Synthesis, Structure and Growth Mechanism of ZnS Nanowires with High Aspect Ratio
DENG Zhan-Qiang; QI Jun-Jie; ZHANG Yue; LIAO Qing-Liang; HUANG Yun-Hua; CAO Jia-Wei
Acta Physico-Chimica Sinica . 2008, (02): 193 -196 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(08)60008-X