Effects of Hydrogen Enhancement in LPG/Air Premixed Flame
WANG Bin-Bin; QIU Rong; JIANG Yong
Acta Physico-Chimica Sinica . 2008, (07): 1137 -1142 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(08)60048-0