Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

Top Read Articles

Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years  |  All
  1. Recent Progress in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Materials for Luminescence Applications
    XIAO Juan, ZHANG Hao-Li
    2016, 32, (8), 1894-1912
    [Abstract] ( 1219 ) [PDF 19121 KB] (1441)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605034   [Cite this paper]
  2. Application of Organic Hole-Transporting Materials in Perovskite Solar Cells
    LIU Xue-Peng, KONG Fan-Tai, CHEN Wang-Chao, YU Ting, GUO Fu-Ling, CHEN Jian, DAI Song-Yuan
    2016, 32, (6), 1347-1370
    [Abstract] ( 1039 ) [PDF 29887 KB] (1061)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603143   [Cite this paper]
  3. Recent Progress of Non-Noble Metal Catalysts in Water Electrolysis for Hydrogen Production
    CHANG Jin-Fa, XIAO Yao, LUO Zhao-Yan, GE Jun-Jie, LIU Chang-Peng, XING Wei
    2016, 32, (7), 1556-1592
    [Abstract] ( 1017 ) [PDF 71024 KB] (1623)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604291   [Cite this paper]
  4. Structure of 2D Graphdiyne and Its Application in Energy Fields
    HUANG Chang-Shui, LI Yu-Liang
    2016, 32, (6), 1314-1329
    [Abstract] ( 931 ) [PDF 15856 KB] (824)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605035   [Cite this paper]
  5. Advances in the Synthesis of Mesoporous Carbon Nitride Materials
    WANG Yue, JIANG Quan, SHANG Jie-Kun, XU Jie, LI Yong-Xin
    2016, 32, (8), 1913-1928
    [Abstract] ( 918 ) [PDF 15293 KB] (1209)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605052   [Cite this paper]
  6. Advances and Developments in Perovskite Materials for Solar Cell Applications
    SHAI Xu-Xia, LI Dan, LIU Shuang-Shuang, LI Hao, WANG Ming-Kui
    2016, 32, (9), 2159-2170
    [Abstract] ( 853 ) [PDF 7620 KB] (915)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606072   [Cite this paper]
  7. Next-Generation Energy Storage Technologies and Their Key Electrode Materials
    YANG Ze, ZHANG Wang, SHEN Yue, YUAN Li-Xia, HUANG Yun-Hui
    2016, 32, (5), 1062-1071
    [Abstract] ( 828 ) [PDF 2187 KB] (929)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603231   [Cite this paper]
  8. Research Progress on g-C3N4-Based Z-Scheme Photocatalytic System
    CHEN Bo-Cai, SHEN Yang, WEI Jian-Hong, XIONG Rui, SHI Jing
    2016, 32, (6), 1371-1382
    [Abstract] ( 826 ) [PDF 8287 KB] (982)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603155   [Cite this paper]
  9. Recent Advances in the Optimally “Tuned” Range-Separated Density Functional Theory
    SUN Hai-Tao, ZHONG Cheng, SUN Zhen-Rong
    2016, 32, (9), 2197-2208
    [Abstract] ( 734 ) [PDF 8906 KB] (555)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605301   [Cite this paper]
  10. Controlled Assembly of Graphene-Based Aerogels
    LI Guang-Yong, WU Xiao-Han, HE Wei-Na, FANG Jian-Hui, ZHANG Xue-Tong
    2016, 32, (9), 2146-2158
    [Abstract] ( 718 ) [PDF 10239 KB] (850)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605243   [Cite this paper]
  11. Pt4 Clusters Supported on Monolayer Graphitic Carbon Nitride Sheets for Oxygen Adsorption: A First-Principles Study
    ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, REN Yu-Rong, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai
    2016, 32, (5), 1183-1190
    [Abstract] ( 702 ) [PDF 2939 KB] (534)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603032   [Cite this paper]
  12. Synthesis and Photocatalytic Performance of a Magnetic AgBr/Ag3PO4/ZnFe2O4 Composite Catalyst
    MENG Ying-Shuang, AN Yi, GUO Qian, GE Ming
    2016, 32, (8), 2077-2083
    [Abstract] ( 689 ) [PDF 4499 KB] (383)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605081   [Cite this paper]
  13. Advances in Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Film Solar Cells
    ZHANG Xue, HAN Yang, CHAI Shuang-Zhi, HU Nan-Tao, YANG Zhi, GENG Hui-Juan, WEI Hao
    2016, 32, (6), 1330-1346
    [Abstract] ( 685 ) [PDF 15424 KB] (1173)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603073   [Cite this paper]
  14. 二维硼(硼烯)的成功实验获得
    LIU Zhong-Fan
    2016, 32, (5), 1053-1054
    [Abstract] ( 656 ) [PDF 3120 KB] (874)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603302   [Cite this paper]
  15. First-Principles Investigation of the Structural and Photoelectronic Properties of CH3NH3PbxSn1-xI3 Mixed Perovskites
    LU Xiao-Qing, ZHAO Zi-Gang, LI Ke, WEI Shu-Xian, QU Yuan-Yuan, NIU Yong-Qiang, LIU Xue-Feng
    2016, 32, (6), 1439-1445
    [Abstract] ( 612 ) [PDF 3396 KB] (761)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603154   [Cite this paper]
  16. 石墨烯单晶的自组装:第一个二维超有序结构
    LIU Zhong-Fan
    2016, 32, (7), 1553-1553
    [Abstract] ( 605 ) [PDF 947 KB] (417)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606241   [Cite this paper]
  17. Electron Microscopy Study of Surface Reconstruction and Its Evolution in P2-Type Na0.66Mn0.675Ni0.1625Co0.1625O2 for Sodium-Ion Batteries
    HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze
    2016, 32, (6), 1489-1494
    [Abstract] ( 586 ) [PDF 6928 KB] (452)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032802   [Cite this paper]
  18. Relationship between the Bond Dipole Moment and Bond Angle of Polar Molecules
    CAO Jing-Si, WEI Mei-Ju, CHEN Fei-Wu
    2016, 32, (7), 1639-1648
    [Abstract] ( 578 ) [PDF 6868 KB] (434)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604062   [Cite this paper]
  19. Fabrication of Graphene/Cotton and MnO2/Graphene/Cotton Composite Fabrics as Flexible Electrodes for Electrochemical Capacitors
    BIAN Shao-Wei, XU Ling-Li, GUO Mei-Xia, SHAO Fu, LIU Si
    2016, 32, (5), 1199-1206
    [Abstract] ( 573 ) [PDF 10068 KB] (638)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602222   [Cite this paper]
  20. A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries
    LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang
    2016, 32, (8), 1999-2006
    [Abstract] ( 557 ) [PDF 12871 KB] (722)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605032   [Cite this paper]
  21. 过渡金属硫族化合物用于电解水析氢研究的重要进展
    ZHUANG Lin
    2016, 32, (6), 1301-1302
    [Abstract] ( 547 ) [PDF 993 KB] (540)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605102   [Cite this paper]
  22. Graphene: Synthesis, Characterization and Application in Transparent Conductive Films
    ZHU Jie-Jun, SUN Hai-Bin, WU Yao-Zheng, WAN Jian-Guo, WANG Guang-Hou
    2016, 32, (10), 2399-2410
    [Abstract] ( 533 ) [PDF 8911 KB] (561)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606242   [Cite this paper]
  23. Cover and Table of Contents for Vol.32 No. 5

    2016, 32, (5), 0-0
    [Abstract] ( 532 ) [PDF 22992 KB] (556)   doi:    [Cite this paper]
  24. Quinones as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries
    DAWUT Gulbahar, LU Yong, ZHAO Qing, LIANG Jing, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun
    2016, 32, (7), 1593-1603
    [Abstract] ( 530 ) [PDF 10843 KB] (478)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605231   [Cite this paper]
  25. Recent Progress in Crystal Facet Effect of TiO2 Photocatalysts
    LU Yang
    2016, 32, (9), 2185-2196
    [Abstract] ( 528 ) [PDF 18313 KB] (701)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605255   [Cite this paper]
  26. Recent Progress in Singlet Exciton Fission
    LIU Yan-Ping, WU Yi-Shi, FU Hong-Bing
    2016, 32, (8), 1880-1893
    [Abstract] ( 522 ) [PDF 15454 KB] (471)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606061   [Cite this paper]
  27. Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries
    WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang
    2016, 32, (8), 1866-1879
    [Abstract] ( 520 ) [PDF 5636 KB] (764)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605261   [Cite this paper]
  28. Initial Reaction Mechanism of RP-3 High Temperature Oxidation Simulated with ReaxFF MD
    LIU Xiao-Long, LI Xiao-Xia, HAN Song, QIAO Xian-Jie, ZHONG Bei-Jing, GUO Li
    2016, 32, (6), 1424-1433
    [Abstract] ( 514 ) [PDF 6987 KB] (540)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603233   [Cite this paper]
  29. Influence of Insulating Oxide Coatings on the Performance of Perovskite Solar Cells and the Interface Charge Recombination Dynamics
    ZHOU Li, ZHU Jun, XU Ya-Feng, SHAO Zhi-Peng, ZHANG Xu-Hui, YE Jia-Jiu, HUANG Yang, ZHANG Chang-Neng, DAI Song-Yuan
    2016, 32, (5), 1207-1213
    [Abstract] ( 513 ) [PDF 2587 KB] (590)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602241   [Cite this paper]
  30. Structural Features and Application of Micro-Microporous Composite Zeolites
    SUN Li-Yuan, ZHANG Ya-Fei, GONG Yan-Jun
    2016, 32, (5), 1105-1122
    [Abstract] ( 505 ) [PDF 5309 KB] (773)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603015   [Cite this paper]
  31. Enhanced Gas Sensing Mechanisms of Metal Oxide Heterojunction Gas Sensors
    TANG Wei, WANG Jing
    2016, 32, (5), 1087-1104
    [Abstract] ( 499 ) [PDF 4226 KB] (1154)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602224   [Cite this paper]
  32. Surface Defect Passivation of Graphene Quantum Dots by Amino Functionalization and Photoluminescence Emission Enhancement
    WANG Yun-Jing, LIU Ying-Qiu, GAO Xiu-Xiu, ZHAN Yan-Shan, PAN Li-Yang, ZHANG Wen-Kai, FANG Xiao-Min
    2016, 32, (10), 2636-2644
    [Abstract] ( 498 ) [PDF 10840 KB] (402)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606282   [Cite this paper]
  33. Recent Advances in the Chemical Doping of Two-Dimensional Molybdenum Disulfide
    XING Lei, JIAO Li-Ying
    2016, 32, (9), 2133-2145
    [Abstract] ( 494 ) [PDF 17374 KB] (605)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606162   [Cite this paper]
  34. 石墨烯泡沫/还原氧化石墨烯气凝胶杂化嵌套网络材料用于高性能锂硫电池
    YANG Quan-Hong
    2016, 32, (5), 1051-1052
    [Abstract] ( 487 ) [PDF 311 KB] (701)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603301   [Cite this paper]
  35. Aggregation Behavior of PEO-PPO Block Polyethers and Their Application as a Drug Carrier
    LIU Teng, WANG Hai-Yang, XU Gui-Ying
    2016, 32, (5), 1072-1086
    [Abstract] ( 482 ) [PDF 2397 KB] (720)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603071   [Cite this paper]
  36. New Methanol-Tolerant Oxygen Reduction Electrocatalyst——Nitrogen-Doped Hollow Carbon Microspheres@Platinum Nanoparticles Hybrids
    TIAN Chun-Xia, YANG Jun-Shuai, LI Li, ZHANG Xiao-Hua, CHEN Jin-Hua
    2016, 32, (6), 1473-1481
    [Abstract] ( 480 ) [PDF 7489 KB] (433)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603112   [Cite this paper]
  37. Skeletal Kinetic Model Generation for the Combustion of C1-C2 Fuels
    LI Shu-Hao, LI Rui, GUO Jun-Jiang, TAN Ning-Xin, WANG Fan, LI Xiang-Yuan
    2016, 32, (7), 1623-1633
    [Abstract] ( 475 ) [PDF 6754 KB] (492)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604084   [Cite this paper]
  38. Applications of Graphene-Based Hybrid Material as Electrodes in Microbial Fuel Cells
    WANG Cheng-Xian, YU Fei, MA Jie
    2016, 32, (10), 2411-2426
    [Abstract] ( 473 ) [PDF 19648 KB] (457)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606227   [Cite this paper]
  39. A Theoretical Study on the Reactivity and Charge Effect of PtRu Clusters toward Methanol Activation
    ZHAO Jun-Feng, SUN Xiao-Li, HUANG Xu-Ri, LI Ji-Lai
    2016, 32, (5), 1175-1182
    [Abstract] ( 468 ) [PDF 9199 KB] (393)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602221   [Cite this paper]
  40. Mesoscopic Structure of Nafion-Ionic Liquid Membrane Using Dissipative Particle Dynamics Simulations
    MAI Jun-Lin, SUN De-Lin, QUAN Xue-Bo, LI Li-Bo, ZHOU Jian
    2016, 32, (7), 1649-1657
    [Abstract] ( 461 ) [PDF 17254 KB] (494)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032804   [Cite this paper]
  41. In situ Synthesis of ZIF-8 Membranes with Gas Separation Performance in a Deep Eutectic Solvent
    LI Xiao-Lei, TAO Shuo, LI Ke-Da, WANG Ya-Song, WANG Ping, TIAN Zhi-Jian
    2016, 32, (6), 1495-1500
    [Abstract] ( 458 ) [PDF 2347 KB] (432)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032803   [Cite this paper]
  42. Advances inWearable and Flexible Conductors Based on Nanocarbon Materials
    XIA Kai-Lun, JIAN Mu-Qiang, ZHANG Ying-Ying
    2016, 32, (10), 2427-2446
    [Abstract] ( 457 ) [PDF 4236 KB] (638)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607261   [Cite this paper]
  43. Three-Dimensional Direct Numerical Simulation of Partially Premixed Combustion in Engine-Related Conditions
    ZHANG Fan, YAO Ming-Fa
    2016, 32, (8), 1941-1949
    [Abstract] ( 450 ) [PDF 4947 KB] (504)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604223   [Cite this paper]
  44. Sensitized, Thermally Activated, Delayed Fluorescence Devices Based on a Polymer Host Material
    PENG Xue-Feng, LEI Yong, LIU Zhen, JI Xia-Xia, FAN Chang-Jun, YANG Xiao-Hui
    2016, 32, (9), 2369-2376
    [Abstract] ( 448 ) [PDF 4414 KB] (392)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606031   [Cite this paper]
  45. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries
    FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang
    2017, 33, (1), 211-241
    [Abstract] ( 448 ) [PDF 4164 KB] (493)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610111   [Cite this paper]
  46. Effect of Electrolyte on the Electrochemical Performance of the MnO2 Cathode for Aqueous Rechargeable Batteries
    BAI Shou-Li, LI Xin, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng, LI Dian-Qing
    2016, 32, (8), 2007-2017
    [Abstract] ( 447 ) [PDF 8057 KB] (381)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604261   [Cite this paper]
  47. Recent Progress of Metal Organic Frameworks-Based Nanomaterials for Electrocatalysis
    XUAN Cui-Juan, WANG Jie, ZHU Jing, WANG De-Li
    2017, 33, (1), 149-164
    [Abstract] ( 442 ) [PDF 2321 KB] (455)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143   [Cite this paper]
  48. Morphological Effects of Manganese Dioxide on Catalytic Reactions for Low-Temperature NH3-SCR
    SUN Meng-Ting, HUANG Bi-Chun, MA Jie-Wen, LI Shi-Hui, DONG Li-Fu
    2016, 32, (6), 1501-1510
    [Abstract] ( 441 ) [PDF 12282 KB] (502)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603171   [Cite this paper]
  49. Magnesiothermic Reduction Preparation and Electrochemical Properties of a Highly Ordered Mesoporous Si/C Anode Material for Lithium-Ion Batteries
    TANG Yan-Ping, YUAN Sha, GUO Yu-Zhong, HUANG Rui-An, WANG Jian-Hua, YANG Bin, DAI Yong-Nian
    2016, 32, (9), 2280-2286
    [Abstract] ( 438 ) [PDF 5742 KB] (435)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605124   [Cite this paper]
  50. Nitrile-Modified 2,5-Di-tert-butyl-hydroquinones as Redox Shuttle Overcharge Additives for Lithium-Ion Batteries
    WANG Jing-Lun, YAN Xiao-Dan, YONG Tian-Qiao, ZHANG Ling-Zhi
    2016, 32, (9), 2293-2300
    [Abstract] ( 437 ) [PDF 3038 KB] (366)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605201   [Cite this paper]
  51. Graphenal Polymers: 3D Carbon-Rich Polymers as Energy Materials with Electronic and Ionic Transport Pathways
    LIANG Jia-Xu, XIAO Zhi-Chang, ZHI Lin-Jie
    2016, 32, (10), 2390-2398
    [Abstract] ( 434 ) [PDF 13144 KB] (451)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607132   [Cite this paper]
  52. Study of the Hydrated Structure of KCl and NaCl Mixed Solutions Using X-ray Diffraction and Raman Spectroscopy
    YUAN Jun-Sheng, LIU Zi-Yu, LI Fei, LI Shen-Yu
    2016, 32, (5), 1143-1150
    [Abstract] ( 432 ) [PDF 2725 KB] (547)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602184   [Cite this paper]
  53. Research Progress on the Liquid-Phase Preparation and Surface Modification of Copper Nanowires
    GAO Qi, KAN Cai-Xia, LI Jun-Long, LOU Ye-Ke, WEI Jing-Jing
    2016, 32, (7), 1604-1622
    [Abstract] ( 431 ) [PDF 7083 KB] (556)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604182   [Cite this paper]
  54. FT-IR, XPS and DFT Study of the Adsorption Mechanism of Sodium Salicylate onto Goethite or Hematite
    HU Hui-Ping, WANG Meng, DING Zhi-Ying, JI Guang-Fu
    2016, 32, (8), 2059-2068
    [Abstract] ( 430 ) [PDF 5100 KB] (335)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604225   [Cite this paper]
  55. 利用针尖增强非弹性电子隧穿谱探测水的核量子效应
    WU Kai
    2016, 32, (5), 1043-1044
    [Abstract] ( 427 ) [PDF 1363 KB] (727)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604221   [Cite this paper]
  56. Quantum Confinement Effect of Graphene-Like C3N4 Nanosheets for Efficient Photocatalytic Hydrogen Production fromWater Splitting
    HAO Xu-Qiang, YANG Hao, JIN Zhi-Liang, XU Jing, MIN Shi-Xiong, Lü Gong-Xuan
    2016, 32, (10), 2581-2592
    [Abstract] ( 427 ) [PDF 13427 KB] (409)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606226   [Cite this paper]
  57. Research on Carbon-Based Electrode Materials for Supercapacitors
    LI Xue-Qin, CHANG Lin, ZHAO Shen-Long, HAO Chang-Long, LU Chen-Guang, ZHU Yi-Hua, TANG Zhi-Yong
    2017, 33, (1), 130-148
    [Abstract] ( 427 ) [PDF 2582 KB] (421)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609012   [Cite this paper]
  58. Density Functional Theory Study of CO2 Adsorption in Amine-Functionalized Carbonaceous Materials
    WANG Juan, LI Shi-Kun, ZHAO Zhen-Chao, ZHOU Dan-Hong, LU An-Hui, ZHANG Wei-Ping
    2016, 32, (7), 1666-1673
    [Abstract] ( 425 ) [PDF 7045 KB] (406)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604012   [Cite this paper]
  59. Molar Surface Gibbs Free Energy of the Aqueous Solution of the Ionic Liquid [C2mim][OAc]
    TONG Jing, CHEN Teng-Fei, ZHANG Duo, WANG Lin-Fu, TONG Jian, YANG Jia-Zhen
    2016, 32, (5), 1161-1167
    [Abstract] ( 422 ) [PDF 1709 KB] (464)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602232   [Cite this paper]
  60. Preparation of Nanoporous CoFe2O4 and Its Catalytic Performance during the Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate
    XIONG Wen-Hui, ZHANG Wen-Chao, YU Chun-Pei, SHEN Rui-Qi, CHENG Jia, YE Jia-Hai, QIN Zhi-Chun
    2016, 32, (8), 2093-2100
    [Abstract] ( 422 ) [PDF 3252 KB] (455)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605121   [Cite this paper]
  61. Phase Transformation and Photocatalytic Properties of Bi2O3 Prepared Using a Precipitation Method
    LIU Guo, LU Yuan-Yuan, ZHANG Jing, LI Zhi, FENG Zhao-Chi, LI Can
    2016, 32, (5), 1247-1256
    [Abstract] ( 420 ) [PDF 5792 KB] (686)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602231   [Cite this paper]
  62. Thermodynamics of the Interaction of BCBP with Bovine Serum Albumin
    GUO Qing-Lian, HE Huan, PAN Ling-Li, LIU Yi
    2016, 32, (6), 1383-1390
    [Abstract] ( 419 ) [PDF 3825 KB] (408)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603093   [Cite this paper]
  63. Enhanced Electrochemical Performance of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathode Materials at Elevated Temperature by Zr Doping
    YANG Zu-Guang, HUAWei-Bo, ZHANG Jun, CHEN Jiu-Hua, HE Feng-Rong, ZHONG Ben-He, GUO Xiao-Dong
    2016, 32, (5), 1056-1061
    [Abstract] ( 419 ) [PDF 4260 KB] (511)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603092   [Cite this paper]
  64. Lead Iodide as a New Type of Hole Transport Layer for the High Performance of P3HT:PC61BM-Based Solar Cells
    XU Guo-Cheng, DENG Xian-Yun, LI Jun-Li, ZHANG Rui, XIE Yun-Peng, TU Guo-Li, XIA Jiang-Bin, LU Xing
    2016, 32, (6), 1307-1313
    [Abstract] ( 419 ) [PDF 6827 KB] (539)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604083   [Cite this paper]
  65. Improved Photocatalytic Activity for Phenol Degradation of Rutile TiO2 on the Addition of CuWO4 and Possible Mechanism
    LUO Bang-De, XIONG Xian-Qiang, XU Yi-Ming
    2016, 32, (7), 1758-1764
    [Abstract] ( 418 ) [PDF 3408 KB] (392)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032805   [Cite this paper]
  66. 金属-氧化物体系多界面串联催化剂
    SONG Wei-Guo
    2016, 32, (8), 1851-1852
    [Abstract] ( 417 ) [PDF 2651 KB] (498)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606291   [Cite this paper]
  67. Preparation and Characterization of Black Micro-Arc Oxidation Films
    BAI Jing-Ying, LI Si-Zhen, ZHENG Da-Jiang, ZHANG Li-Gong, FENG Li, CUI Qing-Xin, WANG Jing-Run, JIANG Wen-Wu, LIN Chang-Jian
    2016, 32, (9), 2271-2279
    [Abstract] ( 417 ) [PDF 19784 KB] (293)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606071   [Cite this paper]
  68. Molecular Dynamics Simulations of Femtosecond Laser Ablation of Energetic Materials
    YANG Zhen, LIU Hai, HE Yuan-Hang
    2016, 32, (8), 1977-1982
    [Abstract] ( 416 ) [PDF 5166 KB] (344)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604293   [Cite this paper]
  69. Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts
    GU Yong-Bing, CAI Qiu-Xia, CHEN Xian-Lang, ZHUANG Zhen-Zhan, ZHOU Hu, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, MEI Dong-Hai, WANG Jian-Guo
    2016, 32, (7), 1674-1680
    [Abstract] ( 415 ) [PDF 7349 KB] (349)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032806   [Cite this paper]
  70. Surface Analysis of the Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy
    HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze
    2016, 32, (9), 2287-2292
    [Abstract] ( 415 ) [PDF 6401 KB] (355)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605164   [Cite this paper]
  71. Deactivation and Regeneration of HZSM-5 Zeolite in Methanol-to-Propylene Reaction
    HU Si, ZHANG Qing, GONG Yan-Jun, ZHANG Ying, WU Zhi-Jie, DOU Tao
    2016, 32, (7), 1785-1794
    [Abstract] ( 410 ) [PDF 3694 KB] (365)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604152   [Cite this paper]
  72. Recent Advances in Morphology Control and Surface Modification of Bi-Based Photocatalysts
    HE Rong-An, CAO Shao-Wen, YU Jia-Guo
    2016, 32, (12), 2841-2870
    [Abstract] ( 410 ) [PDF 8642 KB] (563)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611021   [Cite this paper]
  73. Synthesis and Adsorption Properties of Squamous BiOBr/Bi2WO6
    LIU Xiao-Ling, SONG Ji-Mei, DONG Na, HU Gang, YANG Jie, SI Wei, LI Wen-Hui
    2016, 32, (7), 1844-1850
    [Abstract] ( 409 ) [PDF 3784 KB] (356)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604142   [Cite this paper]
  74. 基于钴纳米晶的高性能电解水产氢催化剂
    YANG Jin-Long
    2016, 32, (6), 1299-1299
    [Abstract] ( 403 ) [PDF 1248 KB] (561)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605051   [Cite this paper]
  75. Ethylene Oxidation Experimental Study and Kinetic Mechanism Analysis Based on Shock Tube
    XIONG Xiao-He, DING Yan-Jun, CAO Xiao-Bo, PENG Zhi-Min, LI Yong-Hua
    2016, 32, (6), 1416-1423
    [Abstract] ( 402 ) [PDF 6310 KB] (318)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032501   [Cite this paper]
  76. Density Functional Theory Studies of the Structures and Thermodynamic Parameters of Li+-Crown Ether Complexes
    ZHAO Yan, AO Yin-Yong, CHEN Jian, SONG Hong-Tao, HUANG Wei, PENG Jing
    2016, 32, (7), 1681-1690
    [Abstract] ( 400 ) [PDF 4376 KB] (254)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605093   [Cite this paper]
  77. Synthesis and Optoelectronic Properties of a Solution- Processable Anthraquinone/Fluorene Hybrid Bipolar Fluorescent Material
    CHEN Hao, YANG Tao, LI Jie-Wei, ZHANG Xin-Wen, QIAN Yan, XIE Ling-Hai, HUANG Wei
    2016, 32, (9), 2346-2354
    [Abstract] ( 398 ) [PDF 3914 KB] (402)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605163   [Cite this paper]
  78. A Theoretical Investigation of the Rearrangement Reaction of Allylic Acetates Catalyzed by Au(I) Complexes with PtC
    JIA Xiao-Fang, ZHANG Cong-Jie
    2016, 32, (6), 1434-1438
    [Abstract] ( 397 ) [PDF 4114 KB] (397)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603101   [Cite this paper]
  79. QSAR, Molecular Docking and Molecular Dynamics of 3C-like Protease Inhibitors
    LIN Feng, FU Xin-Mei, WANG Chao, JIANG Si-Yu, WANG Jing-Hui, ZHANG Shu-Wei, YANG Ling, LI Yan
    2016, 32, (11), 2693-2708
    [Abstract] ( 396 ) [PDF 15171 KB] (307)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608121   [Cite this paper]
  80. Comparative Study on Catalytic Performance of the Production of 2,3-Pentanedione from Lactic Acid Condensation over SiO2-Supported Alkali Metal Nitrates
    SUN Liang-Wei, LI Xin-Li, TANG Cong-Ming
    2016, 32, (9), 2327-2336
    [Abstract] ( 395 ) [PDF 8140 KB] (296)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606225   [Cite this paper]
  81. Smart Aqueous Foams: State of the Art
    LIANG Mei-Qing, YIN Hong-Yao, FENG Yu-Jun
    2016, 32, (11), 2652-2662
    [Abstract] ( 394 ) [PDF 16149 KB] (424)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608262   [Cite this paper]
  82. CexNi0.5La0.5-xO Catalysts for Hydrogen Production by Oxidative Steam Reforming of Glycerol: Influence of the Ce-to-La Ratio
    DANG Cheng-Xiong, YANG Hao-Bo, YU Hao, WANG Hong-Juan, PENG Feng
    2016, 32, (6), 1527-1533
    [Abstract] ( 393 ) [PDF 3181 KB] (466)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603161   [Cite this paper]
  83. One-Step Synthesis of Spirobi[fluorene] and Spiro[fluorene-9,9'-xanthene] Derivatives and Their Applications in Organic Light-Emitting Devices: Performance Enhancement and Related Optical Phenomena
    GUAN Yu-Qiao, SONG Juan, SUN Wei, ZHANG Qin, TANG Chao, LI Xue, FENG Xiao-Miao, QIAN Yan, TAO You-Tian, CHEN Shu-Fen, WANG Lian-Hui, HUANG Wei
    2016, 32, (6), 1534-1542
    [Abstract] ( 393 ) [PDF 6172 KB] (442)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603232   [Cite this paper]
  84. Progress of Lithium/Sulfur Batteries Based on Chemically Modified Carbon
    LI Wan-Fei, LIU Mei-Nan, WANG Jian, ZHANG Yue-Gang
    2017, 33, (1), 165-182
    [Abstract] ( 393 ) [PDF 3755 KB] (319)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609232   [Cite this paper]
  85. Solubility of NH4VO3 in NH4H2PO4-H2O and (NH4)3PO4-H2O Systems
    GONG Xu-Li, ZHANG Chang-Qiao, NING Peng-Ge, CAO Hong-Bin, ZHANG Yi
    2016, 32, (5), 1134-1142
    [Abstract] ( 391 ) [PDF 2327 KB] (394)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602194   [Cite this paper]
  86. 氧化石墨烯控制冰晶生长并应用于低温细胞保存
    LIU Zhong-Fan
    2017, 33, (2), 263-263
    [Abstract] ( 391 ) [PDF 309 KB] (464)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612211   [Cite this paper]
  87. γ-Ray-Induced Radiolysis of CMPO/[C2mim][NTf2] and Its Effect on Eu3+ Extraction
    YUAN Wei-Jin, DONG Zhen, ZHAO Long, YU Tian-Lin, ZHAI Mao-Lin
    2016, 32, (8), 2101-2107
    [Abstract] ( 390 ) [PDF 5505 KB] (301)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604146   [Cite this paper]
  88. Effect of Preparation Conditions on the Optical Properties of PEI-Functionalized Graphene Quantum Dots
    WANG Han, WANG Xiao-Min
    2016, 32, (5), 1267-1272
    [Abstract] ( 389 ) [PDF 3471 KB] (410)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603014   [Cite this paper]
  89. Kinetics and Thermodynamics of Adsorption of Benzil-Bridged β-Cyclodextrin on Uranium(VI)
    JING Peng-Fei, LIU Hui-Jun, ZHANG Qin, HU Sheng-Yong, LEI Lan-Lin, FENG Zhi-Yuan
    2016, 32, (8), 1933-1940
    [Abstract] ( 388 ) [PDF 5838 KB] (359)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604212   [Cite this paper]
  90. Core-Shell Structured Electrocatalysts for the Cathodic Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells
    ZHU Hong, LUO Ming-Chuan, CAI Ye-Zheng, SUN Zhao-Nan
    2016, 32, (10), 2462-2474
    [Abstract] ( 388 ) [PDF 17840 KB] (497)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606293   [Cite this paper]
  91. Synthesis, Structure and Thermodynamics/Kinetics Analysis of Three Different Interpenetrating Zinc(II) Coordination Architectures
    HE Tian, YUE Ke-Fen, CHEN San-Ping, ZHOU Chun-Sheng, YAN Ni
    2016, 32, (6), 1397-1403
    [Abstract] ( 387 ) [PDF 4878 KB] (389)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603102   [Cite this paper]
  92. Effect of Y on the Properties of Graphene for Hydrogen Storage
    LI Yuan-Yuan, ZHAO Xin-Xin, MI Yi-Ming, SUN Gai-Li, WU Jian-Bao, WANG Li-Li
    2016, 32, (7), 1658-1665
    [Abstract] ( 386 ) [PDF 5678 KB] (372)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604111   [Cite this paper]
  93. Catalytic Effect of Silver Cathodes on 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid Dechlorination in Aqueous Solutions
    MA Hong-Xing, GE Ting-Jie, CAI Qian-Qian, XU Ying-Hua, MA Chun-An
    2016, 32, (7), 1715-1721
    [Abstract] ( 385 ) [PDF 3234 KB] (363)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604121   [Cite this paper]
  94. Preparation, Characterization and Low-Temperature NH3-SCR Activity of MnOx/SAPO-11 Catalysts
    LIU Xiao-Qing, LI Shi-Hui, SUN Meng-Ting, YU Cheng-Long, HUANG Bi-Chun
    2016, 32, (5), 1236-1246
    [Abstract] ( 383 ) [PDF 3174 KB] (430)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602251   [Cite this paper]
  95. Free Energy Calculation for Base Pair Dissociation in a DNA Duplex
    WU Shao-Gui, FENG Dan
    2016, 32, (5), 1282-1288
    [Abstract] ( 383 ) [PDF 2355 KB] (265)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602185   [Cite this paper]
  96. Effects of Structure on Electrochemical Performances of Ribbon-Shaped Mesophase Pitch-Based Graphite Fibers
    HUANG Jia-Jun, DONG Zhi-Jun, ZHANG Xu, YUAN Guan-Ming, CONG Ye, CUI Zheng-Wei, LI Xuan-Ke
    2016, 32, (7), 1699-1707
    [Abstract] ( 382 ) [PDF 12134 KB] (401)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604011   [Cite this paper]
  97. A Study of Graphene Oxidation Using Thermal Analysis-Mass Spectrometry Combined with Pulse Thermal Analysis
    ZHANG Heng, YU Hui-Mei, XU Chao-He, ZHANG Ming-Hui, PAN Xiu-Hong, GAO Yan-Feng
    2016, 32, (7), 1634-1638
    [Abstract] ( 380 ) [PDF 2056 KB] (292)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605111   [Cite this paper]
  98. 高稳定性双向可逆单分子光电子开关
    XIANG Dong
    2016, 32, (7), 1549-1550
    [Abstract] ( 380 ) [PDF 2724 KB] (347)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606221   [Cite this paper]
  99. Dual Effect of Thioflavin T on the Nucleation Kinetics of Amyloid β-Protein 40
    LI Song, LIU Fu-Feng, YU Lin-Ling, ZHAO Yan-Jiao, DONG Xiao-Yan
    2016, 32, (6), 1391-1396
    [Abstract] ( 375 ) [PDF 5744 KB] (387)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603221   [Cite this paper]
  100. 单原子钯催化剂的光化学合成新策略
    ZHANG Tao
    2016, 32, (7), 1551-1552
    [Abstract] ( 374 ) [PDF 1918 KB] (525)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606171   [Cite this paper]
Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
Browse By Issue
Most Cited
Most Downloaded
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top