Performance of La-Ba Co-modified Alumina Prepared by Peptizing Method
ZHANG Li-Juan; DONG Wen-Ping; GUO Jia-Xiu; YUAN Shu-Hua; ZHANG Lei; GONG Mao-Chu; CHEN Yao-Qiang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2007, (11): 1738 -1742 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20071116