EXAFS Studies on the Local Structure of Ni and Mo in Nickel-molybdenum Catalyst System
Han Ji-Hong,Xu Wei,Gu Chang-Xin,Hua Zhong-Yi,Niu Guo-Xing,Zhu Chong-Ye,Chen Hai-
Acta Physico-Chimica Sinica . 1997, (12): 1108 -1114 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19971210