The Main Origin of CO2 in Partial Oxidation of Methane to syngas over a Ni/Al2O3 Catalyst
Li Chun-Yi, Yu Chang-Chun, Shen Shi-Kong
Acta Physico-Chimica Sinica . 2000, (02): 97 -100 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20000201