EXAFS STUDY ON ELECTRICALLY CONDUCTIVE POLYMERS (Ⅱ) FeCl3-DOPED POLYTHIOPHENE
Zhao Yaqin; Lu Kunquan; Chang Longchun; Bai Chunli*; Cao Yong; Fu Heng; Tang Youqi
Acta Physico-Chimica Sinica . 1986, (01): 59 -62 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19860109