THE STUDIES ON SALT EFFECT OF THE ISOTHERMAL VAPOUR-LIQUID EQUILIBRIUM——ORGANIC SOLVENT-WATER-INORGANIC SALT SYSTEM
Wei Dongqing; Lu Jinsuo; Zhu Jianjun; Zhou Xishun
Acta Physico-Chimica Sinica . 1987, (05): 520 -524 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19870514