Preparation of TiO2 Film through Hydrolysis of Titanium Butoxide and Interaction between Sensitizing Dyes and the Film
Wang Li-Ying,Zhang Yan,Zeng Guang-Fu,Xi Shi-Quan
Acta Physico-Chimica Sinica . 1997, (08): 752 -755 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19970814