Study on the Photoelectrochemical degradation of Reactive Brilliant Red K-2BP on RuOx-PdO/Ti electrode
WU Jin;DU Lin;Li Gui-Ying;LIANG Bin-Yong;QIN Song;HU Chang-Wei
Acta Physico-Chimica Sinica . 2007, (02): 268 -273 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20070225