First-Principle Calculations of the Adsorption, Dissociation and Diffusion of Hydrogen on the Mg(0001) Surface
WU Guang-Xin; ZHANG Jie-Yu; WU Yong-Quan; LI Qian; CHOU Kuo-Chih; BAO Xin-Hua
Acta Phys. -Chim. Sin. . 2008, (01): 55 -60 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(08)60006-6