Reaction Mechanism of C6F6-HNO2 Aqueous Solution under Irradiation at 355 nm
ZHANG Ren-Xi;HUANG Li;FANG Hao-Jie;DONG Wen-Bo;HOU Hui-Qi
Acta Physico-Chimica Sinica . 2007, (02): 152 -156 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(07)60013-8