Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

         According the SCI data, articles in this list are the most frequently cited ones among those published in 2010. Click here to browse the most cited articles in 20082009.

 

1.

Graphene: Synthesis, Functionalization and Applications in Chemistry
HU Yao-Juan, JIN Juan, ZHANG Hui, WU Ping, CAI Chen-Xin
2010, 26 (8): 2073-2086. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100812

2.

Photoinduced Charge Carrier Properties and Photocatalytic Activity of N-Doped TiO2 Nanocatalysts
ZHANG Xiao-Ru, LIN Yan-Hong, ZHANG Jian-Fu, HE Dong-Qing, WANG De-Jun
2010, 26 (10): 2733-2738. doi: 10.3866/PKU.WHXB20101007

3.

Experimental and Theoretical Studies of the Reactions between Vanadium Oxide Cluster Anions and Small Hydrocarbon Molecules
MA Jia-Bi, WU Xiao-Nan, ZHAO Yan-Xia, HE Sheng-Gui, DING Xun-Lei
2010, 26 (7): 1761-1767. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100737

4.

Recent Progress in the Removal of Volatile Organic Compounds by Catalytic Combustion
LI Wei-Bin, GONG Hao
2010, 26 (4): 885-894. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100436

5.

Solvothermal Preparation of Ag/TiO2 Nanoparticles and Their Photocatalytic Activity
XU Ping-Chang, LIU Yang, WEI Jian-Hong, XIONG Rui, PAN Chun-Xu, SHI Jing
2010, 26 (8): 2261-2266. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100815

6.

Preparation and Photoeletrochemical Performance of CdS Quantum Dot Sensitized ZnO Nanorod Array Electrodes
ZHANG Qiao-Bao, FENG Zeng-Fang, HAN Nan-Nan, LIN Ling-Ling, ZHOU Jian-Zhang, LIN Zhong-Hua
2010, 26 (11): 2927-2934. doi: 10.3866/PKU.WHXB20101113

7.

High Activity of Pd/Graphene Catalysts for Ethanol Electrocatalytic Oxidation
WEN Zhu-Liang, YANG Su-Dong, SONG Qi-Jun, HAO Liang, ZHANG Xiao-Gang
2010, 26 (6): 1570-1574. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100620

8.

Rational Design of Low-Temperature Hydrogenation Catalysts: Theoretical Predictions and Experimental Verification
CHEN Jingguang G, QI Sui-Tao, HUMBERT Michael P, MENNING Carl A, ZHU Yue-Xiang
2010, 26 (4): 869-876. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100441

9.

Doping Mechanism of N-TiO2/ZnO Composite Nanotube Arrays and Their Photocatalytic Activity
ZHAI Xiao-Hui, LONG Hui-Jin, DONG Jiang-Zhou, CAO Ya-An
2010, 26 (3): 663-668. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100317

10.

Rate Constants for the Gas Phase Reactions of Ozone with Diethylamine and Triethylamine
GAI Yan-Bo, GE Mao-Fa, WANG Wei-Gang
2010, 26 (7): 1768-1772. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100705

11.

Preparation of Chitosan-Based Porous Carbons and Their Application as Electrode Materials for Supercapacitors
JI Qian-Qian, GUO Pei-Zhi, ZHAO Xiu-Song
2010, 26 (5): 1254-1258. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100330

12.

The GW Method: Basic Principles, Latest Developments and Its Applications for d- and f-Electron Systems
JIANG Hong
2010, 26 (4): 1017-1033. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100413

13.

Effect of Hydrothermal Treatment on the Acidity and Catalytic Performance of Nanosized HZSM-5 Zeolites for the Conversion of Methanol to Propene
MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, MENG Tao, LU Guan-Zhong
2010, 26 (2): 338-344. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100208

14.

Catalytic Behavior of NiCo2O4 for H2O2 Electroreduction in Alkaline Medium
GAO Yin-Yi, CAO Dian-Xue, WANG Gui-Ling, YIN Cui-Lei
2010, 26 (1): 29-33. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100102

15.

Electrochemical Performance of 1,4,5,8-Tetrahydroxy-9,10-anthraquinone as Cathode Material in Lithium Batteries
WANG Wei-Kun, ZHANG Yong-Yong, WANG An-Bang, YU Zhong-Bao, HAN Min-Fang, YANG Yu-Sheng
2010, 26 (1): 47-50. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100105

16.

Effect of Preparation Method on the Activity of CuO/CeO2-ZrO2 Catalysts for Low Temperature CO Oxidation
YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, GUO Qiang-Sheng, GU Lei
2010, 26 (12): 3278-3284. doi: 10.3866/PKU.WHXB20101210

17.

Synthesis and Properties of Amphiphilic Photosensitive Telechelic Polymer C-PNIPAAm
SHU Qiao-Zhen, CHEN Xin, CHEN Kai-Hua, JIANG Jin-Qiang, NI Zhong-Bin, ZHANG Hong-Wu, LIU Xiao-Ya, CHEN Ming-Qing
2010, 26 (10): 2845-2850. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100929

18.

Influence of Tungsten Oxide on Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 over MnOx-CeO2/ZrO2-TiO2 Monolith Catalyst
XU Hai-Di, QIU Chun-Tian, ZHANG Qiu-Lin, LIN Tao,GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang
2010, 26 (9): 2449-2454. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100838

19.

High Rate Capability of 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Materials Synthesized via a Gel-Combustion Method
DAI Ke-Hua, MAO Jing, ZHAI Yu-Chun
2010, 26 (8): 2130-2134. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100808

20.

Intrinsically Disordered Proteins: the New Sequence-Structure-Function Relations
HUANG Yong-Qi, LIU Zhi-Rong
2010, 26 (8): 2061-2072. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100644

21.

Protein-Protein Interactions: Interface Analysis, Binding Free Energy Calculation and Interaction Design
BAI Hong-Jun, LAI Lu-Hua
2010, 26 (7): 1988-1997. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100725

22.

Preparation of Magnetic Sulfonated Carbon-Based Solid Acid Catalysts for the Hydrolysis of Cellulose
WANG Hua-Yu, ZHANG Chang-Bin, HE Hong, WANG Lian
2010, 26 (7): 1873-1878. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100721

23.

Polyaniline-Based Carbon for a Supercapacitor Electrode
LI Li-Min, LIU En-Hui, LI Jian, YANG Yan-Jing, SHEN Hai-Jie, HUANG Zheng-Zheng, XIANG Xiao-Xia
2010, 26 (6): 1521-1526. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100626

24.

Charge Transfer Properties of Fluorine-Functionalized Thieno-Tetrathiafulvalene as Organic Field-Effect Materials
KAN Yu-He, WU Kai, ZHU Yu-Lan, HOU Li-Mei, SU Zhong-Min
2010, 26 (5): 1423-1428. doi:  10.3866/PKU.WHXB20100528

25.

Syntheses and Activities of Visible-Light-Driven Cu/BiVO4 Composite Photocatalysts
ZHANG Ai-Ping, ZHANG Jin-Zhi
2010, 26 (5): 1337-1342. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100533

26.

Facile Fabrication of the Crossed Nanotube-Graphene Junctions
GAN Lin, LIU Song, LI Dan-Na, GU Hang, CAO Yang, SHEN Qian, WANG Zhen-Xing, WANG Qing, GUO Xue-Feng
2010, 26 (4): 1151-1156. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100417

27.

Molecular Dynamics Simulation of Anionic Surfactant at the Water/n-Alkane Interface
XIAO Hong-Yan, ZHEN Zhen, SUN Huan-Quan, CAO Xu-Long, LI Zhen-Quan, SONG Xin-Wang, CUI Xiao-Hong, LIU Xin-Hou
2010, 26 (2): 422-428. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100216

28.

Structural and Optical Properties of meso-Substituted Porphyrin Derivatives
REN Xue-Feng, REN Ai-Min, WANG Qin, FENG Ji-Kang
2010, 26 (1): 110-114. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100103

29.

Progress in Carbon Nanotube Gas Sensor Research
CHENG Ying-Wu, YANG Zhi, WEI Hao, WANG Yan-Yan, WEI Liang-Ming, ZHANG Ya-Fei
2010, 26 (12): 3127-3142. doi: 10.3866/PKU.WHXB20101138

30.

Synthesis, Crystal Structure, Thermal Behavior and Sensitivity of [Mn(AZT)2(H2O)4] (HTNR)2·4H2O
FENG Jin-Ling, ZHANG Jian-Guo, ZHANG Tong-Lai, CUI Yan
2010, 26 (9): 2410-2416. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100919

31.

Optimizational Preparation and Mesoporous Material Characteristics of a Novel Biomimetic Photocatalyst and Its Application to the Photocatalytic Degradation of Phenol
GAO Guan-Dao, LI Jing, ZHANG Ai-Yong, AN Xiao-Hong, ZHOU Lei
2010, 26 (9): 2437-2442. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100910

32.

Electrochemical Corrosion Behaviors of Rusted Carbon Steel
ZOU Yan, WANG Jia, ZHENG Ying-Ying
2010, 26 (9): 2361-2368. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100825

33.

Inhibitory Effect of Kopsia Singapurensis Extract on the Corrosion Behavior of Mild Steel in Acid Media
RAJA Pandian Bothi, RAHIM Afidah Abdul, OSMAN Hasnah, AWANG Khalijah
2010, 26 (8): 2171-2176. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100646

34.

70 Years of Crystallographic van der Waals Radii
HU Sheng-Zhi, XIE Zhao-Xiong, ZHOU Zhao-Hui
2010, 26 (7): 1795-1800. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100731

35.

Preparation of Highly b-Oriented Silicalite-1 Films
WANG Zhou-Xiang, YAN Wen-Fu, TIAN Da-Yong, CAO Xue-Jing, YU Ji-Hong, XU Ru-Ren
2010, 26 (7): 2044-2048. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100714

36.

Preparation of Nanocomposite Ag/TiO2-ZrO2 and the Microwave Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange
LI Li, LU Dan, JI Yuan, ZHAO Yue-Hong
2010, 26 (5): 1323-1329. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100511

37.

Fueling Solid Oxide Fuel Cells with Activated Carbon
TANG Yu-Bao, LIU Jiang
2010, 26 (5): 1191-1194. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100502

38.

Synthesis and Photocatalytic Activity of Highly Dispersed TiO2/SBA-15
ZHANG Shu-Cui, JIANG Dong, TANG Tao, LI Jun-Hua, XU Yao
2010, 26 (5): 1330-1336. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100520

39.

Coorperativity between Metals, Ligands and Solvent: a DFT Study on the Mechanism of a Dizinc Complex-Mediated Phosphodiester Cleavage
FAN Yu-Bo, GAO Yi-Qin
2010, 26 (4): 1034-1042. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100447

40.

Understanding and Predicting Thiolated Gold Nanoclusters from First Principles
JIANG De-En
2010, 26 (4): 999-1016. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100414

41.

Preparation and Optical Properties of Triangular Silver Nanoplates by a Dual-Reduction Method
LAI Wen-Zhong, ZHAO Wei, YANG Rong, LI Xing-Guo
2010, 26 (4): 1177-1183. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100437

42.

A Novel Path to Patterning Based on the Static Breath Figure Technique
LI Lei, ZHONG Ya-Wen, CHEN Cai-Kang, LI Jian
2010, 26 (4): 1135-1142. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100424

43.

Biological Activity of a Cholesterol Modified Fullerene/γ-Cyclodextrin Inclusion Complex
GAO Yun-Yan, LIU Li-Hua, OU Zhi-Ze, LI Yi, YANG Guo-Qiang, WANG Xue-Song
2010, 26 (2): 495-501. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100238

44.

Structures and Antioxidant Activities of Lespedezaflavonone from Lespedeza Virgata
LI Min-Jie, LI Ya-Jun, PENG Chun-Rong, LU Wen-Cong
2010, 26 (2): 466-470. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100230

45.

Preparation of Copper-Cobalt-Silicon Catalysts for Higher Alcohol Synthesis by Glow Discharge Plasma
XU Hui-Yuan, CHU Wei, DENG Si-Yu
2010, 26 (2): 345-349. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100228

46.

Copolymerization and Capacitive Performance of Composite Carbon Nanotubes/Polyaniline/Nickel Hexacyanoferrate Films
ZANG Yang, HAO Xiao-Gang, WANG Zhong-De, ZHANG Zhong-Lin, LIU Shi-Bin
2010, 26 (2): 291-298. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100227

47.

Influence of Sol-Gel and Dip-Hydrothermal Preparation Methods on Structure and Performance of TiO2/AC Photocatalysts
XU Xin, WANG Xiao-Jing, HU Zhong-Hua, LIU Ya-Fei, WANG Chen-Chen, ZHAO Guo-Hua
2010, 26 (1): 79-86. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100131

48.

Preparation and Triethylamine Sensing Properties of Ce-Doped In2O3 Nanofibers
WANG Jin-Xing, YU Lian-Xiang, WANG Hao-Ming, RUAN Sheng-Ping, LI Jia-Jing, WU Feng-Qing
2010, 26 (11): 3101-3105. doi: 10.3866/PKU.WHXB20101126

49.

Cataluminescence Performance on Catalysts of Graphene Supported Platinum
WU Xiao-Qin, ZONG Rui-Long, MU Hao-Jie, ZHU Yong-Fa
2010, 26 (11): 3002-3008. doi: 10.3866/PKU.WHXB20101010

50.

Enhancing the Photovoltaic Performance of Dye Sensitized Solar Cells with the TiO2 Sol Infiltrated Nanocrystalline Electrode
QIAN Di-Feng, ZHANG Qing-Hong, WAN Jun, LI Yao-Gang, WANG Hong-Zhi
2010, 26 (10): 2745-2751. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100948

51.

Electrocatalytic Oxidation of Formic Acid on Pt-Se Hollow Nanosphere Modified Glassy Carbon Electrodes
YAN Liang-Liang, JIANG Qing-Ning, LIU De-Yu, ZHONG Yan, WEN Fei-Peng, DENG Xiao-Cong, ZHONG Qi-Ling, REN Bin, TIAN Zhong-Qun
2010, 26 (9): 2337-2342. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100835

52.

Structure of Supersaturated Aqueous Sodium Pentaborate Solution
ZHOU Yong-Quan, FANG Chun-Hui, FANG Yan
2010, 26 (9): 2323-2330. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100903

53.

Preparation and Electrochemical Properties of Ternary Catalyst PtRuCo/C for Direct Methanol Fuel Cell
XU Qun-Jie, ZHOU Xiao-Jin, LI Qiao-Xia, LI Jin-Guang
2010, 26 (8): 2135-2138. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100802

54.

DNA Electrochemical Biosensor for Trace Hg2+ Detection
GE Fang, CAO Rui-Guo, ZHU Bin, LI Jing-Jian, XU Dong-Sheng
2010, 26 (7): 1779-1783. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100736

55.

Esterification and Transesterification on Al2O3-Doped Sulfated Tin Oxide Solid Acid Catalysts
ZHAI De-Wei, YUE Ying-Hong, HUA Wei-Ming, GAO Zi
2010, 26 (7): 1867-1872. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100709

56.

Comparison of Three Reaction Mechanisms for the Water Gas Shift Reaction on Au(111) Surface
LIU Xiao-Ming, NI Zhe-Ming, YAO Ping, XU Qian, MAO Jiang-Hong, WANG Qiao-Qiao
2010, 26 (6): 1599-1606. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100625

57.

Effect of Carbon Modification on Electrocatalytic Performance of Carbon Supported Pd Catalysts
DING Liang-Xin, WANG Shi-Rui, ZHENG Xiao-Long, CHEN Yu, LU Tian-Hong, CAO Dian-Xue, TANG Ya-Wen
2010, 26 (5): 1311-1316. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100521

58.

Galvanic Replacement Strategy for a Core-Shell Like Ni-Pt Electrocatalyst with High Pt Utilization
SUN Dun, HE Jian-Ping, ZHOU Jian-Hua, WANG Tao, DI Zhi-Yong, DING Xiao-Chun
2010, 26 (5): 1219-1224. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100507

59.

Capacitance at the Electrode/Ionic Liquid Interface
ZHAO Di, HUANG Qing, JIN Xian-Bo, WEI Xian-Jun, CHEN George Z.
2010, 26 (5): 1239-1248. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100506

60.

Improved Preparation of Benzothiazolium Iodides and Their Application in Dye Sensitized Solar Cells
TAO Li, YANG Yan-Zhen, SHI Cheng-Wu, WU Yu-Cheng, WU Xiao-Yan
2010, 26 (3): 578-582. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100324

61.

Effect of Chirality and Size on the Thermal Decomposition of Nitromethane Confined inside Single-Walled Carbon Nanotube
WANG Luo-Xin, XU Jie, ZOU Han-Tao, YI Chang-Hai
2010, 26 (3): 721-726. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100243

62.

Enthalpy-Entropy Compensation of Micellization of Alkyl Aryl Sulfonates in Aqueous Solutions
YU Tao, LI Zhong, DING Wei, LUO Shi-Qiong, LUAN Huo-Xin, TONG Wei, QU Guang-Miao, LI An-Jun, CHENG Jie-Cheng
2010, 26 (3): 638-642. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100331

63.

Structural and Morphological Transformation of MnO2 Nanostructures from Mn3O4 Precursor
WANG Fan, WANG Yan-Min, WEN Yan-Xuan, SU Hai-Feng, LI Bin
2010, 26 (2): 521-526. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100209

64.

Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulations of Fentanyl Analogs Binding to mu-Opioid Receptors
LI Bo, LIU Ming, HU Wen-Xiang
2010, 26 (1): 206-214. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100117

65.

Phase Conversion between Anhydrous and Hydrated Ciprofloxacin
LI Xian-Wen, ZHOU He, XU Yan, HU Yi-Qiao
2010, 26 (1): 1-6. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100143

66.

Supermolecular Interactions in Magnesium-Tin Layered Double Hydroxides
YAO Ping, NI Zhe-Ming, XU Qian, MAO Jiang-Hong, LIU Xiao-Ming, WANG Qiao-Qiao
2010, 26 (1): 175-182. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100111

 Last update 2013-11-22

Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
CHI Li-Feng   
Browse By Issue
Most Cited
Most Downloaded
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top