A Quasiclassical Trajectory Study for Reaction of Chlorine with Propane
Zhang Tian-Li, Xu Li-Jin, Yan Ji-Min, Kong Fan-Ao
Acta Physico-Chimica Sinica . 1999, (11): 1045 -1048 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19991117