Glucose Oxidase Modified Electrode Fabricated by Layer-by-layer Molecular Deposition
Chen Zhi-Chun;Xu Shan-Hao;Lin Han-Feng;Yang Shao-Ming;Lin Xian-Fu
Acta Physico-Chimica Sinica . 2004, (10): 1267 -1270 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20041021