Preparation of Nanometer Magnesia with High Surface Area and Study on the Influencing Factors of the Preparation Process
GUAN Hong-Bo;WANG Pei;WANG Hui;ZHAO Bi-Ying;ZHU Yue-Xiang;XIE You-Chang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2006, (07): 804 -808 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(06)60033-8