Pharmacophore Model Generation Based on Pyrrolidine- and Butane-derived CCR5 Antagonists
KONG Ren; XU Xue-Mei; CHEN Wei-Zu; WANG Cun-Xin; HU Li-Ming
Acta Physico-Chimica Sinica . 2007, (09): 1325 -1331 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(07)60067-9