Structure and Forming Process of Catalyst SO2-4/ZrO2-SiO2
Liao Shi-Jun, Wang Le-Fu, Yang Zhao-Xi, Liang Lu-Yi, Huang Xin-Hui
Acta Physico-Chimica Sinica . 2000, (03): 278 -283 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20000317