Hierarchically Nano-structured In2S3 Hollow Microspheres Synthesized Using Amino Acids as Crystal Growth Modifiers
SHAO Shao-Feng, ZHANG Gui-Jun, ZHOU Hui-Jing, GUAN Nai-Jia, CHEN Tie-Hong
Acta Physico-Chimica Sinica . 2009, (03): 411 -416 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090303