Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

Top Read Articles

Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years  |  All
 1. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries
  FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang
  2017, 33, (1), 211-241
  [Abstract] ( 853 ) [PDF 4164 KB] (1259)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610111   [Cite this paper]
 2. Recent Advances in Morphology Control and Surface Modification of Bi-Based Photocatalysts
  HE Rong-An, CAO Shao-Wen, YU Jia-Guo
  2016, 32, (12), 2841-2870
  [Abstract] ( 786 ) [PDF 8642 KB] (991)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611021   [Cite this paper]
 3. Recent Progress of Metal Organic Frameworks-Based Nanomaterials for Electrocatalysis
  XUAN Cui-Juan, WANG Jie, ZHU Jing, WANG De-Li
  2017, 33, (1), 149-164
  [Abstract] ( 725 ) [PDF 2321 KB] (914)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143   [Cite this paper]
 4. Research on Carbon-Based Electrode Materials for Supercapacitors
  LI Xue-Qin, CHANG Lin, ZHAO Shen-Long, HAO Chang-Long, LU Chen-Guang, ZHU Yi-Hua, TANG Zhi-Yong
  2017, 33, (1), 130-148
  [Abstract] ( 722 ) [PDF 2582 KB] (873)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609012   [Cite this paper]
 5. Progress in the Investigation and Application of Na3V2(PO4)3 for Electrochemical Energy Storage
  SONG Wei-Xin, HOU Hong-Shuai, JI Xiao-Bo
  2017, 33, (1), 103-129
  [Abstract] ( 705 ) [PDF 6769 KB] (714)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608303   [Cite this paper]
 6. Progress of Lithium/Sulfur Batteries Based on Chemically Modified Carbon
  LI Wan-Fei, LIU Mei-Nan, WANG Jian, ZHANG Yue-Gang
  2017, 33, (1), 165-182
  [Abstract] ( 679 ) [PDF 3755 KB] (652)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609232   [Cite this paper]
 7. Liquid Metal Catalyst: Philosopher's Stone of Two-Dimensional Materials
  ZENG Meng-Qi, ZHANG Tao, TAN Li-Fang, FU Lei
  2017, 33, (3), 464-475
  [Abstract] ( 675 ) [PDF 4734 KB] (527)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611152   [Cite this paper]
 8. Design and Preparation of Electrode Materials for Supercapacitors with High Specific Capacitance
  WU Zhong, ZHANG Xin-Bo
  2017, 33, (2), 305-313
  [Abstract] ( 641 ) [PDF 1545 KB] (740)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611012   [Cite this paper]
 9. Effective Strategies towards High-Performance Photoanodes for Photoelectrochemical Water Splitting
  QIU Wei-Tao, HUANG Yong-Chao, WANG Zi-Long, XIAO Shuang, JI Hong-Bing, TONG Ye-Xiang
  2017, 33, (1), 80-102
  [Abstract] ( 640 ) [PDF 4600 KB] (625)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607293   [Cite this paper]
 10. Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films for Micro-Supercapacitors
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33, (5), 853-854
  [Abstract] ( 594 ) [PDF 681 KB] (721)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703171   [Cite this paper]
 11. Soft-Templated Ordered Mesoporous Carbon Materials: Synthesis, Structural Modification and Functionalization
  LIU Dan, HU Yan-Yan, ZENG Chao, QU De-Yu
  2016, 32, (12), 2826-2840
  [Abstract] ( 589 ) [PDF 1717 KB] (995)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609141   [Cite this paper]
 12. 新型硒化亚锗薄膜太阳能电池
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33, (2), 264-264
  [Abstract] ( 585 ) [PDF 353 KB] (622)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612271   [Cite this paper]
 13. Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells Processed with Br or Cl Doping via a Two-Step Deposition
  WANG Yan-Qing, LI Long, NIE Lin-Hui, LI Nan-Nan, SHI Cheng-Wu
  2016, 32, (11), 2724-2730
  [Abstract] ( 560 ) [PDF 8492 KB] (497)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607272   [Cite this paper]
 14. Molecular Mechanisms of Interface Interactions between Nanomaterials and Proteins
  HOU Jing-Fei, YANG Yan-Lian, WANG Chen
  2017, 33, (1), 63-79
  [Abstract] ( 560 ) [PDF 2941 KB] (581)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608233   [Cite this paper]
 15. Recent Advances in Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution Reaction Based on Graphene-Like Two-Dimensional Materials
  LING Chong-Yi, WANG Jin-Lan
  2017, 33, (5), 869-885
  [Abstract] ( 560 ) [PDF 8460 KB] (710)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702088   [Cite this paper]
 16. Identifying the Hydrogen Bonding Patterns of Melamine and Melem Self-Assemblies on Au(111) Surface
  WANG Li, SHI He-Xia, WANG Wen-Yuan, SHI Hong, SHAO Xiang
  2017, 33, (2), 393-398
  [Abstract] ( 516 ) [PDF 1595 KB] (532)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611033   [Cite this paper]
 17. Smart Aqueous Foams: State of the Art
  LIANG Mei-Qing, YIN Hong-Yao, FENG Yu-Jun
  2016, 32, (11), 2652-2662
  [Abstract] ( 516 ) [PDF 16149 KB] (588)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608262   [Cite this paper]
 18. Hydrothermal Synthesis of Fe3O4/rGO Nanocomposites as Anode Materials for Lithium Ion Batteries
  ZHU Shou-Pu, WU Tian, SU Hai-Ming, QU Shan-Shan, XIE Yong-Juan, CHEN Ming, DIAO Guo-Wang
  2016, 32, (11), 2737-2744
  [Abstract] ( 507 ) [PDF 7432 KB] (756)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609072   [Cite this paper]
 19. QSAR, Molecular Docking and Molecular Dynamics of 3C-like Protease Inhibitors
  LIN Feng, FU Xin-Mei, WANG Chao, JIANG Si-Yu, WANG Jing-Hui, ZHANG Shu-Wei, YANG Ling, LI Yan
  2016, 32, (11), 2693-2708
  [Abstract] ( 496 ) [PDF 15171 KB] (472)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608121   [Cite this paper]
 20. 氧化石墨烯控制冰晶生长并应用于低温细胞保存
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33, (2), 263-263
  [Abstract] ( 492 ) [PDF 309 KB] (632)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612211   [Cite this paper]
 21. 铁掺杂磷化钴纳米阵列作为多功能析氢催化剂
  WU Kai
  2016, 32, (12), 2819-2820
  [Abstract] ( 480 ) [PDF 420 KB] (696)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611081   [Cite this paper]
 22. 通过共沉积p-型半导体和光活性材料简化钙钛矿太阳能电池结构
  WU Kai
  2016, 32, (11), 2647-2648
  [Abstract] ( 474 ) [PDF 800 KB] (627)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610141   [Cite this paper]
 23. Two-Dimensional Carbon-Based Porous Materials: Synthesis and Applications
  HE Lei, ZHANG Xiang-Qian, LU An-Hui
  2017, 33, (4), 709-728
  [Abstract] ( 473 ) [PDF 2896 KB] (885)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612201   [Cite this paper]
 24. Synthesis and Properties of Polyurethane/Coal-Derived Carbon Foam Phase Change Composites for Thermal Energy Storage
  WU Wen-Hao, HUANG Xin-Yu, YAO Rui-Min, CHEN Ren-Jie, LI Kai, ZOU Ru-Qiang
  2017, 33, (1), 255-261
  [Abstract] ( 471 ) [PDF 1958 KB] (499)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610181   [Cite this paper]
 25. Core-Shell Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction
  CHANG Qiao-Wan, XIAO Fei, XU Yuan, SHAO Min-Hua
  2017, 33, (1), 9-17
  [Abstract] ( 465 ) [PDF 1963 KB] (516)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609202   [Cite this paper]
 26. Effect of Se Doping on the Electronic Band Structure and Optical Absorption Properties of Single Layer MoS2
  LI Gang, CHEN Min-Qiang, ZHAO Shi-Xiong, LI Peng-Wei, HU Jie, SANG Sheng-Bo, HOU Jing-Jing
  2016, 32, (12), 2905-2912
  [Abstract] ( 464 ) [PDF 1239 KB] (608)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609201   [Cite this paper]
 27. Strategy for the Design of Ru Catalyst with Ultra-High Density of Active Sites for Low Temperature FTS
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33, (3), 441-442
  [Abstract] ( 462 ) [PDF 855 KB] (1246)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702241   [Cite this paper]
 28. In situ Growth of a Pd/Ni(OH)2/NF Composite Catalyst for the Hydrogen Evolution Reaction
  WU Yu, LUO Jian
  2016, 32, (11), 2745-2752
  [Abstract] ( 448 ) [PDF 8014 KB] (503)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608083   [Cite this paper]
 29. 催化功能MOFs的精准构筑:选择性加氢反应调控器
  LIU Ming-Hua
  2016, 32, (11), 2645-2646
  [Abstract] ( 448 ) [PDF 1034 KB] (540)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610271   [Cite this paper]
 30. CH3NH3PbI3 Single Crystal-Based Ambipolar Field-Effect Transistor with Ta2O5 as the Top Gate Dielectric
  Lü Qian-Rui, LI Jing, LIAN Zhi-Peng, ZHAO Hao-Yan, DONG Gui-Fang, LI Qiang, WANG Li-Duo, YAN Qing-Feng
  2017, 33, (1), 249-254
  [Abstract] ( 429 ) [PDF 1369 KB] (419)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610142   [Cite this paper]
 31. Synthesis and Photocatalytic Characterization of Porous Cu-Doped ZnO Nanorods
  WANG Yuan-You, ZHOU Guo-Qiang, ZHANG Long, LIU Tian-Qing
  2016, 32, (11), 2785-2793
  [Abstract] ( 427 ) [PDF 4603 KB] (381)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608304   [Cite this paper]
 32. Reaction Mechanism of Criegee Intermediate CH3CHOO with H2O and the Acid Catalytic Effect
  GAO Zhi-Fang, ZHOU Li-Ting, WANG Wei-Na, LIU Feng-Yi, WANG Wen-Liang
  2016, 32, (12), 2898-2904
  [Abstract] ( 426 ) [PDF 1812 KB] (371)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609142   [Cite this paper]
 33. Synthesis of a Novel D-π-A-π-A Organic Sensitizer and Its Application in a Dye-Sensitized Solar Cell and Dye-Sensitized Photocatalytic H2 Production
  XIAO An, LU Hui, ZHAO Yang, LUO Geng-Geng
  2016, 32, (12), 2968-2975
  [Abstract] ( 425 ) [PDF 1522 KB] (481)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609194   [Cite this paper]
 34. Effects of Particle Size and Temperature on Surface Thermodynamic Functions of Cubic Nano-Cu2O
  TANG Huan-Feng, HUANG Zai-Yin, XIAO Ming
  2016, 32, (11), 2678-2684
  [Abstract] ( 425 ) [PDF 2184 KB] (374)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608084   [Cite this paper]
 35. Evaluation of the Walden Product of Ionic Liquids Using Experiments and a New Theory: An Ion Exchange Transition Model
  ZHENG Ling, PAN Yi, JI Hong-Xiang, MA Xiao-Xue, XING Nan-Nan, GUAN Wei
  2016, 32, (11), 2663-2670
  [Abstract] ( 424 ) [PDF 4584 KB] (612)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607292   [Cite this paper]
 36. 合成气高选择性制低碳烯烃活性位结构新发现:Co2C的晶面效应
  HE Ming-Yuan
  2016, 32, (11), 2649-2650
  [Abstract] ( 418 ) [PDF 617 KB] (438)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610102   [Cite this paper]
 37. New Developments in Photoelectrochemical Bioanalysis
  RUAN Yi-Fan, ZHANG Nan, ZHU Yuan-Cheng, ZHAO Wei-Wei, XU Jing-Juan, CHEN Hong-Yuan
  2017, 33, (3), 476-485
  [Abstract] ( 416 ) [PDF 2116 KB] (473)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611141   [Cite this paper]
 38. Development of Solid Solution Photocatalytic Materials
  JING Tao, DAI Ying
  2017, 33, (2), 295-304
  [Abstract] ( 416 ) [PDF 1595 KB] (608)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610172   [Cite this paper]
 39. Anharmonic Effect of the Decomposition Reaction of Methyl Butanoate
  DING Yang, SONG Li-Guo, YU Yi-Xuan, YAO Li, LIN Sheng-Hsien
  2016, 32, (11), 2685-2692
  [Abstract] ( 408 ) [PDF 3255 KB] (349)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607212   [Cite this paper]
 40. Solid-State NMR Characterization of the Structure and Catalytic Reaction Mechanism of Solid Acid Catalysts
  LI Shen-Hui, LI Jing, ZHENG An-Min, DENG Feng
  2017, 33, (2), 270-282
  [Abstract] ( 405 ) [PDF 2223 KB] (638)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611022   [Cite this paper]
 41. Applications of Graphitic Nanomaterial's Optical Properties in Biochemical Sensing
  XU Yi-Ting, CHEN Long, CHEN Zhuo
  2017, 33, (1), 28-39
  [Abstract] ( 404 ) [PDF 3877 KB] (451)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609213   [Cite this paper]
 42. Recent Advances in Li Anode for Aprotic Li-O2 Batteries
  ZHANG Yan-Tao, LIU Zhen-Jie, WANG Jia-Wei, WANG Liang, PENG Zhang-Quan
  2017, 33, (3), 486-499
  [Abstract] ( 399 ) [PDF 6235 KB] (575)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611181   [Cite this paper]
 43. Preparation of Highly Dispersed Ni-Ce-Zr Oxides over Mesoporous γ-Alumina and Their Catalytic Properties for CO2 Methanation
  NIE Wang-Xin, ZOU Xiu-Jing, WANG Xue-Guang, DING Wei-Zhong, LU Xiong-Gang
  2016, 32, (11), 2803-2810
  [Abstract] ( 395 ) [PDF 5160 KB] (336)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607291   [Cite this paper]
 44. Preparation and Performance of a SILAR TiO2/CdS/Co-Pi Water Oxidation Photoanode
  ZHOU Li, LIU Huan-Huan, YANG Yu-Lin, QIANG Liang-Sheng
  2016, 32, (11), 2731-2736
  [Abstract] ( 394 ) [PDF 8111 KB] (403)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608232   [Cite this paper]
 45. 单个LiCoO2纳米粒子充放电过程的实时光学成像
  LONG Yi-Tao
  2017, 33, (2), 266-267
  [Abstract] ( 394 ) [PDF 675 KB] (506)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612231   [Cite this paper]
 46. Recent Progress in Non-Precious Metal Catalysts for Oxygen Reduction Reaction
  WANG Jun, WEI Zi-Dong
  2017, 33, (5), 886-902
  [Abstract] ( 393 ) [PDF 2377 KB] (597)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702092   [Cite this paper]
 47. 3D SnO2/Graphene Hydrogel Anode Material for Lithium-Ion Battery
  BAI Xue-Jun, HOU Min, LIU Chan, WANG Biao, CAO Hui, WANG Dong
  2017, 33, (2), 377-385
  [Abstract] ( 391 ) [PDF 2620 KB] (544)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610272   [Cite this paper]
 48. Progress in Conductive Polymers in Fibrous Energy Devices
  LIAO Chun-Rong, XIONG Feng, LI Xian-Jun, WU Yi-Qiang, LUO Yong-Feng
  2017, 33, (2), 329-343
  [Abstract] ( 388 ) [PDF 3131 KB] (439)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611072   [Cite this paper]
 49. An Improvement of the SAM Dispersion Correction in the APF-D Density Functional Method for Studying Intermolecular Interactions
  HE Yu, WANG Yi-Bo
  2016, 32, (11), 2709-2716
  [Abstract] ( 385 ) [PDF 4224 KB] (461)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609132   [Cite this paper]
 50. A Dinuclear Cobalt Cryptate as a Photocatalyst for Highly Efficient Visible-Light Driven CO2 Reduction
  LAN Zhi-An, Wang Xin-Chen
  2017, 33, (3), 457-457
  [Abstract] ( 378 ) [PDF 356 KB] (409)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701061   [Cite this paper]
 51. Temperature-Dependent Conductivity, Luminescence and Theoretical Calculations of a Novel Zn(II)-Based Metal-Organic Framework
  GAO Yi-Fen, ZHUANG Gui-Lin, BAI Jia-Qi, ZHONG Xing, WANG Jian-Guo
  2017, 33, (1), 242-248
  [Abstract] ( 364 ) [PDF 3273 KB] (335)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610103   [Cite this paper]
 52. Pd-Containing Core/Pt-Based Shell Structured Electrocatalysts
  Lü Yang, SONG Yu-Jiang, LIU Hui-Yuan, LI Huan-Qiao
  2017, 33, (2), 283-294
  [Abstract] ( 356 ) [PDF 2582 KB] (512)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611071   [Cite this paper]
 53. Double-Network Hydrogel Consisting of Nano Na-Montmorillonite with Enhanced Mechanical and Antimicrobial Properties
  LI Ting, XIANG Shuang-Fei, DONG Wei-Fu, MA Pi-Ming, SHI Dong-Jian, CHEN Ming-Qing
  2016, 32, (11), 2761-2768
  [Abstract] ( 355 ) [PDF 7908 KB] (489)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608261   [Cite this paper]
 54. Electrochemical Reduction of Graphene Oxide on ZnO Substrate and Its Photoelectric Properties
  LI Yi-Ming, CHEN Xiao, LIU Xiao-Jun, LI Wen-You, HE Yun-Qiu
  2017, 33, (3), 554-562
  [Abstract] ( 354 ) [PDF 2328 KB] (382)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611171   [Cite this paper]
 55. Sweetness Enhancement of Aspartame in the Presence of Cyclodextrins and the Thermodynamics in Binding
  ZHU Tian-Tian, XU Shu-Zhen, GE Bing-Qiang, CHEN Zhong-Xiu
  2016, 32, (12), 2871-2878
  [Abstract] ( 354 ) [PDF 2000 KB] (329)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609281   [Cite this paper]
 56. Self-Roll-Up Technology for Micro-Energy Storage Devices
  MIAO Sheng-Yi, WANG Xian-Fu, YAN Cheng-Lin
  2017, 33, (1), 18-27
  [Abstract] ( 353 ) [PDF 3126 KB] (408)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609214   [Cite this paper]
 57. Synergetic Effect of Mercury Adsorption on the Catalytic Decomposition of CO over Perfect and Reduced Fe2O3[001] Surface
  LI Ji-Hong, LIN Chang-Feng, QIN Wu, XIAO Xian-Bin, WEI Li
  2016, 32, (11), 2717-2723
  [Abstract] ( 353 ) [PDF 6064 KB] (374)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607271   [Cite this paper]
 58. Recent Progress on Palladium-Based Oxygen Reduction Reaction Electrodes for Water Treatment
  SUN Meng, LI Jing-Hong
  2017, 33, (1), 198-210
  [Abstract] ( 352 ) [PDF 4918 KB] (421)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609191   [Cite this paper]
 59. Cover and Table of Contents for Vol.32 No.11

  2016, 32, (11), 0-0
  [Abstract] ( 349 ) [PDF 20242 KB] (498)   doi:    [Cite this paper]
 60. Structure and Kinetics of Thermal Decomposition Mechanism of Novel Silk Fibroin Films
  YU Hai-Yang, WANG Fang, LIU Qi-Chun, MA Qing-Yu, GU Zheng-Gui
  2017, 33, (2), 344-355
  [Abstract] ( 348 ) [PDF 1144 KB] (456)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611023   [Cite this paper]
 61. 基于凝胶电解质的可穿戴式热电化学电池
  PEI Yan-Zhong
  2016, 32, (11), 2651-2651
  [Abstract] ( 345 ) [PDF 628 KB] (356)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610101   [Cite this paper]
 62. Determining 3D Molecular Conformations with Ultrafast Multiple-Dimensional Vibrational Spectroscopy
  CHEN Hai-Long, BIAN Hong-Tao, ZHENG Jun-Rong
  2017, 33, (1), 40-62
  [Abstract] ( 345 ) [PDF 2920 KB] (352)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609192   [Cite this paper]
 63. A Comparative Study on theNMR Relaxation of Methanol in Sub-and Super-Critical Mixtures of CO2 and Methanol
  CHENG Xiao-Meng, LI Yu, CHEN Zong, LI Hong-Ping, ZHENG Xiao-Fang
  2016, 32, (11), 2671-2677
  [Abstract] ( 345 ) [PDF 1496 KB] (309)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608122   [Cite this paper]
 64. Design of Plasmonic-Catalytic Materials for Organic Hydrogenation Applications
  HUANG Hao, LONG Ran, XIONG Yu-Jie
  2017, 33, (4), 661-669
  [Abstract] ( 345 ) [PDF 3040 KB] (426)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701171   [Cite this paper]
 65. First-Principles Study of Na Storage in Bilayer Graphene with Double Vacancy Defects
  YANG Shao-Bin, LI Si-Nan, SHEN Ding, TANG Shu-Wei, SUN Wen, CHEN Yue-Hui
  2017, 33, (3), 520-529
  [Abstract] ( 343 ) [PDF 2704 KB] (414)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611151   [Cite this paper]
 66. Synthesis and Properties of a Novel Bio-Based Branched Heptadecylbenzene Sulfonate Derived from Oleic Acid
  BIAN Peng-Cheng, ZHANG Da-Peng, GANG Hong-Ze, LIU Jin-Feng, MU Bo-Zhong, YANG Shi-Zhong
  2016, 32, (11), 2753-2760
  [Abstract] ( 342 ) [PDF 5489 KB] (336)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608231   [Cite this paper]
 67. Influence of Solvothermal Post-Treatment on Photochemical Nitrogen Conversion to Ammonia with g-C3N4 Catalyst
  BAI Jin, CHEN Xin, XI Zhao-Yi, WANG Xiang, LI Qiang, HU Shao-Zheng
  2017, 33, (3), 611-619
  [Abstract] ( 340 ) [PDF 1851 KB] (354)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611102   [Cite this paper]
 68. Chiral Luminescent Liquid Crystal Material Based on Europium-Substituted Polyoxometalate
  YUAN Hong, ZHANG Jing, WEI Xue-Hong, FANG Hui-Min, YUAN Shi-Fang, WU Li-Xin
  2017, 33, (2), 407-412
  [Abstract] ( 335 ) [PDF 2323 KB] (455)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611032   [Cite this paper]
 69. Research Progress and Applications of qPlus Noncontact Atomic Force Microscopy
  LIU Meng-Xi, LI Shi-Chao, ZHA Ze-Qi, QIU Xiao-Hui
  2017, 33, (1), 183-197
  [Abstract] ( 333 ) [PDF 4997 KB] (398)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609282   [Cite this paper]
 70. Most Cited Articles

  2016, 32, (12), 3002-3006
  [Abstract] ( 331 ) [PDF 321 KB] (551)   doi:    [Cite this paper]
 71. EXELFS Analysis of Lattice Structure of Uranium Dioxide
  JIANG Ao-Ke, ZHAO Ya-Wen, LONG Zhong, ZHANG Lei, HU Yin, ZENG Rong-Guang, ZHANG Yan-Zhi, XIAO Hong, ZHU Kang-Wei, LIU Ke-Zhao
  2017, 33, (2), 364-369
  [Abstract] ( 330 ) [PDF 1255 KB] (510)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611082   [Cite this paper]
 72. Adsorption of λ-Cyhalothrin onto Macroporous Polymer Foams Derived from Pickering High Internal Phase Emulsions Stabilized by Halloysite Nanotube Nanoparticles
  CHEN Xiang, PAN Jian-Ming, YAN Yong-Sheng
  2016, 32, (11), 2794-2802
  [Abstract] ( 328 ) [PDF 2271 KB] (278)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609073   [Cite this paper]
 73. 两维材料限域催化实现镍表面高效产氢
  FU Qiang
  2016, 32, (12), 2822-2823
  [Abstract] ( 326 ) [PDF 580 KB] (440)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610281   [Cite this paper]
 74. Research Progress of Counter Electrodes for Quantum Dot-Sensitized Solar Cells
  XIA Rui, WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, FANG Xiao-Dong
  2017, 33, (4), 670-690
  [Abstract] ( 324 ) [PDF 7686 KB] (598)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701101   [Cite this paper]
 75. Characterization and Application of Au Nanoparticle/Agarose Composite Film Fabricated by Room Temperature Electron Reduction
  FANG Min, WANG Zong-Yuan, LIU Chang-Jun
  2017, 33, (2), 435-440
  [Abstract] ( 319 ) [PDF 1757 KB] (408)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611101   [Cite this paper]
 76. 三维石墨烯粉体的仿生模板CVD制备:通向高效溶液加工
  LIU Ming-Hua
  2017, 33, (1), 1-2
  [Abstract] ( 319 ) [PDF 1038 KB] (326)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612071   [Cite this paper]
 77. 全石墨烯正极结构设计:更可靠的高性能锂硫电池
  ZHANG Qiang
  2016, 32, (12), 2825-2825
  [Abstract] ( 318 ) [PDF 316 KB] (343)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611031   [Cite this paper]
 78. The Interactions between Quaternary Ammonium Cationic Surfactants and Bovine Serum Albumin
  XIE Hu-Jun, LIU Cheng-Cheng, SUN Qiang, GU Qing, LEI Qun-Fang, FANGWen-Jun
  2016, 32, (12), 2951-2960
  [Abstract] ( 318 ) [PDF 2152 KB] (557)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609231   [Cite this paper]
 79. Catalytic Performance and Characterization of Anatase TiO2 Supported Pd Catalysts for the Selective Hydrogenation of Acetylene
  GAO Xiao-Ping, GUO Zhang-Long, ZHOU Ya-Nan, JING Fang-Li, CHU Wei
  2017, 33, (3), 602-610
  [Abstract] ( 318 ) [PDF 2238 KB] (304)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611251   [Cite this paper]
 80. To Explore the Micromechanism of Firefly Squid and Reveal the Mystery of Bioluminescence
  YANG Jin-Long
  2017, 33, (3), 443-444
  [Abstract] ( 315 ) [PDF 357 KB] (707)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701093   [Cite this paper]
 81. Preparation of p-CoFe2O4/n-CdS by Hydrothermal Method and Its Photocatalytic Hydrogen Production Activity
  HU Hai-Long, WANG Sheng, HOU Mei-Shun, LIU Fu-Sheng, WANG Tian-Zhen, LI Tian-Long, DONG Qian-Qian, ZHANG Xin
  2017, 33, (3), 590-601
  [Abstract] ( 313 ) [PDF 2305 KB] (319)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611241   [Cite this paper]
 82. Density Functional Theoretical Study on SERS Chemical Enhancement Mechanism of 4-Mercaptopyridine Adsorbed on Silver
  WU Yuan-Fei, LI Ming-Xue, ZHOU Jian-Zhang, WU De-Yin, TIAN Zhong-Qun
  2017, 33, (3), 530-538
  [Abstract] ( 311 ) [PDF 1329 KB] (343)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611211   [Cite this paper]
 83. Molecular Simulations on Dynamic Binding of Ibuprofen onto Site II of Human Serum Albumin: One Potential Way Analysis
  XU Shi-Wen, LIN Dong-Qiang, YAO Shan-Jing
  2016, 32, (11), 2811-2818
  [Abstract] ( 311 ) [PDF 3318 KB] (543)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609131   [Cite this paper]
 84. Effect of the Calcination Temperature of the Support on the Performance of Rh-Mn-Li/SBA-15 Catalysts for CO Hydrogenation
  XUE Fei, HE Ji-Min, CHEN Wei-Miao, SONG Xian-Gen, CHENG Xian-Bo, DING Yun-Jie
  2016, 32, (11), 2769-2775
  [Abstract] ( 310 ) [PDF 4432 KB] (336)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607262   [Cite this paper]
 85. MoS2-C Composite as Negative Electrode Material for Sodium-Ion Supercapattery
  ZHAO Li-Ping, MENG Wei-Shuai, WANG Hong-Yu, QI Li
  2017, 33, (4), 787-794
  [Abstract] ( 308 ) [PDF 1318 KB] (414)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612152   [Cite this paper]
 86. Catalytic Behaviors and Stability of Y2O3-Modified Ni/SiO2 for Partial Oxidation of Methane into Synthesis Gas
  WANG Ya-Li, LI Qi, WENG Wei-Zheng, XIAWen-Sheng, WAN Hui-Lin
  2016, 32, (11), 2776-2784
  [Abstract] ( 306 ) [PDF 11200 KB] (283)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608302   [Cite this paper]
 87. Effect of Pre-Punched Current Collector for Lithiation on the Electrochemical Performance of Lithium-Ion Capacitor
  JIANG Jiang-Min, NIE Ping, DONG Sheng-Yang, WU Yu-Ting, ZHANG Xiao-Gang
  2017, 33, (4), 780-786
  [Abstract] ( 304 ) [PDF 1684 KB] (530)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612291   [Cite this paper]
 88. Study on In-Cylinder Charge Stratification of a Dual-Fuel Engine Using Fuel-Tracer Laser-Induced Fluorescence and Chemical Kinetic Simulation
  TANG Qing-Long, LIU Hai-Feng, LI Ming-Kun, YAO Ming-Fa
  2016, 32, (12), 2879-2890
  [Abstract] ( 301 ) [PDF 2004 KB] (333)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609303   [Cite this paper]
 89. Optical Properties and Responsive Mechanism of Carbazole-Based Two-Photon Fluorescent Probes for the Detection of Hypochlorite
  WANG Xin, ZHANG Yu-Jin, WANG Chuan-Kui
  2016, 32, (12), 2913-2920
  [Abstract] ( 301 ) [PDF 702 KB] (305)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609301   [Cite this paper]
 90. Design and Growth of High-Quality Multifunctional Thin Films by Polymer-Assisted Deposition
  YI Qing-Hua, ZHAO Jie, LOU Yan-Hui, ZOU Gui-Fu, LIU Zhong-Fan
  2017, 33, (2), 314-328
  [Abstract] ( 299 ) [PDF 5654 KB] (421)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611091   [Cite this paper]
 91. γ-VOOH空心纳米结构的合成及其在电解水中的应用
  ZHUANG Lin
  2017, 33, (2), 265-265
  [Abstract] ( 298 ) [PDF 378 KB] (416)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612221   [Cite this paper]
 92. Facile Synthesis of CuMo Nanoparticles as Highly Active and Cost-Effective Catalysts for the Hydrolysis of Ammonia Borane
  YANG Kun, YAO Qi-Lu, LU Zhang-Hui, KANG Zhi-Bing, CHEN Xiang-Shu
  2017, 33, (5), 993-1000
  [Abstract] ( 297 ) [PDF 3070 KB] (331)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702087   [Cite this paper]
 93. Preparation and Characterization of Dithiocarbamate Based Carbohydrate Chips
  CHENG Fang, WANG Han-Qi, XU Kuang, HE Wei
  2017, 33, (2), 426-434
  [Abstract] ( 296 ) [PDF 1108 KB] (331)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609291   [Cite this paper]
 94. Crystal Structure, Thermal Decomposition and Interaction with CT-DNA of Three 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde Acyl Hydrazones
  ZHAO Shun-Sheng, LI Lan-Lan, LIU Xiang-Rong, DING Zuo-Cheng, YANG Zai-Wen
  2017, 33, (2), 356-363
  [Abstract] ( 292 ) [PDF 2140 KB] (424)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610191   [Cite this paper]
 95. First-Principles Study on the Electronic and Photocatalytic Properties of Ag3XO4 (X = P, As, V)
  LI Jiao, CHEN Zhong
  2017, 33, (5), 941-948
  [Abstract] ( 292 ) [PDF 1375 KB] (367)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702085   [Cite this paper]
 96. Reaction Mechanism of Benzene Methylation with Methanol over H-ZSM-5 Catalyst
  LI Ling-Ling, CHEN Ren, DAI Jian, SUN Ye, ZHANG Zuo-Liang, LI Xiao-Liang, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen
  2017, 33, (4), 769-779
  [Abstract] ( 291 ) [PDF 2079 KB] (464)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612162   [Cite this paper]
 97. Radical Mechanism of Laccase-Catalyzed Catechol Ring-Opening
  CHEN Ming, WANG Lin, TAN Tian, LUO Xue-Cai, ZHENG Zai, YIN Ruo-Chun, SU Ji-Hu, DU Jiang-Feng
  2017, 33, (3), 620-626
  [Abstract] ( 289 ) [PDF 1803 KB] (558)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612011   [Cite this paper]
 98. Computation-Driven Synthetic Chemistry: A Metal-Free Approach for Synthesis of 4-Substituted Pyridines
  FANG Wei-Hai
  2017, 33, (4), 645-646
  [Abstract] ( 288 ) [PDF 622 KB] (480)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703031   [Cite this paper]
 99. Facet Effect on Surface Thermodynamic Properties and In-situ Photocatalytic Thermokinetics of Ag3PO4
  XIAO Ming, HUANG Zai-Yin, TANG Huan-Feng, LU Sang-Ting, LIU Chao
  2017, 33, (2), 399-406
  [Abstract] ( 285 ) [PDF 1550 KB] (462)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611092   [Cite this paper]
 100. Comparison of Properties of In-Au(111) and Ir-Au(111) Alloy Surfaces, and Their Adsorption to Crotonaldehyde
  JIANG Jun-Hui, QIAN Meng-Dan, XUE Ji-Long, XIA Sheng-Jie, NI Zhe-Ming, SHAO Meng-Meng
  2016, 32, (12), 2932-2940
  [Abstract] ( 284 ) [PDF 959 KB] (253)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609302   [Cite this paper]
Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
CHI Li-Feng   
Browse By Issue
Articles in Press
Most Cited
Most Downloaded
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top