Preparation of PPy/CNTs Composite Based on the Electrostatic Absorption Effect
DU Bing, JIANG Qi, ZHAO Xiao-Feng, LIN Sun-Zhong, MU Pei-Shan, ZHAO Yong
Acta Physico-Chimica Sinica . 2009, (03): 513 -518 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090319