Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

Most Down Articles

Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All
 1. Progress of White Organic Light-Emitting Diodes
  LIU Bai-Quan, GAO Dong-Yu, WANG Jian-Bin, WANG Xi, WANG Lei, ZOU Jian-Hua, NING Hong-Long, PENG Jun-Biao
  2015, 31 (10), 1823-1852
  [Abstract] (1702) [PDF 14517KB] (4341)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506192   [Cite this paper]
 2. 我国物理化学领域2014 年典型研究进展及其对科技工作者的启示
  YANG Jun-Lin
  2015, 31 (3), 589-504
  [Abstract] (1816) [PDF 454KB] (2218)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201503029   [Cite this paper]
 3. Progress in Quantum Dot-Sensitized Solar Cells
  WEI Hui-Yun, WANG Guo-Shuai, WU Hui-Jue, LUO Yan-Hong, LI Dong-Mei, MENG Qing-Bo
  2016, 32 (1), 201-213
  [Abstract] (1633) [PDF 11697KB] (2204)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512031   [Cite this paper]
 4. Recent Progress in the Removal of Volatile Organic Compounds by Mesoporous Silica Materials and Supported Catalysts
  ZHANG Xiao-Dong, WANG Yin, YANG Yi-Qiong, CHEN Dan
  2015, 31 (9), 1633-1646
  [Abstract] (1610) [PDF 6049KB] (2192)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201507281   [Cite this paper]
 5. Recent Progress of Non-Noble Metal Catalysts in Water Electrolysis for Hydrogen Production
  CHANG Jin-Fa, XIAO Yao, LUO Zhao-Yan, GE Jun-Jie, LIU Chang-Peng, XING Wei
  2016, 32 (7), 1556-1592
  [Abstract] (1473) [PDF 71024KB] (2131)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201604291   [Cite this paper]
 6. Progress of Research on Underpotential Deposition—— I. Theory of Underpotential Deposition
  XU Zhen, CHEN Yu, ZHANG Zhao, ZHANG Jian-Qing
  2015, 31 (7), 1219-1230
  [Abstract] (1271) [PDF 835KB] (2037)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201505071   [Cite this paper]
 7. Functional Applications of Ordered Honeycomb-Patterned Porous Films Based on the Breath Figure Technique
  LI Zhi-Guang, MA Xiao-Yan, HONG Qing, GUAN Xing-Hua
  2015, 31 (3), 393-411
  [Abstract] (1000) [PDF 2086KB] (2019)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412261   [Cite this paper]
 8. Graphene Glass: Direct Growth of Graphene on Traditional Glasses
  CHEN Xu-Dong, CHEN Zhao-Long, SUN Jing-Yu, ZHANG Yan-Feng, LIU Zhong-Fan
  2016, 32 (1), 14-27
  [Abstract] (2165) [PDF 8915KB] (1929)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201511133   [Cite this paper]
 9. Performance of Al2O3-Modified CuO/Fe2O3 Catalysts in the Water-Gas Shift Reaction
  LIN Xing-Yi, YIN Ling, FAN Yan-Yu, CHEN Chong-Qi
  2015, 31 (4), 757-763
  [Abstract] (1172) [PDF 923KB] (1896)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501091   [Cite this paper]
 10. Advances in the Synthesis of Mesoporous Carbon Nitride Materials
  WANG Yue, JIANG Quan, SHANG Jie-Kun, XU Jie, LI Yong-Xin
  2016, 32 (8), 1913-1928
  [Abstract] (1377) [PDF 15293KB] (1809)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605052   [Cite this paper]
 11. Recent Progress in Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Materials for Luminescence Applications
  XIAO Juan, ZHANG Hao-Li
  2016, 32 (8), 1894-1912
  [Abstract] (1801) [PDF 19121KB] (1807)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605034   [Cite this paper]
 12. Advances and Developments in Perovskite Materials for Solar Cell Applications
  SHAI Xu-Xia, LI Dan, LIU Shuang-Shuang, LI Hao, WANG Ming-Kui
  2016, 32 (9), 2159-2170
  [Abstract] (1270) [PDF 7620KB] (1649)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201606072   [Cite this paper]
 13. Adsorption Activities of O, OH, F and Au on Two-Dimensional Ti2C and Ti3C2 Surfaces
  YANG Jian-Hui, ZHANG Shao-Zheng, JI Jia-Lin, WEI Shi-Hao
  2015, 31 (2), 369-376
  [Abstract] (1134) [PDF 1440KB] (1615)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412121   [Cite this paper]
 14. Progress in Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Production by Dye Sensitization
  LIU Xing, LI Yue-Xiang, PENG Shao-Qin, LAI Hua
  2015, 31 (4), 612-626
  [Abstract] (1170) [PDF 1015KB] (1577)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201502041   [Cite this paper]
 15. Electrochemical Synthesis of Cu3(BTC)2-MOF for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3
  LIU Zhen-Zhen, SHI Yong, LI Chun-Yan, ZHAO Qi-Dong, LI Xin-Yong
  2015, 31 (12), 2366-2374
  [Abstract] (1017) [PDF 5266KB] (1511)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510141   [Cite this paper]
 16. Optical and Electrical Properties of CH3NH3PbI3 Perovskite Thin Films Transformed from PbO-PbI2 Hybrid Films
  DING Xu-Kun, LI Xiao-Min, GAO Xiang-Dong, ZHANG Shu-De, HUANG Yu-Di, LI Hao-Ran
  2015, 31 (3), 576-582
  [Abstract] (898) [PDF 1203KB] (1469)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501201   [Cite this paper]
 17. Enhanced Gas Sensing Mechanisms of Metal Oxide Heterojunction Gas Sensors
  TANG Wei, WANG Jing
  2016, 32 (5), 1087-1104
  [Abstract] (721) [PDF 4226KB] (1466)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602224   [Cite this paper]
 18. Molecular Dynamics Simulation of Water Molecules in Confined Slit Pores of Graphene
  ZHAO Meng-Yao, YANG Xue-Ping, YANG Xiao-Ning
  2015, 31 (8), 1489-1498
  [Abstract] (1764) [PDF 21538KB] (1436)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506011   [Cite this paper]
 19. In-situ Preparation of Na2Ti3O7 Nanosheets as High-Performance Anodes for Sodium Ion Batteries
  CHEN Cheng-Cheng, ZHANG Ning, LIU Yong-Chang, WANG Yi-Jing, CHEN Jun
  2016, 32 (1), 349-355
  [Abstract] (1018) [PDF 20048KB] (1405)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512073   [Cite this paper]
 20. TiO2 Nanotubes as an Anode Material for Lithium Ion Batteries
  WANG Qian-Wen, DU Xian-Feng, CHEN Xi-Zi, XU You-Long
  2015, 31 (8), 1437-1451
  [Abstract] (1356) [PDF 15955KB] (1376)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506162   [Cite this paper]
 21. Progress of Research on Underpotential Deposition——II. Research Techniques and Application of Underpotential Deposition
  XU Zhen, QI Dong-Mei, JIANG Li, CHEN Yu, ZHANG Zhao, ZHANG Jian-Qing
  2015, 31 (7), 1231-1250
  [Abstract] (787) [PDF 1245KB] (1369)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201505151   [Cite this paper]
 22. Enhancement of the Photoelectrochemical Activity of α-Fe2O3 Materials by Surface Modification with Vanadium
  YAO Li-Zhen, KONG De-Sheng, DU Jiu-Yao, WANG Ze, ZHANG Jing-Wei, WANG Na, LI Wen-Juan, FENG Yuan-Yuan
  2015, 31 (10), 1895-1904
  [Abstract] (685) [PDF 3917KB] (1363)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201509074   [Cite this paper]
 23. Controlled Assembly of Graphene-Based Aerogels
  LI Guang-Yong, WU Xiao-Han, HE Wei-Na, FANG Jian-Hui, ZHANG Xue-Tong
  2016, 32 (9), 2146-2158
  [Abstract] (1037) [PDF 10239KB] (1363)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605243   [Cite this paper]
 24. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries
  FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang
  2017, 33 (1), 211-241
  [Abstract] (936) [PDF 4164KB] (1361)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201610111   [Cite this paper]
 25. Research Progress on g-C3N4-Based Z-Scheme Photocatalytic System
  CHEN Bo-Cai, SHEN Yang, WEI Jian-Hong, XIONG Rui, SHI Jing
  2016, 32 (6), 1371-1382
  [Abstract] (1202) [PDF 8287KB] (1353)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603155   [Cite this paper]
 26. Molecular Simulation of Adsorption and Separation Performances for CO2/CH4 Mixtures in Graphene/Nanotube Hybrid Structures
  LEI Guang-Ping, LIU Chao, XIE Hui
  2015, 31 (4), 660-666
  [Abstract] (700) [PDF 1215KB] (1347)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501291   [Cite this paper]
 27. In Situ XAFS Methods for Characterizing Catalyst Structure in Proton Exchange Membrane Fuel Cell
  SHANG Ming-Feng, DUAN Pei-Quan, ZHAO Tian-Tian, TANG Wen-Chao, LIN Rui, HUANG Yu-Ying, WANG Jian-Qiang
  2015, 31 (8), 1609-1614
  [Abstract] (710) [PDF 12220KB] (1346)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201505252   [Cite this paper]
 28. On the Importance of Surface Reactions on Semiconductor Photocatalysts for Solar Water Splitting
  CHANG Xiao-Xia, GONG Jin-Long
  2016, 32 (1), 2-13
  [Abstract] (1212) [PDF 18184KB] (1337)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510192   [Cite this paper]
 29. Advances in Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Film Solar Cells
  ZHANG Xue, HAN Yang, CHAI Shuang-Zhi, HU Nan-Tao, YANG Zhi, GENG Hui-Juan, WEI Hao
  2016, 32 (6), 1330-1346
  [Abstract] (870) [PDF 15424KB] (1328)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603073   [Cite this paper]
 30. Information-Theoretic Approach in Density Functional Reactivity Theory
  LIU Shu-Bin
  2016, 32 (1), 98-118
  [Abstract] (1551) [PDF 11658KB] (1322)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510302   [Cite this paper]
 31. Progress in Combustion Kinetics
  NING Hong-Bo, LI Ze-Rong, LI Xiang-Yuan
  2016, 32 (1), 131-153
  [Abstract] (863) [PDF 9247KB] (1302)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512151   [Cite this paper]
 32. Supramolecular Gels: Structural Diversity and Supramolecular Chirality
  WANG Xiu-Feng, ZHANG Li, LIU Ming-Hua
  2016, 32 (1), 227-238
  [Abstract] (902) [PDF 14660KB] (1295)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201511181   [Cite this paper]
 33. Synthesis of CH3NH3SrxPb(1-x)I3 with Less Pb Content and Its Application in All-Solid Thin Film Solar Cells
  BAI Xiao-Gong, SHI Yan-Tao, WANG Kai, DONG Qing-Shun, XING Yu-Jin, ZHANG Hong, WANG Liang, MA Ting-Li
  2015, 31 (2), 285-290
  [Abstract] (1392) [PDF 886KB] (1287)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412241   [Cite this paper]
 34. Applications of PEEM/LEEM in Dynamic Studies of Surface Physics and Chemistry of Two-Dimensional Atomic Crystals
  NING Yan-Xiao, FU Qiang, BAO Xin-He
  2016, 32 (1), 171-182
  [Abstract] (1796) [PDF 40389KB] (1278)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512152   [Cite this paper]
 35. Nonlinear Optical Limiting Properties of Organic Metal Phthalocyanine Compounds
  CHEN Jun, WANG Shuang-Qing, YANG Guo-Qiang
  2015, 31 (4), 595-611
  [Abstract] (839) [PDF 1438KB] (1275)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201502023   [Cite this paper]
 36. Strategy for the Design of Ru Catalyst with Ultra-High Density of Active Sites for Low Temperature FTS
  LIU Zhong-Fan
  2017, 33 (3), 441-442
  [Abstract] (481) [PDF 855KB] (1273)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201702241   [Cite this paper]
 37. Application of Organic Hole-Transporting Materials in Perovskite Solar Cells
  LIU Xue-Peng, KONG Fan-Tai, CHEN Wang-Chao, YU Ting, GUO Fu-Ling, CHEN Jian, DAI Song-Yuan
  2016, 32 (6), 1347-1370
  [Abstract] (1344) [PDF 29887KB] (1263)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603143   [Cite this paper]
 38. Density Functional Theory Study of Oxygen Reduction Reaction on Different Types of N-Doped Graphene
  WANG Jun, LI Li, WEI Zi-Dong
  2016, 32 (1), 321-328
  [Abstract] (880) [PDF 14687KB] (1235)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512091   [Cite this paper]
 39. Preparation and Supercapacitive Performance of Three-Dimensional Reduced Graphene Oxide/Polyaniline Composite
  WANG Jian-De, PENG Tong-Jiang, XIAN Hai-Yang, SUN Hong-Juan
  2015, 31 (1), 90-98
  [Abstract] (1058) [PDF 4046KB] (1231)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411202   [Cite this paper]
 40. Photoelectric Properties of Graphene Oxide Film Prepared with the Electrochemical Method Using Varying Levels of Reduction
  LI Wen-You, HE Yun-Qiu, LI Yi-Ming
  2015, 31 (3), 457-466
  [Abstract] (1164) [PDF 3320KB] (1230)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501093   [Cite this paper]
 41. Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 9

  2015, 31 (9), 0-0
  [Abstract] (716) [PDF 3941KB] (1176)   doi:    [Cite this paper]
 42. Next-Generation Energy Storage Technologies and Their Key Electrode Materials
  YANG Ze, ZHANG Wang, SHEN Yue, YUAN Li-Xia, HUANG Yun-Hui
  2016, 32 (5), 1062-1071
  [Abstract] (1029) [PDF 2187KB] (1172)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603231   [Cite this paper]
 43. Cu2S on Cu Foam as Highly Efficient Electrocatalyst for Reduction of CO2 to Formic Acid
  ZHU Qing-Gong, SUN Xiao-Fu, KANG Xin-Chen, MA Jun, QIAN Qing-Li, HAN Bu-Xing
  2016, 32 (1), 261-266
  [Abstract] (1019) [PDF 7371KB] (1167)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512101   [Cite this paper]
 44. Reaction Mechanism and the Regioselectivity of Cu-Catalyzed Silacarboxylation of Internal Alkynes: a Density Functional Theory Study
  ZHAO Yi, ZHOU Jin, LIU Hui, ZHUO Shu-Ping
  2015, 31 (10), 1864-1871
  [Abstract] (697) [PDF 10600KB] (1160)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201508281   [Cite this paper]
 45. Soft-Templated Ordered Mesoporous Carbon Materials: Synthesis, Structural Modification and Functionalization
  LIU Dan, HU Yan-Yan, ZENG Chao, QU De-Yu
  2016, 32 (12), 2826-2840
  [Abstract] (635) [PDF 1717KB] (1157)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609141   [Cite this paper]
 46. 二维硼(硼烯)的成功实验获得
  LIU Zhong-Fan
  2016, 32 (5), 1053-1054
  [Abstract] (839) [PDF 3120KB] (1135)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603302   [Cite this paper]
 47. Recent Progress in Self-Assembly of Ionic Liquid Surfactants and Its Regulation and Control in Aqueous Solutions
  WANG Hui-Yong, LI Hong-Pei, CUI Guo-Kai, LI Zhi-Yong, WANG Jian-Ji
  2016, 32 (1), 249-260
  [Abstract] (839) [PDF 3647KB] (1134)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512042   [Cite this paper]
 48. Fundamental Processes in Surface Photocatalysis on TiO2
  GUO Qing, ZHOU Chuan-Yao, MA Zhi-Bo, REN Ze-Feng, FAN Hong-Jun, YANG Xue-Ming
  2016, 32 (1), 28-47
  [Abstract] (834) [PDF 21688KB] (1133)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512081   [Cite this paper]
 49. Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 3

  2016, 32 (3), 0-0
  [Abstract] (750) [PDF 20403KB] (1123)   doi:    [Cite this paper]
 50. Theoretical Studies of Lithium Storage Properties of Novel Two-Dimensional Carbides
  CHEN Jin-Feng, HU Qian-Ku, ZHOU Ai-Guo, SUN Dan-Dan
  2015, 31 (12), 2278-2284
  [Abstract] (737) [PDF 3181KB] (1122)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510136   [Cite this paper]
 51. Structure of 2D Graphdiyne and Its Application in Energy Fields
  HUANG Chang-Shui, LI Yu-Liang
  2016, 32 (6), 1314-1329
  [Abstract] (1354) [PDF 15856KB] (1118)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605035   [Cite this paper]
 52. Effect of Graphene Oxide Doped PEDOT:PSS as a Hole Injection Layer on the Luminescence Performance of Organic Light-Emitting Diodes
  YANG Jun-Li, WU Cong-Ling, LI Yuan-Hao, LI Wan-Li, MIAO Yan-Qin, GUO Kun-Peng, LIU Hui-Hui, WANG Hua, WU Yong-An
  2015, 31 (2), 377-383
  [Abstract] (973) [PDF 943KB] (1115)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412171   [Cite this paper]
 53. Synthesis of g-C3N4/BiVO4 Nanocomposite Photocatalyst and Its Application in Photocatalytic Reduction of CO2
  HUANG Yan, FU Min, HE Tao
  2015, 31 (6), 1145-1152
  [Abstract] (1081) [PDF 1391KB] (1110)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504015   [Cite this paper]
 54. Correlation between ECD Spectra and the Absolute Configurations of Chiral Salen-Ni(Ⅱ) Complexes: a Fingerprint Role of the First ECD Band in the Visible Region
  ZHANG Hui, ZENG Li-Li, WANG Yue-Kui, CAO Shi, GUO Dong, LI Dan, FANG Xue-Ming, LIN Li-Rong
  2015, 31 (12), 2229-2250
  [Abstract] (592) [PDF 10025KB] (1108)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510301   [Cite this paper]
 55. Hollow Pt-Based Nanocatalysts Synthesized through Galvanic Replacement Reaction for Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells
  YANG Yi, LUO Lai-Ming, DU Juan-Juan, ZHANG Rong-Hua, DAI Zhong-Xu, ZHOU Xin-Wen
  2016, 32 (4), 834-847
  [Abstract] (675) [PDF 5542KB] (1106)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201601211   [Cite this paper]
 56. Synthesis of PDDA-Decorating MWCNTs Supported Pt Electrocatalysts and Catalytic Properties for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Medium
  ZHANG Jie, DOU Mei-Ling, WANG Feng, LIU Jing-Jun, LI Zhi-Lin, JI Jing, SONG Ye
  2015, 31 (9), 1727-1732
  [Abstract] (651) [PDF 6224KB] (1104)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201507161   [Cite this paper]
 57. Experimental and Density Functional Theoretical Studies on the Spectra of N,N'-di[3-hydroxy-4-(2-benzothiazole)phenyl]urea
  CUI Ying-Na, YIN Jing-Mei, JIA Ying-Ping, LI Shen-Min
  2015, 31 (9), 1647-1654
  [Abstract] (754) [PDF 2119KB] (1092)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506182   [Cite this paper]
 58. Liquid-Phase Heterogeneous Catalytic Reactions by Metal-Free Graphene-Based Catalysts
  YANG Jing-He, YANG Duo, TANG Pei, MA Ding
  2016, 32 (1), 75-84
  [Abstract] (1008) [PDF 14257KB] (1088)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512153   [Cite this paper]
 59. Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials Based on Triphenylamine/Diphenyl Sulfone
  HUANG Bin, DAI Yu, BAN Xin-Xin, JIANG Wei, ZHANG Zhao-Hang, SUN Kai-Yong, LIN Bao-Ping, SUN Yue-Ming
  2015, 31 (8), 1621-1628
  [Abstract] (869) [PDF 2695KB] (1086)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506121   [Cite this paper]
 60. Quantum Reaction Dynamics Based on a New Generation Density Functional and Neural Network Potential Energy Surfaces
  SU Neil-Qiang, CHEN Jun, XU Xin, ZHANG Dong-H.
  2016, 32 (1), 119-130
  [Abstract] (710) [PDF 7068KB] (1076)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201512011   [Cite this paper]
 61. Accurate Activity Predictions of B-Raf Type II Inhibitors via Molecular Docking and QSAR Methods
  LIU Hai-Chun, LU Shuai, RAN Ting, ZHANG Yan-Min, XU Jin-Xing, XIONG Xiao, XU An-Yang, LU Tao, CHEN Ya-Dong
  2015, 31 (11), 2191-2206
  [Abstract] (494) [PDF 4402KB] (1072)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510134   [Cite this paper]
 62. Preparation and Electrochemical Properties of Carbon-Coated CoCO3 as an Anode Material for Lithium Ion Batteries
  SUN Xue-Mei, GAO Li-Jun
  2015, 31 (8), 1521-1526
  [Abstract] (736) [PDF 5102KB] (1070)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506081   [Cite this paper]
 63. Synthesis and Properties of Proton Exchange Membranes via Single-Step Grafting PSBMA onto PVDF Modified by TMAH
  ZHANG Jia-Han, GUO Gui-Bao, AN Sheng-Li, HAO Yan, ZHANG Dong, YAN Kai-Bo
  2015, 31 (10), 1905-1913
  [Abstract] (645) [PDF 3573KB] (1058)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201508261   [Cite this paper]
 64. Ag/Ag2WO4 Plasmonic Catalyst for Photocatalytic Reduction of CO2 under Visible Light
  HE Zhi-Qiao, TONG Li-Li, ZHANG Zhi-Peng, CHEN Jian-Meng, SONG Shuang
  2015, 31 (12), 2341-2348
  [Abstract] (646) [PDF 5690KB] (1052)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510151   [Cite this paper]
 65. Performance of Nitrogen-Doped Carbon Nanocomposite with Entrapped Enzyme-Based Fuel Cell
  HAYIERBIEK Kulisong, ZHAO Shu-Xian, YANG Yang, ZENG Han
  2015, 31 (9), 1715-1726
  [Abstract] (786) [PDF 4599KB] (1051)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506231   [Cite this paper]
 66. Preparation and Photocatalytic Activity of Mixed Phase TiO2-Graphene Composites
  YU Jian-Hua, FAN Min-Guang, LI Bin, DONG Li-Hui, ZHANG Fei-Yue
  2015, 31 (3), 519-526
  [Abstract] (968) [PDF 1221KB] (1049)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412291   [Cite this paper]
 67. Synthesis of Uniform Nickel Oxide Nanoparticles Embedded in Porous Hard Carbon Spheres and Their Application in High Performance Li-Ion Battery Anode Materials
  ZHANG Yuan-Hang, WANG Zhi-Yuan, SHI Chun-Sheng, LIU En-Zuo, HE Chun-Nian, ZHAO Nai-Qin
  2015, 31 (2), 268-276
  [Abstract] (960) [PDF 1509KB] (1044)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411261   [Cite this paper]
 68. Recent Advances in Morphology Control and Surface Modification of Bi-Based Photocatalysts
  HE Rong-An, CAO Shao-Wen, YU Jia-Guo
  2016, 32 (12), 2841-2870
  [Abstract] (820) [PDF 8642KB] (1043)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201611021   [Cite this paper]
 69. Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 3

  2015, 31 (3), 0-0
  [Abstract] (711) [PDF 7668KB] (1038)   doi:    [Cite this paper]
 70. Rényi Entropy, Tsallis Entropy and Onicescu Information Energy in Density Functional Reactivity Theory
  LIU Shu-Bin, RONG Chun-Ying, WU Ze-Min, LU Tian
  2015, 31 (11), 2057-2063
  [Abstract] (1225) [PDF 446KB] (1032)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201509183   [Cite this paper]
 71. 基于二维层状黑磷的高性能柔性固态超级电容器
  LIU Zhong-Fan
  2016, 32 (4), 817-818
  [Abstract] (484) [PDF 373KB] (1030)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603152   [Cite this paper]
 72. Preparation of Manganese Oxides Supported on Graphene Catalysts and Their Activity in Low-Temperature NH3-SCR
  JIAO Jin-Zhen, LI Shi-Hui, HUANG Bi-Chun
  2015, 31 (7), 1383-1390
  [Abstract] (1044) [PDF 1184KB] (1029)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201504292   [Cite this paper]
 73. Advances inWearable and Flexible Conductors Based on Nanocarbon Materials
  XIA Kai-Lun, JIAN Mu-Qiang, ZHANG Ying-Ying
  2016, 32 (10), 2427-2446
  [Abstract] (626) [PDF 4236KB] (1028)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201607261   [Cite this paper]
 74. Advances in Catalytic Hydrogenolysis of Glycerol to Fine Chemicals
  ZHU Shan-Hui, WANG Jian-Guo, FAN Wei-Bin
  2016, 32 (1), 85-97
  [Abstract] (764) [PDF 1377KB] (1025)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201511061   [Cite this paper]
 75. Controllable Modulation of Morphology and Photocatalytic Performance of ZnO Nanomaterials via pH Adjustment
  HU Hai-Feng, HE Tao
  2016, 32 (2), 543-550
  [Abstract] (658) [PDF 4406KB] (1024)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201511194   [Cite this paper]
 76. In situ Synthesis of Cu-SSZ-13/Cordierite Monolithic Catalyst for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3
  ZHANG Yu, WANG Hong-Ning, CHEN Ruo-Yu
  2015, 31 (2), 329-336
  [Abstract] (697) [PDF 1138KB] (1022)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412082   [Cite this paper]
 77. 杂化二维超薄结构实现低能垒的二氧化碳电催化还原
  LIU Zhong-Fan
  2016, 32 (3), 793-794
  [Abstract] (666) [PDF 360KB] (1018)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602181   [Cite this paper]
 78. Cover and Table of Contents for Vol.31 No. 2

  2015, 31 (2), 0-0
  [Abstract] (436) [PDF 1572KB] (1008)   doi:    [Cite this paper]
 79. Preparation and Electrocatalytic Properties of Perovskite Type Oxides CaVO3 for Oxygen Reduction Reaction
  CHEN Feng-Ying, XIAO Li, YANG Cui-Xia, ZHUANG Lin
  2015, 31 (12), 2310-2315
  [Abstract] (560) [PDF 1207KB] (1008)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510162   [Cite this paper]
 80. Molecular Design of Indolizine Derivative as Sensitizers for Organic Dye-Sensitized Solar Cells
  HOU Li-Mei, WEN Zhi, LI Yin-Xiang, HU Hua-You, KAN Yu-He, SU Zhong-Min
  2015, 31 (8), 1504-1512
  [Abstract] (966) [PDF 5666KB] (1003)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201505211   [Cite this paper]
 81. Molecular Dynamics Simulation and Antibacterial Mechanism of 3MBA Derivatives as FtsZ Protein Inhibitors
  ZHANG He, LU Jun-Rui, MU Jiang-Bei, LIU Jin-Biao, YANG Xu-Yun, WANG Mei-Jun, ZHANG Rui-Bo
  2015, 31 (3), 566-575
  [Abstract] (795) [PDF 1462KB] (999)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201501061   [Cite this paper]
 82. Role of Common Promoters in Rh-Based Catalysts for CO Hydrogenation to C2-Oxygenates
  CHEN Wei-Miao, DING Yun-Jie, XUE Fei, SONG Xian-Gen
  2015, 31 (1), 1-10
  [Abstract] (948) [PDF 531KB] (999)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411054   [Cite this paper]
 83. Preparation and Characterization of GO/Ag3PO4 Composite Photocatalyst and Its Visible Light Photocatalytic Performance
  YU Chang-Lin, WEI Long-Fu, LI Jia-De, HE Hong-Bo, FANG Wen, ZHOU Wan-Qin
  2015, 31 (10), 1932-1938
  [Abstract] (628) [PDF 7728KB] (993)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201509064   [Cite this paper]
 84. Properties of Four Deep Eutectic Solvents: Density, Electrical Conductivity, Dynamic Viscosity and Refractive Index
  SU Hong-Zhen, YIN Jing-Mei, LIU Qing-Shan, LI Chang-Ping
  2015, 31 (8), 1468-1473
  [Abstract] (1157) [PDF 985KB] (991)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506111   [Cite this paper]
 85. Low-Cost Synthesis Route for High-Performance S/C Composite with 90% S Content
  JI Heng-Xing, RUOFF Rodney S.
  2016, 32 (3), 797-799
  [Abstract] (654) [PDF 1189KB] (990)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602192   [Cite this paper]
 86. Properties of Zr Nanocrystalline Coating on Ti Alloy Bipolar Plates in Simulated PEMFC Environments
  QIAN Yang, XU Jiang
  2015, 31 (2), 291-301
  [Abstract] (735) [PDF 1578KB] (984)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201411262   [Cite this paper]
 87. Recent Advances in Nano-Gold-Catalyzed Green Synthesis and Clean Reactions
  LI Shu-Shuang, TAO Lei, ZHANG Qi, LIU Yong-Mei, CAO Yong
  2016, 32 (1), 61-74
  [Abstract] (671) [PDF 9567KB] (982)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201511101   [Cite this paper]
 88. Conformational Change Characteristics in the Intrinsically Disordered FlgM Protein from a Hyperthermophile at Two Different Temperatures
  ZHU Yu-Feng, CAO Zan-Xia, ZHAO Li-Ling, WANG Ji-Hua
  2015, 31 (2), 384-392
  [Abstract] (675) [PDF 2363KB] (981)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201412161   [Cite this paper]
 89. Preparation of Reduced Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposites and Their Photocatalytic Properties
  QI Qi, WANG Yu-Qiao, WANG Sha-Sha, QI Hao-Nan, WEI Tao, SUN Yue-Ming
  2015, 31 (12), 2332-2340
  [Abstract] (944) [PDF 7363KB] (981)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201510202   [Cite this paper]
 90. Recent Progress in Crystal Facet Effect of TiO2 Photocatalysts
  LU Yang
  2016, 32 (9), 2185-2196
  [Abstract] (856) [PDF 18313KB] (981)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605255   [Cite this paper]
 91. Synthesis and Electrochemical Performance of Plastic Crystal Compound-Based Ionic Liquid
  ZENG Yu-Qun, GUO Yong-Sheng, WU Bing-Bin, HONG Xiang, WU Kai ZHONG, Kai-Fu
  2015, 31 (7), 1351-1358
  [Abstract] (863) [PDF 996KB] (980)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201505121   [Cite this paper]
 92. Progress in Theoretical Research on Plutonium-Based Solid-State Materials
  AO Bing-Yun, YE Xiao-Qiu, CHEN Pi-Heng
  2015, 31 (Suppl), 3-13
  [Abstract] (807) [PDF 1718KB] (977)   doi: 10.3866/PKU.WHXB2014Ac01   [Cite this paper]
 93. Recent Progress in Non-Aqueous Lithium-Air Batteries
  WUAi-Ming, XIA Guo-Feng, SHEN Shui-Yun, YIN Jie-Wei, MAO Ya, BAI Qing-You, XIE Jing-Ying, ZHANG Jun-Liang
  2016, 32 (8), 1866-1879
  [Abstract] (735) [PDF 5636KB] (974)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201605261   [Cite this paper]
 94. PANI/g-C3N4 Composites Synthesized by Interfacial Polymerization and Their Thermal Stability and Photocatalytic Activity
  LI Xian-Hua, ZHANG Lei-Gang, WANG Xue-Xue, YU Qing-Bo
  2015, 31 (4), 764-770
  [Abstract] (828) [PDF 801KB] (973)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201502042   [Cite this paper]
 95. Structural Features and Application of Micro-Microporous Composite Zeolites
  SUN Li-Yuan, ZHANG Ya-Fei, GONG Yan-Jun
  2016, 32 (5), 1105-1122
  [Abstract] (663) [PDF 5309KB] (973)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603015   [Cite this paper]
 96. Triple-Cation-Doped Li3V2(PO4)3 Cathode Material for Lithium Ion Batteries
  SUN Xiao-Fei, XU You-Long, ZHENG Xiao-Yu, MENG Xiang-Fei, DING Peng, REN Hang, LI Long
  2015, 31 (8), 1513-1520
  [Abstract] (759) [PDF 10740KB] (972)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201506082   [Cite this paper]
 97. First-Principles Investigation of the Structural and Photoelectronic Properties of CH3NH3PbxSn1-xI3 Mixed Perovskites
  LU Xiao-Qing, ZHAO Zi-Gang, LI Ke, WEI Shu-Xian, QU Yuan-Yuan, NIU Yong-Qiang, LIU Xue-Feng
  2016, 32 (6), 1439-1445
  [Abstract] (804) [PDF 3396KB] (971)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201603154   [Cite this paper]
 98. Mechanism of Oxymyoglobin Oxidation Reaction Induced by Ultraviolet Light
  CAO Hong-Yu, GAO Ling-Xing, TANG Qian, SU Jin-Hong, ZHENG Xue-Fang
  2016, 32 (4), 872-878
  [Abstract] (515) [PDF 2971KB] (970)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201601046   [Cite this paper]
 99. Phase Transformation and Photocatalytic Properties of Bi2O3 Prepared Using a Precipitation Method
  LIU Guo, LU Yuan-Yuan, ZHANG Jing, LI Zhi, FENG Zhao-Chi, LI Can
  2016, 32 (5), 1247-1256
  [Abstract] (574) [PDF 5792KB] (968)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201602231   [Cite this paper]
 100. Recent Progress of Metal Organic Frameworks-Based Nanomaterials for Electrocatalysis
  XUAN Cui-Juan, WANG Jie, ZHU Jing, WANG De-Li
  2017, 33 (1), 149-164
  [Abstract] (777) [PDF 2321KB] (966)   doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143   [Cite this paper]
Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
CHI Li-Feng   
Browse By Issue
Most Cited
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top