The Effect of Calcination Temperature on The Performance of Cu/ZrO2 and Cu-La2O3/ZrO2
Wu Gui-Sheng, Ren Jie, Sun Yu-Han
Acta Physico-Chimica Sinica . 1999, (06): 564 -567 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19990616