Register
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU

   
The 1st Editorial Committee of Acta Physico-Chimica Sinica
   
Advisory Board: Lu Jia-Xi,   Tang Ao-Qing,   Wu Zheng-Kai,   Tian Zhao-Wu
Editor-in-Chief: Tang You-Qi
Associate Editor-in-Chief: Han De-Gang,   Hu Ri-Heng,   Lou Nan-Quan,   Jiang Yuan-Sheng,   Zhao Xin-Sheng
   
Members of the Executive Committee:
Chen Yi,   Chen Kai-Xian,   Chen Nian-Yi,   Dai Hai-Lung,   Fu Yi-Lu,   Fu Heng,   Fu Xian-Cai,   Gao Zi,   Gu Ti-Ren,   Gui Lin-Lin,   Guo Xie-Xian,   Han Shi-Jun,   Huang Jin-Ling,   Huang Jin-Shun,   Huang Xi-Huai,   Jiang Dong-Cheng,   Jiang Long,   Jin Song-Shou,   Jin Xiang-Lin,   Li Le-Min,   Li Xiao-Yuan,   Li Zhuo-Mei,   Liang Jing-Kui,   Lin Zheng-Jiong,   Liu Fan-Zhen,   Liu Ruo-Zhuang,   Mao Xi-An,   Miao Fang-Ming,   Mu Xiang-Qi,   Pan Dao-Kai,   Peng Shao-Yi,   Peng Zhou-Ren,   Qin Guan-Lin,   Shen Jie-Ru,   Song Guang-Ling,   Song Xin-Qi,   Sun Shi-Gang,   Wang Han-Qing,   Wang Hong-Li,   Wang Zhen-Gang,   Wang Zong-Ming,   Wu Yue,   Wu Guo-Shi,   Xie Xiao-Liang,   Xu Guang-Zhi,   Yan Guo-Sen,   Yang Kong-Zhang,   Yang Qing-Chuan,   Yang Wei-Tao,   Yang Wen-Zhi,   Zha Quan-Xing,   Zhang Cun-Hao,   Zhang Qian-Er,   Zhao Bi-Ying,   Zhao Xue-Zhuang,   Zheng Ke-Xiang,   Zhong Bing,   Zhou Jia-Ju,   Zhou Wei-Fang,   Zhu Qi-He,   Zhu Qing-Shi,   Zhu Xiao-Yang
Monthly, Started in 1985
Supervised By: CAST
Sponsored By: CCS         PKU
Published By: APCS, CCME, PKU
Honorary Editor-in-Chief: TANG You-Qi
Editor-in-Chief: LIU Zhong-Fan
Associate Editor-in-Chief: HAN Bu-Xing    LIU Ming-Hua
SHEN Wen-Jie    WU Kai
YANG Jin-Long    ZHUANG Lin
CHI Li-Feng   
Browse By Issue
Most Cited
Most Downloaded
The requested resource (/EN/htm/right_cn.htm) is not available
Copyright © 2006-2016 Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
Address: College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, P.R.China
Service Tel: +8610-62751724 Fax: +8610-62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top