Effects of the Reaction Conditions in Preparation of Si3N4 Nanowires
WANG Feng; HAO Ya-Juan; JIN Guo-Qiang; GUO Xiang-Yun
Acta Physico-Chimica Sinica . 2007, (10): 1503 -1507 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(07)60075-8