Total Energy Calculations on the Geometry Structure of Pt/Cu(001)-p(2×2)-O Surface
ZHAO Xin-Xin, TAO Xiang-Ming, MI Yi-Ming, TAN Ming-Qiu
Acta Physico-Chimica Sinica . 2009, (03): 567 -574 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090328