Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

Most Down Articles

Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All
 1. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries
  FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang
  2017, 33 (1), 211-241
  [Abstract] (931) [PDF 4164KB] (1360)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610111   [Cite this paper]
 2. Strategy for the Design of Ru Catalyst with Ultra-High Density of Active Sites for Low Temperature FTS
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (3), 441-442
  [Abstract] (481) [PDF 855KB] (1273)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702241   [Cite this paper]
 3. Recent Progress of Metal Organic Frameworks-Based Nanomaterials for Electrocatalysis
  XUAN Cui-Juan, WANG Jie, ZHU Jing, WANG De-Li
  2017, 33 (1), 149-164
  [Abstract] (774) [PDF 2321KB] (966)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143   [Cite this paper]
 4. Research on Carbon-Based Electrode Materials for Supercapacitors
  LI Xue-Qin, CHANG Lin, ZHAO Shen-Long, HAO Chang-Long, LU Chen-Guang, ZHU Yi-Hua, TANG Zhi-Yong
  2017, 33 (1), 130-148
  [Abstract] (789) [PDF 2582KB] (950)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609012   [Cite this paper]
 5. Two-Dimensional Carbon-Based Porous Materials: Synthesis and Applications
  HE Lei, ZHANG Xiang-Qian, LU An-Hui
  2017, 33 (4), 709-728
  [Abstract] (515) [PDF 2896KB] (928)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612201   [Cite this paper]
 6. Recent Progress on Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide
  BAI Xiao-Fang, CHEN Wei, WANG Bai-Yin, FENG Guang-Hui, WEI Wei, JIAO Zheng, SUN Yu-Han
  2017, 33 (12), 2388-2403
  [Abstract] (243) [PDF 4654KB] (873)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201706131   [Cite this paper]
 7. Design and Preparation of Electrode Materials for Supercapacitors with High Specific Capacitance
  WU Zhong, ZHANG Xin-Bo
  2017, 33 (2), 305-313
  [Abstract] (689) [PDF 1545KB] (801)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611012   [Cite this paper]
 8. Progress in the Investigation and Application of Na3V2(PO4)3 for Electrochemical Energy Storage
  SONG Wei-Xin, HOU Hong-Shuai, JI Xiao-Bo
  2017, 33 (1), 103-129
  [Abstract] (791) [PDF 6769KB] (792)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608303   [Cite this paper]
 9. To Explore the Micromechanism of Firefly Squid and Reveal the Mystery of Bioluminescence
  YANG Jin-Long
  2017, 33 (3), 443-444
  [Abstract] (326) [PDF 357KB] (752)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701093   [Cite this paper]
 10. Recent Advances in Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution Reaction Based on Graphene-Like Two-Dimensional Materials
  LING Chong-Yi, WANG Jin-Lan
  2017, 33 (5), 869-885
  [Abstract] (613) [PDF 8460KB] (752)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702088   [Cite this paper]
 11. Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films for Micro-Supercapacitors
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (5), 853-854
  [Abstract] (620) [PDF 681KB] (744)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703171   [Cite this paper]
 12. Review on the Excellent Young Scientists Fund by NSFC in the Fields of Physical Chemistry
  LEI Jinglei, PENG Haonan, GAO Feixue
  2018, 34 (1), 108-112
  [Abstract] (1648) [PDF 395KB] (715)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201710125   [Cite this paper]
 13. Progress of Lithium/Sulfur Batteries Based on Chemically Modified Carbon
  LI Wan-Fei, LIU Mei-Nan, WANG Jian, ZHANG Yue-Gang
  2017, 33 (1), 165-182
  [Abstract] (706) [PDF 3755KB] (697)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609232   [Cite this paper]
 14. Cover and Table of Contents for Vol.33 No. 2

  2017, 33 (2), 0-0
  [Abstract] (254) [PDF 7625KB] (690)   doi:    [Cite this paper]
 15. Effective Strategies towards High-Performance Photoanodes for Photoelectrochemical Water Splitting
  QIU Wei-Tao, HUANG Yong-Chao, WANG Zi-Long, XIAO Shuang, JI Hong-Bing, TONG Ye-Xiang
  2017, 33 (1), 80-102
  [Abstract] (681) [PDF 4600KB] (687)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607293   [Cite this paper]
 16. Solid-State NMR Characterization of the Structure and Catalytic Reaction Mechanism of Solid Acid Catalysts
  LI Shen-Hui, LI Jing, ZHENG An-Min, DENG Feng
  2017, 33 (2), 270-282
  [Abstract] (430) [PDF 2223KB] (674)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611022   [Cite this paper]
 17. Development of Solid Solution Photocatalytic Materials
  JING Tao, DAI Ying
  2017, 33 (2), 295-304
  [Abstract] (434) [PDF 1595KB] (665)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610172   [Cite this paper]
 18. 氧化石墨烯控制冰晶生长并应用于低温细胞保存
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (2), 263-263
  [Abstract] (504) [PDF 309KB] (652)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612211   [Cite this paper]
 19. Progress on the Development of Inorganic Lead-Free Perovskite Solar Cells
  GU Jin-Yu, QI Peng-Wei, PENG Yang
  2017, 33 (7), 1379-1389
  [Abstract] (258) [PDF 1329KB] (652)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201704182   [Cite this paper]
 20. 新型硒化亚锗薄膜太阳能电池
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (2), 264-264
  [Abstract] (603) [PDF 353KB] (651)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612271   [Cite this paper]
 21. Recent Progress in Non-Precious Metal Catalysts for Oxygen Reduction Reaction
  WANG Jun, WEI Zi-Dong
  2017, 33 (5), 886-902
  [Abstract] (414) [PDF 2377KB] (639)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702092   [Cite this paper]
 22. Rational Design Strategies for Polymer Donors for Applications in Non-Fullerene Organic Photovoltaic Cells
  ZHANG Shao-Qing, HOU Jian-Hui
  2017, 33 (12), 2327-2338
  [Abstract] (168) [PDF 2450KB] (628)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201706161   [Cite this paper]
 23. Molecular Mechanisms of Interface Interactions between Nanomaterials and Proteins
  HOU Jing-Fei, YANG Yan-Lian, WANG Chen
  2017, 33 (1), 63-79
  [Abstract] (603) [PDF 2941KB] (625)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201608233   [Cite this paper]
 24. Research Progress of Counter Electrodes for Quantum Dot-Sensitized Solar Cells
  XIA Rui, WANG Shi-Mao, DONG Wei-Wei, FANG Xiao-Dong
  2017, 33 (4), 670-690
  [Abstract] (341) [PDF 7686KB] (624)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701101   [Cite this paper]
 25. Recent Advances in Li Anode for Aprotic Li-O2 Batteries
  ZHANG Yan-Tao, LIU Zhen-Jie, WANG Jia-Wei, WANG Liang, PENG Zhang-Quan
  2017, 33 (3), 486-499
  [Abstract] (429) [PDF 6235KB] (614)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611181   [Cite this paper]
 26. Halide Perovskite Materials for Solar Cells: a Theoretical Review
  HUANG Yang, SUN Qing-De, XU Wen, HE Yao, YIN Wan-Jian
  2017, 33 (9), 1730-1751
  [Abstract] (303) [PDF 3855KB] (590)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201705042   [Cite this paper]
 27. Radical Mechanism of Laccase-Catalyzed Catechol Ring-Opening
  CHEN Ming, WANG Lin, TAN Tian, LUO Xue-Cai, ZHENG Zai, YIN Ruo-Chun, SU Ji-Hu, DU Jiang-Feng
  2017, 33 (3), 620-626
  [Abstract] (310) [PDF 1803KB] (583)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612011   [Cite this paper]
 28. 3D SnO2/Graphene Hydrogel Anode Material for Lithium-Ion Battery
  BAI Xue-Jun, HOU Min, LIU Chan, WANG Biao, CAO Hui, WANG Dong
  2017, 33 (2), 377-385
  [Abstract] (440) [PDF 2620KB] (581)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610272   [Cite this paper]
 29. Liquid Metal Catalyst: Philosopher's Stone of Two-Dimensional Materials
  ZENG Meng-Qi, ZHANG Tao, TAN Li-Fang, FU Lei
  2017, 33 (3), 464-475
  [Abstract] (735) [PDF 4734KB] (575)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611152   [Cite this paper]
 30. Identifying the Hydrogen Bonding Patterns of Melamine and Melem Self-Assemblies on Au(111) Surface
  WANG Li, SHI He-Xia, WANG Wen-Yuan, SHI Hong, SHAO Xiang
  2017, 33 (2), 393-398
  [Abstract] (554) [PDF 1595KB] (559)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611033   [Cite this paper]
 31. Application of Structural DNA Nanotechnology
  ZHANG Hong-Zhi, ZHANG Zhi-Qing, WANG Fang, ZHOU Ting, WANG Xiu-Feng, ZHANG Guo-Dong, LIU Ting-Ting, LIU Shu-Zhen
  2017, 33 (8), 1520-1532
  [Abstract] (174) [PDF 1797KB] (557)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201704271   [Cite this paper]
 32. Core-Shell Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction
  CHANG Qiao-Wan, XIAO Fei, XU Yuan, SHAO Min-Hua
  2017, 33 (1), 9-17
  [Abstract] (494) [PDF 1963KB] (552)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609202   [Cite this paper]
 33. Effect of Pre-Punched Current Collector for Lithiation on the Electrochemical Performance of Lithium-Ion Capacitor
  JIANG Jiang-Min, NIE Ping, DONG Sheng-Yang, WU Yu-Ting, ZHANG Xiao-Gang
  2017, 33 (4), 780-786
  [Abstract] (321) [PDF 1684KB] (551)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612291   [Cite this paper]
 34. Pd-Containing Core/Pt-Based Shell Structured Electrocatalysts
  Lü Yang, SONG Yu-Jiang, LIU Hui-Yuan, LI Huan-Qiao
  2017, 33 (2), 283-294
  [Abstract] (373) [PDF 2582KB] (536)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611071   [Cite this paper]
 35. EXELFS Analysis of Lattice Structure of Uranium Dioxide
  JIANG Ao-Ke, ZHAO Ya-Wen, LONG Zhong, ZHANG Lei, HU Yin, ZENG Rong-Guang, ZHANG Yan-Zhi, XIAO Hong, ZHU Kang-Wei, LIU Ke-Zhao
  2017, 33 (2), 364-369
  [Abstract] (339) [PDF 1255KB] (536)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611082   [Cite this paper]
 36. Synthesis and Properties of Polyurethane/Coal-Derived Carbon Foam Phase Change Composites for Thermal Energy Storage
  WU Wen-Hao, HUANG Xin-Yu, YAO Rui-Min, CHEN Ren-Jie, LI Kai, ZOU Ru-Qiang
  2017, 33 (1), 255-261
  [Abstract] (504) [PDF 1958KB] (531)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610181   [Cite this paper]
 37. 单个LiCoO2纳米粒子充放电过程的实时光学成像
  LONG Yi-Tao
  2017, 33 (2), 266-267
  [Abstract] (407) [PDF 675KB] (526)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612231   [Cite this paper]
 38. Advances in Covalent Organic Frameworks
  LI Lu-Lu, LIU Shuai, ZHANG Qin, HU Nan-Tao, WEI Liang-Ming, YANG Zhi, WEI Hao
  2017, 33 (10), 1960-1977
  [Abstract] (284) [PDF 2505KB] (518)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201705191   [Cite this paper]
 39. Applications of Graphitic Nanomaterial's Optical Properties in Biochemical Sensing
  XU Yi-Ting, CHEN Long, CHEN Zhuo
  2017, 33 (1), 28-39
  [Abstract] (418) [PDF 3877KB] (506)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609213   [Cite this paper]
 40. Advances in High-Performance Lithium-Sulfur Batteries
  LIU Shuai, YAO Lu, ZHANG Qin, LI Lu-Lu, HU Nan-Tao, WEI Liang-Ming, WEI Hao
  2017, 33 (12), 2339-2358
  [Abstract] (269) [PDF 4557KB] (500)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201706021   [Cite this paper]
 41. New Developments in Photoelectrochemical Bioanalysis
  RUAN Yi-Fan, ZHANG Nan, ZHU Yuan-Cheng, ZHAO Wei-Wei, XU Jing-Juan, CHEN Hong-Yuan
  2017, 33 (3), 476-485
  [Abstract] (439) [PDF 2116KB] (499)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611141   [Cite this paper]
 42. Synergy of Ammonium Chloride and Moisture on Perovskite Crystallization for Efficient Printable Mesoscopic Solar Cells
  ZHUANG Lin
  2017, 33 (4), 647-648
  [Abstract] (279) [PDF 753KB] (497)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703071   [Cite this paper]
 43. Reaction Kinetics Investigation Using Single-Molecule Break Junction Techniques
  GU Chunhui, GUO Xuefeng
  2017, 33 (10), 1927-1928
  [Abstract] (118) [PDF 670KB] (497)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201706144   [Cite this paper]
 44. Computation-Driven Synthetic Chemistry: A Metal-Free Approach for Synthesis of 4-Substituted Pyridines
  FANG Wei-Hai
  2017, 33 (4), 645-646
  [Abstract] (293) [PDF 622KB] (495)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703031   [Cite this paper]
 45. Edge Epitaxy of Two-Dimensional MoSe2 and MoS2 Nanosheets on One-Dimensional Nanowires
  WANG Xun
  2017, 33 (12), 2317-2318
  [Abstract] (251) [PDF 857KB] (493)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201706191   [Cite this paper]
 46. Surface Strain Effect Engineers the Catalytic Performance of Pd Nanocrystals in CO2 Electrochemical Reduction
  BAO Xin-He
  2017, 33 (4), 651-652
  [Abstract] (244) [PDF 600KB] (491)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703091   [Cite this paper]
 47. Catalytic Hydrogenation of CO2 to Methanol via MOF-Confined Ultrasmall Cu/ZnOx Nanoparticles
  WANG Ye
  2017, 33 (5), 857-858
  [Abstract] (260) [PDF 581KB] (490)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703172   [Cite this paper]
 48. Reaction Mechanism of Benzene Methylation with Methanol over H-ZSM-5 Catalyst
  LI Ling-Ling, CHEN Ren, DAI Jian, SUN Ye, ZHANG Zuo-Liang, LI Xiao-Liang, NIE Xiao-Wa, SONG Chun-Shan, GUO Xin-Wen
  2017, 33 (4), 769-779
  [Abstract] (314) [PDF 2079KB] (488)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612162   [Cite this paper]
 49. A New Electric Generator Based on Water-Evaporation-Induced Electricity of Carbon Black
  LI Yat
  2017, 33 (3), 449-450
  [Abstract] (275) [PDF 631KB] (484)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702131   [Cite this paper]
 50. Developing a Support Vector Machine Based QSPR Model to PredictGas-to-Benzene Solvation Enthalpy of Organic Compounds
  GOLMOHAMMADI Hassan, DASHTBOZORGI Zahra, KHOOSHECHIN Sajad
  2017, 33 (5), 918-926
  [Abstract] (166) [PDF 1991KB] (482)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701163   [Cite this paper]
 51. 有机小分子太阳能电池:氟代对活性层形貌的精确调控
  LI Yong-Fang
  2017, 33 (2), 268-269
  [Abstract] (292) [PDF 705KB] (481)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701031   [Cite this paper]
 52. Progress in Conductive Polymers in Fibrous Energy Devices
  LIAO Chun-Rong, XIONG Feng, LI Xian-Jun, WU Yi-Qiang, LUO Yong-Feng
  2017, 33 (2), 329-343
  [Abstract] (418) [PDF 3131KB] (479)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611072   [Cite this paper]
 53. Facet Effect on Surface Thermodynamic Properties and In-situ Photocatalytic Thermokinetics of Ag3PO4
  XIAO Ming, HUANG Zai-Yin, TANG Huan-Feng, LU Sang-Ting, LIU Chao
  2017, 33 (2), 399-406
  [Abstract] (300) [PDF 1550KB] (478)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611092   [Cite this paper]
 54. Freestanding Defective Single-Unit-Cell Bismuth Vanadate Layers Enable High Efficiency and Exceptional Durability in CO2 Photoreduction
  SHEN Wenjie
  2017, 33 (3), 455-456
  [Abstract] (206) [PDF 392KB] (474)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702231   [Cite this paper]
 55. Structure and Kinetics of Thermal Decomposition Mechanism of Novel Silk Fibroin Films
  YU Hai-Yang, WANG Fang, LIU Qi-Chun, MA Qing-Yu, GU Zheng-Gui
  2017, 33 (2), 344-355
  [Abstract] (368) [PDF 1144KB] (473)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611023   [Cite this paper]
 56. Low-Crystalline Iron Oxide Hydroxide Nanoparticles: High-Performance Anode for Supercapacitors
  ZHUANG Lin
  2017, 33 (5), 859-860
  [Abstract] (238) [PDF 1008KB] (470)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703141   [Cite this paper]
 57. Chiral Luminescent Liquid Crystal Material Based on Europium-Substituted Polyoxometalate
  YUAN Hong, ZHANG Jing, WEI Xue-Hong, FANG Hui-Min, YUAN Shi-Fang, WU Li-Xin
  2017, 33 (2), 407-412
  [Abstract] (351) [PDF 2323KB] (468)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611032   [Cite this paper]
 58. Global Simulations of Enzymatic Catalysis
  ZHAO Yuan, CAO Ze-Xing
  2017, 33 (4), 691-708
  [Abstract] (237) [PDF 3939KB] (463)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612191   [Cite this paper]
 59. Photoelectrochemical Reduction of CO2 Over Graphene-Based Composites:Basic Principle,Recent Progress,and Future Perspective
  QUAN Quan, XIE Shun-Ji, WANG Ye, XU Yi-Jun
  2017, 33 (12), 2404-2423
  [Abstract] (259) [PDF 5661KB] (462)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201706263   [Cite this paper]
 60. Preparation of Biochar from Different Biomasses and Their Application in the Li-S Battery
  LI Jun-Tao, WU Jiao-Hong, ZHANG Tao, HUANG Ling
  2017, 33 (5), 968-975
  [Abstract] (248) [PDF 1878KB] (460)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702093   [Cite this paper]
 61. First-Principle Study of Hydrogen Evolution Activity for Two-dimensional M2XO2-2x(OH)2x (M=Ti, V; X=C, N)
  ZHANG Shao-Zheng, LIU Jia, XIE Yan, LU Yin-Ji, LI Lin, Lü Liang, YANG Jian-Hui, WEI Shi-Hao
  2017, 33 (10), 2022-2028
  [Abstract] (237) [PDF 1568KB] (458)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201705174   [Cite this paper]
 62. Design of Plasmonic-Catalytic Materials for Organic Hydrogenation Applications
  HUANG Hao, LONG Ran, XIONG Yu-Jie
  2017, 33 (4), 661-669
  [Abstract] (375) [PDF 3040KB] (457)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701171   [Cite this paper]
 63. Phosphomolybdic Acid as a Mediator for Indirect Carbon Electrooxidation in LowTemperature Carbon Fuel Cell
  YIN Jin-Ling, LIU Jia, WEN Qing, WANG Gui-Ling, CAO Dian-Xue
  2017, 33 (2), 370-376
  [Abstract] (239) [PDF 970KB] (454)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610311   [Cite this paper]
 64. Design and Growth of High-Quality Multifunctional Thin Films by Polymer-Assisted Deposition
  YI Qing-Hua, ZHAO Jie, LOU Yan-Hui, ZOU Gui-Fu, LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (2), 314-328
  [Abstract] (313) [PDF 5654KB] (453)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611091   [Cite this paper]
 65. Research Progress and Applications of qPlus Noncontact Atomic Force Microscopy
  LIU Meng-Xi, LI Shi-Chao, ZHA Ze-Qi, QIU Xiao-Hui
  2017, 33 (1), 183-197
  [Abstract] (358) [PDF 4997KB] (451)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609282   [Cite this paper]
 66. Controllable Fabrication of High-Temperature Resistant α-Fe2O3 Nanotube Arrays
  HAN Bu-Xing
  2017, 33 (5), 865-866
  [Abstract] (200) [PDF 857KB] (449)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703231   [Cite this paper]
 67. Synthesis and Lithium Storage Performance of Three-Dimensional Mesostructured ZnCo2O4 Cubes
  ZHEN Xu, GUO Xue-Jing
  2017, 33 (4), 845-852
  [Abstract] (278) [PDF 1515KB] (448)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612222   [Cite this paper]
 68. Recent Progress on Palladium-Based Oxygen Reduction Reaction Electrodes for Water Treatment
  SUN Meng, LI Jing-Hong
  2017, 33 (1), 198-210
  [Abstract] (377) [PDF 4918KB] (442)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609191   [Cite this paper]
 69. Self-Roll-Up Technology for Micro-Energy Storage Devices
  MIAO Sheng-Yi, WANG Xian-Fu, YAN Cheng-Lin
  2017, 33 (1), 18-27
  [Abstract] (376) [PDF 3126KB] (442)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609214   [Cite this paper]
 70. Characterization and Application of Au Nanoparticle/Agarose Composite Film Fabricated by Room Temperature Electron Reduction
  FANG Min, WANG Zong-Yuan, LIU Chang-Jun
  2017, 33 (2), 435-440
  [Abstract] (336) [PDF 1757KB] (440)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611101   [Cite this paper]
 71. Vanadium Nitride/Graphene Hybrid Electrode with Chemical Adsorption and Conversion of Polysulfides
  ZHANG Qiang
  2017, 33 (4), 649-650
  [Abstract] (293) [PDF 855KB] (440)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703072   [Cite this paper]
 72. Crystal Structure, Thermal Decomposition and Interaction with CT-DNA of Three 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde Acyl Hydrazones
  ZHAO Shun-Sheng, LI Lan-Lan, LIU Xiang-Rong, DING Zuo-Cheng, YANG Zai-Wen
  2017, 33 (2), 356-363
  [Abstract] (304) [PDF 2140KB] (438)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610191   [Cite this paper]
 73. Porous 3D Few-Layer Graphene-Like Carbon for Ultrahigh-Power Supercapacitors
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (5), 855-856
  [Abstract] (260) [PDF 667KB] (437)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703203   [Cite this paper]
 74. MoS2-C Composite as Negative Electrode Material for Sodium-Ion Supercapattery
  ZHAO Li-Ping, MENG Wei-Shuai, WANG Hong-Yu, QI Li
  2017, 33 (4), 787-794
  [Abstract] (338) [PDF 1318KB] (436)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612152   [Cite this paper]
 75. First-Principles Study of Na Storage in Bilayer Graphene with Double Vacancy Defects
  YANG Shao-Bin, LI Si-Nan, SHEN Ding, TANG Shu-Wei, SUN Wen, CHEN Yue-Hui
  2017, 33 (3), 520-529
  [Abstract] (366) [PDF 2704KB] (435)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611151   [Cite this paper]
 76. CH3NH3PbI3 Single Crystal-Based Ambipolar Field-Effect Transistor with Ta2O5 as the Top Gate Dielectric
  Lü Qian-Rui, LI Jing, LIAN Zhi-Peng, ZHAO Hao-Yan, DONG Gui-Fang, LI Qiang, WANG Li-Duo, YAN Qing-Feng
  2017, 33 (1), 249-254
  [Abstract] (444) [PDF 1369KB] (434)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610142   [Cite this paper]
 77. 25英寸石墨烯玻璃的快速制备
  WU Kai
  2017, 33 (1), 5-6
  [Abstract] (222) [PDF 728KB] (431)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612151   [Cite this paper]
 78. A Dinuclear Cobalt Cryptate as a Photocatalyst for Highly Efficient Visible-Light Driven CO2 Reduction
  LAN Zhi-An, Wang Xin-Chen
  2017, 33 (3), 457-457
  [Abstract] (405) [PDF 356KB] (431)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701061   [Cite this paper]
 79. UV Absorption and Resonance Raman Spectra of 2,4-Dithiouracil
  JIN Ying-Chun, ZHENG Xu-Ming
  2017, 33 (10), 1989-1997
  [Abstract] (163) [PDF 2107KB] (430)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201705175   [Cite this paper]
 80. γ-VOOH空心纳米结构的合成及其在电解水中的应用
  ZHUANG Lin
  2017, 33 (2), 265-265
  [Abstract] (312) [PDF 378KB] (428)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612221   [Cite this paper]
 81. Molecular Beam Epitaxy Growth and Surface Structural Characteristics of PbTe(111) Thin Film
  WU Hai-Fei, CHEN Yao, XU Shan-Hu, YAN Yong-Hong, SI Jian-Xiao, TAN Yong-Sheng
  2017, 33 (2), 419-425
  [Abstract] (286) [PDF 1894KB] (417)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610192   [Cite this paper]
 82. Accurate Calculation of the Energy Barriers and Rate Constants of Hydrogen Abstraction from Alkanes by Hydroperoxyl Radical
  YAO Qian, PENG Li-Juan, LI Ze-Rong, LI Xiang-Yuan
  2017, 33 (4), 763-768
  [Abstract] (207) [PDF 1305KB] (416)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701091   [Cite this paper]
 83. Progress of Light Extraction Technology for Organic Light-Emitting Diodes
  LAN Lu-Hua, TAO Hong, LI Mei-Ling, GAO Dong-Yu, ZOU Jian-Hua, XU Miao, WANG Lei, PENG Jun-Biao
  2017, 33 (8), 1548-1572
  [Abstract] (173) [PDF 5546KB] (416)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201704283   [Cite this paper]
 84. Graphite to Diamond: Kinetics Selectivity Leading to Hexagonal Diamond or Cubic Diamond
  YANG Jin-Long
  2017, 33 (3), 445-446
  [Abstract] (274) [PDF 752KB] (415)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702173   [Cite this paper]
 85. Two-Dimensional in-Plane Heterostructure Achieving Fast Photocarrier Separation and Transfer
  WU Kai
  2017, 33 (3), 453-453
  [Abstract] (218) [PDF 363KB] (415)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702171   [Cite this paper]
 86. One-Step Synthesized Novel Spiro[fluorene-9,9'-xanthene]-Based Materials as Highly Efficient Blue Phosphorescent Hosts in Organic Light-Emitting Devices
  GUAN Yu-Qiao, CHEN Gang, SONG Juan, WANG Cheng-Xin, QIAN Yan, ZHANG Qin, DENG Ling-Ling, FENG Zeng-Qin, SHANG Wen-Juan, TAO You-Tian, CHEN Shu-Fen, WANG Lian-Hui, HUANG Wei
  2017, 33 (4), 816-822
  [Abstract] (193) [PDF 1246KB] (411)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612223   [Cite this paper]
 87. 海胆状碳纳米管/纳米多面体超结构用于长寿命锂硫电池
  PENG Hong-Jie, ZHANG Qiang
  2017, 33 (1), 7-7
  [Abstract] (282) [PDF 324KB] (410)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612121   [Cite this paper]
 88. Cover and Table of Contents for Vol.33 No. 5

  2017, 33 (5), 0-0
  [Abstract] (197) [PDF 8752KB] (409)   doi:    [Cite this paper]
 89. Parameters of the Activation of Viscous Flow of Aqueous[C2mim] [Ala]
  TONG Jing, LIU Lu, ZHANG Duo, ZHENG Xu, CHEN Xia, YANG Jia-Zhen
  2017, 33 (3), 513-519
  [Abstract] (219) [PDF 1754KB] (406)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610251   [Cite this paper]
 90. Electrochemical Reduction of Graphene Oxide on ZnO Substrate and Its Photoelectric Properties
  LI Yi-Ming, CHEN Xiao, LIU Xiao-Jun, LI Wen-You, HE Yun-Qiu
  2017, 33 (3), 554-562
  [Abstract] (369) [PDF 2328KB] (404)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611171   [Cite this paper]
 91. Reactivity of Nano-Sized Metal Oxide Clusters
  YANG Jin-Long
  2017, 33 (4), 653-654
  [Abstract] (183) [PDF 508KB] (403)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703092   [Cite this paper]
 92. Recent Research Advancements in NO-Releasing Nanomaterials
  XIANG Hui-Jing, LIU Jin-Gang, ZHAO Yanli
  2017, 33 (5), 903-917
  [Abstract] (291) [PDF 1495KB] (403)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702091   [Cite this paper]
 93. 基于电子离域与离子离域的协同作用调控银掺杂硒化钴纳米带的电解水性能
  ZHUANG Lin
  2017, 33 (1), 3-4
  [Abstract] (271) [PDF 594KB] (400)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612161   [Cite this paper]
 94. New Research Progress of the Electrochemical Reaction Mechanism, Preparation and Modification for LiFePO4
  ZHANG Ying-Jie, ZHU Zi-Yi, DONG Peng, QIU Zhen-Ping, LIANG Hui-Xin, LI Xue
  2017, 33 (6), 1085-1107
  [Abstract] (264) [PDF 6417KB] (399)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201704114   [Cite this paper]
 95. First-Principles Study on the Electronic and Photocatalytic Properties of Ag3XO4 (X = P, As, V)
  LI Jiao, CHEN Zhong
  2017, 33 (5), 941-948
  [Abstract] (312) [PDF 1375KB] (398)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702085   [Cite this paper]
 96. Density, Dynamic Viscosity and Electrical Conductivity of Two Hydrophobic Phosphonium Ionic Liquids
  ZHENG Qi-Ge, LIU Hui, XIA Quan, LIU Qing-Shan, MOU Lin
  2017, 33 (4), 736-744
  [Abstract] (251) [PDF 1213KB] (393)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201612293   [Cite this paper]
 97. Influence of Solvothermal Post-Treatment on Photochemical Nitrogen Conversion to Ammonia with g-C3N4 Catalyst
  BAI Jin, CHEN Xin, XI Zhao-Yi, WANG Xiang, LI Qiang, HU Shao-Zheng
  2017, 33 (3), 611-619
  [Abstract] (368) [PDF 1851KB] (387)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611102   [Cite this paper]
 98. Extension and Application of Excited-State Constants of meta-Substituents
  ZHU Qian, CAO Chao-Tun, CAO Chen-Zhong
  2017, 33 (4), 729-735
  [Abstract] (181) [PDF 9743KB] (386)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611291   [Cite this paper]
 99. Mesoscale Protein Patterning on a Self-Assembled Monolayer Coated Silicon Surface through Nanosphere Lithography
  SCHLERETH, Andrew NOOMUNA Panae, GAO Pei
  2017, 33 (4), 810-815
  [Abstract] (191) [PDF 1315KB] (383)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201701032   [Cite this paper]
 100. Fluorescence Dynamics of LicT Protein by Time-Resolved Spectroscopy
  CHANG Meng-Fang, LI Lei, CAO Xiao-Dan, JIA Meng-Hui, ZHOU Jia-Sheng, CHEN Jin-Quan, XU Jian-Hua
  2017, 33 (5), 1065-1070
  [Abstract] (181) [PDF 940KB] (383)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201703061   [Cite this paper]
Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
CHI Li-Feng   
Browse By Issue
Most Cited
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top