Theoretical Studies in the Reaction of Atomic O(3P) with CS2
Meng Ling-Peng, Zheng Shi-Jun, Cai Xin-Hua
Acta Physico-Chimica Sinica . 1999, (11): 990 -996 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19991107