Low Temperature Catalytic Combustion of Cooking Fume over Pt/γ-Al2O3/CexZr1-xO2 Catalyst
WANG Jian-Li, WANG Kang-Cai, CAO Hong-Yan, CHEN Yong-Dong, LIU Zhi-Min, ZHU Yi, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2009, (04): 689 -693 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB200904211