Mechanistic Study on the Effects of Preparation Parameters on the Structure Property of ZrO2 Aerogels
Wang Yuan-Yang,Wu Dong,Fan Yan-Zhen,Sun Yu-Han,Chen Song-Ying
Acta Physico-Chimica Sinica . 1997, (07): 580 -585 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19970702