Study on Mathamatical and Physical Model of Graze Ellipsometry
Zhang Sheng-Tao;Xie Zhao-Ming;Sun Da-Gui;Tao Chang-Yuan;Pan Fu-Sheng
Acta Physico-Chimica Sinica . 2002, (11): 985 -988 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20021105