Lnduced Optical Absorption of Light Alkali-Doped C60
Chen Xiao-Hua.Peng Jing-Cui.Chen Zong-Zhang
Acta Physico-Chimica Sinica . 1996, (06): 564 -567 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19960618