Photosensitization of the LB Films of Fluorescein Derivatives on n-TiO2 Film Electrode
Yuan Feng,Li Tian-Kai,Shen Tao,Xu Hui-Jun
Acta Physico-Chimica Sinica . 1995, (06): 526 -531 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19950610