The Polymerization and Denaturation of Brain Tubulin and the Effect of Taxol by Differential Scanning Calorimetry
Yang Yong, Wang Bao-Huai, Li Zhi-Fen, Zhang You-Min, Han Gong-She, Yan Long-Fei
Acta Physico-Chimica Sinica . 1999, (02): 182 -185 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19990217