Synthesis, Characterization and Thermochemistry Properties of RE(III) and 2-oxo-propionic Acid Salicyloyl Hydrazone Complexes
CHEN Feng-Ying; CAO Wen-Kai; HE Shui-Yang; WANG Bao-Huai; ZHANG You-Min
Acta Phys. -Chim. Sin. . 2006, (03): 280 -285 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(06)60003-X