The Effect of Substituents on the Stabilization of Nitrogen-centered Radical
Cai Guo-Qiang,Yu Qing-Sen,Zhu Long-Guan,Wu Nian-Ci
Acta Physico-Chimica Sinica . 1995, (06): 532 -536 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19950611