Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

Most Down Articles

Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All
 1. Recent Progress of Non-Noble Metal Catalysts in Water Electrolysis for Hydrogen Production
  CHANG Jin-Fa, XIAO Yao, LUO Zhao-Yan, GE Jun-Jie, LIU Chang-Peng, XING Wei
  2016, 32 (7), 1556-1592
  [Abstract] (1215) [PDF 71024KB] (1832)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604291   [Cite this paper]
 2. Recent Progress in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Materials for Luminescence Applications
  XIAO Juan, ZHANG Hao-Li
  2016, 32 (8), 1894-1912
  [Abstract] (1434) [PDF 19121KB] (1560)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605034   [Cite this paper]
 3. Advances in the Synthesis of Mesoporous Carbon Nitride Materials
  WANG Yue, JIANG Quan, SHANG Jie-Kun, XU Jie, LI Yong-Xin
  2016, 32 (8), 1913-1928
  [Abstract] (1090) [PDF 15293KB] (1404)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605052   [Cite this paper]
 4. Advances and Developments in Perovskite Materials for Solar Cell Applications
  SHAI Xu-Xia, LI Dan, LIU Shuang-Shuang, LI Hao, WANG Ming-Kui
  2016, 32 (9), 2159-2170
  [Abstract] (971) [PDF 7620KB] (1304)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606072   [Cite this paper]
 5. Strategy for the Design of Ru Catalyst with Ultra-High Density of Active Sites for Low Temperature FTS
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (3), 441-442
  [Abstract] (285) [PDF 855KB] (1050)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702241   [Cite this paper]
 6. Controlled Assembly of Graphene-Based Aerogels
  LI Guang-Yong, WU Xiao-Han, HE Wei-Na, FANG Jian-Hui, ZHANG Xue-Tong
  2016, 32 (9), 2146-2158
  [Abstract] (829) [PDF 10239KB] (1017)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605243   [Cite this paper]
 7. Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries
  WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang
  2016, 32 (8), 1866-1879
  [Abstract] (596) [PDF 5636KB] (841)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605261   [Cite this paper]
 8. A Selenium Disulfide-Impregnated Hollow Carbon Sphere Composite as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries
  LUO Wen, HUANG Lei, GUAN Dou-Dou, HE Ru-Han, LI Feng, MAI Li-Qiang
  2016, 32 (8), 1999-2006
  [Abstract] (627) [PDF 12871KB] (790)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605032   [Cite this paper]
 9. Recent Progress in Crystal Facet Effect of TiO2 Photocatalysts
  LU Yang
  2016, 32 (9), 2185-2196
  [Abstract] (589) [PDF 18313KB] (781)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605255   [Cite this paper]
 10. Graphene: Synthesis, Characterization and Application in Transparent Conductive Films
  ZHU Jie-Jun, SUN Hai-Bin, WU Yao-Zheng, WAN Jian-Guo, WANG Guang-Hou
  2016, 32 (10), 2399-2410
  [Abstract] (604) [PDF 8911KB] (730)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606242   [Cite this paper]
 11. Advances inWearable and Flexible Conductors Based on Nanocarbon Materials
  XIA Kai-Lun, JIAN Mu-Qiang, ZHANG Ying-Ying
  2016, 32 (10), 2427-2446
  [Abstract] (498) [PDF 4236KB] (730)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607261   [Cite this paper]
 12. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries
  FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang
  2017, 33 (1), 211-241
  [Abstract] (597) [PDF 4164KB] (730)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610111   [Cite this paper]
 13. Recent Advances in Morphology Control and Surface Modification of Bi-Based Photocatalysts
  HE Rong-An, CAO Shao-Wen, YU Jia-Guo
  2016, 32 (12), 2841-2870
  [Abstract] (502) [PDF 8642KB] (717)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611021   [Cite this paper]
 14. Soft-Templated Ordered Mesoporous Carbon Materials: Synthesis, Structural Modification and Functionalization
  LIU Dan, HU Yan-Yan, ZENG Chao, QU De-Yu
  2016, 32 (12), 2826-2840
  [Abstract] (436) [PDF 1717KB] (715)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609141   [Cite this paper]
 15. Two-Dimensional Carbon-Based Porous Materials: Synthesis and Applications
  HE Lei, ZHANG Xiang-Qian, LU An-Hui
  2017, 33 (4), 709-728
  [Abstract] (292) [PDF 2896KB] (677)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612201   [Cite this paper]
 16. Recent Advances in the Chemical Doping of Two-Dimensional Molybdenum Disulfide
  XING Lei, JIAO Li-Ying
  2016, 32 (9), 2133-2145
  [Abstract] (563) [PDF 17374KB] (659)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606162   [Cite this paper]
 17. Recent Advances in the Optimally “Tuned” Range-Separated Density Functional Theory
  SUN Hai-Tao, ZHONG Cheng, SUN Zhen-Rong
  2016, 32 (9), 2197-2208
  [Abstract] (795) [PDF 8906KB] (642)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605301   [Cite this paper]
 18. 单原子钯催化剂的光化学合成新策略
  ZHANG Tao
  2016, 32 (7), 1551-1552
  [Abstract] (403) [PDF 1918KB] (630)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606171   [Cite this paper]
 19. Research Progress on the Liquid-Phase Preparation and Surface Modification of Copper Nanowires
  GAO Qi, KAN Cai-Xia, LI Jun-Long, LOU Ye-Ke, WEI Jing-Jing
  2016, 32 (7), 1604-1622
  [Abstract] (497) [PDF 7083KB] (625)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604182   [Cite this paper]
 20. Recent Progress of Metal Organic Frameworks-Based Nanomaterials for Electrocatalysis
  XUAN Cui-Juan, WANG Jie, ZHU Jing, WANG De-Li
  2017, 33 (1), 149-164
  [Abstract] (555) [PDF 2321KB] (608)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143   [Cite this paper]
 21. 金属-氧化物体系多界面串联催化剂
  SONG Wei-Guo
  2016, 32 (8), 1851-1852
  [Abstract] (439) [PDF 2651KB] (604)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606291   [Cite this paper]
 22. Research on Carbon-Based Electrode Materials for Supercapacitors
  LI Xue-Qin, CHANG Lin, ZHAO Shen-Long, HAO Chang-Long, LU Chen-Guang, ZHU Yi-Hua, TANG Zhi-Yong
  2017, 33 (1), 130-148
  [Abstract] (538) [PDF 2582KB] (590)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609012   [Cite this paper]
 23. Quinones as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries
  DAWUT Gulbahar, LU Yong, ZHAO Qing, LIANG Jing, TAO Zhan-Liang, CHEN Jun
  2016, 32 (7), 1593-1603
  [Abstract] (602) [PDF 10843KB] (560)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605231   [Cite this paper]
 24. To Explore the Micromechanism of Firefly Squid and Reveal the Mystery of Bioluminescence
  YANG Jin-Long
  2017, 33 (3), 443-444
  [Abstract] (262) [PDF 357KB] (557)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701093   [Cite this paper]
 25. Core-Shell Structured Electrocatalysts for the Cathodic Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells
  ZHU Hong, LUO Ming-Chuan, CAI Ye-Zheng, SUN Zhao-Nan
  2016, 32 (10), 2462-2474
  [Abstract] (447) [PDF 17840KB] (556)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606293   [Cite this paper]
 26. Cover and Table of Contents for Vol.33 No. 2

  2017, 33 (2), 0-0
  [Abstract] (202) [PDF 7625KB] (553)   doi:    [Cite this paper]
 27. Three-Dimensional Direct Numerical Simulation of Partially Premixed Combustion in Engine-Related Conditions
  ZHANG Fan, YAO Ming-Fa
  2016, 32 (8), 1941-1949
  [Abstract] (526) [PDF 4947KB] (547)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604223   [Cite this paper]
 28. Design and Preparation of Electrode Materials for Supercapacitors with High Specific Capacitance
  WU Zhong, ZHANG Xin-Bo
  2017, 33 (2), 305-313
  [Abstract] (468) [PDF 1545KB] (545)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611012   [Cite this paper]
 29. Mesoscopic Structure of Nafion-Ionic Liquid Membrane Using Dissipative Particle Dynamics Simulations
  MAI Jun-Lin, SUN De-Lin, QUAN Xue-Bo, LI Li-Bo, ZHOU Jian
  2016, 32 (7), 1649-1657
  [Abstract] (506) [PDF 17254KB] (541)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032804   [Cite this paper]
 30. Hydrothermal Synthesis of Fe3O4/rGO Nanocomposites as Anode Materials for Lithium Ion Batteries
  ZHU Shou-Pu, WU Tian, SU Hai-Ming, QU Shan-Shan, XIE Yong-Juan, CHEN Ming, DIAO Guo-Wang
  2016, 32 (11), 2737-2744
  [Abstract] (394) [PDF 7432KB] (539)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609072   [Cite this paper]
 31. Skeletal Kinetic Model Generation for the Combustion of C1-C2 Fuels
  LI Shu-Hao, LI Rui, GUO Jun-Jiang, TAN Ning-Xin, WANG Fan, LI Xiang-Yuan
  2016, 32 (7), 1623-1633
  [Abstract] (517) [PDF 6754KB] (527)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604084   [Cite this paper]
 32. Preparation and Optoelectronic Applications of Two-Dimensional Nanocrystals Based on Metallo-Porphyrins
  SHI Nai-En, SONG Chuan-Yuan, ZHANG Jun, HUANG Wei
  2016, 32 (10), 2447-2461
  [Abstract] (392) [PDF 6099KB] (526)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607141   [Cite this paper]
 33. Graphenal Polymers: 3D Carbon-Rich Polymers as Energy Materials with Electronic and Ionic Transport Pathways
  LIANG Jia-Xu, XIAO Zhi-Chang, ZHI Lin-Jie
  2016, 32 (10), 2390-2398
  [Abstract] (488) [PDF 13144KB] (525)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607132   [Cite this paper]
 34. Recent Progress in Singlet Exciton Fission
  LIU Yan-Ping, WU Yi-Shi, FU Hong-Bing
  2016, 32 (8), 1880-1893
  [Abstract] (593) [PDF 15454KB] (521)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606061   [Cite this paper]
 35. Controllable Synthesis of Pd Nanocrystals for Applications in Fuel Cells
  XU Han, TONG Ye-Xiang, LI Gao-Ren
  2016, 32 (9), 2171-2184
  [Abstract] (415) [PDF 18476KB] (518)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606131   [Cite this paper]
 36. 氧化石墨烯控制冰晶生长并应用于低温细胞保存
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (2), 263-263
  [Abstract] (436) [PDF 309KB] (518)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612211   [Cite this paper]
 37. Two-Dimensional Layered Zeolite Precursors: Syntheses, Modifications and Catalytic Applications
  ZHAO Zhen-Chao, ZHANG Wei-Ping
  2016, 32 (10), 2475-2487
  [Abstract] (319) [PDF 6893KB] (517)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607121   [Cite this paper]
 38. Progress in the Investigation and Application of Na3V2(PO4)3 for Electrochemical Energy Storage
  SONG Wei-Xin, HOU Hong-Shuai, JI Xiao-Bo
  2017, 33 (1), 103-129
  [Abstract] (512) [PDF 6769KB] (501)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608303   [Cite this paper]
 39. Preparation of Nanoporous CoFe2O4 and Its Catalytic Performance during the Thermal Decomposition of Ammonium Perchlorate
  XIONG Wen-Hui, ZHANG Wen-Chao, YU Chun-Pei, SHEN Rui-Qi, CHENG Jia, YE Jia-Hai, QIN Zhi-Chun
  2016, 32 (8), 2093-2100
  [Abstract] (490) [PDF 3252KB] (500)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605121   [Cite this paper]
 40. Applications of Graphene-Based Hybrid Material as Electrodes in Microbial Fuel Cells
  WANG Cheng-Xian, YU Fei, MA Jie
  2016, 32 (10), 2411-2426
  [Abstract] (540) [PDF 19648KB] (500)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606227   [Cite this paper]
 41. Solid-State NMR Characterization of the Structure and Catalytic Reaction Mechanism of Solid Acid Catalysts
  LI Shen-Hui, LI Jing, ZHENG An-Min, DENG Feng
  2017, 33 (2), 270-282
  [Abstract] (298) [PDF 2223KB] (499)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611022   [Cite this paper]
 42. Magnesiothermic Reduction Preparation and Electrochemical Properties of a Highly Ordered Mesoporous Si/C Anode Material for Lithium-Ion Batteries
  TANG Yan-Ping, YUAN Sha, GUO Yu-Zhong, HUANG Rui-An, WANG Jian-Hua, YANG Bin, DAI Yong-Nian
  2016, 32 (9), 2280-2286
  [Abstract] (504) [PDF 5742KB] (498)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605124   [Cite this paper]
 43. Controlled Synthesis and Supercapacitive Performance of Heterostructured MnO2/H-TiO2 Nanotube Arrays
  XU Juan, LIU Jia-Qin, LI Jing-Wei, WANG Yan, Lü Jun, WU Yu-Cheng
  2016, 32 (10), 2545-2554
  [Abstract] (389) [PDF 9664KB] (491)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606161   [Cite this paper]
 44. Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films for Micro-Supercapacitors
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (5), 853-854
  [Abstract] (488) [PDF 681KB] (475)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703171   [Cite this paper]
 45. Relationship between the Bond Dipole Moment and Bond Angle of Polar Molecules
  CAO Jing-Si, WEI Mei-Ju, CHEN Fei-Wu
  2016, 32 (7), 1639-1648
  [Abstract] (642) [PDF 6868KB] (473)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604062   [Cite this paper]
 46. Effect of the Support on Partial Hydrogenation of Toluene over Ru/Oxide Catalysts
  BI Hui-Zi, DOU Rong-Fei, WANG Hao, PEI Yan, QIAO Ming-Hua, SUN Bin, ZONG Bao-Ning
  2016, 32 (7), 1765-1774
  [Abstract] (391) [PDF 7298KB] (473)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604085   [Cite this paper]
 47. Smart Aqueous Foams: State of the Art
  LIANG Mei-Qing, YIN Hong-Yao, FENG Yu-Jun
  2016, 32 (11), 2652-2662
  [Abstract] (449) [PDF 16149KB] (470)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608262   [Cite this paper]
 48. Band Structure Modulation and Carrier Transport Process of g-C3N4 Doped with Alkali Metals
  ZHU Lin, MAXin-Guo, LIU Na, XU Guo-Wang, HUANG Chu-Yun
  2016, 32 (10), 2488-2494
  [Abstract] (394) [PDF 4907KB] (469)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606222   [Cite this paper]
 49. 染料敏化太阳能电池界面电荷转移机理
  YANG Jin-Long
  2016, 32 (7), 1554-1555
  [Abstract] (371) [PDF 1819KB] (467)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606201   [Cite this paper]
 50. 石墨烯单晶的自组装:第一个二维超有序结构
  LIU Zhong-Fan
  2016, 32 (7), 1553-1553
  [Abstract] (665) [PDF 947KB] (467)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606241   [Cite this paper]
 51. pH- and Temperature-Induced Micellization of the Dual Hydrophilic Block Copolymer Poly(methacrylate acid)-b-poly(N-(2-methacryloylxyethyl) pyrrolidone) in Aqueous Solution
  ZHANG Ji-Ping, CHENG Shuo-Zhen, LI Xue-Feng, DONG Jin-Feng
  2016, 32 (8), 2018-2026
  [Abstract] (373) [PDF 11679KB] (467)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605271   [Cite this paper]
 52. 新型纳米结构推动燃料电池电极催化剂的发展
  ZHUANG Lin
  2016, 32 (8), 1853-1853
  [Abstract] (361) [PDF 328KB] (465)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607061   [Cite this paper]
 53. Sensitized, Thermally Activated, Delayed Fluorescence Devices Based on a Polymer Host Material
  PENG Xue-Feng, LEI Yong, LIU Zhen, JI Xia-Xia, FAN Chang-Jun, YANG Xiao-Hui
  2016, 32 (9), 2369-2376
  [Abstract] (530) [PDF 4414KB] (464)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606031   [Cite this paper]
 54. Surface Defect Passivation of Graphene Quantum Dots by Amino Functionalization and Photoluminescence Emission Enhancement
  WANG Yun-Jing, LIU Ying-Qiu, GAO Xiu-Xiu, ZHAN Yan-Shan, PAN Li-Yang, ZHANG Wen-Kai, FANG Xiao-Min
  2016, 32 (10), 2636-2644
  [Abstract] (589) [PDF 10840KB] (463)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606282   [Cite this paper]
 55. Progress of Lithium/Sulfur Batteries Based on Chemically Modified Carbon
  LI Wan-Fei, LIU Mei-Nan, WANG Jian, ZHANG Yue-Gang
  2017, 33 (1), 165-182
  [Abstract] (494) [PDF 3755KB] (463)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609232   [Cite this paper]
 56. Molecular Dynamics Simulation of a Chiral Self-Assembled Structure of a BIC and HA System on a HOPG Surface Driven by Hydrogen Bonds
  WANG Yun-He, QIN Yuan, YAO Man, WANG Xu-Dong, LI Shu-Ying, WANG Dong, CHEN Ting
  2016, 32 (9), 2255-2263
  [Abstract] (411) [PDF 14861KB] (460)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605264   [Cite this paper]
 57. Evaluation of Molecular Binding Modes on Site II of Human Serum Albumin
  XU Shi-Wen, LIN Dong-Qiang, YAO Shan-Jing
  2016, 32 (7), 1819-1828
  [Abstract] (424) [PDF 4612KB] (460)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604151   [Cite this paper]
 58. Effective Strategies towards High-Performance Photoanodes for Photoelectrochemical Water Splitting
  QIU Wei-Tao, HUANG Yong-Chao, WANG Zi-Long, XIAO Shuang, JI Hong-Bing, TONG Ye-Xiang
  2017, 33 (1), 80-102
  [Abstract] (472) [PDF 4600KB] (459)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607293   [Cite this paper]
 59. Improved Photocatalytic Activity for Phenol Degradation of Rutile TiO2 on the Addition of CuWO4 and Possible Mechanism
  LUO Bang-De, XIONG Xian-Qiang, XU Yi-Ming
  2016, 32 (7), 1758-1764
  [Abstract] (477) [PDF 3408KB] (458)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032805   [Cite this paper]
 60. Development of Solid Solution Photocatalytic Materials
  JING Tao, DAI Ying
  2017, 33 (2), 295-304
  [Abstract] (324) [PDF 1595KB] (458)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610172   [Cite this paper]
 61. Synthesis and Optoelectronic Properties of a Solution- Processable Anthraquinone/Fluorene Hybrid Bipolar Fluorescent Material
  CHEN Hao, YANG Tao, LI Jie-Wei, ZHANG Xin-Wen, QIAN Yan, XIE Ling-Hai, HUANG Wei
  2016, 32 (9), 2346-2354
  [Abstract] (446) [PDF 3914KB] (457)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605163   [Cite this paper]
 62. Quantum Confinement Effect of Graphene-Like C3N4 Nanosheets for Efficient Photocatalytic Hydrogen Production fromWater Splitting
  HAO Xu-Qiang, YANG Hao, JIN Zhi-Liang, XU Jing, MIN Shi-Xiong, Lü Gong-Xuan
  2016, 32 (10), 2581-2592
  [Abstract] (477) [PDF 13427KB] (457)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606226   [Cite this paper]

 63. QI Li-Ming
  2016, 32 (10), 2383-2384
  [Abstract] (294) [PDF 5482KB] (453)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609071   [Cite this paper]
 64. 新型硒化亚锗薄膜太阳能电池
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (2), 264-264
  [Abstract] (465) [PDF 353KB] (446)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612271   [Cite this paper]
 65. 水在金属表面解离吸附的全维量子动力学
  YANG JIN-Long
  2016, 32 (8), 1854-1855
  [Abstract] (269) [PDF 1042KB] (445)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607151   [Cite this paper]
 66. Evaluation of the Walden Product of Ionic Liquids Using Experiments and a New Theory: An Ion Exchange Transition Model
  ZHENG Ling, PAN Yi, JI Hong-Xiang, MA Xiao-Xue, XING Nan-Nan, GUAN Wei
  2016, 32 (11), 2663-2670
  [Abstract] (352) [PDF 4584KB] (445)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607292   [Cite this paper]
 67. Nitrile-Modified 2,5-Di-tert-butyl-hydroquinones as Redox Shuttle Overcharge Additives for Lithium-Ion Batteries
  WANG Jing-Lun, YAN Xiao-Dan, YONG Tian-Qiao, ZHANG Ling-Zhi
  2016, 32 (9), 2293-2300
  [Abstract] (479) [PDF 3038KB] (443)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605201   [Cite this paper]
 68. Density Functional Theory Study of CO2 Adsorption in Amine-Functionalized Carbonaceous Materials
  WANG Juan, LI Shi-Kun, ZHAO Zhen-Chao, ZHOU Dan-Hong, LU An-Hui, ZHANG Wei-Ping
  2016, 32 (7), 1666-1673
  [Abstract] (483) [PDF 7045KB] (442)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604012   [Cite this paper]
 69. Synthesis and Photocatalytic Performance of a Magnetic AgBr/Ag3PO4/ZnFe2O4 Composite Catalyst
  MENG Ying-Shuang, AN Yi, GUO Qian, GE Ming
  2016, 32 (8), 2077-2083
  [Abstract] (768) [PDF 4499KB] (441)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605081   [Cite this paper]
 70. Effect of Electrolyte on the Electrochemical Performance of the MnO2 Cathode for Aqueous Rechargeable Batteries
  BAI Shou-Li, LI Xin, WEN Yue-Hua, CHENG Jie, CAO Gao-Ping, YANG Yu-Sheng, LI Dian-Qing
  2016, 32 (8), 2007-2017
  [Abstract] (488) [PDF 8057KB] (440)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604261   [Cite this paper]
 71. 铁掺杂磷化钴纳米阵列作为多功能析氢催化剂
  WU Kai
  2016, 32 (12), 2819-2820
  [Abstract] (401) [PDF 420KB] (440)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611081   [Cite this paper]
 72. Effects of Structure on Electrochemical Performances of Ribbon-Shaped Mesophase Pitch-Based Graphite Fibers
  HUANG Jia-Jun, DONG Zhi-Jun, ZHANG Xu, YUAN Guan-Ming, CONG Ye, CUI Zheng-Wei, LI Xuan-Ke
  2016, 32 (7), 1699-1707
  [Abstract] (420) [PDF 12134KB] (436)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604011   [Cite this paper]
 73. Surface Patterning and Force-Induced Reversible Structural Transformation of a PVP-Chol Supramolecular Polymer Brush
  LIU Shan-Shan, JI Shan, CHEN Qi-Bin, PENG Chang-Jun, LIU Hong-Lai
  2016, 32 (9), 2318-2326
  [Abstract] (281) [PDF 12579KB] (431)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605181   [Cite this paper]
 74. Research Progress of Counter Electrodes for Quantum Dot-Sensitized Solar Cells
  XIA Rui, WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, FANG Xiao-Dong
  2017, 33 (4), 670-690
  [Abstract] (240) [PDF 7686KB] (429)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701101   [Cite this paper]
 75. Catalytic Combustion of n-Hexanal Using Cu-Mn Composite Oxide Supported on TiO2
  LI Yue, ZHANG Ting-Ting, WANG Juan, ZHU Zhen, JIA Bing, YU Jiang
  2016, 32 (8), 2084-2092
  [Abstract] (367) [PDF 5398KB] (427)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605041   [Cite this paper]
 76. Perspectives on the Research Progress of Bipolar Interfacial Polyelectrolyte Membrane Fuel Cell
  LU Shan-Fu, PENG Si-Kan, XIANG Yan
  2016, 32 (8), 1859-1865
  [Abstract] (370) [PDF 1341KB] (424)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606022   [Cite this paper]
 77. Surface Analysis of the Lithium-Rich Cathode Material Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2 by Advanced Electron Microscopy
  HUANG Wei, WU Chun-Yang, ZENG Yue-Wu, JIN Chuan-Hong, ZHANG Ze
  2016, 32 (9), 2287-2292
  [Abstract] (518) [PDF 6401KB] (423)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605164   [Cite this paper]
 78. Photogenerated Charge-Transfer Properties of Au-Loaded ZnO Hollow Sphere Composite Materials with Enhanced Photocatalytic Activity
  ZHAO Fei, SHI Lin-Qi, CUI Jia-Bao, LIN Yan-Hong
  2016, 32 (8), 2069-2076
  [Abstract] (411) [PDF 6450KB] (423)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604224   [Cite this paper]
 79. Effect of Y on the Properties of Graphene for Hydrogen Storage
  LI Yuan-Yuan, ZHAO Xin-Xin, MI Yi-Ming, SUN Gai-Li, WU Jian-Bao, WANG Li-Li
  2016, 32 (7), 1658-1665
  [Abstract] (447) [PDF 5678KB] (422)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604111   [Cite this paper]
 80. Atom Identification and Analysis of TiO2 Nanoparticles in the Heating and Sintering Process (II): The Sintered Neck
  MIAO Zhu, ZHANG Hai, YANG Hai-Rui
  2016, 32 (8), 2119-2124
  [Abstract] (432) [PDF 7423KB] (416)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604263   [Cite this paper]
 81. Ultrasonic-Assisted Synthesis of a Superabsorbent Composite Hydrogel for the Responsive and Removal Properties of Pb(II)
  WANG Yin, XIONG Yang, SUN Feng-Ling, YANG Yi-Qiong, ZHANG Xiao-Dong
  2016, 32 (10), 2563-2573
  [Abstract] (323) [PDF 2565KB] (415)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607122   [Cite this paper]
 82. Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells Processed with Br or Cl Doping via a Two-Step Deposition
  WANG Yan-Qing, LI Long, NIE Lin-Hui, LI Nan-Nan, SHI Cheng-Wu
  2016, 32 (11), 2724-2730
  [Abstract] (441) [PDF 8492KB] (414)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607272   [Cite this paper]
 83. Catalytic Properties of Different Crystal Sizes for ZSM-5 Zeolites on the Alkylation of Benzene with Methanol and Optimization of the Reaction Conditions
  YUAN Ping, WANG Hao, XUE Yan-Feng, LI Yan-Chun, WANG Kai, DONG Mei, FAN Wei-Bin, QIN Zhang-Feng, WANG Jian-Guo
  2016, 32 (7), 1775-1784
  [Abstract] (419) [PDF 5923KB] (411)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604141   [Cite this paper]
 84. EXELFS Analysis of Lattice Structure of Uranium Dioxide
  JIANG Ao-Ke, ZHAO Ya-Wen, LONG Zhong, ZHANG Lei, HU Yin, ZENG Rong-Guang, ZHANG Yan-Zhi, XIAO Hong, ZHU Kang-Wei, LIU Ke-Zhao
  2017, 33 (2), 364-369
  [Abstract] (260) [PDF 1255KB] (408)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611082   [Cite this paper]
 85. Deactivation and Regeneration of HZSM-5 Zeolite in Methanol-to-Propylene Reaction
  HU Si, ZHANG Qing, GONG Yan-Jun, ZHANG Ying, WU Zhi-Jie, DOU Tao
  2016, 32 (7), 1785-1794
  [Abstract] (447) [PDF 3694KB] (404)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604152   [Cite this paper]
 86. Preparation of Fluorescently Labeled pH-Sensitive Micelles for Controlled Drug Release
  HAOWei-Ju, ZHANG Jun-Qi, SHANG Ya-Zhuo, XU Shou-Hong, LIU Hong-Lai
  2016, 32 (10), 2628-2635
  [Abstract] (348) [PDF 6335KB] (404)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606296   [Cite this paper]
 87. Most Cited Articles

  2016, 32 (12), 3002-3006
  [Abstract] (302) [PDF 321KB] (404)   doi:    [Cite this paper]
 88. HCl作为添加剂提升钙钛矿薄膜太阳能电池的性能
  WU Kai
  2016, 32 (9), 2129-2130
  [Abstract] (268) [PDF 1984KB] (403)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608082   [Cite this paper]
 89. Molecular Mechanisms of Interface Interactions between Nanomaterials and Proteins
  HOU Jing-Fei, YANG Yan-Lian, WANG Chen
  2017, 33 (1), 63-79
  [Abstract] (446) [PDF 2941KB] (402)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608233   [Cite this paper]
 90. Effect of β-Substituents on the Electronic Absorption Spectra of Manganese(V)-oxo Corrole Complexes
  CHEN Hua-Bin, ZHANG Xiao-Hui, GONG Li-Zhen, HE Jing, XU Xuan, XU Zhi-Guang, LIU Hai-Yang
  2016, 32 (8), 1983-1989
  [Abstract] (300) [PDF 4428KB] (401)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604222   [Cite this paper]
 91. Pd-Containing Core/Pt-Based Shell Structured Electrocatalysts
  Lü Yang, SONG Yu-Jiang, LIU Hui-Yuan, LI Huan-Qiao
  2017, 33 (2), 283-294
  [Abstract] (292) [PDF 2582KB] (401)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611071   [Cite this paper]
 92. Synthesis and Adsorption Properties of Squamous BiOBr/Bi2WO6
  LIU Xiao-Ling, SONG Ji-Mei, DONG Na, HU Gang, YANG Jie, SI Wei, LI Wen-Hui
  2016, 32 (7), 1844-1850
  [Abstract] (458) [PDF 3784KB] (400)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604142   [Cite this paper]
 93. High-Performance Thermogalvanic Cell Based on Organic Nanofluids
  SUN Hao-Yu, PU Jin-Huan, TANG Gui-Hua
  2016, 32 (10), 2555-2562
  [Abstract] (310) [PDF 6358KB] (400)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606281   [Cite this paper]
 94. Catalytic Effect of Silver Cathodes on 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid Dechlorination in Aqueous Solutions
  MA Hong-Xing, GE Ting-Jie, CAI Qian-Qian, XU Ying-Hua, MA Chun-An
  2016, 32 (7), 1715-1721
  [Abstract] (437) [PDF 3234KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604121   [Cite this paper]
 95. Theoretical Insights into Role of Interface for CO Oxidation on Inverse Al2O3/Au(111) Catalysts
  GU Yong-Bing, CAI Qiu-Xia, CHEN Xian-Lang, ZHUANG Zhen-Zhan, ZHOU Hu, ZHUANG Gui-Lin, ZHONG Xing, MEI Dong-Hai, WANG Jian-Guo
  2016, 32 (7), 1674-1680
  [Abstract] (452) [PDF 7349KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2016032806   [Cite this paper]
 96. 高稳定性双向可逆单分子光电子开关
  XIANG Dong
  2016, 32 (7), 1549-1550
  [Abstract] (409) [PDF 2724KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606221   [Cite this paper]
 97. Kinetics and Thermodynamics of Adsorption of Benzil-Bridged β-Cyclodextrin on Uranium(VI)
  JING Peng-Fei, LIU Hui-Jun, ZHANG Qin, HU Sheng-Yong, LEI Lan-Lin, FENG Zhi-Yuan
  2016, 32 (8), 1933-1940
  [Abstract] (463) [PDF 5838KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604212   [Cite this paper]
 98. 通过共沉积p-型半导体和光活性材料简化钙钛矿太阳能电池结构
  WU Kai
  2016, 32 (11), 2647-2648
  [Abstract] (384) [PDF 800KB] (396)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610141   [Cite this paper]
 99. Cover and Table of Contents for Vol.32 No.11

  2016, 32 (11), 0-0
  [Abstract] (311) [PDF 20242KB] (394)   doi:    [Cite this paper]
 100. Effect of Se Doping on the Electronic Band Structure and Optical Absorption Properties of Single Layer MoS2
  LI Gang, CHEN Min-Qiang, ZHAO Shi-Xiong, LI Peng-Wei, HU Jie, SANG Sheng-Bo, HOU Jing-Jing
  2016, 32 (12), 2905-2912
  [Abstract] (340) [PDF 1239KB] (394)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609201   [Cite this paper]
Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
Browse By Issue
Articles in Press
Most Cited
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top