian, ZHANG Fu-Jun, XU Zheng, WANG Yong-Sheng.Luminescence Characteristics of Blue Emission Phosphorescent Material Firpic[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 949-956
1711. PAN He, TENG Shu-Hua, DING Cui-Cui.Preparation and Tribological Properties of Self-Assembled Composite Films on Silicon Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 917-922
1712. GU Jia-Fang, LU Chun-Hai, CHEN Wen-Kai, CHEN Yong, XU Ke, HUANG Xin, ZHANG Yong-Fan.Electronic Structures of Uranyl(VI) Carbonate Complexes in the Aqueous Phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 792-798
1713. NIE Su-Lian, ZHAO Yan-Chun, FAN Jie-Wen, TIAN Jian-Niao, NING Zhen, LI Xiao-Xiao.Highly Active Pd-Co3O4/MWCNTs Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 871-876
1714. CHENG Hui, DONG Jiang-Zhou, CHAO Hui, YAO Jiang-Hong, CAO Ya-An.Infection of Oxygen Vacancy at the TiO2 Surface for Film Electrode Rup2P/TiO2/ITO Photo-Induced Charge Transfer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 850-856
1715. LIU Bo, SUN Hong-Juan, PENG Tong-Jiang.Factor Group Analysis of Molecular Vibrational Modes of Graphene and Density Functional Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 799-804
1716. GUO Xin, TAN See-Hua, SHANG Zhi-Jun, GUO Yu-Cong, ZHANG Yun-Hong.Confocal Raman Spectroscopy Studies on the Interactions between NH4+, NO3- and H2O in Supersaturated NH4NO3 Droplets[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 766-772
1717. YANG Fan, LIU Ying-Liang, WANG Jian-Ping.Mid-Infrared Pump-Probe Spectroscopy of Dimeric π-Cyclopentadienyl-dicarbonyliron [CpFe(CO)2]2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 759-765
1718. WANG Cun-Xin, CHANG Shan, GONG Xin-Qi, YANG Feng, LI Chun-Hua, CHEN Wei-Zu.Progress in the Scoring Functions of Protein-Protein Docking[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 751-758
1719. ZHANG Zhao, GU Xiang-Ling, ZHU Xiao-Li, KONG Xiang-Zheng.Preparation and Formation Mechanism of Uniform Polymer Microspheres in Precipitation Polymerization of Pentaerythritol Triacrylate and Styrene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 892-896
1720. ZHAO Hui-Min, LIN Dan, YANG Gang, CHUN Yuan, XU Qin-Hua.Adsorption Capacity of Carbon Dioxide on Amine Modified Mesoporous Materials with Larger Pore Sizes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 985-992
1721. CHE Qian, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang, LU Xiang-Jun, DING Bing, ZHU Jia-Jia.Preparation of Ordered Mesoporous Carbon/NiCo2O4 Electrode and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 837-842
1722. MAWen-Jin, LIU Jiang, SONG Xiang, ZHANG Xian-Ming, WU Hai-Shun.Structure Characteristics and Stability of AlnO2± Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 805-810
1723. XUE Meng-Wei, ZHOU Yu-Ming, ZHANG Yi-Wei, HUANG Li, LIU Xuan, DUAN Yong-Zheng.Effects of Mg Addition on Catalytic Performance of PtNa/Sn-ZSM-5 in Propane Dehydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 928-934
1724. ZHAO Lei, XU Xiang-Sheng, ZHANG Kai-Chao, YAN Xin-Huan.Selective Hydrogenation of Cinnamaldehyde with Efficient Assembled Pt-Fe/C Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 923-927
1725. QIU Yi-Xiang, WANG Shu-Guang.Electronic Structures of Group IB Metal-Ethylene Complexes [N{(Me)C(Ph)N}2]M-C2H4 (M=Cu, Ag, Au)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 811-817
1726. LIANG Xiao-Fei, HU Jing-Ying, CHEN Fu-Hua, LI Zong-Hai, CHANG Jin.Characterization of Chitosan Polymeric Ethosomes Capable of Encapsulating Hydrophobic and Hydrophilic Drugs Prepared by a Microemulsion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 897-902
1727. YANG Wei-Hua, YANG Wu-Tao, LIN Xiao-Yan.Preparation and Characterization of a Novel Bi-Doped PbO2 Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 831-836
1728. YANG Zhi-Bin, DING Wei-Zhong.Reaction Pathway for Reforming Coke Oven Gas over NiO/MgO Catalyst in an Oxygen Permeation Membrane Reactor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 935-941
1729. WANG Wen-Qing, SHEN Xin-Chun, WU Ji-Lan, GONG Yan, SHEN Guo-Hua, ZHAO Hong-Kai.Heat Capacity and DC-Magnetic Susceptibility Evidence for the Asymmetry of Electron Spin-Flip Phase Transition of N+H…O- Bond in Chiral Alanine Crystal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(04): 773-780
1730. YU Jun, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, HAN Lu-Peng, LU Guan-Zhong.Effect of Calcination Temperature of Monodispersed SiO2 on the Performance of Rh-Based Catalysts for CO Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 667-673
1731. LIU Yan-Fang, MA Xin-Guo, YI Xin, ZHU Yong-Fa.Controllable Synthesis and Photocatalytic Performance of Bismuth Phosphate Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 654-660
1732. WU Qi, SU Yu-Feng, SUN Lan, WANG Meng-Ye, WANG Ying-Ying, LIN Chang-Jian.Preparation and Visible Light Photocatalytic Activity of Fe-N Codoped TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 635-640
1733. ZHAO Lei, WANG An-Bang, WANG Wei-Kun, YU Zhong-Bao, CHEN Shi, YANG Yu-Sheng.Preparation and Electrochemical Performance of Aminoanthraquinone Derivative as Cathode Materials in Rechargeable Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 596-602
1734. JIANG Li-Long, MA Yong-De, CAO Yan-Ning, YANG Yang, WEI Ke-Mei.Modified Bauxite Supported Ruthenium Catalysts for Hydrogen Evolution in the Water-Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 674-680
1735. SUN Ya-Ping, FAN Xin-Zhuang, LU Yong-Hong, XU Hai-Bo.Electrocatalytic Performance and Pseudo-Capacitive Characteristics of Modified Graphite Electrode with Fe3+/Fe2+ in H2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 603-608
1736. ZHANG Qing-You, LONG Hai-Lin, FENG Xiu-Lin, SUO Jing-Jie, ZHANG Dan-Dan, LI Jing-Ya, XU Li-Zhuang, XU Lu.MOLMAP Descriptor and Its Application to Mutagenicity Prediction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 541-546
1737. SONG Hua, ZHANG Yong-Jiang, SONG Hua-Lin, DAI Min.Effect of Citric Acid on the Hydrodesulfurization Performance of Ni2P/TiO2-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 661-666
1738. ZHUANG Ke, QIU Jing, XU Bo-Lian, FAN Yi-Ning.Promotional Effect of Cerium Oxide on the Catalytic Properties of Ce-Mn-Ti-O Catalysts for Selective Catalytic Reduction of NO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 681-685
1739. GONG Yan-Yan, LIU Min, JIA Song-Yan, FENG Jian-Ping, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen.Production of 5-Hydroxymethylfurfural from Inulin Catalyzed by Sulfonated Amorphous Carbon in an Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 686-692
1740. ZHAO Jing-Mao, LI Jun.Corrosion Inhibition Performance of Carbon Steel in Brine Solution Containing H2S and CO2by Novel Gemini Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 623-629
1741. ZHANG Yu, MA Ning, WANG Wei-Zhou.Correlation between Bond-Length Change and Vibrational Frequency Shift in Hydrogen-Bonded Complexes Revisited[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 499-503
1742. GUO Xue-Yi, YI Peng-Fei, WANG Wei-Jia, YANG Ying.Electrochemical Properties of an Agarose-Based Magnetic Polymer Electrolyte in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 585-590
1743. MIAO Yan-Lin, SUN Huai, WANG Lin, SUN Ying-Xin.Predicting Hydrogen Storage Performances in Porous Aromatic Frameworks Containing Carboxylate Functional Groups with Divalent Metallic Cations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 547-554
1744. YANG Dong-Hua, ZHAO Jun-Fu, ZHANG Jun-Liang, DOU Tao, WU Zhong-Hua, CHEN Zhong-Jun.Designed Synthesis and Crystallization of Fe-Al-EU-1 Zeolites Containing Framework-Iron[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 720-728
1745. XIAO Yao-Ming, WU Ji-Huai, YUE Gen-Tian, LIN Jian-Ming, HUANG Miao-Liang, FAN Le-Qing, LAN Zhang.Preparation of Single-Crystalline TiO2 Nanowires and Their Application in Flexible Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 578-584
1746. HUO Wei-Feng, LI Yi, LU Jun-Ran, YU Ji-Hong, XU Ru-Ren, LI Jing.A Computational Method for Specified Substructure Search in Inorganic Crystal Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 536-540
1747. YU Chang-Lin, CAO Fang-Fang, SHU Qing, BAO Yu-Long, XIE Zhi-Peng, YU Jimmy C, YANG Kai.Preparation, Characterization and Photocatalytic Performance of Ag/BiOX (X=Cl, Br, I) Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 647-653
1748. CHEN Zhan.Molecular Structures of Buried Polymer Interfaces and Biological Interfaces Detected by Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 504-521
1749. DAI Jian-Feng, GAO Hui-Fang, WANG Jun-Hong, FU Bi.Preparation and Magnetic Properties of La-Co Co-Doped M-Type Strontium Ferrite Nanofibres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 729-732
1750. HE Sai-Nan, HU Cai-Yuan, XIAO Ge, ZHENG Hua-Jun.Hydrothermal Synthesis and Amperometric Determination of Hydrogen Peroxide of Highly-Dispersed MnO2 Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 630-634
1751. FAN Li-Tao, LI Ying, WU Di, LI Zhi-Ru, SUN Chia-Chung.Structures and Nonlinear Optical Properties of the Alkalides M+aza222M′- (M, M′=Li, Na, K)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 555-560
1752. LIU Kong-Hua, LIU Lan, GAO Hong, LUO Yuan-Fang, JIA De-Min.In situ Preparation of Epoxy-Based Conductive Nanocomposites Containing Nanosilver-Decorated Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 711-719
1753. QIAO Yin-Po, ZHU Zhen-Feng, ZHANG Yan-Bin, LIU Dian-Guang, WANG Bing-Qing, ZHANG Zhi-Chun.Tunable White Emitting in Ternary Ce/Tb/Sm Codoped CaO-B2O3-SiO2 Glasses[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 706-710
1754. LIU Qiu-Ping, HUANG Hui-Juan, ZHOU Yang, DUAN Yan-Dong, SUN Qing-Wen, LIN Yuan.Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Based on Al-Doped TiO2 Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 591-595
1755. LI Hai-Lan, JIA Yu-Xiang, HU Yang-Dong.Molecular Dynamics Simulation of the Desalination of Sea Water by a Forward Osmosis Membrane Containing Charged Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 573-577
1756. LIU Jing-Ru, XU Jie, DONG Hong-Chao, YU Qiang.Effect of Hyperbranched Polyester on the Non-Isothermal Crystallization Behavior of Polyethylene Glycol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 528-535
1757. CHEN Yu-Hang, ZHANG Chao-Min, WU Jian-Bao, LIN Qi.Effect of O/N Substitutive Doping on the Band Structure and Transport Properties of the zigzag Boron Nitride Narrow-Nanoribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 567-572
1758. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 0-0
1759. SUN Feng-Juan WANG Jia.Development and Application of Virtual Potentiostat on Electrochemical Corrosion Measurement[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 615-622
1760. SUN Xiang-Ting, ZHANG Dong-Ju, FENG Da-Cheng, LIU Cheng-Bu.Asymmetric Michael Addition between Nitroolefins and Sulfur Ylides Catalyzed by a Thiourea Organocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 561-566
1761. XU Fei-Yan, LIU Li-Jun, QIN Jian, LIU Bei, MEI Shuang.Solution-Phase Synthesis of Superhydrophobic Copper Surface with Dual Scale Roughness[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 693-698
1762. DOU Xi-Hua, ZHAO Wei-Ren, SONG En-Hai, MIN Hua-Chu.Optical Properties and Energy Transfer of Sr1-x-yMgP2O7:xCe3+,yTb3+ Phosphor under Ultraviolet Excitation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 699-705
1763. ZHANG Rong-Rong, QIN Chao-Chao, LONG Jin-You, YANG Ming-Hui, ZHANG Bing.Ultrafast Predissociation Dynamics of Excited State of Acrylic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 522-527
1764. XU Zou-Ming, WANG Yu-Xia, DAI Peng, KONG Wei-Quan.Efficient Blue Emission from Small-Molecule Organosilicon Monomer N-(3-Trimethoxysilylethyl)ethylenediamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 733-738
1765. GAO Yue-Jun, XU Yi-Ming.Effect of Fluoride Doping and Adsorption on the Photocatalytic Activity of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 641-646
1766. JIN Yu, CHEN Hong-Yuan, CHEN Ming-Hai, LIU Ning, LI Qing-Wen.Carbon Nanotube/Polyaniline/Graphene Composite Paper and Its Electrochemical Capacitance Behaviors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(03): 609-614
1767. WU Xiao-Qin, ZONG Rui-Long, ZHU Yong-Fa.Enhanced MnO2 Nanorods to CO and Volatile Organic Compounds Oxidative Activity by Platinum Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 437-444
1768. LI Ai-Chang, LI Gui-Hua, ZHENG Yan, FENG Ling-Ling, ZHENG Yan-Jun.Photocatalytic Property and Reaction Mechanism of (Ni-Mo)/TiO2 Nano Thin Film Evaluated with Congo Red[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 457-464
1769. LIU Cheng-Yong, YAN Jian-Xin, LIN Yi-Ji, LI Dan, FANG Xue-Ming, ZHANG Hui.Mirror Symmetry Breaking of cis-[Ni(NCS)2tren]: Special Chiral Conformations of Chelate Rings[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 257-264
1770. ZHANG Jie, WANG Juan-Fen, ZHANG Jian-Jun.Synthesis, Characterization and Thermal Decomposition Mechanism of Rare Earth Complexes with 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid and 1,10-Phenanthroline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 290-296
1771. ZHU Ying-Hong, ZENG Hong-Yan, LI Shan-Shan, LU Zai-Xiang, MA Chun-An.Electrochemical Oxidation of p-Methoxy Toluene in BMIMBF4 Ionic Liquid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 421-426
1772. YAN Bing-Xi, LUO Sheng-Yun, SHEN Jie.Photoelectric Properties of Mo Doped TiO2 Thin Films Deposited by DC Reactive Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 381-386
1773. SUN Xian-Zhong, ZHANG Xiong, ZHANG Da-Cheng, MA Yan-Wei.Activated Carbon-Based Supercapacitors Using Li2SO4 Aqueous Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 367-372
1774. LI Cao-Long, CHEN Wei, YUAN Jian, SHANGGUAN Wen-Feng.Hydrogen Evolution by Photocatalytic Steam Reforming of Methane over Pt/TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 450-456
1775. WANG Ya-Ping, ZHAO Xu-Hui, LU Xiang-Yu, ZUO Yu.Corrosion Protection of Ceria Particles in Mg-Rich Primer on AZ91D Magnesium Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 407-413
1776. ZHU Yan-Feng, ZHANG Juan, ZHANG Yi-Yong, DING Min, QI Hai-Qing, DU Rong-Gui, LIN Chang-Jian.Anticorrosion Properties of Modified Nano-TiO2 Films Prepared by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 393-398
1777. GAO Ping, TAN Zhuo, CHENG Fu-Quan, ZHOU Heng-Hui, TAN Song-Ting.Effect of Doping with Ti4+ Ion on the Electrochemical Performance of LiFe0.6Mn0.4PO4/C[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 338-342
1778. ZHANG Guo-Liang, ZHAO Dan, GUO Pei-Zhi, WEI Zhong-Bin, ZHAO Xiu-Song.Glycerol-Assisted Synthesis and Electrochemical Properties of Co3O4 Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 387-392
1779. WANG Li-Geng, YUAN Ting, LI Yuan, SHI Wei, NI Zhe-Ming.Interlayer Reaction of Thiosulfate in a Confined Region of Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 273-282
1780. WANG Fang, WANG Cai-Hong, LIU Guo-Xia.Preferential Oxidation of CO over Photoreduced Pt/TiO2 Catalysts in H2-Rich Stream[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 445-449
1781. LIU Jia, GUO Li-Qin, ZHANG Xiao-Hong, RUAN Wen-Juan, ZHU Zhi-Ang.Synthesis, Characterization and Properties of Salen-Type Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 265-272
1782. SHI Lei, JIANG Huan-Feng, YIN Wei, WANG Hua-Hua, WANG Hui, ZHANG Lei, JI Liang-Nian, LIU Hai-Yang.Synthesis, Fluorescence and DNA Photocleavage Activity of Phenothiazine-Corrole Gallium(III) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 465-469
1783. LIU Li-Min, ZHANG Xian-Fu.Formation and Spectral Properties of Perylene Oligomers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 283-289
1784. ZHUANG Shu-Xin, LIU Su-Qin, ZHANG Jin-Bao, TU Fei-Yue, HUANG Hong-Xia, HUANG Ke-Long, LI Yan-Hua.Application of Nanoporous Perovskite La1-xCaxCoO3 in an Al-H2O2 Semi Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 355-360
1785. YANG Li-Kun, YANG Fang-Zu, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Initial Behavior of the Electroless Nickel Deposition on Pretreated Aluminum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 414-420
1786. LUO Xiao-Lin, HAN Yin-Feng, YANG De-Suo, CHEN Ya-Shao.Solvo-Thermal Synthesis of Cu2O Micro-Spheres and Their Catalytic Performance for Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 297-302
1787. KONG Xiang-Lei.Effects of Mode-Mode Coupling on Vibrational Frequency Blue Shift in Improper H-Bonded Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 303-308
1788. ZHU Jian-Bo, XU You-Long, WANG Jie, WANG Jing-Ping.Electropolymerization and Characterization of Fast Charge-Discharge PPy/F-SWNTs Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 373-380
1789. MAO Jing, DAI Ke-Hua, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability and Cycling Stability of Li1.07Mn1.93O4 Nanoflakes Synthesized via Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 349-354
1790. GAO Xiao-Ya, WEN Wen, SONG Zhi-Ying, ZHANG Ai-Ping, HAO Juan, HUANG Qian.Effects of Rare Earth Ions on the Interaction between Nano TiO2 and Bovine Serum Albumin in the Presence of Ultrasound[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 470-478
1791. ZHANG Zhi-Yu, HAN Pei-De, ZHANG Cai-Li, ZHANG Xue, SUN Xiang-Lei, LI Yu-Ping.Electronic Structures and Optical Properties of Cu:MgF2 Crystal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 324-330
1792. XU Zi-Jie, JI Tao, ZHAO Lei, WANG Wei-Yan, YANG Chun-Yan, GAN Li-Hua.Restructured Carbon Aerogels and Their Electrochemical Performances[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 361-366
1793. WU Gui-Sheng, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong, CAO Yong, FAN Kang-Nian.In situ Infrared Characterization of Methanol Adsorption on ZrO2 Modified Cu Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 433-436
1794. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 0-0
1795. WANG Shao-Liang, TANG Zhi-Yuan, SHA Ou, YAN Ji.Synthesis and Electrochemical Performance of LiCoPO4 by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 343-348
1796. XIE Peng-Yang, ZHUANG Gui-Lin, LÜ Yong-An, WANG Jian-Guo, LI Xiao-Nian.Enhanced Bonding between Noble Metal Adatoms and Graphene with Point Defects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 331-337
1797. LIU Guan-Feng, HUANG Jian-Hua.Monte Carlo Simulation on the Structures of a Nanoparticle/ Copolymer Mixed System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 309-314
1798. SUN Peng, HU Ming, LI Ming-Da, MA Shuang-Yun.Microstructure, Electrical and Gas Sensing Properties of Meso-Porous Silicon and Macro-Porous Silicon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 489-493
1799. LIU Lei, SONG Shi-Yong, ZHANG Ping-Yu.Preparation and Micro-Tribological Study on Dually Mixed Self-Assembled Monolayers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 427-432
1800. CAO Jian, CAO Zan-Xia, ZHAO Li-Ling, WANG Ji-Hua.Effect of α-Synuclein (1-17) Peptide for Cu2+-Bound and Metal-Free Forms by Molecular Dynamics Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 479-488
1801. HAN Bing, CHU Yue-Ying, ZHENG An-Min, DENG Feng.Adsorption Structure and Energy of Pyridine Confined inside Zeolite Pores[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 315-323
1802. LI Pei-Fang, YAN Shou-Ke, REN Zhong-Jie.An Optical Microscopy Study on the Solvent-Induced Crystalline Morphology of Ladder Polyphenylsilsesquioxane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(02): 494-498
1803. WANG Chuan-Ge, ZENG Fan-Gui, PENG Zhi-Long, LI Xia, ZHANG Li.Kinetic Analysis of a Pyrolysis Process and Hydrogen Generation of Humic Acids of Yimin Lignite Fusain Using the Distributed Activation Energy Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 25-36
1804. YANG Yong-Hong, LI Fen-Fen, YANG Cheng, ZHANG Wen-Yu, WU Jin-Hu.Grafting Morphologies of TEPA on SBA-15(P) and Its Effect on CO2 Adsorption Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 195-200
1805. ZHENG Li-Si, FENG Miao, ZHAN Hong-Bing.Synthesis of CdS Quantum Dots and Their Optical Limiting Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 208-212
1806. CHEN Yang, WANG Cheng-Guo, ZHAO Wei.Fabrication of a Self-Healing Pure SiC Coating by a Two-Step Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 239-244
1807. XIA Da-Hai, SONG Shi-Zhe, WANG Ji-Hui, BI Hui-Chao, HAN Zhe-Wen.Corrosion Behavior of Tinplates in a Functional Beverage[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 121-126
1808. DONG Hua-Qing, PAN Xi, XIE Qin, MENG Qiang-Qiang, GAO Jian-Rong, WANG Jian-Guo.CO Adsorption and Oxidation on Metal-Doped TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 44-50
1809. TANG Rui-Zhi, LI Hai-Xia, LIU Yan-Cheng, ZHANG Peng, CAO Xi-Yan, WANG Wen-Feng.Laser Flash Photolysis Study on Electron Transfer Oxidation Reaction of Tryptophan or Tyrosine with Triplet State Vitamin K3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 213-216
1810. LU Tian, CHEN Fei-Wu.Comparison of Computational Methods for Atomic Charges[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 1-18
1811. LIU Zhen, LIU Gou-Sheng, YU Jian-Guo.Effect of Primary Alkylamine Adsorption on Muscovite Hydrophobicity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 201-207
1812. GUO Xiao-Ming, MAO Dong-Sen, LU Guan-Zhong, WANG Song.Preparation of CuO-ZnO-ZrO2 by Citric Acid Combustion Method and Its Catalytic Property for Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 170-176
1813. HAN Xia, CHENG Xin-Hao, WANG Jiang, HUANG Jian-Bin.Application of Anion-Cation Pair Surfactant Systems to Achieve Ultra-Low Oil-Water Interfacial Tension[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 146-153
1814. XU Zong-Ping, ZHAO Yan-Ying, WANG Hui-Gang, ZHENG Xu-Ming.Resonance Raman Spectroscopy and Density Functional Theory Investigations on the Excited State Structural Dynamics of N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde and Its Solvent Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 65-72
1815. XIAO Yi-Hong, YANG Huang-Gen, CAI Guo-Hui, ZHENG Yong, ZHENG Ying, WEI Ke-Mei.Influence of Reductive Treatment on the Performance of CeO2-ZrO2-Al2O3 Composite Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 245-250
1816. GAO Li-Xia, WANG Li-Na, QI Tao, YU Jiang.Preparation of Ni and Ni-Al Alloys from 2AlCl3/Et3NHCl Ionic Liquid by Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 111-120
1817. HU Sheng-Zhi, XIE Zhao-Xiong, PALENIK G. J..Bond Valence Parameters for Sn(II)―X and Sn(IV)―X (X=O, S, N, C, P, As, Se, Te, F, Cl, Br, I)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 19-24
1818. ZHAN Wei-Shen, PAN Shi, WANG Qiao, LI Hong, ZHANG Yi.Comparison of D-SS and D-ST Dyes as Photo Sensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 78-84
1819. FAN Yu-Qian, SHAO Hai-Bo, WANG Jian-Ming, LIU Liang, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Discharge Performance of Alkaline Sulfide Fuel Cells Using Non-Precious Anode Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 90-94
1820. LI Bo.Investigation on Photocurrent Polarity of a Bulk Heterojunction Organic Photovoltaic Device Using a Ferroelectric Thin Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 217-222
1821. CHANG Lin-Rong, CAO Fa-He, CAI Jing-Shun, LIU Wen-Juan, ZHENG Jun-Jun, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Polarization Behavior of Magnesium Alloy AZ91D with Micro-Arc Oxidation Coating in NaCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 127-136
1822. NIE Long-Hui, HU Yao, ZHANG Wang-Xi.Preparation of a Ag@AgCl-Modified TiO2-xCx Photocatalyst and Its Performance for Degradation of Pollutants under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 154-160
1823. PENG Jing, FANG Xiao-Ming, CHEN Zhi-Hong, ZHANG Zheng-Guo.Effects of CdSe Layer Number on the Optical Properties and Microstructures of CdTe/CdSe (II) Core/Shell Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 232-238
1824. CHEN Chi, PANG Jun, HAN Shuang, ZHANG Bi-Xia, HUANG Yuan, MIAO Ling, JIANG Jian-Jun.Influence of Functional Group Decoration on Gas Adsorption in MOF-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 189-194
1825. YIN Shi-Bin, LUO Lin, JING Sheng-Yu, ZHU Qiang-Qiang, QIANG Ying-Huai.Effect of Intermittent Microwave Heating on the Performance of Catalysts for Oxygen Reduction Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 85-89
1826. YANG Jun-Fang, CHENG Ji-Gui, FAN Yu-Meng, WANG Rui, GAO Jian-Feng.Preparation, Structure and Properties of Pr1.2Sr0.8NiO4 Cathode Materials for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 95-99
1827. YANG Xing-Ye, LI Bin, SUN Liang, HUANG Zhi-Wei, CHENG Xiao-Min, ZHANG Tao-Wei, TANG Xing-Fu.Effect of Surface Structure of α-Fe2O3 on the Selective Catalytic Reduction of NO by NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 184-188
1828. CAO Zhan-Min, WANG Kun-Peng, QIAO Zhi-Yu, DU Guang-Wei.Thermodynamic Reoptimization of the Fe-P System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 37-43
1829. ZHANG Rui-Xia, GAO Bao-Jiao, WEI Xiao-Peng.Structure and Florescence Emission Properties of a Polymer-Rare Earth Complex Composed of Aryl Carboxylic Acid-Functionalized Polysulfone and Tb(III)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 223-231
1830. XU San-Kui, LI Li-Min, GUO Nan-Nan, SU Yun-Lai, ZHANGPeng.Hydrogenation of Glucose Using Ru/Activated Carbon Catalysts: Effects of Modification Methods on Surface Properties of Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 177-183
1831. MAN Mei-Ling, LU Chun-Hai, CHEN Wen-Kai, LI Yi, ZHANG Yong-Fan.Adsorption Properties of CO Molecules on Pt/t-ZrO2(101) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 51-57
1832. TIAN Hui-Wen, LI Wei-Hua, WANG Da-Peng, HOU Bao-Rong.Adsorption Mechanism of Nicotinic Acid onto a Passive Iron Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 137-145
1833. GONG Qiang, WANG Hong, LIAO Xiao-Zhen, MA Wei, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng.Electrochemical Performance of Vanadium Modified LiFe0.5Mn0.5PO4/C Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 100-104
1834. XU Ke, SHEN Lai-Fa, MI Chang-Huan, ZHANG Xiao-Gang.Synthesis and Electrochemical Performance of Graphene Modified LiFePO4 Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 105-110
1835. WANG Li-Geng, SHI Wei, YAO Ping, NI Zhe-Ming, LI Yuan, LIU Jiao.Microstructure and Jahn-Teller Effect of Cu-Zn-Mg-Al Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 58-64
1836. CHEN Xiao-Yun, LU Dong-Fang, HUANG Jin-Feng, LU Yan-Feng, ZHENG Jian-Qiang.Preparation and Properties of N-F Co-Doped TiO2 Photocatalyst with Wide Range Light Response and Multipore Structure from Ionic Liquid-Water Mixture Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 161-169
1837. HOU Ruo-Bing, SUN Yan-Li, WANG Bei-Bei.One-Electron Redox Characteristics of One-Hydroxyl Radical Adducts of A-T Base Pairs[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 73-77
1838. .Cover and Table of Contents for Vol.28 No. 1[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2012,28(01): 0-0
1839. OUYANG Jing, SONG Xing-Lin, LIN Ming-Yue, ZOU Ju, LI Jing-Jing, ZHU Jiang-Ping, YANG Hua-Ming.Effect of Oxygen Vacancy on the Optical Properties of Porous Zirconia[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2900-2906
1840. ZHOU He-Gen, CHEN Hong, CHEN Dong, LI Yi, DING Kai-Ning, HUANG Xin, ZHANG Yong-Fan.Electronic Structures and Optical Properties of CuAlX2 (X=S, Se, Te) Semiconductors with a Chalcopyrite Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2805-2813
1841. YUE Zhao, ZHANG Wei, WANG Cheng, LIU Guo-Hua, NIU Wen-Cheng.Photoinduced Electron Transfer between CdS Quantum Dots and Gold Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2814-2820
1842. TANG Jun, KANG Chao-Yang, LI Li-Min, XU Peng-Shou.Direct Graphene Growth by Depositing Carbon Atoms on Si Substrate Covered by SiC Buffer Layers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2953-2959
1843. LI Ben-Xia, WANG Yan-Fen, LIU Tong-Xuan.Adjustable Synthesis and Visible-Light Responsive Photocatalytic Performance of V2O5·xH2O-BiVO4 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2946-2952
1844. WANG Yuan, DENG Gang-Hua, GUO Yuan.Analysis and Simulation of Experimental Configurations for Sum Frequency Generation and Difference Frequency Generation Vibrational Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2733-2742
1845. CHEN Shu-Hai, XU Yao, LÜ Bao-Liang, WU Dong.Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of Ag-Loaded Titania Nanotubes and Their Photocatalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2933-2938
1846. ZHANG Feng, WANG Hong-Yan, LIN Yue-Xia.Effects of Cu2+ on Proton Transfer Processes in an Adenine-Thymine Anion Base Pair[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2799-2804
1847. CAI Qian, LIANG Xiao-Juan, ZHONG Jia-Song, SHAO Ming-Guo, WANG Yun, ZHAO Xiao-Wei, XIANG Wei-Dong.Synthesis and Characterization of Sphere-Like Cu2ZnSnS4 Nanocrystals by Solvothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2920-2926
1848. SUN Shi-Cai, LIU Chang-Ling, YE Yu-Guang, JIANG Qian.Dissociation Conditions and Influencing Factors of Methane Hydrate in Chloride Salt Solution under High Pressure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2773-2778
1849. YE Qing, HUO Fei-Fei, YAN Li-Na, WANG Juan, CHENG Shui-Yuan, KANG Tian-Fang.Highly Active Au/α-MnO2 Catalysts for the Low-Temperature Oxidation of Carbon Monoxide and Benzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2872-2880
1850. SHI Cheng-Wu, CHEN Zhu, SHI Gao-Yang, SUN Ren-Jie.Preparation of Large Grain and Dense CdS Thin Films Using Ultrasonic Agitation Chemical Bath Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2821-2825
1851. HUA Xiao-Xiao, WANG Jing-Bo, WANG Quan-De, TAN Ning-Xin, LI Xiang-Yuan.Mechanism Construction and Simulation for the High-Temperature Combustion of n-Dodecane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2755-2761
1852. LI Xiang-Hong, DENG Shu-Duan, FU Hui.Inhibition Effect of Nitrotetrazolium Blue Chloride on the Corrosion of Steel in Hydrochloric Acid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2841-2848
1853. YANG Xiao-Hong, LIU Chang, LIU Jin-Ku, ZHU Zi-Chun.Facile Synthesis of Assembly HAP Nanoribbon Spheres and the Synergized Action of Its Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2939-2945
1854. ZHAO Rong-Jiao, HE Jin-Long, LI Jing, GUO Chang-Sheng, DU Yong, HONG Zhi.Terahertz Time-Domain Spectroscopy of L- and DL-Fudosteine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2743-2748
1855. ZHAN Hong-Quan, JIANG Xiang-Ping, LI Xiao-Hong, LUO Zhi-Yun, CHEN Chao, LI Yue-Ming.Formation Mechanism of Barium Titanate Nanoparticle Aggregations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2927-2932
1856. LU Tian, CHEN Fei-Wu.Meaning and Functional Form of the Electron Localization Function[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2786-2792
1857. YANG Chao-Fen, YANG Jun, ZHU Yan-Qin, SUN Xiao-Dong, LI Xian-Jun, CHEN Hua.Asymmetric Hydrogenation of Acetophenone and Its Derivatives Catalyzed by L-Proline Stabilized Iridium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2887-2892
1858. GUO Pei-Zhi, JI Qian-Qian, ZHANG Li-Li, ZHAO Shan-Yu, ZHAO Xiu-Song.Preparation and Characterization of Peanut Shell-Based Microporous Carbons as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2836-2840
1859. ZHANG Ying-Ying, CAO Hong-Yu, TANG Qian, ZHENG Xue-Fang.Interactions between Different Classes of Surfactants and Metmyoglobin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2907-2914
1860. WU Man-Man, TANG Xiao-Feng, NIU Ming-Li, ZHOU Xiao-Guo, DAI Jing-Hua, LIU Shi-Lin.Ionization and Dissociation of Methyl Chloride in an Excitation Energy Range of 13-17 eV[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2749-2754
1861. PAN Rui-Li, FAN Wei-Bin, LI Yu-Ping, LI Xiao-Feng, LI Sha, DOU Tao.Synthesis, Characterization of SSZ-33 Molecular Sieves and Their Performance for the Automobile Tailpipe Hydrocarbon Trap[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2893-2899
1862. DU Xiao-Ming, LI Wu-Hui, HUANG Yong, WU Er-Dong.First-Principles Calculation of the Crystal Structure and Stabilization of Mg-Ti-H System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2793-2798
1863. BAO Jin-Zhen, WANG Sen-Lin.Preparation of the Ni/NiCo2O4 Composite Electrode and Its Properties toward the Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2849-2856
1864. ZHOU Ai-Jun, CUI Heng-Guan, LI Jing-Ze, ZHAO Xin-Bing.Structure and Morphology of Induction-Melted Higher Manganese Silicide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2915-2919
1865. WANG Xin-Chun, HU Bin-Bin, WANG Guang-Jun, YANG Guang-Hong, WAN Shao-Ming, DU Zu-Liang.Preparation of CIGS Thin Films by Electrodeposition Method Using Ethanol as a Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2826-2830
1866. LIU Qing-Shan, YAN Pei-Fang, YANG Miao, TAN Zhi-Cheng, LI Chang-Ping, WELZ-BIERMANN Urs.Dynamic Viscosity and Conductivity of Ionic Liquids [Cnpy][NTf2] (n=2, 4, 5)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2762-2766
1867. FENG Su-Jiao, YUE Bin, WANG Yu, YE Lin, HE He-Yong.Hydroxylation of Benzene over V-HMS Catalysts with the Addition of Fe as the Second Metal Component[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2881-2886
1868. DONG Zhi-Long, DING Wei, LIU Kun, ZHANG Zhi-Wei, QU Guang-Miao, YU Tao.Adsorption Performance of Tetradecyl Aryl Sulfonates on Oil Sand from the Daqing Oilfield[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2767-2772
1869. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 0-0
1870. ZENG Yong-Ping, ZHU Xiao-Min, YANG Zheng-Hua.Car-Parrinello Molecular Dynamics Simulations of Microstructure Properties of Liquid Water, Methanol and Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2779-2785
1871. HU Xian-Chao, CHEN Dan, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua.Preparation of Tungsten Carbide and Titania Nanocomposite and Its Electrocatalytic Activity for Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2863-2871
1872. LI Qing-Wu, WEI Zi-Dong, CHEN Si-Guo, QI Xue-Qiang, LIU Xiao, DING Wei, MAYu.PtSnCo/C Anode Catalyst for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2857-2862
1873. ZHANG Xiao-Yan, SUN Ming-Xuan, SUN Yu-Jun, LI Jing, SONG Peng, SUN Tong, CUI Xiao-Li.Photoelectrochemical Properties of Graphene Oxide Thin Film Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(12): 2831-2835
1874. ZHANG Liu-Ming, LIN Jian-Xin, WANG Rong, WEI Ke-Mei.Effect of Preparation Methods on the Catalytic Activity of Ag-Ru/CeO2 Catalyst for Ammonia Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2646-2650
1875. YU Shan-Qing, TIAN Hui-Ping, ZHU Yu-Xia, DAI Zhen-Yu, LONG Jun.Mechanism of Rare Earth Cations on the Stability and Acidity of Y Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2528-2534
1876. HE Jin-Song, YANG Hong-Wei, GAN Xiao-Ling, CAI Ran, ZHU Song-Ming, YU Yong, LI Jian-Ping, MU Tai-Hua, ZHU Wan-Peng.Energy Characterization of Effect for Ions on the Structure of Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2499-2504
1877. GUO Hai-Jun, XIONG Lian, LUO Cai-Rong, DING Fei, CHEN Xin-De, CHEN Yong.Effect of Fe/Co Mass Ratio on Catalytic Performances of Cu-Fe-Co Based Catalysts for Mixed Alcohols Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2632-2638
1878. DOU Yu-Sheng, LI Wei, YUAN Shuai, ZHANG Wen-Ying, LI An-Yang, SHU Kun-Xian, TANG Hong.Dynamics Simulation of Photophysical Deactivation Pathway for Stacked Thymines[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2559-2564
1879. WANG Xi-Wen, JIANG Fang-Ting, SUO Quan-Ling, FANG Yu-Zhu, LU Yong.Self-supporting Macroscopic Carbon/Ni-Fiber Hybrid Electrodes Prepared by Catalytic Chemical Vapor Deposition Using Various Carbonaceous Compounds and Their Capacitive Deionization Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2605-2612
1880. TANG Jing, ZHENG Jing-Jing, XU Wei, TIAN Xiao-Chun, LIN Jian-Hang.Synthesis of ZnO on ITO and Etched Pattern Characterization by Scanning Electrochemical Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2613-2617
1881. HOU Hai-Yun, HUANG Yin-Rong, WANG Sheng-Ze, BAI Bo-Feng.Preparation and Physicochemical Properties of Imidazolium Acetates and the Conductivities of Their Aqueous and Ethanol Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2512-2520
1882. TONG Hai-Jie, QIAN Zheng-Gang, REID Jonathan P., ZHANG Yun-Hong.High Temporal and Spatial Resolution Measurements of the Rapid Efflorescence of Sea Salt Droplets[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2521-2527
1883. LEI Qing-Juan, GAO Bao-Jiao, ZHANG Zheng-Guo.Action Mechanism of Secondary Bond Forces on Chemical Immobilization of Horseradish Peroxidase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2697-2704
1884. YANG Xiao-Wei, HE Yu-Shi, LIAO Xiao-Zhen, MA Zi-Feng.Improved Graphene Film by Reducing Restacking for Lithium Ion Battery Applications[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2583-2586
1885. WEI Yi, WANG Li-Juan, YAN Ji, SHA Ou, TANG Zhi-Yuan, MA Li.Calcination Temperature Effects on the Electrochemical Performance of Li2MnSiO4/C Cathode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2587-2592
1886. MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, YU Jun, HAN Lu-Peng, LU Guan-Zhong.Effect of Cerium Addition on the Catalytic Performance of Cu-Fe/SiO2 for the Synthesis of Lower Alcohols from Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2639-2645
1887. LIU Li, TIAN Fang-Hua, WANG Xian-You, ZHOU Meng.Electrochemical Behavior of LiV3O8 in Aqueous Li2SO4 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2600-2604
1888. XU Hui-Ying, WANG Wei.Interaction between Mg-Porphyrin and Nitrogen, Oxygen Heterocyclic Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2565-2570
1889. SUN Tao, WANG Yi-Bo.Calculation of the Binding Energies of Different Types of Hydrogen Bonds Using GGA Density Functional and Its Long-Range, Empirical Dispersion Correction Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2553-2558
1890. WANG Song, MAO Dong-Sen, GUO Xiao-Ming, LU Guan-Zhong.Dimethyl Ether Synthesis from CO2 Hydrogenation over CuO-TiO2-ZrO2/HZSM-5 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2651-2658
1891. JIANG Jin-Qiang, JIANG Tao, ZHANG Cheng-Bang, CHENG Hao, LIU Xiao-Ya, ZHANG Sheng-Wen, CHEN Ming-Qing.Inclusion Behavior of β-Cyclodextrin and Amphiphilic Telechelic Polymer C-PDMAEMA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2691-2696
1892. ZHAO Ping, XU Lian-Cai, MA Li.Spectral Research into Intramolecular Photoinduced Electron Transfer of Porphyrin-Anthraquinone Hybrids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2541-2546
1893. YE Bin, GAO Cai, ZHAO Han, CHEN Kai-Song, YANG Suo, LIU Xiang-Nong.1H NMR Investigation on Effect of Solute Concentration on the Hydrogen Bonding and Glass Transition of Three-Carbon Polyalcohol Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2505-2511
1894. LI Jie-Bin, XU You-Long, XIONG Li-Long, WANG Jing-Ping.Improvement of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Materials by Nano-MgO Doping[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2593-2599
1895. LIU Dong-Yang, CHENG Jie, PAN Jun-Qing, WEN Yue-Hua, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng.All-Lead Redox Flow Battery in a Fluoroboric Acid Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2571-2576
1896. LIU Ling-Ling, DING Lei, XU Li, QIAO Jin-Li, SHENG Jia-Wei.Synthesis and Properties of Chemically Cross-Linked Poly(vinyl alcohol) Modified Quaterized Hydroxyethylcellulose Ethoxylate as Novel Alkaline Anion-Exchange Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2665-2670
1897. ZHANG Xia, ZHANG Qiang, ZHAO Dong-Xia.Hydrogen Bond Lifetime Definitions and the Relaxation Mechanism in Water Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2547-2552
1898. LIU Jian, ZHAO Zhen, WANG Hong-Xuan, DUAN Ai-Jun, JIANG Gui-Yuan.Selective Oxidation Performance of Propane over Supported Vanadium Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2659-2664
1899. ZHAO Yong, XUE Wen-Bin, LIU Hong-Fang.Effect of Rare Earth Ce3+ on the Microbial Induced Corrosion Behavior of Aluminum Alloy LY12CZ[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2618-2624
1900. CHEN Ke, BAO Zhi-Hao, LIU Dong, ZHU Xiu-Rong, ZHANG Zhi-Hua, ZHOU Bin.Confined Synthesis and Properties of Porous Silicon from Silica Aerogel Templates by Magnesiothermic Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2719-2725
1901. ZHANG Yong, XIAO Zhong-Dang.Brownian Dynamics Simulation of Three Nonlinear Interactions on the Folding Process of Single Completely Stretched DNA Chain[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2705-2710
1902. LIN Xiao, WU Ming-Xing, AN Jiang, MIAO Qing-Qing, QIN Da, MA Ting-Li.Optimization of the Photoelectric Performance of Large-Scale All-Flexible Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2577-2582
1903. WU Xiao-Jing, DAI Yun, ZHANG Nan, LI Jing.Analysis and Assignment of the Fluorescence Spectra of a Salt/Methanol System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2535-2540
1904. YU Hong-Bo, JIAWen-Zhi, PU Zhi-Ying, WANG Yue-Juan, LU Ji-Qing, TENG Bo-Tao, LUO Meng-Fei.Preparation and Application of a Cr2O3-α-AlF3 Catalyst with a High Specific Surface Area[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2677-2681
1905. LI Yong-Chao, LI Tie-Long, WANG Xue, JIN Zhao-Hui.One-Step Synthesis of Fe@SiO2 and Its Application in Cr(VI) Removal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2711-2718
1906. LI Shuo-Qi, LIU Lu, TIAN Hui-Feng, HU Jing-Bo.High Density Attachment of Silver Nanoparticles onto an NH2+ Ion Implanted Indium Tin Oxide Glass Substrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2671-2676
1907. ZHANG Sheng-Han, LIANG Ke-Xin, TAN Yu.Preparation of TiO2 Nanotube Arrays with Different Cerium Mixing Morphology and Their Photoelectrochemical Response in Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2726-2732
1908. GUO Chuang-Long, OU Zhi-Ze, GAO Yun-Yan, WANG Zhong-Li, JIN He-Lin, LI Hai-Xia.Photophysical and Photobiological Properties of Coordination Polymers of Hypocrellin B Complexes Containing Magnesium and Zinc[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2682-2690
1909. SHI Ji-Cheng, XU Hong-Feng, LU Lu, FU Jie.Synthesis and Characterization of Nd2Fe14B/PANI and Its Function during the Oxygen Transfer Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 2625-2631
1910. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 11[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(11): 0-0
1911. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 10[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 0-0
1912. XU Li, QIAO Jin-Li, DING Lei, HU Long-Yu, LIU Ling-Ling, WANG Hai-Jiang.Electrocatalytic Activity of CoPy/C Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2251-2254
1913. ZHANG Fu-Chun, ZHANG Wei-Hu, DONG Jun-Tang, ZHANG Zhi-Yong.Electronic Structure and Magnetism of Ni-Doped ZnO Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2326-2332
1914. HE Jie, FAN Yi-Ning.Dispersion States and Brønsted Acidity Feature of Nb2O5on t-ZrO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2416-2420
1915. XIAO Quan-Lan, MENG Jian-Xin, XIE Li-Juan, ZHANG Rui.Near-Infrared Luminescence Enhancement by Co-Doped Bi3+ in YVO4:Yb3+[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2427-2431
1916. YAN Shi, HUANG Qin-Dong, LIN Jing-Dong, YUAN You-Zhu, LIAO Dai-Wei.Photocatalytic Activity of Cobalt Doped Titania for H2 Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2406-2410
1917. LIU Yan, WEI Zhong-Ling, YANG Fu-Wei, ZHANG Zhao.Anodizing of AZ91D Magnesium Alloy in Borate-Terephthalic Acid Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2385-2392
1918. WANG Cai-Cai, LI Jian-Hui, SUN Yi-Fei, ZHU Xiao-Quan, HUANG Chuan-Jing, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Synthesis and Catalytic Performances of Mesoporous CeNiO Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Propane to Propene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2421-2426
1919. CUI Chao-Jie, QIAN Wei-Zhong, WEI Fei.Water-Assisted Growth of Carbon Nanotubes over Co/Mo/Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2462-2468
1920. RAO Gui-Shi, CHENG Mei-Qin, ZHONG Yan, DENG Xiao-Cong, YI Fei, CHEN Zhi-Ren, ZHONG Qi-Ling, FAN Feng-Ru, REN Bin, TIAN Zhong-Qun.Preparation of High Catalytic Platinum Hollow Nanospheres and Their Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2373-2378
1921. XU Hai-Song, LI Xiao-Qin, ZENG Yi.Statistical Coupling Analysis of a SH3 Domain Sequence Set[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2447-2456
1922. DU Xiao-Qing, LI Hui-Qin, ZHU Qi-Rong, ZOU Zhi-Qiang, LIANG Qi.Growth and Nanotribological Properties of C60 Multilayer Films on Si(111)-7×7 Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2457-2461
1923. LI Wen-Xin, HU Lin-Hua, DAI Song-Yuan.Core-Shell Structure of Y2O3/TiO2 for Use in Dye Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2367-2372
1924. LIU Yu-Ning, LIU Zi-Zhong, LI Wei-Qi, LIU Dong-Sheng, GE Xiang-Wei.Structures and Aromaticities of Complexes (1,3,5-C3P3H3)M and (1,3,5-C3P3H3)2M (M=Ti, V, Cr)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2282-2290
1925. LIU Xiao-Ting, GUO Jing-Fu, AN Di, WANG Dan, REN Ai-Min, FENG Ji-Kang.Theoretical Study on the Two-Photon Absorption Properties of Pyrazole Aluminum Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2303-2310
1926. YUAN Wen-Hui, CHANG Ran-Ran, LIU Xiao-Chen, LI Li.Preparation of PHI Zeolite Membrane with High Separation Performance by the Secondary Growth Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2493-2498
1927. ZANG Li-Li, HU Jian-Ming, SUN Yu, JIN Hua, ZHU Jia, LI Yi, HUANG Xin, ZHANG Yong-Fan.Geometry and Electronic Structure of the Adsorption of CO Molecules on Different Al2O3 Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2311-2318
1928. DANG Dai, GAO Hai-Li, PENG Liang-Jin, SU Yun-Lan, LIAO Shi-Jun, WANG Ye.Preparation of High Performance Core-Shell PdRu@Pt/CNT Electrocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2379-2384
1929. GUO Xing-Zhong, YAN Li-Qing, YANG Hui, LI Jian, LI Chao-Yu, CAI Xiao-Bo.Synthesis of Zirconia Aerogels by Ambient Pressure Drying with Propylene Oxide Addition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2478-2484
1930. BU Yu-Yu, LI Wei-Bing, YU Jian-Qiang, WANG Xiu-Tong, QI Mei-Ling, NIE Meng-Yan, HOU Bao-Rong.Fabrication of SrTiO3 Nanocrystalline Film Photoelectrode and Its Photoelectrochemical Anticorrosion Properties for Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2393-2399
1931. LI Gan, LUO Wen-Hua, CHEN Hu-Chi.Adsorption and Dissociation of CO2on the α-U(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2319-2325
1932. CUI Bai, LIN Hong, ZHAO Xiao-Chong, LI Jian-Bao, LI Wen-Di.Visible Light Induced Photocatalytic Activity of ZnCo2O4 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2411-2415
1933. SUN Jian, SUN Xiu-Xin, SUN Shi-Ling, QIU Yong-Qing, LI Chuan-Bi.Second-Order Nonlinear Optical Property for Transition Metal Complexes with Bis(imino)pyridine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2297-2302
1934. GAO Yun-Yan, LI Hai-Xia, OU Zhi-Ze, HAO Ping, LI Yi, YANG Guo-Qiang.Enhancing the Catalytic Activity of Peroxidase by Adsorption onto Fe3O4 Magnetic Nanoparticle/Multiwalled Carbon Nanotube Composite Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2469-2477
1935. JIN Yi, WANG Yue, BIAN Fu-Yong, SHI Qiang, GE Mao-Fa, WANG Shu, ZHANG Xing-Kang, XU Si-Chuan.Three-Dimensional Structure of Dopamine 3-Subtype Receptor with the Active Site Residues for the Binding of Dopamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2432-2446
1936. XUE Rong, YAN Jing-Wang, TIAN Ying, YI Bao-Lian.Lanthanum Doped Manganese Dioxide/Carbon Nanotube Composite Electrodes for Electrochemical Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2340-2346
1937. KONG Wei-Yuan, WANG Hai-Jun, GU Fang.Depletion Potential between Two Colloid Particles Immersed in a Hard-Core Yukawa Fluid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2400-2405
1938. XU Shou-Dong, ZHUANG Quan-Chao, SHI Yue-Li, ZHU Ya-Bo, QIU Xiang-Yun, SUN Zhi.Electrochemical Impedance Spectra of Intercalation Compound Electrodes: Models and Theoretical Simulations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2353-2359
1939. JIANG Teng, MA Wan-Fu, XIE Nan, ZHOU Ping.Study on the Interaction of EGCG with Zn(II) Based on Experiments and Density Functional Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2291-2296
1940. LU Xiang-Jun, DOU Hui, YANG Su-Dong, HAO Liang, ZHANG Fang, ZHANG Xiao-Gang.Fabrication and Electrochemical Capacitive Behavior of Freestanding Graphene/Polyaniline Nanofibre Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2333-2339
1941. SHI Ji-Fu, WAN Qing-Cui, XU Gang, XU Xue-Qing, FAN Ye.Influence of Temperature on the Properties of Polysulfide Electrolyte and Quantum Dot Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2360-2366
1942. XIA Hui-Yun, ZHANG Ying, GAO Li-Ning, YAN Lu-Ke.Ag-P(AM-co-MAA) Composite Microspheres Based on Morphology Transcription Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2485-2492
1943. LI Jing, SUN Ming-Xuan, ZHANG Xiao-Yan, CUI Xiao-Li.Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2255-2268
1944. ZHAO Hao-Chuan, SONG Yang, GUO Xiao-Dong, ZHONG Ben-He, DONG Jing, LIU Heng.Effect of Precursor Ingredient Temperature on the Performance of LiFePO4 by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2347-2352
1945. FU Ying, LI Guo-Bao, LIAO Fu-Hui, LIN Jian-Hua.Synthesis, Structure and Thermal Property of a 3D Coordination Polymer [Sr(BDC)(H2O)][J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2269-2274
1946. YU Yan-Jie, ZHANG Shuan-Qin, KONG Ling-Dong, LIN Li, CHENG Tian-Tao, CHEN Jian-Min.Effects of Nitrates on the Heterogeneous Reaction of Carbonyl Sulfide on Model Aerosols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(10): 2275-2281
1947. PENG Tian-You, KE Ding-Ning, ZENG Peng, ZHANG Xiao-Hu, FAN Ke.Preparation and Photoelectrochemical Performance of BiVO4 Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2160-2166
1948. LI Wei, QI Chuan-Song, WU Xin-Min, RONG Hua, GONG Liang-Fa.Relationship between Melting Point and the Interaction Energy of Alkyl Imidazolium Tetrafluoroborate Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2059-2064
1949. YANG Ying, SONG Chang-Sheng, YE Ru-Qiang, MU Bo-Zhong.Hysteresis Behavior of Surfactin Monolayer at the Air/Water Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2217-2221
1950. PU Peng, XU Can, XIE Shu-Yu.Influence of the Size Effect on the Chemical Shielding Tensors of SiO2 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2227-2232
1951. TU Xiao-Hua, CHU You-Qun, MA Chun-An.Electrochemical Behavior of Nitroaromatics on Pt Microelectrode in an Aprotic Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2148-2152
1952. LI Di, CHEN Hong-Chong, LI Jin-Hua, ZHOU Bao-Xue, CAI Wei-Min.Photoelectrocatalytic Performance and Reaction Mechanism of Different Organics upon Adsorption on a TiO2 Nanotube Array Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2153-2159
1953. LIU Zhi-Feng, ZHU Heng-Jiang, CHEN Hang, LIU Li-Ren.Structures, Stabilities and Electronic Properties of InAs Tubelike Clusters and Single-Walled InAs Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2079-2087
1954. ZHENG Tao, LI Pan, XIAO Sheng-Chun, WANG Dan, Lü Jing-Wen, MEN Zhi-Wei.Luminance Properties and Judd-Ofelt Theory Study of Yb3+ Sensitization Wideband Er3+ Doped Fluorphosphate Glass[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2095-2100
1955. CHEN Kun, CHEN Li, ZHANG Qing-Song, WU Bin-Bin.Preparation and Characterization of Nanocomposite Hydrogels with a Template Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2173-2177
1956. YUAN Wen-Hui, LI Bao-Qing, LI Li.Superior Graphene for Hydrogen Adsorption Prepared by the Improved Liquid Oxidation-Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2244-2250
1957. NIE Ping, SHEN Lai-Fa, CHEN Lin, SU Xiao-Fei, ZHANG Xiao-Gang, LI Hong-Sen.Sol-Gel Synthesis and Electrochemical Performance of Porous LiMnPO4/MWCNT Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2123-2128
1958. YAN Hui, ZHANG Huan, ZHANG Ding, ZHU Zhi, QI Lu.Hydrothermal Synthesis of Spherical Li4Ti5O12 as Anode Material for High Power Lithium-Ion Secondary Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2118-2122
1959. ZHOU Zi-Yan, LIU Min, SU Zhong-Min, XIE Yu-Zhong, DING Shen-De, WANG Hua-Jing.Proton-Transfer Isomerization Reactions of 2-(2-Hydroxybenzylidenamino)pyrimidine-4,6-diol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2035-2042
1960. MIN Shi-Xiong, Lü Gong-Xuan.Preparation of CdS/Graphene Composites and Photocatalytic Hydrogen Generation from Water under Visible Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2178-2184
1961. XU Ning, ZHANG Chao, KONG Fan-Jie, SHI You-Jin.Transport Properties of Corrugated Graphene Nanoribbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2107-2110
1962. WANG Jian-Tao, ZHANG Xiao-Hong, WANG Hui, OU Xue-Mei.Super-Hydrophobic Silicon/Silica Hierarchical Structure Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2233-2238
1963. CHEN Meng-Nan, ZHANG Dong-Yun, THOMPSON Levi T., MA Zi-Feng.Hydrogen Production from Steam Reforming of Ethanol over Pd Promoted ZnO/Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2185-2190
1964. BAO Jian-Zhang, FENG Xin-Tian, YU Jian-Guo.GPU Triggered Revolution in Computational Chemistry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2019-2026
1965. HUO Wei-Feng, GAO Na, YAN Yan, LI Ji-Yang, YU Ji-Hong, XU Ru-Ren.Decision Trees Combined with Feature Selection for the Rational Synthesis of Aluminophosphate AlPO4-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2111-2117
1966. LI Shuang, QIU Yu-Qin, ZHANG Suo-Hui, GAO Yun-Hua.Mechanism of Lysine on the Formation of Glycyrrhetic Acid Elastic Vesicles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2167-2172
1967. WANG Xiao-Rong, HAO Guang-Ping, LU An-Hui, LI Wen-Cui.Adsorption and Release Behavior of Vitamin B12 in Tubular Structured Ordered Mesoporous Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2239-2243
1968. ZHAO Liu-Jie, RAN Jing-Yu, WU Sheng.Thermodynamic Study of the Humidity Ratio for Methane Reforming at Low Temperature in a Micro-Combustor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2027-2034
1969. LIU Jun, ZHANG Bo, CHEN Li, CHEN Pei-Da, DONG Hui-Ning, ZHENG Rui-Lun.First-Principles Investigation of Magnetic Properties of Several Wurtzite Half-Metallic Ferromagnets[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2101-2106
1970. FU Rong, ZHENG Jun-Sheng, WANG Xi-Zhao, MA Jian-Xin.Effect of the Reduction Heat-Treatment Condition on the Performance of Pt-Fe/C Alloy Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2141-2147
1971. HU Xiao-Yan, LI Chun-Yi, YANG Chao-He.Influences of V2O5 Loadings on V2O5/Al2O3 Oxidative Activation Performances for n-Heptane Catalytic Cracking[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2209-2216
1972. LI Hong-Jian, LI An-Yang, TANG Hong, DOU Yu-Sheng.Molecular Dynamics Simulation of Effect of a Femtosecond Laser on the Photofragmentation Reaction Mechanism of C60[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2072-2078
1973. WEI Xue-Feng, GAO Fei-Xue, YANG Jun-Lin.2011年度化学科学三处国家自然科学基金项目评审工作总结[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2015-2018
1974. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 9[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 0-0
1975. LIU Jiao, YAO Ping, NI Zhe-Ming, LI Yuan, SHI Wei.Jahn-Teller Effect of Cu-Mg-Al Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2088-2094
1976. LU Sheng-Yong, HUANG Yi-Long, WANG Qiu-Lin, LI Xiao-Dong, YAN Jian-Hua.Photocatalytic Degradation of Gaseous 1,2-Dichlorobenzene over TiO2/AC Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2191-2199
1977. ZHU Yuan-Qiang, GUO Jian-Chun, YE Zhong-Bin.AuClx (x=1, 3)-Catalyzed Benzannulation Mechanisms between 2-Propynyl-hypnone and Benzyne[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2043-2050
1978. GUO Zhi-Jun, CHEN Zong-Yuan, WU Wang-Suo, LIU Chun-Li, CHEN Tao, TIAN Wen-Yu, LI Chun.Adsorption of Se(IV) onto Beishan Granite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2222-2226
1979. PENG Xuan, ZHANG Qin-Xue, CHENG Xuan, CAO Da-Peng.Adsorption and Separation of CO2/CH4/N2 Binary Mixtures in an Ordered Mesoporous Carbon Material CMK-3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2065-2071
1980. GAO Wen-Chao, HUANG Tao, SHEN Yu-Dong, YU Ai-Shui.Phenolic Resin Coated Natural Graphite Oxide as an Anode Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2129-2134
1981. HE Rui, JIAO Yan-Hua, LIANG Yuan-Yuan, CHEN Can-Yu.Accurate Predictions of the NMR Parameters in Organic and Biological Crystallines[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2051-2058
1982. YANG Fang-Zu, WU Wei-Gang, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Application of Copper Electrochemical Deposition for the Metallization of Micropores[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2135-2140
1983. XIONG Peng-Fei, ZHONG Bei-Jing, YANG Fan.Heterogeneous Mechanism of C1-C4 on a Platinum Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(09): 2200-2208
1984. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 8[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 0-0
1985. LIU Yun-Long, WANG Wen-Jun, GAO Xue-Xi, XU Jian-Hua.Second Harmonic Generation Properties of Centrosymmetric Bisphthalocyaninato Thulium in Langmuir-Blodgett Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1985-1989
1986. CHU Dao-Bao, LI Yan, SONG Qi, ZHOU Ying.Synthesis and Properties of LiFePO4/C Cathode Material with a New Carbon Source[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1863-1867
1987. SHEN Tao, DU Feng-Pei, LIU Ting, YAO Guang-Wei, WU Zheng, FANG Meng-Meng, XU Xiao-Jie, LU Hui-Zhe.Molecular Simulation of the Interaction between Imidazole Glycerol Phosphate Dehydrase and Nitrogen-Containing Heterocyclic Phosphate Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1831-1838
1988. XU Yong, YAN Shi-Zhi, YE Tong-Qi, ZHANG Zhao, LI Quan-Xin.Dimethyl Ether Production from Biomass Char and CO2-Rich Bio-Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1926-1932
1989. LIN Jian-Xin, WANG Guo-Hua, WANG Rong, LIN Bing-Yu, NI Jun, WEI Ke-Mei.Preparation and Characterization of Ru/CNTs-Al2O3 Catalyst for Ammonia Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1961-1967
1990. XU Pei-Jun, TANG Yuan-Yuan, ZHANG Jing, ZHANG Zhi-Bo, WANG Kun, SHAO Ying, SHEN Hu-Jun, MAO Ying-Chen.Molecular Dynamics Simulation of Organic Solvents Based on the Coarse-Grained Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1839-1846
1991. WANG Xi-Zhao, FU Rong, ZHENG Jun-Sheng, Ma Jian-Xin.Platinum Nanoparticles Supported on Carbon Nanofibers as Anode Electrocatalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1875-1880
1992. YAO Shu-Juan, SHAO Xin, CUI Shou-Xin, ZHAO Jian-Wei, ZHOU Cheng-Gang.Adsorption and Migration of Pt Atoms on γ-Al2O3(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1816-1822
1993. SHEN Ying-Hua, LIU Hui-Min, LI Guo-Qing, ZHAI Zhi-Guo, SHU Xue-Feng, TAI Xiu-Mei.Rheological Properties and Gelation of pH-Responsive P(HEMA/MAA) Nano-Microgel Dispersions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1919-1925
1994. ZHANG Kong, LIU Qian, SU Xiao-Bin, ZHONG Hong-Mei, SHI Yun, PAN Yu-Bai.Effect of Defects on the Luminescence and Scintillation Property of YLuAG:Ce Phosphors Obtained by Different Synthetic Routes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 2001-2008
1995. YANG Jing, SUN Ying-Xin, ZHAO Li-Feng, SUN Huai.Phosphorous Moieties in P-ZSM-5 Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1823-1830
1996. WEN Sheng, GONG Chun-Li, TSAI Fang-Chang, YEH Jen-Taut.Properties of SPES/AlOOH Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1886-1892
1997. SHI Heng-Chao, WANG Wen-Chun, YANG De-Zheng, HUO Yan, JIA Li.Effect of OH Radicals on Formaldehyde Removal in Dielectric Barrier Discharge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1979-1984
1998. ZHAO Jing, SUN Yue, LI Yong-Jun, LIANG Ren.Preparation of ‘Sandwich-Like’ Au/Pt Composite Multilayer Films for Methanol Electrooxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1868-1874
1999. ZHI Ze-Yong, LIU Peng-Cheng, HUANG Yan-Yi, ZHAO Xin-Sheng.A Microfluidic Mixer for Single-Molecule Kinetics Experiments[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1990-1995
2000. LI Xue-Fei, ZHAO Yun, JIAO Qing-Ze, LI Han-Sheng, WU Hong-Yu, LIU Hong-Bo, CUI Wen-Jia.Preparation of One-Dimensional Titanate Nanomaterials Using Different Titania Sources[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1996-2000
2001. NIU Ming-Li, SONG Lei, TANG Xiao-Feng, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin, LIU Fu-Yi, SHAN Xiao-Bin, SHENG Liu-Si.Dissociation Dynamics of O+ Formation Channels from Vibrational State-Selected NO2+ at e3B2 State[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1797-1802
2002. XU Ling, SHEN Xiao-Xu, XIAO Qiang, ZHONG Yi-Jun, YE Su-Fang, YE Xiang-Rong, ZHU Wei-Dong.Preparation, Characterization and Catalytic Properties of Pd/Fe3O4-MCNT Magnetically Recyclable Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1956-1960
2003. TONG Xin, CHEN Rui, CHEN Tie-Hong.Photocatalytic Activity of TiO2 with Micrometer-Sized Macropores[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1941-1946
2004. XU Xiao-Ling, LI Chun-Yi, SHAN Hong-Hong.Novel Modified Magnesium-Aluminate Spinels as Potential FCC Matrix Components[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1947-1955
2005. SUN Qiu-Jian, DONG Gui-Fang, ZHENG Hai-Yang, ZHAO Hao-Yan, QIAO Juan, DUAN Lian, WANG Li-Duo, ZHANG Fu-Shi, QIU Yong.Indolium Squarine Semiconductor for Field-Effect Transistors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1893-1899
2006. TANG Rui-Zhi, ZHANG Peng, LI Hai-Xia, LIU Yan-Cheng, WANG Wen-Feng.Pulse Radiolysis Study of the Reactions between Phenothiazine and CCl3OO·, ·OH[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1975-1978
2007. NIE Hong-Qian, HOU Wan-Guo.Methods and Applications for Delamination of Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1783-1796
2008. XU Qun-Jie, LI Jin-Guang, LI Qiao-Xia.Preparation of Mesoporous Carbon at Different Temperatures as a Catalyst Support for Direct Methanol Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1881-1885
2009. FANG Yu-Zhu, JIANG Fang-Ting, LU Yong.Electrocatalytic Performance of Self-Supporting CNTs/SMF-Ni Hybrid Electrodes for the Aerobic Oxidation of p-MT to p-MBA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1854-1858
2010. LIANG Li-Ping, ZHU Qing, ZHAO Yong-Xiang, LIU Dian-Sheng.Effects of Heat Treatment on the Structure and Properties of the Tungstophosphoric Acid-Modified Zirconia Aerogel Solid Acids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1933-1940
2011. JIANG Jin-Qiang, GONG Yun-Hua, CHENG Hao, LIU Xiao-Ya, ZHANG Sheng-Wen, XU Jing.Photodimerization Behavior of 7-Hydroxy-4-methyl-8-(4'-methylpiperazin-1'-yl) Methylcoumarin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1968-1974
2012. WANG Yuan-You, HUA Wei, LIU Tian-Qing.Structural Property of Hemoglobin in Span 80/PEG 400/H2O Niosome System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1907-1912
2013. LI Qing-Hai, GU Tong-Xin, YU Sheng-Song, YAO Yan, LI Bing, LI Wu.Study on the Precipitation Pathway of Nanyishan Oilfield Brine at Subzero Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1803-1808
2014. XIA Hai-Ting, KUANG Xiao-Jun, WANG Chun-Hai, LI Wen-Xian, JING Xi-Ping, ZHAO Fei, YUE Zhen-Xing.Conductivity and Dielectric Loss of Tungsten-Bronze-Type BaNd2Ti4O12 Microwave Ceramics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 2009-2014
2015. SUN Hai-Tao, TIAN Xiao-Hui, YUAN Yi-Zhong, SUN Jin-Yu, SUN Zhen-Rong, ZHUO Xiao-Ling.Density Functional Theory Study on Vinyl Thiophene Group Conjugated Spirooxazines[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1847-1853
2016. ZHANG Li-Zhi, GAO Jian, ZHAO Dai-Qing, JIANG Li-Qiao, YANG Jiu-Zhong, WANG Zhan-Dong, JIN Han-Feng.Migration Pathways of Oxygen and the Formation of Oxygenated Intermediates in Oxygenated Fuel Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1809-1815
2017. FU Su-Zhen, CHEN Qing-De, SHEN Xing-Hai.Aggregation Behavior of 1-Alkyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate Ionic Liquids in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(08): 1913-1918
2018. LIANG Jian-Ming, ZHANG Ri-Guang, ZHAO Qiang, DONG Jin-Xiang, WANG Bao-Jun, LI Jin-Ping.Hydrogen Adsorption on Zeolite Na-MAZ and Li-MAZ Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1647-1653
2019. ZHAO Xing, ZHUANG Quan-Chao, QIU Xiang-Yun, XU Shou-Dong, SHI Yue-Li, CUI Yong-Li.Electrochemical Performance of Cr2O3/TiO2 Composite Material for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1666-1672
2020. ZHANG Rong-Jun, QI Zhi-Mei, ZHANG Zhe.In situ Study of Self Assembly of Gold Nanoparticles and Cytochrome c by Polarized Optical Waveguide Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1757-1762
2021. SU Xiao-Ling, WANG Yue-Kui, WANG Yan, JIA Jie, GAO Xiao-Li.Theoretical Analysis of the ECD Spectra of SalenCo(III) Complexes Containing Axial Imidazole Ligands[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1633-1639
2022. WU Mei-Fen, WEN Zhao-Yin, LIU Yu.Effects of Tetrahydrofuran Pretreatment on the Performance of Pyrrole Modified Li Metal Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1695-1700
2023. ZHANG Zi-Yu, HU Zhong-Ai, YANG Yu-Ying, WANG Huan-Wen, CHANG Yan-Qin, CHEN Yan-Li, LEI Zi-Qiang.Ce-Doped Mn3O4 and Its Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1673-1678
2024. MAI Li-Qiang, YANG Shuang, HAN Chun-Hua, XU Lin, XU Xu, PI Yu-Qiang.Chemical Lithiation and Electroactivity of Nanomaterials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1551-1559
2025. SHEN Shan-Shan, LU Wen-Cong, ZHANG Liang-Miao, YUE Bao-Hua, HAN Ling, ZHANG Hao.Fabrication of Mesoporous NiAl2O4 Nanorods and Their Catalytic Properties for Toluene Hydrocracking[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1743-1750
2026. CHEN Lang, RAO Mu-Min, LI Wei-Shan, XU Meng-Qing, LIAO You-Hao, TAN Chun-Lin, YI Jin.Performance Improvement of Polyethylene-Supported PAMS Electrolyte Using Urea as Foaming Agent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1689-1694
2027. ZHANG Li-Zhi, YANG Hao-Lin, ZHAO Dai-Qing, JIANG Li-Qiao.Influence of Methanol Addition on the Two Stage Combustion of a Dimethyl Ether/Air Mixture[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1560-1566
2028. ZHEN Cheng, TANG Xiao-Feng, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Application and Improvement in the Ion Velocity Imaging of Threshold Photoelectron-Photoion Coincidence Measurements[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1574-1578
2029. LI You-Ji, CHEN Wei, LI Lei-Yong.Effects of Surface Areas and Adsorption Strength on the Photoactivity and Decomposition Kinetics of Acid Red 27 over TiO2-Coated/Activated Carbon Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1751-1756
2030. ZHANG Li-Li, HAN Pei-De, ZHANG Cai-Li, DONG Ming-Hui, YANG Yan-Qing, GU Xiang-Yang.Density Functional Theory Study on the Stability and Electronic Properties of MgF2 Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1609-1614
2031. FANG Yun, LAI Zhong-Yu, PANG Ping-Ping, JIANG Ming.pH Responsive Self-Assembly of HPAM-HEC in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1712-1718
2032. YAO Wei, WANG Hong-Ning, WANG Jian-Wu, ZHONG Jing, CHEN Ruo-Yu.Preparation, Characterization and Adsorption Mechanism for Phenols of CTMAB-ZrP[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1763-1771
2033. JIN Jing, GONG Yuan-Yuan, WU Han-Qing, LI Lei, NIU Shu-Yun.Crystal Structure and Surface Photoelectric Property of Mn(II) Coordination Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1587-1594
2034. ZHANG Xuan-Zhou, YANG Jun-Zhi, SONG Ping, TIAN Wen-Huai, LI Xing-Guo.Synthesis and Cyclic Hydrogenation Properties of Magnesium Ultrafine Nanoparticles Prepared by Acetylene Plasma[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1707-1711
2035. CAO Guo-Fei, LIAO Yi, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua.Preparation and Characterization of Peasecod-Based Activated Carbons as Electrode Materials for Electrochemical Double-Layer Capacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1679-1684
2036. LI Jian-Sheng, GU Juan, LING Xiao-Feng, SUN Xiu-Yun, SHEN Jin-You, HAN Wei-Qing, WANG Lian-Jun.Synthesis of Ordered Mesoporous Carbon Loaded Fe, Co, Ni Nanocrystals by the Soft Templating Route and Their Characterization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1772-1776
2037. XIA Wen-Sheng, CHANG Gang, HOU Yu-Hui, WENG Wei-Zheng, WAN Hui-Lin.Influence of Ni Chemical States on the Partial Oxidation Mechanism of Methane: An Energetics Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1567-1573
2038. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 0-0
2039. LIU Chun-Guang.Electronic Structures and Second-Order Nonlinear Optical Properties of a Series of Pt―Pt Bond-Containing Metal Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1661-1665
2040. CAO Xiao-Wei, LIU Wen-Hua, LI Xin-Ran, WANG Rong, WU Xia-Qin.SERS Spectroscopic Characterization and Analysis of the Molecular Structure of Linkage Monolayers in Assembled Gold Nanoparticle Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1600-1608
2041. LIU Xiao-Jun, WANG Ning, CHENG Hao .Local and Long-Range Hybrid Density Functional Study on an Organic Light-Emitting Molecule with Pull-Push Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1640-1646
2042. XUE Wen-Juan, ZHANG Xin-Yan, LI Peng, LIU Zhao-Tie, HAO Zheng-Ping, MA Chun-Yan.Catalytic Activities for the Complete Oxidation of Ethylene over Au-Cu/Co3O4 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1730-1736
2043. LUO Xu-Zhong, WANG Qiong, ZHONG Jin-Lian, PAN Hong, CHEN Zhi-Xing.Synthesis of π-Conjugated Triphenylbenzene Derivatives and Their Gelling Property[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1719-1724
2044. LIU Ying-Hui, KANG Zhi-Xin.Preparation and Characterization of a Polymeric Dielectric Film with a Low Surface Free Energy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1777-1782
2045. ZHANG Min, LI Jing-Jian, PAN Mu, XU Dong-Sheng.Catalytic Performance of Pt Nanowire Arrays for Oxygen Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1685-1688
2046. ZHU Lin-Hong, SONG Le-Xin, CHEN Jie, YANG Jing, WANG Mang.Formation, Structure and Thermal Degradation of the Supramolecular Complex between β-Cyclodextrin and 18-Crown-6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1579-1586
2047. ZHAO Peng-Fei, JI Sheng-Fu, WEI Ni, MA Qian, LIU Hui, LI Cheng-Yue.Effect of Boron Promoter on the Structure and Hydrodesulfurization Activity of Ni2P/SBA-15 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1737-1742
2048. LIANG Wei-Hua, WANG Xiu-Li, DING Xue-Cheng, CHU Li-Zhi, DENG Ze-Chao, FU Guang-Sheng, WANG Ying-Long.Stability and Electronic Structures of Au-Doped Silicon Nanowires[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1615-1620
2049. DING Ying-Chun, XIAO Bing.Electronic Structure, Mechanical Properties and Intrinsic Hardness of a New Superhard Material BeP2N4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1621-1632
2050. LIU Yu-Sheng, FU Hai-Ying, TANG Zhong-Feng, HUANG Wei, WU Guo-Zhong.Melting Point and Structure of Ionic Liquid [EMIM][PF6] on the Surface of Nano-SiOx Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1725-1729
2051. LIU Run-Hua, ZHANG Sen, XIA Xin-Yuan, YUN Da-Qin, BIAN Zu-Qiang, ZHAO Yong-Liang.DSSCs Using a Nanoparticle/Nanorod Composite TiO2 Film as a Photoanode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1701-1706
2052. DAI Zhi-Jun, ZHOU Wei, YUAN Zhe-Ming.A Novel Method of Nonlinear Rapid Feature Selection for High Dimensional Data and Its Application in Peptide QSAR Modeling Based on Support Vector Machine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1654-1660
2053. JIA Li-Hui, LIU An-Chang, MU Zong-E, CHEN Yun-Feng.Magnetostructural Correlation Study of a Novel Strong Antiferromagnetic Dimer Copper(II) Coordination Complex with Mono-Methyl Phthalate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(07): 1595-1599
2054. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 0-0
2055. WANG Lian-Yan, LU Feng, WU Fu-Quan, GU Ren-Ao, YAO Jian-Lin, ZHANG Hai-Lu, DENG Zong-Wu.Electrosynthesis and Characterization of Metal Chelate Imprinted Poly-o-Phenylenediamine Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1451-1456
2056. ZHAI Dong, ZHAO Liang, PAN Hui-Fang, ZHAO Zhen, DUAN Ai-Jun, GAO Jin-Sen, CHEN Yu.Monte Carlo Investigation into C4 Hydrocarbon Adsorption in FAU, BEA and LTL Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1400-1406
2057. CONG Ye, QIN Yun, LI Xuan-Ke, DONG Zhi-Jun, YUAN Guan-Ming, CUI Zheng-Wei.Preparation and Visible Light Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide Coated Multiwalled Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1509-1515
2058. LI Ya-Min, SUN Ping.Quasi-Classical Trajectory Study on the Reaction Kinetics of Li+HF(ν=0, j=0)→LiF+H[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1357-1360
2059. CHEN Cong, LI Wei-Zhong, SONG Yong-Chen, WENG Lin-Dong.Structure and Kinetics of Hydrogen Bonds in Aqueous Glucose Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1372-1378
2060. YU Chao, QIU Ke-Qiang, CHEN Qi-Yuan.Thermodynamic Analysis of Silicothermic Reduction Zinc Oxide in Vacuum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1312-1318
2061. LU Dong-Fei, DI You-Ying, HE Dong-Hua.Crystal Structure and Thermochemical Properties of Bis(n-Nonylammonium) Tetrachlorozincate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1319-1324
2062. DENG Ping, ZHANG Hai-Dong, JIANG Jun-Hao, JIANG Qi-Hua.Reaction Mechanism for Propylene Carbonate Prepared by KI/NH3 Catalysis from Propylene Oxide and CO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1386-1392
2063. ZHOU Dan, YU Wen, XU Qin-Qin, YIN Jian-Zhong.Solubilization of Polyalcohol in Supercritical CO2 Microemulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1300-1304
2064. FANG Fang, LI Yong-Tao, SONG Yun, ZHA Jun, ZHAO Bin, SUN Da-Lin.LiMn(BH4)3/2LiCl Composite Synthesized by Reactive Ball-Milling and Its Dehydrogenation Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1537-1542
2065. ZENG Chi, ZHU Jian-Yu.Microcalorimetric Study of the Influence of Extracellular NaCl Concentration on the Growth Metabolism of Halobacterium halobiumZENG Chi1,* ZHU Jian-Yu[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1525-1530
2066. SUN Du, YIN Peng-Gang, GUO Lin.Synthesis and Raman Property of Porous Jujube-Like Cu2O Hierarchy Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1543-1550
2067. YUE Jun-Pei, YANG Fang-Zu, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Electrocrystallization of Pd-Ni Alloys on Glassy Carbon Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1446-1450
2068. QIU Wei, REN Cheng-Jun, GONG Mao-Chu, HOU Yun-Ze, CHEN Yao-Qiang.Structure, Surface Properties and Photocatalytic Activity of TiO2 and TiO2/SiO2 Catalysts Prepared at Different pH Values[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1487-1492
2069. ZHOU Jin, LI Wen, XING Wei, ZHUO Shu-Ping.Capacitive Performance of Tunable Ordered Mesoporous Carbons in Organic and H2SO4 Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1431-1438
2070. LIU Yu, ZHAO Jia-Fei, GUO Chang-Song, SONG Yong-Chen, LIU Wei-Guo, CHENG Chuan-Xiao, YE Chen-Cheng, XUE Kai-Hua.Memory Effects of Structure I and II Gas Hydrates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1305-1311
2071. LI Jing-Hong, ZHOU Dan-Hong, REN Jue.Theoretical Study of Ethylene Dimerization on the Ga/HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1393-1399
2072. WEN Zhen-Li, CAO Xiao-Ning, ZHOU Chun-Lan, ZHAO Lei, LI Hai-Ling, WANG Wen-Jing.Influence of Deposition Temperature on the SiNx:H Film Prepared by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1531-1536
2073. HUANG Ying-Heng, TONG Zhang-Fa, WEI Teng-You, LI Bin.Reaction Kinetics of the Intermediate in Synthesis of LiCoPO4 by Solid-State Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1325-1334
2074. WANG Sen-Lin, ZHANG Yi.Preparation and Electrocatalytic Performance of Ni-Mo/LaNi5 Porous Composite Electrode toward Hydrogen Evolution Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1417-1423
2075. ZHANG Shao-Long, LI Bin, ZHANG Fei-Yue, MA Li, HAN Yan-Hua, FAN Min-Guang.Aromatization of Ethanol over Metal Modified P/HZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1501-1508
2076. CAI Yue-Piao, WANG Chao-Jie.Structures and Properties of NFeN and the Reaction Potential Energy Curves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1346-1356
2077. SHI Jin-Jie, SUN Wei.Effect of Benzotriazole as Corrosion Inhibitor for Reinforcing Steel in Cement Mortar[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1457-1466
2078. JIANG Gui-Ming, GAO Bao-Jiao, XU Wen-Mei, WANG Xiao-Hua.Adsorption Behavior and Thermodynamics of Iminodiacetic Acid-Type Material IDAA-PGMA/SiO2 for Heavy Metal Ions and Rare Earth Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1474-1481
2079. LI Miao-Miao, SHEN Rui-Qi, LI Feng-Sheng.Molecular Dynamics Simulation of Binding Energies, Mechanical Properties and Energetic Performance of the RDX/BAMO Propellant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1379-1385
2080. SUN Lei, BAI Fu-Quan, ZHANG Hong-Xing.Theoretical Investigation of Chemically Enhanced Mechanism of SERS Spectroscopy for Ag/MPH/TiO2 System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1335-1340
2081. SHI Ji-Fu, XU Gang, MIAO Lei, XU Xue-Qing.p-Type and pn-Type Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1287-1299
2082. CAO Yan-Li, DING Xiao-Long, LI Hong-Chen, YI Zhao-Guang, WANG Xiang-Fu, ZHU Jie-Jun, KAN Cai-Xia.Morphology-Controllable Noble Metal Nanoparticles: Synthesis, Optical Property and Growth Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1273-1286
2083. LIU Yun-Hong, GAO Ya-Jun, WANG Fen-Ying, ZHU Tie-Min, ZHAO Jian-Wei.Molecular Dynamics Simulation of the Influence of Crystal Orientation on the Formation Probability of Silver Monoatomic Chains during Stretching[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1341-1345
2084. KANG Xue-Li, CHEN Qi-Bin, SHANG Ya-Zhuo, LIU Hong-Lai.Interaction between Gemini and DNA at the Air/Water Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1467-1473
2085. CHENG Feng, HUANG Ke-Long, LIU Su-Qin, FANG Xue-Song, ZHANG Xin.Surfactant Carbonization to Synthesize a Fe3O4/C Composite and Its Electrochemical Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1439-1445
2086. Lü Wei, XUE Ying.Prediction of Hepatitis C Virus Non-Structural Proteins 5B Polymerase Inhibitors Using Machine Learning Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1407-1416
2087. OUYANG Mi, XIANG Wen-Qin, ZHANG Yu-Jian, JIN Yan-Xian, ZHANG Cheng.Synthesis, Characterization and Properties of Electron Donor-Acceptor Complexes Based on 9,9-Diarylfluorene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1516-1524
2088. YE Tong-Qi, ZHANG Zhao-Xia, XU Yong, YAN Shi-Zhi, ZHU Jiu-Fang, LIU Yong, LI Quan-Xin.Higher Alcohol Synthesis from Bio-Syngas over Na-Promoted CuCoMn Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1493-1500
2089. LI Zhao, XU Ju-Liang, LI Xu-Yan, GUO Li-Fang, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Preparation of Manganese Dioxide for Electrodes of Supercapacitors Based on Duplex Stainless Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1424-1430
2090. HAN Guang-Zhan, ZHANG Chao, GAO Ji-Gang, QIAN Ping.Quantum Chemistry Study on the Stable Structures of C2H5OH(H2O)n (n=1-9) Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(06): 1361-1371
2091. WU Hao-Yi, HU Yi-Hua, CHEN Li, WANG Xiao-Juan.Effect of Europium Valence on the Luminescent Properties of Sr2MgSi2O7:Eu[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1201-1206
2092. HE Sheng-Nan, CUI Ya-Juan, YAO Yan-Ling, FANG Rui-Mei, SHI Zhong-Hua, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Effects of Alkaline Earth Metal on Performance of ZrO2-Al2O3 Support and Pd-Rh Close-Coupled Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1157-1162
2093. XING Sheng-Kai, LI Yun, ZHAO Xue-Zhuang, CAI Zun-Sheng, SHANG Zhen-Feng, WANG Gui-Chang.Molecular Symmetry of Möbius Cyclacenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1000-1004
2094. YUAN Xiao-Ling, LU Chun-Mei, ZHU Wan-Chun, JIA Ming-Jun, LIU Gang, WANG Zhen-Lü, ZHANG Wen-Xiang.Adsorption Performance of Hg(II) Ions on Amine-Modified Nanoporous Carbon Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1181-1187
2095. JIANG Jing-Jing, LONG Ming-Ce, WU De-Yong, CAI Wei-Min.Preparation of F-Modified Nanosized TiO2 and Its Methyl Orange Photodegradation Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1149-1156
2096. SUN Da-Li, PENG Sheng-Lin, OUYANG Jun, OUYANG Fang-Ping.Electronic Transport Properties of Graphene Nanoribbons with Nanoholes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1103-1107
2097. ZHANG Xiao-Jie, TANG Chang-Qing, JIN Zhi-Liang, LV Gong-Xuan, LI Shu-Ben.Photocatalytic Reduction of Water to Hydrogen over Eosin Y/Pt/SiO2 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1143-1148
2098. ZHANG Yi, CHEN Biao, YANG Zu-Pei, ZHANG Zhi-Jun.Controlled Synthesis and Characterization of the Structure and Property of Fe3O4 Nanoparticle-Graphene Oxide Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1261-1266
2099. YUE Dong, ZHANG Jian-Wen, ZHANG Jing-Bo, LIN Yuan.Preparation of PbS Quantum Dots Using Inorganic Sulfide as Precursor and Their Characterization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1239-1243
2100. LI Huan-Huan, CHEN Run-Feng, MA Cong, ZHANG Sheng-Lan, AN Zhong-Fu, HUANG Wei.Titanium Oxide Nanotubes Prepared by Anodic Oxidation and Their Application in Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1017-1025
2101. TIAN Ying, WANG Jing-Ri, LIU Ming, SHI Kun, YANG Feng-Lin.Redox Stability of Polypyrrole in Aqueous Electrolyte Solutions by a Recurrent Potential Pulse Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1116-1121
2102. LI Yan-Feng, ZHU Ji-Qin, LIU Hui, HE Peng, WANG Peng, TIAN Hui-Ping.Theoretical Study of the Double-Bond Isomerization of 1-Hexene to cis-2-Hexene over ZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1081-1088
2103. YUN Hong, LIN Chang-Jian, DU Rong-Gui.Anticorrosion Properties of Nano Anatase TiO2 Films Derived from Sol-Gel and Hydrothermal Crystallization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1122-1127
2104. SONG Ji-Zhong, HE Ying, ZHU Di, CHEN Jie, PEI Chang-Long, WANG Jun-An.Polymer/ZnO Micro-Nano Array Composites for Light-Emitting Layer of Flexible Optoelectronic Devices[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1207-1213
2105. LI Yi, ZOU Ai-Hua, YE Ru-Qiang, MU Bo-Zhong.Effects of Molecular Structure on Surfactin Micellization Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1128-1134
2106. JIAO Yi, LI Jun, WANG Jing-Bo, WANG Jian-Li, ZHU Quan, CHEN Yao-Qiang, LI Xiang-Yuan.Experiment and Kinetics Simulation on the Pyrolysis of n-Decane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1061-1067
2107. GUO Xiao-Wei, TENG Bo-Tao, YUAN Jin-Huan, ZHAO Yun, ZHAO Yue, LIU Sha.Density Functional Theory Study of Atomic and Molecular Oxygen Adsorption on Au Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1068-1074
2108. FAN Di, LIU Zhen-Ming, JIN Hong-Wei, ZHANG Liang-Ren.Classification of Coenzyme-A Binding Proteins Based on Co-Factor Binding Modes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1223-1231
2109. ZHAO Gao-Feng, XIANG Bing, SHEN Xue-Feng, SUN Jian-Min, BAI Yan-Zhi, WANG Yuan-Xu.Structures and Stabilities of Small Zirconium Oxide Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1095-1102
2110. REN Yue-Ping, XU Cheng-Cheng, FANG Yun.Facile Synthesis of Gold Nanoflowers in a Polyvinyl Pyrrolidone Alkaline Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1244-1248
2111. WANG Wang-Yin, PAN Ming-Xue, QIN Yu-Cai, WANG Ling-Tao, SONG Li-Juan.Effects of Surface Acidity on the Adsorption Desulfurization of Cu(I)Y Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1176-1180
2112. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, WU Ren-Chun, YU Jun, WANG Qian.Preparation of CuO-Ce0.6Zr0.4O2 by Microwave Heating Decomposition and Its Catalytic Property for CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1163-1168
2113. DU Yu-Dong, ZHAO Wei-Na, GUO Xin, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai.Adsorption and Dissociation of Methanol on Perfect FeS2(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1075-1080
2114. ZHANG Hui-Min, HU Rui-Sheng, HU Jia-Nan, ZHANG Yu-Long.Preparation and Catalytic Activities of La2CoAlO6 for Methane Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1169-1175
2115. PENG Xu-Hong, ZHENG Pei-Zhu, MA Yuan-Ming, YIN Tian-Xiang, AN Xue-Qin, SHEN Wei-Guo.The Second Virial Coefficient and Droplet Interaction of AOT/Water/Toluene Microemulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1026-1030
2116. JIA Ming, LAI Yan-Qing, TIAN Zhong-Liang, LIU Fang-Yang, LI Jie, XIN Peng-Fei, LIU Ye-Xiang.Electrodeposition Behavior of Silicon from Na3AlF6-LiF Melts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1108-1115
2117. ZHANG Jian-Po, JIN Li, ZHANG Hong-Xing.Structures and Spectroscopic Properties of [Ru(iph)(L)2]2+ (L=cpy, mpy, npy) Complexes Containing Tetradentate Ligands[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1089-1094
2118. LONG Jin-Xing, GUO Bin, LI Xue-Hui, WANG Fu-Rong, WANG Le-Fu.Catalytic Decomposition of Cellulose in Cooperative Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 995-999
2119. MO Yue-Qi, CHANG Xue-Yi, HU Su-Jun, HAN Shao-Hu, WU Hong-Bin, PENG Jun-Biao.Synthesis and Electroluminescent Properties of Phenyl-Substituted Poly(phenylenevinylene)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1188-1194
2120. TIAN Ran, LIU Zhen-Ming, JIN Hong-Wei, ZHANG Liang-Ren, LIN Wen-Han.Target Identification of Isomalabaricane Terpenes Extracted from Sponges[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1214-1222
2121. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 0-0
2122. YAO Zhen-Dong, WEI Wei, WANG Jiu-Lin, YANG Jun, NULI Yan-Na.Review of Sulfur-Based Cathodes for High Performance Lithium Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1005-1016
2123. LIU Zhen-Hai, SHANG Ya-Zhuo, HUANG Yong-Min, PENG Chang-Jun, LIU Hong-Lai.Disassembly of Polyelectrolyte/Surfactants Complex Induced by Macroions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1135-1142
2124. YE Bin, GAO Cai, LIU Xiang-Nong, YANG Suo, JIANG Bin.Effect of Annealing Conditions on Enthalpy Relaxation Parameters of D-Sorbitol Glass[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1031-1038
2125. XU Hao, LU Fang, FU Zheng-Wen.Effects of Substrate-Target Distance and Si Co-Doping on the Properties of Al-Doped ZnO Films Deposited by Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1232-1238
2126. LIU Jian-Hua, YOU Dun, YU Mei, LI Song-Mei.Preparation of BaTiO3-BaFe12O19 Core-Shell Structure Particles by Homogeneous Coprecipitation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1254-1260
2127. WU Xiao-Lin, SUN Rong, ZHU Peng-Li, DU Ru-Xu.Near Infrared Spectrum Analysis of Organic/Inorganic Composite Microcapsule Phase Change Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1039-1044
2128. BAI Qing-Long, ZHANG Chun-Hua, CHENG Chuan-Hui, LI Wan-Cheng, SHEN Ren-Sheng, DU Guo-Tong.Photoluminescence and Electroluminescence of the Novel Soluble Zinc Phthalocyanine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1195-1200
2129. XIANG Mei, HE Chang-Cheng, WANG Hui-Liang.Magnetic Polyacrylamide/Fe3O4 Nanocomposite Hydrogel with High Mechanical Strength[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1267-1272
2130. PENG Yue-Hua, ZHOU Hai-Qing, LIU Xiang-Heng, HE Xiong-Wu, ZHAO Ding, HAI Kuo, ZHOU Wei-Chang, YUAN Hua-Jun, TANG Dong-Sheng.Preparation of Sn2S3 One-Dimensional Nanostructure Arrays by Chemical Vapor Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(05): 1249-1253
2131. MI Juan, WANG Yu-Ting, GAO Peng-Cheng, LI Wen-Cui.Effects of Thermal Treatment on the Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 893-899
2132. ZHANG Xiao-Hong, GUO Hong-Rui, JIAO Zhi, YAN Wei-Wei, RUAN Wen-Juan, ZHU Zhi-Ang.Weak Interactions in Asymmetric Porphyrin Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 774-780
2133. FAN Xin-Zhuang, LU Yong-Hong, KONG Xiang-Feng, XU Hai-Bo, WANG Jia.Pseudo-Capacitive and Electrocatalytic Properties of Electrochemically Modified Graphite Electrode in Different Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 887-892
2134. KONG De-Shuai, WANG Jian-Ming, PI Ou-Yang, SHAO Hai-Bo, ZHANG Jian-Qing.Electrochemical Fabrication and Pseudocapacitive Performance of a Porous Nanostructured Nickel-Based Complex Film Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 764-768
2135. FAN Min, LI Guo-Bao, WANG Dong-Wei, JIN Tou-Nan, LIAO Fu-Hui, LIN Jian-Hua.Synthesis, Structure and Characterization of Pb1-xTbxTi1-xMnxO3 (0≤x≤0.10) Solid Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 990-994
2136. PEI Xiao-Mei, ZHAO Jian-Xi, WEI Xi-Lian.Effect of Sodium Salicylate on the Formation and Properties of Wormlike Micelles in Aqueous Cationic Gemini Surfactant Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 913-917
2137. ZHU Guang-Lai, WU Guo-Zhong, CUI Zhi-Feng, XU Xin-Sheng.Transient Absorption Spectroscopy of the Effects of the Ionic Liquid [bmim][BF4] on the Photochemical Reactions of Benzil[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 971-976
2138. CHEN Jin-Yi, LI Nian, LI Jing, ZHU Liang, PENG Chang-Jun.Synthesis and Visible Light Photocatalytic Activity of Cross-Linked Sodium Rectorite/Cu2O Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 932-938
2139. YU Yong-Jiang, WANG Hua-Yang, YANG Chuan-Lu, CHEN Jian-Nong.First-Principles Investigation on the Interaction of Aun(n=2-9) Clusters with Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 808-814
2140. XU Jia, ZHANG Ming, XU Jian-Hong, MA Gui-Lin.Synthesis and Electrical Properties of La2(Mo1-xVx)2O9-α[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 863-868
2141. SONG Lei, YU Feng, WU Li-Xia, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Anionic Production Pathways Involved in the Reaction between OH- and CH2ClF[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 801-807
2142. NING Shen, SHEN Jing, LI Xing-Long, XU Yong, LI Quan-Xin.Characterization and Anion Emission Characteristics of the Microporous Crystal Cs-C12A7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 983-989
2143. LIAO Rui-Jin, ZHU Meng-Zhao, ZHOU Xin, YANG Li-Jun, YAN Jia-Ming, SUN Cai-Xin.Molecular Dynamics Simulation of the Diffusion Behavior of Water Molecules in Oil and Cellulose Composite Media[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 815-824
2144. WU Mei-Xia, LI Wei, ZHANG Ming-Hui, TAO Ke-Yi.Preparation and Characterization of NiB Amorphous Alloy Modified Using Chitosan[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 953-958
2145. ZHU Yi, WANG Jian-Li, CHEN Yong-Dong, LIAO Chuan-Wen, WANG Shi-Dan, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Catalytic Combustion of Diesel Soot over Ce0.5+xZr0.4-xLa0.1O2-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 925-931
2146. ZHANG Wei-Guo, SHANG Yun-Peng, LIU Li-Na, YAO Su-Wei, WANG Hong-Zhi.Electrochemical Preparation of a Ni-W-P Nanowire Array and Its Photoelectrocatalytic Activity for the Hydrogen Evolution Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 900-904
2147. SU Ya-Ling, LI Yi, DU Ying-Xun, LEI Le-Cheng.Visible-Light-Driven Catalytic Properties and First-Principles Study of Fluorine-Doped TiO2 Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 939-945
2148. WANG Feng, ZHANG Yue, ZHANG Yun-Hong.Penetrating Depth of Laser Focus in a Spherical Droplet during Confocal Raman Measurements[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 769-773
2149. LIU Yun, HE You-Zhou, YUAN Li-Hua, FENG Wen.Synthesis and Self-Assembly of an Oligoaramide Containing Multiple Hydrogen Bonds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 918-924
2150. LIU Yu-Zhu, QIN Chao-Chao, ZHANG Song, WANG Yan-Mei, ZHANG Bing.Ultrafast Dynamics of the First Excited State of Chlorobenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 965-970
2151. YANG Zong-Xian, XIE Luo-Gang.Adhesion of Small Cux (x=1-4) Clusters on a CeO2(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 851-857
2152. LI Yun-Xia, WEI Zi-Dong, ZHAO Qiao-Ling, DING Wei, ZHANG Qian, CHEN Si-Guo.Preparation of Pt/Graphene Catalyst and Its Catalytic Performance for Oxygen Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 858-862
2153. GONG Liang-Fa, WU Xin-Min, LI Wei, QI Chuan-Song.Stability and Aromaticity of XB6+ (X=C, Si, Ge, Sn, Pb) Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 831-836
2154. LI Jie, KONG Fan-Tai, WU Guo-Hua, ZHANG Chang-Neng, DAI Song-Yuan.TiO2 Thin-Film Electrode Modified by Co-Adsorbents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 881-886
2155. ZHUO Zu-Liang, ZHANG Fu-Jun, XU Xiao-Wei, WANG Jian, LU Li-Fang, XU Zheng.Photovoltaic Performance Improvement of P3HT:PCBM Polymer Solar Cells by Annealing Treatment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 875-880
2156. Lü Rong-Guan, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, NULI Yan-Na.Electrodeposition and Electrochemical Property of Porous Li-Si Film Anodes for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 759-763
2157. TANG Yan, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong, LIU Heng, ZHONG Yan-Jun, NIE Xiang, TANG Hong.Effects of Mixed Solvents on the High-Rate Performance of Li3V2(PO4)3/C Prepared by Sol-Gel Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 869-874
2158. SHAN Zhi-Chao, LIU Si-Yu, LI Cai-Jin, ZHU Long-Feng, MENG Xiang-Ju, XIAO Feng-Shou.High-Temperature Synthesis of Zeolite Y[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 959-964
2159. SU Shu, HUANG Rong, ZHAO Liu-Bin, WU De-Yin, TIAN Zhong-Qun.Vibrational Spectroscopy Criteria to Determine α-Pyridyl Adsorbed on Transition Metal Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 781-792
2160. ZHONG Ai-Guo, HUANG Ling, JIANG Hua-Jiang.Structure, Spectroscopy and Reactivity of H2S Bonding to Metal(II) Porphyrins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 837-845
2161. CHENG Li, ZHANG Zi-Ying, SHAO Jian-Xin.Electronic Structures and Optical Properties of the O Vacancy in ZnO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 846-850
2162. XIAO Lixin, HU Shuangyuan, KONG Sheng, CHEN Zhijian, QU Bo, GONG Qihuang.Synthesis of Poly(9,9-diallylfluorene) and the Mechanism of Its Single Green Emission[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 977-982
2163. LI Jun-Nan, PU Min, HE Shu-Heng, HE Jing, EVANS David G..Reaction Mechanism of Acetylene Hydrogenation Catalyzed by Pd8 Cluster[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 793-800
2164. DONG Ze-Hua, ZHU Tao, SHI Wei, GUO Xing-Peng.Inhibition of Ethyleneamine on the Pitting Corrosion of Rebar in a Synthetic Carbonated Concrete Pore Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 905-912
2165. YUAN Shuai, ZHANG Wen-Ying, LI An-Yang, ZHU Yi-Min, DOU Yu-Sheng.Dynamics Simulation of a New Deactivation Pathway for Stacked Adenines[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 825-830
2166. TIAN Li, ZHOU Gong-Bing, LI Zhen-Hua, PEI Yan, QIAO Ming-Hua, FAN Kang-Nian.Gold Supported on Aminosilane-Functionalized SBA-15 for Chemoselective Hydrogenation of Crotonaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 946-952
2167. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(04): 0-0
2168. AN Xiao-Ying, HE Rong-Xing, HUANG Cheng, LI Ming.Mechanism of AuCl3-Catalyzed Synthesis of Highly Substituted Furans Based on 2-(1-Alkynyl)-2-alken-1-ones[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 577-583
2169. ZHANG Qi-Bo, HUA Yi-Xin.Effect of Alkylimidazolium Ionic Liquids on the Corrosion Inhibition of Copper in Sulfuric Acid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 655-663
2170. CHEN Jing-Wei, WANG Xin-Qiang, REN Quan, LI Ting-Bin, YANG Hong-Liang, ZHANG Jing-Nan, LI Guo-Chao.Third Order Nonlinear Optical Properties of Benzyltriethylamine Bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato) Aurate(III)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 717-721
2171. LI Min-Jie, LIU Wei-Xia, PENG Chun-Rong, LU Wen-Cong.A First-Principles Method for Predicting Redox Potentials of Nucleobases and the Metabolites in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 595-603
2172. ZHANG Qing-Feng, ZHENG Zhao-Lei, HE Zu-Wei, WANG Ying.Reduced Chemical Kinetic Model of Toluene Reference Fuels for HCCI Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 530-538
2173. MA Yan-Hui, ZHAO Hui-Ling, TANG Sheng-Jie, HU Jun, LIU Hong-Lai.Synthesis of Micro/Mesoporous Composites and Their Application as CO2 Adsorbents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 689-696
2174. CAO Yun-Zhu, WEI Dong-Ming, REN Dong-Xue, CHEN Chen, XING Yong-Heng, SHI Zhan.Design, Synthesis and Mimic Catalytic Activity of a Vanadium Haloperoxidase Conformation Model Molecule[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 539-546
2175. DING Xiao-Chun, CHEN Xiu, ZHOU Jian-Hua, WANG Tao, SUN Dun, HE Jian-Ping.Pt-Ni Catalyst Supported on CMK-5 for the Electrochemical Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 711-716
2176. PANG Jin-Yu, Lü Xin, ZHANG Jian, YUAN Shi-Ling, XU Gui-Ying.Mesoscopic Simulations on the Aggregation Behavior of Polymeric Surfactants in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 520-529
2177. SUN Lei, LIU Ai-Xin, HUANG Hong-Ying, TAO Xiao-Jun, ZHAO Yan-Bao, ZHANG Zhi-Jun.Preparation and Antibacterial Properties of Water-Soluble Ag Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 722-728
2178. JIANG Jin-Qiang, QIANG Jing, NI Zhong-Bin, SONG Xiao-Qing, ZHANG Hong-Wu, LIU Xiao-Ya, CHEN Ming-Qing.Synthesis and Solution Properties of the Photo-Sensitive Telechelic Polymer——Coumarin-Containing Poly(4-vinylpyridine)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 664-670
2179. LU Yue-Mei, GONG Qian-Ming, LU Fang-Ping, LIANG Ji, NIE Qing-Dong, ZHANG Xiu-Mei.Preparation of Sulfonated Carbon Nanotubes/Activated Carbon Composite Beads and Their Adsorption Capacity for Low Density Lipoprotein[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 683-688
2180. LI Xiao-Yan, LIU Qun, ZHENG Shi-Jun, MENG Ling-Peng.Mechanisms and Kinetics of the HOSO+NO Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 564-570
2181. XU Jun-Ke, SHEN Li-Hong, ZHOU Wei, MA Jian-Xin.Mechanism of Biogas Reforming for Hydrogen Production over Ni-Co Bimetallic Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 697-704
2182. XIAO Lixin, DUAN Laiqiang, CHAI Junyi, WANG Yun, CHEN Zhijian, QU Bo, GONG Qihuang.Fabrication of Large Area of Anodic Aluminum Oxide Ultrathin Film Directly onto an ITO Electrode with a Ti Buffer Layer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 749-753
2183. ZHAN Wang-Cheng, ZHOU Guo-Jun, CHU Guo-Hai, SHEN Kai, YU Jun, WANG Ai-Yong, SU Na, LU Guan-Zhong, GUO Yang-Long.Effect of Supports on the Catalytic Performance of Pd-Cu/Activated Carbon Catalyst for Eliminating CO in Cigarette Smoke[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 705-710
2184. WANG Jia-Yong, BI Si-Wei, ZHAO Jun-Feng.Reaction Mechanisms between (Cl-nacnac)Pt(H) and a Terminal Alkyne[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 571-576
2185. WANG Zhi-Ping, LUO Hong, GAO Li-Hua, WANG Ke-Zhi.Electrostatically Self-Assembled Films Prepared Using Bipolar Thiophene Hemicyanine and Prussian Blue[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 754-758
2186. ZHOU Li-Min, SHANG Chao, LIU Zhi-Rong.Acid Dye Adsorption Properties of Ethylenediamine-Modified Magnetic Chitosan Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 677-682
2187. ZHOU Xin, YANG Huai-Yu, WANG Fu-Hui.Corrosion Inhibition by Sorbitol/Diethylenetriamine Condensation Product for Carbon Steel in 3.5% NaCl Saturated Ca(OH)2 Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 647-654
2188. ZHAO Min, ZHANG Yuan, WANG Lu.Second-Order Nonlinear Optical Properties of Organic Heteroaromatic Molecules with Carbazole Chromophores[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 584-588
2189. YU Li-Qiu, CHEN Shu-Li, CHANG Sha, LI Yun-Hu, GAO Yin-Yi, WANG Gui-Ling CAO Dian-Xue.Supercapacitance of NiCo2O4 Nanowire Arrays Grown on Nickel Foam[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 615-619
2190. HAN Ling, NI Ji-Peng, ZHANG Liang-Miao, YUE Bao-Hua, SHEN Shan-Shan, ZHANG Hao, LU Wen-Cong.Controlled Synthesis of Mesoporous MnO2 Nanospindles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 743-748
2191. AN Xiao-Hui, LIU Da-Huan, ZHONG Chong-Li.Stepped Behavior of Carbon Dioxide Adsorption in Metal-Organic Frameworks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 553-558
2192. YANG Yong-Hui, SUN Hong-Juan, PENG Tong-Jiang, HUANG Qiao.Synthesis and Structural Characterization of Graphene-Based Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 736-742
2193. WANG Yu, YU Gang, CAI Bin, ZHU Yue-Xiang, XIE You-Chang.Delicately Controlled Synthesis of Mesoporous Carbon Materials with Thin Pore Walls[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 729-735
2194. TANG Jing, TIAN Xiao-Chun, ZHOU Fu-Qing, LIU Yue-Qiang, LIN Jian-Hang.Mechanism of Au Electrodeposition onto Indium Tin Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 641-646
2195. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 0-0
2196. ZHANG Jian-Jun, ZU Hui, GAO Yuan.Formation Thermodynamics of Adefovir Dipivoxil-Saccharin Co-Crystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 547-552
2197. LI Wen, ZHOU Jin, XING Wei, ZHUO Shu-Ping, Lü Yi-Min.Preparation of Microporous Carbon Using a Zeolite HY Template and Its Capacitive Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 620-626
2198. LAO Guo-Hong, SHAO Hai-Bo, FAN Yu-Qian, WANG Jian-Ming, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Catalytic Oxidation of Sulfide Ion over a Spherular-Co3O4 Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 627-632
2199. SU Chang, LU Guo-Qiang, XU Li-Huan, ZHANG Cheng, MA Chun-An.Synthesis and Properties of Spindle-Shaped LiFePO4 for the Cathode Material of Lithium Ion Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 609-614
2200. LIU Chun-Yan, XU Bin, TANG Ya-Wen, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng, LU Tian-Hong.Electrocatalytic Performance of Pd Catalyst Supported on Macropore Carbon for Oxidation of Formic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 604-608
2201. JIA Fei, WANG Zhou-Cheng.Electrochemical Study on Electroless Nickel Plating Using Sodium Borohydride as the Reductant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 633-640
2202. WANG Kun-Peng, WANG Chang-Sheng.Effect of Substituents on the Optical Properties of 3(5)-(9-Anthryl) Pyrazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 589-594
2203. XU Ning, KONG Fan-Jie, WANG Yan-Zong.Electronic Transport in Z-Shaped Graphene-Nanoribbons: Shape and Size Effects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 559-563
2204. CHEN Hong, LI Er-Xiao, YE Zhong-Bin, HAN Li-Juan, LUO Ping-Ya.Interaction of Hydrophobically Associating Polyacrylamide with Gemini Surfactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(03): 671-676
2205. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 0-0
2206. ZHONG Chong-Gui, FANG Jing-Huai, YANG Jian-Hua, DONG Zheng-Chao, JIANG Xue-Fan.Electronic and Band Structures of Hexagonal Multiferroic HoMnO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 388-394
2207. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, XUE Rong, YI Bao-Lian.Influence of Electrolyte Concentration and Temperature on the Capacitance of Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 479-485
2208. CHEN Dong-Po, ZHANG Xiao-Dan, WEI Chang-Chun, LIU Cai-Chi, ZHAO Ying.Effect of Blocking Layers Prepared by the Hydrolysis of TiCl4 Solution on the Photovoltaic Performance of a Dye-Sensitized Solar Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 425-431
2209. WEI Hang, ZHANG Rong-Hong, YUAN Bo, YANG Fan, LI Quan, ZHAO Ke-Qing.Electronic Spectra and Nonlinear Optical Properties of 8-Hydroxyquinolinolate-Ag (Pt) Metal Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 302-308
2210. DAI Xian-Qi, LI Yan-Hui, ZHAO Jian-Hua, TANG Ya-Nan.Effects of Vacancy and Boron Doping on Si Adsorption on Graphene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 369-373
2211. LI Li-Xiang, LIU Yong-Chang, GENG Xin, AN Bai-Gang.Synthesis and Electrochemical Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 443-448
2212. HU Jian-Ping, WANG Jun, TANG Dian-Yong, FU Qin-Chao, ZHANG Yuan-Qin.Reaction Mechanisms of CO Oxidation Catalyzed by Binary Copper Group Cluster Anions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 329-336
2213. ZHAO Hui-Ling, XU Sheng, ZHOU Jian-Hai, HU Jun, LIU Hong-Lai.One-Step Synthesis of Metal-Doped Mesoporous MCM-41 Materials and Their Application in Esterification Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 499-504
2214. ZHANG Hai-Jun, ZHANG Xiao-Gang, YUAN Chang-Zhou, GAO Bo, SUN Kang, FU Qing-Bin, LU Xiang-Jun, JIANG Jian-Chun.Preparation of Water Soluble Chitosan-Based Porous Carbon/NiO Composites and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 455-460
2215. MU Dan, ZHOU Yi-Han.Molecular Dynamics Simulation of the Adsorption and Diffusion of a Single Hydrophobic Polymer Chain on a Hydrophobic Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 374-378
2216. YU Chang-Lin, YANG Kai, YU Jimmy C, PENG Peng, CAO Fang-Fang, LI Xin, ZHOU Xiao-Chun.Effects of Rare Earth Ce Doping on the Structure and Photocatalytic Performance of ZnO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 505-512
2217. LIAO Cheng, HAN Jun-Feng, JIANG Tao, XIE Hua-Mu, JIAO Fei, ZHAO Kui.Effect of Se Vapor Concentration on CIGS Film Preparation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 432-436
2218. WANG Chao-Jie, CAI Yue-Piao, HUANG Xu-Hui, WEI Tao.Interaction and Properties of Proline-Ag and -Ag+ Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 352-362
2219. LIU Yan, WANG Fang-Fang, YU Chun-Yang, LIU Cui, Gong Li-Dong, YANG Zhong-Zhi.Structures and Binding Energies of Sr2+/Ba2+-Water Systems by Ab initio and ABEEM/MM Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 379-387
2220. GAO Rui, MA Bei-Bei, WANG Li-Duo, SHI Yan-Tao, DONG Hao-Peng, QIU Yong.Photovoltaic Properties and Mechanism Analysis of a Dye/Al2O3 Alternating Assembly Structure by Electrochemical Impedance Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 413-418
2221. LIU Bo, HUANG Shi-Ping, ZHU Ji-Qin, WANG Peng, TIAN Hui-Ping.Effect of Temperature on the Structural and Thermodynamic Properties of Aqueous Dimethyl Sulfoxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 289-294
2222. YAN Rong-Tao, WEI Hou-Zhen, WU Er-Lin, WANG Shu-Yun, WEI Chang-Fu.A Phase Equilibrium Model for Gas Hydrates Considering Pore-Size Distribution of Sediments[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 295-301
2223. SUN Gang-Wei, SONG Wen-Hua, LIU Xiao-Jun, QIAO Wen-Ming, LING Li-Cheng.Asymmetric Capacitance Behavior Based on the Relationship between Ion Dimension and Pore Size[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 449-454
2224. LI Jin-Hua, LIU Bao-Zhong, HAN Shu-Min, HU Lin, ZHU Xi-Lin, WANG Ming-Zhi.Phase Structure and Hydrogen Storage Properties of LaMg8.40Ni2.34 Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 403-407
2225. CHEN Ye, CHEN Jian-Hua, GUO Jin.Adsorption of O2 and CN on the Copper Activated Sphalerite (110) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 363-368
2226. WANG Chong-Tai, HUA Ying-Jie, SUN Zhen-Fan, WEI Ji-Chong, LI Tian-Lue, TONG Ye-Xiang, LIU Xiao-Yang.Electrochemical Properties of the Dawson-Type Heteropolytungstate Anion P2W18O626- and Its O2 Reduction Electrocatalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 473-478
2227. LAO Chun-Feng, CHU Zeng-Ze, ZOU De-Chun.Self-Assembly of 3-Aminopropyltrimethoxysilane to Improve the Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 419-424
2228. HAN Nan-Nan, WANG Hui, LI Na, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua, WU Di, WAN Guo-Jiang.Electrochemical Behavior of Redox Proteins on ZnO Nanorod-Modified Electrodes Prepared by Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 468-472
2229. LU Ting, WANG Xiao-Dong, ZHANG Tao.Gelation of n-Butanol by a Catanionic Surfactant System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 486-490
2230. ZHU Qing, LIANG Li-Ping, JIA Zhi-Qi, GAO Chun-Guang, ZHAO Yong-Xiang.Polyoxotungstate-Modified Zirconia Aerogel as a Solid Catalyst for Tetrahydrofuran Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 491-498
2231. AN Ting, ZHAO Feng-Qi, YI Jian-Hua, FAN Xue-Zhong, GAO Hong-Xu, HAO Hai-Xia, WANG Xiao-Hong, HU Rong-Zu, PEI Qing.Preparation, Characterization, Decomposition Mechanism and Non-Isothermal Decomposition Reaction Kinetics of the Super Thermite Al/CuO Precursor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 281-288
2232. YU Bo, LIU Ming-Yi, ZHANG Wen-Qiang, ZHANG Ping, XU Jing-Ming.Polarization Loss of Single Solid Oxide Electrolysis Cells and Microstructural Optimization of the Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 395-402
2233. HU Song-Qing, YU Li-Jun, YAN You-Guo, ZHANG Jun, REN Zhen-Jia, TI Yang.Experimental and Theoretical Study of the Synergistic Inhibitive Effect of SDBS and HA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 275-280
2234. SHI Yan-Hua, MENG Hui-Min.Electrochemical Behavior of IrO2 Electrodes in the Anodic Electrodeposition of MnO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 461-467
2235. ZHANG Qiu-Mei, SHI Zhi-Cong, LI Yi-Xiao, GAO Dan, CHEN Guo-Hua, YANG Yong.Recent Advances in Fluorophosphate and Orthosilicate Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 267-274
2236. WANG Zhi-Qiang, SUN Wen-Jing, CHU Wei, YU Liang-Jun.Reaction Mechanism and Solvent Effects of Styrene Epoxidation with Hydrogen Peroxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 322-328
2237. WANG Dan, ZHANG Yan-Ling, QIAO Yan-Jiang.Support Vector Machine and KStar Models Predict the o-Dealkylation Reaction Mediated by Cytochrome P450[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 343-351
2238. CUI Feng-Chao, YU Hong-Bo, WANG Qin, YE Wan-Li, LIU Jing-Yao.Mechanism and Kinetics of the CH3OCF2CF2OCH3+Cl Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 337-342
2239. WANG Xiao-Wei, JIANG Gang, DU Ji-Guang.Structures, Infrared Spectra and Reactivities of (+)-Catechin Metal Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 309-314
2240. WANG Xiao-Ya, CHENG Qian, HUANG Tao, YU Ai-Shui.Effect of Calcination Atmosphere on Li/Ni Disorder and Electrochemical Performance of Layered LiNi0.5Mn0.5O2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 437-442
2241. SUN Xiu-Xin, LIU Yan, ZHAO Hai-Bo, SUN Shi-Ling, LIU Chun-Guang, QIU Yong-Qing.Electronic Structures and Nonlinear Optical Properties of Pyridine- Based Ru(II) Complexes Containing Thiophene Rings[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 315-321
2242. LIU Jia, YANG Hao-Tian, ZHANG Jing-Bo, ZHOU Xiao-Wen, LIN Yuan.Room Temperature Synthesis of Rutile TiO2 and Its Application in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(02): 408-412
2243. HAN Rong-Cheng1 YU Min1 SHA Yin-Lin.Interaction between CdSeS Quantum Dots and Gold Nanoparticles in Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 255-261
2244. XU Zi-Jie, JI Tao, WANG Wei-Yan, XIA Bing-Zhong, MA Chao, GAN Li-Hua.Phase Transformation of Pyrocarbon in Molten Sodium Metal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 262-266
2245. TAO Wan-Jun, LI Chen-Wen, YIN Zong-Ning.Design of Self-Emulsifying System Based on QSAR[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 71-77
2246. JIANG Min, ZHANG Hong-Yu, ZHAO Xue-Bo.Effect of Alkyl Chain Length on the Structure of Viologen Adsorbed on a Cu(100) Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 163-168
2247. ZHENG Jing-Wu, LU Guo-Ying, QIAO Liang, JIANG Li-Qiang, JIANG Mei-Yan.Copper Electrodeposition from Non-Cyanide Alkaline Baths Containing Methylene Diphosphonic Acid as a Complexing Agent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 143-148
2248. CHEN Hua-Rong, CHANG Ran-Ran, LI Li, YUAN Wen-Hui.High Performance NaA Zeolite Membrane for Hydrogen Separation Synthesized on an Organic-Functionalized α-Al2O3 Ceramic Hollow Fiber Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 241-247
2249. WANG Wan-Xia, HE Yun-Fei, SHANG Ya-Zhuo, LIU Hong-Lai.Interaction between the Gemini Surfactant (12-6-12) and DNA[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 156-162
2250. LU Xue-Bin, GUO Zhao-Hui, HUANG Rong, CHEN Ming-An.Preparation of a (3-Mercaptopropyl)triethoxylsilane Film on Copper and Its Corrosion Protective Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 108-112
2251. LIU Guo-Yu, GU Da-Ming, LIU Hai-Yan, DING Wei, LI Zhong, CHENG Jie-Cheng.Free Energy Perturbation of Enthalpy-Entropy Compensation for the Micellization of Alkyl Aryl Sulfonates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 11-16
2252. SUN De-Hui, ZHANG Ji-Lin, SUN De-Xin.Structure and Photochromic Properties of a Histidine Salt of 12-Silicotungstate Supramolecular Compound[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 25-31
2253. XIE Juan, WANG Hu, DUAN Ming.Controlled Growth of Self-Assembled ZnO Thin Films and Characterization of Their Photocatalytic Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 193-198
2254. HAO Ping, GAO Yun-Yan, OU Zhi-Ze, LI Yi, WANG Zhong-Li, WANG Xue-Song.Preparation of Aminopyridine Grafted Carbon Nanotube and Its Interaction with Horseradish Peroxidase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 233-240
2255. ZHANG Qi-Bo, HUA Yi-Xin.Effect of the Ionic Liquid Additive-[BMIM]HSO4 on the Kinetics of Oxygen Evolution during Zinc Electrowinning[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 149-155
2256. WAN Jing-Bai, LIU Shu-Zhen, PAN Shu-Ying, XU Xuan, LI Xu, YE Bing.Stability and Electronic Spectra of Chlorin e6 Lysine Amides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 32-38
2257. ZHAO Yan-Chun, ZHAN Lu, TIAN Jian-Niao, NIE Su-Lian, NING Zhen.N-Doped Amorphous Carbon Supported Pd Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 91-96
2258. PENG Kai-Mei, SHAO Wen-Li, WANG Hua-Hua, YING Xiao, WANG Hui, JI Liang-Nian, LIU Hai-Yang.Effects of Solvents on the Spectral Properties of Gallium Corrole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 199-206
2259. LI Yan-Feng, ZHU Ji-Qin, LIU Hui, WANG Peng, TIAN Hui-Ping.Increase in the Hydrothermal Stability of the La-Modified ZSM-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 52-58
2260. LI Guo-Xian, WANG Tao, HE Jian-Ping, ZHOU Jian-Hua, XUE Hai-Rong, MAYi-Ou, HU Yuan-Yuan.Synthesis and Infrared Emissivity of Ordered Mesoporous C-Al2O3-TiO2 Nanocomposites with a Dual Pore System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 248-254
2261. LIU Chong, DU Rui, ZHAO Yan-Ying, WANG Hui-Gang, ZHENG Xu-Ming.Resonance Raman Spectroscopy of the Excited State Structural Dynamics of 6-N,N-Dimethyladenine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 17-24
2262. DENG An-Qiang, FAN Jing-Bo, QIAN Ke-Nong, LUO Yong-Chun.Effect of Heat Treatment on the Structure and Properties of La4MgNi19 Hydrogen Storage Electrode Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 103-107
2263. .Cover and Table of Contents for Vol.27 No. 1[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 0-0
2264. ZHANG Xiao-Chao, FAN Cai-Mei, LIANG Zhen-Hai, HAN Pei-De.Electronic Structures and Optical Properties of Ilmenite-Type Hexagonal ZnTiO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 47-51
2265. LUO Ying, CUI Xiao-Li, XIE Jing-Ying.Preparation and Visible Light Photoelectrochemical Response of TiO2-MoO3 Composite Nanotube Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 135-142
2266. JIA Yu-Xiang, LI Yan, HU Yang-Dong.Behavior of Carbon Nanotube Membranes as Channels of Salt and Water in Forward Osmosis Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 228-232
2267. YANG Xin-Li, YIN An-Yuan, DAI Wei-Lin, FAN Kang-Nian.Synthesis of Highly Efficient WO3-Doped MCF Catalyst and Its Application in the Selective Oxidation of Cyclopentene to Glutaraldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 177-185
2268. JING Bo, ZHANG Jian, Lü Xin, ZHU Yue-Jun, ZHANG Feng-Jiu, JIANG Wei, TAN Ye-Bang.Dissipative Particle Dynamics Simulation of Interface Tension in the Ternary Triton X-100/Toluene/H2O System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 65-70
2269. LIU Xiao-Yu, LI Chun, TIAN Wen-Yu, CHEN Tao, WANG Lu-Hua, ZHENG Zhong, ZHU Jian-Bo, SUN Mao, LIU Chun-Li.Molecular Dynamics Modeling of Uranyl Ion Adsorption onto the Basal Surfaces of Kaolinite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 59-64
2270. YE Qing, ZHAO Jian-Sheng, LI Dong-Hui, ZHAO Jun, CHENG Shui-Yuan, KANG Tian-Fang.Au/SnO2 and M-Au (M=Pt, Pd)/SnO2 Bimetallic Catalysts for the Low-Temperature Catalytic Oxidation of CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 169-176
2271. QIN Shan-Shan, YU Zhi-Wu.Molecular Dynamics Simulations of α-Tocopherol in Model Biomembranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 213-227
2272. DONG Ze-Hua, SHI Wei, GUO Xing-Peng.Localized Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Carbonated Concrete Pore Solutions Using Wire Beam Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 127-134
2273. WANG Xi-Zhao, ZHENG Jun-Sheng, FU Rong, MA Jian-Xin.Pulse-Microwave Assisted Chemical Reduction Synthesis of Pt/C Catalyst and Its Electrocatalytic Oxygen Reduction Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 85-90
2274. CUI Wen-Yu, AN Mao-Zhong, YANG Pei-Xia, ZHANG Jin-Qiu.Cathodic and Thermal Stabilities of the P(VdF-HFP)-Based Ionic Liquid Composite Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 78-84
2275. HUANG Rong, CHEN Ming-An, LU Xue-Bin.Chemical Oxidative Polymerization of Polypyrrole and Its Corrosion Resistance on the AZ31 Magnesium Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 113-119
2276. BAI Yan-Zhi, ZHAO Gao-Feng, SHEN Xue-Feng, SUN Jian-Min, WANG Yuan-Xu.Geometries, Electronic and Magnetic Properties of TbSin (n=2-13) Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 39-46
2277. LIU Jia, ZHANG Wei-Min, HUANG Pei-Pei, FAN Jia-Ni, SUN Ren-Gui, SUN Zhong-Xi.Surface Complexation Reactions in a Mixed α-Fe2O3,γ-Al2O3 and SiO2 Suspension[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 186-192
2278. SUN Hao, JIANG Yong-Jun, YU Qing-Sen, GAO Hui.Molecular Dynamics Simulations on the Role of Structural Mg2+ Ions in Phosphoryl Transfer Catalyzed by GSK-3β[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 207-212
2279. WANG Bin, DU Min, ZHANG Jing.Inhibition Performance of an Imidazoline Derivative as a Gas-Liquid Two-Phase Inhibitor for Q235 Steel against CO2 Corrosion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011,27(01): 120-126
2280. .Cover and Table of Contents for Vol.26 No. 12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 0-0
2281. ZHANG Jing-Jing, GAO Hong-Wei, WEI Tao, WANG Chao-Jie.Molecular Design of 3,3′-Azobis-1,2,4,5-tetrazine-Based High-Energy Density Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3337-3344
2282. ZHOU Xiao-Ling, HUANG Rui-An, WU Zhao-Cong, YANG Bin, DAI Yong-Nian.Synthesis and Electrochemical Properties of High-Rate Spinel Li4Ti5Ol2/TiN Anode Material for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3187-3192
2283. WANG Rui, BAI Yan, LIANG Zhi-Hong, LIU Ying, HUANG Li-Li, ZHENG Wen-Jie.Interaction between Selenomethionine and Copper Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3225-3229
2284. GAO Hai-Li, LIAO Shi-Jun, ZENG Jian-Huang, LIANG Zhen-Xing, XIE Yi-Chun.Preparation and Characterization of Platinum-Decorated Ru/C Catalyst with High Performance and Superior Poison Tolerance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3193-3198
2285. ZHAO Yong-Ping, AI Hong-Qi, CHEN Jin-Peng, YANG Ai-Bin, QI Zhong-Nan.Stability of Complexes Combined by Metal Ions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Zn2+) and Guanine Isomers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3322-3328
2286. ZHENG Hai-Ying, XIE Guan-Qun, WANG Xiao-Xia, JIN Ling-Yun, LUO Meng-Fei.Selective Hydrogenation of Crotonaldehyde over ZrO2-Supported Pt Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3273-3277
2287. ZHAO Yan-Qiong, FEI Fan, YI Cheng-Lin, JIANG Jin-Qiang, LUO Jing, LIU Xiao-Ya.Self-Assembled Colloid Particles and Properties of the Photosensitive Copolymer P(St/VM-co-MA)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3230-3236
2288. LI Mei-Chao, WANG Wu-Yang, ZHU Wan-Xia, MA Chun-An.Electrocatalytic Oxidation of Ascorbic Acid on a PPy-HEImTfa/Pt Electrode and Its Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3212-3216
2289. HU Xiao-Yan, LI Chun-Yi, YANG Chao-He.Catalytic Cracking Behavior of n-Heptane over HZSM-5 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3291-3298
2290. CHEN Tian, WANG Tao, WANG Dao-Jun, ZHAO Jian-Qing, DING Xiao-Chun, WU Shi-Chao, XUE Hai-Rong, HE Jian-Ping.Selective Adsorption Behavior of Cu(II) and Cr(VI) Heavy Metal Ions by Functionalized Ordered Mesoporous Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3249-3256
2291. ZHANG Lei-Yong, HE Shui-Jian, CHEN Shui-Liang, GUO Qiao-Hui, HOU Hao-Qing.Preparation and Electrochemical Properties of Polyaniline/Carbon Nanofiber Composite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3181-3186
2292. SHI Jun-You, DONG Li-Hua, LIU Yong-Jun.Effect of Hydroxylation on Structures and Proton Transfer of A-T Base Pairs[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3329-3336
2293. ZHAO Fu-Zhen, ZENG Peng-Hui, JI Sheng-Fu, YANG Xiao, LI Cheng-Yue.Catalytic Combustion of Toluene over CuxCo1?x/Al2O3/FeCrAl Monolithic Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3285-3290
2294. CHENG Ying-Wu, YANG Zhi, WEI Hao, WANG Yan-Yan, WEI Liang-Ming, ZHANG Ya-Fei.Progress in Carbon Nanotube Gas Sensor Research[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3127-3142
2295. WU Da-Wang, LI Shuo, CHEN Yao-Qiang, GONG Mao-Chu, ZHANG Qiu-Lin, LIU Kang-Lian, WANG Yu-Lin.Photocatalytic Degradation of Gas Phase Benzene over WO3/Bi12SiO20[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3299-3304
2296. LIU Bai-Jun, MENG Qing-Lei, WANG Hui, MENG Qing-Min.Synthesis and Characterization of Al MCM-41 Mesoporous Molecular Sieves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3257-3262
2297. ZHANG Fang, YUAN Chang-Zhou, ZHANG Xiao-Gang, ZHANG Luo-Jiang, XU Ke.5-Sulfosalicylic Acid-Assisted Hydrothermal Synthesis and Supercapacitive Properties of Co-Ni Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3175-3180
2298. WANG Ming-Yong, WANG Zhi, GUO Zhan-Cheng.NiW Alloys Electrodeposited under Super Gravity Field and Their Anti-Corrosion Properties in Alkaline Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3163-3168
2299. QI Zheng-Jian, WEI Bin, WANG Xue-Mei, KANG Feng, HONG Man-Xin, TANG Lan-Lan, SUN Yue-Ming.Synthesis, Optical and Electrochemical Properties of Novel 3,4-Dialkyloxythiophene-Based D-A-D Organic Conjugated Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3310-3316
2300. WANG Dan-Li, RUAN Yong-Feng, ZHANG Ling-Cui, YANG Hong-Bo.Preparation by Electrodeposition and Characterization of ZnO Nanowire Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3369-3372
2301. ZHANG Xiao-Bo, CHEN Ming-Hai, ZHANG Xiao-Gang, LI Qing-Wen.Preparation of Porous Carbon Nanofibers by Electrospinning and Their Electrochemical Capacitive Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3169-3174
2302. HOU Ling-Yun, YANG Jin, MA Xue-Song, LIU Wei.Effects of Species in Vitiation Air on Methane-Fueled Supersonic Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3150-3156
2303. LI Ying-Pin, HAO Yan-Zhong.Synthesis of Mn2O3 with a Hollow Olive Shape and Its Morphology Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3365-3368
2304. LI Huan-Zhi, TANG Ya-Wen, LU Tian-Hong.Effect of NH4+ on the Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalyst for Formic Acid Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3199-3202
2305. WAN Dong-Hua, ZHENG Ou, ZHOU Yan, WU Li-Yu.Solubilization of Ibuprofen in Pluronic Block Copolymer F127 Micelles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3243-3248
2306. ZENG Han, LIAO Ling-Wen, LI Ming-Fang, TAO Qian, KANG Jing, CHEN Yan-Xia.Poly Aryl Amide and Multiwalled Carbon Nanotube Composite Supported Laccase Electrode and Its Electrochemical Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3217-3224
2307. SITU Yue, ZHOU Li-Zhuang, LAN Ren-Hua, XIA Zheng-Bin, CHEN Huan-Qin.Influencing Mechanism of Methacrylic Acid on the Redispersion Properties of Redispersible Polymer Powders[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3237-3242
2308. YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, GU Lei.Effect of Preparation Method on the Activity of CuO/CeO2-ZrO2 Catalysts for Low Temperature CO Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3278-3284
2309. LIU Ben-Kang, WANG Yan-Qiu, WANG Li.Time-Resolved Multiphoton Ionization Process of Xenon Investigated by Photoelectron Imaging Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3157-3162
2310. DUAN Ye, LI Song-Mei, DU Juan, LIU Jian-Hua.Corrosion Behavior of Q235 Steel in the Presence of Pseudomonas and Iron Bacteria[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3203-3211
2311. YANG Guo-Bing, LI Ze-Rong, RAO Han-Bing, LI Xiang-Yuan, CHEN Yu-Zong.Classification Models for Acetylcholinesterase Inhibitors Based on Machine Learning Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3351-3359
2312. ZHOU Xin-Wen, ZHANG Rong-Hua, SUN Shi-Gang.Magnetic Properties of CoPt Nanorods with Different Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3360-3364
2313. YANG Xiao-Long, XIA Chun-Gu, TANG Li-Ping, XIONG Xu-Mao, MU Xin-Yuan, HU Bin.Effect of Alumina Support and Barium Oxide on the Structure and Catalytic Activity of Ruthenium Catalysts for Ammonia Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3263-3272
2314. BAI Ming-Ze, CHENG Li, TANG Hong, DOU Yu-Sheng.Molecular Dynamics Simulation of the Laser-Induced Melting of an Al Nanofilm[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3143-3149
2315. SUN Li-Li, ZHAO Yue-Hong, HAN Qing-Zhen, WEN Hao.Solvent Effect in the Reaction between Bis[1,2-di(trifluoromethyl) ethylene-1,2-dithiolato] Nickel and Butadiene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3345-3350
2316. WANG Zhi-Jun, YANG Zhi-Ping, GUO Qing-Lin, LI Pan-Lai.Preparation and Luminescent Characteristics of the NaBaPOM4:Tb3+ Green Phosphor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3317-3321
2317. TIAN Tao, QIAN Wei-Zhong, TANG Xiao-Ping, YUN Song, WEI Fei.Deactivation of Ag/ZSM-5 Catalyst in the Aromatization of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(12): 3305-3309
2318. WANG Jin-Xing, YU Lian-Xiang, WANG Hao-Ming, RUAN Sheng-Ping, LI Jia-Jing, WU Feng-Qing.Preparation and Triethylamine Sensing Properties of Ce-Doped In2O3 Nanofibers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3101-3105
2319. HE Man, ZHOU Yu-Ming, MIAO Jun-Liang, LIU Cheng, FANG Cheng, CUI Yi-Ping, ZHANG Tong.Synthesis and Nonlinear Optical Properties of Fluorinated Polyimides Containing Benzothiazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3073-3079
2320. HE Yong, TANG Zi-Long, ZHANG Zhong-Tai.Preparation and Electrochemical Performance of H2Ti2O5·H2O/Cr2O3 Nanotubes as AnodeMaterials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2962-2966
2321. ZHANG Wei, WANG Jia, LI Yu-Nan, WANG Wei.Evaluation of Metal Corrosion under Defective Coatings by WBE and EIS Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2941-2950
2322. XIONG Zhen-Hu, WANG Lu, ZHOU Jian-Guo, LIU Jian-Ming.Thermodynamics and Kinetics of Adsorption of Diclofenac on Magnetic Multiwalled Carbon Nanotubes in an Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2890-2898
2323. WU Xin-Zhou, PEI Mei-Shan, WANG Lu-Yan, LI Xiao-Nan, TAO Xu-Tang.Synthesis, Formation Mechanism and Surface-Enhanced Raman Scattering Properties of Silver Tangled Nanowires and Dendritic Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3095-3100
2324. .Cover and Table of Contents for Vol.26 No. 11[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 0-0
2325. ZONG Hua, WANG Lei, FANG Hong-Bo, MAO Lei-Ting, WANG Yu-Hui, ZHANG Lu, ZHAO Sui, YU Jia-Yong.Effect of Hydrophobically Modified Polyacrylamide on Interfacial Dilational Rheological Properties of Crude Oil Components[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2982-2988
2326. WAN Qun-Yi, FAN Shuan-Shi, YUE Xian-Jun, LANG Xue-Mei, XU Wen-Dong, LI Jing, FENG Chun-Hua.Improved Capacitive Performance of Polypyrrole Doped with 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic Acid Sodium Salt[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2951-2956
2327. ZHOU Jin-Mei, LI Hai-Yan, LIN Guo-Dong, ZHANG Hong-Bin.Purification of Multiwalled Carbon Nanotubes and Characterization of Their Oxygen-Containing Surface Groups[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3080-3086
2328. LIU Tian-Qing, SUN Wei, SUN Xiang-Yu, AI Hong-Ru.Effect of Hierarchical Architecture of Super-Hydrophobic Surface on the Condensed Drop's Final State[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2989-2996
2329. LIU Hai-Ying, MENG Fan-Cui, LI Ping, DING Shi-Liang.Effects of CH3OH and NH3 on the Hydrolytic Deamination Mechanismof Adenine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3067-3072
2330. WANG Yao-Qiong, WEI Zi-Dong, CAI Hong-Ying, ZHANG Qian, ZHAO Qiao-Ling.Pt/FTO Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells Prepared by Sputtering-Displacement[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2957-2961
2331. YAN Gong-Qin, WANG Wei, SUN Zhi-Gang, GUAN Jian-Guo.Magnetite Sub-Microspheres with Controlled Diameter and Magnetic Properties Synthesized by the Citrate-Assisted Polyol Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3120-3126
2332. SHI Jing-Jin, LIU Ya-Min, CHEN Jie, ZHANG Yu, SHI Yao.Dynamic Performance of CO2 Adsorption with Amine-Modified SBA-16[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3023-3029
2333. LIU Yan-Yan, CHEN Pan-Ke, LUO Jian-Hui, ZHOU Ge, JIANG Bo.Molecular Simulation of Dilute Polyacrylamide Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2907-2914
2334. CAO Fei, TAN Kai, LIN Meng-Hai.Geometric and Electronic Structures of Hexanuclear Binary Ta/Rh Mixed Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3061-3066
2335. ZHAO Zhi-Juan, LIU Fen, ZHAO Liang-Zhong.XPS Study of the Thickness Nanosize Effect for Ultrathin SiO2 on Si Substrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3030-3034
2336. WU Wei-Kang, WANG Jia-Li, LIU Su-Qin, HUANG Ke-Long, LIU Yan-Fei.Thermal Decomposition Kinetics of Poly(propylene carbonate maleate)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2915-2919
2337. ZHANG Qiao-Bao, FENG Zeng-Fang, HAN Nan-Nan, LIN Ling-Ling, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua.Preparation and Photoeletrochemical Performance of CdS Quantum Dot Sensitized ZnO Nanorod Array Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2927-2934
2338. LI Zhao-Hu, ZHANG Zhi-Kun, GUO Deng-Zhu.Fabrication of Al2O3 Nanoparticles by Cathodic Plasma Electrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3106-3112
2339. NI Bi-Lian, ZHOU He-Gen, JIANG Jun-Quan, LI Yi, ZHANG Yong-Fan.Electronic Structure and Optical Properties of the Novel Nonlinear LiAsSe2 Crystal[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3052-3060
2340. HU Qiong, WANG Guo-Ying, OU Jia-Ming, WANG Rui-Li.Effect ofWater Ligation on the Redox Potential and Infrared Spectra of Chlorophyll-a[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3035-3040
2341. CHEN Xu-Hai, CHEN Jing-Hua, PAN Hai-Bo, LI Yu-Rong, DU Min, LIN Xin-Hua.Mathematical Model and Circuit Realization to Improve Chronoamperometry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2920-2926
2342. MENG Gen, KONG De-Jin, QI Xiao-Lan, XU Zhong-Qiang.Carbon Deposition on a Toluene Disproportionation and Transalkylation Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3017-3022
2343. ZHAN Yong-Gong, CHEN Qi-Yuan, YIN Zhou-Lan, LI Li-Li, CAI Bing-Xin.Synthesis, Characterization and Surface Functionalization of Novel Spindle-Like α-Fe2O3 Nanocrystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3113-3119
2344. WU Tao, TAO Jie, DENG Jie, TANG Yu-Xin, ZHU Hong, GAO Peng.Preparation and Characterization of One-Dimensional TiO2 Nanowire Films on a Flexible Stainless Steel Substrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3087-3094
2345. ZHANG Dong-Feng, NIU Li-Ya, GUO Lin.Solution Synthesis Strategies for Hierarchical Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2865-2876
2346. QIAO Gui-Min, REN Zhen-Jia, ZHANG Jun, HU Song-Qing, YAN You-Guo, TI Yang.Molecular Dynamics Simulation of Corrosive Medium Diffusion in Corrosion Inhibitor Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3041-3046
2347. SHEN Bo-Xiong, LIU Ting.Deactivation of MnOx-CeOx/ACF Catalysts for Low-Temperature NH3-SCR in the Presence of SO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3009-3016
2348. RAN Jing-Yu, ZHAO Liu-Jie.Thermodynamic Analysis of Low Temperature Methane Wet-Air Reforming in a Microcombustor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2899-2906
2349. XIE Xiu-Juan, CHEN Wen-Kai, SUN Bao-Zhen, GUO Xin, ZHANG Yong-Fan.Adsorption Behavior of NO on Cu3Pt(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3047-3051
2350. ZHANG Li-Qun, LI Hao-Ran.Progress of Investigations on Structures and Interactions of Ionic Liquids by Infrared Spectroscopy and Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2877-2889
2351. GONG Chun-Li, ZHOU Yi, YAN Li-Cheng, WEN Sheng, ZHENG Gen-Wen.Properties of SPES/PWA/SiO2 Composite Proton Exchange Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2967-2974
2352. SHAO Shuang, HU Xiao-Huan, YOU Jin-Zong, LEI Qun-Fang.Interactions between N-Alkyl-N,N-di(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium Bromide and Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2997-3001
2353. WU Xiao-Qin, ZONG Rui-Long, MU Hao-Jie, ZHU Yong-Fa.Cataluminescence Performance on Catalysts of Graphene Supported Platinum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 3002-3008
2354. FU Jing, QIAO Jin-Li, MA Jian-Xin.Highly Stable Solid Alkaline ElectrolyteMembranes fromPoly(vinyl alcohol)/Poly(vinyl pyrrolidone) Based on Chemical Cross-Linking[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(11): 2975-2981
2355. LIU Jie-Xiang, ZHANG Xiao-Guang, DUAN Zhong-Yu, LIU Xiao-Li.NOx Molecule Adsorption in [Ag]-MAPO-5 (M=Si, Ti)Molecular Sieves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2679-2685
2356. CHANG Zhao-Rong, DAI Dong-Mei, LI Bao, TANG Hong-Wei.Effect of Hydrazine on the Performance of LiNi0.5Mn1.5O4Cathode Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2633-2637
2357. ZHOU Wen-Wen, LIAN Jie, HU Ke-Jia, GAO Yun-Hua, XU Bai.Effect of Surface Chemical Properties of a Silicon Chip on Antibody Immobilization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2821-2827
2358. ZHANG Ding-Lin, YANG Chao-Fen, SUN Ya-Ping, FU Hai-Yan, LI Rui-Xiang, CHEN Hua, LI Xian-Jun.Asymmetric Hydrogenation of Acetophenone Catalyzed by RuCl2(TPP)3 Supported on Hydroxyapatite Modified with Chiral Amine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2711-2718
2359. SUN Ying, REN Ai-Min, MIN Chun-Gang, ZOU Lu-Yi, REN Xue-Feng.Theoretical Investigation of the Key Reaction for the Chemiluminescence of Cypridina Luciferin Analogues[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2779-2786
2360. LIU Fu-Feng, JI Luo, DONG Xiao-Yan.Effects ofMolecular Volume and Fractional Polar Surface Area of Osmolytes on the Thermal Stability of Chymotrypsin Inhibitor 2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2813-2820
2361. XU Yu-Qun, ZHANG Jun, YUAN Bing-Kai, DENG Ke, YANG Rong, QIU Xiao-Hui.Electric Field Assisted Hopping of Tert-Butylamine on Cu(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2686-2690
2362. LI Ya-Na, Lü Yang, ZHOU Li-Chuan, CHEN Li, LI Shen-Min.Atomic Partial Charges for Periodic Systems from First -Principles Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2793-2800
2363. ZHU Su-Hua, YAN Liu-Ming, JI Xiao-Bo, SHAO Chang-Le, LU Wen-Cong.Electroosmotic Drag of Water in Hydrated Potassium Perfluorosulfonated Polymer Membrane in External Electric Fields[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2659-2665
2364. LU Chun-Li, FU Zai-Hui, LIU Ya-Chun, LIU Feng-Lan, QIN Jin-Wei, HE Xiang-Ling, YIN Du-Lin.Selective Oxidation of Ethylbenzene with Hydrogen Peroxide Catalyzed by 5,7-Dibromo-8-quinolinolato Manganese Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2705-2710
2365. LI Jin, XU Zhao-Yi, LI Jiu-Yi, JIAO Di.Characteristics of theMicrobiologically Influenced Corrosion of 304 Stainless Steel in Reclaimed Water Enviroment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2638-2646
2366. WANG Hong,WANG Jun-Li, LI Cui-Qing, SONG Yong-Ji, CHI Yao-Ling, WANG Tao.Decomposition of N2O on ACo2O4/HZSM-5 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2739-2744
2367. SHU Qiao-Zhen, CHEN Xin, CHEN Kai-Hua, JIANG Jin-Qiang, NI Zhong-Bin, ZHANG Hong-Wu, LIU Xiao-Ya, CHEN Ming-Qing.Synthesis and Properties of Amphiphilic Photosensitive Telechelic Polymer C-PNIPAAm[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2845-2850
2368. FU Jing, LIN Rui, LüHong, WANG Xiao-Lei, MA Jian-Xin, QIAO Jin-Li.Preparation and Properties of Poly(vinyl alcohol)/Poly(vinyl pyrrolidone) Composites for Solid Alkaline Electrolyte Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2653-2658
2369. WEN Xiao-Nan, ZHANG Jing, GU Wen-Xiu, JIN He-Hua, LI Hong-Bo, LI Qing-Wen.Effects of NaCl on the Separation of Single-Walled Carbon Nanotubes by Agarose Gel Electrophoresis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2757-2762
2370. GAN Li-Hua, LIU Ming-Xian, CHEN Long-Wu, HU Jun, LIU Hong-Lai.Effect of Catalysts on the Morphologies of Carbon Materials Synthesized by an Emulsion Templating Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2666-2671
2371. HU Ren-Zhi, ZHANG Qun, CHEN Yang.Temperature Dependence of Reactions of C2(a3Πu) Radical with Several Unsaturated Hydrocarbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2619-2624
2372. QIAO Hui, LI Xiao-Qin, XU Hai-Song, KONG Ling-Qiang, PENG Yu.Specificity of Cation-π Interactions in Typical Protein Folds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2828-2832
2373. LI Jian-Ling, GAO Fei, ZHANG Ya-Kun, HE Li-Zhi, HAN Gui-Mei, WANG Xin-Dong.Electropolymerization of Nickel Complexes with Schiff Bases: Effect of Sweep Rate on Anodic Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2647-2652
2374. CHEN Ye, CHEN Jian-Hua, GUO Jin.Effect of Natural Impurities on the Electronic Structures and Semiconducting Properties of Sphalerite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2851-2856
2375. DU Xuan, XU Sheng-Hua, SUN Zhi-Wei, A Yan.Effect of the Hydrodynamic Radius of Colloid Microspheres on theEstimation of the Coagulation Rate Constant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2807-2812
2376. WU Wei-Gang, YANG Fang-Zu, LUO Ming-Hui, TIAN Zhong-Qun, ZHOU Shao-Min.Electrodeposition of Copper in a Citrate Bath and Its Application to a Micro-Electro-Mechanical System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2625-2632
2377. LI Wei-Wei, HOU Ruo-Bing, SUN Yan-Li.Characteristics of One Electron Redox Behavior of Hydrophobic AminoAcids in Gas Phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2772-2778
2378. DENG Lin, QI Zhi-Mei.Study of Competitive Adsorption Behavior of Protein andMethylene Blue by Optical Waveguide Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2672-2678
2379. ZHONG Ai-Guo, HUANG Ling, LI Bai-Lin, JIANG Hua-Jiang, LIU Shu-Bin.Structure, Spectroscopy and Reactivity Properties of Helically Chiral Metal(II)-Bisdipyrrin Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2763-2771
2380. ZHANG Xiao-Fei, SHAO Zheng-Feng, MAO Guo-Qiang, HE De-Min,ZHANG Qiu-Min, LIANG Chang-Hai.Naphthalene Hydrogenation Activity over Pd, Pt and Pd-Pt Catalysts and Their Sulfur Tolerance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2691-2698
2381. ZHANG Xiao-Ru, LIN Yan-Hong, ZHANG Jian-Fu, HE Dong-Qing, WANG De-Jun.Photoinduced Charge Carrier Properties and Photocatalytic Activity of N-Doped TiO2 Nanocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2733-2738
2382. QIAN Di-Feng, ZHANG Qing-Hong, WAN Jun, LI Yao-Gang, WANG Hong-Zhi.Enhancing the Photovoltaic Performance of Dye Sensitized Solar Cells with the TiO2 Sol Infiltrated Nanocrystalline Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2745-2751
2383. LI Yan-Hu, FANG Yuan, ZOU Jian-Hua, WANG Biao, WU Hong-Bin, PENG Jun-Biao.Efficient Polymer White-Light-Emitting Devices Based on Two Complementary Phosphorescent Colors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2752-2756
2384. FENG Jin-Ling, ZHANG Jian-Guo, ZHANG Tong-Lai, LI Zhi-Min, YANG Li, WANG Shao-Zong.Morphology Control and Its Influence on the DecompositionBehavior and Sensitivity of KDNBF[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2613-2618
2385. HE Xiao-Dan, JIANG Dan, CHEN Chen, CHU Yan-Qiu, DING Chuan-Fan, WENG Zhi-Jie, LI Jian-Qi.Non-Covalent Complexes of the Antidepressant Compound SIPI5358 with Cyclodextrins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2604-2612
2386. WANG Wen-Qing, SHEN Xin-Chun, GONG Yan.Cryogenic Magnetic Transition of D- and L-Alanine: Magnetic Field Dependence of Specific Heat and DC Magnetic Susceptibility[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2597-2603
2387. CI Cheng-Gang, DUAN Xue-Mei, LIU Jing-Yao, SUN Chia-Chung.Photodissociation Mechanism of Cyanogen Azide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2787-2792
2388. KE Yan-Rong, JIN Hong-Wei, LIU Zhen-Ming, ZHANG Liang-Ren.Homology Modeling and Structure Validation of the Adenosine A1 Receptor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2833-2839
2389. ZHENG Xiao-Juan, ZHOU Ya-Fen, FU Hai-Yan, CHEN Hua, LI Xian-Jun, LI Rui-Xiang.Activation Factors for the Carboxyl Group in the Hydrogenation of Carboxylic Esters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2699-2704
2390. FAN Yu-Qin, HE A-Ling.Half-Metallic Properties of Mn-AlN and Cr-AlN Based on First-Principles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2801-2806
2391. LONG Jun-Ying, MA Lan, HE De-Hua.1-Octene Hydroformylation Using Supported Amorphous Co-B Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2719-2725
2392. DU Huan, WANG Sheng, LIU Lian-Lian, LIU Zhong-Xiang, LI Zhen, LU Nan, LIU Fu-Sheng.Preparation, Characterization and Photocatalytic Property of p-CoO/n-CdS Compound Semiconductor Photocatalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2726-2732
2393. WANG Jie, ZHUANG Hui-Zhao, XUE Cheng-Shan, LI Jun-Lin, XU Peng.Structure and Formation Mechanism of Sn-Doped ZnO Nanoneedles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2840-2844
2394. .Cover and Table of Contents for Vol.26 No. 10[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 0-0
2395. ZHAO Jian-Xi.Conductivity for the Investigation of Ionic Surfactants in an AqueousSolution and Some Characteristic Parameters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(10): 2589-2596
2396. YU Xiao-Chun, LIN Ke, HU Nai-Yin, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Effects of Salts on theMicrostructure ofMethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2473-2480
2397. LI Na, ZHOU Jian-Zhang, LIN Ling-Ling, HAN Nan-Nan, LIN Zhong-Hua.Au Nanoparticles Based Colorimetric Detection of Conformational Changes in Cytochrome c[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2468-2472
2398. YANG Ze-Jin, GUO Yun-Dong, ZHU Zheng-He, YANG Xiang-Dong.ElectronMomentumSpectroscopy for Saturated Alkanes CnH2n+2(n=4-6)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2523-2528
2399. SUN Qian, WANG Jin-Ting, ZHANG Li-Min, YANG Mao-Ping.Photoinduced Electron and Hydrogen Transfer Reactions of Thioxanthone with Amines, Phenols and Alcohols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2481-2488
2400. JING Qun, GE Gui-Xian, CAO Hai-Bin, HUANG Xu-Chu, LIU Xiao-Yong, YAN Hong-Xia.Structural, Electronic andMagnetic Properties of the GenEu (n=1-13) Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2510-2514
2401. CHEN Tao, TIAN Wen-Yu, LI Chun, LIU Xiao-Yu, WANG Lu-Hua, SUN Mao, ZHENG Zhong, ZHU Jian-Bo, LIU Chun-Li.Role of Pyrite inMaintaining the Reductive Environment of the Near Field for a High-Level RadioactiveWaste Repository[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2489-2493
2402. WU Yan-Ni, GUO Ming, CHEN Fang, LUO Meng-Fei.Raman Spectroscopic Study on the Solid-State Reaction of V2O5/CeO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2417-2421
2403. ZHU Yan-Feng, DU Rong-Gui, LI Jing, QI Hai-Qing, LIN Chang-Jian.Photogenerated Cathodic Protection Properties of a TiO2 Nanowire FilmPrepared by a Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2349-2353
2404. WU Na, DING Chao, YANG Rong-Jie, HAO Jian-Wei.Effect of Sepiolite on the Combustion and Thermal Decomposition of Intumescent Flame Retardant Polypropylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2429-2436
2405. LIU Yu-Liang, YOU Cui-Rong, LI Yang, HE Tao, ZHANG Xiang-Qin, SUO Zhang-Huai.Preparation of Au@TiO2 Catalyst Using Escherichia Coil as the Template and Its Oxidation Reaction Activity toward CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2455-2460
2406. GAO Guan-Dao, LI Jing, ZHANG Ai-Yong, AN Xiao-Hong, ZHOU Lei.Optimizational Preparation and Mesoporous Material Characteristics of a Novel Biomimetic Photocatalyst and Its Application to the Photocatalytic Degradation of Phenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2437-2442
2407. YAN Liang-Liang, JIANG Qing-Ning, LIU De-Yu, ZHONG Yan, WEN Fei-Peng, DENG Xiao-Cong, ZHONG Qi-Ling, REN Bin, TIAN Zhong-Qun.Electrocatalytic Oxidation of Formic Acid on Pt-Se HollowNanosphere Modified Glassy Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2337-2342
2408. XU Hai-Di, QIU Chun-Tian, ZHANG Qiu-Lin, LIN Tao,GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Influence of Tungsten Oxide on Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 over MnOx -CeO2 /ZrO2-TiO2Monolith Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2449-2454
2409. ZOU Yan, WANG Jia, ZHENG Ying-Ying.Electrochemical Corrosion Behaviors of Rusted Carbon Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2361-2368
2410. LIU Xiao-Fang, LI Xue-Qiang, YE Wu-Long, ZHOU Bin-Bin, LIU You-Nian.Synthesis of Ferrocenoyl-Labeled Tripeptide Fc-Gly-Pro-Arg(NO2)-OMe and Its Interaction with Cu(II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2381-2386
2411. SUN Guan-Nan, XU Hai, LIU Xiao-Dong, LIU Dan-Dan,YANG Bing, TIAN Lei-Lei, MA Yu-Guang.Carrier Injection Property of Fluorene-Aromatic Nitrogen Heterocycle Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2529-2534
2412. GUO Yu-Hua, PU Min, CHEN Biao-Hua.Adsorption of Linear C2-C5 Olefins on HYand H-ZSM-5 Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2503-2509
2413. HUANG Yan, ZHANG Xing-Wang, LEI Le-Cheng.Preparation, Characterization and Catalytic Activity for ortho- Dichlorobenzene Ozonation of Fe-, Mn-Doped Xerogels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2443-2448
2414. ZHOU Yan-Li, ZHI Jin-Fang, ZHANG Xiang-Fei, XU Mao-Tian.Comparative Study of Electrochemical Performances of Three Carbon-Based ElectrodeMaterials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2405-2409
2415. JIN Shu-Ping, FENG Lei, HE Wen-Yan, HAN Yu-Qi, WEI Yu-Juan.Preparation and Release Behavior in vitro of Aspirin/Chitosan Nanospheres by Nucleation and Ionic Crosslinking in Emulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2581-2588
2416. CHEN Ben, HE Rong, XING LI Ming.Electronic Structures and Spectral Properties of 3-Pyrrolidinobenzanthrone[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2515-2522
2417. ZHANG Lei, HU Bo, CHEN Hua, LI Xian-Jun, LI Rui-Xiang.Catalytic Performance of Porous SiO2·xH2O Supported RuB Nanoparticles for the Hydrogenation of Quinoline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2422-2428
2418. PAN Shan-Fei, HU Gui-Xiang, LV Yang, ZOU Jian-Wei, YU Qing-Sen.QSPRModel Analysis on the Solubility of Organic Compounds in Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2494-2502
2419. LUO Yong-Chun, ZHANG Tie-Jun, WANG Duo, KANG Long.Influence of Ball-Milling on Hydrogen Storage and Electrochemical Properties of (Ti Cr)0.497V0.42Fe0.083/30%(w) (LaRMg)(NiCoAl)3.5 Alloy Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2397-2404
2420. LEI Jing-Lei, ZHANG Li-Na, LI Ling-Jie, ZHENG Sha, WANG Chao, XIE Zhao-Ming, ZHANG Sheng-Tao.In situ Ellipsometric Study on the Initial Stages of Porous Anodization of Aluminum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2392-2396
2421. SONG Li-Jun, MENG Hui-Min.Electrodeposition of Nanocrystalline Nickel Alloys and Their Hydrogen Evolution in Seawater[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2375-2380
2422. ZHOU Yong-Quan, FANG Chun-Hui, FANG Yan.Structure of Supersaturated Aqueous SodiumPentaborate Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2323-2330
2423. LI Wen-Zhang, LI Jie, WANG Xuan, ZHANG Shu-Juan, CHEN Qi-Yuan.Photoelectrochemical Properties of Cubic Tungsten Trioxide Films Obtained by the Polymeric Precursor Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2343-2348
2424. ZHENG Lei-Gang, YANG Huai-Yu.Influence of Organic Inhibitors on the Corrosion Behavior of Steel Rebar insideMortar Specimens Immersed in Saturated NaCl Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2354-2360
2425. WU Li-Xia, YU Feng, LIU Jing, DAI Jing-Hua, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Ab initioMolecular Dynamics Investigation on the Production Channels for the Reaction of O- with CH3F[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2331-2336
2426. FENG Jin-Ling, ZHANG Jian-Guo, ZHANG Tong-Lai, CUI Yan.Synthesis, Crystal Structure, Thermal Behavior and Sensitivity of [Mn(AZT)2(H2O)4] (HTNR)2·4H2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2410-2416
2427. FU Dong-Wei, CHENG Ke, PANG Shan, DU Zu-Liang.Solution Based Synthesis of ZnO/CdS Composite Nanorod Array Film and Its Photoelectric Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2575-2580
2428. SONG Hua,GUO Yun-Tao, LI Feng ,YU Hong-Kun.Preparation, Hydrodesulfurization and Hydrodenitrogenation Performance of a Ni2P/TiO2-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2461-2467
2429. JIANG Liang-Xing, ZHONG Shui-Ping, LAI Yan-Qing, LüXiao-Jun, HONG Bo, PENG Hong-Jian, ZHOU Xiang-Yang, LI Jie, LIU Ye-Xiang.Effect of Current Densities on the Electrochemical Behavior of a Flat Plate Pb-Ag Anode for Zinc Electrowinning[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2369-2374
2430. .Cover and Table of Contents for Vol.26 No. 09[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 0-0
2431. ZHENG Wen-Rui, XU Jing-Li, XIONG Rui.Density Functional Theory Study on N—O Bond Dissociation Enthalpies[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2535-2542
2432. LI Ya-Juan, ZHAN Hui, LIU Su-Qin, HUANG Ke-Long, ZHOU Yun-Hong.Nanosized Flame Retarded HydroxideMagnesium/Poly(ethylene-oxide) Composite Polymer Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(09): 2387-2391
2433. ZHANG Sa, LIU Shou-Xin, HAN Xiao-Yu, DANG Li, QI Xiao-Jun, YANG Xi.Synthesis of P(DEAM-co-NAS) and the Environmental Effects of Its Temperature Sensitivity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2189-2194
2434. CHI Jun-Hong, WANG Juan.Synthesis, Morphology and Optical Properties of Mn Doped SnO2 One-Dimensional Nanostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2306-2310
2435. ZHU Yan, PANG Xian-Hong, YU Li.Heterotactic Enthalpy of the Interaction between Protein Model Compounds and Diols in Aqueous Solutions at 310.15 K[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2103-2108
2436. CAO Qian-Yong, LU Xin, KUANG Ren-Yun, LI Zhi-Hua, YANG Zhen-Yu.Optical and Electrochemical Properties of Ethynyl-Bridged Ferrocenes with Electron Donor Groups[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2158-2162
2437. JIANG Yong, QIU Rong.Numerical Analysis of the Effect of Carbon Monoxide Addition on Soot Formation in an Acetylene/Air Premixed Flame[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2121-2129
2438. WU Bao-Hu, ZHANG Shu-Cui, TANG Tao, XU Yao, LIU Yi, WU Zhong-Hua.Small-Angle X-Ray Scattering Studies of Carboxyl Functionalized[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2217-2223
2439. MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, MENG Tao.Effect of Magnesium Oxide Modification on the Catalytic Performance of Nanoscale HZSM-5 Zeolite for the Conversion of Methanol to Propylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2242-2248
2440. XU Ping-Chang, LIU Yang, WEI Jian-Hong, XIONG Rui, PAN Chun-Xu, SHI Jing.Solvothermal Preparation of Ag/TiO2 Nanoparticles and Their Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2261-2266
2441. CHAO Wen-Liu, WAN Yong, WANG Yun-Xia, LIU Chang-Song.Tribological Properties of Cu-Doped TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2317-2322
2442. GAO Yuan, XU Guo-Hua, AN Yue.Variation of Surface Potential of Alkanethiol Self-Assembled Monolayers with Different Chain Lengths on a Gold Substrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2211-2216
2443. XIAO Rong-Ping, KE Mei-Rong, HUANG Jian-Dong, ZHANG Han-Hui.Preparation and Spectroscopic Properties of Covalent Albumin Conjugates of Zinc Phthalocyanines Tetrasubstituted with Carboxyl Moieties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2274-2280
2444. DAI Ke-Hua, MAO Jing, ZHAI Yu-Chun.High Rate Capability of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Materials Synthesized via a Gel-Combustion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2130-2134
2445. HU Song-Qing, HU Jian-Chun, FAN Cheng-Cheng, MI Si-Qi, ZHANG Jun, GUO Wen-Yue.Corrosion Inhibition of Q235 Steel by a Novel Imidazoline Compound under H2S and CO2 Coexistence[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2163-2170
2446. SUN Wen-Li, XU Jun, LU Wen-Qi.Chemical Structure and Growth Mechanism of a-SixC1-x:H Films Prepared by Plasma Enhanced Magnetron Sputtering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2311-2316
2447. LIU Hong, CHEN Yan-Qin, YANG Yu-Qiong.Inverse Hydrogen Bond between Silicane and AB-Type[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2286-2291
2448. HU Yao-Juan, JIN Juan, ZHANG Hui, WU Ping, CAI Chen-Xin.Graphene: Synthesis, Functionalization and Applications in Chemistry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2073-2086
2449. DUAN Gui-Hua, GAO Hong-Ze, WANG Li-Juan, ZHANG Hou-Yu, MA Yu-Guang.Charge Transport Properties of Anthracene Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2292-2297
2450. XU Jia-Xin, JIANG Yan-Xia, LIAO Hong-Gang, CHEN Sheng-Pei, SUN Shi-Gang.Room Temperature Synthesis of Thorn-Like Pd Nanoparticles and Their Enhanced Electrocatalytic Property for Ethanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2139-2143
2451. CHE Hong-Wei, HAN Shu-Hua, HOU Wan-Guo, LIU Ai-Feng.Novel Synthesis of Mesoporous Nanocrystalline Zirconia[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2177-2181
2452. YANG Wei-Ben, REN Li.Adsorption Mechanism of Nonylphenol Polyethoxylate onto Hypercrosslinked Resins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2182-2188
2453. HU Jia-Qi, KUANG Ya-Fei, ZHOU Hai-Hui, SUN Lu, HAN Xue, ZHANG Ning-Shuang, CHEN Jin-Hua.Conductivity of AOT/Triton X-100 Mixed Reverse Micelles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2205-2210
2454. TIAN Ying, YAN Jing-Wang, LIU Xiao-Xue, XUE Rong, YI Bao-Lian.Electrochemical Capacitance of Composites with MnOx Loaded on the Surface of Activated Carbon Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2151-2157
2455. YANG Xiao-Deng, SHEN Qiang, XU Gui-Ying.Crystallization of Calcium Carbonate Using Water-Soluble Macromolecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2087-2095
2456. SONG Hua, DONG Peng-Fei, ZHANG Xu.Effect of Al Content on the n-Pentane Isomerization of the Solid Superacid Pt-SO2-4 /ZrO2-Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2229-2234
2457. WANG Jian-Qiang, SHEN Mei-Qing, WANG Jun, WANG Wu-Lin, JIA Li-Wei.Complete Oxidation of Ethanol and Thermal Stability of Ceria-BasedMaterials Modified by Doping Cu[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2249-2254
2458. YUAN Peng, LIU Zhong-Yi, SUN Hai-Jie, LIU Shou-Chang.Influence of Calcination Temperature on the Performance of Cu-Al-Ba Catalyst for Hydrogenation of Esters to Alcohols[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2235-2241
2459. YOU Yi, DENG Yong-Shu, LI Er-Jun, PEI Xiao-Mei, ZHAO Jian-Xi.Hydrophobic Synergism between the Alkyl Tails of Gemini Surfactants during Adsorption and Aggregation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2200-2204
2460. HUANG Yong-Qi, LIU Zhi-Rong.Intrinsically Disordered Proteins: the New[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2061-2072
2461. ZHANG Wei-Min, YANG Zhen-Dong, LIU Jia, SUN Zhong-Xi.Determination of Acid-Base Equilibrium Constants on Aqueous Mesoporous Silica Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2109-2114
2462. YANG Su-Xia, LI Yuan, LIU Zhi-Ping, YANG Shu-Qin, HAN Shu-Min.Effect of Partial Substitution of Cu by Fe on the Phase Structure and Electrochemical Property of Low-Co AB5 Type Hydrogen Storage Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2144-2150
2463. XU Qun-Jie, ZHOU Xiao-Jin, LI Qiao-Xia, LI Jin-Guang.Preparation and Electrochemical Properties of Ternary Catalyst PtRuCo/C for Direct Methanol Fuel Cell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2135-2138
2464. .Cover and Table of Contents for Vol.26 No. 08[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 0-0
2465. YU Zhen-Qiang, ZHANG Xin, LI Zi-Chen, CHEN Er-Qiang, LAM Jacky W. Y., TANG Ben-Zhong.Fluorescence Behavior of Biphenyl Containing Side-Chain Liquid Crystalline Polyacetylene with Various Lengths of Spacers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2281-2285
2466. LIU Xiong-Min, QIN Rong-Xiu, HUANG Pin-Xian, LIU Jia-Ling, MA Li, LI Wei-Guang.Oxidation Reaction Kinetics of Abietic Acid and Rosin under Ultraviolet Light Irradiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2115-2120
2467. LIU Xiao-Liang, REN Yi, LIANG Liang-Wen, XU Hui.Electronic Structures and Optical Properties of BeO under High Pressure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2298-2305
2468. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, DENG Bin-Bin, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol with Poly Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes Supported Pt Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2255-2260
2469. NING Hua, TAO Xiang-Ming, WANG Mang-Mang, CAI Jian-Qiu, TAN Ming-Qiu.Density Functional Theory Study on Hydrogen Adsorption on Be(0001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2267-2273
2470. GUO Xia, LI Hua, GUO Rong.Coexistence of Oligonucleotide/Single-Chained Cationic Surfactant Vesicles with Precipitates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2195-2199
2471. LIU Shu-Ping, YUE Ming-Bo, WANG Yi-Meng.One-Step Synthesis of Mesoporous Beta Zeolite Using Phosphate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2224-2228
2472. XU Fen, QIU Shu-Jun, LIANG Jian-Guo, WU Rui-Hua, SUN Li-Xian, LI Fen.Low Temperature Heat Capacity and Thermal Analysis of Caffeine, Theophylline and Aminophylline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2096-2102
2473. HUANG Yong-Xia, LAI Yue-Kun, LIN, Long-Xiang, SUN Lan, LIN Chang-Jian.Electrochemical Construction and Biological Performance of Micropatterned CaP Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(08): 2057-2060
2474. .Cover and Table of Contents for Vol.26 No. 07[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 0-0
2475. ZHANG Long, LIN Zong-Qiong, GU Ju-Fen, YIN Cheng-Rong, HOU Xiao-Ya, LIU Feng, LIU Yu-Yu, XIE Ling-Hai, CHEN Shu-Fen, HUANG Wei.Synthesis and Spectral Stability of Blue Eletroluminescent Fluorene-Substituted Polyfluorenes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1934-1940
2476. LI Qiang-Gen, XUE Ying, GUO Yong, YAN Guo-Sen.Phosphonylation and Activity Loss Mechanism of the Catalytic Triad of Fatty Acid Amide Hydrolase: Theoretical Study of a Model System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1965-1975
2477. SHEN Qian, GAN Lin, LIU Song, CAO Yang, WANG Zhen-Xing, HUI Jing-Shu, GUO Xue-Feng.Reversible Photomodulation of Organic Transistor Performance by Conformation-Induced Capacitive Coupling[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1941-1946
2478. WU Ping-Fan, ZHANG Jin, WEI Yong-Ge.Controlled Assembly of Organoimido Derivatized Polyoxometalates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1801-1810
2479. DU Yi-Kui, WU Ji-Lan.Effect of Water on γ-Radiolysis and Pulse Radiolysis of Cyclohexane-Tributylphosphate System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1909-1914
2480. WANG Hua-Yu, ZHANG Chang-Bin, HE Hong, WANG Lian.Preparation o fMagnetic Sulfonated Carbon-Based Solid Acid Catalysts for the Hydrolysis of Cellulose[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1873-1878
2481. CAO Xu-Long, LV Kai, CUI Xiao-Hong, SHI Jing, YUAN Shi-Ling.Interactions between Anionic Surfactants and Cations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1959-1964
2482. SHEN Bin, WANG Yong-An, WANG Zhi-Fei, ZHANG Ling.Catalytic Activity of an Oxime Carbapalladacycle Complex Grafted onto Superparamagnetically Mesoporous Nanoparticles for the Heck Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1860-1866
2483. CAO Ao-Neng, WANG Wei-Xue, YUWEN Tai-Ran, DENG Wei, LAI Lu-Hua.Inhibition of Amyloid Fibrillization and Dissociation of Matured Amyloid Fibrils by Mj HSP16.5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 2015-2020
2484. ZHAI De-Wei, YUE Ying-Hong, HUA Wei-Ming, GAO Zi.Esterification and Transesterification on Al2O3-Doped Sulfated Tin Oxide Solid Acid Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1867-1872
2485. XU Yuan-Chao, YANG Yi, DU Li-Bo, SHEN Jian-Gang, WANG Guang-Qing, HE Zeng, TIAN Qiu, LIU Yang.Autoxidation and Prooxidation Mechanisms of Danshensu[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1737-1741
2486. WANG Zheng-Ke, HU Qiao-Ling.Chitosan Rods Reinforced by N-Carboxyl Propionyl Chitosan Sodium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 2053-2056
2487. GUO Ying, WANG Pei, YU Gang, WANG Yu, ZHU Yue-Xiang, XIE You-Chang.Influence of Carbon on Phase Transformation of Oxides in Carbon/Oxide Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1887-1892
2488. XIE Ling-Hai, CHANG Yong-Zheng, GU Ju-Fen, SUN Rui-Juan, LI Jie-Wei, ZHAO Xiang-Hua, HUANG Wei.Design of Organic/Polymeric π-Semiconductors: the Four-Element Principle[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1784-1794
2489. WANG Zhou-Xiang, YAN Wen-Fu, TIAN Da-Yong, CAO Xue-Jing, YU Ji-Hong, XU Ru-Ren.Preparation of Highly b-Oriented Silicalite-1 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 2044-2048
2490. SHAO Guang-Sheng, XUE Fu-Min, HAN Rong-Cheng, TANG Min-Xian, WANG Yuan.Synthesis and Characterization of Europium Complex Nanoparticles with Long-Wavelength Sensitized Luminescence[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 2031-2036
2491. CAO Hai, JIANG Jian, ZHU Xue-Feng, DUAN Peng-Fei, LIU Ming-Hua.Interfacial Assembly of Diethyl Ester Glutamic Acid Terminated Bolaamphiphile at the Air/Water Interface: Chiral Interaction and Morphology[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1842-1846
2492. DANG Zheng, SONG Le-Xin.Powder X-Ray Diffraction Analyses for Molecule-Ion Adducts of β-Cyclodextrin with a Series of Inorganic Salts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1837-1841
2493. YANG Xiao-Jing, LIU Xi-Li, LOU Chun-Bo, OUYANG Qi.End Effects during the Binding of Protein to Linear DNA Fragments[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 2007-2014
2494. WANG Yan-Ling, LI Jie, WANG Ren-Xiao.Computational Approaches to Estimating Octanol-Water Partition Coefficient and Water Solubility of Organic Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1742-1754
2495. ZHAO Jun, ZHENG Ming-Xian, LIN Yi-Ji, CHEN Yuan-Chuan, RUAN Yuan-Ping, ZHANG Hui.Inclusion Resolution of 1,1'-Bi-2-naphthol: Crystal Structure and CD Spectroscopy of the Inclusion Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1832-1836
2496. ZHANG Feng, WANG Yan-Mei, ZHANG Bing, FENG Wen-Lin.Photolysis of n-C3H7I and i-C3H7I at 266 nm: Effect of Alkyl Radical Branching on the Dissociation Dynamics of the C—I Bond[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1903-1908
2497. WANG Xiao-Yan, DONG Gui-Fang, QIAO Juan, DUAN Lian, WANG Li-Duo, QIU Yong.Preparation and Properties of Zinc Oxide Films by Spin-Coating Water Solution Precursor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 2049-2052
2498. LIU Si-Yu, MENG Xiang-Ju, XIAO Feng-Shou.Hydrothermal Synthesis of Ordered Mesoporous Materials with High Stability at High Temperatures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1852-1859
2499. YAN Hui-Juan, WANG Dong, WEN Guo-Yong, ZHANG De-Qing, WAN Li-Jun.Fullerene Band-Like Assembly Induced by a Donor-π-Acceptor Molecular Template on Au(111) Electrode Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1893-1897
2500. GAI Yan-Bo, GE Mao-Fa, WANG Wei-Gang.Rate Constants for the Gas Phase Reactions of Ozone with Diethylamine and Triethylamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1768-1772
2501. HU Jin-Chuan, FENG Wen, LI Xiang-Hui, YANG Liu-Qing, YUAN Li-Hua, HE Lan, GONG Bing.One-Pot Formation of Aromatic Oligoamide Macrocycles and the Corresponding Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1811-1822
2502. XING Sheng-Kai, LI Yun, ZHAO Xue-Zhuang, SHANG Zhen-Feng, XU Xiu-Fang, CAI Zun-Sheng, WANG Gui-Chang, LI Rui-Fang.Fuzzy Symmetry Characteristics of Polyyne, Cumulative Polyene and Full Carbon RingMolecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1947-1958
2503. FENG Wen-Ke, KONG Sheng, XIAO Li-Xin, WANG Shu-Feng, GONG Qi-Huang.Aggregation Induced Fluorescence Blue-Shift of Zinc Bis(8-hydroxyquinoline) Modified with Cholesteryl[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1929-1933
2504. BAI Hong-Jun, LAI Lu-Hua.Protein-Protein Interactions: Interface Analysis, Binding Free Energy Calculation and Interaction Design[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1988-1997
2505. LI Kuo, WANG Ying-Xia, SU Jie, LIN Jian-Hua.Syntheses, Structures and Properties of Hemi-Hydrogarnet Sr6Sb4M3O14(OH)10 (M=Co,Mn)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1823-1831
2506. NI Wei, DUAN Li-Ting, XUE Mian-Qi, ZHAO Dan, CAO Ting-Bing.Micro/Nano Patterning of Phenolic Resin Using Hot Microcontact Printing[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1898-1902
2507. ZHAO Rong-Li, LIN Ke, ZHOU Xiao-Guo, LIU Shi-Lin.Solubility of Poly(N-isopropylacrylamide) in Aqueous Methanol from Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1915-1922
2508. DENG Lin, QI Zhi-Mei.Effect of Glass Silylation on the Adsorption Behavior of Rhodamine 6G and Methylene Blue[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1923-1928
2509. YANG Fan, YU Long-Jiang, WANG Peng, AI Xi-Cheng, WANG Zheng-Yu, ZHANG Jian-Ping.Excitation Dynamics of the Light-Harvesting Complex 2 from Thermochromatium Tepidum[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 2021-2030
2510. HU Sheng-Zhi, XIE Zhao-Xiong, ZHOU Zhao-Hui.70 Years of Crystallographic van der Waals Radii[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1795-1800
2511. ZHANG Sheng-Hong, ZHANG Hong-Peng, LI Wei-Zhen, ZHANG Wei, HUANG Hua, LIU Hai-Chao.Effects of Zirconia Crystallite Phases on the Structures of MoOx/ZrO2 Catalysts and Their Properties in the Selective Oxidation of Methanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1879-1886
2512. GAO Meng, YAO Xin-Qiu, SHE Zhen-Su, LIU Zhi-Rong, ZHU Huai-Qiu.Intermediate Structure and Slow HydrationWater Dynamics in Protein Folding Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1998-2006
2513. GUO Yuan-Yuan, WANG Ming, MAO Xiao-Bo, JIANG Yue-Xiu, WANG Chen, YANG Yan-Lian.Growth Mechanism for Controlled Synthesis of Metal Nanotube and Nanowire Arrays Using Anodic Aluminum Oxide Templates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 2037-2043
2514. NAN Guang-Jun, ZHENG Ren-Hui, SHI Qiang, SHUAI Zhi-Gang.Mixed Quantum-Classical Approaches to Calculating Charge Transfer Rate Constants: Applications to Realistic Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1755-1760
2515. GE Fang, CAO Rui-Guo, ZHU Bin, LI Jing-Jian, XU Dong-Sheng.DNA Electrochemical Biosensor for Trace Hg2+ Detection[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1779-1783
2516. MA Jia-Bi, WU Xiao-Nan, ZHAO Yan-Xia, HE Sheng-Gui, DING Xun-Lei.Experimental and Theoretical Studies of the Reactions between Vanadium Oxide Cluster Anions and Small Hydrocarbon Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1761-1767
2517. SU Xiao-Dong, JIN Jian-Shi, XIE Sunney Xiaoliang.Enzyme Catalysis and Gene Expression Studies at Single Molecule Level[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1976-1987
2518. LI Yong-Jun, ZHOU You-Chen, SUN Shi-Gang.Preparation of Core-Shell SiO2/Pt Particles via Layer-by-Layer Assembly and Their Electrooxidation and In-situ Electrochemical FTIR Spectra for CO[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1773-1778
2519. AN Shen-Jing, GAN Li-Hua, CHEN Liu-Hua, LIU Ming-Xian, ZHU Da-Zhang, XU Zi-Jie, HAO Zhi-Xian, CHEN Long-Wu.Interaction between [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diols and a Solid Supported Bilayer Lipid Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(07): 1847-1851
2520. LIU Fu-Feng, DONG Xiao-Yan, SUN Yan.Molecular Dynamics Simulation of the Conformational Transition of Amyloid Peptide 42 Inhibited by Trehalose[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1643-1650
2521. CAO Yin-Di, DANG Li-Qin, BAI Dan, LEI Zhi-Bin, LIU Mei-Ying.Adsorption of Lysozymes on Fe/CMK-5 Composites Synthesized by Chemical Vapor Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1593-1598
2522. DING Yuan-Fa, ZHANG Yue, ZHANG Da-Hai, LI Zhong-Ping.Atomic Charge Transfer and Ensemble Selection inMolecular Dynamics Simulation of Vitreous Silica[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1651-1656
2523. MU Wei, LIU Da-Huan, YANG Qing-Yuan, ZHONG Chong-Li.Diffusion Rates of Gas Molecules Adsorbed in Metal-Organic Frameworks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1657-1663
2524. LI Yi-Wen, CAO Hong-Yu, TANG Qian, ZHENG Xue-Fang.Spectroscopy and Stopped-Flow/Fluorescence Studies on the Interactions ofMyoglobin and Its Mutant (D60K) with Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1687-1692
2525. QU Xiao-Hua, LIU Jie, WANG Zhao-Xiang, CAO Dian-Liang, FANG Xiang-Peng, ZHANG Ling, DUAN Jing-Lai, YAO Hui-Jun, CHEN Yan-Feng, SUN You-Mei, HOU Ming-Dong.Preparation of Microporous Membranes by Swift Heavy Ion Irradiation and Impedance Characterization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1722-1726
2526. ZHANG Xiang, MA Cong-Cong, ZHANG Xue-Jun, SHAO Xiao-Hong, CAO Da-Peng.Adsorption Separation of a Small Amount of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane in Air Using Molecular Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1637-1642
2527. WEN Zhu-Liang, YANG Su-Dong, SONG Qi-Jun, HAO Liang, ZHANG Xiao-Gang.High Activity of Pd/Graphene Catalysts for Ethanol Electrocatalytic Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1570-1574
2528. CHEN Wen-Ting, JIANG Yong, QIU Rong.Effects of CO Addition on the Lean Premixed CH4/Air Flame[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1481-1487
2529. LIU Qing-Shan, YANG Miao, TAN Zhi-Cheng, WELZ-BIERMANN Urs.Estimation and Prediction of the Physicochemical Properties of Imidazolium-Based Ionic Liquids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1463-1467
2530. LIU Jin-Yan, HAN Wai-Hui, ZHANG Yan, YAO Chao-Huai.Studies on the Conductivity ofMixed Reverse Micelles of Anionic and Non-Ionic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1552-1556
2531. YU Yu-Ye, LIU Jian-Feng, LI Hua-Qiong, ZHAO Guo-Liang.Synthesis, Crystal Structure and Fluorescence Spectrum of a Ytterbium(III) Complex with 3,4-Dimethoxyphenylacetic Acid and 1,10-Phenanthroline[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1535-1540
2532. YUAN Jin-Fang, LI Jian-Sheng, GU Juan, WANG Fang, SUN Xiu-Yun, HAN Wei-Qing, WANG Lian-Jun.Synthesis and Adsorption Properties of Amino-Functionalized H2N-Zr-Ce-SBA-15 Mesoporous Materials with Short Mesochannels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1711-1716
2533. LIU Xiao-Ming, NI Zhe-Ming, YAO Ping, XU Qian, MAO Jiang-Hong, WANG Qiao-Qiao.Comparison of Three Reaction Mechanisms for the Water Gas Shift Reaction on Au(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1599-1606
2534. LI Li-Min, LIU En-Hui, LI Jian, YANG Yan-Jing, SHEN Hai-Jie, HUANG Zheng-Zheng, XIANG Xiao-Xia.Polyaniline-Based Carbon for a Supercapacitor Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1521-1526
2535. HE Song, LIANG De-Qing, LI Dong-Liang, MA Long-Long.Decomposition Characteristics of Ethane Hydrate and Propane Hydrate by Microwave Heating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1473-1480
2536. LU Hui-Zhe, FENG Zhen-Gao, LI Chang, YUAN Hui-Zhu, QIN Zhao-Hai.Electronic Structure Comparison between Pyrimorph and Its Phenyl Analog[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1623-1628
2537. WU Li-Na, HUANG Yu-Dong, WANG Zhi-Jiang, LIU Li.Preparation and Characterization of Monolithic Silica Fiber/Al2O3 Aerogel Composites by Non-Supercritical Drying[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1717-1721
2538. YAO Wei, GUO Yang-Long, LU Guan-Zhong, GUO Yun, WANG Yan-Qin, ZHANG Zhi-Gang, HE Dan-Nong.Gas Phase Epoxidation of Propylene over a Modified Ag/α-Al2O3 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1579-1584
2539. LI Qiao-Xia, ZHOU Xiao-Jin, LI Jin-Guang, XU Qun-Jie.Electrodeposition Preparation of a Pt-Ru Alloy Filmand Its Electrochemical Surface-Enhanced IR Absorption Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1488-1492
2540. SUN Zhe, YUE Xin-Rong, LIU Chuan, ZHANG Ai.Self Consistent Field Analysis on the Adsorption of Equilibrium Polymers between Two Parallel Plates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1629-1636
2541. GENG Rong, ZHAO Guo-Hua, LIU Mei-Chuan, LEI Yan-Zhu.In situ ESR Study of Hydroxyl Radical Generation on a Boron Doped Diamond Film Electrode Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1493-1498
2542. ZHANG Jing, KONG Ling-Bin, CAI Jian-Jun, YANG Zhen-Sheng, LUO Yong-Chun, KANG Long.Novel Polypyrrole/Mesoporous Carbon Nanocomposite Electrode for an Electrochemical Hybrid Capacitor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1515-1520
2543. YANG Yong-An, YUAN Li-Hua, HU Jin-Chuan, ZOU Shu-Liang, FENG Wen, GONG Bing.Spherical Assemblies of Cyclo[6]aramide with Polar Side Chains[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1557-1564
2544. DU Juan, LI Song-Mei, LIU Jian-Hua, YU Mei.Corrosion Behavior of Steel A3 Influenced by Bacillus[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1527-1534
2545. LIU Yi-Wu, YU Huan, ZHANG Xiao-Ming, SUO Ji-Shuan.Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene over Au/Ti-MCM-41(H) Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1585-1592
2546. HU Yan-Fei, JIANG Gang, MENG Da-Qiao, KONG Fan-Jie.Phase Transition and Thermodynamic Properties of TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1664-1668
2547. QIU Xiang-Yun, ZHUANG Quan-Chao, WANG Hong-Ming, CUI Yong-Li, FANG Liang, SUN Shi-Gang.Influence of Electrolyte Composition on the Intercalation-Deintercalation Process of Lithium Ion in Spinel LiMn2O4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1499-1506
2548. LI Li, WANG Yi-Jing, WANG Ya-Ping, REN Qiu-Li, JIAO Li-Fang, YUAN Hua-Tang.Effect of Ni Content in Co1-xNixB Catalysts on Hydrogen Generation during Hydrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1575-1578
2549. WU Jian, WANG Yu, HUANG Feng, YANG Yang, MENG Chang-Gong.Thermal Diffusion Synthesis and Characterization of SnO2 Clusters within ZSM-5 Crystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1705-1710
2550. NIU Ji-Nan, QIANG Ying-Huai, WANG Zhi-Hui.Energy Minimization Modeling of Fluorine Substitution for Interlayer Hydroxyl in Kaolinite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1541-1551
2551. .Cover and Table of Contents for Vol.26 No. 06[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 0-0
2552. GONG Xiao-Xia, DU Ji-Guang, JIANG Gang.Structures and Stabilities of PbmTen (m+n≤6) Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1669-1675
2553. WANG Yue-Hui, WANG Ting, ZHOU Ji.Effect of Silver Nanoparticles on the Spectroscopy Properties of [Ru(bpy)3]2+ and Electrolyte Effect[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1607-1616
2554. HAN Yu-Mei, XU Xiu-Ying, ZHANG Shao-Feng, YAN Dan, XIAO Xiao-He, PENG Cheng.Microcalorimetric Investigation of Effect of Toad Bufanolide Diene on Tetrahymena Thermophila BF5 Growth[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1693-1698
2555. ZHAI Xiao-Hui, ZHAO Jun-Yan, CHAO Hui, CAO Ya-An.Light Induced Interfacial Electron Transfer in Rup2P Surface-Sensitized TiO2-Based Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1617-1622
2556. LIANG Rui, YANG Mei-Rong, ZHOU Qing-Xiang.Thermal Stability, Equilibrium Vapor Pressure and Standard Enthalpy of Vaporization of 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1468-1472
2557. ZHANG Xiao-Yu, JIANG Wei-Jun, ZHU Xiao-Pei, QI Lu.Characterization of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Synthesized by Wet-Chemical Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1507-1514
2558. ZHANG Yuan, CHEN Ya-Dong, YOU Qi-Dong, ZOU Li-Yun, YANG Yan.Homology Modeling and Molecular Docking Studies on the Selectivity of HDAC1/HDAC8[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(06): 1676-1686
2559. LI Guang-Xu, CHEN Xiao-Wei, BAI Jia-Dong, LAN Zhi-Qiang, GUO Jin.Adsorption and Diffusion of H on Mg2Ni(100) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1448-1456
2560. XU Yi-Chun, TANG Bing, FU Feng-Lian, WANG Qiao-Yun, LIN Shao-Qiong, FENG Chun.Corrosion Inhibition and Antifog Properties of an Environmentally Friendly Polyaspartate Inhibitor on A3 Carbon Steel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1225-1232
2561. HE Yue, DONG Mei, LI Jun-Fen, WANG Jian-Guo, FAN Wei-Bin.Synthesis and Catalytic Properties of MeAPO-5 Molecular Sieves for Selective Oxidation of Cinnamyl Alcohol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1305-1310
2562. ZHAN Wei-Shen, PAN Shi, LI Yuan-Zuo, CHEN Mao-Du.Molecular Design of D5 Analogues for Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1408-1416
2563. ZHANG Shu-Cui, JIANG Dong, TANG Tao, LI Jun-Hua, XU Yao.Synthesis and Photocatalytic Activity of Highly Dispersed TiO2/SBA-15[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1330-1336
2564. DING Liang-Xin, WANG Shi-Rui, ZHENG Xiao-Long, CHEN Yu, LU Tian-Hong, CAO Dian-Xue, TANG Ya-Wen.Effect of Carbon Modification on Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1311-1316
2565. AN Xiao-Sha, CHEN De-Jun, ZHOU Zhi-You, WANG Qiang, FAN You-Jun, SUN Shi-Gang.Rare Earth Eu Doped PtRu/C Catalysts and Their Properties for Methanol Electrooxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1207-1213
2566. LI Gan, LUO Wen-Hua, CHEN Hu-Chi.CO Adsorption on α-U(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1378-1384
2567. ZHAO Chuan-Xi, WU Ping, ZHANG Dan-Li, CHEN Rong, CHI Ling-Fei, XIAO Tan.Synthesis and Photoluminescence of Zn2SnO4 Nanomaterials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1343-1348
2568. ZHANG Jun, YU Wei-Zhao, YAN You-Guo, YU Li-Jun, REN Zhen-Jia.Molecular Dynamics Simulation of the Adsorption Behavior of Imidazoline Corrosion Inhibitors on a Fe(001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1385-1390
2569. TANG Yu-Bao, LIU Jiang.Fueling Solid Oxide Fuel Cells with Activated Carbon[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1191-1194
2570. TANG Wen-Dong, GAO Yang-Yan, WEI Wei, SUN Yu-Han.Adsorption of Urea onto a ZnO(10-10) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1373-1377
2571. WANG Dan, ZOU Zhi-Qiang, SUN Jing-Jing, ZHAO Ming-Hai.Growth of Manganese Silicide Thin Films on Si(111)-7×7 Surfaces by a Solid Phase Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1291-1295
2572. ZHAO Di, HUANG Qing, JIN Xian-Bo, WEI Xian-Jun, CHEN George Z..Capacitance at the Electrode/Ionic Liquid Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1239-1248
2573. WANG Wen-Li, LIN Hong, ZHANG Luo-Zheng, LI Xin, CUI Bai, LI Jian-Bao.Electrochemical Impedance Spectroscopy Analysis of an Electrophoretic Titania Nanotube/Nanoparticle Composite Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1249-1253
2574. SUN Dun, HE Jian-Ping, ZHOU Jian-Hua, WANG Tao, DI Zhi-Yong, DING Xiao-Chun.Galvanic Replacement Strategy for a Core-Shell Like Ni-Pt Electrocatalyst with High Pt Utilization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1219-1224
2575. LI Hua, WANG Xiao-Hao, TANG Fei, ZHANG Liang, YANG Ji, LIN Tao, DING Li.Design and Fabrication of a Miniature FAIMS Sensor Chip[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1355-1363
2576. NING De-Zheng, ZHOU De-Feng, XIA Yan-Jie, ZHAO Gui-Chun, MENG Jian.Structure and Electrical Properties of MgO-Doped Ce0.9Sm0.1O2-δ Based Solid Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1202-1206
2577. LIU Xue-Peng, FENG Jie, ZHANG Lu, ZHAO Sui, YU Jia-Yong.Dilational Properties of Gemini Surfactants with Different Charge at the Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1277-1283
2578. LI Li, LU Dan, JI Yuan, ZHAO Yue-Hong.Preparation of Nanocomposite Ag/TiO2-ZrO2 and the Microwave Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1323-1329
2579. SUN De-Hui, ZHANG Ji-Lin, REN Hui-Juan, CUI Zhen-Feng, SUN De-Xin.Synthesis, Structure and Chromic Properties of 4,4’-Bipyridine Polyoxomolybdate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1264-1270
2580. MA Wen-Jin, SONG Xiang, ZHANG Xian-Ming, WU Hai-Shun.Structural Characteristics and Stability of CnAl+ Small-Size Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1396-1400
2581. ZHANG You-Fa, YU Xin-Quan, ZHOU Quan-Hui, LI Kang-Ning.Fabrication and Anti-Icing Performance of a Superhydrophobic Copper Surface with Low Adhesion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1457-1462
2582. ZHANG Ai-Ping, ZHANG Jin-Zhi.Syntheses and Activities of Visible-Light-Driven Cu/BiVO4 Composite Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1337-1342
2583. JI Qian-Qian, GUO Pei-Zhi, ZHAO Xiu-Song.Preparation of Chitosan-Based Porous Carbons and Their Application as Electrode Materials for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1254-1258
2584. TANG Hui-Ying, YAN Dan, ZHANG Qing-Zhe, ZHANG Shao-Feng, XIAO Xiao-He, LIU Rong-Hua.Microcalorimetric Investigation of Four Bioactive Extracts from Cornu Cervi Pantotrichumon Intestinal Diagnostic Flora Growth[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1442-1447
2585. XU Ling, TANG Chao-Qun, HUANG Zong-Bin.Light Absorption Properties of V-Doped Anatase TiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1401-1407
2586. WANG Su-Fan, ZHOU Yun-You, YE Shi-Yong, ZHOU Tao, HUANG Yu-Cheng.Probable Configurations and Spectroscopic Properties of the Inclusion Compound of Cucurbit[7]uril and Riboflavin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1417-1422
2587. KAN Yu-He, WU Kai, ZHU Yu-Lan, HOU Li-Mei, SU Zhong-Min.Charge Transfer Properties of Fluorine-Functionalized Thieno-Tetrathiafulvalene as Organic Field-Effect Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1423-1428
2588. LI Xue-Liang, CHEN Jie-Jie, LUO Mei, CHEN Xiang-Ying, LI Pei-Pei.Quantum Chemical Calculation of Hydroxyalkyl Ammonium Functionalized Ionic Liquids for Absorbing SO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1364-1372
2589. CUI Wen-Yu, AN Mao-Zhong, YANG Pei-Xia.Preparation of an Ionic Liquid Gel Polymer Electrolyte and Its Compatibility with a LiFePO4 Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1233-1238
2590. YU Shuai-Qin, JIA Xiang-Feng, DONG Li-Hua, YIN Yan-Sheng.Structures andMagnetic Properties of Fe6-xAlx Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1391-1395
2591. HUANG Zhen-Jian, TAN Chun-Hua, HUANG Xu-Guang.Determination of Surfactant cmc Based on the Fiber Refractive Index Sensor Principle[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1271-1276
2592. .Table of Contents for Vol.26 No. 05[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 0-0
2593. WANG Xiao-Lei, PAN Xiang-Min, LIN Rui, KOU Su-Yuan, ZOU Wei-Bing, MA Jian-Xin.Dimethyl Ether Steam Reforming for Hydrogen Production over Cu-Ni/γ-Al2O3 Bi-Functional Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1296-1304
2594. SUN Long, XIE Ju.Insertion Reactions of Heterocyclic Stable Silylenes into HF, H2O and NH3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1429-1434
2595. LI Yu-Qiong, CHEN Jian-Hua, CHEN Ye.Electronic Structures and Flotation Behavior of Pyrite Containing Vacancy Defects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1435-1441
2596. ZHU Wen-Qing, XU Lei, MA Jin, REN Jian-Mei, CHEN Ya-Shao.Size Controlled Synthesis of CeO2 Nanoparticles by a Microemulsion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1284-1290
2597. ZHANG Hui-Juan, SONG Huai-He, ZHOU Ji-Sheng, ZHANG Hong-Kun, CHEN Xiao-Hong.Preparation and Electrochemical Properties of SnO2/Onion-Like Hollow Carbon Nanoparticle Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1259-1263
2598. HE Zheng-Wen, JIANG Qi, YANG Rong, QI Peng, ZHAO Fei, YUAN Hua, ZHAO Yong.Preparation of Carbon Nanotube Chemically Modified Electrode via Growing In situ Method by the Direct Current Electrochemical Deposition Nickel Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1214-1218
2599. GUO Li-Qin, SHI Xiu-Li, RUAN Wen-Juan, ZHANG Xiao-Hong, ZHU Zhi-Ang.Synthesis and Characterization of Novel Salen-Type Complexes and Their Axial Coordination Thermodynamics[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1195-1201
2600. YAO Guo-Xin, SHI Bin-Bin, LI Guo-Hua, ZHENG Yi-Fan.Preparation and Electrocatalytic Activity of Tungsten Carbide and Zeolite Nanocomposite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(05): 1317-1322
2601. YANG Shi-Guo, CHEN Qing-De, SHI Jian-Feng, SHEN Xing-Hai.Controllable Radiolytic Reduction of Cu2+ in Aqueous Solution by β-Cyclodextrin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 805-810
2602. YIN Yan-Dong, ZHOU Xiao-Xue, ZHAO Xin-Sheng.Maximum Entropy Method for Analyses of Fluorescence Correlation Spectra of Oligonucleotide Intra-Chain Collision[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1087-1092
2603. CHEN Lie, CHEN Yi-Wang, YAO Kai, ZHOU Wei-Hua, LI Fan, NIE Hua-Rong.Synthesis and Helical Conformation of New Optically Active Liquid Crystalline Polythiophene Containing Cyanoterphenyl Mesogen Pendant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 971-980
2604. YIN Guo-Wei, WEI Wei, XU Jia, LI Zhi-Fen, WANG Bao-Huai, DU Wei-Hong.Interaction of Nickel(II) with Yeast Alcohol Dehydrogenase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1107-1112
2605. XIE Li-Ming, YU Xue-Chun, FENG Chao-Qun, ZHANG Jin, LIU Zhong-Fan.Raman Characterization of a Highly Folded Individual Serpentine (7,5) Single-Walled Carbon Nanotube[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 801-804
2606. CHEN Shu-Sen, LI Tian, ZHAO Da-Hui.Progress in Discotic Liquid Crystalline Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1124-1134
2607. JIANG Hong.The GW Method: Basic Principles, Latest Developments and Its Applications for d-and f-Electron Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1017-1033
2608. LIANG Jing, QIAN Yan, XIE Ling-Hai, SHI Nai-En, CHEN Shu-Fen, DENG Xian-Yu, HUANG Wei.Spectral Stability of Polyfluorene-Based Semiconductors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 946-963
2609. HE Xiang-Wei, LONG Hai-Tao, YUAN Gu, Xu Xiao-Jie, ZHOU Ya-Wei.Investigation of Interaction of Small Natural Product Molecules and Human Telomeric G-Quadruplex and Thermal Stabilities of the Complexes by Electrospray Ionization Mass Spectrometry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1082-1086
2610. GAN Lin, LIU Song, LI Dan-Na, GU Hang, CAO Yang, SHEN Qian, WANG Zhen-Xing, WANG Qing, GUO Xue-Feng.Facile Fabrication of the Crossed Nanotube-Graphene Junctions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1151-1156
2611. WANG Wei, LV Rong, YU An-Chi.Low Frequency Spectrumof Ionic Liquid [bmim][PF6] Studied by Femtosecond Optically Heterodyne-Detected Optical Kerr Effect Spectroscopy and Low Frequency Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 964-970
2612. WANG Yong-Feng, ZHANG Xin-Ran, YE Ying-Chun, LIANG De-Jian, WANG Yuan, WU Kai.Self-Assemblies of Oxovanadium Phthalocyanine Molecules and Nanoclusters on Highly Oriented Pyrolytic Graphite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 933-938
2613. DENG Chun-Mei, NIU Ying-Li, PENG Qian, SHUAI Zhi-Gang.Electronic Structures and Spectroscopic Properties of Group-14 Metalloles MPh6 (M=Si, Ge, Sn)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1051-1058
2614. CAI Xue, QI Dong-Dong, ZHANG Yue-Xing, BIAN Yong-Zhong, JIANG Jian-Zhuang.Semiconductor Properties of Perylene Diimide Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1059-1064
2615. DENG Lin, LIANG De-Hai.Online Monitoring of the Aggregation and Fusion of DPPC/PAby Static and Dynamic Light Scattering[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 862-868
2616. YUAN Li-Yong, PENG Jing, LI Jiu-Qiang, ZHAI Mao-Lin.Radiation-Induced Changes of Phase Behavior and Fluorescence Properties of the Ionic Liquids [C4mim][PF6] and [C4mim][NTf2][J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 981-987
2617. LI Lei, ZHONG Ya-Wen, CHEN Cai-Kang, LI Jian.A Novel Path to Patterning Based on the Static Breath Figure Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1135-1142
2618. ZHAO Xiong-Yan.Synthesis and Characterization of a Polyquinoline Derivative Thin Film with a Low Dielectric Constant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1164-1170
2619. GUO Xiang-Yun, JIN Guo-Qiang, WANG Ying-Yong.Preparations and Catalytic Applications of High Surface Area Silicon Carbide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1143-1150
2620. ZHOU Yin-Xi, LIANG Shu-Guang, SONG Jin-Liang, WU Tian-Bin, HU Su-Qin, LIU Hui-Zhen, JIANG Tao, HAN Bu-Xing.Synthesis of Asymmetrical Organic Carbonates Catalyzed by Metal Organic Frameworks[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 939-945
2621. LI Zhao-Hui, LIU Ping, FU Xian-Zhi.Wide Bandgap p-Block Metal Oxides/Hydroxides for Photocatalytic Benzene Degradation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 877-884
2622. .Table of Contents for Vol.26 No. 04[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 0-0
2623. CAO Rui-Guo, ZHU Bin, LIU Wei, LI Jing-Jian, XU Dong-Sheng.Electrochemical DNA Biosensor with a Polyamide Probe[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1119-1123
2624. DEDG Pei-Chang, HU Jie-Zhen, WANG Hai-Zeng, SUN Bao-Wei.Hydrothermal Preparation and Photocatalytic Activity of Chlorine Doped Titanium Dioxide Supported on SiO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 915-920
2625. ZHAO Li, YAN Yun, HUANG Jian-Bin.Application of Fluorescent Probe Technology in Self-Assembly Systems of Amphiphile Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 840-849
2626. WANG Shi-Wei, GAO Bao-Jiao, GAO Xue-Chao, WANG Ling.Phase Transfer Catalytic Activity of Immobilized Dibenzo-18-Crown-6 for Butyl Benzoate Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 927-932
2627. YUAN Wei-Zhong, ZHANG Feng-Bo, YUAN Jin-Ying, XIE Xu-Ming, HONG Xiao-Yin.Effect ofMolecular Structure on the Surface Morphology of Ultrathin Films by Competing Crystallization and Dewetting Processes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1157-1163
2628. DONG Bo, CHEN Fei-Wu, WEI Mei-Ju.Comparative Study of Two Integration Methods for Solvation Effect Calculation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1043-1050
2629. YUAN Xiao, LOU Shu-Jie, KOU Yuan.Ionic Liquid and Water: Making Nanoparticle Catalysis More Efficient and Greener[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 908-914
2630. YU Chu-Hong, ZHANG Jia-Wei, DAI Jing, PENG Jing, LI Jiu-Qiang, ZHAI Mao-Lin.Radiation Stability and Analysis of Radiolysis Product of 1-Octanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 988-992
2631. DUAN Hong-Xia, WANG Rui-Gang, ZHANG Jian-Jun, DONG Yan-Hong, LIANG Xiao-Mei, WU Jing-Ping, WANG Dao-Quan.QSAR of Macrolactone Derivatives with Herbicidal Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1065-1074
2632. LI Wei-Bin, GONG Hao.Recent Progress in the Removal of Volatile Organic Compounds by Catalytic Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 885-894
2633. LAI Wen-Zhong, ZHAO Wei, YANG Rong, LI Xing-Guo.Preparation and Optical Properties of Triangular Silver Nanoplates by a Dual-Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1177-1183
2634. YANG Gui-Ling, WANG Chun, YANG Xiao-Min, ZHAO Na, JIAO Xiao-Yan.Synergistic Effect of a Nonmetal and a Metal on the Electrochemical Properties of a Mg-Based Hydrogen Storage Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 833-839
2635. MAO Xiao-Bo, WANG Chen-Xuan, LIU Lei, MA Xiao-Jing, NIU Lin, YANG Yan-Lian, WANG Chen.Study on the Fine Structure of Polypeptides at Solid-Liquid Interfaces by Scanning Tunneling Microscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 850-861
2636. CHEN Jingguang G, QI Sui-Tao, HUMBERT Michael P, MENNING Carl A, ZHU Yue-Xiang.Rational Design of Low-Temperature Hydrogenation Catalysts: Theoretical Predictions and Experimental Verification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 869-876
2637. YU Xiao-Hang, GE Guo-Ping, ZHANG Guo-Lin, GUO Hai-Qing.Synthesis and Photoluminescence of Iridium(III) Diazine Complex Modified with a Carbazyl Group[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1184-1190
2638. ZONG Wei-Zheng, ZHU Yong-Fa.Preparation of Single-Chamber Solid Oxide Fuel Cell by Co-Pressing and Direct Forming Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 827-832
2639. ZHANG Sheng-Hong, LIU Hai-Chao.Relationship between the Structures of Metal Oxide Catalysts and Their Properties in Selective Oxidation of Light Alkanes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 895-907
2640. LIU Xiang-Zhi, PIAO Ling-Yu, MAO Li-Juan, HAO Shi-Jie, YANG Lei, JU Si-Ting.Preparation of High Specific Surface Area Nano-Alumina by Vacuum Freeze Drying[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1171-1176
2641. ZHANG Ye-Xin, SU Qing-Yun, WANG Zhong-Peng, GAO Xi-Yan, ZHANG Zhao-Liang.Surface Modification of Mg-Al Hydrotalcite Mixed Oxides with Potassium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 921-926
2642. LIU Ping, XING Guo-Wen, LI Xuan-Wen, YE Yun-Hua.Adsorptive Immobilization of Four Proteases on Different Molecular Sieves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1113-1118
2643. WEI Ping, LI Chun-Mei, ZHOU Lu, LIU Ying, LAI Lu-Hua.Substrate Binding and Homo-Dimerization of SARS 3CL Proteinase are Mutual Allosteric Effectors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1093-1098
2644. YU Zhen-Qiang, ZHU Cai-Zhen, TIAN Sai, LIU Jian-Hong, LAM Jacky Wing Yip, TANG Ben-Zhong.Phase Transitions and Structures of 5-{[(4’-Pentyloxy-4-biphenylyl)carbonyl]oxy}-1-pentyne[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 817-821
2645. ZHAO Wei, TONG Bin, ZHI Jun-Ge, PAN Yue-Xiu, SHEN Jin-Bo, SHI Jian-Bing, DONG Yu-Ping.Photolysis Kinetics of 4-(2-(4’-Pyridinyl)ethynyl)benzenic Diazonium Salt and Characterization of Its Self-Assembled Monolayer Film[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 822-826
2646. CHEN Tao, WANG Xiang-Yun, TIAN Wen-Yu, SUN Mao, LI Chun, LIU Xiao-Yu, WANG Lu-Hua, LIU Chun-Li.Solubility Analysis of Americiumin Yuci Groundwater[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 811-816
2647. ZHANG Cheng, YAN Yan, CHEN Li-Tao, MA Chun-An.Photoelectric Properties of 9,9’-Spirobifluorene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 1075-1081
2648. ZHANG Cheng, XU Yu, XU Yi, OUYANG Mi, MA Chun-An.Synthesis and Luminescence Properties of Soluble Spirobifluorene-Based Conjugated Polymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(04): 993-998
2649. YUN Jiang-Ni, ZHANG Zhi-Yong.Effect of In and Sc Doping on the Electronic Structure and Optical Properties of SrTiO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 751-757
2650. YU Tao, LI Zhong, DING Wei, LUO Shi-Qiong, LUAN Huo-Xin, TONG Wei, QU Guang-Miao, LI An-Jun, CHENG Jie-Cheng.Enthalpy-Entropy Compensation of Micellization of Alkyl Aryl Sulfonates in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 638-642
2651. HONG Guang-Yan, ZHANG Ji-Lin, GAO Qian.Synthesis of EuF3 Nanowires in Soybean Lecithin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 695-700
2652. ZHANG Xiao-Guang, LIU Jie-Xiang, WANG Hai-Ying, WANG Man-Yi, FAN Zhi-Jin.Stability of Avermyctin Emulsion in Water[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 617-625
2653. ZHAO Hong-Xia, JIN Hua, CAI Ji-Ye.Microstructure and Micromechanical Properties of Chitosan Films under Different Drying Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 649-653
2654. ZHAO Hui-Ling, SHEN Huai-Bin, WANG Hong-Zhe, LI Lin-Song.Phosphine-Free Synthesis of High Quality CdSe Nanocrystals and Their Optical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 691-694
2655. WU Yan-Ni, LIAO Shi-Jun.Shortened Carbon Nanotubes as Supports to Prepare High-Performance Pt/SCNT and PtRu/SCNT Catalysts for Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 669-674
2656. HE Jie, FAN Yi-Ning.Dispersion and Acidity of Niobia on Nb2O5/γ-Al2O3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 679-684
2657. HE Gui-Ping, ZHANG Jiang, YAO Ruo-He.Preparation, Structure and Photoluminescence of Er3+ and Ce3+/Ce4+ Doped β-BaB2O4 Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 685-690
2658. ZHANG Min, ZHENG Yan-Ping, JIANG Xiao-Nan, WANG Chang-Sheng.Effect of Substituents on Hydrogen Bonding in Strength N—H…O=C Hydrogen Bond Trimers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 735-739
2659. REN Xiao-Ning, LIU Zi-Ru, WANG Xiao-Hong, ZHAO Feng-Qi, XIE Min-Zhao, HENG Shu-Yun.Investigation on the Flash Thermolysis of 3,4-Dinitrofurazan-furoxan by T-Jump/FTIRSpectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 547-551
2660. ZHANG Ai-Qin, YAN Wei, SHI Li-Qun, SHI Li-Yi, FANG Jian-Hui, JIN Lu-Jiang.Synthesis of Polypropylene/Silica Hybrid Materials by Supercritical CO2 Impregnation Using a Co-Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 643-648
2661. JIANG He, WANG Jin-Bo, XIONG Wei, JIA Yun, QIN Rui-Xiang, LIU De-Rong, CHEN Hua.Asymmetric Hydrogenation of Aromatic Ketones Catalyzed by RuCl2[(S)-P-Phos]-[(S)-DAIPEN][J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 675-678
2662. CHEN Heng-Jie, TANG Hai-Yan, CHENG Xin-Lu, WANG Quan-Wu.Ground and Low-Lying Excited States of NaC Molecule[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 740-744
2663. SUN Jian-Qiu, GONG Lu, SHEN Jing, LIN Zhou, LI Quan-Xin.Sol-Gel Preparation of Porous C12A7-Cl- Crystals[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 795-798
2664. ZHONG Chong-Gui, JIANG Qing, DONG Zheng-Chao, FANG Jing-Huai, CAO Hai-Xia.Magnetism and Electronic Structures of Triangular Lattice Antiferromagnetic CuFeO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 769-774
2665. WANG Luo-Xin, XU Jie, ZOU Han-Tao, YI Chang-Hai.Effect of Chirality and Size on the Thermal Decomposition of Nitromethane Confined inside Single-Walled Carbon Nanotube[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 721-726
2666. MA Li, LI Xiao-Feng, GAN Meng-Yu, LIU Xing-Min, LUO Lai-Zheng, SU Wen-Yi, LIU Yan.Magnetic Field Effects on the Phase Behavior of a Microemulsion System during Aniline Polymerization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 541-546
2667. MA Chun-An, ZHOU Ya-Ming, XU Ying-Hua, JIANG Huan-Huan, LI Shan-Shan.Indirect Electrochemical Reduction of Indigo Using Fe-Triethonolamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 589-594
2668. LIU Xing-Chen, DANG Yong-Qiang, WU Yu-Qing.A Convenient Method to Synthesize Surface Amino-Coated Superparamagnetic Fe3O4 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 789-794
2669. LIU Bo-Jie, LI Xue-Yi, CHEN Wei, LIU Ren-Xiao, GE Guang-Lu.Surface Ligand Exchange and Phase Transfer of Iron Oxide Magnetic Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 784-788
2670. QIAN Bao-Hua, MA Wei-Xing, LU Lu-De, YANG Xu-Jie, WANG Xin.Synthesis, Characterization, Crystal Structure and Quantum Chemistry Calculation of an Arenedisulfonate Bridged Zn(II) Coordination Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 610-616
2671. XIONG Li-Zhi, HE Ze-Qiang.A New Rheological Phase Route to Synthesize Nano-LiVOPO4 Cathode Material for LithiumIon Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 573-577
2672. CHANG Zhao-Rong, YU Xu, TANG Hong-Wei, WEI Wen-Qiang, DAI Dong-Mei.Influence of Al Doping Content on the Structure and Electrochemical Properties of LiNi1/3Co2/3-xAlxO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 567-572
2673. WANG Hong-Jie, HU Fan, LI Shen-Min.Mixed Quantum-Classical Dynamics Simulations on the Vibrational Spectral Probe in a SWCT Confined Solvent[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 714-720
2674. WANG Yao-Chuan, YAN Yong-Li, ZHOU Hui, HE Nan, FENG Miao, QIAN Shi-Xiong, CHEN Yu.Nonlinear Optical Properties and Ultrafast Dynamics of a New Blue-Light Emitting Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 707-713
2675. ZHANG Xiao-Hong, JIAO Zhi, YAN Wei-Wei, RUAN Wen-Juan, ZHU Zhi-Ang.Synthesis and Nonlinear Optical Properties of Porphyrin Modified by Imidazole and Its Zinc, Copper Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 701-706
2676. LI Sheng, QIU Yu-Bing, GUO Xing-Peng.Electrochemical Impedance of Polypyrrole Films under Different Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 601-609
2677. YU Li, ZHENG Guang, HE Kai-Hua, ZENG Zhong-Liang, CHEN Qi-Li, WANG Qing-Bo.Electronic Structure and Magnetism of Transition Metal Doped SnO2[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 763-768
2678. DING Wei, LIU Guo-Yu, YU Tao, QU Guang-Miao, CHENG Jie-Cheng, WU Jun-Zheng.Molecular Dynamics Simulations and Free Energy Perturbation Calculations of Alkyl Aryl Sulfonate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 727-734
2679. LI Rui, LI Hang.Comparison Study between Mg2+-K+ and Ca2+-K+ Exchange Kinetics under Electric Fields at the Solid-Liquid Interface of Soil[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 552-560
2680. JIANG Liu-Feng, ZHONG Chuan-Rong, XU Min, PENG Xiu-Hua.Solution Properties and Microstructure of Branched Acrylamide-Based Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 535-540
2681. ZHAO Yi, DONG Dong-Dong, BI Si-Wei.Mechanism of the Model Reaction between CpRu(PH3)2SH and HNCS[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 745-750
2682. YANG Hui, HU Min, CHEN Hui-Bo, YANG Shi-Wei, WANG Jin-Ben.Molecular Aggregation Behavior in the Mixture of Amphiphilic Poly(amidoamine)-Based Dendrimer and Sodium Dodecyl Sulfate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 626-630
2683. ZHAO Yun-Long, DUAN Lian, QIAO Juan, ZHANG De-Qiang, WANG Li-Duo, QIU Yong.Non-doped Single-Layer Red-Emitting Electrofluorescent Devices Based on an Ambipolar Small Molecule[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 531-534
2684. LIANG Peng, XU Hong-Feng, LIU Ming, LU Lu, FU Jie.Electrochemical Performance Testing and Characterization of Silver-Plated and Graphite-Coated 316L Stainless Steel Bipolar Plates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 595-600
2685. LEI Ze, ZHU Qing-Shan, HAN Min-Fang.Fabrication and Performance of Direct Methane SOFC with a Cu-CeO2-Based Anode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 583-588
2686. TAO Li, YANG Yan-Zhen, SHI Cheng-Wu, WU Yu-Cheng, WU Xiao-Yan.Improved Preparation of Benzothiazolium Iodides and Their Application in Dye Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 578-582
2687. CHANG Yu-Qing, HUANG Ling, SUN Shi-Gang.Electrodeposition and Electrochemical Properties of Ternary Sn-Co-Zn Alloy Electrodes as Anodes for Lithium-Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 561-566
2688. ZHAI Xiao-Hui, LONG Hui-Jin, DONG Jiang-Zhou, CAO Ya-An.Doping Mechanism of N-TiO2/ZnO Composite Nanotube Arrays and Their Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 663-668
2689. ZHANG Qiong, HE Yun-Qiu, CHEN Xiao-Gang, HU Dong-Hu, LI Lin-Jiang, YIN Ting, JI Ling-Li.Intercalated Structure and Photocatalytic Properties of TiO2-Graphite Oxide Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 654-662
2690. ZHENG Chun-Song, XU Xiao-Jie, LIU Xian-Xiang, YE Hong-Zhi.Computational Pharmacology of Jingzhi Tougu Xiaotong Granule in Preventing and Treating Osteoarthritis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 775-783
2691. LIANG Zhen-Hai, DING Yong-Bo, FAN Cai-Mei, HAO Xiao-Gang, HAN Pei-De.Formation Energy and Electronic Structure of a Sn1-xSbxO2 Solid Solution Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 758-762
2692. LI Xiu-Lan, ZHANG Lei, GONG Qing-Tao, ZHANG Lu, ZHAO Sui, YU Jia-Yong.Interfacial Dilational Properties of Tri-Substituted Alkyl Benzene Sulfonates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 631-637
2693. .Table of Contents for Vol.26 No. 03[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(03): 0-0
2694. HUO Quan, DOU Tao, GONG Yan-Jun, ZHAO Zhen, DENG Feng, YU Zhi-Wu, PAN Hui-Fang.Synthesis and Desulfurization Performance of Nanocrystal-Assembled Zeolite L with a Hierarchical Pore Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 378-384
2695. JIANG Lei, HUANG Hui, WANG Chun-Tao, ZHANG Wen-Kui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong.Photoelectrochromic Properties of TiO2-xNx/NiO Bilayer Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 299-303
2696. ZANG Yang, HAO Xiao-Gang, WANG Zhong-De, ZHANG Zhong-Lin, LIU Shi-Bin.Copolymerization and Capacitive Performance of Composite Carbon Nanotubes/Polyaniline/Nickel Hexacyanoferrate Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 291-298
2697. XU Hui-Yuan, CHU Wei, DENG Si-Yu.Preparation of Copper-Cobalt-Silicon Catalysts for Higher Alcohol Synthesis by Glow Discharge Plasma[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 345-349
2698. TANG Dian-Yong, HUANG Xue-Na, ZOU Ting, JIN Cheng, HU Jian-Ping, FU Qin-Chao.Geometric Structures and Electronic Properties of Small Gold-Palladium Binary Clusters[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 453-460
2699. LI Min-Jie, LI Ya-Jun, PENG Chun-Rong, LU Wen-Cong.Structures and Antioxidant Activities of Lespedezaflavonone from Lespedeza Virgata[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 466-470
2700. ZHANG Tian-Yong, YANG Qiu-Sheng, SHI Hui-Xian, HAN Cong, LIU Xu.Adsorption of Naphthalene on a Viscose-Based Activated Carbon Fiber[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 367-372
2701. HU Long-Xing, DANG Song-Tao, YANG Xia-Ping.Incorporation of CuO into Mesoporous Carbon CMK-3 and Its Adsorption and Catalytic Oxidation of Phenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 373-377
2702. WANG Huan, ZHAO Shu-Feng, LAN Yang-Chun, LIU Xiao, LU Jia-Xing.Electrochemical Reduction Reaction Mechanism of Cinnamonitrile[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 277-282
2703. YU Tao, LI Zhong, DING Wei, LUO Shi-Qiong, LUAN Huo-Xin, TONG Wei, QU Guang-Miao, CHENG Jie-Cheng.Molecular Organized Assemblies Formed by Tetradecyl Aryl Sulfonate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 317-323
2704. GAO Yun-Yan, LIU Li-Hua, OU Zhi-Ze, LI Yi, YANG Guo-Qiang, WANG Xue-Song.Biological Activity of a Cholesterol Modified Fullerene/γ-Cyclodextrin Inclusion Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 495-501
2705. GENG Wang-Chang, LAI Xiao-Yong, LI Xiao-Tian.Ordered Mesoporous MgZnO with Crystalline Walls[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 527-530
2706. .Table of Contents for Vol.26 No. 02[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 0-0
2707. XIAO Hong-Yan, ZHEN Zhen, SUN Huan-Quan, CAO Xu-Long, LI Zhen-Quan, SONG Xin-Wang, CUI Xiao-Hong, LIU Xin-Hou.Molecular Dynamics Simulation of Anionic Surfactant at the Water/n-Alkane Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 422-428
2708. CHEN Xiu-Min, YANG Bin, TAO Dong-Ping, DAI Yong-Nian.Formation Mechanism of [AlCl]n during Production of Aluminum by AlCl Disproportionation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 415-421
2709. LIU Ling-Ling, WANG Yong-Cheng.Spin-Forbidden Reaction Mechanism of CO2 Cleavage Activated by W+ in Gas Phase[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 441-446
2710. GUO Ci, LIU Cui, YANG Zhong-Zhi.Mobility of Na+ in a G-Quadruplex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 478-486
2711. SHI Jian-Cheng, DONG Tao.Control of Vibrational Biresonance in a CalciumIon System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 487-494
2712. LIU Tian-Qing, TANG Yao, YU Ke-Wei.Study on Lecithin/Amino Acid/H2O Micelle and Liposome Systems by Capacitance Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 311-316
2713. WU Ying-Lei, YANG Jun, WANG Jiu-Lin, YIN Li-Chao, NULI Yan-Na.Composite Cathode Structure and Binder for High Performance Lithium-Sulfur Battery[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 283-290
2714. WANG Wen-Hua, ZHAO Lin, YAN Bo, TAN Xin, HE Bo, PAN Zhi-Yun.Effects of Concentration and Freeze-Thaw Treatment on the Local Structure of Cu2+ in CuCl2 Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 265-269
2715. FU Hong-Yan, GAO Bao-Jiao, NIU Qing-Yuan.Adsorption Behavior and Mechanism of Grafted PMAA-HEMA/NVP Microspheres toward Lysozyme[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 359-366
2716. MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, MENG Tao, LU Guan-Zhong.Effect of Hydrothermal Treatment on the Acidity and Catalytic Performance of Nanosized HZSM-5 Zeolites for the Conversion of Methanol to Propene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 338-344
2717. WANG Fan, WANG Yan-Min, WEN Yan-Xuan, SU Hai-Feng, LI Bin.Structural and Morphological Transformation of MnO2 Nanostructures from Mn3O4 Precursor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 521-526
2718. CHEN Shu-Tang, ZHANG Xiao-Ling, HOU Xiao-Miao, ZHOU Qi.Synthesis, Characterization and Formation Mechanism of CdS Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 511-514
2719. WANG Jin-E, YANG Chun.Direct Syntheses and Characterizations of PW11/SBA-15 Mesoporous Hybrid Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 515-520
2720. YANG Zhi-Bin, ZHANG Yu-Wen, ZHANG Yun-Yan, DING Wei-Zhong, SHEN Pei-Jun, LIU Yong, ZHOU Yu-Ding, HUANG Shao-Qing.Hydrogen Production fromCoke Oven Gas byMethane Reforming: Thermodynamic Analysis and Experimental Study[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 350-358
2721. LI Kui-Ying, LIU Tong, ZHOU Bing-Jing, WEI Sai-Ling, YANG Wei-Yong.Transient Photovoltaic and Surface Photoacoustic Characteristics of Mesoporous Crystalline La-doped TiO2 Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 403-408
2722. WANG Chun-Lei, FEI Teng, LI Feng, MA Yu-Guang.Highly EfficientWhite Organic Light Emitting Diodes with a p-Type Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 392-396
2723. SUN Dun, HE Jian-Ping, ZHOU Jian-Hua, WANG Tao, DI Zhi-Yong, WANG Dao-Jun, DING Xiao-Chun.MClx(M=Pd, Fe, Cr) Assisted Synthesis of Ordered Mesoporous Carbon and Their Electrocatalytic Performance after Loading with Pt Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 385-391
2724. LV Wei, XUE Ying.Activity Prediction of Hormone-Sensitive Lipase Inhibitors Based on Machine Learning Methods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 471-477
2725. CUI Li, REN Bin, TIAN Zhong-Qun.Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Study on the Co-adsorption of DNA Bases with Perchlorate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 397-402
2726. LIANG Shan, XUE Qun-Ji, CUI Yu-Hong, ZHAO Zhan-Fen.Patterning of TiO2 Thin Films Prepared from Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 502-506
2727. SHAO Ju-Xiang, TAN Ning-Xin, LIU Wei-Xiong, LI Xiang-Yuan.Influence of H2O and CO2 in Air on the Combustion of Ethylene (II)——Reaction Mechanismand Kinetics Simulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 270-276
2728. YAN Dong-Xia, WANG Hua, LI Kong-Zhai, WEI Yong-Gang, ZHU Xing, CHENG Xian-Ming.Structure and Catalytic Property of Ce1-xFexO2 Mixed Oxide Catalysts for Low Temperature Soot Combustion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 331-337
2729. HE Jin-Song, YANG Hong-Wei, CAI Ran, LO Chih-Kang, ZHU Wan-Peng.Hydration of β-Lactoglobulin in Magnetized Water: Effect of Magnetic Treatment on the Cluster Structure of Water and Hydration Properties of Proteins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 304-310
2730. CAO Qing-Song, DENG Kai-Ming.Structure Stability and Electronic Properties of C56X10(X=F, Cl, Br, I)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 461-465
2731. LEI Yong-Lin, HUO Ji-Chuan.Effect of Alkyl Substitution on the Electronic Structure and Spectrum of Rhodamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 447-452
2732. GUO Yong-Fu, XUE Cheng-Shan, SHI Feng, ZHUANG Hui-Zhao, LIU Wen-Jun, SUN Hai-Bo, CAO Yu-Ping.Optical Properties of Single-Crystal GaN Nanowires Synthesized by Pd Catalysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 507-510
2733. WU Xu, QIAO Ying-Jie, HU Chang-Chao, YANG Hui, WANG Jin-Ben.Aggregation Behavior of Amphiphilic Statistical Polymers and Their Interactions with Nonionic Surfactants[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 324-330
2734. JIANG Fu-Ling, ZHAI Gao-Hong, DING Li, YUE Ke-Fen, LIU Ni, SHI Qi-Zhen, WEN Zhen-Yi.Effects of NO2, OH and OH- on the Initial Pyrolysis of β-Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 409-414
2735. SUN Xi-Yuan, DU Ji-Guang, JIANG Gang.Ab initio Investigation of the Structures and Electronic Properties  of PdO0,±1, PdH0,±1 and PdOH Molecules[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 436-440
2736. LI Zhi-Feng, ZHU Yuan-Cheng, ZUO Guo-Fang, TANG Hui-An, LI Hong-Yu.Structures and Characteristics of the Abnormally Blue-Shifted Single-Electron LithiumBond Complexes Y…Li—CH3[Y=CH3, CH2CH3, CH(CH3)2, C(CH3)3] System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(02): 429-435
2737. YAO Ping, NI Zhe-Ming, XU Qian, MAO Jiang-Hong, LIU Xiao-Ming, WANG Qiao-Qiao.Supermolecular Interactions in Magnesium-Tin Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 175-182
2738. LU Hua-Quan, WU Feng, SU Yue-Feng, LI Ning, CHEN Shi, BAO Li-Ying.Electrochemical Performance of LiNi0.5Mn0.5O2 as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries Prepared by Oxalate Co-Precipitation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 51-56
2739. AMEMIYA Takashi, WANG Jichang.Design of Photo-Controlled Chemical Oscillators[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 99-109
2740. GAO Jian, ZHAO Dai-Qing, WANG Xiao-Han, JIANG Li-Qiao, YANG Hao-Lin, YUAN Tao, YANG Jiu-Zhong.Comparative Study of Dimethyl Ether and Ethanol Premixed Laminar Flames at Low Pressure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 23-28
2741. PENG Hong-Liang, YU Xian-Yong, YI Ping-Gui, WANG Zhao-Xu, LI Xiao-Fang, WANG Tao, ZHOU Ji-Ming.Intramolecular Proton Transfer Reaction and Solvent Effects in 2-(3-Mercapto-2-pyridyl)benzimidazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 141-148
2742. XU Xin, WANG Xiao-Jing, HU Zhong-Hua, LIU Ya-Fei, WANG Chen-Chen, ZHAO Guo-Hua.Influence of Sol-Gel and Dip-Hydrothermal Preparation Methods on Structure and Performance of TiO2/AC Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 79-86
2743. WANG Yong-Xia, DUAN Xue-Mei, Wang Qin, LIU Jing-Yao.Direct Ab initio Dynamics on the Reaction o fMethanethiol and Hydrogen Atom[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 183-187
2744. LIU Jian-Cai, ZHANG Xin-Ming, CHEN Ming-An, TANG Jian-Guo, LIU Sheng-Dan.Electrochemical Dissolution Trends of Pb-Containing Al Alloy Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 163-168
2745. DENG Jun-Ying, JIANG Xiao-Hui, LI Wei-Hua, ZHAO Xia, YU Liang-Min, HOU Bao-Rong.Dithioamide Derivative as an Efficient Inhibitor for Mild Steel in Hydrochloric Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 34-38
2746. ZHEN Cheng, HU Ya-Hua, LIU Shi-Lin, ZHOU Xiao-Guo.Absorption Spectrumand Dissociation Dynamics of the C1 State of N2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 94-98
2747. LI Shu-Bai, NIE Hua-Li, ZHANG Hai-Tao, XUE Yong, CHRIS Branford White, ZHU Li-Min.Inhibitory Kinetics of a Trifluoromethyl-Containing 1,2,3-Triazole Derivative on Mushroom Tyrosinase Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 215-220
2748. ZHANG Jia-Hu, WANG Xiu-Jun.Neural Network Approach for a New B3LYP Functional with an Enlarged Training Set[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 188-192
2749. LI Bo, LIU Ming, HU Wen-Xiang.Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulations of Fentanyl Analogs Binding to μ-Opioid Receptors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 206-214
2750. XU Xiao-Fang, GAO Fang, LI Hong-Ru, ZHANG Sheng-Tao.Excited State Intramolecular Proton Transfer of a Chromophore Linked to Benzotriazole Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 131-140
2751. LI Tao, LV Rong, YU An-Chi.Recombination Process between Myoglobin and NO Studied by Time-Resolved Raman Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 18-22
2752. GAO Cai, YANG Suo, LIU Xiang-Nong, WANG Tie-Jun, JIANG Bin.Calorimetric Analysis on Enthalpy Relaxation in Xylitol Glass[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 7-12
2753. ZHU Li-Qun, WU Kun-Hu, LI Wei-Ping, LIU Hui-Cong.Scaling and Corrosion of 304 Stainless Steel and Galvanized Steel Pipes in a Simulated Geothermal Water Environment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 39-46
2754. LI Xian-Wen, ZHOU He, XU Yan, HU Yi-Qiao.Phase Conversion between Anhydrous and Hydrated Ciprofloxacin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 1-6
2755. LIU Tian-Qing, GAO Xiao-Gang.Properties of Epigallocatechin-3-Gallate in Tween 80 Micelle[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 66-72
2756. JI Xin, DONG Yuan-Wei, XU Wei.Preparation and Electrical Memory Characteristics of Potassium Thiocyanate Argentite Composite Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 230-236
2757. WANG Hui-Ping, BAI Fu-Quan, ZHENG Qing-Chuan, ZHAO Zeng-Xia, ZHAO Xiao-Jie, ZHANG Hong-Xing.Electronic Structures and Optical Properties of Indolocarbazole Isomers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 115-119
2758. ZHANG Sheng-Fei, SUN Li-Li, XU Jun-Bo, ZHOU Han, WEN Hao.Dissipative Particle Dynamics Simulations on the Structure of Heavy Oil Aggregates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 57-65
2759. HE Shu-Heng, PU Min, LI Jun-Nan, HE Jing, EVANS David G..Assembly, Structure and Properties of Acid Orange 7-Pillared Zn/Al Hydrotalcite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 259-264
2760. FENG Chang-Jun.Mathematical Model for Retention Indices, Chiral Index and Electrotopological State Indices for AtomTypes of Chiral Organic Acids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 193-198
2761. YANG Xu, ZHOU Hong, SHEN Bin, ZHANG Ling.Synthesis and Optoelectrochemical Properties of ZnS:Co Semiconductor Quantum Dots[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 244-248
2762. .Table of Contents for Vol.26 No. 01[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 0-0
2763. CHEN Xiao-Hua, FAN Yong-Ming, CAO Chun-Yu, HU Hong-Zhi.Optical Characteristics of Lignin with a Quinoid Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 125-130
2764. LIU Hai-Bo, QIU Yong-Qing, SUN Shi-Ling, SUN Xiao-Na, SU Zhong-Min.DFT Study on the Nonlinear Optical Properties of Bisimidazole and Bistriazole Benzenes and Their Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 120-124
2765. ZHOU Bao-Ping, YU Gang, OUYANG Yue-Jun, SI Wei-Wei, QIAO Li-Jie.Electrodeposition of Pd-Ag Alloy Nanoparticle Chains on Carbon Fibers and Their Hydrogen Sensing Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 237-243
2766. LIU Hai-Bo, XU Jun, PENG Yong, ZHOU Jia-Ju, XIAO Pei-Gen.Targets of Danshen’s Active Components for Activating Blood Circulation Activities[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 199-205
2767. WANG Xiao-Yan, DONG Gui-Fang, QIAO Juan, WANG Li-Duo, QIU Yong.Preparation and Field-Effect Property of Solution-Processed Multilayer Zinc Oxide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 249-252
2768. GAO Yin-Yi, CAO Dian-Xue, WANG Gui-Ling, YIN Cui-Lei.Catalytic Behavior of NiCo2O4 for H2O2 Electroreduction in Alkaline Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 29-33
2769. WANG Luo-Xin, YI Chang-Hai, ZOU Han-Tao, XU Jie, XU Wei-Lin.cis-trans Isomerization of Azobenzene Confined inside an Armchair (8,8) Single-Walled Carbon Nanotube[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 149-154
2770. MA Chun-An, LIU Ting, CHEN Li-Tao.CO and H Adsorption on Pt/WC(0001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 155-162
2771. REN Xue-Feng, REN Ai-Min, WANG Qin, FENG Ji-Kang.Structural and Optical Properties of meso-Substituted Porphyrin Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 110-114
2772. ZHU Hui, WANG Mei, CHENG Ling-Li, ZHU Rong-Rong, SUN Xiao-Yu, YAO Si-De, WU Qing-Sheng, WANG Shi-Long.Photoionization and Photoexcitation Mechanisms of Salicylic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 87-93
2773. WANG Hai-Ying, CHAI Li-Yuan, LV Chun-Xu.Surface Activity of a Mixed Aqueous Solution of Poly(6-dodecyl-2-(acrylamidomethoxy)-1,3,6,2-dioxaza borocane) and Sodium Dodecylbenzene Sulfonate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 73-78
2774. WANG Wei-Kun, ZHANG Yong-Yong, WANG An-Bang, YU Zhong-Bao, HAN Min-Fang, YANG Yu-Sheng.Electrochemical Performance of 1,4,5,8-Tetrahydroxy-9,10-anthraquinone as Cathode Material in Lithium Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 47-50
2775. LV Ran, GAO Tao, LI Xi-Bo, LUO Jiang-Shan, TANG Yong-Jian.Elastic and Thermodynamic Properties of Zinc-Blende ZnTe under High Temperature and Pressure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 13-17
2776. HE Wen-Ying, YAO Xiao-Jun, HU Zhi-De, CHEN Guang-Ying.Comparison between Psoralen and Isopsoralen Binding to Human Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 221-229
2777. TANG Jun, LIU Zhong-Liang, KANG Chao-Yang, YAN Wen-Sheng, XU Peng-Shou, PAN Hai-Bin, WEI Shi-Qiang, GAO Yu-Qiang, XU Xian-Gang.Annealing Time Dependence of Morphology and Structure of Epitaxial Graphene on 6H-SiC(0001) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 253-258
2778. SONG Jian-Min, LIU Dong-Zhou, WANG Yun-Ming, LIU Li-Fang, KANG Yan-Shuang, WANG Bao-Zhu, ZHU Ling-Xin, LIU Shu-Hua.Density Profile and Solvation Force for Hyperbranched Polymerization Fluids Confined in Parallel Plates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010,26(01): 169-174
2779. XIE Hui, LIU Chao.Effects of Surface Wettability on Bubbles in Nanochannels[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2537-2542
2780. YANG Gai-Xiu, CHEN Ting-Ting, TANG Ya-Wen, LU Tian-Hong.Electrocatalytic Performance of Silicotungstic Acid Modified Carbon Supported Pd Catalyst for Oxidation of Fomic Acid[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2450-2454
2781. WANG Qing-Gao, YANG Zong-Xian, WEI Shu-Yi.DFT+U Study on the Interaction of Water Molecule and Ceria (111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2513-2518
2782. WANG Meng-Ye, WANG Cheng-Lin, XIE Kun-Peng, SUN Lan, LIN Chang-Jian.Fabrication of a Spongelike Nanostructured TiO2 Filmand Its Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2475-2480
2783. ZHANG Dong-Dong, ZHOU Li-Xin.Interaction of a trans-Palladium(II) Complex Containing Planar Amine Ligands with DNA Bases[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2551-2557
2784. YANG Bai-Qin, CHEN Kai, XING Hang, XIAO Jin-Xin.Perfluorobutyl-Based Fluorinated Surfactant with High Surface Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2409-2412
2785. CUI Xiao-Ying, JIA Jian-Feng, YANG Bin-Sheng, WU Hai-Shun.Stability Comparison between (BCO)12 and (CH)12 by Ring Strain Analysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2501-2506
2786. ZHANG Shu-Dong, ZHANG Hai-Fang, TZENG Wen-Bi.UV Resonant Two-Photon Ionization Spectrum of 1-Naphthol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2488-2492
2787. BAI Mei-Gui, TAO Xu-Mei, WU Qing-You, HUANG Zhi-Jun, LI Yu-Liang, YIN Yong-Xiang, DAI Xiao-Yan.Effect of Different Feeding Modes on CO2 Reforming of CH4 by Thermal Plasma[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2455-2460
2788. SHAN Xin-Li, WANG Jian-Ping, LIU Yan, ZHANG Xing-Xiang.Fabrication and Characterization of Microencapsulated n-Octadecane with an Acrylic Co-polymeric Shell[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2590-2596
2789. DENG Lin, LU Dan-Feng, QI Zhi-Mei.Adsorption of Dye Molecules onto a Glass Surface Studied by Optical Waveguide Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2481-2487
2790. LI Wen, LENG Wen-Hua, NIU Zhen-Jiang, LI Xiang, FEI Hui, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Enhanced Photoelectrochemical Performance of WO3 Film Electrode under Visible Light by Electrochemical Etching Fluorination in Aqueous Solutions Containing Fluorine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2427-2432
2791. PANG Xu, MA Zheng-Qing, ZUO Lie.Sn Doped MnO2 Electrode Material for Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2433-2437
2792. ZHENG Hui, SHEN Liang, BAI Bin.Monte Carlo Simulation of a Lattice Model for the Intermetallic Compound NiAl[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2531-2536
2793. CHEN Jin-Can, CHEN Lan-Mei, LIAO Si-Yan, ZHENG Kang-Cheng.Hydrolysis Mechanismof the Antitumor Complex [HL][trans-RuIIICl4L2] (L=2-NH2-5-Me-STz)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2543-2550
2794. WU Jia-Man, JIANG He-Yan, FU Hai-Yan, CHEN Hua, LI Rui-Xiang, LI Xian-Jun.Asymmetric Hydrogenation of Benzalacetone Catalyzed by (1S,2S)-DPEN Modified 3%Ir/SiO2/2TPP Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2461-2466
2795. ZUO Zhi-Jun, HUANG Wei, HAN Pei-De, LI Zhi-Hong.CO and H2 Molecules Adsorption on Cu(111) Surface and Solvent Effects[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2507-2512
2796. CHEN Ri-Yao, CHEN Zhen, ZHENG Xi, CHEN Xiao, HUANG Cai-Xia.Preparation and Characterization of CoPc(COOH)8-SA/mCS Bipolar Membranes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2438-2444
2797. LIU Jian-Cai, ZHANG Xin-Ming, CHEN Ming-An, TANG Jian-Guo, LIU Sheng-Dan.Prediction of the Surface Segregation of Trace Elements on the Al(100) Surface by Density Functional Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2519-2523
2798. YUAN Na, CHENG Gang, WANG De-Kun, AN Yan-Qing, DU Zu-Liang, WU Si-Xin.Preparation of ZnS Nanobundles by SBA-15 Template and Their Photoelectric Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2575-2580
2799. LIU Jian, ZHAO Zhen, ZHANG Zhe, XU Chun-Ming, DUAN Ai-Jun, JIANG Gui-Yuan.Selective Oxidation of Ethane over SBA-15 Mesoporous Zeolite Supported Vanadium-Based Oxide Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2467-2474
2800. LIU Peng, XIONG Wei, HU Shan-Zhou, LI Xi, TAN Zhi-Cheng.Enthalpy of Formation, Heat Capacity and Entropy of Melamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2417-2421
2801. .Table of Contents for Vol.25 No.12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 0-0
2802. .Classified Subject Index for Vol.25[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2604-2638
2803. .Author Index for Vol.25[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2639-2654
2804. LI Ye, HAN Wei-Wei, LIAO Ming-Xia.Spectroscopic and Crystal Structural Analyses of Zinc (II) Tetraphenylporphyrin J-aggregates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2493-2500
2805. LI Mei-Fen, ZENG Fan-Gui, SUN Bei-Lei, QI Fu-Hui.Evolution Kinetics of Hydrogen Generation from Low Rank Coal Pyrolysis and Its Relation to the First Coalification Jump[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2597-2603
2806. YANG Xin-Wei, ZHANG Gui-Rong, LI Yong-Xiu, XU Bo-Qing.Size-Control of Monodispersing Gold Nanoparticles via Stepwise Seed-Mediated Growth[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2565-2569
2807. LI Song-Mei, ZHOU Si-Zhuo, LIU Jian-Hua.Fabrication and Anti-Corrosion Property of In situ Self-Assembled Super-Hydrophobic Films on Aluminum Alloys[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2581-2589
2808. MI Yan, HUANG Zai-Yin, JIANG Jun-Ying, LI Yan-Fen.In situ Microcalorimetry Insight into the Growth of CaMoO4 Microcrystallites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2422-2426
2809. LIU Yue, LI Xiao-Qin, XU Hai-Song, QIAO Hui.Classification Modeling and Recognition of Protein Fold Type[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2558-2564
2810. LI Juan, MO Xiao-Liang, SUN Da-Lin, CHEN Guo-Rong.Preparation of CuInS2 Thin Films by One-Step Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2445-2449
2811. HU Song-Qing, HU Jian-Chun, SHI Xin, ZHANG Jun, GUO Wen-Yue.QSAR and Molecular Design of Imidazoline Derivatives as Corrosion Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2524-2530
2812. CHEN Ai-Min, XU Shu-Fen, NI Zhe-Ming.Synthesis, Structure and Growth Mechanism of Aluminum Borate Nanorods[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2570-2574
2813. XUE Liang, ZHAO Feng-Qi, XING Xiao-Ling, GAO Hong-Xu, YI Jian-Hua, HU Rong-Zu.Dissolution Properties of 1,3,3-Trinitroazetidine in Ethyl Acetate and N,N-Dimethylformamide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(12): 2413-2416
2814. ZHENG Wei-Ling, XIAO Tan, ZHU Meng-Qi, WU Ping.Preparation and Dispersivity of Multiwalled Carbon Nanotubes Coated by Poly(phenylacetylene)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2373-2379
2815. ZHU Cheng-Fei, WANG Gang, XUE Jin-Hua, OUYANG Ping-Kai.Structure and Performance of Ca, Ba Doping Sm0.5Sr0.5CoO3 Cathode for Intermediate Temperature-Solid Oxide Fuel Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2211-2217
2816. SUN Jian-Ping, WENG Jia-Bao, LIN Ting, MA Lin-Pu.Synthesis and Optical Effects of Poly(2-methoxy-5-butoxy)-p-phenylene Vinylene/Eu2O3 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2385-2390
2817. ZHAO Ya-Hua.Hydrolysis Mechanism of New Anticancer Drug Transplatin Analogues Containing One Nonplanar Heterocyclic Amine Ligand[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2350-2356
2818. QU Shao-Hua, JIA Li-Hui.Mechanical Properties of Si/DLC Films on Au and Au-Cu Substrates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2391-2394
2819. CAO Yong, JIAO Qing-Ze, ZHAO Yun.Synthesis of N-doped and Undoped Carbon Nanotubes on Fe/MgO Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2380-2384
2820. LI Fen, XU Xian-Zhi, SONG Hui, XIONG Jin, WU Fei.Impact of Polytetrafluoroethylene Emulsion Binder Pretreatment with Ethanol on the Performance of Gas Diffusion Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2205-2210
2821. LI Song-Mei, DU Juan, LIU Jian-Hua, YU Mei.Corrosion Behavior of Steel A3 Influenced by Thiobacillus Thiooxidans[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2191-2198
2822. LI Peng, HE Chi, CHENG Jie, HAO Zheng-Ping.Catalytic Oxidation of Chlorobenzene on Composite Oxide Pd/M3AlO (M=Mg, Co, Ni, Cu, Zn) Catalysts Derived fromPd-Contained Hydrotalcite Precursors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2279-2284
2823. YU Hong-Ming, ZHENG Wei, CAO Gao-Shao, ZHAO Xin-Bing.Effects of Optimized Carbon-Coating on High-Rate Performance of LiFePO4/C Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2186-2190
2824. ZHOU Sheng-Gang, ZHU Pei-Xian, HUANG Wen-Fang, YANG Xiu-Qin, XU Jian.Thermal Theoretical Calculation of the Liquid-Solid Interfacial Free Energy in Pb-Al Binary System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2177-2180
2825. XU Chen, GUAN Jing-Qi, WU Shu-Jie, KAN Qiu-Bin.Effect of Silica Source on the Hydrothermal Synthesis of ITQ-13 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2275-2278
2826. ZHANG Ye, FAN Guang-Yin, WANG Lei, LI Rui-Xiang, CHEN Hua, LI Xian-Jun.Hydrogenation of Pyridine and Its Derivates Catalyzed by Poly(ethylene glycol)-Stabilized Amorphous RuB Nanoparticles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2270-2274
2827. GAO Jian, LIU Min, GUO Xin-Wen, WANG Xiang-Sheng, XIONG Guang.Effect of Crystallization Temperature on Physico-Chemical Properties of B-ZSM-5 and Ti-ZSM-5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2243-2248
2828. JIANG Jin-Qiang, DAI Peng, ZONG Yi-Wu, LIU Xiao-Ya, ZHANG Sheng-Wen, CHEN Ming-Qing.Design and Synthesis of Highly Photo-Crosslinkable Coumarin Derivatives Containing Aromatic Tertiary Amine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2285-2290
2829. LIU Rui-Hui, ZHANG Cun-Man, MA Jian-Xin.Al2O3-Modified Fe2O3 Based Gold Catalysts with Good Thermal Stability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2261-2269
2830. MU Bo, LEI Zhong-Li, YANG Hong, LI Na.Preparation and Characterization of PS-b-PNIPAM/Ag Composite Particles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2399-2403
2831. LI Zhen-Hua, JIANG Yuan, ZHAO Pei, SHANG Xue-Fu, YANG Hui, WANG Miao.Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotube Films with Large Area and High Purity by Arc-Discharge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2395-2398
2832. LI Xiao-Jing, LI Jing, WANG Chuan-Kui.Two-Photon Absorption Properties of Two Kinds of Compounds with Fluorene as Centre[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2319-2324
2833. YANG Zong-Xian, YU Xiao-Hu, MA Dong-Wei.Adsorption and Diffusion of Oxygen Atomon Pt3Ni(111) Surface with Pt-Skin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2329-2335
2834. NI Zhe-Ming, XU Qian, YAO Ping, MAO Jiang-Hong, LIU Xiao-Ming.Influence of Interlayer Water Content on theMechanical Properties of Mg3Al-LDHs-Cl[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2325-2328
2835. CHEN Xun, GENG Qiang, LIU Jun-Feng, DING Zheng-Xin, DAI Wen-Xin, WANG Xu-Xu.Influence of Conducting Substrates on the Photoinduced Hydrophilicity of TiO2 Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2237-2242
2836. LI Ben-Xia, WANG Yuan-Yuan, WANG Yan-Fen.Facile Synthesis and Photocatalytic Property of CuO Nanostructure Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2366-2372
2837. LV Cun-Qin, LING Kai-Cheng, WANG Gui-Chang.Decomposition of Methylamine on the Clean and P Modified Mo(100) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2336-2342
2838. XU Si-Chuan, MA Li-Ying, BIAN Fu-Yong, SHI Qiang, GE Mao-Fa, ZHANG Xing-Kang.H2O-Coupled Proton Transfer Mechanism and Hydrogen Tunneling Effects in the Reaction of H2NCH2CN with H2O in the Interstellar Medium[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2312-2318
2839. .Table of Contents for Vol.25 No.11[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 0-0
2840. WANG Wei-Bin, YIN Jian-Zhong, SUN Li-Hua, FENG En-Min.Molecular Dynamics Simulation of Thermodynamic Properties for CO2/Ionic Liquid Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2291-2295
2841. ZHU Yue, PU Min, HE Jing, EVANS David G..Photoisomerization Mechanism of the Trans-cis Azobenzene Sulphonate Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2296-2304
2842. YANG Yi-Qun, YI Cheng-Lin, WANG Yi-Hua, JIANG Jin-Qiang, LIU Xiao-Ya.Self-Assembly and Emulsification of the Alternating Copolymer P(St-alt-Ma-Dopa)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2225-2231
2843. PIAO Ling-Yu, LIU Xiang-Zhi, MAO Li-Juan, JU Si-Ting.Preparation of Nano-Alumina by Reverse Microemulsion Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2232-2236
2844. ZHAO Xin-Xin, TAO Xiang-Ming, MI Yi-Ming, CHEN Shu, TAN Ming-Qiu.Geometric Structures and Electronic States of Ni(110)-p2mg(2×1)-CO Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2305-2311
2845. LI Li-Ying, SONG Wen-Hua, CHEN Tie-Hong.Synthesis of Hydroxyapatite Nanoplates by the Hydrothermal Reaction Method with Anionic Amino Acid Surfactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2404-2408
2846. TIAN Ying, WU Yan-Bo, WANG Jing-Ri, YANG Feng-Lin.Catalytic Reduction of Cu(II) by Polypyrrole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2249-2255
2847. WANG Xiao-Wen, ZHOU Zheng-Fa, REN Feng-Mei, WANG Jin, MA Hai-Hong, XU Wei-Bing.Deblocking Kinetics of Water-Solubility Blocked Isophorone Diisocyanate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2181-2185
2848. FU Qing-Bin, GAO Bo, SU Ling-Hao, YUAN Chang-Zhou, LU Xiang-Jun, ZHANG Xiao-Gang.Preparation of Polypyrrole/Benzenesulfonic Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes Induced by Hydrogen Bonding and Their Electrochemical Behavior[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2199-2204
2849. JU Xiu-Fang, JIN Ling-Ling, MA Tao, CHEN Xiao- Lu, SONG Li-Juan.Effects of 1,5-Hexadiene and Benzene on the Desulfurization Property of NiYZeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(11): 2256-2260
2850. SUN Zhe, LIU Kai-Yu, ZHANG Hai-Feng, LI Ao-Sheng, XU Xiao-Cun.Study on Meso-C/MnO2 Asymmetric Supercapacitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1991-1997
2851. LI Xu, XU Sheng-Hua, SUN Zhi-Wei.Brownian Dynamics Simulation of the Influence of Hydrodynamic Interaction on Particle Coagulation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2130-2136
2852. CHEN Fei-Wu, ZHAO Xiao-Hong.Iterative Solution of Large-Scale Linear Equations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2143-2146
2853. CAO Yin-Liang, WANG Feng, LIU Jing-Jun, WANG Jian-Jun, ZHANG Liang-Hu, QIN Shi-Yong.Electrochemical Preparation and Electrocatalytic Mechanisms of Ni-S Active Cathode for Hydrogen Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1979-1984
2854. GUO Gui-Bao, AN Sheng-Li, KOU Sha-Sha.Preparation and Performance of Modified Poly(vinylidene fluoride) Grafted onto a Blended Polystyrene Sulfonated Acid Membrane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2161-2166
2855. ZHAO Yan-Chun, LAN Huang-Xian, TIAN Jian-Niao, YANG Xiu-Lin, WANG Feng-Yang.Electrocatalytic Oxidation of Methanol on Pt Nanoparticles Supported on Porous Poly(N-acetylaniline) Nanofibrils[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2050-2054
2856. FU Mao-Hua, HUANG Ke-Long, LIU Su-Qin, LIU Jian-Sheng, LI Yong-Kun.Effect of Lithium Difluoro(oxalato)borate on the High-Temperature Performance of LiFePO4/Graphite Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1985-1990
2857. SUN Xiao-Li, ZENG Qing-Xuan, FENG Chang-Gen.Adsorption Kinetics of Chromium (VI) onto an Anion Exchange Fiber Containing Polyamine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1951-1957
2858. LIU Yan-Zhu, ZHANG Ling, LI Xia, LI Yong-Xiu.Comparison among the Spectral Properties ofMethyl Salicylate and Its Nitration Products by Iron (III) Nitrate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2118-2122
2859. MANG Chao-Yong, ZI Jun-Qing, ZHAO Xia, WU Ke-Chen.The Lowest Triplet Excited States of Ph3PAuXand Ph3AsAuX(X=Cl, Br)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2113-2117
2860. DING Gui-Ying, JIANG Wen-Long, WANG Jin, OUYANG Xin-Hua, ZENG He-Ping.Properties of White and Yellow Organic Light-Emitting Devices Based on (E)-2-(2-(9-(4-Methoxyphenyl)-9H-Carbazol-3-yl) Quinolato-Zinc[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2068-2073
2861. CHEN Song, MA Chun-An, CHU You-Qun, MAO Xin-Biao, BAI Yun-Shan, CHEN Liang.Effect of the Interaction between Nitrobenzene and Ionic Liquids on the Transfer Coefficient of the Nitrobenzene Electrochemical Reduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2005-2010
2862. WANG Tao, ZHOU Jian-Hua, WANG Dao-Jun, SUN Dun, DI Zhi-Yong, HE Jian-Ping.Syntheses and Infrared Emissivities of Ordered Mesoporous C-Al2O3 Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2155-2160
2863. LV Xue-Chuan, TAN Zhi-Cheng, GAO Xiao-Han.Synthesis and Thermochemical Properties of New Ternary Lanthanum Complex La(Glu)(Im)6(ClO4)3·4HClO4·4H2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1945-1950
2864. SHI Zhong-Feng, JIN Jing, LI Lei, XING Yong-Heng, NIU Shu-Yun.Syntheses, Structures, and Surface Photoelectric Properties of Co-btec Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2011-2019
2865. YUE Lu, LV Dong-Sheng, LI Wei-Shan, LEI Jian-Fei, ZHAO Ling-Zhi.Kinetics of the VO2+/VO+2 Redox Couple on Carbon Paper Electrode with Heat Treatment[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1972-1978
2866. SONG Bing-Lei, ZHAO Jian-Xi.Adsorption of Photosensitive Quaternary Ammonium Gemini Surfactant a4-6-m at the Air/Water Interface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2020-2025
2867. ZHANG Ding-Lin, YANG Chao-Fen, FENG Jian, FU Hai-Yan, CHEN Hua, LI Rui-Xiang, LI Xian-Jun.Asymmetric Hydrogenations of Acetophenone and Its Derivatives over Ir/HAP Modified by (1S, 2S)-DPEN[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2039-2044
2868. ZHAN Wei-Shen, PAN Shi, LI Yuan-Zuo, CHEN Mao-Du.A Comparison of Indoline Dyes as Photosensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2087-2092
2869. CAI Wan-Fei, WANG Xiao-Hui, LI Lai-Cai, TIAN An-Min.Mechanism for the CuX-Catalyzed (X=I, Br) Intramolecular O-Arylation Reaction of N-(ortho-chlorophenyl)benzamide[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2101-2106
2870. YANG Jiu-Long, LI Jian-Feng, LU Yong.Nitration of Benzene in a Continuous-Flow Microreactor Integrated with Microfiber-Structured Nafion/SiO2 Solid Acid Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2045-2049
2871. GAO Ting-Hong, LIU Rang-Su, ZHOU Li-Li, TIAN Ze-An, XIE Quan.Formation Properties of Cluster Structures during the Rapid Solidification of Liquid Ca7Mg3 Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2093-2100
2872. WANG Wei-Ning, LI Hong-Qi, ZHANG Yan, ZHANG Cun-Lin.Correlations between Terahertz Spectra and Molecular Structures of 20 Standard α-Amino Acids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2074-2079
2873. TAN Xiao-Lan, CHENG Xin-Qun, MA Yu-Lin, ZUO Peng-Jian, YIN Ge-Ping.Film Formation and Cycleability of LiBOB-Based Electrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1967-1971
2874. MA Shi-Tang, LIU Pei-Xun, LONG Wei, YU Jie, XU Yang.Effects of the Multi-Target Capability of Xuebijing and Its Inflammatory Pharmacodynamic Material Basis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2080-2086
2875. ZHANG Mei-Yi, HE Guang-Zhi, DING Cheng-Cheng, CHEN Hao, PAN Gang.Mechanism of Arsenate (V) Adsorption on TiO2 Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2034-2038
2876. XU Jiang, ZHUO Cheng-Zhi, JIANG Shu-Yun.Effect of Nanoparticles on the Erosion-Corrosion Resistance Property of a Ni-Based Alloying Layer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1958-1966
2877. LIU Jie-Xiang, WEI Xian, ZHANG Xiao-Guang, HAN En-Shan.Acidities of Cu-[M’]MORand Ag-[M’]MOR (M’=B, Al, Ga, Fe)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2123-2129
2878. LIU Tao, SUN Mao-Tang, DONG Xiao-Wu, REN Xin, YANG Xin, DU Li-Lin, HU Yong-Zhou.Structure-Based Drug Design, Synthesis and Antitumor Activities of Novel CDK7 Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2107-2112
2879. SUN Qiang, SHI Jin-Sheng.s1p1 Configurational Energy Levels in Different Hosts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2137-2142
2880. MA Guo-Xian, ZHONG Qing-Dong, LU Xiong-Gang, LU Tian-Hong.Immobilization and Direct Electrochemistry of Horseradish Peroxidase on Large Cage-Like Mesoporous Silica FDU-12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2061-2067
2881. LIU Bai-Jun, ZENG Xian-Jun.Catalytic Conversion of Mixed C4 Hydrocarbons over ZSM-5/ZSM-57 Composite Zeolite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2055-2060
2882. HAN Mei, JI Guo-Dong, NI Jin-Ren.Mechanism for Enhanced Oil Removal by Inorganic Salts during Washing Crude Oil Contaminated Soil with Alkyl Polyglucoside[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2026-2033
2883. WANG Yan-Kun, ZHANG Jian-Min, LAN Meng.Temperature Effects on ZnO Film Electrodeposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 1998-2004
2884. WANG Run-Han, JIANG Ji-Sen, HU Ming.Controlled Syntheses of FeNi3 Alloy Nanostructures via Reverse Microemulsion-Directed Hydrothermal Motheds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2167-2172
2885. GUO Qing-Lian, LI Ran, JIANG Feng-Lei, TU Jian-Cheng, LI Lin-Wei, LIU Yi.Characterization of the Interactions between Itraconazole and Human and Bovine Serum Albumins by a Spectroscopic Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 2147-2154
2886. .Table of Contents for Vol.25 No.10[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(10): 0-0
2887. JIA Guo-Zhu, HUANG Ka-Ma, YANG Xiao-Qing, SONG Jian-Ping, YANG Li-Jun.Specific Phenomenon of Effective Permittivity for DMF-H2O Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1906-1910
2888. WANG Huan-Xia, LIU Shou-Xin, FANG Yu, HAN Xiao-Yu, ZHANG Sa.Synthesis of Poly(N,N-diethylacrylamide) and the Effect of Salts on the Thermosensitivity of Its Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1911-1915
2889. YING Xiao, PENG Chun-Chao, TANG An-Min, WANG Xiao-Chun, LIU Hai-Yang, CHANG Chi-Kwong.Electronic Spectra and Second-Order Nonlinear Optical Properties of Binaphthyl Bridged Chiral Bis-Porphyrins[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1895-1905
2890. YU Yong, LIU Shi-Jun, LI Jie, CHEN Qi-Yuan.Preparation and Characterization ofMesoporous Tungsten Oxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1890-1894
2891. DU Xiao-Ming, WU Er-Dong.Modeling the Supercritical Adsorption of Hydrogen on A-and X-Type Zeolites with a Lattice Density Function[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1823-1828
2892. LIU Bao-Sheng, ZHAO Feng-Li, XUE Chun-Li, WANG Jing, LV Yun-Kai.Application of Fluorescence Spectroscopy to a Study on the Antagonism between Chloramphenicol and Sarafloxacin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1861-1866
2893. ZHANG Fu-Lan, LI Lai-Cai, TIAN An-Min.Ethane Adsorption and Decomposition on Ni(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1883-1889
2894. FANG Xiang, SHEN Pei-Kang.Mechanism of Ethanol Electrooxidation on Pd Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1933-1938
2895. KONG De-Jin, ZOU Wei, ZHENG Jun-Lin, QI Xiao-Lan, FANG Ding-Ye.Crystallization Kinetics and Influencing Factors in the Syntheses of MFI/MFI Core-Shell Zeolites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1921-1927
2896. MA Lin, WEI Zhi-Qiang, HUANG Ai-Min, YANG Hua, HE Wei-Ren, LIN Rui-Sen.Spectroscopic Studies on the Influence of Urea on the Conformation of Hemoglobin in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1816-1822
2897. LIANG Jing-Xia, JIA Wen-Hong, ZHANG Cong-Jie, CAO Ze-Xing.Unusual Boron-Carbon Compounds Containing Planar Tetracoordinate and Pentacoordinate Carbons[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1847-1852
2898. DONG Xiang, TAO Jie, LI Ying-Ying, WANG Tao, ZHU Hong.Photoelectrochemical Properties of Three-Dimensional Network TiO2 Nanowire Film Prepared by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1874-1882
2899. QI Jun-Jie, YANG Ya, LIAO Qing-Liang, HUANG Yun-Hua, LIU Juan, ZHANG Yue.Fabrication and Characterization of In/ZnO-SiOx Core-Shell Nanocable Heterostructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1721-1724
2900. ZHAO Jian-Wei, WANG Fen-Ying, JIANG Lu-Yun, YIN Xing, LIU Yun-Hong.Breaking Behavior of a Bicrystal Copper Nanowire Studied Using a Fourier Transformation Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1835-1840
2901. LUO Shan-Shan, QIU Yong-Qing, LIU Xiao-Dong, LIU Chun-Guang, SU Zhong-Min.Second-Order Nonlinear Optical Properties of a Series of Y-Shaped Organic Molecules with a Thiazole Chromophore[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1867-1873
2902. WANG Xiao-Mei, HU Ji-Ming, ZHANG Jian-Qing, CAO Chu-Nan.Electrochemical Activity of IrO2 Electrodes in Aqueous Solutions Containing 4-Chlorophenol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1725-1730
2903. ZHANG Zi-Ying, YANG De-Lin, LIU Yun-Hu, CAO Hai-Bin, SHAO Jian-Xin, JING Qun.Electronic Structures and Optical Properties of BaTiO3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1731-1736
2904. SUN Jian-Qiu, SONG Chong-Fu, NING Shen, LIN Shao-Bin, LI Quan-Xin.Features and Mechanism of Chlorine Anion Emission from Microporous Crystal C12A7-Cl- Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1713-1720
2905. YANG Xiang-Yan, ZHANG Yi-Heng, DING Lan, WANG Han-Qing.Cytotoxic Activity of a Natural ProductWangzaozin A[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1749-1755
2906. WENG Ke-Feng, WANG Hui-Gang, ZHU Xin-Ming, ZHENG Xu-Ming.Resonance Raman Spectra of Uracil and 5-Chlorouracil Dynamic Structures during 1S01S2 Transition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1799-1805
2907. ZHAO Wei-Tao, CHEN Hai-Xiang, ZHOU Jian-Jun, LIU Nai-An.Characteristics and Kinetics of Forest Peat Pyrolysis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1756-1762
2908. ZHANG Jing-Yu, LIU Qing-Feng, LIU Qian.Combinatorial Optimization for the Anti-Corrosion Properties of Ti Doped Zn-Al Alloy Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1763-1768
2909. WANG Rui-Xin, JIAO Wei-Zhou, GAO Bao-Jiao.Catalytic Performance of P(4VP-co-St)/SiO2-Supported Co Tetraphenylporphyrins for the Aerobic Oxidation of Phenylethane[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1791-1798
2910. WANG Chen, YAN Peng, XIAO Jin-Xin.Differences between Sodium Decylsulfate and Sodium Decanesulfonate when Interacting with Cationic Polyelectrolyte[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1775-1778
2911. WANG Xiao-Po, XU Hong-Tao, TAO Lei-Ming, WU Yan-Qiang, AN Yan-Qing, DU Zu-Liang, WU Si-Xin.Syntheses of Cadmium Sulfide Nanorods and Network Nanowires by Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1769-1774
2912. YANG Hui, YANG Shi-Wei, WU Xu, ZHOU Ji-Zhu, WANG Jin-Ben.Syntheses and Surface Properties of a Novel Series of Polyamidoamine Branched with PPO-PEO Dendrimers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1806-1810
2913. YUAN Xian-Rui, SHANG Zhen-Hua, LI Run-Yan, LIU Ying-Hua, CHEN Xiao-Xia, ZHANG Hui-Li, XIU Yong.N—N Rotational Barriers in N’-arylideneacetohydrazide and Molecular Conformation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1785-1790
2914. LI Gui-An, ZHU Ting-Liang, YE Lu-Yuan, DENG Zhong-Xun, ZHANG Ya-Juan, JIAO Fei, ZHENG Hai-Rong.Hydrophobic Silica Aerogel Prepared In-situ by Ambient Pressure Drying and Its Thermal Stability[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1811-1815
2915. ZHOU Bo, LIU Zhi-Guo, WANG Hong-Xia, HUANG Xi-Qiang, SUI Yu, WANG Xian-Jie, LV Zhe, SU Wen-Hui.Hydrothermal Preparation and Visible Photocatalytic Activity of Flower-Like Cu2O/Cu Nanocomposites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1841-1846
2916. ZHANG Xiao-Yan, CUI Xiao-Li.Preparation and Photocatalytic Hydrogen Evolution Performance of C-N Co-doped Nano TiO2 Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1829-1834
2917. YU Xian-Yong, PENG Hong-Liang, HUANG Hao-Wen, WANG Zhao-Xu, ZHENG Bai-Shu, LI Xiao-Fang, YI Ping-Gui, CHEN Zhong.NMR Studies on Interactions between Diperoxovanadate and 1-Ethyl-1H-Imidazole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1779-1784
2918. YANG Qiu-Yun, ZHU Yuan, TIAN Li, PEI Yan, QIAO Ming-Hua, FAN Kang-Nian.Influence of Au/TiO2 Catalyst Preparation Parameters on the Selective Hydrogenation of Crotonaldehyde[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1853-1860
2919. LI Zhen-Quan, ZHANG Lei, YAN Feng, ZHANG Lu, ZHAO Sui, YU Jia-Yong.Surface Dilational Properties of N-Acyltaurate Amphiphiles with Aromatic Side Chains[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1939-1944
2920. WU Hai-Jiang, LU Jin-Tang.Corrosion Resistance of Silane Films on Hot-Dip Galvanized Steel by Molybdate Post-Sealing[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1743-1748
2921. ZHENG Jun-Chao, LI Xin-Hai, WANG Zhi-Xing, LI Jin-Hui, WU Ling, LI Ling-Jun, GUO Hua-Jun.A Coalescence Mechanism for the Composite Cathode Material xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1916-1920
2922. XING Li-Qiong, QIAN Lin, BI Qing-Yuan, HE Jun, WANG Yue-Juan, ZHOU Li-Yang, CHEN Ke-Feng, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei.Effect of Cr Species in CrOx-Y2O3 Catalyst on Chlorine/Fluorine Exchange Reactions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1928-1932
2923. .Table of Contents for Vol.25 No.9[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 0-0
2924. XU Cong, LI Wei, PAN Gang.Particle Concentration Effect on Zn(II) Adsorption at Water-Goethite Interfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(09): 1737-1742
2925. LU Yue-Mei, GONG Qian-Ming, LIANG Ji.Preparation of Carbon Nanotubes/Activated Carbon Composite Microspheres and Their Application to Adsorption of VB12[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1697-1702
2926. JIANG Dong-Dong, FU Yan-Bao, MA Xiao-Hua.Fabrication and Characterization of Tin Nanorod Electrodes for Lithium Ion Rechargeable Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1481-1484
2927. WANG Qi-Zhao, JIANG Li, LIU Hui, YUAN Jian, CHEN Ming-Xia, SHI Jian-Wei, SHANGGUAN Wen-Feng.Preparation and Characterization of Bi1-xGdxVO4 Photocatalyst and Its Application toWater Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1703-1707
2928. DU Wei-Ping, LI Zhen, LENG Wen-Hua, XU Yi-Ming.Photocatalytic Reduction of Silver Ions on Ferric Oxides and Ferric Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1530-1534
2929. ZHENG Hua-Jun, WANG Xing-Dong, GU Zheng-Hai.Preparation and Characterization of Highly Ordered WO3 Nanorod Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1650-1654
2930. WEI Qing, XU Bao-En, SUN Cui-Hong, LI Xiao-Yan, MENG Ling-Peng, REN Lei.Reaction Mechanism and Topological Analysis of Electronic Density for the Reaction of HNCS with Cl[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1623-1628
2931. JIANG Shi-Yu, TENG Bo-Tao, YUAN Jin-Huan, GUO Xiao-Wei, LUO Meng-Fei.Adsorption and Oxidation of CO over CeO2(111) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1629-1634
2932. LIANG Xiao-Jing, CUI Li, WU De-Yin, TIAN Zhong-Qun.Structures and Vibrational Spectra of Adenine and Protonated Adenine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1605-1610
2933. LIU Wei-Xiong, YANG Yang, SHAO Ju-Xiang, SONG Wen-Yan, LI Xiang-Yuan, LE Jia-Ling.Influence of H2O and CO2 Contamination in Air on the Combustion Properties of Ethylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1618-1622
2934. LIAO Qiang-Qiang, YUE Zhong-Wen, ZHU Zhong-Wei, WANG Yi, ZHANG Yu, ZHOU Guo-Ding, ZHOU Qi.Corrosion Inhibition Effect of Self-Assembled Monolayers of Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate on Copper[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1655-1661
2935. TANG Jing, WANG Wen-Hua, ZHUANG Jin-Liang, CUI Chen.Electrochemical Micromachining on Different Types of GaAs by Confined Etchant Layer Technique[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1671-1677
2936. LIU Kun, TANG Fei, WANG Xiao-Hao, WEI Xue-Ye, XIONG Ji-Jun.Novel Chemical Ion Source for a High-Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometer Used under Ambient Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1662-1670
2937. JI Min, ZHEN Jun-Feng, ZHANG Qun, CHEN Yang.Photodissociation Dynamics of tert-Butyl Nitrite Investigated by Time-Resolved Fourier TransformInfrared Emission Spectroscopy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1641-1644
2938. WANG Fang, LIU Jun-Hua, YIN Yuan-Qi, XU Xian-Lun.Palygorskite Supported Platinum Catalysts with High Activity and Selectivity for the Liquid-Phase Hydrogenation of para-Chloronitrobenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1678-1682
2939. HU Mei-Long, XU Sheng-Ming, BAI Chen-Guang, XU Gang, LV Xue-Wei.Preparation of Spherical TiO2 and Kinetics of Its Hydrolysis Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1511-1516
2940. WANG Chun-Guang, XING Yong-Heng, XIE Yan, LI Zhang-Peng, LI Jing, ZENG Xiao-Qing, GE Mao-Fa.Syntheses, Structures and Luminescent Properties of the Heterometallic Complexes [Ln2Zn2(2,5-pydc)5(H2O)2]·4H2O[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1545-1549
2941. WANG Yue-Juan, JIN Wei-Yang, WANG Xue-Li, JIN Ling-Yun, LU Ji-Qing, LUO Meng-Fei.Synthesis of Spherical SBA-15 Particles under Mixed and Dilute Electrolyte Conditions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1550-1554
2942. WANG Xiao-Ya, CAO Yu-Hua, PAN Hong, SHENG Jian-Wei.Synthesis of Rhamnolipid and the Effect of pHValue on Its Surface Activity and Microemulsion Microstructures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1567-1571
2943. NI Bi-Lian, CAI Ya-Ping, LI Yi, DING Kai-Ning, ZHANG Yong-Fan.Geometries and Electronic Structures for the Adsorption of Li on Si(001) Surface with Different Coverages[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1535-1544
2944. LI Chang-Yu, LIU Shou-Xin, MA Yue.Preparation of Visible-Light Response Cu-Cu2+1O Composites by a One-Step Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1555-1560
2945. ZHOU Ai-Song, ZHOU Li-Chuan, LI Shen-Min.Mixed Quantum-Classical Dynamics Method Study of the Vibrational Frequency Shift of I2 in the Water Pool of Reverse Micelles[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1572-1580
2946. LIANG Ji-Ran, HU Ming, WANG Xiao-Dong, LI Gui-Ke, JI An, YANG Fu-Hua, LIU Jian, WU Nan-Jian, CHEN Hong-Da.Fabrication and Infrared Optical Properties of Nano Vanadium Dioxide Thin Films[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1523-1529
2947. SU Bi-Tao, SUN Jia-Xing, HU Chang-Lin, ZHANG Xiao-Hong, FEI Peng, LEI Zi-Qiang.Preparation and Characterization of Fe3+-Doped TiO2 Photocatalytic Fiber Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1561-1566
2948. CHEN Yuan, YUAN Zhe-Ming, ZHOU Wei, XIONG Xing-Yao.A Novel QSAR Model Based on Geostatistics and Support Vector Regression[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1587-1592
2949. HUANG Si-Ping, YUAN Zhong-Zhi.Electrocatalytic Performance of Binuclear Co-Mn Phthalocyanine for the Reduction of Thionyl Chloride[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1599-1604
2950. LANG Bao, LI Xiu-Jin, JI Sheng-Fu, FABIEN Habimana, LI Cheng-Yue.Effect of La Promoter on the Structure and Performance of Ni/SBA-15 Catalyst in the Reforming of Simulated Biogas to Syngas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1611-1617
2951. ZHOU Si-Si, GUAN Zi-Sheng, LI Qiang, LU Chun-Hua, XU Zhong-Zi.Fabrication of Superhydrophobic ZnO Surfaces via Zn Foil Hydrothermal Reactions and Fluoroalkylsilane Modified Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1593-1598
2952. LI Ping, TAN Ning-Xin, RAO Han-Bing, LI Ze-Rong, Chen Yu-Zong.Classification Models for HERG Potassium Channel Inhibitors Based on the Support Vector Machine Approach[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1581-1586
2953. AI Xin-Peng, YUE Bao-Hua, WANG Xue-Guang, YANG Jun, LU Xiong-Gang, DING Wei-Zhong.Catalytic Conversion of Tar Components in Hot Coke Oven Gas over Ni/MgO-Al2O3 Catalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1517-1522
2954. CAO Yu-Cai, LI You.Dearsenication of Liquid Hydrocarbons and Interaction between Arsenic Compounds and Cuprous Probes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1495-1503
2955. ZHONG Mei-E, ZHOU Zhi-Hui, ZHOU Zhen-Tao.Electrochemical Performance of High-Density LiFePO4/C Composites Synthesized by Solid State-Carbothermal Reduction Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1504-1510
2956. ZHANG Chang-Hua, ZHANG Yan, ZHANG Song, ZHANG Bing.Photodissociation Dynamics of Chloroiodomethane in the A-Band[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1708-1712
2957. CHEN Yu-Min, DENG Ke, QIU Xiao-Hui, WANG Chen.Determination of the Adsorption Sites of tert-Butylamine Molecules on a Cu(111) Surface with a Co-Adsorbed CO Monolayer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1485-1489
2958. FENG Ji-Jun, LIU Xiang-Zhe, LIU Xiao-Zhen, JIANG Jian-Zhuang, ZHAO Jing.Hydrothermal Syntheses and Properties of LiV3-xMnxO8 as Cathode Materials for Lithium Ion Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1490-1494
2959. ZHANG Sheng, XIA Yuan-Qin, CHEN De-Ying.Dissociation of N2+2 in Intense Linearly and Circularly Polarized Laser Fields[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1683-1688
2960. LI Si-Zhen, SUN Lan, HU Rong-Gang, WANG Zhi-Lin, ZHANG Gregory, LIN Chang-Jian.Electrochemical Behavior of Zinc-Bismuth Alloy Electrodes in Gelled Electrolytes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1635-1640
2961. .Table of Contents for Vol.25 No.8[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 0-0
2962. WU Yang, ZHANG Tian-Tian, YU Ning.Interaction between 1-Ethyl-3-Methyl-Imidazolium Cation and Asparagine Anion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(08): 1689-1696
2963. LV Wen, LV Wei, NIU Yan, LEI Xiao-Ping.HomologyModeling andMolecular Docking on Muscarinic M1 Receptor[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1259-1266
2964. .Table of Contents for Vol.25 No.7[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 0-0
2965. LV Yong, LU Wen-Cong, ZHANG Liang-Miao, YUE Bao-Hua, SHANG Xing-Fu, NI Ji-Peng.Synthesis, Characterization and Growth Mechanism of Core/Shell AlOOH Microspheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1391-1396
2966. LIU Ying, ZHAO Xu, PAN Yan, ZHAO Jing-Zhe, WANG Zi-Chen.Facile Preparation of Hollow Hydroxyapatite Microspheres[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1467-1471
2967. SUN Zhi-Quan, LU Hai-Yan, REN Xiu-Bin, HUANG Wei-Min, DONG Yan-Jie, LIN Hai-Bo.Performances of Ti/SnO2-Sb2O5 Anodes Prepared by Brush Coating Thermal Decomposition Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1385-1390
2968. YIN Xiao-Guang, ZHANG Qi-Kai, LIU Jin-Ku, ZHONG Xin-Hua, CHAI Rui, LIAN Jia-Song, CHAI Chun-Fang.Polishing Property of α-Al2O3 Nanoflakes Prepared by Self-Burning Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1443-1448
2969. XU Si-Chuan, DENG Sheng-Rong, MA Li-Ying, SHI Qiang, GE Mao-Fa, ZHANG Xing-Kang.Active Sites for Retinal Binding to Bovine Rhodopsin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1290-1296
2970. LING Jin-Long, JI Bing, MO Qin-Hua, SUN Lai-Yu.Micellization Behavior and Thermodynamic Properties of Triton X-100/CTAB Mixtures in Ethylene Glycol and Water Solvent Mixtures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1297-1302
2971. LI Jun, FENG Jie, LI Wen-Ying.Thermochemical Reaction Representation of Shenfu Dongshen Inertinite and Vitrinite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1311-1319
2972. JIANG Yu-Ren, XU Hui, CHEN Fang-Jun, MA Guan-Jun.Molecular Docking of the Acetylcholinesterase Inhibitor Corydaline and Virtual Screening of Open Ring Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1379-1384
2973. HUANG Xiao-Xuan, XU Xuan.Ir-Hg Interactions and the Nature of Redox Reactions in Ir(CO)Cla(Ph2Ppy)2HgClb(HgCl2)c (a, b=1, 2|c=0, 1)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1362-1366
2974. ZHONG Ai-Guo, WU Jun-Yong, YAN Hua, JIN Yan-Xian, DAI Guo-Liang, JIANG Hua-Jiang, PAN Fu-You, LIU Shu-Bin.Structure, UV-Vis Spectroscopy and Reactivity Properties of MelamineMetal(II) Complexes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1367-1372
2975. LI Ling-Jie, YAO Zhi-Ming, LEI Jing-Lei, XU Hui, ZHANG Sheng-Tao, PAN Fu-Sheng.Adsorption and Corrosion Inhibition Behavior of Sodium Dodecylbenzenesulfonate on AZ31 Magnesium Alloy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1332-1336
2976. MA Shan-Shan, ZHANG Ying-Jiu, HU Xiao-Yang, CHENG Liang, ZHOU Hui-Hua, TIAN Yong-Tao, LI Xin-Jian, ZHU Jing.Surface-Enhanced Raman Spectrum and Preparation of One-Dimensional Copper(Core)-Nickel(Shell) Nanostructure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1337-1341
2977. SHAO Shuang, QIU Jin.Effecting of Metal Ions on the Interaction between Zidovudine and Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1342-1346
2978. FENG Li-Li, ZHAO Wei, LIU Yang, JIAO Liang, LI Xing-Guo.Photocatalytic Degradation of Rhodamine B by Nanocrystalline TiO2 Loaded into MCM-41 Molecular Sieves[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1347-1351
2979. FU Yi-Zheng, LIU Ya-Qing, LAN Yan-Hua.Molecular Dynamics Simulation on Compatibility of Hydroxyl-Terminated Polybutadiene/Plasticizer Blends[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1267-1272
2980. CHAIEB E., BOUYANZER A., HAMMOUTI B., BERRABAH M..Limonene as Green Inhibitor for Steel Corrosion in Hydrochloric Acid Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1254-1258
2981. HUANG Zhi-Hai, DONG Yin-Sheng, LIN Ping-Hua.Depositing an Apatite Coating in/on Massive Chitosan Porous Scaffolds by an Alternate Soaking Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1285-1289
2982. MIN Shi-Xiong, WANG Fang, ZHANG Zhen-Min, HAN Yu-Qi, FENG Lei.Preparation and Photocatalytic Activity of PANI/AMTES-TiO2 Nanocomposite Materials[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1303-1310
2983. DONG Dian-Quan, LIU Wei-Na, LIU Yi-Fan.Synthesis of LiNi0.05Mn1.95O4 and Its Ion-Exchange Thermodynamics for Li+[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1279-1284
2984. SHI Jie-Hua, XIAO Ke-Ke, LV Yuan-Yuan.Host-Guest Interactions of β-Cyclodextrin with Enantiomers of Ethyl α-Chloropropionates[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1273-1278
2985. LU Xing-Yu, JIANG Yan, CUI Xiao-Hong, MAO Shi-Zhen, LIU Mai-Li, DU You-Ru.NMR Study of Surfactant Micelle Shape Transformation with Concentration[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1357-1361
2986. PANG Xian-Yong, XING Bin, WANG Gui-Chang, YOSHITADA Morikawa, JUNJI Nakamura.Formate Adsorption on Cu(110), Ag(110) and Au(110) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1352-1356
2987. XIA Yan-Jie, ZHOU De-Feng, MENG Jian.Synthesis, Characterization and Electrical Properties of (Ce 0.9Nd0.1)1-xMoxO2-δ(0.00≤x≤0.10)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1415-1420
2988. LI Hong-Ying, BI Jian-Hong, MA Juan.Constructive Role of Internal Noise for the Detection of Weak Stimulation in a Coupled Biological Cell System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1327-1331
2989. GAO Fang, HU Nv-Dan, WANG Jian-Chao, YANG Liu-Feng, YANG Long, LI Hong-Ru, ZHANG Sheng-Tao.Synthesis, Two-Photon Properties and Electrochemistry of A-B2 Type Nitro-stilbene Dyes with Benzophenone Groups[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1320-1326
2990. TAO Chang-Gui, FENG Hai-Jun, ZHOU Jian, LV Ling-Hong, LU Xiao-Hua.Molecular Simulation of Oxygen Adsorption and Diffusion in Polypropylene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1373-1378
2991. LI Li, MA Yu, CAO Yan-Zhen, JI Yuan, GUO Yi-Hang.Preparation of Periodic Mesoporous H6P2W18O62/TiO2(Brij-76) Composite and Microwave Enhanced Photocatalytic Degradation of Monochlorobenzene[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1461-1466
2992. CHU Dao-Bao, HE Jian-Guo, HOU Yuan-Yuan, XU Mai, WANG Shu-Xi, WANG Jian, ZHA Long-Wu, ZHANG Xue-Jiao.Electrocatalytic Oxidation of Glyoxal on Ti/NanoTiO2-Pt Modified Electrode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1434-1438
2993. ZHENG Zheng, LIU Zhen-Ming, ZHANG Liang-Ren.A Combined Method for Determining Reaction Transition State Geometry and Energy[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1439-1442
2994. ZHAO Jian-Wei, LIU Hong-Mei, NI Wen-Bin, GUO Yan, YIN Xing.Electron Transfer Studied at theMolecular Level[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1472-1480
2995. DUAN Jun-Yuan, ZHANG Qiao-Xin, WANG Yi-Long, GUAN Jian-Guo.Facile Synthesis and Formation Mechanism of Silver Nanoplates with Edge Lengths of Several Micrometers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1405-1408
2996. LI Lei, ZHAN Ying-Ying, CHEN Chong-Qi, SHE Yu-Sheng, LIN Xing-Yi, ZHENG Qi.Effect of CeO2 Support Preparaed with Different Methods on the Activity and Stability of CuO/CeO2 Catalysts for the Water-Gas Shift Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1397-1404
2997. LI Xin-Wei, ZHAO Kong-Shuang, YANG Li-Kun, XIAO Jin-Xin.Dielectric Relaxation Behavior of Anionic Surfactant SDBS Micellar Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1409-1414
2998. WEI Xian-Jun, LI Hui-Zhen, LI Jing, ZHOU Neng, TANG Hong-Wei.Vis-Spectrum Investigation of Thermo-Solvatochromic Behaviors of a Mixed Diamine and β-Diketonate Ligand Ni(II) Complex in Different Alcoholic Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1449-1454
2999. GAO Yun-Fang, YU Li-Li| LU Qing-Qing, MA Chun-An.Electrochemical Oxidation Behavior of Iodide on Platinum Electrode in Acid Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1421-1426
3000. ZHOU Jing-Hong, HAN Wei-Wei, SUI Zhi-Jun, GUO Rong, FANG Xiang-Chen, ZHOU Xing-Gui.Preparation and Characterization of Tri-Lobular Alumina/Carbon Nanofiber Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1455-1460
3001. DENG Yi-Bin, HU Bing-Wen, ZHOU Ping.Solid-State NMR Studies of Structures and Molecular Motions for the Spidroin-Like Polymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(07): 1427-1433
3002. .Table of Contents for Vol.25 No.6[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 0-0
3003. GAO Fei-Xue, YANG Jun-Lin, LIU Ya-Jun.Progress in Chinese Theoretical Chemistry in 2008[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1244-1248
3004. XIAO Yan-Chun, CHEN Ri-Yao, ZHENG Xi, CHEN Xiao, CHEN Zhen.Preparation of P-mSA/mCS Bipolar Membrane and Its Application in Separating Monovalent and Divalent Ions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1207-1212
3005. ZHU Hua-Ling, LI Bing, XIONG Hai-Ling, LI Hang, JIA Ming-Yun.Dynamic Light Scattering Study on the Aggregation Kinetics of Soil Colloidal Particles in Different Electrolyte Systems[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1225-1231
3006. YANG Shu-Ming, KOU Hui-Zhi, WANG Ling, WANG Hong-Jun, FU Wen-Hong.Photoelectrochemical Properties of N3 Sensitized Ho3+ Modified TiO2 Nanocrystalline Electrodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1219-1224
3007. CHEN Chang-Feng, JIANG Rui-Jing, QIAN Jin-Sen, ZHENG Shu-Qi.Analysis of the Space Charge Capacitance of Bipolar Semiconductor Passive Films (II)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1213-1218
3008. DANG Zheng, SONG Le-Xin, PAN Shu-Zhen, WANG Mang.Preparation, Spectral Properties and Decomposition Behavior of a Novel β-Cyclodextrin and Sodium Arsenite Adduct Formed by Stirring[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1059-1064
3009. LIU Chang, XUE Li, HE Hong.Influence of Alkaline Earth Metals on Cobalt-Cerium Composite Oxide Catalysts for N2O Decomposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1033-1039
3010. LI Hui-Qin, JIN Cheng-Yu, FAN Wen-Chun, LIANG Qi.Surface Structure of Epoxy Resin Blended with PCL-b-PDMS-b-PCL[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1070-1074
3011. TIAN Xi-Lin, TAO Jie, TAO Hai-Jun, BAO Zu-Guo, LI Zhuan-Li, ZHANG Yan-Yan, TANG Yu-Xin.Effect of Quenching on Properties of TiO2 Nanotube Arrays[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1111-1116
3012. WU Bin, BAI Lu, GONG Qian-Ming, LIANG Ji.Effect of Non-Ionic Surfactants on the Dispersion of Multiwalled Carbon Nanotubes at High Loading in Ethanol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1065-1069
3013. ZANG Xiao-Ya, LIANG De-Qing, FAN Shuan-Shi, TANG Cui-Ping.Influence of 5A-Type Zeolite Powder on Tetrahydrofuran Hydrate Formation and Dissociation Process[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1047-1052
3014. ZHANG Qing-Hua, CHEN Bi, ZHAN Xiao-Li, CHEN Feng-Qiu.Synthesis and Solution Properties of PDMS-b-PEO Amphiphilic Diblock Copolymers[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1075-1080
3015. NIU Ji-Nan, QIANG Ying-Huai.Molecular Dynamics Simulation on Structure of Water Molecules in a Kaolinite-Water System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1167-1172
3016. WANG Xiao-Lei, PAN Xiang-Min, LIN Rui, REN Ke-Wei, KOU Su-Yuan, MA Jian-Xin.Dimethyl Ether Steam Reforming for Hydrogen Production on CuO/ZnO/Y2O3/γ-Al2O3 Bi-Functional Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1097-1102
3017. ZHU Cheng-Fei, WANG Gang, XUE Jin-Hua, WANG Xiao-Jun.Structure and Properties of Sm0.5Sr0.5Co0.4M0.6O3(M=Co,Mn, Fe) as IT-SOFCs Cathodes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1179-1184
3018. SI Wei-Jiang, ZHUO Shu-Ping.Additivity of Group Contribution of Electron Correlation Energies in Linear Alkyl Fluorides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1131-1135
3019. ZENG Fan-Gui, JIA Jian-Bo.Reaction Types and Kinetics of Methane Generation from Huolinhe Lignite Pyrolysis by TG/MS Experiment and Quantum Chemical Calculations[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1117-1124
3020. WANG Fang-Bin, PENG Yong, FAN Mei-Yi, LIU You-Nian, HUANG Ke-Long.Synthesis of Glutathionyl Ferrocene and Its Interaction with Bovine Serum Albumin[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1125-1130
3021. QIAN Ying, YU Wen-Jie, LV Chang-Gui, ZHU Xiao-Qin, CUI Yi-Ping.Multiphoton Upconversion Fluorescence Properties of Heteroaromatic Push-Pull Polymer[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1149-1155
3022. LEI Jian-Fei, LI Wei-Shan.Photoelectrocatalytic Performance of Arrayed Porous TiO2/Ti[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1173-1178
3023. ZHANG Li, NIU Shu-Yun, JIN Jing, SUN Li-Ping, SHI Zhong-Feng, LI Lei.Preparation and Light-Induced Surface Electron Behavior of Ni(II) Based on Aromatic Polycarboxyl Acids[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1161-1166
3024. QI Qi, SUN Yue-Ming, HA Yong-Quan.Structures and UV-Vis Absorption Spectra of 1,8-Naphthalimide Derivatives[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1143-1148
3025. CAO Yong-Qiang, LONG Hui-Jin, CHEN Yong-Mei, CAO Ya-An.Photocatalytic Activity of TiO2 Films with Rutile/Anatase Mixed Crystal Structures[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1088-1092
3026. ZHENG Neng-Wu, ZHANG Tian-Yi.Calculation of He Atom Ground-State Energy Using Double Generalized Laguerre Polynomial in the Weakest Bound Electron Potential Model Theory[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1093-1096
3027. WANG Rong, JIANG Gang, MENG Da-Qiao, ZHU Zheng-He.Potentional Energy Functions and the First Vertical Ionization Potential of XOn+ (X=Ru, Rh, Pd|n=0, 1)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1103-1106
3028. SONG Qi-Sheng, GUO Xin-Li, YUAN Shi-Ling, LIU Cheng-Bu.Molecular Dynamics Simulation of Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate Aggregation on Silica Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1053-1058
3029. ZHANG Qiang, QIAO Xiao-Jing, ZHANG Jian-Guo, ZUO Xiao-Li.Flash Pyrolysis of Trinitrophloroglucinol Metallic (Li, Na, K, Mg) Compounds[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1081-1087
3030. YANG Mei-Ni, YAN Ni, HE Gang, LIU Tai-Hong, FANG Yu.Synthesis and Gelation Behavior of a Pyrene-Containing Glucose Derivative[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1040-1046
3031. ZHANG Hai-Quan, ZHAO Li-Cheng, ZHAI Jing,, LIU Wen-Ke, LI Ying, ZHANG Shuai.Influence of Interchain and Self Intrachain Aggregations on Photoluminescence of a Poly-Phenylenevinylene Derivative[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1156-1160
3032. CHEN Wei, DONG Xin-Fa, CHEN Zhi-Shan, CHEN Sheng-Zhou, LIN Wei-Ming.Effect of Fe3+ Doping on Photocatalytic Activity of K2La2Ti3O10 for Water Decomposition to Hydrogen under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1107-1110
3033. ZHU Ying-Hong, XU Ying-Hua, MA Hao, ZHAO Feng-Ming, MA Chun-An.Selective Dehalogenation of 2,4,6-Tribromophenol in Aqueous Solution on a Silver Cathode[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1190-1194
3034. XU Zhen, LI Dong-Mei, YAO Ya-Ling, XIONG Ting-Ting.Luminescent Properties of CdTe Quantum Dots Synthesized by Modifying Thiourea[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1201-1206
3035. GE Gui-Xian, TANG Guang-Hui, JING Qun, LUO You-Hua.Interaction of CO with PalladiumClusters Pdn (n=1-8)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1195-1200
3036. ZHAI Cui-Ping, LIU Xue-Jun, ZHAO Yang, WANG Jian-Ji.NMR Study on the Aggregation of [C4mim][BF4] in D2O and CDCl3[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1185-1189
3037. SU Zhi, XU Mao-Wen, YE Shi-Hai, WANG Yong-Long.Doping of Layered LiMnO2 as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries and Their Electrochemical Properties[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1232-1238
3038. SUN Xiu-Liang, HUANG Chong-Pin, ZHANG Jie, CHEN Biao-Hua.Location of Al and Acid Strength of Brφnsted Acid in Beta Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(06): 1136-1142
3039. WANG Jie, XU Sheng-Hua, SUN Zhi-Wei, ZHOU Hong-Wei.Immobilization of Charged Colloidal Crystals in a Polymer Matrix[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 970-976
3040. LEI Qiang-Hua, CHEN Chang-An, XIONG Yi-Fu.Thermodynamic Hydrogen Isotopic Effect of Mg2NiQ6 (Q=H, D, T)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 941-946
3041. CHAI Shou-Ning, AN Xue-Qin, WANG Jin-Shou, LV He-Kun, SHEN Wei-Guo.Deuterium Isotope Effects on the Critical Behavior of 2,6-Dimethylpiperidine+Water System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 847-852
3042. SU Rong, XUE Wei-Dong, FENG Yong, WANG Jian-Hua, YI Dan.Sensitization Mechanism of Tris(8-hydroxyquinoline)iron (III) on TiO2 Anatase (101) Surface[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 947-952
3043. XU Hai, HE Feng, YANG Bing, ZHANG Hou-Yu, LIU Sui-Jun, GU Xin, LIU Dan-Dan, LIU Xiao-Dong, YU Jing-Sheng, MA Yu-Guang.Ground, Excited Structures and Photoelectronic Properties of Poly(p-phenylenevinylene) Oligomers with Biphenyl Bridge[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 869-875
3044. DONG Lin-Mao, LI Xiao-Dong, YANG Rong-Jie.Thermal Decomposition of Hexanitrohexaazaisowurtzitane and Its Residues[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 981-986
3045. LI Song-Mei, ZHANG Yuan-Yuan, BAI Ru-Bing, LIU Jian-Hua, YU Mei.Corrosion Behavior of Steel A3 under the Combined Effect of Streptomyces and Nocardia sp[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 921-927
3046. ZENG Ying, MA Min-Rui.Predominance Diagram of Dissolved Species and Pourbaix Diagram of V-H2O Systemat High Vanadium Concentration[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 953-957
3047. KONG Hao, LIU Xin-Guo, XU Wen-Wu, ZHANG Qing-Gang.A Quasi-Classical Trajectory Study on the Effect of Reagent Vibrational Excitation on the Reaction of He+H+2→HeH++H[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 935-940
3048. CHEN Qi-Li, TANG Chao-Qun.First-Principles Calculations on Electronic Structures of N/F-Doped and N-F-Codoped TiO2 Anatase (101) Surfaces[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 915-920
3049. YANG Zhong-Zhi, LIU Yong-Jun.Calculation of the 9 Low-Energy Sructures of (H2O)11 Clusters Using the Accurate Ab Initio Method and the ABEEM/MM Model[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 928-934
3050. YANG Fang-Zu, HUANG Ling, XU Shu-Kai, ZHOU Shao-Min.Preparation, Heat Treatment and Corrosion Behavior of Amorphous Ni-W/ZrO2 Composite Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 864-868
3051. DING Gui-Ying, JIANG Wen-Long, CHANG Xi, HUA Jie, HAN Qiang, OUYANG Xin-Hua, ZENG He-Ping.Properties of Yellow-Green Organic Light-Emitting Devices Based on (E)-2-(2-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)vinyl) Quinolato-Zinc[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 958-962
3052. XIE Hui, LIU Chao, LIU Bin-Wu.Molecular Dynamics Simulation of Gas Mixture Flow in Nanochannel[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 994-998
3053. WEI Zhuo, ZHANG Huai, CUI Wei, JI Ming-Juan.Molecular Docking and 3D-QSAR on Maleimide Derivatives as Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 890-896
3054. HU Jie, YUAN An-Bao, WANG Yu-Qin, WANG Xiu-Ling.Improved Cyclability of Nano-MnO2/CNT Composite Supercapacitor Electrode Derived fromRoom-Temperature Solid Reaction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 987-993
3055. FAN You-Jun, ZHEN Chun-Hua, CHEN Sheng-Pei, SUN Shi-Gang.Effect of Specific Adsorption of Anions and Surface Structure of Pt(111) Electrode on Kinetics of Dissociative Adsorption of Ethylene Glycol[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 999-1003
3056. ZHANG Fei-Feng, ZHANG Jiu-Xing, LU Qing-Mei, ZHANG Xin, LIU Yan-Qin.Preparation and Electrical Transport Properties of Ca2.9M0.1Co4O9 (M=Ag, La, Ba) Oxide Composite System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1009-1012
3057. HU Guo-Rong, CAO Yan-Bing, PENG Zhong-Dong, DU Ke, JIANG Qing-Lai.Preparation of Li2FeSiO4 Cathode Material for Lithium-Ion Batteries by Microwave Synthesis[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1004-1008
3058. SHEN Jing-Jing, LIU Chang, ZHU Yu-Dan, LI Wei, FENG Xin, LU Xiao-Hua.Photocatalytic Properties of Mesoporous TiO2 Prepared by Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1013-1018
3059. WANG Li-Juan, LIU Gou-Sheng, SONG Xing-Fu, YU Jian-Guo.Molecular Modeling for Selective Adsorption of Halite with Dodecylmorpholine[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 963-969
3060. JIANG Yong, QIU Rong.Reduction of Large Kinetic Mechanisms of Hydrocarbon Fuels with Directed Relation Graph[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1019-1025
3061. MENG Ming-Cheng, LI Lin-Li, ZHAN Xian-Cheng, TAO Jian-Lin, HAN Xue.Evaluation of the Influence of Humidity and Temperature on the Drug Stability by Plane Single Time Point Experiments[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 897-904
3062. GAO Hong-Quan, LAI Yan-Qing, ZHANG Zhi-An, LIU Ye-Xiang.Electrochemical Behaviors of New Lithium Salt LiBC2O4F2 in EC+DMC Solvents[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 905-910
3063. WANG Hao, ZHONG Cheng, JIANG Cheng-Jie, GU Xiong, LI Jin, JIANG Yi-Ming.Electrochemical Behavior of ITO Films during Anodic and Cathodic Polarization in Sodium Hydroxide Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 835-839
3064. ZHANG Xiao-Yi, LIU Bin, HE Hong-Qiu, YANG Dong, WANG Cun-Xin.Human Immunodeficiency Virus Integrase Pharmacophore Model Derived from Diketoacids Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 817-824
3065. CAI Li, WANG Kang-Cai, ZHAO Ming, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Application of Ultrasonic Vibrations in the Preparation of Ce-Zr-La/Al2O3 and Supported Pd Three-Way-Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 859-863
3066. NI Zhe-Ming, MAO Jiang-Hong, PAN Guo-Xiang, XU Qian, LI Xiao-Nian.Mechanism of Palladium-Catalyzed Methanol Decomposition for Hydrogen Production[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 876-882
3067. MA Yan-Yun, ZENG Jie, XIA You-Nan.Synthesis of Gold Nanostructures with Controlled Morphologies from AuCl(Oleylamine) Complex[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 1026-1032
3068. XU Hai-Qing, LIU Xiu-Ning, WANG Yu-Qiao, WANG Hua-Lin, SUN Yue-Ming.Electro-Catalytic Performance of Composite Oxide Sn-Sb-Mn/Ceramic Particle Electrode System[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 840-846
3069. CAI Hong-Lan, AN Xue-Qin, ZHU Yin-Yan, LV Hui-Hong, SHEN Wei-Guo.Effects of DMA/AOT Molar Ratio on Critical Behavior of Nonaqueous Microemulsion[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 911-914
3070. WANG Ming-Yong, WANG Zhi, GUO Zhan-Cheng.Regularity and Mechanism of Pb Electrodeposition Intensified by Super Gravity Field[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 883-889
3071. ZHAO Xiao-Fang, HE Yun-Fei, SHANG Ya-Zhuo, HAN Xia, LIU Hong-Lai.Effect of Electrolytes and Ethanol on the Interaction between DNA and the Gemini Surfactant[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 853-858
3072. HAO Zhi-Xian, ZHAO Hai-Tao, WANG Li-Jun, XIE Li-Li, TIAN Zhen, LI Qing-Hua.Effects of Si/Al Molar Ratio on the Crystallinity and Toluene Adsorption of SAPO-5 Synthesized under Microwave Radiation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 829-834
3073. CAO You-Ming, WANG Zhi-Yong, SHI Zu-Jin, GU Zhen-Nan.Preparation and Catalytic Properties of SWNTs-Supported Pd Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 825-828
3074. TAO Fei-Fei, XU Zheng.Effective Synthesis of Magnetic Metal Nickel Nanotubes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 977-980
3075. .Table of Contents for Vol.25 No.5[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(05): 0-0
3076. GAO Fei-Xue, YANG Jun-Lin.Improving the Management of NSFC-sponsored Key Programs for Research into the Frontiers of Physical Chemistry[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 806-816
3077. CHEN Zhi-Hang, LI Xue-Hui, YANG Qing, LI Hua, GAO Xiang, JIANG Yan-Bin, WANG Fu-Rong, WANG Le-Fu.Removal of NOx Using Novel Fe-Mn Mixed-Oxide Catalysts at Low Temperature[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 601-605
3078. HOU Jun-Wei, SONG Bo, ZHANG Zhi-Hua, WANG Wen-Jun, WU Rong, SUN Yan-Fei, ZHENG Yu-Feng, DING Peng, JIAN Ji-Kang.Synthesis of Highly-Crystallized Ternary Cd1-xZnxS Nanowires by Chemical Vapor Deposition[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 724-728
3079. YANG Hong-Yan, GUO Pan-Pan, LI Wei-Shan.Electrodeposition Preparation and Activity of CO-Resistant Catalyst Pt-HxWO3 for Methanol Oxidation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 719-723
3080. YAN Hong, WANG Xiao-Song, ZHU Ru-Zeng.Derivation of the Kelvin Equation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 640-644
3081. LI Xue-Ling, YUE Bao-Hua, WANG Xue-Guang, YU Fei, KONG Ling-Hua, LU Xiong-Gang, DING Wei-Zhong.Preparation of NiO/MgxSi1-xOy Catalysts and Their Application in Catalytic Cracking of Tar Components in Hot Coke Oven Gas[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 762-766
3082. GU Jia-Fang, LU Chun-Hai, CHEN Wen-Kai, XU Ying, ZHENG Jin-De.Structures and Vibrational Frequencies of Gas Phase and Solvated Uranyl Complexes UO2L 2-n*an (L=F-, CO2-3, NO-3; n=0-6, a=1, 2)[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 655-660
3083. NI Zhe-Ming, XU Qian, PAN Guo-Xiang, MAO Jiang-Hong.Theoretical Processing in Understanding the Structures and Properties of Layered Double Hydroxides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 792-805
3084. LIU Xia, ZHENG Yu-Gui.Inhibition Behavior of Two Imidazoline-Based Inhibitors with Different Hydrophilic Groups in Single Liquid Phase and Liquid/Particle Two-Phase Flow[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 713-718
3085. WU Feng, WANG Meng, SU Yue-Feng, CHEN Shi.Surface Modification of LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 by TiO2-Coating[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 629-634
3086. CHEN Qi-Feng, JIANG Dong, XU Yao, WU Dong, SUN Yu-Han.Visible Region Photocatalysis of Ce-Si/TiO2 Synthesized Using Sol-Gel-Hydrothermal Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 617-623
3087. HU Xin-Gen, ZHU Yu-Qing, YU Sheng, ZHANG He-Juan, LIU Fei, YU Li.Aromatic π-π Self-Stacking of Some Aromatic Amino Acids in Aqueous Solutions[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 729-734
3088. WANG Ya-Jing, XU Gui-Ying, AO Ming-Qi, ZHU Yan-Yan.Surface Activity of Poly(dimethylsiloxane)ethoxylate/propoxylate in Aqueous Solution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 624-628
3089. SUN Hao, JIANG Yong-Jun, YU Qing-Sen, ZOU Jian-Wei.Molecular Dynamics Simulation of Significant Roles of Structural Water Molecules in Glycogen Synthase Kinase-3β[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 635-639
3090. CAO Ji-Lin, LIU Zhen-Lu, LIU Xiu-Wu.Synthesis of Iron-Doped Analcime and Its Magnetic[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 707-712
3091. LIU Hai-Yang, LENG Ke, HU Jun, YING Xiao, XU Zhi-Guang, CHANG Chi-Kwong.Effect of Meso-Substituents on β 1H-NMR of A3 Type Corrole[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 694-700
3092. LI Zhang-Peng, XING Yong-Heng, ZHANG Yuan-Hong, BAI Feng-Ying, ZENG Xiao-Qing, GE Mao-Fa.Synthesis, Structure and Quantum Chemistry Calculation of Scorpionate Oxovanadium Complexes with Benzoate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 741-746
3093. SUN Ke-Ju, LI Wei-Xue, FENG Zhao-Chi, LI Can.Resonance Raman Spectrumof Fe-AlPO4-5 Zeolite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 606-610
3094. SUN Ni-Yue, LU Tao, CHEN Ya-Dong, HAO Lan-Hu, XU Yan, LI Rui-Jun.3D-QSAR and Molecular Docking Study on Selectivity of Indolocarbazole Series as Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 645-654
3095. FAN Xiao-Yong, ZHUANG Quan-Chao, WEI Guo-Zhen, KE Fu-Sheng, HUANG Ling, DONG Quan-Feng, SUN Shi-Gang.Fabrication and Performance of Cu6Sn5 Alloy Anode Using Porous Cu as Current Collector[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 611-616
3096. .Table of Contents for Vol.25 No.4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 0-0
3097. JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, HUANG Bin, DU Bing, ZHAO Yong.Effect of the Activated Carbon Reactivation on Its Electrochemical Capacitance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 757-761
3098. WU Xiao-Min, ZU Yuan-Gang, YANG Zhi-Wei, FU Yu-Jie, ZHOU Li-Jun, YANG Gang.Temperature-Controlled Molecular Dynamics Studies on the Folding Mechanism of the Tubulin Active Peptides[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 773-782
3099. YAN Bo, ZHAO Lin, WANG Wen-Hua, TAN Xin.NMR and Viscosity Coefficients of CuCl2 and CuSO4 and Their Relationship to Water Structure[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 684-688
3100. CHEN Xin-Yuan, LV Yang, LI Shen-Min.Molecular Dynamics Simulations on the Stability of (3+1) Mixed-Type Hybrid G-quadruplex in Human Telomere[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 783-791
3101. CUI Wei, ZHANG Huai, JI Ming-Juan.Molecular Dynamics Simulations and Free Energy Calculations of a Novel Series of Protein Tyrosine Phosphatase 1B Difluoromethylenephosphonic Acid Inhibitors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 668-676
3102. MEI Hu, LIU Li, YANG Li, LI Jian, YAN Ning, WANG Qin.Prediction of Antitumor Activities of Indolo[1,2-b]Quinazoline Derivatives Using Electrotopological State Indices for AtomTypes[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 747-751
3103. YANG Ji-Sheng, CHEN Sheng-Bi, FANG Yun.Effect of Surfactants on the Shear Viscosity of Dilute Aqueous Solutions of Sodium Alginate[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 752-756
3104. WANG Jian-Li, WANG Kang-Cai, CAO Hong-Yan, CHEN Yong-Dong, LIU Zhi-Min, ZHU Yi, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang.Low Temperature Catalytic Combustion of Cooking Fume over Pt/γ-Al2O3/CexZr1-xO2 Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 689-693
3105. ZHANG Yan, WANG Jun, ZHENG Qiu-Sha, LIU Yu-Zhu, ZHANG Rong-Rong, HU Chang-Jin, TANG Bi-Feng, ZHANG Bing.Study on Photodissociation Dynamics of n-Pentyliodide Using Velocity Map Ion Imaging[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009,25(04): 661-667
3106. LI N