XPS Investigation of Anodic Passive Films on Fe60Ni40 Polycrystalline Alloy
Lu Er-Dong, Ji Ming-Rong, Ma Mao-Sheng, Liu Xian-Ming, Xu Peng-Shou
Acta Physico-Chimica Sinica . 1995, (11): 1031 -1035 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19951114