Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

Top Read Articles

Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years  |  All
 1. Graphene Glass: Direct Growth of Graphene on Traditional Glasses
  CHEN Xu-Dong, CHEN Zhao-Long, SUN Jing-Yu, ZHANG Yan-Feng, LIU Zhong-Fan
  2016, 32, (1), 14-27
  [Abstract] ( 2165 ) [PDF 8915 KB] (1929)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201511133   [Cite this paper]
 2. 我国物理化学领域2014 年典型研究进展及其对科技工作者的启示
  YANG Jun-Lin
  2015, 31, (3), 589-504
  [Abstract] ( 1816 ) [PDF 454 KB] (2218)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201503029   [Cite this paper]
 3. Recent Progress in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Materials for Luminescence Applications
  XIAO Juan, ZHANG Hao-Li
  2016, 32, (8), 1894-1912
  [Abstract] ( 1801 ) [PDF 19121 KB] (1807)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605034   [Cite this paper]
 4. Applications of PEEM/LEEM in Dynamic Studies of Surface Physics and Chemistry of Two-Dimensional Atomic Crystals
  NING Yan-Xiao, FU Qiang, BAO Xin-He
  2016, 32, (1), 171-182
  [Abstract] ( 1796 ) [PDF 40389 KB] (1278)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512152   [Cite this paper]
 5. Molecular Dynamics Simulation of Water Molecules in Confined Slit Pores of Graphene
  ZHAO Meng-Yao, YANG Xue-Ping, YANG Xiao-Ning
  2015, 31, (8), 1489-1498
  [Abstract] ( 1764 ) [PDF 21538 KB] (1436)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506011   [Cite this paper]
 6. Progress of White Organic Light-Emitting Diodes
  LIU Bai-Quan, GAO Dong-Yu, WANG Jian-Bin, WANG Xi, WANG Lei, ZOU Jian-Hua, NING Hong-Long, PENG Jun-Biao
  2015, 31, (10), 1823-1852
  [Abstract] ( 1702 ) [PDF 14517 KB] (4341)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506192   [Cite this paper]
 7. Review on the Excellent Young Scientists Fund by NSFC in the Fields of Physical Chemistry
  LEI Jinglei, PENG Haonan, GAO Feixue
  2018, 34, (1), 108-112
  [Abstract] ( 1666 ) [PDF 395 KB] (715)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201710125   [Cite this paper]
 8. Progress in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells
  WEI Hui-Yun, WANG Guo-Shuai, WU Hui-Jue, LUO Yan-Hong, LI Dong-Mei, MENG Qing-Bo
  2016, 32, (1), 201-213
  [Abstract] ( 1633 ) [PDF 11697 KB] (2204)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512031   [Cite this paper]
 9. Recent Progress in the Removal of Volatile Organic Compounds by Mesoporous Silica Materials and Supported Catalysts
  ZHANG Xiao-Dong, WANG Yin, YANG Yi-Qiong, CHEN Dan
  2015, 31, (9), 1633-1646
  [Abstract] ( 1610 ) [PDF 6049 KB] (2192)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201507281   [Cite this paper]
 10. Information-Theoretic Approach in Density Functional Reactivity Theory
  LIU Shu-Bin
  2016, 32, (1), 98-118
  [Abstract] ( 1551 ) [PDF 11658 KB] (1322)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510302   [Cite this paper]
 11. Recent Progress of Non-Noble Metal Catalysts in Water Electrolysis for Hydrogen Production
  CHANG Jin-Fa, XIAO Yao, LUO Zhao-Yan, GE Jun-Jie, LIU Chang-Peng, XING Wei
  2016, 32, (7), 1556-1592
  [Abstract] ( 1473 ) [PDF 71024 KB] (2131)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604291   [Cite this paper]
 12. Reaction Activity and Deep Reduction Reaction Mechanism of a High Index Iron Oxide Surface in Chemical Looping Combustion
  QIN Wu, LIN Chang-Feng, LONG Dong-Teng, XIAO Xian-Bin, DONG Chang-Qing
  2015, 31, (4), 667-675
  [Abstract] ( 1462 ) [PDF 1444 KB] (740)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201502061   [Cite this paper]
 13. Synthesis of CH3NH3SrxPb(1-x)I3 with Less Pb Content and Its Application in All-Solid Thin Film Solar Cells
  BAI Xiao-Gong, SHI Yan-Tao, WANG Kai, DONG Qing-Shun, XING Yu-Jin, ZHANG Hong, WANG Liang, MA Ting-Li
  2015, 31, (2), 285-290
  [Abstract] ( 1392 ) [PDF 886 KB] (1287)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412241   [Cite this paper]
 14. Advances in the Synthesis of Mesoporous Carbon Nitride Materials
  WANG Yue, JIANG Quan, SHANG Jie-Kun, XU Jie, LI Yong-Xin
  2016, 32, (8), 1913-1928
  [Abstract] ( 1377 ) [PDF 15293 KB] (1809)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605052   [Cite this paper]
 15. TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries
  WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long
  2015, 31, (8), 1437-1451
  [Abstract] ( 1356 ) [PDF 15955 KB] (1376)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506162   [Cite this paper]
 16. Structure of 2D Graphdiyne and Its Application in Energy Fields
  HUANG Chang-Shui, LI Yu-Liang
  2016, 32, (6), 1314-1329
  [Abstract] ( 1354 ) [PDF 15856 KB] (1118)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605035   [Cite this paper]
 17. Application of Organic Hole-Transporting Materials in Perovskite Solar Cells
  LIU Xue-Peng, KONG Fan-Tai, CHEN Wang-Chao, YU Ting, GUO Fu-Ling, CHEN Jian, DAI Song-Yuan
  2016, 32, (6), 1347-1370
  [Abstract] ( 1344 ) [PDF 29887 KB] (1263)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603143   [Cite this paper]
 18. Progress of Research on Underpotential Deposition—— I. Theory of Underpotential Deposition
  XU Zhen, CHEN Yu, ZHANG Zhao, ZHANG Jian-Qing
  2015, 31, (7), 1219-1230
  [Abstract] ( 1271 ) [PDF 835 KB] (2037)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201505071   [Cite this paper]
 19. Advances and Developments in Perovskite Materials for Solar Cell Applications
  SHAI Xu-Xia, LI Dan, LIU Shuang-Shuang, LI Hao, WANG Ming-Kui
  2016, 32, (9), 2159-2170
  [Abstract] ( 1270 ) [PDF 7620 KB] (1649)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606072   [Cite this paper]
 20. Polyimide Aerogels Crosslinked with Chemically Modified Graphene Oxide
  LIANG Yi, LU Yun, YAO Wei-Shang, ZHANG Xue-Tong
  2015, 31, (6), 1179-1185
  [Abstract] ( 1264 ) [PDF 1143 KB] (923)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504146   [Cite this paper]
 21. Rényi Entropy, Tsallis Entropy and Onicescu Information Energy in Density Functional Reactivity Theory
  LIU Shu-Bin, RONG Chun-Ying, WU Ze-Min, LU Tian
  2015, 31, (11), 2057-2063
  [Abstract] ( 1225 ) [PDF 446 KB] (1032)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201509183   [Cite this paper]
 22. On the Importance of Surface Reactions on Semiconductor Photocatalysts for Solar Water Splitting
  CHANG Xiao-Xia, GONG Jin-Long
  2016, 32, (1), 2-13
  [Abstract] ( 1212 ) [PDF 18184 KB] (1337)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510192   [Cite this paper]
 23. Research Progress on g-C3N4-Based Z-Scheme Photocatalytic System
  CHEN Bo-Cai, SHEN Yang, WEI Jian-Hong, XIONG Rui, SHI Jing
  2016, 32, (6), 1371-1382
  [Abstract] ( 1202 ) [PDF 8287 KB] (1353)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603155   [Cite this paper]
 24. Theoretical Study of Methanol C―H and O―H Bond Activation by PtRu Clusters
  ZHAO Jun-Feng, SUN Xiao-Li, LI Ji-Lai, HUANG Xu-Ri
  2015, 31, (6), 1077-1085
  [Abstract] ( 1187 ) [PDF 2980 KB] (667)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504014   [Cite this paper]
 25. Performance of Al2O3-Modified CuO/Fe2O3 Catalysts in the Water-Gas Shift Reaction
  LIN Xing-Yi, YIN Ling, FAN Yan-Yu, CHEN Chong-Qi
  2015, 31, (4), 757-763
  [Abstract] ( 1172 ) [PDF 923 KB] (1896)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501091   [Cite this paper]
 26. Progress in Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Production by Dye Sensitization
  LIU Xing, LI Yue-Xiang, PENG Shao-Qin, LAI Hua
  2015, 31, (4), 612-626
  [Abstract] ( 1170 ) [PDF 1015 KB] (1577)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201502041   [Cite this paper]
 27. Photoelectric Properties of Graphene Oxide Film Prepared with the Electrochemical Method Using Varying Levels of Reduction
  LI Wen-You, HE Yun-Qiu, LI Yi-Ming
  2015, 31, (3), 457-466
  [Abstract] ( 1164 ) [PDF 3320 KB] (1230)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501093   [Cite this paper]
 28. Properties of Four Deep Eutectic Solvents: Density, Electrical Conductivity, Dynamic Viscosity and Refractive Index
  SU Hong-Zhen, YIN Jing-Mei, LIU Qing-Shan, LI Chang-Ping
  2015, 31, (8), 1468-1473
  [Abstract] ( 1157 ) [PDF 985 KB] (991)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506111   [Cite this paper]
 29. Adsorption Activities of O, OH, F and Au on Two-Dimensional Ti2C and Ti3C2 Surfaces
  YANG Jian-Hui, ZHANG Shao-Zheng, JI Jia-Lin, WEI Shi-Hao
  2015, 31, (2), 369-376
  [Abstract] ( 1134 ) [PDF 1440 KB] (1615)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412121   [Cite this paper]
 30. Effects of H2O and O2 on the Reaction of NO Reduction by CH4 under Stoichiometric Natural Gas Vehicles
  SHANG Hong-Yan, HU Wei, WANG Yun, REN Cheng-Jun, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang
  2015, 31, (4), 750-756
  [Abstract] ( 1101 ) [PDF 687 KB] (837)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201502051   [Cite this paper]
 31. Synthesis, Characterization, Thermal Decomposition Mechanism and Properties of the [Eu(4-MOBA)3(terpy)(H2O)]2 Complex
  HUO Jian-Xia, SONG Su-Wei, JIN Cheng-Wei, REN Ning, GENG Li-Na, ZHANG Jian-Jun
  2016, 32, (4), 901-906
  [Abstract] ( 1096 ) [PDF 1718 KB] (446)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602173   [Cite this paper]
 32. Catalytic Performance of PdAu/Al2O3 Catalyst with Special Structural and Electronic Properties in the 2-Ethylanthraquinone Hydrogenation Reaction
  HAN You, HE Zhi-Yuan, GUAN Yong-Chuan, LI Wei, ZHANG Jin-Li
  2015, 31, (4), 729-737
  [Abstract] ( 1083 ) [PDF 2762 KB] (727)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501292   [Cite this paper]
 33. Synthesis of g-C3N4/BiVO4 Nanocomposite Photocatalyst and Its Application in Photocatalytic Reduction of CO2
  HUANG Yan, FU Min, HE Tao
  2015, 31, (6), 1145-1152
  [Abstract] ( 1081 ) [PDF 1391 KB] (1110)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504015   [Cite this paper]
 34. Effects of Sulfate Ions on Anodic Dissolution and Passivity of Iron in Slightly Alkaline Solutions
  CHEN Jun-Jie, XIAO Qian, Lü Zhan-Peng, AHSAN Ejaz, XIA Xiao-Feng, LIU Ting-Guang
  2015, 31, (6), 1093-1104
  [Abstract] ( 1065 ) [PDF 1591 KB] (761)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504032   [Cite this paper]
 35. Prediction of Native Point Defects in HfO2 Crystals Using First Principles and Thermodynamic Calculations
  LIU Feng-Ming, LIU Ting-Yu, LIU Jian, LI Hai-Xin
  2015, 31, (3), 441-447
  [Abstract] ( 1063 ) [PDF 1217 KB] (849)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412301   [Cite this paper]
 36. Preparation and Supercapacitive Performance of Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide/Polyaniline Composite
  WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, XIAN Hai-Yang, SUN Hong-Juan
  2015, 31, (1), 90-98
  [Abstract] ( 1058 ) [PDF 4046 KB] (1231)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411202   [Cite this paper]
 37. Preparation of Manganese Oxides Supported on Graphene Catalysts and Their Activity in Low-Temperature NH3-SCR
  JIAO Jin-Zhen, LI Shi-Hui, HUANG Bi-Chun
  2015, 31, (7), 1383-1390
  [Abstract] ( 1044 ) [PDF 1184 KB] (1029)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504292   [Cite this paper]
 38. Progress in the Mg(NH2)2-2LiH Material for Hydrogen Storage
  LIANG Chu, LIANG Sheng, XIA Yang, HUANG Hui, GAN Yong-Ping, TAO Xin-Yong, ZHANG Wen-Kui
  2015, 31, (4), 627-635
  [Abstract] ( 1040 ) [PDF 742 KB] (842)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501282   [Cite this paper]
 39. Controlled Assembly of Graphene-Based Aerogels
  LI Guang-Yong, WU Xiao-Han, HE Wei-Na, FANG Jian-Hui, ZHANG Xue-Tong
  2016, 32, (9), 2146-2158
  [Abstract] ( 1037 ) [PDF 10239 KB] (1363)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605243   [Cite this paper]
 40. Next-Generation Energy Storage Technologies and Their Key Electrode Materials
  YANG Ze, ZHANG Wang, SHEN Yue, YUAN Li-Xia, HUANG Yun-Hui
  2016, 32, (5), 1062-1071
  [Abstract] ( 1029 ) [PDF 2187 KB] (1172)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603231   [Cite this paper]
 41. Preparation and Supercapacitor Properties of Double-Perovskite La2CoNiO6 Inorganic Nanofibers
  WU Yan-Bo, BI Jun, WEI Bin-Bin
  2015, 31, (2), 315-321
  [Abstract] ( 1022 ) [PDF 1028 KB] (857)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412164   [Cite this paper]
 42. Cu2S on Cu Foam as Highly Efficient Electrocatalyst for Reduction of CO2 to Formic Acid
  ZHU Qing-Gong, SUN Xiao-Fu, KANG Xin-Chen, MA Jun, QIAN Qing-Li, HAN Bu-Xing
  2016, 32, (1), 261-266
  [Abstract] ( 1019 ) [PDF 7371 KB] (1167)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512101   [Cite this paper]
 43. In-situ Preparation of Na2Ti3O7 Nanosheets as High-Performance Anodes for Sodium Ion Batteries
  CHEN Cheng-Cheng, ZHANG Ning, LIU Yong-Chang, WANG Yi-Jing, CHEN Jun
  2016, 32, (1), 349-355
  [Abstract] ( 1018 ) [PDF 20048 KB] (1405)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512073   [Cite this paper]
 44. Electrochemical Synthesis of Cu3(BTC)2-MOF for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3
  LIU Zhen-Zhen, SHI Yong, LI Chun-Yan, ZHAO Qi-Dong, LI Xin-Yong
  2015, 31, (12), 2366-2374
  [Abstract] ( 1017 ) [PDF 5266 KB] (1511)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510141   [Cite this paper]
 45. Electronic Structure and Photoionization Dissociation Process of FC(O)SNCO
  ZHAO Chun-Hong, TONG Sheng-Rui, GE Mao-Fa, SUN Zheng
  2015, 31, (1), 23-31
  [Abstract] ( 1013 ) [PDF 835 KB] (908)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201410311   [Cite this paper]
 46. Liquid-Phase Heterogeneous Catalytic Reactions by Metal-Free Graphene-Based Catalysts
  YANG Jing-He, YANG Duo, TANG Pei, MA Ding
  2016, 32, (1), 75-84
  [Abstract] ( 1008 ) [PDF 14257 KB] (1088)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512153   [Cite this paper]
 47. Functional Applications of Ordered Honeycomb-Patterned Porous Films Based on the Breath Figure Technique
  LI Zhi-Guang, MA Xiao-Yan, HONG Qing, GUAN Xing-Hua
  2015, 31, (3), 393-411
  [Abstract] ( 1000 ) [PDF 2086 KB] (2019)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412261   [Cite this paper]
 48. Effect of K+ Doping on the Band Structure and Photocatalytic Performance of Graphitic Carbon Nitride Photocatalysts
  ZHANG Jian, WANG Yan-Juan, HU Shao-Zheng
  2015, 31, (1), 159-165
  [Abstract] ( 995 ) [PDF 727 KB] (912)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411201   [Cite this paper]
 49. Preparation and Supercapacitive Performance of N, S Co-Doped Activated Carbon Materials
  LI Zhao-Hui, LI Shi-Jiao, ZHOU Jin, ZHU Ting-Ting, SHEN Hong-Long, ZHUO Shu-Ping
  2015, 31, (4), 676-684
  [Abstract] ( 994 ) [PDF 3243 KB] (879)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501281   [Cite this paper]
 50. ZSM-5 Zeolite with Micro-Mesoporous Structures Synthesized Using Different Templates for Methanol to Propylene Reaction
  ZHANG Lan-Lan, SONG Yu, LI Guo-Dong, ZHANG Shao-Long, SHANG Yun-Shan, GONG Yan-Jun
  2015, 31, (11), 2139-2150
  [Abstract] ( 989 ) [PDF 8750 KB] (899)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201509281   [Cite this paper]
 51. RP-3 Aviation Kerosene Surrogate Fuel and the Chemical Reaction Kinetic Model
  ZHENG Dong, YU Wei-Ming, ZHONG Bei-Jing
  2015, 31, (4), 636-642
  [Abstract] ( 979 ) [PDF 1623 KB] (863)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501231   [Cite this paper]
 52. Nitrogen-Doped Porous Carbon Derived from Dopamine-Modified Polypyrrole and Its Electrochemical Capacitive Behavior
  YANG Shuo, XU Gui-Yin, HAN Jin-Peng, BING Huan, DOU Hui, ZHANG Xiao-Gang
  2015, 31, (4), 685-692
  [Abstract] ( 974 ) [PDF 2081 KB] (743)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201502022   [Cite this paper]
 53. Heterogeneous Fenton Oxidation of Refractory Dye Rhodamine B in Aqueous Solution with Mesoporous Fe/SBA-15
  HU Long-Xing, XU Dan-Dan, ZOU Lian-Pei, YUAN Hang, HU Xing
  2015, 31, (4), 771-782
  [Abstract] ( 974 ) [PDF 1358 KB] (758)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201503023   [Cite this paper]
 54. Preparation and Electrochemical Performance of Ni(OH)2 Nanowires/ Three-Dimensional Graphene Composite Materials
  CHEN Yang, ZHANG Zi-Lan, SUI Zhi-Jun, LIU Zhi-Ting, ZHOU Jing-Hong, ZHOU Xing-Gui
  2015, 31, (6), 1105-1112
  [Abstract] ( 974 ) [PDF 1516 KB] (952)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504081   [Cite this paper]
 55. Effect of Graphene Oxide Doped PEDOT:PSS as a Hole Injection Layer on the Luminescence Performance of Organic Light-Emitting Diodes
  YANG Jun-Li, WU Cong-Ling, LI Yuan-Hao, LI Wan-Li, MIAO Yan-Qin, GUO Kun-Peng, LIU Hui-Hui, WANG Hua, WU Yong-An
  2015, 31, (2), 377-383
  [Abstract] ( 973 ) [PDF 943 KB] (1115)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412171   [Cite this paper]
 56. Preparation and Photocatalytic Activity of Mixed Phase TiO2-Graphene Composites
  YU Jian-Hua, FAN Min-Guang, LI Bin, DONG Li-Hui, ZHANG Fei-Yue
  2015, 31, (3), 519-526
  [Abstract] ( 968 ) [PDF 1221 KB] (1049)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412291   [Cite this paper]
 57. Hydrogenation of Nitrobenzene Catalyzed by Metal-Organic Framework-Supported Ni Nanoparticles
  JIANG Jun, LI Gang, KONG Ling-Hao
  2015, 31, (1), 137-144
  [Abstract] ( 966 ) [PDF 2068 KB] (807)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411171   [Cite this paper]
 58. Molecular Design of Indolizine Derivative as Sensitizers for Organic Dye-Sensitized Solar Cells
  HOU Li-Mei, WEN Zhi, LI Yin-Xiang, HU Hua-You, KAN Yu-He, SU Zhong-Min
  2015, 31, (8), 1504-1512
  [Abstract] ( 966 ) [PDF 5666 KB] (1003)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201505211   [Cite this paper]
 59. Pt4 Clusters Supported on Monolayer Graphitic Carbon Nitride Sheets for Oxygen Adsorption: A First-Principles Study
  ZUO Hui-Wen, LU Chun-Hai, REN Yu-Rong, LI Yi, ZHANG Yong-Fan, CHEN Wen-Kai
  2016, 32, (5), 1183-1190
  [Abstract] ( 963 ) [PDF 2939 KB] (763)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603032   [Cite this paper]
 60. Synthesis of Uniform Nickel Oxide Nanoparticles Embedded in Porous Hard Carbon Spheres and Their Application in High Performance Li-Ion Battery Anode Materials
  ZHANG Yuan-Hang, WANG Zhi-Yuan, SHI Chun-Sheng, LIU En-Zuo, HE Chun-Nian, ZHAO Nai-Qin
  2015, 31, (2), 268-276
  [Abstract] ( 960 ) [PDF 1509 KB] (1044)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411261   [Cite this paper]
 61. Molecular Dynamics Simulation of the Separation of CH4/CO2 by Nanoporous Graphene
  WEN Bo-Yao, SUN Cheng-Zhen, BAI Bo-Feng
  2015, 31, (2), 261-267
  [Abstract] ( 951 ) [PDF 1141 KB] (919)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411271   [Cite this paper]
 62. Computational Study of Metal-Organic Frameworks for Removing H2S from Natural Gas
  XU Hong, TONG Min-Man, WU Dong, XIAO Gang, YANG Qing-Yuan, LIU Da-Huan, ZHONG Chong-Li
  2015, 31, (1), 41-50
  [Abstract] ( 950 ) [PDF 2125 KB] (926)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411132   [Cite this paper]
 63. Molecular Dynamics Simulation of Reverse-Osmotic Salt Rejection and Water Transport through Double-Walled Carbon Nanotube
  SHEN Zhuang-Lin, HE Gao-Hong, ZHANG Ning, HAO Ce
  2015, 31, (6), 1025-1034
  [Abstract] ( 949 ) [PDF 1688 KB] (872)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504141   [Cite this paper]
 64. Role of Common Promoters in Rh-Based Catalysts for CO Hydrogenation to C2-Oxygenates
  CHEN Wei-Miao, DING Yun-Jie, XUE Fei, SONG Xian-Gen
  2015, 31, (1), 1-10
  [Abstract] ( 948 ) [PDF 531 KB] (999)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411054   [Cite this paper]
 65. Recent Advances in the Optimally “Tuned” Range-Separated Density Functional Theory
  SUN Hai-Tao, ZHONG Cheng, SUN Zhen-Rong
  2016, 32, (9), 2197-2208
  [Abstract] ( 946 ) [PDF 8906 KB] (792)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605301   [Cite this paper]
 66. Preparation of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposites and Their Photocatalytic Properties
  QI Qi, WANG Yu-Qiao, WANG Sha-Sha, QI Hao-Nan, WEI Tao, SUN Yue-Ming
  2015, 31, (12), 2332-2340
  [Abstract] ( 944 ) [PDF 7363 KB] (981)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510202   [Cite this paper]
 67. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries
  FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang
  2017, 33, (1), 211-241
  [Abstract] ( 936 ) [PDF 4164 KB] (1361)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610111   [Cite this paper]
 68. Hydroxyl Radical Reaction with the Guanine-Cytosine Base Pair: A Density Functional Theory Study
  LI Min-Jie, DIAO Ling, KOU Li, LI Zhong-Gao, LU Wen-Cong
  2015, 31, (6), 1007-1014
  [Abstract] ( 934 ) [PDF 1023 KB] (889)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504171   [Cite this paper]
 69. Synthesis and Photocatalytic Performance of a Magnetic AgBr/Ag3PO4/ZnFe2O4 Composite Catalyst
  MENG Ying-Shuang, AN Yi, GUO Qian, GE Ming
  2016, 32, (8), 2077-2083
  [Abstract] ( 933 ) [PDF 4499 KB] (573)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605081   [Cite this paper]
 70. F1-ATPase Stabilizes and Positions Adenosine Triphosphate Revealed by Molecular Dynamics Simulations
  WU Shao-Gui, GAO Xiao-Tong, LI Quan, LIAO Jie, XU Cheng-Gang
  2015, 31, (9), 1803-1809
  [Abstract] ( 925 ) [PDF 3701 KB] (648)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201508062   [Cite this paper]
 71. Performance of Twelve Density Functional Theory Methods in the Characterization of Three Trivalent Uranium Complexes
  DING Wan-Jian, FANG Wei-Hai, CHAI Zhi-Fang, WANG Dong-Qi
  2015, 31, (7), 1283-1301
  [Abstract] ( 924 ) [PDF 3986 KB] (889)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504291   [Cite this paper]
 72. Research Progress of Ceria-Based Catalysts in the Selective Catalytic Reduction of NOx by NH3
  YAO Xiao-Jiang, GONG Ying-Tao, LI Hong-Li, YANG Fu-Mo
  2015, 31, (5), 817-828
  [Abstract] ( 916 ) [PDF 1086 KB] (891)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201503253   [Cite this paper]
 73. Fabrication of Nickel-Based Composite Film Electrode for Supercapacitors by a New Method of Anodization/GCD
  YI Chao, XIONG Xin-Bo, ZOU Zhi-Biao, LI Jun-Jie, HUANG Tuo, LI Bin, MA Jun, ZENG Xie-Rong
  2015, 31, (1), 99-104
  [Abstract] ( 915 ) [PDF 1331 KB] (941)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411053   [Cite this paper]
 74. Structure and Diffusivity of Oxygen in Concentrated Alkali-Metal Hydroxide Solutions: A Molecular Dynamics Simulation Study
  Lü Ye-Qing, ZHENG Shi-Li, WANG Shao-Na, DU Hao, ZHANG Yi
  2015, 31, (6), 1045-1053
  [Abstract] ( 911 ) [PDF 626 KB] (686)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504071   [Cite this paper]
 75. Supramolecular Gels: Structural Diversity and Supramolecular Chirality
  WANG Xiu-Feng, ZHANG Li, LIU Ming-Hua
  2016, 32, (1), 227-238
  [Abstract] ( 902 ) [PDF 14660 KB] (1295)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201511181   [Cite this paper]
 76. Optical and Electrical Properties of CH3NH3PbI3 Perovskite Thin Films Transformed from PbO-PbI2 Hybrid Films
  DING Xu-Kun, LI Xiao-Min, GAO Xiang-Dong, ZHANG Shu-De, HUANG Yu-Di, LI Hao-Ran
  2015, 31, (3), 576-582
  [Abstract] ( 898 ) [PDF 1203 KB] (1469)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501201   [Cite this paper]
 77. First-Principles Study of Effect of Strain on the Band Structure of ZnO Monolayer
  WANG Zhi-Gang, ZENG Xiang-Ming, ZHANG Yang, HUANG Rao, WEN Yu-Hua
  2015, 31, (9), 1677-1682
  [Abstract] ( 898 ) [PDF 2106 KB] (907)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506301   [Cite this paper]
 78. First-Principles Study on the Near-Edge X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy of the Fullerene-Derivative PCBM
  MA Yong, WANG Guang-Wei, SUN Shao-Tao, SONG Xiu-Neng
  2015, 31, (8), 1483-1488
  [Abstract] ( 895 ) [PDF 3908 KB] (931)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201505251   [Cite this paper]
 79. Surface Enhanced Infrared Absorption Spectroscopic Investigation of CO Electrosorption and Electrooxidation on Pt Nanocrystals
  DUOLIKUN Reyisha, YANG Yao-Yue, CAI Wen-Bin
  2015, 31, (2), 199-203
  [Abstract] ( 890 ) [PDF 691 KB] (869)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412011   [Cite this paper]
 80. Electrochemical Performances of Reduced Graphene Oxide/Titanium Dioxide Composites for Sodium-Ion Batteries
  XU Jing, YANG De-Zhi, LIAO Xiao-Zhen, HE Yu-Shi, MA Zi-Feng
  2015, 31, (5), 913-919
  [Abstract] ( 887 ) [PDF 1371 KB] (800)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201503162   [Cite this paper]
 81. Structures and Properties of Endohedral Metallofullerene Sc2S@C86
  LIU Xue-Sen, LEI Dan, GAN Li-Hua
  2016, 32, (4), 929-934
  [Abstract] ( 884 ) [PDF 1310 KB] (625)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201601221   [Cite this paper]
 82. Spherical Au@Ag Nanoparticles for Localized Surface Plasmon Resonance Scanning Probes: Synthesis and Dielectric Sensitivity
  HE Xi, TANG Tong-Dan, YI Jun, LIU Bi-Ju, WANG Fang-Fang, REN Bin, ZHOU Jian-Zhang
  2015, 31, (8), 1575-1583
  [Abstract] ( 883 ) [PDF 22663 KB] (818)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506041   [Cite this paper]
 83. Density Functional Theory Study of Oxygen Reduction Reaction on Different Types of N-Doped Graphene
  WANG Jun, LI Li, WEI Zi-Dong
  2016, 32, (1), 321-328
  [Abstract] ( 880 ) [PDF 14687 KB] (1235)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512091   [Cite this paper]
 84. Kinetics and Thermodynamics of Lysozyme Adsorption on Mesoporous Titanium Dioxide
  HONG Qi-Liang, DONG Yi-Hui, ZHUANG Wei, RAO Chao, LIU Chang
  2016, 32, (3), 638-646
  [Abstract] ( 877 ) [PDF 2987 KB] (818)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512181   [Cite this paper]
 85. Graphene: Synthesis, Characterization and Application in Transparent Conductive Films
  ZHU Jie-Jun, SUN Hai-Bin, WU Yao-Zheng, WAN Jian-Guo, WANG Guang-Hou
  2016, 32, (10), 2399-2410
  [Abstract] ( 873 ) [PDF 8911 KB] (939)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606242   [Cite this paper]
 86. Predicting and Virtually Screening Breast Cancer Targeting Protein HEC1 Inhibitors by Molecular Descriptors and Machine Learning Methods
  HE Bing, LUO Yong, LI Bing-Ke, XUE Ying, YU Luo-Ting, QIU Xiao-Long, YANG Teng-Kuei
  2015, 31, (9), 1795-1802
  [Abstract] ( 872 ) [PDF 2142 KB] (835)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201507301   [Cite this paper]
 87. Advances in Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Film Solar Cells
  ZHANG Xue, HAN Yang, CHAI Shuang-Zhi, HU Nan-Tao, YANG Zhi, GENG Hui-Juan, WEI Hao
  2016, 32, (6), 1330-1346
  [Abstract] ( 870 ) [PDF 15424 KB] (1328)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603073   [Cite this paper]
 88. Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials Based on Triphenylamine/Diphenyl Sulfone
  HUANG Bin, DAI Yu, BAN Xin-Xin, JIANG Wei, ZHANG Zhao-Hang, SUN Kai-Yong, LIN Bao-Ping, SUN Yue-Ming
  2015, 31, (8), 1621-1628
  [Abstract] ( 869 ) [PDF 2695 KB] (1086)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506121   [Cite this paper]
 89. Preparation of Carbon Aerogels and Adsorption of Uranium(VI) from Aqueous Solution
  GU Ze-Xing, TU Chang-Neng, WANG Yun, YANG Ji-Jun, LIU Ning, LIAO Jia-Li, YANG Yuan-You, TANG Jun
  2015, 31, (Suppl), 95-100
  [Abstract] ( 868 ) [PDF 683 KB] (803)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2014Ac13   [Cite this paper]
 90. Synthesis and Electrochemical Performance of Plastic Crystal Compound-Based Ionic Liquid
  ZENG Yu-Qun, GUO Yong-Sheng, WU Bing-Bin, HONG Xiang, WU Kai ZHONG, Kai-Fu
  2015, 31, (7), 1351-1358
  [Abstract] ( 863 ) [PDF 996 KB] (980)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201505121   [Cite this paper]
 91. Progress in Combustion Kinetics
  NING Hong-Bo, LI Ze-Rong, LI Xiang-Yuan
  2016, 32, (1), 131-153
  [Abstract] ( 863 ) [PDF 9247 KB] (1302)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512151   [Cite this paper]
 92. Adsorption of Cinnamaldehyde on Icosahedral Au13 and Pt13 Clusters
  XIAO Xue-Chun, SHI Wei, NI Zhe-Ming, ZHANG Lian-Yang, XU Jin-Fang
  2015, 31, (5), 885-892
  [Abstract] ( 860 ) [PDF 959 KB] (625)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201503181   [Cite this paper]
 93. Recent Progress in Crystal Facet Effect of TiO2 Photocatalysts
  LU Yang
  2016, 32, (9), 2185-2196
  [Abstract] ( 856 ) [PDF 18313 KB] (981)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605255   [Cite this paper]
 94. Performance of CO Oxidation over Highly Dispersed Gold Catalyst on TiOx/SiO2 Composite Supports
  LI Xiao-Kun, MA Dong-Dong, ZHENG Yan-Ping, ZHANG Hong, DING Ding, CHEN Ming-Shu, WAN Hui-Lin
  2015, 31, (9), 1753-1760
  [Abstract] ( 840 ) [PDF 6075 KB] (832)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201507091   [Cite this paper]
 95. Nonlinear Optical Limiting Properties of Organic Metal Phthalocyanine Compounds
  CHEN Jun, WANG Shuang-Qing, YANG Guo-Qiang
  2015, 31, (4), 595-611
  [Abstract] ( 839 ) [PDF 1438 KB] (1275)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201502023   [Cite this paper]
 96. Recent Progress in Self-Assembly of Ionic Liquid Surfactants and Its Regulation and Control in Aqueous Solutions
  WANG Hui-Yong, LI Hong-Pei, CUI Guo-Kai, LI Zhi-Yong, WANG Jian-Ji
  2016, 32, (1), 249-260
  [Abstract] ( 839 ) [PDF 3647 KB] (1134)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512042   [Cite this paper]
 97. Synthesis and Supercapacitance Performance of Graphene-Supported π-Conjugated Polymer Nanocomposite Electrode Materials
  ZHOU Xiao, SUN Min-Qiang, WANG Geng-Chao
  2016, 32, (4), 975-982
  [Abstract] ( 839 ) [PDF 5720 KB] (783)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201601281   [Cite this paper]
 98. 二维硼(硼烯)的成功实验获得
  LIU Zhong-Fan
  2016, 32, (5), 1053-1054
  [Abstract] ( 839 ) [PDF 3120 KB] (1135)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603302   [Cite this paper]
 99. Complete Catalytic Oxidation of Ethanol over MnO2 with Different Crystal Phase Structures
  ZHANG Jie, ZHANG Jiang-Hao, ZHANG Chang-Bin, HE Hong
  2015, 31, (2), 353-359
  [Abstract] ( 837 ) [PDF 911 KB] (912)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412081   [Cite this paper]
 100. Relationship between the Bond Dipole Moment and Bond Angle of Polar Molecules
  CAO Jing-Si, WEI Mei-Ju, CHEN Fei-Wu
  2016, 32, (7), 1639-1648
  [Abstract] ( 835 ) [PDF 6868 KB] (565)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604062   [Cite this paper]
Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
CHI Li-Feng   
Browse By Issue
Most Cited
Most Downloaded
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top