Phase Transformation of Supersaturated Solution of MgO•3B2O3-H2O under Hydrothermal Condition
Zhou Jian-Guo;Yan Chang-Ling;Lu Yan;Gao Shi-Yang;Xia Shu-Ping
Acta Physico-Chimica Sinica . 2004, (03): 306 -308 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20040318