The Volumetric Properties of Some α-Amino Acids in Aqueous Sodium Butyrate Solutions at 308.15K
Yan Zhen-Ning, Cheng Qing-Tang, Wang Jian-Ji, Liu Da-Zhuang
Acta Physico-Chimica Sinica . 1999, (07): 662 -667 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19990716