Synthesis and Adsorption Thermodynamic Properties of High-Silica Y Zeolite
Sun De-Kun, Bao Shu-Lin, Xu Qin, Xu Qin-Hua
Acta Physico-Chimica Sinica . 1999, (11): 1041 -1044 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19991116