Efficient Organic Light-emitting Diode Using Lithium Tetra-(8-hydroxy-quinolinato) Boron as the Electron Injection Layer
ZHANG Rui; LI Yang; DUAN Lian; ZHANG De-Qiang; QIU Yong
Acta Physico-Chimica Sinica . 2007, (04): 455 -458 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(07)60029-1