Density Functional Study on Silica Clusters (SiO2)nO2H4
XU Can; ZHU Li-fang; GAO Chen-yang; CAO Juan
Acta Physico-Chimica Sinica . 2006, (02): 152 -155 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20060205