Study of the Realumination of H Zeolite Framework by Infrared Spectroscopy
Deng De-Bin, Ma Li-Jing, Liu Xiu-Ying, Li Xuan-Wen
Acta Physico-Chimica Sinica . 2000, (02): 162 -165 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20000212