Effect of Ce Doping on the Structure and Catalytic Activity of La1-xCexCoO3 Catalysts
BULGAN G.; LIANG Shu-Hui; TENG Fei; YAO Wen-Qing; ZHU Yong-Fa
Acta Physico-Chimica Sinica . 2008, (02): 205 -210 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20080205