Effect of Gravity and Electrolyte Concentration on the Fractal Structure of Colloidal Aggregates
YUAN Yong-Zhi; XIONG Hai-Ling; LI Hang; ZHU Hua-Ling; JIANG Xian-Jun
Acta Physico-Chimica Sinica . 2007, (05): 688 -694 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(07)60044-8