Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

Top Read Articles

Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years  |  All
 1. Recent Progress in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Materials for Luminescence Applications
  XIAO Juan, ZHANG Hao-Li
  2016, 32, (8), 1894-1912
  [Abstract] ( 1434 ) [PDF 19121 KB] (1560)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605034   [Cite this paper]
 2. Recent Progress of Non-Noble Metal Catalysts in Water Electrolysis for Hydrogen Production
  CHANG Jin-Fa, XIAO Yao, LUO Zhao-Yan, GE Jun-Jie, LIU Chang-Peng, XING Wei
  2016, 32, (7), 1556-1592
  [Abstract] ( 1215 ) [PDF 71024 KB] (1832)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604291   [Cite this paper]
 3. Advances in the Synthesis of Mesoporous Carbon Nitride Materials
  WANG Yue, JIANG Quan, SHANG Jie-Kun, XU Jie, LI Yong-Xin
  2016, 32, (8), 1913-1928
  [Abstract] ( 1090 ) [PDF 15293 KB] (1404)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605052   [Cite this paper]
 4. Advances and Developments in Perovskite Materials for Solar Cell Applications
  SHAI Xu-Xia, LI Dan, LIU Shuang-Shuang, LI Hao, WANG Ming-Kui
  2016, 32, (9), 2159-2170
  [Abstract] ( 971 ) [PDF 7620 KB] (1303)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606072   [Cite this paper]
 5. Controlled Assembly of Graphene-Based Aerogels
  LI Guang-Yong, WU Xiao-Han, HE Wei-Na, FANG Jian-Hui, ZHANG Xue-Tong
  2016, 32, (9), 2146-2158
  [Abstract] ( 829 ) [PDF 10239 KB] (1017)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605243   [Cite this paper]
 6. Recent Advances in the Optimally “Tuned” Range-Separated Density Functional Theory
  SUN Hai-Tao, ZHONG Cheng, SUN Zhen-Rong
  2016, 32, (9), 2197-2208
  [Abstract] ( 795 ) [PDF 8906 KB] (642)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605301   [Cite this paper]
 7. Synthesis and Photocatalytic Performance of a Magnetic AgBr/Ag3PO4/ZnFe2O4 Composite Catalyst
  MENG Ying-Shuang, AN Yi, GUO Qian, GE Ming
  2016, 32, (8), 2077-2083
  [Abstract] ( 768 ) [PDF 4499 KB] (441)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605081   [Cite this paper]
 8. 石墨烯单晶的自组装:第一个二维超有序结构
  LIU Zhong-Fan
  2016, 32, (7), 1553-1553
  [Abstract] ( 665 ) [PDF 947 KB] (467)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606241   [Cite this paper]
 9. Relationship between the Bond Dipole Moment and Bond Angle of Polar Molecules
  CAO Jing-Si, WEI Mei-Ju, CHEN Fei-Wu
  2016, 32, (7), 1639-1648
  [Abstract] ( 642 ) [PDF 6868 KB] (473)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604062   [Cite this paper]
 10. A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries
  LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang
  2016, 32, (8), 1999-2006
  [Abstract] ( 627 ) [PDF 12871 KB] (790)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605032   [Cite this paper]
 11. Graphene: Synthesis, Characterization and Application in Transparent Conductive Films
  ZHU Jie-Jun, SUN Hai-Bin, WU Yao-Zheng, WAN Jian-Guo, WANG Guang-Hou
  2016, 32, (10), 2399-2410
  [Abstract] ( 604 ) [PDF 8911 KB] (730)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606242   [Cite this paper]
 12. Quinones as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries
  DAWUT Gulbahar, LU Yong, ZHAO Qing, LIANG Jing, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun
  2016, 32, (7), 1593-1603
  [Abstract] ( 602 ) [PDF 10843 KB] (560)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605231   [Cite this paper]
 13. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries
  FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang
  2017, 33, (1), 211-241
  [Abstract] ( 597 ) [PDF 4164 KB] (730)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610111   [Cite this paper]
 14. Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries
  WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang
  2016, 32, (8), 1866-1879
  [Abstract] ( 596 ) [PDF 5636 KB] (841)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605261   [Cite this paper]
 15. Recent Progress in Singlet Exciton Fission
  LIU Yan-Ping, WU Yi-Shi, FU Hong-Bing
  2016, 32, (8), 1880-1893
  [Abstract] ( 593 ) [PDF 15454 KB] (521)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606061   [Cite this paper]
 16. Recent Progress in Crystal Facet Effect of TiO2 Photocatalysts
  LU Yang
  2016, 32, (9), 2185-2196
  [Abstract] ( 589 ) [PDF 18313 KB] (781)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605255   [Cite this paper]
 17. Surface Defect Passivation of Graphene Quantum Dots by Amino Functionalization and Photoluminescence Emission Enhancement
  WANG Yun-Jing, LIU Ying-Qiu, GAO Xiu-Xiu, ZHAN Yan-Shan, PAN Li-Yang, ZHANG Wen-Kai, FANG Xiao-Min
  2016, 32, (10), 2636-2644
  [Abstract] ( 589 ) [PDF 10840 KB] (463)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606282   [Cite this paper]
 18. Recent Advances in the Chemical Doping of Two-Dimensional Molybdenum Disulfide
  XING Lei, JIAO Li-Ying
  2016, 32, (9), 2133-2145
  [Abstract] ( 563 ) [PDF 17374 KB] (659)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606162   [Cite this paper]
 19. Recent Progress of Metal Organic Frameworks-Based Nanomaterials for Electrocatalysis
  XUAN Cui-Juan, WANG Jie, ZHU Jing, WANG De-Li
  2017, 33, (1), 149-164
  [Abstract] ( 555 ) [PDF 2321 KB] (608)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143   [Cite this paper]
 20. Applications of Graphene-Based Hybrid Material as Electrodes in Microbial Fuel Cells
  WANG Cheng-Xian, YU Fei, MA Jie
  2016, 32, (10), 2411-2426
  [Abstract] ( 540 ) [PDF 19648 KB] (500)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606227   [Cite this paper]
 21. Research on Carbon-Based Electrode Materials for Supercapacitors
  LI Xue-Qin, CHANG Lin, ZHAO Shen-Long, HAO Chang-Long, LU Chen-Guang, ZHU Yi-Hua, TANG Zhi-Yong
  2017, 33, (1), 130-148
  [Abstract] ( 538 ) [PDF 2582 KB] (590)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609012   [Cite this paper]
 22. Sensitized, Thermally Activated, Delayed Fluorescence Devices Based on a Polymer Host Material
  PENG Xue-Feng, LEI Yong, LIU Zhen, JI Xia-Xia, FAN Chang-Jun, YANG Xiao-Hui
  2016, 32, (9), 2369-2376
  [Abstract] ( 530 ) [PDF 4414 KB] (464)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606031   [Cite this paper]
 23. Three-Dimensional Direct Numerical Simulation of Partially Premixed Combustion in Engine-Related Conditions
  ZHANG Fan, YAO Ming-Fa
  2016, 32, (8), 1941-1949
  [Abstract] ( 526 ) [PDF 4947 KB] (547)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604223   [Cite this paper]
 24. Surface Analysis of the Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy
  HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze
  2016, 32, (9), 2287-2292
  [Abstract] ( 518 ) [PDF 6401 KB] (423)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605164   [Cite this paper]
 25. Skeletal Kinetic Model Generation for the Combustion of C1-C2 Fuels
  LI Shu-Hao, LI Rui, GUO Jun-Jiang, TAN Ning-Xin, WANG Fan, LI Xiang-Yuan
  2016, 32, (7), 1623-1633
  [Abstract] ( 517 ) [PDF 6754 KB] (527)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604084   [Cite this paper]
 26. Progress in the Investigation and Application of Na3V2(PO4)3 for Electrochemical Energy Storage
  SONG Wei-Xin, HOU Hong-Shuai, JI Xiao-Bo
  2017, 33, (1), 103-129
  [Abstract] ( 512 ) [PDF 6769 KB] (501)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608303   [Cite this paper]
 27. Mesoscopic Structure of Nafion-Ionic Liquid Membrane Using Dissipative Particle Dynamics Simulations
  MAI Jun-Lin, SUN De-Lin, QUAN Xue-Bo, LI Li-Bo, ZHOU Jian
  2016, 32, (7), 1649-1657
  [Abstract] ( 506 ) [PDF 17254 KB] (541)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032804   [Cite this paper]
 28. Magnesiothermic Reduction Preparation and Electrochemical Properties of a Highly Ordered Mesoporous Si/C Anode Material for Lithium-Ion Batteries
  TANG Yan-Ping, YUAN Sha, GUO Yu-Zhong, HUANG Rui-An, WANG Jian-Hua, YANG Bin, DAI Yong-Nian
  2016, 32, (9), 2280-2286
  [Abstract] ( 504 ) [PDF 5742 KB] (498)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605124   [Cite this paper]
 29. Recent Advances in Morphology Control and Surface Modification of Bi-Based Photocatalysts
  HE Rong-An, CAO Shao-Wen, YU Jia-Guo
  2016, 32, (12), 2841-2870
  [Abstract] ( 502 ) [PDF 8642 KB] (717)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611021   [Cite this paper]
 30. Advances inWearable and Flexible Conductors Based on Nanocarbon Materials
  XIA Kai-Lun, JIAN Mu-Qiang, ZHANG Ying-Ying
  2016, 32, (10), 2427-2446
  [Abstract] ( 498 ) [PDF 4236 KB] (730)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607261   [Cite this paper]
 31. Research Progress on the Liquid-Phase Preparation and Surface Modification of Copper Nanowires
  GAO Qi, KAN Cai-Xia, LI Jun-Long, LOU Ye-Ke, WEI Jing-Jing
  2016, 32, (7), 1604-1622
  [Abstract] ( 497 ) [PDF 7083 KB] (625)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604182   [Cite this paper]
 32. Progress of Lithium/Sulfur Batteries Based on Chemically Modified Carbon
  LI Wan-Fei, LIU Mei-Nan, WANG Jian, ZHANG Yue-Gang
  2017, 33, (1), 165-182
  [Abstract] ( 494 ) [PDF 3755 KB] (463)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609232   [Cite this paper]
 33. Preparation of Nanoporous CoFe2O4 and Its Catalytic Performance during the Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate
  XIONG Wen-Hui, ZHANG Wen-Chao, YU Chun-Pei, SHEN Rui-Qi, CHENG Jia, YE Jia-Hai, QIN Zhi-Chun
  2016, 32, (8), 2093-2100
  [Abstract] ( 490 ) [PDF 3252 KB] (500)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605121   [Cite this paper]
 34. Effect of Electrolyte on the Electrochemical Performance of the MnO2 Cathode for Aqueous Rechargeable Batteries
  BAI Shou-Li, LI Xin, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng, LI Dian-Qing
  2016, 32, (8), 2007-2017
  [Abstract] ( 488 ) [PDF 8057 KB] (440)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604261   [Cite this paper]
 35. Graphenal Polymers: 3D Carbon-Rich Polymers as Energy Materials with Electronic and Ionic Transport Pathways
  LIANG Jia-Xu, XIAO Zhi-Chang, ZHI Lin-Jie
  2016, 32, (10), 2390-2398
  [Abstract] ( 488 ) [PDF 13144 KB] (525)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607132   [Cite this paper]
 36. Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films for Micro-Supercapacitors
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33, (5), 853-854
  [Abstract] ( 488 ) [PDF 681 KB] (475)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703171   [Cite this paper]
 37. Density Functional Theory Study of CO2 Adsorption in Amine-Functionalized Carbonaceous Materials
  WANG Juan, LI Shi-Kun, ZHAO Zhen-Chao, ZHOU Dan-Hong, LU An-Hui, ZHANG Wei-Ping
  2016, 32, (7), 1666-1673
  [Abstract] ( 483 ) [PDF 7045 KB] (442)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604012   [Cite this paper]
 38. FT-IR, XPS and DFT Study of the Adsorption Mechanism of Sodium Salicylate onto Goethite or Hematite
  HU Hui-Ping, WANG Meng, DING Zhi-Ying, JI Guang-Fu
  2016, 32, (8), 2059-2068
  [Abstract] ( 483 ) [PDF 5100 KB] (390)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604225   [Cite this paper]
 39. Molecular Dynamics Simulations of Femtosecond Laser Ablation of Energetic Materials
  YANG Zhen, LIU Hai, HE Yuan-Hang
  2016, 32, (8), 1977-1982
  [Abstract] ( 481 ) [PDF 5166 KB] (375)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604293   [Cite this paper]
 40. Nitrile-Modified 2,5-Di-tert-butyl-hydroquinones as Redox Shuttle Overcharge Additives for Lithium-Ion Batteries
  WANG Jing-Lun, YAN Xiao-Dan, YONG Tian-Qiao, ZHANG Ling-Zhi
  2016, 32, (9), 2293-2300
  [Abstract] ( 479 ) [PDF 3038 KB] (443)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605201   [Cite this paper]
 41. Improved Photocatalytic Activity for Phenol Degradation of Rutile TiO2 on the Addition of CuWO4 and Possible Mechanism
  LUO Bang-De, XIONG Xian-Qiang, XU Yi-Ming
  2016, 32, (7), 1758-1764
  [Abstract] ( 477 ) [PDF 3408 KB] (458)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032805   [Cite this paper]
 42. Quantum Confinement Effect of Graphene-Like C3N4 Nanosheets for Efficient Photocatalytic Hydrogen Production fromWater Splitting
  HAO Xu-Qiang, YANG Hao, JIN Zhi-Liang, XU Jing, MIN Shi-Xiong, Lü Gong-Xuan
  2016, 32, (10), 2581-2592
  [Abstract] ( 477 ) [PDF 13427 KB] (457)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606226   [Cite this paper]
 43. Effective Strategies towards High-Performance Photoanodes for Photoelectrochemical Water Splitting
  QIU Wei-Tao, HUANG Yong-Chao, WANG Zi-Long, XIAO Shuang, JI Hong-Bing, TONG Ye-Xiang
  2017, 33, (1), 80-102
  [Abstract] ( 472 ) [PDF 4600 KB] (459)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607293   [Cite this paper]
 44. Comparative Study on Catalytic Performance of the Production of 2,3-Pentanedione from Lactic Acid Condensation over SiO2-Supported Alkali Metal Nitrates
  SUN Liang-Wei, LI Xin-Li, TANG Cong-Ming
  2016, 32, (9), 2327-2336
  [Abstract] ( 468 ) [PDF 8140 KB] (335)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606225   [Cite this paper]
 45. Design and Preparation of Electrode Materials for Supercapacitors with High Specific Capacitance
  WU Zhong, ZHANG Xin-Bo
  2017, 33, (2), 305-313
  [Abstract] ( 468 ) [PDF 1545 KB] (545)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611012   [Cite this paper]
 46. 新型硒化亚锗薄膜太阳能电池
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33, (2), 264-264
  [Abstract] ( 465 ) [PDF 353 KB] (446)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612271   [Cite this paper]
 47. Kinetics and Thermodynamics of Adsorption of Benzil-Bridged β-Cyclodextrin on Uranium(VI)
  JING Peng-Fei, LIU Hui-Jun, ZHANG Qin, HU Sheng-Yong, LEI Lan-Lin, FENG Zhi-Yuan
  2016, 32, (8), 1933-1940
  [Abstract] ( 463 ) [PDF 5838 KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604212   [Cite this paper]
 48. Preparation and Characterization of Black Micro-Arc Oxidation Films
  BAI Jing-Ying, LI Si-Zhen, ZHENG Da-Jiang, ZHANG Li-Gong, FENG Li, CUI Qing-Xin, WANG Jing-Run, JIANG Wen-Wu, LIN Chang-Jian
  2016, 32, (9), 2271-2279
  [Abstract] ( 458 ) [PDF 19784 KB] (316)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606071   [Cite this paper]
 49. Synthesis and Adsorption Properties of Squamous BiOBr/Bi2WO6
  LIU Xiao-Ling, SONG Ji-Mei, DONG Na, HU Gang, YANG Jie, SI Wei, LI Wen-Hui
  2016, 32, (7), 1844-1850
  [Abstract] ( 458 ) [PDF 3784 KB] (400)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604142   [Cite this paper]
 50. Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts
  GU Yong-Bing, CAI Qiu-Xia, CHEN Xian-Lang, ZHUANG Zhen-Zhan, ZHOU Hu, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, MEI Dong-Hai, WANG Jian-Guo
  2016, 32, (7), 1674-1680
  [Abstract] ( 452 ) [PDF 7349 KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032806   [Cite this paper]
 51. Smart Aqueous Foams: State of the Art
  LIANG Mei-Qing, YIN Hong-Yao, FENG Yu-Jun
  2016, 32, (11), 2652-2662
  [Abstract] ( 449 ) [PDF 16149 KB] (470)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608262   [Cite this paper]
 52. Deactivation and Regeneration of HZSM-5 Zeolite in Methanol-to-Propylene Reaction
  HU Si, ZHANG Qing, GONG Yan-Jun, ZHANG Ying, WU Zhi-Jie, DOU Tao
  2016, 32, (7), 1785-1794
  [Abstract] ( 447 ) [PDF 3694 KB] (404)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604152   [Cite this paper]
 53. Effect of Y on the Properties of Graphene for Hydrogen Storage
  LI Yuan-Yuan, ZHAO Xin-Xin, MI Yi-Ming, SUN Gai-Li, WU Jian-Bao, WANG Li-Li
  2016, 32, (7), 1658-1665
  [Abstract] ( 447 ) [PDF 5678 KB] (422)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604111   [Cite this paper]
 54. Core-Shell Structured Electrocatalysts for the Cathodic Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells
  ZHU Hong, LUO Ming-Chuan, CAI Ye-Zheng, SUN Zhao-Nan
  2016, 32, (10), 2462-2474
  [Abstract] ( 447 ) [PDF 17840 KB] (556)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606293   [Cite this paper]
 55. Synthesis and Optoelectronic Properties of a Solution- Processable Anthraquinone/Fluorene Hybrid Bipolar Fluorescent Material
  CHEN Hao, YANG Tao, LI Jie-Wei, ZHANG Xin-Wen, QIAN Yan, XIE Ling-Hai, HUANG Wei
  2016, 32, (9), 2346-2354
  [Abstract] ( 446 ) [PDF 3914 KB] (457)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605163   [Cite this paper]
 56. Molecular Mechanisms of Interface Interactions between Nanomaterials and Proteins
  HOU Jing-Fei, YANG Yan-Lian, WANG Chen
  2017, 33, (1), 63-79
  [Abstract] ( 446 ) [PDF 2941 KB] (402)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608233   [Cite this paper]
 57. Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells Processed with Br or Cl Doping via a Two-Step Deposition
  WANG Yan-Qing, LI Long, NIE Lin-Hui, LI Nan-Nan, SHI Cheng-Wu
  2016, 32, (11), 2724-2730
  [Abstract] ( 441 ) [PDF 8492 KB] (414)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607272   [Cite this paper]
 58. Density Functional Theory Studies of the Structures and Thermodynamic Parameters of Li+-Crown Ether Complexes
  ZHAO Yan, AO Yin-Yong, CHEN Jian, SONG Hong-Tao, HUANG Wei, PENG Jing
  2016, 32, (7), 1681-1690
  [Abstract] ( 440 ) [PDF 4376 KB] (294)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605093   [Cite this paper]
 59. 金属-氧化物体系多界面串联催化剂
  SONG Wei-Guo
  2016, 32, (8), 1851-1852
  [Abstract] ( 439 ) [PDF 2651 KB] (604)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606291   [Cite this paper]
 60. Liquid Metal Catalyst: Philosopher's Stone of Two-Dimensional Materials
  ZENG Meng-Qi, ZHANG Tao, TAN Li-Fang, FU Lei
  2017, 33, (3), 464-475
  [Abstract] ( 439 ) [PDF 4734 KB] (381)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611152   [Cite this paper]
 61. Catalytic Effect of Silver Cathodes on 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid Dechlorination in Aqueous Solutions
  MA Hong-Xing, GE Ting-Jie, CAI Qian-Qian, XU Ying-Hua, MA Chun-An
  2016, 32, (7), 1715-1721
  [Abstract] ( 437 ) [PDF 3234 KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604121   [Cite this paper]
 62. A Study of Graphene Oxidation Using Thermal Analysis-Mass Spectrometry Combined with Pulse Thermal Analysis
  ZHANG Heng, YU Hui-Mei, XU Chao-He, ZHANG Ming-Hui, PAN Xiu-Hong, GAO Yan-Feng
  2016, 32, (7), 1634-1638
  [Abstract] ( 436 ) [PDF 2056 KB] (339)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605111   [Cite this paper]
 63. Soft-Templated Ordered Mesoporous Carbon Materials: Synthesis, Structural Modification and Functionalization
  LIU Dan, HU Yan-Yan, ZENG Chao, QU De-Yu
  2016, 32, (12), 2826-2840
  [Abstract] ( 436 ) [PDF 1717 KB] (715)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609141   [Cite this paper]
 64. 氧化石墨烯控制冰晶生长并应用于低温细胞保存
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33, (2), 263-263
  [Abstract] ( 436 ) [PDF 309 KB] (518)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612211   [Cite this paper]
 65. Atom Identification and Analysis of TiO2 Nanoparticles in the Heating and Sintering Process (II): The Sintered Neck
  MIAO Zhu, ZHANG Hai, YANG Hai-Rui
  2016, 32, (8), 2119-2124
  [Abstract] ( 432 ) [PDF 7423 KB] (416)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604263   [Cite this paper]
 66. Quasiparticle Band Structures and Optical Properties of Graphitic Carbon Nitrides
  LIANG Dong-Mei, LENG Xia, MA Yu-Chen
  2016, 32, (8), 1967-1976
  [Abstract] ( 430 ) [PDF 13245 KB] (361)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604292   [Cite this paper]
 67. Atom Identification and Analysis of TiO2 Nanoparticles in the Heating and Sintering Process (I): Surface Atom Identification
  MIAO Zhu, ZHANG Hai, YANG Hai-Rui
  2016, 32, (8), 2113-2118
  [Abstract] ( 429 ) [PDF 5782 KB] (353)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604262   [Cite this paper]
 68. QSAR, Molecular Docking and Molecular Dynamics of 3C-like Protease Inhibitors
  LIN Feng, FU Xin-Mei, WANG Chao, JIANG Si-Yu, WANG Jing-Hui, ZHANG Shu-Wei, YANG Ling, LI Yan
  2016, 32, (11), 2693-2708
  [Abstract] ( 427 ) [PDF 15171 KB] (360)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608121   [Cite this paper]
 69. γ-Ray-Induced Radiolysis of CMPO/[C2mim][NTf2] and Its Effect on Eu3+ Extraction
  YUAN Wei-Jin, DONG Zhen, ZHAO Long, YU Tian-Lin, ZHAI Mao-Lin
  2016, 32, (8), 2101-2107
  [Abstract] ( 424 ) [PDF 5505 KB] (343)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604146   [Cite this paper]
 70. Evaluation of Molecular Binding Modes on Site II of Human Serum Albumin
  XU Shi-Wen, LIN Dong-Qiang, YAO Shan-Jing
  2016, 32, (7), 1819-1828
  [Abstract] ( 424 ) [PDF 4612 KB] (460)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604151   [Cite this paper]
 71. Effects of Structure on Electrochemical Performances of Ribbon-Shaped Mesophase Pitch-Based Graphite Fibers
  HUANG Jia-Jun, DONG Zhi-Jun, ZHANG Xu, YUAN Guan-Ming, CONG Ye, CUI Zheng-Wei, LI Xuan-Ke
  2016, 32, (7), 1699-1707
  [Abstract] ( 420 ) [PDF 12134 KB] (436)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604011   [Cite this paper]
 72. Catalytic Properties of Different Crystal Sizes for ZSM-5 Zeolites on the Alkylation of Benzene with Methanol and Optimization of the Reaction Conditions
  YUAN Ping, WANG Hao, XUE Yan-Feng, LI Yan-Chun, WANG Kai, DONG Mei, FAN Wei-Bin, QIN Zhang-Feng, WANG Jian-Guo
  2016, 32, (7), 1775-1784
  [Abstract] ( 419 ) [PDF 5923 KB] (411)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604141   [Cite this paper]
 73. Controllable Synthesis of Pd Nanocrystals for Applications in Fuel Cells
  XU Han, TONG Ye-Xiang, LI Gao-Ren
  2016, 32, (9), 2171-2184
  [Abstract] ( 415 ) [PDF 18476 KB] (518)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606131   [Cite this paper]
 74. Molecular Dynamics Simulation of a Chiral Self-Assembled Structure of a BIC and HA System on a HOPG Surface Driven by Hydrogen Bonds
  WANG Yun-He, QIN Yuan, YAO Man, WANG Xu-Dong, LI Shu-Ying, WANG Dong, CHEN Ting
  2016, 32, (9), 2255-2263
  [Abstract] ( 411 ) [PDF 14861 KB] (460)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605264   [Cite this paper]
 75. Photogenerated Charge-Transfer Properties of Au-Loaded ZnO Hollow Sphere Composite Materials with Enhanced Photocatalytic Activity
  ZHAO Fei, SHI Lin-Qi, CUI Jia-Bao, LIN Yan-Hong
  2016, 32, (8), 2069-2076
  [Abstract] ( 411 ) [PDF 6450 KB] (423)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604224   [Cite this paper]
 76. 高稳定性双向可逆单分子光电子开关
  XIANG Dong
  2016, 32, (7), 1549-1550
  [Abstract] ( 409 ) [PDF 2724 KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606221   [Cite this paper]
 77. Adsorption of Radioiodine on Cu2O Surfaces: a First-Principles Density Functional Study
  LI Kui, ZHAO Yao-Lin, DENG Jia, HE Chao-Hui, DING Shu-Jiang, SHI Wei-Qun
  2016, 32, (9), 2264-2270
  [Abstract] ( 404 ) [PDF 3659 KB] (376)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606141   [Cite this paper]
 78. 单原子钯催化剂的光化学合成新策略
  ZHANG Tao
  2016, 32, (7), 1551-1552
  [Abstract] ( 403 ) [PDF 1918 KB] (630)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606171   [Cite this paper]
 79. 铁掺杂磷化钴纳米阵列作为多功能析氢催化剂
  WU Kai
  2016, 32, (12), 2819-2820
  [Abstract] ( 401 ) [PDF 420 KB] (440)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611081   [Cite this paper]
 80. Band Structure Modulation and Carrier Transport Process of g-C3N4 Doped with Alkali Metals
  ZHU Lin, MAXin-Guo, LIU Na, XU Guo-Wang, HUANG Chu-Yun
  2016, 32, (10), 2488-2494
  [Abstract] ( 394 ) [PDF 4907 KB] (469)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606222   [Cite this paper]
 81. Hydrothermal Synthesis of Fe3O4/rGO Nanocomposites as Anode Materials for Lithium Ion Batteries
  ZHU Shou-Pu, WU Tian, SU Hai-Ming, QU Shan-Shan, XIE Yong-Juan, CHEN Ming, DIAO Guo-Wang
  2016, 32, (11), 2737-2744
  [Abstract] ( 394 ) [PDF 7432 KB] (539)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609072   [Cite this paper]
 82. Preparation and Optoelectronic Applications of Two-Dimensional Nanocrystals Based on Metallo-Porphyrins
  SHI Nai-En, SONG Chuan-Yuan, ZHANG Jun, HUANG Wei
  2016, 32, (10), 2447-2461
  [Abstract] ( 392 ) [PDF 6099 KB] (526)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607141   [Cite this paper]
 83. Synthesis, Crystal Structures and Thermochemical Properties of Ternary Rare Earth Complexes Based on 3,4-Diethoxybenzoic Acid and 2,2'-Bipyridine
  JIN Cheng-Wei, WANG Ye, XU Su-Ling, ZHANG Jian-Jun
  2016, 32, (9), 2232-2240
  [Abstract] ( 391 ) [PDF 7779 KB] (279)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605263   [Cite this paper]
 84. Effect of the Support on Partial Hydrogenation of Toluene over Ru/Oxide Catalysts
  BI Hui-Zi, DOU Rong-Fei, WANG Hao, PEI Yan, QIAO Ming-Hua, SUN Bin, ZONG Bao-Ning
  2016, 32, (7), 1765-1774
  [Abstract] ( 391 ) [PDF 7298 KB] (473)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604085   [Cite this paper]
 85. 催化功能MOFs的精准构筑:选择性加氢反应调控器
  LIU Ming-Hua
  2016, 32, (11), 2645-2646
  [Abstract] ( 390 ) [PDF 1034 KB] (365)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610271   [Cite this paper]
 86. Controlled Synthesis and Supercapacitive Performance of Heterostructured MnO2/H-TiO2 Nanotube Arrays
  XU Juan, LIU Jia-Qin, LI Jing-Wei, WANG Yan, Lü Jun, WU Yu-Cheng
  2016, 32, (10), 2545-2554
  [Abstract] ( 389 ) [PDF 9664 KB] (491)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606161   [Cite this paper]
 87. A Shock Tube Study of n-Undecane/Air Ignition Delays over a Wide Range of Temperatures
  ZHANG Wei-Feng, XIAN Lei-Yong, YONG Kang-Le, HE Jiu-Ning, ZHANG Chang-Hua, LI Ping, LI Xiang-Yuan
  2016, 32, (9), 2216-2222
  [Abstract] ( 386 ) [PDF 2562 KB] (319)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605162   [Cite this paper]
 88. Preparation of CeO2-ZrO2-Al2O3 with a Composite Precipitant and Its Supported Pd-Only Three-Way Catalyst
  LI Hong-Mei, LAN Li, CHEN Shan-Hu, LIU Da-Yu, WANG Wei, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang
  2016, 32, (7), 1734-1746
  [Abstract] ( 385 ) [PDF 6029 KB] (378)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603235   [Cite this paper]
 89. 通过共沉积p-型半导体和光活性材料简化钙钛矿太阳能电池结构
  WU Kai
  2016, 32, (11), 2647-2648
  [Abstract] ( 384 ) [PDF 800 KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610141   [Cite this paper]
 90. pH- and Temperature-Induced Micellization of the Dual Hydrophilic Block Copolymer Poly(methacrylate acid)-b-poly(N-(2-methacryloylxyethyl) pyrrolidone) in Aqueous Solution
  ZHANG Ji-Ping, CHENG Shuo-Zhen, LI Xue-Feng, DONG Jin-Feng
  2016, 32, (8), 2018-2026
  [Abstract] ( 373 ) [PDF 11679 KB] (467)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605271   [Cite this paper]
 91. 染料敏化太阳能电池界面电荷转移机理
  YANG Jin-Long
  2016, 32, (7), 1554-1555
  [Abstract] ( 371 ) [PDF 1819 KB] (467)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606201   [Cite this paper]
 92. Perspectives on the Research Progress of Bipolar Interfacial Polyelectrolyte Membrane Fuel Cell
  LU Shan-Fu, PENG Si-Kan, XIANG Yan
  2016, 32, (8), 1859-1865
  [Abstract] ( 370 ) [PDF 1341 KB] (424)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606022   [Cite this paper]
 93. A Theoretical Study of the Thermodynamic Properties of Imidazolium Acetate Ionic Liquids
  WU Yang, YUE Li-Li, LIU Qiao-Zhen, WANG Xia
  2016, 32, (8), 1960-1966
  [Abstract] ( 370 ) [PDF 2221 KB] (384)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605123   [Cite this paper]
 94. Catalytic Combustion of n-Hexanal Using Cu-Mn Composite Oxide Supported on TiO2
  LI Yue, ZHANG Ting-Ting, WANG Juan, ZHU Zhen, JIA Bing, YU Jiang
  2016, 32, (8), 2084-2092
  [Abstract] ( 367 ) [PDF 5398 KB] (427)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605041   [Cite this paper]
 95. Synthesis of a Novel D-π-A-π-A Organic Sensitizer and Its Application in a Dye-Sensitized Solar Cell and Dye-Sensitized Photocatalytic H2 Production
  XIAO An, LU Hui, ZHAO Yang, LUO Geng-Geng
  2016, 32, (12), 2968-2975
  [Abstract] ( 367 ) [PDF 1522 KB] (372)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609194   [Cite this paper]
 96. Synthesis and Properties of Polyurethane/Coal-Derived Carbon Foam Phase Change Composites for Thermal Energy Storage
  WU Wen-Hao, HUANG Xin-Yu, YAO Rui-Min, CHEN Ren-Jie, LI Kai, ZOU Ru-Qiang
  2017, 33, (1), 255-261
  [Abstract] ( 367 ) [PDF 1958 KB] (304)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610181   [Cite this paper]
 97. A Lamellar Photonic Hydrogel Reinforced by Triple Network with Fast and Reversible Mechanochromic Properties
  XIANG Shuang-Fei, LI Ting, WANG Yang, DONG Wei-Fu
  2016, 32, (8), 2039-2044
  [Abstract] ( 363 ) [PDF 2356 KB] (354)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605122   [Cite this paper]
 98. Foams Stabilized by Fumed Silica Particles with a Quaternary Ammonium Gemini Surfactant
  SUN Xiao-Xiang, CHEN Yu, ZHAO Jian-Xi
  2016, 32, (8), 2045-2051
  [Abstract] ( 362 ) [PDF 6093 KB] (351)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605042   [Cite this paper]
 99. 新型纳米结构推动燃料电池电极催化剂的发展
  ZHUANG Lin
  2016, 32, (8), 1853-1853
  [Abstract] ( 361 ) [PDF 328 KB] (465)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607061   [Cite this paper]
 100. Theoretical Investigation of Novel Tetrathiafulvalene- Triphenylamine Sensitizers
  WENG Xiao-Long, WANG Yan, JIA Chun-Yang, WAN Zhong-Quan, CHEN Xi-Ming, YAO Xiao-Jun
  2016, 32, (8), 1990-1998
  [Abstract] ( 358 ) [PDF 7153 KB] (357)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605031   [Cite this paper]
Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
Browse By Issue
Articles in Press
Most Cited
Most Downloaded
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top